Page 87

DEZBATERE FILOSOFiCĂ Karl R a i m u nd Popper ( 1 902�1 994) şi raţionalismul critic

Scund de statură, dar foarte sigur pe sine, profesorul vienez Karl Popper era convins că ar fi găsit criteriul prin care Cercul de la Viena voia să deosebească teoriile ştiinţifice de cele neştiinţifice. Maestrul Popper a propus abandonarea, ca lipsită de speranţe, a căutării "adevărului" unei teorii şi a recomandat calea inversă: o teorie este ştiinţifică dacă poate fi infirmată de experienţă. Dacă vrem să ne apropiem de adevăr, trebuie să ne Îmbunătăţim ipotezele prin infirmări. Aceste teze au apărut ulterior sub formă prescurtată în Logica cercetării ( 1 935) şi aveau să fundamenteze teoria modernă a ştiinţei. Dar Moritz Schlick, mentorul Cercului de la Viena, l-a ignorat pe tânăruI ambiţios, deşi acesta îşi trecuse cu el examenul de doctorat. Pe când era profesor la Londra, iar celebritatea sa o Întrecea cu mult pe cea a lui Schlick, Popper afirma nu fără satisfac�e că ar fi doborât edificiul filosofic al Cercului de la Viena şi alpozitivismului logic (v. p . 82)întemeiat de el. Într-o anumită privinţă, Popper a împărtăşit totuşi soarta membrilor Cercului de la Viena: barbaria nazistă i-a lovit deopotrivă pe toţi şi i-a constrâns să emigreze. Ca şi oponenţii săi vienezi, Popper a fost un adversar convins al totalitarismului (v. cap itolul "Acţiunea raţională în conflUn­ larea id eol ogiilor p. 9 1 şi urm.), iar drept recompensă, în 1 964 a fost ridicat de către regină la rangul de cavaler. O dată cu principiul "controlului critic" drept motor al cunoaşterii şi acţiunii, Popper a ridicat steagul raţiona­ lismului critic astfel numit de el, sub care, după al doilea război mondial, s-a strâns ceata adepţilor săi. În tradiţia iluministă a filosofiei "critice" propagate de Immanuel ",

86

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement