Page 123

Paul Feyerabend ( v .

p. 1 l 7) este, precum postmodemiştii

francezi, mai degrabli un pluralist decât un relativist. EI se pronunţă pentru asigurarea unui acces egal al tuturor

tradiţiilor la puterea socială. La întrebarea: ,,Adevăr sau Libertate?", pe care singur şi-o pune, el răspunde alegând Libertatea. Dar tocmai în pledoaria sa pentru libertate el invocă pe

îl

John Stuart. Mii, întemeiatorul li�� ismului

modem (v. capito l u l ,.Llbertate

SI

dreptate SOCi ala

p. 4 5

�I

) care a fundamentat libertatea drept valoare "uni­

Ufl1l . ,

versală". Richard Rorty este şi el susţinător al unei "culturi a drepturilor omului" , adică o cultură în care drepturi ale omului precum libertatea, demnitatea, egalitatea în drepturi stau la baza convieţuirii umane. Dar el nu e de acord să fundamenteze o asemenea cultură, aşa cum încearcă de exemplu, Habermas, prin trimiterea la reguli ,,raţionale", transculturale.

Ea ar trebui, dimpotrivă, să se impună ca

formă de viaţă prin practica ei şi să stimuleze astfel printre

oameni "sentimentul" de solidaritate şi de comunitate. Cultura occidentală ar trebui să se limiteze la a da un bun exemplu folosind deviza: "Nu să predici apa şi să bei vin, ci să bei apă şi să nu tii nici un fel de predici".

Peter Sioterdijk (n. 1 947) Star mediatic În Parcul uman

-I 'Z M rml jtt;:; m m: w :l%I

-

·

·

Lui Peter Sloterdijk i-a plăcut de la bun inceput să înlocuiască argument �ţia şi raţionamentele .seci· prin gesturi de efect mediatic. Intors dintr-o excursie la Bhagwan, in India, şi-a publicat in 1 983 best-sellerul Critica ratiunii cinice, in care il prezenta, printre a�ii, pe cinicul antichităţii greceşti Diogene (cel cu butoiul) drept exemplu de filosofie acţionând mai mult prin atitudinea ei decât prin argumente. Tezele lui Sioterdijk se indreaptă in primul rând împotriva moştenitorilor i lumi­ nismului, a umanismului şi a pretenţiilor de unică reprezentare ale Ratiunii. Dusmanul său favQrit este tearlq ..rlticA a Scolii de la Frankfurt (v. capitolul "AcţI unea raţIonala In c6mruri'tarea 122

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement