Page 10

Platon (427-347 i.Hr.) Guru al filosofiei şi Întemeietor al Academiei Provenea dintr-una dintre cele mai importante familii aristo­ cratice ale Atenei şi s-a considerat totdeauna pe sine ca făcând parte dintre cei aleşi. Iar asta nu numai În filosofie. Visul lui era să intre În istorie ca un fel de rege-filosof Încununat de succes. Ideea că Într-un stat organizat strict ierarhic pătura condu­ cătoare trebuie să fie alcătuită din persoane cu instruire filo­ sofică este dezvoltată de Platon În opera sa fundam�.ntaIă, Po/iteia (Republica), prima dintre utopiile statale cunoscute. in cadrul scolii sale, asa-numita Academie, Platon era venerat ca un co n ducător relig ios. Era un guru şi un vizionar care se considera continuatorul legitim al lui Socrate, pe care l-a făcut să apară ca personaj principal În toate dialogurile sale, chiar şi În cele care nu mai redau părerile lui Socrate, c.i pe cele proprii. Prin teoria Ideilor (v. mai j os ) şi prin teza legată de ea potrivit căreia spiritul trebuie considerat superior ca valoare in raport cu materia, a influenţat intreaga istorie a filosofiei. Termenul "platonic" a intrat chiar in limbajul uzual, de exemplu În expresia " iubire platonică" . Tot Platon a fost unul dintre primii susţinători ai tezei că omul se deosebeşte de animale prin raţiune şi posedă un suflet nemuritor şi indestructibil. im,Ii.I,I,""

CUVÂNY-CHEIE

Teoria Ideilor

Prin teoria Ideilor, filosoful grec Platon (427-347 î.Hr.) (v. mai sus) a devenit fondatorul idealismuluifuosoftc. Să ne imaginăm un pictor având în minte "imaginea" unui cal şi aştemând pe hârtie nenumărate desene de cai, dar nefiind mulţumit cu nici unul dintre desene, fiindcă nici unul nu corespunde imaginii ideale. Exact aşa şi-a imaginat Platon raportul dintre lumea ideilor şi lumea senzorială, perceptibilă. Cu o singură deosebire: lumea spirituală a ideilor era pentru el cea propriu-zis adevărată şi superioară ca valoare. Ea este veşnică, nepieritoare şi nu poate fi percepută decât de către vizionarul-filosof. 9

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement