Page 33

Revoluţiei franceze. Aduna rea naţională revoluţionară l-a onorat postum, dispunând ca rămăşiţele sale să fie transportate la Panteon. Jean-Jacques Rousseau

( 1 7 1 2 - 1 Î 78)

Cavaler u l solitar a I l u m i nismu l u i

mtfiilj'l"

s i apostol u l intoarcerii la natură

A fost un contemporan al iluminişti�r şi pe unii din ei i-a socotit printre cei mai buni prieteni ai săi. In epoca Luminilor a avut o influenţă imensă, dar era un cavaler solitar şi nu făcea propriu-zis parte dintre reprezentan�i acestui curent. Nu era un optimist şi nu credea În binefacerile civiliza�ei. Predica simplitatea şi intoarcerea la natură, dar el Însuşi era un om extrem de dificil şi de complicat. A sch�at o nouă teorie a educa�ei, dar proprii copii şi i-a trimis Într­ un orfelinal. Se simţea persecutat şi singur, dar puţini filosofi ai secolului al XVIII-lea au avut o atât de mare influenţă asupra istoriei ideilor ca Jean-Jacques Rousseau. Ca şi marele său oponent Voltaire, Rousseau şi-a găsit şi el ultimul loc de odihnă În vestitul Panteon parizian. Rousseau este plin de contradicţii. A fost fiul unor oameni simpli şi se trăgea din Geneva, oraşul calviniştilor, protestanţii adepţi ai celei mai riguroase credinţe În virtute. Rousseau Însuşi a rămas un predicator riguros al virtuţii, ce-i drept, sub fonna unei noi religii a Naturii şi a Ra�unii. Atunci când, În 1749, l-a vizitat În Închisoarea de la Vincennes pe prietenul său Denls Diderot (v. p. 2 9), a descoperit un anunţ al Academiei din Dijon şi şi-a scris celebrul Discurs despre ştiinţe şi arte (1759). Aici şi-a enunţat teza bogată În consecinţe după care civilizaţia ar fi de vină pentru toate viciile omului, În vreme ce virtutea ar putea fi găsită În starea naturală. Deviza lui suna: .Înapoi la natură'" Prin acest slogan, el a pus În mişcare un cult al naturaletii si al sensibilitătii care, În cele din unnă, a Înlocuit lIuminismui rin romantism . Aproape toate scrierile sale au devenit bestsellers, aşa cum s-a întâmplat cu Noua Heloiză (1761), cu scrierea politică Despre contractul social (1762), cu romanul pedagogic Emile (1 762) şi cu autobiografia sa Con­ fesiuni. lnfluenţa lor nu s-a mărginit la Iluminism şi la romantism. Lui Rousseau i se datorează faptul că europenii au redescoperit natura şi că apropierea de naturA a devenit un concept pozitiv. Influenţa lui se poate încă recunoaşte în mişcarea ecologistă

p

de la sfârşitul secolului XX.

32

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement