Page 116

,,naraţiuni" despre "Emancipare", "Spirit" sau "Sens" , ar trebui să-I ia recunoaşterea cât mai multor variante ale raţionalităţii care se exprimă în diverse "mici naraţiuni" sau " "jocuri lingvistice , un concept preluat de la Ludwig . capito ( l ul "Filosofia În l imitele logicii şi Wittgenstein v ştiintei''). Richard Rorty a criticat şi el ideea unei raţiuni unitare, dar se plasează deja în tabăra scepticiloL În opinia lui, teoriile cunoaşterii şi ale ştiinţei ţin de domeniul convingerii private şi nu pot fi dovedite ca general valabile. Paul Feyerabend ( v. p. 1 1 7) şi teoria lui anarhistă a ştiinţei si a cunoasterii se află la jumătatea drumului între aţionalism i iraţionalism. În lucrarea sa fundamentală Împotriva metodei ( 1 975, v. p. 1 1 8), el neagă atât posibi­ litatea unei cunoaşteri cuprinzătoare şi sigure, cât şi pretenţia de reprezentativitate unică a metodei "ştiinţifice". Pe de altă parte, Feyerabend nu neagă complet ştiinţa şi raţionalitatea. "N-am nimic Împotriva raţiunii, după cum n-am nimic împotriva fripturii de porc", scria el într-o scrisoare. Credea că noi ne putem spori cunoaşterea atât pe cale raţională, cât şi iraţională şi că toate căile care duc la cunoaştere sunt de egală valoare. Despărţirea de raţionalitate o săvârşeşte în schimb Jacques Derrida (v . p. 1 1 6) . Prin metoda deconstrucţiei (v . p. 1 1 7) este pusă sub semnul întrebării orice căutare a unui sens raţional, a unei "semnificaţii" sau a unei cunoaşteri sigure. Derrida crede că, în spatele contradicţiilor şi opoziţiilor puse În evidenţă prin deconstrucţie, se ascunde un sens mistic, neraţional. Peter Sioterdijk(v. p. 1 22) caută şi el, mergând pe urmele lui Heidegger (v. p. 72) ş i ale doctrinelor meditaţiei orientale, contactul cu o realitate inaccesibilă prin raţiune.

;

ş

115

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement