Page 8

Antichitatea şi perioada creştină

Cele două coloane ale filosofiei europene

Introducere Sunt 2000 de ani de-atunci: În micile oraşe-stat ale Greciei apăreau primii filosofi. Ei nu se mai multumeau cu răspun­ surile religiei şi ale mitului. În locul autorităţii şi tradiţiei ei puneau curiozitatea, uimirea, critica, dar mai ales strădania de a găsi răspunsuri raţionale la Întrebările lor: care e ade­ " vărata substanţă primordială a lumii, ce stă "în spatele percepţiilor noastre? Există oare principii de acţiune valabile pentru toţi cei capabili să gândească? Uriaş ecou în istoria filosofiei au stâmit în primul rând cei trei mari gânditori: Socrate ( v. p. o,l Platon (v. p. 9�i Aristotel (v. p. 12) Pentru filosofie, ei continuă să fie şi astăzi big names şi la fel de vii ca pe vremea când trăiau. Asemenea lui Socrate, noi căutăm o bază obiectivă a cunoaş­ terii şi acţiunii noastre. Asemenea lui Platon, noi facem distincţie între spirit şi materie şi, asemenea lui Aristotel, căutăm un sens al conexiunii dintre fenomenele naturale şi ne străduim să găsim argumentaţii "logice". Termenii noştri tehnici de filosofie au fost şi ei în mare parte făuriţi de către filosofii greci. Ei au ,Jnventat" concep­ tele filosofice, dând o nouă semnificaţie şi redefinind unele cuvinte din limbajul curent. 7

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement