Page 51

unele de ordin spiritual şi cultural. În spaţiul anglofon al

secolului XX, utilitarismul a devenit cea mai influentă formă

de filosofie morală.

DEZBATERE FILOSOFICĂ Socialism vs. liberalism Ce e mai important: binele individului sau binele comuni­ tăţii? Dacă acestea două intră În conflict, care din ele are atunci priori tate? S au sunt amândouă inseparabil legate unul de altul? Cele mai influente filosofii politice ale secolului al XIX-lea, socialismul (v. p . 54) şi liberalismul (v. p . 48). aveau răspun suri diferite la aceste întrebări. degrabă prioritate li bertătii cetă­ mai degrabă binelui comun tăţii . În

Liberalismul dădea mai ţeanului, socialismul

-

i

spatele acestor op�uni se ascunde o valorificare diferită a idealurilor de Libertate, Fraternitate şi Egalitate, aşa cum au fost ele propagate de Revoluţia franceză. Prin egalitate, libe­ ralismul înţelegea egaJi.tatea înfaţa legii şi eventual egalitatea şanselor, nu însă egalitatea materială a cetăţenilor. Cel ce, datorită propliilor performanţe, devenea mai bogat decât alţii nu trebuia să fie Împiedicat de stat. Liberta tea, în schimb, însemna libertatea concretă de a-şi susţine public propria con vi ngere politică şi de a-şi modela viaţa în mod autonom. Statul nu trebuia să se amestece în modelarea vieţilor individuale. Astfel, �i Alexis de Tocqueville a avertizat mereu asupra pericolului unui stat prea puternic. Cea mai clară mărturisire de credinţă liberală a secolului al XIX-lea este eseul lui John Stuart MiII (v. p . 4 8) Despre libertate ( 1 859 ). Pentru socialism, egalitatea juridică a cetăţenilor este incompletă atâta timp cât ea nu este asigurată printr-o egalitate materială. Pentru a instaura această egalitate, statului îi erau permise şi Încălcări ale l ibertăţii individuale. Nimeni nu 50

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement