Page 30

întemeierea pedagogiei moderne. Amândouă pretind de la educator să dea un bun exemplu de viaţă şi să dezvolte talentele naturale ale copilului.

Multmai sce tic fată de natura omului a fost Voltaire (1 694· 1778) (v . p. 1 ). În romanul său Candide ( 1759), eroul naiv şi credul trece prin experienţe nefericite. Voltaire credea că progresul civilizaţiei este cel care îl fereşte pe om de recăderea în barbarie. EI Îi reproşa lui Rousseau că ar vrea să-I trimită pe om înapoi În păduri. Şi Immanuel Kant (1724- 1 804) (v p. 24 Ş I urm.) considera răul ca parte

originară a naturii umane. Voltaire şi Kant au pus accentul

mai mult pe raţiune decât pe natură. Raţiunea a fost şi baza noii filosofii morale a lui Kant. După Kant, acţiunea morală nu serveşte fericirii, ci este expresia condiţiei adulte, a auto­ nomiei şi a unei atitudini raţionale. În scrierea sa Fundamen­

tele metafizicii moravurilor ( 1785), el cere ca fiecare să-şi examineze actiunile pentru a vedea dacă ele pot fi conforme unei legi generale, valabile pentru toţi. Ca etalon şi piatră de Încercare, el instituie aşa-numitul imperativ categoric

(v. p. 2 7).

În centrul eforturilor lui Denis Diderot (171 3-1784) a stat mai

puţin comportarea morală, cât educaţia cunoaşterii, cultura. hnpreună cu prietenii săi, a editat o vastă lucrare, complet nouă, Enciclopedia (1751 -1780). Enciclopedia a fost o parte din lupta iluminiştilorîmpotriva prejudecăţilor şi a superstiţiei. Prin cunoaşterea bazată numai pe raţiune şi experienţă, omul trebuie pus În situaţia de a face judecăţi autonome şi a se elibera de constrângerea autorităţilor de orice fel. Acestei lupte îi corespundea şi cerinţa toleranţei religioase,

care pe vremea aceea nu era deloc de la sine înţeleasă. Reprimarea minorităţilor religioase mai era încă la ordinea zilei în secolul al XVIII-lea. Cei mai mulţi iluminişti erau adepţi ai religiei raţionale a deismului. Deosebirile dintre

29

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement