Page 23

10: (--.lv-.l)v(-lxl)

=

(Tv-.l)v(Tv-.l)

=

TvT = T.

Fonnula dată este lege logică deoarece, pentru OrIce interpretare a variabilelor, s-a obţinut interpretarea T. c) Metoda prescurtată. Regulile de eliminare a simbolurilor constante sunt unnătoarele: RN1.-T=-.l RN2. --.l T RD 1.AvT = T (A este o fonnulă oarecare). RD2. Av-.l A ReI. A&-.l =-.l RC2. A&T =A RIl. A�T T RI2. -.l�A =T RI3. A�-.l -A R14. T�A=A REI. T=A=A RE2. -.l=A �A (se ţine seama că echivalenţa este comutativă). =

=

=

=

=

Se parcurg unnătorii paşi: i) se elimină variabila care are cele mai multe ocurenţe; ii) dacă fonnulele obţinute conţin alte variabile, se reia pasul (i) până la eliminarea tuturor variabilelor; iii) după eliminarea tuturor variabilelor, dacă se obţine ca rezultat numai constanta interpretativă T atunci fonnula dată este lege logică şi reciproc. Să aplicăm metoda prescurtată asupra fonnulei date mai sus: A

=

-(p�q)�(q�p) 24

Ionel Narita-Logica simbolica-Editura de Vest (2010)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you