Page 34

DEZBATERE FILOSOFiCĂ

J U Sţ' ; i c o rea c.- u l. c ritătii pcl itice

În Ilwninism s-au pus bazele teoretice ale democra�ei noastre actuale. Până târziu în epoca modernă, oamenii găseau de la sine înţeles că dominaţia unei mici pături nobiliare cu regele în frunte era fonna naturală şi, aşa cum se spunea deseori, dată de la Dumnezeu", de stăpânire politică. Dar o dată cu " scindarea creştinismului prin Refonna din secolul al XVI-lea. a început o vie discu�e despre care anume fonnă

de stăpânire este binecuvântată de Dumnezeu şi care nu.

Începând cu secolul al XVIII-lea, tot mai mul� filosofi au exprimat opinia că statul, în genere, nu este o operă divină, ci una umană, pentru care trebuie să existe şi o justificare laică. Aceştia au fost filosofii care au pregătit mosofiil politică

Thomas Hobbes ( 1588-1 679). În plină epocă a războaielor civile cu a Iluminismului. Un rol special l-a jucat englezul

motivaţie religioasă, în care nevoia de pace şi de un stat puternic era dominantă, el a enunţat unnătoarele principii: un stat îşi primeşte justificarea prin aceea că toţi cetăţenii încheie un contract pe baza unor drepturi şi obliga�i egale, supunându-se unei puteri de stat general recunoscute. Ei renunţă în favoarea acestei puteri statale la libertă�le lor ,,natu­ rale" şi primesc în schimb ocrotire şi siguranţă juridică. Cu referire la monstrul biblic, Hobbes şi-a numit statul său autoritar, de�nând o putere absolută,

Leviathan ( 1 65 1 ),

totodată titlul scrierii sale fundamentale. Prin aceasta Hobbes a devenit fondatorul celei mai influente teorii politice a Iluminismului, aşa-numitul

contractualism.

Această teorie, În conformitate cu care oamenii trec printr­

un contract social de la starea naturală la o comunitate statală ordonată, a fost preluată, printre a1�i, de John Locke ( 1 632-

1 704) ( \

il

;

, Jean-Jacques Rousseau ( 1 7 1 2-1 778) ( ', . 33

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement