Page 12

A R I S T OTE L

un sanctuar şi un gimnaziu - un fel de centru public de petrecere a timpului liber. O poveste veche ne spune că Aristotel ţinea prelegeri pentru elevii săi preferaţi dimineaţa, iar seara pentru marele public. Oricum ar fi fost, reglementările erau mai puţin formale decît acelea dintr-o universitate modernă. Nu existau examene, nici grade, nici programe analitice; probabil nici concursuri de admitere oficiale şi nici taxe. / Aristotel a combinat predarea cu cercetarea - cursurile sale trebuie să fi fost "lucrări de cercetare" sau discuţii bazate pe subiectele sale curente de cercetare. Nu lucra singur. Diferiţi prieteni şi colegi îl ajutau în activitatea sa filozofică şi ştiinţifică. Ştim puţine despre modul în care Aristotel îşi organiza cercetarea, dar înclin să cred că putem să -ne închipuim mai degrabă un grup de prieteni lucrînd împreună decît un profesor de tip teutonie care conduce din umbră proiectele studenţilor săi mai dotaţi. De ce a abandonat Aristotel brusc satisfacţiile Ly­ ceum-ului şi de ce s-a retras în îndepărtata Chalkis? El a spus că "nu vrea ca atenienii să comită o a doua crimă împotriva filozofiei." I Prima crimă fusese procesul inten­ tat lui Socrate şi execuţia sa. Aristotel se temea să nu aibă soarta lui Socrate şi frica sa avea un temei politic. În timpul vieţii lui Aristotel, Macedonia, întîi sub conducerea lui Filip al II-lea şi apoi a fiului său, Alexandru cel Mare, şi-a extins puterea, începînd să domine lumea greacă, lipsind astfel micile oraşe-state de libertate şi independenţă. Aristotel a avut toată viaţa legături cu Macedonia. Tatăl său, Nicomah, fusese medic la curtea Macedoniei şi prieten cu tatăl lui Filip, Amyntas; Aristotel îl numeşte pe Antipater, vice-regele lui Alexandru în Grecia, executorul său testamentar. Cel mai celebru episod al legăturii sale cu Macedonia începe în anul 3 43 , cînd Filip îl invită pe Aristotel la Mieza pentru a-i fi precep14

Jonathan Barnes-Aristotel (Maestrii spiritului)-Humanitas (1996)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you