Page 3

Robert Zimmer

- VOII der Aufldiirung bls heule © 200i Comeisen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG, Berlin

Philosophie

Copyright

Robert Zimmer

Filosoiia - De la Iluminism până astăzi

Copyright

© 2003 Editura ALL EDUCATIONAL

Traducere: Fiiotheia Bogoiu iSBN 973-684-570-2

Toate drepturile rezervate Editurii ALL EDUCATIONAL. Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată fără permisiunea scrisă a Editurii ALL EDUCATlONAL.

Drepturile de distributie in străinătate aparţin in exclusivitate editurii.

AII rights reserved.

The distribution of this book outside Romania, without the wriuen permission of ALL EDUCATIONAL is strictly prohibited. Editura ALL EDUCATlONAL Bucureşti

Bd TImişoara nr. 58, sector 6, cod 76548 il 402.26.00 Fax 402.26.10

Departamentul difuzare

il

Comenzi la:

comenzi@all.ro

URL:

hUp://www.all.ro

Redactor: Constantin Vlad Director artistic:

Mirela DumltreKU Coperta:

SteUan Standu

402.26.23; 402.26.34; 402.26.25

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement