Page 96

Ernst Bloch ( 1 885- 1 977) accentua rolul utopiei unei societăţi ideale ca

între Partidul Comunist şi clasa muncitoare.

motor al oricărei schimbări . În schimb, adepţii Şcolii de la Frankfurt (v . p. 9 8) vedeau situaţia mult mai pesimist. Ei subliniau tehnicile rafinate de manipulare ale capitalismului şi pierduseră credinţa în clasa muncitoare, punându-şi speranţele în lumea a treia şi în revoltele studenţeşti.

Karl Hannah Arendt ( 1 906- 1 975)

În opoziţie cu ei, adepţii democraţiei liberale precum

Popper ( 1 902- 1 994)

şi

atrăgeau atenţia asupra faptului că în practică oriunde avusese loc o schimbare de sistem, se născuseră noi dictaturi totalitare care călcau în picioare libertatea cetăţenilor şi nu mai permiteau ele însele nici o schimbare. Prin lucrarea ei

Originile totalitarismului ( 1 95 1 ), Arendt a introdus în filosofia politică noţiunea de

totalitarism.

Ea s-a născut

dintr-o analiză a noilor dictaturi ale comunismului şi fascis­ mului, care pretind ambele să-I domine "total" pe om, deci şi viaţa lui privată şi, mai ales, gândirea lui. Omul trebuie astfel să se simtă unealta unei mişcări istorice inevitabile. După Arendt, omul în totalitarism este degradat până la rolul de roată dinţată funcţionând fără greş, dar pierzându-şi autonomia şi autodeterminarea. Critica lui Popper s-a îndreptat mai ales împotriva expe­ rimentelor sociale utopice. In opinia sa, gândirea perma­ nentă a marelui proiect, modi ficarea fundamentală a societăţii, se transformă uşor în frustrare, intoleranţă şi violenţă faţă de cei ce gândesc diferit. În lucrarea sa Socie­

tatea deschisă şi duşmanii săi ( 1 945), el

opune sistemelor

totalitare modelul unei societăţi "deschise", adică supuse permanent criticii, în care deţinătorii puterii pot fi oricând

piecemeal­ engineering. adică o politică graduală de reforme orientată

înlocuiţi prin vot. Locul revoluţiei îl ia un spre probleme practice.

95

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement