Page 197

1 98

FĂGĂDUINŢA POLITICII

minute ceea ce cu atacuri aeriene puternice şi sistematice ar fi luat câteva săptămâni sau luni. Bombardarea oraşului Coventry a arătat clar experţilor, iar atacurile masive cu bombe asupra oraşelor germane au arătat clar întregii lumi, că, din nou, la fel ca în lumea antică, războiul putea nu doar să decimeze un popor, ci şi să transforme totodată lumea în care locuieste într-un desert. Germania era deJ·a în ruină, , ,

capitala sa era o grămadă de moloz, dar în structura răz­ boiului modern, adică în sfera treburilor omeneşti sau, mai bine zis, interumane, sferă ce face obiectul politicii, bomba atomică a celui de-al Doilea Război Mondial - deşi repre­ zenta ceva absolut nou în istoria stiintei - era doar un , , punct culminant, atins, ca să spunem aşa, printr-un salt scurt sau printr-un scurtcircuit către care evenimentele se mişcau în pas alert oricum. De altminteri , folosirea mijloacelor de forţă pentru a distruge lumea şi a anihila viaţa umană nu e nici nouă, nici îngrozitoare, iar oamen ii care au crezut întotdeauna că o condamnare categorică a forţei echivalează cu o con­ damnare a politicii în general au încetat să aibă dreptate abia în ultimii ani sau, mai precis, de la inventarea bombei cu hidrogen. Prin distrugerea lumii nu se distruge nimic altceva decât o structură făcută de mâna omului, iar forta , brută necesară pentru asta corespunde exact violenţei în chip necesar i nerente tuturor proceselor productive ome­ neşti. M ijloacele de forţă necesare distrugerii sunt făcute, cum ar veni, după chipul şi asemănarea uneltelor de pro­ dUCţie, iar instrumentarul tehnic al fiecărei epoci le include pe amândouă. Ceea ce produc oamenii poate fi la rândul său distrus de oameni; ceea ce distrug ei poate fi reconstruit. Capacitatea de a distruge şi cea de a produce stau în echilibru

Hannah Arendt-Fagaduinta politicii-Humanitas (2010)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you