Page 53

ideile socialiste şi comuniste. Ei au avut În comun nu numai convingerile politice şi filosofice, ci şi lungul exil in Anglia, după ce activitatea lor revoluţionară a avut drept consecinţă expul­ zarea din Prusia, Franţa şi Germania. A fost un noroc pentru amândoi faptul că tatăl lui Engels avea o fabrică la Manchester. În felul acesta, Engels l-a putut scoate in repetate rânduri pe prietenul său din dificultăţi materiale. Ei au elaborat impreună o teorie asupra societăţii care pretindea să pună socialismul pe o bază :ştiinţifică" şi să fie totodată o călăuză pentru practica politică. In schiţarea acestei teorii ei au fost inspiraţi de tinerii furioşi, foşti studenţi ai lui Hegel, aşa-numiţii "tineri hegelieni" , pe care ii frecventaseră la Berlin. Cea mai mare influenţă a exercitat-o in acest context Ludwig Feuerbach (1 804-1 877), care il interpreta pe Dumnezeu şi Absolutul drept produse ale omului, iar nu pe om drept produs al lui Dumnezeu. Marx a mai adăugat ceva, şi anume nevoia unei tranziţii de la gândire la acţiune: .Filosofii n-au făcut decât să interpreteze diferit lumea, problema este de o schimba." Manifestul Partidului Comunist (v. mai jos) , redactat in comun de Marx şi Engels cu prilejul Revoluţiei de la 1848, considera capitalismul drept stadiul final al unei evoluţii istorice caracterizate de contradicţii de clasă şi de exploatare. Clasei muncitoare trebuia să-i revină rolul de a elimina definitiv contradicţiile de clasă şi de a realiza societatea comunistă fără clase. Marx şi Engels se numeau pe sine materialişti, adică pentru ei raporturile materiale ale unei societăţi constituiau baza inţelegerii ei. Aici se face o mică, dar fină distincţie: Marx este privit ca intemeietorul materialismului "istoric", În vreme ce Engels a folosit dialectica (v. p. 42) preluată de la Hegel pentru a explica şi natura ca atare, fiind considerat de aceea părintele materialismului " dialectic". Acesta a fost preluat de Lenin, devenind, sub numele de "Diamat" , filosofia de stat a Uniunii Sovietice. Marx şi-a petrecut mulţi ani din viaţă În biblioteca de la British Museum din Londra, pentru a studia teoria economică. Rezultatul s-a concretizat in cele trei volume ale operei sale de căpetenie, neterminate, Capitalul (1 867-1 895), În care el a analizat modul economic de operare al societăţii capitaliste. Marx a murit În 1 883, bolnav, În dificultăţi financiare şi fără a fi apucat Începutul 52

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement