Page 81

fericirii. Lucrarea sa Filosofia Occidentului (1 945) este până astăzi un punct de referinţă standard in istoria filosofiei. Cu amestecul său de logică ascuţită ca briciul ::;i de capacitate spontană de entuziasm, a fost antipodul birocraţilor care populează fitosofia academică.

Ludwig WiHgenstein (1 889- 1 95 1 ) -----I'C,I:llillZ,II1::l·':z."Zllfi2l.!I. Geniul detracat Majoritatea contemporanilor care l-au cunoscut au fost de acord cu faptul că Ludwig Wittgenstein a fost un geniu. În mediul universitar de la Cambridge, unde şi-a petrecut cea mai mare parte a vie�i mature, era numit uneori, intr-un amestec de veneraţie şi ironie, .Dumnezeu· Sim­ plu ca maniere nu era: trântea u::;ile, stă-' tea imbufnat şi nu agrea obişnuitul tailas ",��:v�,'P��c. . cu calea şi vin de Porto al universitarilor englezi. A fost un geniu detracat, torturat in permanentă de gânduri de sinucidere. În momente de criză se retrăgea intr-o cabană singuratică de lemn intr-un fiord norvegian. La inceputul anilor '20, a părăsit pentru şase ani uni­ versitatea, angajându-se ca grădinar la o mănăstire şi institutor. Provenit d intr-o familie Înstărită de ind ustriasi vienezi, ' Wittgenstein a fost un talent multilateral: făcea muzică , a proiectat În calitate de arMect o casă pentru sora sa şi a absolvit o facultate de inginerie la Berlin şi Manchester, Înainte de a se hotărî să studieze filosofia la Cambridge cu Bertrand Russell (v. p. 79). Prin lucrarea sa de Început Tractatus logico-philosophlcus ( 1 92 1 ) , a devenit dintr-o singură lovitură un star al noii filosofii antimetafizice. În special adepţii Cercului de la Viena şi ai pozltivlsmulul loglc (v. p . 82) l-au venerat ca pe un precursor. Dar aceasta a lost una din cele mai fertile neînţelegeri din filosofia secolului XX. Căci o frază din Tractatus fusese lie trecută cu vederea, fie prea puţin luată În seamă: .Simţim că şi dacă toate Întrebări le ştiinţifice posibile şi-ar găsi un răspuns, problemele noastre vitale Încă n-ar fi nici măcar atinse." Aceste 80

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement