Page 1

grzejniki płytowe

POLSKA 2011

Cennik techniczny


2


spis treści

grzejniki płytowe

grzejniki cokołowe

informacje ogólne ............................................................ 6

informacje ogólne ..........................................................58

Integra ..........................................................8

Integra PLINT............................................. 60

Integra Centro ........................................... 16

Parada PLINT / Parada PLINT D ............... 62

Integra+ Parada ..........................................22

Ramo PLINT / Ramo PLINT D .................. 64

Integra+ Ramo ............................................28

informacje dodatkowe informacje techniczne ................................................... 66

Planora........................................................34

akcesoria ..........................................................................70 kolory................................................................................ 76

Compact .................................................... 40

cynkowanie...................................................................... 76 warunki gwarancji .......................................................... 78

grzejniki higieniczne informacje ogólne ......................................................... 46

Integra ....................................................... 48

Compact ................................................... 52

Planora .......................................................56

3


stalowe grzejniki płytowe - proces produkcji • zarządzanie kontrolą jakości wg ISO 9000 • zarządzanie ochroną środowiska wg ISO 14000 Grzejniki płytowe marki RADSON wytwarzane są na 5 zautomatyzowanych liniach o zdolności produkcyjnej ponad 10 000 grzejników na dobę. Pierwsza faza to tłoczenie płyt grzejników z dostarczanej do fabryki w zwojach zimnowalcowanej blachy stalowej o grubości 1,25 mm. Sterowane komputerowo prasy o sile nacisku 650 ton tłoczą profil stopniowany co 150 mm - typowy wyłącznie dla marki RADSON. Równolegle inne prasy wytwarzają blachy konwektorowe. Po wycięciu otworów na przyłącza i wstawieniu pierścieni wzmacniających tworzy się płyty grzejników zgrzewając ze sobą uprzednio wytłoczone blachy profilowane (kolejno zgrzewanie punktowe, następnie wzdłużne i poprzeczne). Kolejna faza to wstawianie i zgrzewanie konwektorów a następnie cięcie płyt i zaokrąglanie rogów oraz automatyczne wstawianie zespołów zaworowych (INTEGRA) / wstawiane trójników – króćców przyłączeniowych (dla dłuższych grzejników dodatkowo wzmocnienia poprzeczne) i ostatecznie zgrzewanie uchwytów na tylnych ściankach. Następnie każdy grzejnik poddany zostaje próbie szczelności (napełniony sprężonym powietrzem i zanurzony w wodzie) pod ciśnieniem 0,8 MPa. Z każdej partii wyrywkowo wybrane grzejniki poddaje się próbie rozrywającej. Następnie kolejno poprzez odtłuszczanie, fosfatyzację, płukanie wodą czystą i zdemineralizowaną powierzchnia grzejników przygotowywana jest do gruntowania i lakierowania. Gruntowanie prowadzi się w sposób ciągły metodą KTL (kataforeza II generacji) a warstwa gruntująca jest wygrzewana w temp. ok. 170°C (powstałe podczas tego procesu gazy są spalane w specjalnym piecu w temp. pow. 700°C – brak zanieczyszczenia atmosfery). Zagruntowane grzejniki poddawane są wizualnej kontroli jakości. Kolejna operacja to tworzenie powłoki wierzchniej z nakładanej elektrostatycznie w podciśnieniowych automatycznych komorach lakierniczych farby proszkowej (epoksypoliester). Powłoka ta jest utwardzana następnie w temp. ok. 170°C uzyskując odporność na działanie większości kwasów – kolor RAL 9016. Każdy grzejnik otrzymuje nadruk z indywidualnym numerem gdzie zakodowane są wszystkie informacje (m. in. dokładna godzina produkcji) a grzejniki typu INTEGRA ponadto odpowietrznik i zawór termostatyczny. Gotowe grzejniki pakowanie są w tekturę falistą i zabezpieczane folią termokurczliwą. Grzejniki marki RADSON zgodne są z normą PN EN 442 i oznakowane symbolem CE.

4


wzrastać w harmonii ze środowiskiem Zakład produkcyjny firmy Rettig w Zonhoven znajdujący się w Limburgii położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zalesionych i licznych stawów (ok. 2500 ha), życzeniem bowiem naszym jest harmonijny rozwój w otoczeniu natury. Teren fabryki zajmuje powierzchnię ok. 75 000 m², z czego 40 000 m² jest zabudowanych, a Rettig zadbał o liczącą ponad 10 ha strefę buforową, która oddziela siedzibę firmy od obszarów zielonych. W ostatnich latach firma zainwestowała ponad 50 milionów euro w rozbudowę i modernizację fabryki w tym ponad blisko 7 milionów euro w ochronę środowiska. W całym procesie produkcyjnym firma Rettig zabiega o jak najniższe zużycie surowców, energii i wody oraz o redukcję hałasu i zanieczyszczeń wody i powietrza, co dokumentuje otrzymany w roku 2003 certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska.

jakość i normy Od początku istnienia firmy Rettig jakość stawiana jest na pierwszym miejscu. Cały proces produkcyjny grzejników odbywa się w systemie zarządzania jakością opartym na ISO 9001 potwierdzonym certyfikatem przyznanym przez TÜV Rheinland, a grzejniki produkowane są zgodnie z normą PN EN 442.

5


grzejniki płytowe charakterystyka • Produkcja zgodna z PN EN 442 Integra

• Wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnej z normą DIN 1623 oraz EN 10130 • Grubość blachy 1,25 mm • Ciśnienie próbne 0,8 MPa • Maksymalne ciśnienie robocze 0,6 MPa • Maksymalna temperatura robocza 99°C

Parada

kolory Kolory : w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76)

oznaczenie podłączeń 4

MB

5

Ramo 3

6

2

7 11 1

MO

8 88

ilość grzejników na palecie

Planora

Integra / Integra Centro / Integra + / Compact typy 11 + 21S + 22: 8 wyjątki B = 300 C = 450 & 600 16 B = 400 C = 450 16 B = 450 C = 450 16 typ 33: 5 wyjątki B = 300 C = 450 & 600 12 B = 400 C = 450 12 B = 400 C = 600 6 B = 450 C = 450 & 600 6 B = 500 C = 450 & 600 6 B = 600 C = 450 & 600 6 B = 750 C = 450 6 B = 900 C = 450 6

Compact

6

Planora typ 11 typ 21S typ 22 typ 33

12 10 7 5

B = wysokość C = długość

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra Centro

Parada

Ramo

Planora

Compact

profilowany front płaski front osłony boczne pokrywa górna uchwyty na tylnej ściance odwracalny (prawy-lewy) podłączenie środkowe liczba podłączeń zintegrowany zawór termostatyczny kpl. mocowań (wraz z wkrętami i kołkami) korek i odpowietrznik korek spustowy opakowanie umożliwiające montaż

Integra

grzejniki płytowe

x x x x 6 x x x x x

x x x x x 6 x x x x x

x x x x 6 x x x x x

x x x x 6 x x x x x

x x x x 6 x x x x x

x x x x 4 x x x

zasada 2 na 1 Innowacyjna technika zgrzewania w kombinacji ze specyficznym kształtem płyty czyni grzejniki firmy Rettig jedynymi w swoim rodzaju. Konwektor przylega w dwóch miejscach do każdego kanału prowadzącego medium grzewcze („2 na 1”). W wyniku zastosowania takiego rozwiązania uzyskano wyższą moc z mniejszego w porównaniu z konkurencją elementu grzewczego. Efekty • wyjątkowo wysoka moc cieplna, równomiernie rozłożona w grzejniku • mniejsza ilość wody • mniejsza bezwładność – szybsze nagrzewanie • energooszczędne użytkowanie – ochrona środowiska

moc cieplna Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C.

opakowanie Grzejniki są chronione specjalną tekturą przycinaną automatycznie w trakcie produkcji „na wymiar” oraz osłonięte folią termokurczliwą. W celu uniknięcia uszkodzeń na placu budowy, grzejnika nie należy rozpakowywać w trakcie jego montażu. Opakowanie można w całości przeznaczyć do ponownej obróbki (recykling)

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

7


grzejniki płytowe

Integra Czysta estetyka: ukryte podłączenie (w standardzie od dołu z prawej strony) wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy elegancką, ale przede wszystkim niezwykle praktyczną w montażu całość – niewidoczne konsole i fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny wraz odpowietrznikiem i korkiem spustowym. • W komplecie z grzejnikiem 2 lub 3 konsole MCW-5 • Fabrycznie zamontowane (standardowo z prawej strony) zawór termostatyczny z nastawą wstępną (OVENTROP M30 x 1,5 ½” nr kat. 101.80.80) i korek spustowy oraz z lewej strony odpowietrznik • Uchwyty na tylnej ściance • Króćce podłączeniowe : 6 x Ø ½’’ (15/21; montaż standardowy od dołu z prawej strony) • Kolory : w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76) • Akcesoria : patrz str. 70

8


Integra pojemność [l/m] typ 300 400 11 1,80 2,42 21S 4,00 5,17 22 3,71 4,89 33 5,52 7,30

450 2,73 5,75 5,48 8,19

500 600 3,04 3,67 6,33 7,50 6,06 7,24 9,08 10,86

750 4,60 9,35 9,00 13,52

900 5,53 11,20 10,76 16,19

ciężar [kg/m] typ 300 400 450 500 600 750 900 11 9,60 12,82 14,43 16,04 19,27 24,10 28,93 21S 15,60 21,17 23,95 26,73 32,30 39,45 46,60 22 17,90 23,78 26,71 29,65 35,52 44,33 53,14 33 26,67 35,84 40,43 45,02 54,19 67,95 81,71

grzejniki płytowe

typ

wysokość (B)

długość (C)

11

wszystkie

<1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600

21/22

300-600

21/22

750-900

33

400-450

33

500-900

montaż

konsola MCW-5

a b

x1

x x x x x x x x x x

b

x2

B = 300 mm typ 33

B4

B

65

B

kołki rozporowe z wkrętami (kpl)

B3

40

B4 65

typy 11, 21S i 22 typ 33, 300 mm

c

a : 199 mm b : 78 mm c : 25 mm

100-120

c

B ≥ 400 mm

B = 300 B3 = B - 56 mm

B = wysokość grzejnika

większa odległość od ściany X2 = 39,5 mm

mniejsza odległość od ściany X1 = 24 mm

typ 11

typ 20S/21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 92 mm b : 58,5 mm c : 25,5 mm

a : 100 mm b : 65,5 mm c : 31 mm

a : 137 mm b : 84 mm c : 31 mm

a : 202 mm b : 84 mm c : 31 mm

typ 10

typ 11

typ 20S/21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 62 mm b : 28 mm c : 47 mm

a : 107 mm b : 74 mm c : 41 mm

a : 116 mm b : 81 mm c : 47 mm

a : 153 mm b : 100 mm c : 47 mm

a : 218 mm b : 100 mm c : 47 mm

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

konsola MCA-Q-300

a

x1 x2

uchwyty na tylnej ściance

9


Integra

grzejniki płytowe C 150

C-300

uchwyty na tylnej ściance

150 K

uchwyty na tylnej ściance

85

85

B-170

B-56 B B-195

25

110

85

28

L

50 110

28

75

B = wysokość C = długość

50

28

5

C 450 600 700 750 800 900 1000 1050 1100 1200 1350 1500 1600 1650 1800 1950 2000

C 1600 1650 1800 1950 2000 2100 2200 2250 2400 2550 2600 2700 3000

C-300 150 300 400 450 500 600 700 750 800 900 1050 1200 1300 1350 1500 1650 1700

L 650 650 750 800 850 900 950 950 1100 1100 1150 1200 1350

K 650 700 750 850 850 900 950 1000 1100 1150 1150 1200 1350

podłączenia Możliwości podłączenia ZE zintegrowanymi zaworami.

3

6

2

7 11 1

8 88

prawe

++

+

+

lewe

++

+

10

+

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra

grzejniki płytowe

podłączenia Możliwości podłączenia BEZ zintegrowanego zaworu.

Grzejnik Integra można przyłączyć jako Compact, jeżeli usunie się zawór termostatyczny. odpowietrznik

zawór

korek zaślepiający korek zaślepiający 2 plastikowe korki

1. Usunąć zawór termostatyczny. 2. Usunąć 2 boczne korki zaślepiające i umieścić na dolnych przyłączeniach w zastępstwie korków plastikowych. 3. Umieścić dołączony korek zaślepiający spustowy na przyłączeniu bocznym. 4. Jeśli przyłączenie przebiega w miejscu, gdzie znajdował się odpowietrznik, to należy zmienić jego miejsce. prawe

++

++

++

+

+

+

++

++ celująco + bardzo dobrze +- dobrze

+‒

+‒

++

++

++

+

+

+

lewe

+–

+–

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

++

++ celująco + bardzo dobrze +- dobrze

11


Integra typ 11

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD :

150

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

150

13,5

35

65

wysokość

300

400

INT11XXXYYYYZ INT116001200L

450

500

600

750

900

długość temperatura

cena [PLN] moc [W] 248

318

351

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

361 197

373 255

375 280

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

413

750

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

454

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

499

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

540

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

582

1350

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

626

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

667

1650

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

711

1800

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

752

127 331 263 169 413 328 211 496 394 253 579 461 295 661 526 337 744 592 380 827 658 422 909 723 464 992 789 506

162 424 340 216 530 426 270 635 511 324 741 596 378 847 681 432 953 766 486 1059 851 540 1165 936 594 1271 1021 648

179 468 373 239 585 466 298 702 559 358 819 652 418 936 745 478 1053 839 537 1170 932 597 1287 1025 657 1404 1118 716

420

466

507

551

598

646

675

724

769

422

469

512

558

602

649

682

728

772

385

438

486

537

592

640

686

756

791

865

383 308 196 511 411 261 639 514 327 767 617 392 895 719 457 1022 822 522 1150 925 588 1278 1028 653 1406 1131 718 1534 1233 783

396

448

503

556

611

661

714

771

823

877

446 356 228 595 474 304 744 593 380 893 712 456 1042 831 532 1190 949 607 1339 1068 683 1488 1186 759 1637 1305 835 1786 1424 911

453

530

608

686

761

840

915

976

1060

1145

534 426 272 712 568 363 890 710 454 1068 852 545 1246 995 636 1424 1137 727 1602 1279 817 1781 1422 909 1959 1564 999 2137 1706 1090

473

554

634

713

792

876

966

1059

1150

1244

616 492 314 821 656 419 1026 820 523 1231 984 628 1436 1148 733 1642 1312 838 1847 1476 942 2052 1640 1047 2257 1804 1152 2462 1968 1256

[W/m] 90/70/20 ˚C

699

895

988

1080

1255

1500

1727

wykładnik n

1,3498

1,3451

1,3427

1,3404

1,3357

1,3287

1,3217

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

12

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra typ 21S : PRZYKŁAD : 150

42

69

wysokość

INT21XXXYYYYZ INT216001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

150

8

grzejniki płytowe

300

400

450

361 286 184 481 381 245 602 477 307 722 573 368 842 668 430 962 763 491 1083 859 553 1203 954 614 1323 1049 675 1444 1145 737 1564 1240 798 1684 1336 859 1805 1431 921 1925 1527 982 2045 1622 1043 2165 1717 1105 2406 1908 1228

448 359 229 598 479 305 747 599 381 896 718 457 1046 838 534 1195 958 610 1345 1078 686 1494 1197 762 1643 1317 838 1793 1437 915 1942 1557 991 2092 1676 1067 2241 1796 1143 2390 1916 1219 2540 2035 1296 2689 2155 1372 2988 2395 1524

490 389 250 653 518 333 816 648 416 979 777 499 1142 907 583 1306 1037 666 1469 1166 749 1632 1296 833 1795 1425 916 1958 1555 999 2122 1685 1083 2285 1814 1166 2448 1944 1249 2611 2073 1332 2774 2203 1415 2938 2333 1499 3264 2592 1665

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 416 477 538 600 658 723 802 866 926 990 1052 1125 1192 1256 1311 1368 1505

437 498 565 631 696 767 851 920 985 1056 1122 1199 1272 1338 1401 1462 1610

439 506 569 635 700 770 854 923 989 1058 1125 1205 1275 1342 1405 1466 1615

492 568 637 711 784 862 957 1034 1107 1186 1261 1350 1429 1504 1574 1641 1810

530 425 270 706 566 360 883 708 451 1059 850 540 1236 991 631 1412 1133 720 1589 1274 811 1766 1416 901 1942 1558 991 2119 1699 1081 2295 1841 1171 2472 1982 1261 2648 2124 1351 2825 2266 1441 3001 2407 1531 3178 2549 1621 3531 2832 1802

477 569 649 738 824 914 1005 1092 1184 1271 1362 1458 1546 1630 1707 1784 1967

607 483 310 809 643 413 1012 805 516 1214 965 619 1416 1126 722 1619 1287 826 1821 1448 929 2024 1609 1033 2226 1770 1136 2428 1930 1239 2631 2092 1342 2833 2252 1445 3035 2413 1548 3238 2574 1652 3440 2735 1755 3642 2895 1858 4047 3217 2065

540 656 754 865 976 1085 1197 1304 1414 1519 1630 1748 1856 1958 2050 2145 2368

718 572 366 957 762 488 1196 952 610 1436 1143 733 1675 1333 855 1914 1524 977 2153 1714 1098 2393 1905 1221 2632 2095 1343 2871 2285 1465 3110 2476 1587 3350 2667 1709 3589 2857 1831 3828 3047 1953 4067 3237 2075 4307 3428 2197 4785 3809 2441

578 706 820 939 1066 1189 1315 1432 1554 1672 1797 1926 2046 2159 2264 2368 2617

823 656 420 1097 874 560 1372 1093 700 1646 1312 840 1920 1530 980 2195 1749 1120 2469 1968 1260 2744 2187 1400 3018 2405 1540 3292 2624 1680 3567 2843 1820 3841 3061 1960 4115 3279 2099 4390 3499 2240 4664 3717 2380 4938 3935 2519 5487 4373 2799

[W/m] 90/70/20 ˚C

1021

1266

1383

1495

1712

2022

2316

wykładnik n

1,3668

1,3620

1,3596

1,3572

1,3523

1,3451

1,3379

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

13


Integra typ 22

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 150

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

150

8

60 106

wysokość

300

400

450

474 375 242 632 500 322 790 625 403 948 750 484 1106 874 564 1264 999 645 1422 1124 726 1580 1249 806 1737 1373 886 1895 1498 967 2053 1623 1047 2211 1748 1128 2369 1873 1209 2527 1998 1289 2685 2123 1370 2843 2248 1451 3159 2498 1612

601 481 307 802 641 409 1002 801 511 1202 962 613 1403 1122 716 1603 1282 818 1804 1442 920 2004 1603 1022 2204 1763 1124 2405 1923 1227 2605 2083 1329 2806 2244 1432 3006 2404 1534 3206 2564 1636 3407 2724 1738 3607 2885 1840 4008 3205 2045

661 524 337 881 698 449 1101 872 562 1321 1047 674 1541 1221 786 1762 1396 899 1982 1571 1011 2202 1745 1123 2422 1919 1236 2642 2094 1348 2863 2269 1461 3083 2443 1573 3303 2617 1685 3523 2792 1797 3743 2966 1910 3964 3141 2022 4404 3490 2247

INT22XXXYYYYZ INT226001200L

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 483 551 608 675 741 807 873 937 1005 1071 1137 1210 1276 1353 1414 1476 1608

494 573 642 716 795 877 950 1030 1107 1184 1262 1331 1423 1519 1588 1658 1812

498 576 646 723 801 879 956 1034 1109 1187 1264 1335 1426 1525 1593 1660 1814

558 646 723 809 897 983 1070 1156 1243 1329 1417 1495 1597 1707 1783 1859 2032

718 575 366 957 766 488 1196 958 610 1436 1150 733 1675 1341 855 1914 1533 977 2153 1724 1098 2393 1916 1221 2632 2107 1343 2871 2299 1465 3110 2491 1587 3350 2682 1709 3589 2874 1831 3828 3065 1953 4067 3257 2075 4307 3449 2197 4785 3832 2441

567 639 696 755 811 942 1085 1187 1279 1372 1466 1565 1660 1752 1855 1954 2127

824 654 420 1099 873 561 1374 1091 701 1649 1310 841 1924 1528 982 2198 1746 1121 2473 1964 1262 2748 2183 1402 3023 2401 1542 3298 2619 1683 3572 2837 1822 3847 3055 1963 4122 3274 2103 4397 3492 2243 4672 3711 2384 4946 3928 2523 5496 4365 2804

664 777 876 983 1095 1205 1315 1425 1555 1661 1812 1866 1981 2092 2214 2336 2544

968 771 494 1290 1027 658 1613 1284 823 1935 1540 987 2258 1797 1152 2580 2054 1316 2903 2311 1481 3225 2567 1645 3548 2824 1810 3870 3081 1974 4193 3338 2139 4515 3594 2304 4838 3851 2468 5160 4107 2633 5483 4365 2797 5805 4621 2962 6450 5134 3291

669 821 957 1104 1256 1404 1554 1703 1851 1953 2137 2320 2473 2549 2698 2849 3255

1092 871 557 1456 1162 743 1820 1452 929 2184 1742 1114 2548 2033 1300 2912 2323 1486 3276 2614 1671 3641 2905 1858 4005 3195 2043 4369 3486 2229 4733 3776 2415 5097 4066 2601 5461 4357 2786 5825 4647 2972 6189 4938 3158 6553 5228 3343 7281 5809 3715

[W/m] 90/70/20 ˚C

1344

1703

1870

2030

2328

2725

3069

wykładnik n

1,3845

1,3757

1,3713

1,3669

1,3581

1,3449

1,3316

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

14

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra typ 33 : 150

PRZYKŁAD :

150

8

INT33XXXYYYYZ INT336001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

60 172

wysokość

grzejniki płytowe

300

400

450

672 532 343 896 709 457 1121 888 572 1345 1065 686 1569 1242 801 1793 1420 915 2017 1597 1029 2241 1774 1143 2465 1952 1258 2689 2129 1372 2913 2306 1486 3137 2484 1601 3362 2662 1715 3586 2839 1830 3810 3016 1944 4034 3194 2058 4482 3548 2287

863 691 440 1151 922 587 1439 1152 734 1726 1383 881 2014 1613 1028 2302 1844 1174 2589 2074 1321 2877 2305 1468 3165 2535 1615 3452 2765 1761 3740 2996 1908 4028 3226 2055 4316 3457 2202 4603 3687 2348 4891 3918 2495 5179 4148 2642 5754 4609 2936

952 756 486 1270 1008 648 1587 1260 810 1904 1512 971 2222 1764 1134 2539 2016 1295 2857 2269 1458 3174 2520 1619 3491 2772 1781 3809 3025 1943 4126 3276 2105 4444 3529 2267 4761 3781 2429 5078 4032 2591 5396 4285 2753 5713 4537 2915 6348 5041 3239

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 608 761 853 957 1063 1165 1293 1399 1505 1613 1718 1833 1938 2045 2175 2302 2473

686 810 912 1026 1148 1262 1383 1500 1617 1735 1855 1981 2094 2225 2367 2507 2684

689 811 915 1030 1150 1264 1385 1503 1619 1737 1857 1983 2098 2228 2369 2510 2687

1037

1195

1404

1580

771 832

738 952

868 1122

920 1266

529 1383 1110 706 1729 1387 882 2075 1665 1059 2420 1942 1235 2766 2220 1411 3112 2497 1588 3458 2775 1764 3803 3052 1940 4149 3330 2117 4495 3607 2293 4841 3885 2470 5186 4162 2646 5532 4440 2822 5878 4717 2999 6224 4995 3176 6915 5550 3528

610 1594 1270 813 1992 1587 1016 2390 1904 1219 2789 2221 1423 3187 2538 1626 3586 2856 1830 3984 3173 2033 4382 3490 2236 4781 3808 2439 5179 4125 2642 5578 4443 2846 5976 4760 3049 6374 5077 3252 6773 5394 3456 7171 5711 3659 7968 6346 4065

716 1871 1495 955 2339 1869 1193 2807 2242 1432 3275 2616 1671 3743 2990 1910 4211 3364 2148 4679 3738 2387 5146 4111 2626 5614 4485 2864 6082 4859 3103 6550 5233 3342 7018 5606 3581 7486 5980 3819 7953 6353 4058 8421 6727 4296 9357 7475 4774

806 2107 1142 1688 1075 2634 1341 2111 1344 3161 1561 2533 1613 3688 1779 2955 1882 4214 2000 3377 2150 4741 2220 3799 2419 5268 2441 4221 2688 5795 2781 4643 2957 6322 2900 5066 3226 6848 3132 5487 3494 7375 3352 5909 3763 7902 3545 6332 4032 8429 3768 6754 4301 8956 3920 7176 4569 9482 4337 7598 4838 10536 4743 8442 5376

909 1025 1153 1288 1417 1551 1684 1814 1945 2080 2221 2350 2495 2653 2812 3010

880 1003 1140 1279 1418 1583 1724 1869 2009 2151 2298 2429 2581 2772 2963 3193

1077 1268 1473 1678 1848 2119 2313 2508 2702 2897 3100 3277 3484 3746 4008 4322

[W/m] 90/70/20 ˚C

1905

2440

2689

2926

3365

3939

4422

wykładnik n

1,3768

1,3651

1,3592

1,3533

1,3415

1,3238

1,3061

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

15


grzejniki płytowe

Integra Centro INTEGRA CENTRO: PRAKTYCZNY - UNIWERSALNY - ESTETYCZNY Ukryte podłączenie (na środku grzejnika) wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy elegancką, ale przede wszystkim niezwykle praktyczną w montażu całość - fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny wraz odpowietrznikiem i korkiem spustowym, a przede wszystkim centralne podłączenie i brak uchwytów na tylnej ściance - stwarza uniwersalny i doskonale pasujący do każdego wnętrza grzejnik.

• W komplecie z grzejnikiem 2 specjalne konsole wraz z kołkami i wkrętami • Fabrycznie zamontowane zawór termostatyczny z nastawą wstępną (OVENTROP M30 x 1,5 ½” nr kat. 101.80.80) i korek spustowy oraz z odpowietrznik • Króćce podłączeniowe : 6 x Ø ½’’ (15/21; montaż od dołu na środku grzejnika) • Grzejnik uniwersalny (odwracalny) – bez uchwytów na tylnej ściance • Kolory : w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76) • Akcesoria : patrz str. 70

16

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra Centro pojemność [l/m] typ 300 400 20S 3,67 4,83 21S 4,00 5,17 22 3,71 4,89

450 5,40 5,75 5,48

500 5,98 6,33 6,06

600 7,14 7,50 7,24

grzejniki płytowe ciężar [kg/m] typ 300 400 450 500 600 750 900 20S 12,37 16,35 18,34 20,33 24,31 30,22 36,12 21S 15,72 21,29 24,07 26,85 32,42 39,57 46,72 22 18,02 23,90 26,83 29,77 35,64 44,45 53,26

750 900 8,68 10,22 9,35 11,2 9,00 10,76

montaż

c

a

±150

b

typ 20S a : 96 b : 62 c : 27

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

typ 21s mm mm mm

a : 96 b : 62 c : 27

typ 22 mm mm mm

a : 132 b : 80 c : 27

mm mm mm

17


Integra Centro (podł. środkowe) typ 20S

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 150

150

grzejnik typ wysokość długość podłączenie środkowe

42

69

wysokość

300

INT20SXXXYYYYZ INT20S6001050C

400

500

600

900

428

616

długość temperatura

cena [PLN] moc [W]

(75/65/20 °C)

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

(70/55/20 °C)

251

576

202

324

589

260

390

603

314

612

342

708

489

(55/45/20 °C)

130

159

189

218

308

(75/65/20 °C)

335

432

520

571

821

(70/55/20 °C)

640

269

644

347

674

419

678

456

812

652

(55/45/20 °C)

173

212

251

290

411

(75/65/20 °C)

419

540

650

713

1026

(70/55/20 °C)

691

336

697

434

739

524

747

570

915

815

(55/45/20 °C)

217

266

314

363

514

(75/65/20 °C)

502

648

779

856

1231

(70/55/20 °C)

745

403

759

521

805

629

814

684

1015

978

(55/45/20 °C)

260

319

377

436

617

(75/65/20 °C)

586

756

909

999

1436

(70/55/20 °C)

799

470

814

607

869

733

882

798

1119

1141

(55/45/20 °C)

303

372

440

508

719

(75/65/20 °C)

670

864

1039

1141

1642

(70/55/20 °C)

849

538

870

694

937

838

944

912

1229

1304

(55/45/20 °C)

347

425

503

581

822

(75/65/20 °C)

753

972

1169

1284

1847

(70/55/20 °C)

906

605

933

781

1008

943

1018

1026

1346

1467

(55/45/20 °C)

390

478

566

653

925

(75/65/20 °C)

837

1080

1299

1427

2052

(70/55/20 °C)

961

672

973

868

1082

1048

1091

1140

1468

1631

(55/45/20 °C)

434

531

629

726

1028

(75/65/20 °C)

921

1188

1429

1569

2257

(70/55/20 °C)

1018

739

1030

954

1147

1153

1158

1254

1585

1794

(55/45/20 °C)

477

584

691

799

1130

(75/65/20 °C)

1004

1296

1559

1712

2462

(70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1068

806 520

1085

1041 637

1211

1257 754

Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

18

1228

1368 871

1710

1957 1233

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra Centro (podł. środkowe) typ 21S : PRZYKŁAD : 150

8

42

wysokość

INT21SXXXYYYYZ INT21S6001050C

grzejnik typ wysokość długość podłączenie środkowe

150

69

grzejniki płytowe

300

400

500

600

900

607

823

długość temperatura

cena [PLN] moc [W]

(75/65/20 °C)

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

1950

(70/55/20 °C)

361

611

286

448

630

359

530

695

425

675

483

787

656

(55/45/20 °C)

180

224

265

304

415

(75/65/20 °C)

481

598

706

809

1097

(70/55/20 °C)

679

381

701

479

780

566

779

643

938

874

(55/45/20 °C)

239

298

353

406

554

(75/65/20 °C)

602

747

883

1012

1372

(70/55/20 °C)

748

477

778

599

862

708

872

805

1070

1093

(55/45/20 °C)

299

373

441

507

692

(75/65/20 °C)

722

896

1059

1214

1646

(70/55/20 °C)

819

573

853

718

947

850

975

965

1212

1312

(55/45/20 °C)

359

447

529

608

831

(75/65/20 °C)

842

1046

1236

1416

1920

(70/55/20 °C)

887

668

929

838

1030

991

1077

1126

1360

1530

(55/45/20 °C)

419

522

617

710

969

(75/65/20 °C)

962

1195

1412

1619

2195

(70/55/20 °C)

961

763

1009

958

1122

1133

1182

1287

1508

1749

(55/45/20 °C)

479

596

706

811

1108

(75/65/20 °C)

1083

1345

1589

1821

2469

(70/55/20 °C)

1053

859

1111

1078

1233

1274

1289

1448

1654

1968

(55/45/20 °C)

539

671

794

913

1246

(75/65/20 °C)

1203

1494

1766

2024

2744

(70/55/20 °C)

1129

954

1192

1197

1324

1416

1393

1609

1796

2187

(55/45/20 °C)

599

746

882

1014

1385

(75/65/20 °C)

1323

1643

1942

2226

3018

(70/55/20 °C)

1198

1049

1267

1317

1411

1558

1499

1770

1938

2405

(55/45/20 °C)

658

820

970

1115

1523

(75/65/20 °C)

1444

1793

2119

2428

3292

(70/55/20 °C)

1273

1145

1350

1437

1504

1699

1602

1930

2080

2624

(55/45/20 °C)

718

895

1058

1217

1661

(75/65/20 °C)

1564

1942

2295

2631

3567

(70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1346

1240 778

1429

1557 969

1592

1841

1712

1147

1318

Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

2092

2226

2843 1800

Ceny netto - bez VAT.

19


Integra Centro (podł. środkowe) typ 22

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 150

150

8

grzejnik typ wysokość długość podłączenie środkowe

60

106

wysokość

300

INT22XXXYYYYZ INT226001050C

400

500

600

900

824

1092

długość temperatura

cena [PLN] moc [W]

(75/65/20 °C)

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

1950

(70/55/20 °C)

474

688

375

601

697

481

718

771

575

778

654

895

871

(55/45/20 °C)

234

298

357

412

553

(75/65/20 °C)

632

802

957

1099

1456

(70/55/20 °C)

765

500

787

641

872

766

862

873

1073

1162

(55/45/20 °C)

311

397

476

549

737

(75/65/20 °C)

790

1002

1196

1374

1820

(70/55/20 °C)

831

625

868

801

961

958

927

1091

1232

1452

(55/45/20 °C)

389

497

595

686

922

(75/65/20 °C)

948

1202

1436

1649

2184

(70/55/20 °C)

908

750

953

962

1061

1150

992

1310

1406

1742

(55/45/20 °C)

467

596

714

824

1106

(75/65/20 °C)

1106

1403

1675

1924

2548

(70/55/20 °C)

985

874

1045

1122

1163

1341

1060

1528

1585

2033

(55/45/20 °C)

545

695

833

961

1290

(75/65/20 °C)

1264

1603

1914

2198

2912

(70/55/20 °C)

1061

999

1140

1282

1266

1533

1212

1746

1759

2323

(55/45/20 °C)

623

794

952

1098

1475

(75/65/20 °C)

1422

1804

2153

2473

3276

(70/55/20 °C)

1139

1124

1227

1442

1367

1724

1383

1964

1938

2614

(55/45/20 °C)

701

894

1071

1235

1659

(75/65/20 °C)

1580

2004

2393

2748

3641

(70/55/20 °C)

1212

1249

1320

1603

1470

1916

1504

2183

2115

2905

(55/45/20 °C)

779

993

1190

1373

1844

(75/65/20 °C)

1737

2204

2632

3023

4005

(70/55/20 °C)

1291

1373

1411

1763

1572

2107

1614

2401

2293

3195

(55/45/20 °C)

856

1092

1308

1510

2028

(75/65/20 °C)

1895

2405

2871

3298

4369

(70/55/20 °C)

1371

1498

1503

1923

1675

2299

1722

2619

2412

3486

(55/45/20 °C)

934

1192

1427

1647

2212

(75/65/20 °C)

2053

2605

3110

3572

4733

(70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1450

1623 1012

1592

2083 1291

1775

2491 1546

Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

20

1834

2837 1784

2632

3776 2397

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


notatki

21


grzejniki płytowe

Integra+ Parada Nowoczesne wzornictwo: płaska płyta czołowa w połączeniu z ukrytymi podłączeniami (w standardzie od dołu z prawej strony) wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy bardzo praktyczny w montażu grzejnik (niewidoczne konsole i fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny wraz odpowietrznikiem i korkiem spustowym), ale przede wszystkim niezwykle elegancką i przyciągającą wzrok całość. • W komplecie z grzejnikiem 2 konsole Monclac wraz z kołkami i wkrętami • Fabrycznie zamontowane (standardowo z prawej strony) zawór termostatyczny z nastawą wstępną (OVENTROP M30 x 1,5 ½” nr kat. 101.80.80) i korek spustowy oraz z lewej strony odpowietrznik • Uchwyty na tylnej ściance • Króćce podłączeniowe : 6 x Ø ½’’ (15/21; montaż standardowy od dołu z prawej strony) • Kolory : w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76) • Akcesoria : patrz str. 70

podłączenia

3

6

Możliwości podłączenia ZE zintegrowanymi zaworami.

2

7 11 1

8 88

prawe ++

+

+

lewe ++

+

+

++ celująco + bardzo dobrze +- dobrze

Każdy grzejnik Parada może być podłączony BEZ zintegrowanego zaworu jako grzejnik ‘Compact’

22


Integra+ Parada pojemność [l/m] typ 300 11 1,80 21S 4,00 22 3,71 33 5,52

400 2,42 5,17 4,89 7,30

ciężar [kg/m] typ 300 11 9,60 21S 15,60 22 17,90 33 26,67

400 12,82 21,17 23,78 35,84

500 3,04 6,33 6,06 9,08

600 3,67 7,50 7,24 10,86

500 16,04 26,73 29,65 45,02

750 4,60 9,35 9,00 13,52

600 19,27 32,30 35,52 54,19

750 24,10 39,45 44,33 67,95

900 5,53 11,20 10,76 16,19

900 28,93 46,60 53,14 81,71

grzejniki płytowe

typ

wysokość (B)

długość (C)

11

wszystkie

<1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600

21/22

300-600

21/22

750-900

33

400-450

33

500-900

montaż 150

C-300

150

x

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

x x x x x x x x x

x1

x1 x2

x2

K

25

110

85

28

L

kołki rozporowe z wkrętami (kpl)

konsola MCW-5

a b

C

uchwyty na tylnej ściance

B4

B-170

B-56 B B-195

65

B

40

B3 B4 65

85

85

typy 11, 21S i 22

110

50

75

100-120

28

B ≥ 400 mm

c

B = wysokość C = długość

a

B = 300 B3 = B - 56 mm

konsola MCA-Q-300

b uchwyty na tylnej ściance B = 300 mm typ 33 C

C-300

C

L

K

450

150

1600

650

650

600

300

1650

650

700

700

400

1800

750

750

750

450

1950

800

850

800

500

2000

850

850

900

600

2100

900

900

1000

700

2200

950

950

1050

750

2250

950

1000

1100

800

2400

1100

1100

1200

900

2550

1100

1150

1350

1050

2600

1150

1150

1500

1200

2700

1200

1200

1600

1300

3000

1350

1350

1650

1350

1800

1500

1950

1650

2000

1700

50

28

B

typ 33, 300 mm

5

a : 199 mm b : 78 mm c : 25 mm

c mniejsza odległość od ściany X1 = 24 mm

typ 11

typ 21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 95 mm b : 58,5 mm c : 25 mm

a : 103 mm b : 65,5 mm c : 31 mm

a : 140 mm b : 84 mm c : 31 mm

a : 205 mm b : 84 mm c : 31 mm

większa odległość od ściany X2 = 39,5 mm

typ 11

typ 21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 110 mm b : 74 mm c : 41 mm

a : 119 mm b : 81 mm c : 47 mm

a : 156 mm b : 100 mm c : 47 mm

a : 221 mm b : 100 mm c : 47 mm

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

23


Integra+ Parada typ 11

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD :

150

13,5

150 35

67,5

wysokość

300

400

PAR11XXXYYYYZ PAR116001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

500

600

750

900

długość temperatura

cena [PLN] moc [W]

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

383

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

443

750

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

499

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

554

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

610

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

665

1350

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

722

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

800

1650

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

825

242 195 124 323 259 165 404 324 206 484 389 247 565 454 288 646 518 329 726 584 371 807 649 412 888 714 453

468

528

585

640

696

750

807

853

911

306 246 156 408 328 208 510 410 260 612 492 312 714 574 364 816 657 416 918 739 468 1020 821 520 1122 903 572

481

543

604

664

725

783

845

897

957

366 295 187 488 393 249 611 492 311 733 590 374 855 688 436 977 787 498 1099 885 561 1221 983 623 1343 1082 685

499

564

633

701

769

833

900

972

1036

424 342 216 565 456 288 707 569 360 848 683 433 989 797 505 1130 911 577 1272 1025 649 1413 1139 721 1554 1253 793

571

668

766

864

960

1060

1153

1230

1337

506 408 258 675 544 344 844 681 430 1013 817 517 1181 953 603 1350 1089 689 1519 1225 775 1688 1361 861 1856 1497 947

596

698

798

898

998

1102

1217

1335

1449

584 472 298 779 629 397 974 786 497 1168 943 596 1363 1100 695 1558 1257 795 1752 1415 894 1947 1572 993 2142 1729 1093

[W/m] 90/70/20 ˚C

682

861

1030

1190

1420

1637

wykładnik n

1,3436

1,3382

1,3329

1,3275

1,3224

1,3172

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

24

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra+ Parada typ 21S : PRZYKŁAD : 150

150

8

42

71,5

wysokość

grzejniki płytowe

PAR21XXXYYYYZ PAR216001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

300

400

339 274 173 452 366 231 566 457 289 679 549 346 792 640 404 905 731 462 1018 823 519 1131 914 577 1244 1006 635 1357 1097 692 1470 1188 750 1583 1280 808 1697 1371 866 1810 1463 923

421 340 215 562 453 287 702 566 358 842 680 430 983 793 501 1123 906 573 1264 1019 645 1404 1133 716 1544 1246 788 1685 1359 860 1825 1473 931 1966 1586 1003 2106 1699 1074 2246 1812 1146

500

600

750

900

długość temperatura 450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

1950

2100

2250

2400

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 529

605

678

754

828

910

1008

1087

1162

1243

1319

1411

1490

1569

545

626

703

784

864

950

1055

1139

1219

1305

1386

1484

1568

1653

574

671

761

857

952

1051

1161

1260

1355

1452

1551

1661

1753

1844

498 401 254 664 535 339 830 669 424 996 802 508 1162 936 593 1328 1070 678 1494 1204 762 1661 1337 847 1827 1471 932 1993 1605 1017 2159 1738 1101 2325 1872 1186 2491 2006 1271 2657 2140 1356

602

716

818

929

1039

1152

1267

1377

1491

1600

1716

1838

1939

2062

571 459 291 761 612 388 952 765 486 1142 918 583 1332 1071 680 1523 1224 777 1713 1377 874 1904 1530 971 2094 1683 1068 2284 1836 1165 2475 1989 1263 2665 2142 1360 2855 2295 1457 3046 2448 1554

681

826

950

1090

1230

1367

1507

1642

1780

1914

2055

2202

676 542 345 901 723 460 1127 903 575 1352 1084 690 1577 1265 805 1802 1445 920 2028 1626 1035 2253 1807 1149 2478 1987 1264 2704 2168 1379 2929 2349 1494 3154 2529 1609

727

890

1032

1184

1342

1499

1656

1805

1958

2107

2264

2427

776 621 396 1034 827 528 1293 1034 660 1552 1241 792 1810 1448 924 2069 1655 1056 2327 1862 1187 2586 2069 1319 2845 2276 1451 3103 2482 1583 3362 2689 1715 3620 2896 1847

[W/m] 90/70/20 ˚C

950

1182

1400

1608

1909

2196

wykładnik n

1,3096

1,3209

1,3322

1,3435

1,3584

1,3732

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

25


Integra+ Parada typ 22

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 150

8

150 60

108

wysokość

300

400

456 368 233 608 491 310 760 614 388 912 736 465 1064 859 543 1216 982 620 1368 1104 698 1520 1227 775 1671 1350 853 1823 1472 930 1975 1595 1008 2127 1718 1085 2279 1841 1163 2431 1963 1240 2583 2086 1318

569 459 290 759 612 387 949 765 484 1139 919 581 1328 1072 678 1518 1225 774 1708 1378 871 1898 1531 968 2087 1684 1065 2277 1837 1162 2467 1990 1259 2657 2143 1355 2846 2296 1452 3036 2450 1549 3226 2603 1646

PAR22XXXYYYYZ PAR226001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 600 686 758 843 925 1008 1094 1175 1259 1342 1425 1505 1586 1668 1749

622 717 798 891 983 1076 1170 1261 1355 1447 1539 1628 1719 1810 1901

667 759 838 922 1004 1131 1268 1378 1483 1587 1695 1800 1902 2024 2127

675 544 344 899 725 459 1124 906 574 1349 1088 688 1574 1269 803 1799 1450 918 2024 1631 1032 2249 1813 1147 2473 1994 1262 2698 2175 1377 2923 2356 1491 3148 2538 1606 3373 2719 1721 3598 2900 1836 3822 3081 1950

713 805 878 950 1023 1186 1367 1495 1613 1729 1848 1973 2090 2228 2345

773 623 394 1031 830 526 1289 1038 657 1546 1245 789 1804 1453 920 2062 1660 1052 2319 1868 1183 2577 2076 1315 2835 2283 1446 3092 2491 1578 3350 2698 1709 3608 2906 1841 3866 3113 1972 4123 3321 2104 4381 3528 2235

837 979 1103 1240 1380 1518 1657 1795 1959 2094 2283 2352

911 731 465 1214 975 620 1518 1219 774 1822 1463 929 2125 1707 1084 2429 1950 1239 2732 2194 1394 3036 2438 1549 3340 2682 1704 3643 2926 1859 3947 3169 2014 4250 3413 2169

843 1034 1206 1392 1582 1769 1957 2145 2334 2459 2692 2923

1037 831 529 1383 1107 706 1729 1384 882 2075 1661 1058 2420 1938 1235 2766 2215 1411 3112 2492 1588 3458 2768 1764 3803 3045 1940 4149 3322 2117 4495 3599 2293 4841 3876 2470

[W/m] 90/70/20 ˚C

1277

1597

1894

2173

2568

2934

wykładnik n

1,3154

1,3208

1,3261

1,3315

1,3497

1,3678

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

26

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra+ Parada typ 33 : 150

PRZYKŁAD :

150

8

PAR33XXXYYYYZ PAR336001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

60 174

wysokość

grzejniki płytowe

300

400

638 515 325 850 687 434 1063 858 542 1275 1030 651 1488 1202 759 1700 1373 868 1913 1545 976 2126 1717 1084 2338 1888 1193 2551 2060 1301 2763 2232 1410 2976 2403 1518 3188 2575 1627 3401 2747 1735 3613 2918 1843 3826 3090 1952 4251 3433 2169

810 653 413 1079 871 551 1349 1088 688 1619 1306 826 1889 1523 964 2159 1741 1101 2429 1959 1239 2699 2176 1377 2968 2394 1514 3238 2612 1652 3508 2829 1790 3778 3047 1928 4048 3264 2065 4318 3482 2203 4587 3700 2340 4857 3917 2478 5397 4353 2754

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 825 976 1114 1265 1419 1572 1754 1908 2068 2222 2378 2540 2682 2852 2995 3169 3310

833 988 1128 1282 1440 1595 1781 1939 2100 2260 2419 2584 2730 2903 3050 3226 3372

882 1044 1192 1355 1521 1686 1883 2049 2221 2389 2557 2732 2894 3086 3250 3447 3615

970 781 495 1293 1041 660 1616 1302 825 1940 1562 990 2263 1822 1154 2586 2083 1319 2909 2343 1484 3233 2603 1649 3556 2863 1814 3879 3124 1979 4202 3384 2144 4526 3644 2309 4849 3905 2474 5172 4165 2639 5495 4425 2804 5819 4686 2969 6465 5206 3298

930 1108 1264 1437 1613 1787 1996 2173 2354 2532 2710 2895 3074 3284 3465 3680 3871

1120 901 571 1493 1201 762 1867 1501 952 2240 1801 1143 2613 2102 1333 2987 2402 1524 3360 2702 1714 3734 3002 1905 4107 3302 2095 4480 3603 2286 4854 3903 2476 5227 4203 2667 5600 4503 2857 5974 4804 3048 6347 5104 3238 6720 5404 3429 7467 6004 3810

1329

1521

1093 1065

1159 1215

678 1772 1421 904 2215 1776 1130 2658 2131 1356 3101 2486 1582 3544 2841 1808 3987 3196 2034 4430 3551 2260 4872 3906 2486 5315 4262 2712 5758 4617 2938 6201 4972 3164

776 2027 1621 1034 2534 2026 1293 3041 2431 1552 3548 2836 1810 4055 3241 2069 4562 3646 2327 5069 4052 2586 5575 4457 2845 6082 4862 3103 6589 5267 3362 7096 5672 3620

1358 1599 1856 2115 2328 2670 2915 3160 3405 3650 3905

1439 1690 1966 2241 2520 2797 3075 3504 3654 3945 4223

[W/m] 90/70/20 ˚C

1787

2272

2726

3153

3753

4308

wykładnik n

1,3144

1,3234

1,3323

1,3413

1,3596

1,3779

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

27


grzejniki płytowe

Integra+ Ramo Nowoczesne wzornictwo: płaska płyta czołowa z delikatnymi przetłoczniami w połączeniu z ukrytymi podłączeniami (w standardzie od dołu z prawej strony) wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy bardzo praktyczny w montażu grzejnik (niewidoczne konsole i fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny wraz odpowietrznikiem i korkiem spustowym), ale przede wszystkim niezwykle elegancką i wyróżniającą się, przyciągającą wzrok całość. • W komplecie z grzejnikiem 2 konsole Monclac wraz z kołkami i wkrętami • Fabrycznie zamontowane (standardowo z prawej strony) zawór termostatyczny z nastawą wstępną (OVENTROP M30 x 1.5 ½” nr kat. 101.80.80) i korek spustowy oraz z lewej strony odpowietrznik • Uchwyty na tylnej ściance • Króćce podłączeniowe : 6 x Ø ½’’ (15/21; montaż standardowy od dołu z prawej strony) • Kolory : w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76) • Akcesoria : patrz str. 70

podłączenia

3

6

Możliwości podłączenia ZE zintegrowanymi zaworami.

2

7 11 1

8 88

prawe ++

+

+

lewe ++

+

+

++ celująco + bardzo dobrze +- dobrze

Każdy grzejnik Ramo może być podłączony BEZ zintegrowanego zaworu jako grzejnik ‘Compact’

28


Integra+ Ramo pojemność [l/m] typ 300 400 11 1,80 2,42 21S 4,00 5,17 22 3,71 4,89 33 5,52 7,30 ciężar [kg/m] typ 300 11 9,60 21S 15,60 22 17,90 33 26,67

500 3,04 6,33 6,06 9,08

400 12,82 21,17 23,78 35,84

500 16,04 26,73 29,65 45,02

600 3,67 7,50 7,24 10,86

750 4,60 9,35 9,00 13,52

600 19,27 32,30 35,52 54,19

750 24,10 39,45 44,33 67,95

900 5,53 11,20 10,76 16,19

900 28,93 46,60 53,14 81,71

grzejniki płytowe

typ

wysokość (B)

długość (C)

11

wszystkie

<1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600

21/22

300-600

21/22

750-900

33

400-450

33

500-900

montaż C-300

x

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

x x x x x x x x x

x1

x1 x2

150

x2

K

25

110

85

28

L

kołki rozporowe z wkrętami (kpl)

konsola MCW-5

a b

C 150

uchwyty na tylnej ściance

B4

65 40

B3

B-170

B-56 B B-195

B

B4 65

85

85

typy 11, 21S i 22

50 110

100-120

28

75

B ≥ 400 mm

c

B = wysokość C = długość

B = 300 B3 = B - 56 mm

konsola MCA-Q-300

a b uchwyty na tylnej ściance

B = 300 mm typ 33 C

C-300

C

L

K

450

150

1600

650

650

600

300

1650

650

700

700

400

1800

750

750

750

450

1950

800

850

800

500

2000

850

850

900

600

2100

900

900

1000

700

2200

950

950

1050

750

2250

950

1000

1100

800

2400

1100

1100

1200

900

2550

1100

1150

1350

1050

2600

1150

1150

1500

1200

2700

1200

1200

1600

1300

3000

1350

1350

1650

1350

1800

1500

1950

1650

2000

1700

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

50

28

B

typ 33, 300 mm

5

a : 199 mm b : 78 mm c : 25 mm

c mniejsza odległość od ściany X1 = 24 mm

typ 11

typ 21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 95 mm b : 58,5 mm c : 25 mm

a : 103 mm b : 65,5 mm c : 31 mm

a : 140 mm b : 84 mm c : 31 mm

a : 205 mm b : 84 mm c : 31 mm

większa odległość od ściany X2 = 39,5 mm

typ 11

typ 21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 110 mm b : 74 mm c : 41 mm

a : 119 mm b : 81 mm c : 47 mm

a : 156 mm b : 100 mm c : 47 mm

a : 221 mm b : 100 mm c : 47 mm

29


Integra+ Ramo typ 11

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD :

150

13,5

150 35

67,5

wysokość

300

400

242 195 124 323 259 165 404 324 206 484 389 247 565 454 288 646 518 329 726 584 371 807 649 412 888 714 453

306 246 156 408 328 208 510 410 260 612 492 312 714 574 364 816 657 416 918 739 468 1020 821 520 1122 903 572

RA11XXXYYYYZ RA116001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 403 466 525 583 642 699 759 842 868

492 556 615 673 732 788 849 897 957

506 571 635 699 763 824 889 944 1007

366 295 187 488 393 249 611 492 311 733 590 374 855 688 436 977 787 498 1099 885 561 1221 983 623 1343 1082 685

526 596 669 739 811 879 950 1026 1094

424 342 216 565 456 288 707 569 360 848 683 433 989 797 505 1130 911 577 1272 1025 649 1413 1139 721 1554 1253 793

603 705 809 912 1013 1119 1217 1298 1411

506 408 258 675 544 344 844 681 430 1013 817 517 1181 953 603 1350 1089 689 1519 1225 775 1688 1361 861 1856 1497 947

629 737 843 948 1054 1164 1285 1409 1529

584 472 298 779 629 397 974 786 497 1168 943 596 1363 1100 695 1558 1257 795 1752 1415 894 1947 1572 993 2142 1729 1093

[W/m] 90/70/20 ˚C

682

861

1030

1190

1420

1637

wykładnik n

1,3436

1,3382

1,3329

1,3275

1,3224

1,3172

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

30

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra+ Ramo typ 21S : PRZYKŁAD : 150

150

8

42

71,5

wysokość

grzejniki płytowe RA21XXXYYYYZ RA216001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

300

400

339 274 173 452 366 231 566 457 289 679 549 346 792 640 404 905 731 462 1018 823 519 1131 914 577 1244 1006 635 1357 1097 692 1470 1188 750 1583 1280 808 1697 1371 866 1810 1463 923

421 340 215 562 453 287 702 566 358 842 680 430 983 793 501 1123 906 573 1264 1019 645 1404 1133 716 1544 1246 788 1685 1359 860 1825 1473 931 1966 1586 1003 2106 1699 1074 2246 1812 1146

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 556 636 713 793 872 957 1059 1145 1222 1308 1387 1485 1569 1652

572 657 740 825 909 1000 1109 1199 1282 1374 1458 1562 1651 1740

604 707 800 901 1001 1106 1221 1325 1425 1528 1631 1747 1843 1939

498 401 254 664 535 339 830 669 424 996 802 508 1162 936 593 1328 1070 678 1494 1204 762 1661 1337 847 1827 1471 932 1993 1605 1017 2159 1738 1101 2325 1872 1186 2491 2006 1271 2657 2140 1356

635 756 863 981 1096 1216 1337 1454 1574 1689 1811 1940 2047 2176

571 459 291 761 612 388 952 765 486 1142 918 583 1332 1071 680 1523 1224 777 1713 1377 874 1904 1530 971 2094 1683 1068 2284 1836 1165 2475 1989 1263 2665 2142 1360 2855 2295 1457 3046 2448 1554

719 872 1003 1150 1298 1443 1591 1733 1879 2021 2169 2324

676 542 345 901 723 460 1127 903 575 1352 1084 690 1577 1265 805 1802 1445 920 2028 1626 1035 2253 1807 1149 2478 1987 1264 2704 2168 1379 2929 2349 1494 3154 2529 1609

768 939 1090 1249 1417 1582 1748 1905 2066 2224 2390 2562

776 621 396 1034 827 528 1293 1034 660 1552 1241 792 1810 1448 924 2069 1655 1056 2327 1862 1187 2586 2069 1319 2845 2276 1451 3103 2482 1583 3362 2689 1715 3620 2896 1847

[W/m] 90/70/20 ˚C

950

1182

1400

1608

1909

2196

wykładnik n

1,3096

1,3209

1,3322

1,3435

1,3584

1,3732

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

31


Integra+ Ramo typ 22

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 150

8

150 60

108

wysokość

300

400

456 368 233 608 491 310 760 614 388 912 736 465 1064 859 543 1216 982 620 1368 1104 698 1520 1227 775 1671 1350 853 1823 1472 930 1975 1595 1008 2127 1718 1085 2279 1841 1163 2431 1963 1240 2583 2086 1318

569 459 290 759 612 387 949 765 484 1139 919 581 1328 1072 678 1518 1225 774 1708 1378 871 1898 1531 968 2087 1684 1065 2277 1837 1162 2467 1990 1259 2657 2143 1355 2846 2296 1452 3036 2450 1549 3226 2603 1646

RA22XXXYYYYZ RA226001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 631 721 797 887 973 1061 1150 1235 1324 1412 1500 1584 1670 1755 1841

653 754 839 938 1034 1132 1231 1326 1425 1523 1620 1714 1809 1905 2000

701 799 882 970 1056 1190 1334 1450 1560 1670 1783 1894 2001 2129 2237

675 544 344 899 725 459 1124 906 574 1349 1088 688 1574 1269 803 1799 1450 918 2024 1631 1032 2249 1813 1147 2473 1994 1262 2698 2175 1377 2923 2356 1491 3148 2538 1606 3373 2719 1721 3598 2900 1836 3822 3081 1950

753 850 927 1003 1079 1252 1443 1579 1702 1825 1950 2083 2206 2351 2475

773 623 394 1031 830 526 1289 1038 657 1546 1245 789 1804 1453 920 2062 1660 1052 2319 1868 1183 2577 2076 1315 2835 2283 1446 3092 2491 1578 3350 2698 1709 3608 2906 1841 3866 3113 1972 4123 3321 2104 4381 3528 2235

884 1034 1164 1309 1457 1602 1749 1895 2068 2210 2410 2483

911 731 465 1214 975 620 1518 1219 774 1822 1463 929 2125 1707 1084 2429 1950 1239 2732 2194 1394 3036 2438 1549 3340 2682 1704 3643 2926 1859 3947 3169 2014 4250 3413 2169

890 1091 1273 1470 1670 1867 2066 2265 2463 2596 2841 3085

1037 831 529 1383 1107 706 1729 1384 882 2075 1661 1058 2420 1938 1235 2766 2215 1411 3112 2492 1588 3458 2768 1764 3803 3045 1940 4149 3322 2117 4495 3599 2293 4841 3876 2470

[W/m] 90/70/20 ˚C

1277

1597

1894

2173

2568

2934

wykładnik n

1,3154

1,3208

1,3261

1,3315

1,3497

1,3678

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

32

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra+ Ramo typ 33 : 150

PRZYKŁAD :

150

8

60 174

wysokość

grzejniki płytowe RA33XXXYYYYZ RA336001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

300

400

638 515 325 850 687 434 1063 858 542 1275 1030 651 1488 1202 759 1700 1373 868 1913 1545 976 2126 1717 1084 2338 1888 1193 2551 2060 1301 2763 2232 1410 2976 2403 1518 3188 2575 1627 3401 2747 1735 3613 2918 1843 3826 3090 1952 4251 3433 2169

810 653 413 1079 871 551 1349 1088 688 1619 1306 826 1889 1523 964 2159 1741 1101 2429 1959 1239 2699 2176 1377 2968 2394 1514 3238 2612 1652 3508 2829 1790 3778 3047 1928 4048 3264 2065 4318 3482 2203 4587 3700 2340 4857 3917 2478 5397 4353 2754

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 868 1028 1172 1331 1493 1653 1844 2007 2176 2338 2501 2671 2820 2999 3150 3333 3481

876 1040 1187 1349 1514 1678 1873 2040 2210 2378 2545 2718 2871 3053 3208 3392 3547

927 1099 1254 1426 1601 1773 1981 2157 2335 2513 2690 2873 3044 3246 3419 3625 3803

970 781 495 1293 1041 660 1616 1302 825 1940 1562 990 2263 1822 1154 2586 2083 1319 2909 2343 1484 3233 2603 1649 3556 2863 1814 3879 3124 1979 4202 3384 2144 4526 3644 2309 4849 3905 2474 5172 4165 2639 5495 4425 2804 5819 4686 2969 6465 5206 3298

982 1169 1334 1517 1702 1886 2106 2293 2485 2673 2861 3056 3245 3467 3657 3885 4086

1120 901 571 1493 1201 762 1867 1501 952 2240 1801 1143 2613 2102 1333 2987 2402 1524 3360 2702 1714 3734 3002 1905 4107 3302 2095 4480 3603 2286 4854 3903 2476 5227 4203 2667 5600 4503 2857 5974 4804 3048 6347 5104 3238 6720 5404 3429 7467 6004 3810

1154 1433 1687 1959 2232 2458 2818 3077 3335 3594 3852 4122

1329 1065 678 1772 1421 904 2215 1776 1130 2658 2131 1356 3101 2486 1582 3544 2841 1808 3987 3196 2034 4430 3551 2260 4872 3906 2486 5315 4262 2712 5758 4617 2938 6201 4972 3164

1224 1519 1784 2075 2366 2660 2953 3245 3699 3857 4164 4457

1521 1215 776 2027 1621 1034 2534 2026 1293 3041 2431 1552 3548 2836 1810 4055 3241 2069 4562 3646 2327 5069 4052 2586 5575 4457 2845 6082 4862 3103 6589 5267 3362 7096 5672 3620

[W/m] 90/70/20 ˚C

1787

2272

2726

3153

3753

4308

wykładnik n

1,3144

1,3234

1,3323

1,3413

1,3596

1,3779

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

33


grzejniki płytowe

Planora Zaawansowana technologia i nowoczesne wzornictwo: prowadząca bezpośrednio ciepło płaska płyta czołowa w połączeniu z ukrytymi podłączeniami (w standardzie od dołu z prawej strony) wraz z dopasowaną pokrywą górną oraz osłonami bocznymi tworzy bardzo praktyczny w montażu grzejnik (niewidoczne konsole i fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny wraz odpowietrznikiem i korkiem spustowym), ale przede wszystkim niezwykle elegancką i przyciągającą wzrok całość. • W komplecie z grzejnikiem 2 konsole wraz z kołkami i wkrętami • Fabrycznie zamontowane (standardowo z prawej strony) zawór termostatyczny z nastawą wstępną i korek spustowy oraz z lewej strony odpowietrznik • Uchwyty na tylnej ściance • Króćce podłączeniowe: 6 x Ø ½’’ (15/21; montaż standardowy od dołu z prawej strony) • Kolory : w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76) • Akcesoria : patrz str. 70

34


Planora pojemność [l/m] typ 300 11 1,10 21S 2,90 22 2,90 33 4,50

500 1,70 4,30 4,30 6,80

600 2,00 5,10 5,10 7,90

900 2,70 7,10 7,10 11,60

ciężar [kg/m] typ 300 11 11,80 21S 17,70 22 19,10 33 27,90

500 19,60 29,20 31,90 46,60

600 23,60 35,00 38,40 55,90

900 35,70 52,80 58,00 83,60

grzejniki płytowe

3

6

2

7 1 11

8 88

montaż

zestaw do szybkiego montażu

4

4

a

26

B

B-180

100

26

C

b

28 117/133

133 C/2

typ 11 B = wysokość C = długość

typ 21s

a : 88 b : 60

mm mm

typ 22

a : 95 b : 65

mm mm

prawe

podłączenia

typ 33

a : 130 b : 81

mm mm

a : 180 b : 81

mm mm

lewe

++

++

+

+

+

+

Możliwości podłączenia ZE zintegrowanymi zaworami.

50

Możliwości podłączenia BEZ zintegrowanego zaworu.

prawe

30

5

lewe

++

++

++

+

+

+

+–

+–

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

++

++ celująco + bardzo dobrze +- dobrze

++

++

++

+

+

+

+–

+–

++

++ celująco + bardzo dobrze +- dobrze

35


grzejniki płytowe

Planora typ 11 : PRZYKŁAD :

117

4

117

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

4 58

wysokość

PLAN11XXXYYYYZ PLAN116001200L

300

500

600

900

długość temperatura 500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2300

2600

3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W]

535 569 609 652 691 734 811 892 968 1056

259 208 132 310 249 158 362 290 185 414 332 211 465 373 237 517 415 264 620 497 316 724 581 369 827 663 422 931 747 475

564 604 648 691 734 774 860 947 1030 1125

411 330 210 493 396 252 575 462 293 658 528 336 740 594 378 822 660 419 986 792 503 1151 924 587 1315 1056 671 1480 1188 755

581 626 673 719 767 811 903 999 1089 1192

483 388 246 579 465 295 676 543 345 772 620 394 869 698 443 965 775 492 1158 930 591 1351 1085 689 1544 1240 788 1737 1395 886

700 767 829 895 961 1026 1159 1385 1513 1654

683 550 348 819 659 418 956 769 488 1092 879 557 1229 989 627 1365 1099 696 1638 1318 836 1911 1538 975 2184 1758 1114 2457 1978 1254

[W/m] 90/70/20 ˚C

650

1033

1212

1711

wykładnik n

1,3015

1,2941

1,2905

1,2795

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C • dopłata za podłączenie lewostronne Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

36

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Planora typ 21S : PRZYKŁAD :

4

117

117

grzejniki płytowe

PLAN21XXXYYYYZ PLAN216001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

4 68

wysokość

300

500

600

900

długość temperatura 500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2300

2600

3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W]

536 587 644 694 748 802 910 1014 1120 1232 1341 1543 1744 2012

357 286 182 428 343 218 500 400 255 571 457 291 643 515 328 714 572 378 857 686 437 1000 801 510 1142 915 583 1285 1029 656 1428 1144 729 1642 1315 838 1856 1486 947 2142 1716 1093

714 778 848 914 983 1049 1185 1321 1451 1594 1729 1989 2248 2595

545 437 278 654 524 334 763 611 389 872 699 445 981 786 501 1090 874 556 1308 1048 667 1526 1223 779 1744 1398 890 1962 1572 1001 2180 1747 1112 2507 2009 1279 2834 2271 1446 3270 2621 1668

748 823 900 972 1049 1123 1274 1422 1570 1725 1876 2159 2441 2817

633 507 323 760 609 388 886 710 452 1013 812 517 1139 913 581 1266 1015 646 1519 1218 775 1772 1420 904 2026 1624 1034 2279 1827 1163 2532 2030 1292 2912 2334 1486 3292 2639 1680 3798 3045 1938

914 1004 1098 1189 1286 1374 1560 1744 1924 2116 2301 2649 2992 3453

877 704 447 1052 844 537 1228 985 627 1403 1126 716 1579 1267 806 1754 1407 895 2105 1689 1074 2456 1971 1253 2806 2251 1432 3157 2533 1611 3508 2815 1790 4034 3237 2058 4560 3659 2327 5262 4222 2685

[W/m] 90/70/20 ˚C

899

1372

1593

2205

wykładnik n

1,3088

1,3053

1,3035

1,2982

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C • dopłata za podłączenie lewostronne Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

37


Planora typ 22

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 133

133

4

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

4 100

wysokość

PLAN22XXXYYYYZ PLAN226001200L

300

500

600

900

długość temperatura 500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2300

2600

3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W]

671 728 792 850 914 968 1081 1192 1305 1422 1536 1768 1997 2305

459 368 234 550 441 281 642 515 328 734 589 374 825 662 421 917 735 468 1100 882 561 1284 1030 655 1467 1176 748 1651 1324 842 1834 1471 936 2109 1691 1076 2384 1912 1216 2751 2206 1404

785 855 928 999 1071 1141 1284 1425 1565 1715 1859 2137 2415 2786

699 560 357 838 671 428 978 783 499 1118 895 570 1257 1007 641 1397 1119 713 1676 1342 855 1956 1567 998 2235 1790 1140 2515 2014 1283 2794 2238 1426 3213 2573 1639 3632 2909 1853 4191 3357 2138

823 900 976 1054 1133 1210 1367 1520 1678 1840 1995 2297 2596 2995

815 652 416 978 783 499 1141 913 582 1304 1044 665 1467 1174 748 1630 1305 832 1956 1566 998 2282 1827 1164 2608 2088 1331 2934 2349 1497 3260 2609 1663 3749 3001 1913 4238 3392 2162 4890 3914 2495

1049 1159 1274 1387 1499 1614 1840 2067 2289 2511 2726 3135 3542 4088

1160 927 592 1391 1111 710 1623 1297 828 1855 1482 946 2087 1668 1065 2319 1853 1183 2783 2224 1420 3247 2595 1657 3710 2964 1893 4174 3335 2130 4638 3706 2366 5334 4262 2721 6029 4817 3076 6957 5559 3549

[W/m] 90/70/20 ˚C

1154

1760

2054

2928

wykładnik n

1,3018

1,3087

1,3121

1,3224

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C • dopłata za podłączenie lewostronne Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

38

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Planora typ 33 : PRZYKŁAD : 4

133

133

grzejniki płytowe

PLAN33XXXYYYYZ PLAN336001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

4

150

wysokość

300

500

600

900

długość temperatura 500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2300

2600

3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W]

974 1065 1150 1241 1330 1419 1597 1777 1955 2140 2320 2668 3014 3479

664 530 339 797 636 407 930 742 474 1062 847 542 1195 954 610 1328 1060 678 1594 1272 813 1859 1483 948 2125 1696 1084 2390 1907 1219 2656 2119 1355 3054 2437 1558 3453 2755 1762 3984 3179 2033

1106 1209 1305 1409 1505 1606 1810 2012 2214 2423 2622 3016 3410 3935

1007 804 514 1208 965 616 1410 1126 719 1611 1287 822 1813 1448 925 2014 1608 1028 2417 1930 1233 2820 2252 1439 3222 2573 1644 3625 2895 1849 4028 3217 2055 4632 3699 2363 5236 4181 2671 6042 4825 3083

1159 1271 1383 1493 1607 1715 1938 2160 2385 2614 2839 3263 3688 4256

1166 932 595 1399 1118 714 1632 1304 833 1865 1490 952 2098 1676 1070 2331 1862 1189 2797 2235 1427 3263 2607 1665 3730 2980 1903 4196 3352 2141 4662 3725 2379 4361 4283 2735 6061 4842 3092 6993 5587 3568

1505 1684 1862 2039 2214 2394 2750 3104 3424 3817 4024 4627 5229 6035

1601 1281 817 1921 1537 980 2241 1793 1143 2562 2049 1307 2882 2305 1470 3202 2561 1634 3842 3073 1960 4483 3586 2287 5123 4098 2614 5764 4610 2941 6404 5122 3267 7365 5891 3758 8325 6659 4247 9606 7684 4901

[W/m] 90/70/20 ˚C

1679

2545

2944

4039

wykładnik n

1,3306

1,3259

1,3235

1,3164

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C • dopłata za podłączenie lewostronne Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

39


grzejniki płytowe

Compact Standard i estetyczna prostota: cztery króćce podłączeniowe wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy elegancką, ale i uniwersalną w montażu całość – podłączenie do wyboru z lewej lub prawej strony, niewidoczne po montażu konsole i załączony w komplecie odpowietrznik wraz z korkiem. • W komplecie z grzejnikiem 2 konsole wraz z kołkami i wkrętami, korek i odpowietrznik • Uchwyty na tylnej ściance • Króćce podłączeniowe: 4 x Ø 1/2’’ (15/21) • Kolory : w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76) • Akcesoria : patrz str. 70

podłączenia

3

6

Brak możliwości innych podłączeń.

2

7

++

+

+–

++

+–

++ celująco + bardzo dobrze +- dobrze

40

+


Compact pojemność [l/m] typ 300 400 11 1,80 2,42 21S 4,00 5,17 22 3,71 4,89 33 5,52 7,30 ciężar [kg/m] typ 300 11 9,60 21S 15,60 22 17,90 33 26,67

400 12,82 21,17 23,78 35,84

450 2,73 5,75 5,48 8,19

500 600 750 900 3,04 3,67 4,60 5,53 6,33 7,50 9,35 11,20 6,06 7,24 9,00 10,76 9,08 10,86 13,52 16,19

450 14,43 23,95 26,71 40,43

500 16,04 26,73 29,65 45,02

600 19,27 32,30 35,52 54,19

750 24,10 39,45 44,33 67,95

900 28,93 46,60 53,14 81,71

grzejniki płytowe

typ

wysokość (B)

długość (C)

11

wszystkie

<1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600 <2000 ≥2000 <1600 ≥1600

21/22

300-600

21/22

750-900

33

400-450

33

500-900

montaż

x

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

x x x x x x x x x

x1

x1 x2

150

x2

K

25

85

110

28

L

kołki rozporowe z wkrętami (kpl)

konsola MCW-5

a b

C C-300

150

uchwyty na tylnej ściance

B4

B-170 B-56

B

B-195

65

B

B3

40

B4 65

85

85

typy 11, 21S i 22 100-120 110

75

B ≥ 400 mm

c uchwyty na tylnej ściance

B = wysokość C = długość

B = 300 B3 = B - 56 mm

konsola MCA-Q-300

a b C

C-300

C

L

K

450

150

1600

650

650

600

300

1650

650

700

700

400

1800

750

750

750

450

1950

800

850

800

500

2000

850

850

900

600

2100

900

900

1000

700

2200

950

950

1050

750

2250

950

1000

1100

800

2400

1100

1100

1200

900

2550

1100

1150

1350

1050

2600

1150

1150

1500

1200

2700

1200

1200

1600

1300

3000

1350

1350

1650

1350

1800

1500

1950

1650

2000

1700

większa odległość od ściany X2 = 39,5 mm

B = 300 mm typ 33

B

typ 33, 300 mm a : 199 mm b : 78 mm c : 25 mm

c

mniejsza odległość od ściany X1 = 24 mm

typ 11

typ 20S/21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 92 mm b : 58,5 mm c : 25,5 mm

a : 100 mm b : 65,5 mm c : 31 mm

a : 137 mm b : 84 mm c : 31 mm

a : 202 mm b : 84 mm c : 31 mm

typ 10

typ 11

typ 20S/21S

typ 22

typ 30/33 (za wyj. wys. 300 mm)

a : 62 mm b : 28 mm c : 47 mm

a : 107 mm b : 74 mm c : 41 mm

a : 116 mm b : 81 mm c : 47 mm

a : 153 mm b : 100 mm c : 47 mm

a : 218 mm b : 100 mm c : 47 mm

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

41


Compact typ 11

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 150

grzejnik typ wysokość długość

150

13,5

35

65

wysokość

300

400

KMP11XXXYYYY KMP116001200

450

500

600

750

900

długość temperatura

cena [PLN] moc [W]

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

223

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

275

750

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

317

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

361

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

404

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

443

1350

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

487

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

530

1650

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

573

1800

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

614

1950

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

793

2100

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

846 1661

248 197 127 331 263 169 413 328 211 496 394 253 579 461 295 661 526 337 744 592 380 827 658 422 909 723 464 992 789 506

237

282

328

370

414

457

507

541

585

631

318 255 162 424 340 216 530 426 270 635 511 324 741 596 378 847 681 432 953 766 486 1059 851 540 1165 936 594 1271 1021 648

238

285

330

375

420

463

510

546

590

634

351 280 179 468 373 239 585 466 298 702 559 358 819 652 418 936 745 478 1053 839 537 1170 932 597 1287 1025 657 1404 1118 716

250

301

356

411

466

519

572

611

661

711

383 308 196 511 411 261 639 514 327 767 617 392 895 719 457 1022 822 522 1150 925 588 1278 1028 653 1406 1131 718 1534 1233 783

257

311

365

419

473

524

578

634

684

739

446 356 228 595 474 304 744 593 380 893 712 456 1042 831 532 1190 949 607 1339 1068 683 1488 1186 759 1637 1305 835 1786 1424 911 1934 1542 987

316

393

471

549

625

704

778

838

924

1008

534 426 272 712 568 363 890 710 454 1068 852 545 1246 995 636 1424 1137 727 1602 1279 817 1781 1422 909 1959 1564 999 2137 1706 1090

336

416

495

576

656

738

829

923

1012

1106

616 492 314 821 656 419 1026 820 523 1231 984 628 1436 1148 733 1642 1312 838 1847 1476 942 2052 1640 1047 2257 1804 1152 2462 1968 1256

2083 1063

[W/m] 90/70/20 ˚C

699

895

988

1080

1255

1500

1727

wykładnik n

1,3498

1,3451

1,3427

1,3404

1,3357

1,3287

1,3217

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

42

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Compact typ 21S : PRZYKŁAD : 150

42

69

wysokość

KMP21XXXYYYY KMP216001200

grzejnik typ wysokość długość

150

8

grzejniki płytowe

300

400

450

361 286 184 481 381 245 602 477 307 722 573 368 842 668 430 962 763 491 1083 859 553 1203 954 614 1323 1049 675 1444 1145 737 1564 1240 798 1684 1336 859 1805 1431 921 1925 1527 982 2045 1622 1043 2165 1717 1105 2406 1908 1228

448 359 229 598 479 305 747 599 381 896 718 457 1046 838 534 1195 958 610 1345 1078 686 1494 1197 762 1643 1317 838 1793 1437 915 1942 1557 991 2092 1676 1067 2241 1796 1143 2390 1916 1219 2540 2035 1296 2689 2155 1372 2988 2395 1524

490 389 250 653 518 333 816 648 416 979 777 499 1142 907 583 1306 1037 666 1469 1166 749 1632 1296 833 1795 1425 916 1958 1555 999 2122 1685 1083 2285 1814 1166 2448 1944 1249 2611 2073 1332 2774 2203 1415 2938 2333 1499 3264 2592 1665

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 279 341 399 462 520 585 663 728 789 853 913 989 1054 1119 1174 1231 1368

300 364 428 494 557 622 714 783 846 919 983 1060 1131 1198 1264 1322 1470

301 369 431 497 562 631 716 785 850 921 989 1067 1137 1205 1267 1328 1478

329 411 483 557 629 707 802 880 953 1031 1107 1196 1274 1350 1420 1487 1656

530 425 270 706 566 360 883 708 451 1059 850 540 1236 991 631 1412 1133 720 1589 1274 811 1766 1416 901 1942 1558 991 2119 1699 1081 2295 1841 1171 2472 1982 1261 2648 2124 1351 2825 2266 1441 3001 2407 1531 3178 2549 1621 3531 2832 1802

341 431 510 600 688 777 868 956 1045 1133 1224 1321 1408 1494 1571 1646 1829

607 483 310 809 643 413 1012 805 516 1214 965 619 1416 1126 722 1619 1287 826 1821 1448 929 2024 1609 1033 2226 1770 1136 2428 1930 1239 2631 2092 1342 2833 2252 1445 3035 2413 1548 3238 2574 1652 3440 2735 1755 3642 2895 1858 4047 3217 2065

404 518 616 727 838 947 1058 1166 1275 1382 1494 1609 1718 1822 1913 2008 2230

718 572 366 957 762 488 1196 952 610 1436 1143 733 1675 1333 855 1914 1524 977 2153 1714 1098 2393 1905 1221 2632 2095 1343 2871 2285 1465 3110 2476 1587 3350 2667 1709 3589 2857 1831 3828 3047 1953 4067 3237 2075 4307 3428 2197 4785 3809 2441

440 569 682 802 928 1053 1177 1295 1417 1535 1659 1789 1907 2022 2126 2230 2478

823 656 420 1097 874 560 1372 1093 700 1646 1312 840 1920 1530 980 2195 1749 1120 2469 1968 1260 2744 2187 1400 3018 2405 1540 3292 2624 1680 3567 2843 1820 3841 3061 1960 4115 3279 2099 4390 3499 2240 4664 3717 2380 4938 3935 2519 5487 4373 2799

[W/m] 90/70/20 ˚C

1021

1266

1383

1495

1712

2022

2316

wykładnik n

1,3668

1,3620

1,3596

1,3572

1,3523

1,3451

1,3379

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

43


Compact typ 22

grzejniki płytowe

: PRZYKŁAD : 150

150

8

grzejnik typ wysokość długość

60

106

wysokość

300

400

450

474 375 242 632 500 322 790 625 403 948 750 484 1106 874 564 1264 999 645 1422 1124 726 1580 1249 806 1737 1373 886 1895 1498 967 2053 1623 1047 2211 1748 1128 2369 1873 1209 2527 1998 1289 2685 2123 1370 2843 2248 1451 3159 2498 1612

601 481 307 802 641 409 1002 801 511 1202 962 613 1403 1122 716 1603 1282 818 1804 1442 920 2004 1603 1022 2204 1763 1124 2405 1923 1227 2605 2083 1329 2806 2244 1432 3006 2404 1534 3206 2564 1636 3407 2724 1738 3607 2885 1840 4008 3205 2045

661 524 337 881 698 449 1101 872 562 1321 1047 674 1541 1221 786 1762 1396 899 1982 1571 1011 2202 1745 1123 2422 1919 1236 2642 2094 1348 2863 2269 1461 3083 2443 1573 3303 2617 1685 3523 2792 1797 3743 2966 1910 3964 3141 2022 4404 3490 2247

KMP22XXXYYYY KMP226001200

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 345 414 471 538 604 671 736 801 868 934 1000 1073 1139 1214 1276 1339 1470

356 432 501 576 659 737 813 890 966 1043 1121 1192 1282 1384 1453 1516 1673

361 439 507 585 662 740 818 895 972 1049 1126 1197 1289 1387 1454 1522 1675

718

824

428 575

428 654

527

503

502

640

559 616 674 803 916 1003 1089 1176 1262 1341 1444 1552 1629 1705 1877

366 957 766 488 1196 958 610 1436 1150 733 1675 1341 855 1914 1533 977 2153 1724 1098 2393 1916 1221 2632 2107 1343 2871 2299 1465 3110 2491 1587 3350 2682 1709 3589 2874 1831 3828 3065 1953 4067 3257 2075 4307 3449 2197 4785 3832 2441

559 616 674 803 947 1049 1142 1234 1329 1429 1522 1615 1716 1816 1989

420 1099 873 561 1374 1091 701 1649 1310 841 1924 1528 982 2198 1746 1121 2473 1964 1262 2748 2183 1402 3023 2401 1542 3298 2619 1683 3572 2837 1822 3847 3055 1963 4122 3274 2103 4397 3492 2243 4672 3711 2384 4946 3928 2523 5496 4365 2804

738 847 958 1067 1177 1287 1418 1525 1674 1729 1844 1955 2077 2200 2408

968 771 494 1290 1027 658 1613 1284 823 1935 1540 987 2258 1797 1152 2580 2054 1316 2903 2311 1481 3225 2567 1645 3548 2824 1810 3870 3081 1974 4193 3338 2139 4515 3594 2304 4838 3851 2468 5160 4107 2633 5483 4365 2797 5805 4621 2962 6450 5134 3291

532 683 820 967 1119 1266 1416 1565 1715 1814 1999 2181 2335 2410 2560 2710 3117

1092 871 557 1456 1162 743 1820 1452 929 2184 1742 1114 2548 2033 1300 2912 2323 1486 3276 2614 1671 3641 2905 1858 4005 3195 2043 4369 3486 2229 4733 3776 2415 5097 4066 2601 5461 4357 2786 5825 4647 2972 6189 4938 3158 6553 5228 3343 7281 5809 3715

[W/m] 90/70/20 ˚C

1344

1703

1870

2030

2328

2725

3069

wykładnik n

1,3845

1,3757

1,3713

1,3669

1,3581

1,3449

1,3316

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

44

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Compact typ 33 : 150

150

8

PRZYKŁAD : 60

KMP33XXXYYYY KMP336001200

grzejnik typ wysokość długość

172

wysokość

grzejniki płytowe

300

400

450

672 532 343 896 709 457 1121 888 572 1345 1065 686 1569 1242 801 1793 1420 915 2017 1597 1029 2241 1774 1143 2465 1952 1258 2689 2129 1372 2913 2306 1486 3137 2484 1601 3362 2662 1715 3586 2839 1830 3810 3016 1944 4034 3194 2058 4482 3548 2287

863 691 440 1151 922 587 1439 1152 734 1726 1383 881 2014 1613 1028 2302 1844 1174 2589 2074 1321 2877 2305 1468 3165 2535 1615 3452 2765 1761 3740 2996 1908 4028 3226 2055 4316 3457 2202 4603 3687 2348 4891 3918 2495 5179 4148 2642 5754 4609 2936

952 756 486 1270 1008 648 1587 1260 810 1904 1512 971 2222 1764 1134 2539 2016 1295 2857 2269 1458 3174 2520 1619 3491 2772 1781 3809 3025 1943 4126 3276 2105 4444 3529 2267 4761 3781 2429 5078 4032 2591 5396 4285 2753 5713 4537 2915 6348 5041 3239

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 470 624 715 820 926 1027 1155 1262 1368 1475 1581 1696 1801 1907 2036 2164 2334

530 668 769 884 1005 1122 1241 1360 1473 1594 1717 1840 1955 2085 2226 2364 2543

551 673 778 892 1012 1126 1247 1366 1482 1599 1719 1846 1960 2091 2233 2374 2550

1037

1195

1404

1580

590 832

601 952

729 1122

783 1266

529 1383 1110 706 1729 1387 882 2075 1665 1059 2420 1942 1235 2766 2220 1411 3112 2497 1588 3458 2775 1764 3803 3052 1940 4149 3330 2117 4495 3607 2293 4841 3885 2470 5186 4162 2646 5532 4440 2822 5878 4717 2999 6224 4995 3176 6915 5550 3528

610 1594 1270 813 1992 1587 1016 2390 1904 1219 2789 2221 1423 3187 2538 1626 3586 2856 1830 3984 3173 2033 4382 3490 2236 4781 3808 2439 5179 4125 2642 5578 4443 2846 5976 4760 3049 6374 5077 3252 6773 5394 3456 7171 5711 3659 7968 6346 4065

716 1871 1495 955 2339 1869 1193 2807 2242 1432 3275 2616 1671 3743 2990 1910 4211 3364 2148 4679 3738 2387 5146 4111 2626 5614 4485 2864 6082 4859 3103 6550 5233 3342 7018 5606 3581 7486 5980 3819 7953 6353 4058 8421 6727 4296 9357 7475 4774

806 2107 1004 1688 1075 2634 1203 2111 1344 3161 1422 2533 1613 3688 1641 2955 1882 4214 1862 3377 2150 4741 2082 3799 2419 5268 2302 4221 2688 5795 2643 4643 2957 6322 2762 5066 3226 6848 2994 5487 3494 7375 3214 5909 3763 7902 3408 6332 4032 8429 3630 6754 4301 8956 3783 7176 4569 9482 4200 7598 4838 10536 4606 8442 5376

727 851 970 1134 1262 1398 1530 1659 1792 1926 2067 2196 2342 2500 2659 2856

741 866 1003 1142 1280 1447 1587 1731 1872 2014 2160 2291 2443 2633 2826 3056

941 1132 1335 1541 1709 1982 2176 2369 2565 2759 2961 3139 3345 3608 3870 4184

[W/m] 90/70/20 ˚C

1905

2440

2689

2926

3365

3939

4422

wykładnik n

1,3768

1,3651

1,3592

1,3533

1,3415

1,3238

1,3061

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

45


grzejniki higieniczne

Integra Planora Compact Od 26.02.2011 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 158 (zastępujące wszelkie inne przepisy w tym zakresie, które niniejszym utraciły moc). OBECNIE BRAK JEST JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW OKREŚLAJĄCYCH LUB PRECYZUJĄCYCH MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ GRZEJNIKÓW OD ŚCIANY, CO POWODUJE, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM WŁAŚCIWE URZĄDZENIA PRZYJMUJE W SPOSÓB AUTORYTATYWNY PROJEKTANT LUB WYKONAWCA, KIERUJĄC SIĘ WYŁĄCZNIE LITERĄ § 29 (Rozdział 4 – Wymagania ogólnobudowlane) POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA, KTÓRY BRZMI: § 29. Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwić ich mycie i dezynfekcję. Informujemy, że jakiekolwiek żądania stosowania specjalnych konsol zapewniających odległość grzejników od ściany 100 mm (lub inną) są niezgodne z obowiązującym prawem. Dotyczy to również rzekomego obowiązku posiadania tzw. ATESTU HIGIENICZNEGO na grzejniki (wydawanego przez Zakład Higieny Komunalnej PZH), atest taki, bowiem jest dla grzejników absolutnie dobrowolny, o czym informował jeszcze niedawno na swojej stronie internetowej Państwowy Zakład Higieny: „..Uzyskanie atestów higienicznych jest obligatoryjne w przypadku materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania (Rozp.MZ z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. nr 61, poz.417). We wszystkich innych przypadkach atesty wydawane są na wniosek złożony dobrowolnie przez producenta lub dystrybutora wyrobu…” Mimo powyższego mamy w swojej ofercie konsole typu „higienicznego” (patrz akcesoria str. 70) dla grzejników o wysokościach 300, 450, 500, 600 i 900 mm

46

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra, Planora, Compact

grzejniki higieniczne

Integra pojemność : w litrach na 1 metr typ 300 400 450 500 600 750 900 10 2,00 2,60 2,90 3,21 3,81 4,71 5,62 20S 3,67 4,83 5,40 5,98 7,14 8,68 10,22 20 4,00 5,24 5,86 6,48 7,71 9,57 11,43 30 5,52 7,30 8,19 9,08 10,86 13,52 16,19

ciężar : w kilogramach na 1 metr typ 300 400 450 500 10 6,05 7,92 8,86 9,79 20S 12,25 16,23 18,22 20,21 20 12,38 16,16 18,05 19,94 30 18,48 24,13 26,95 29,78

600 11,67 24,19 23,71 35,43

750 14,48 30,10 29,38 43,90

900 17,29 36,00 35,05 52,38

600 11,67 24,19 23,71 35,43

750 14,48 30,10 29,38 43,90

900 17,29 36,00 35,05 52,38

Planora pojemność : l/m wys. 300 500 typ 2,9 4,5

10 20 30

600

1,8 4,3 6,8

ciężar : kg/m wys. 300 typ

900

2,1 2,7 5,1 7,1 7,9 11,6

500

600

900

- 12,9 15,6 23,3 16,2 24,3 29,1 42,5 22,0 34,5 41,4 61,3

10 20 30

Compact pojemność : w litrach na 1 metr typ 300 400 450 500 600 750 900 10 2,00 2,60 2,90 3,21 3,81 4,71 5,62 20S 3,67 4,83 5,40 5,98 7,14 8,68 10,22 20 4,00 5,24 5,86 6,48 7,71 9,57 11,43 30 5,52 7,30 8,19 9,08 10,86 13,52 16,19

montaż

C C-300

150 L

150

uchwyty mocujące długość K L 1650 700 650 1800 750 750 1950 850 800 2100 900 900 2250 1000 950 2400 1050 1050 2550 1150 1100 2700 1200 1200 3000 1400 1350

K

B-170 B-56 85

85

B

B-195

25

85

110

28

B = wysokość C = długość

ciężar : w kilogramach na 1 metr typ 300 400 450 500 10 6,05 7,92 8,86 9,79 20S 12,25 16,23 18,22 20,21 20 12,38 16,16 18,05 19,94 30 18,48 24,13 26,95 29,78

110

75

tabela doboru ilości konsol do grzejników higienicznych wys. [mm] dług. [mm] 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

300 typ 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

450 typ 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4

30 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

500 typ 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4

30 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4

600 typ 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

47

30 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

900 typ 20 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5

30 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5


Integra typ 10

grzejniki higieniczne

: PRZYKŁAD :

8

55

wysokość

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

150

150

INT10XXXYYYYZ INT106001200L

21

300

400

450

500

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

145 301 116 74

186 310 150 95

311

206 164 105

322 182

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

193 339 154 98

248 345 200 126

347

275 219 140

301 242 153

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

242

310

344

376

750

371 193

373 250

380 275

397 303

123

158

176

192

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

290 402 231 148

372 411 299 190

411

412 329 210

439 364

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

338 433 270 172

434 441 349 221

447

481 384 245

474 424

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

386 461 308 197

496 474 399 253

477

550 439 281

503 485

1350

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

435 494 347 222

558 507 449 284

510

618 493 315

542 545

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

483 525 385 246

620 532 499 316

536

687 548 351

584 606

1650

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

531 558 424 271

681 565 549 348

569

756 603 386

611 667

1800

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

580 587 463 296

743 600 599 379

602

824 658 420

600

750

900

długość temperatura

cena [PLN] moc [W] 225

328

263 210 134

334

318 254 162

347

370 296 189

366

351 280 179

403

424 339 216

421

493 394 252

404

439 350 224

457

530 423 270

475

617 493 315

444

527 421 269

510

635 507 324

530

740 591 378

483

614 490 313

563

741 592 378

582

863 690 440

521

702 560 358

617

847 677 432

640

986 788 503

561

790 631 403

668

953 761 486

701

1110 887 566

601

878 701 448

708

1059 846 540

763

1233 985 629

640

766

1165 931 594

828 1084

422

965 770 492

902 727 460

1053 680 841 537

1271 822 1015 648

1480 889 1183 755

115

358

451 230 526 268 601 307 676 345 752 383 827

652

1356 692

[W/m] 90/70/20 ˚C

411

526

584

638

745

899

1046

wykładnik n

1,3325

1,3307

1,3297

1,3288

1,3270

1,3242

1,3215

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

48

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra typ 20S : PRZYKŁAD : 150

150

wysokość

INT20SXXXYYYYZ INT20S6001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

42

69

grzejniki higieniczne

300

400

450

500

600

750

900

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

251 384 202 128

324 397 260 165

339 400 272 173

428 342 218

486

519 414 265

507

616 489 314

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

335

432

452

520

571

600

441 269

448 347

453 362

474 419

482 456

571

692 552 353

597

821 652 419

171

220

231

265

291

750

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

419 487 336 214

540 497 434 276

566 503 453 289

531

650 524 331

541 570

658

866 690 442

686

1026 815 523

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

502 536 403 256

648 549 521 331

679 551 544 346

590

779 629 398

600 684

743

1039 828 530

773

1231 978 628

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

586 583 470 299

756 598 607 386

792 601 634 404

646

909 733 464

660 798

828

861 1141

509

1212 966 618

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

670 636 538 342

864 651 694 441

905 656 725 462

1039 703 838 530

1141 719 912 582

1385 902 1104 707

1642 939 1304 838

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

753

972

1018

1169

1284

1558

1847

1350

677 605

700 781

703 815

766 943

774 1026

996 1242

1053 1467

384

496

519

596

655

795

942

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

837 723 672 427

1080 736 868 551

1131 739 906 577

1299 828 1048 663

1427 837 1140 728

1731 1065 1380 883

2052 1156 1631 1047

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

921

1188

1244

1429

1569

1904

2257

1650

771 739

785 954

790 997

884 1153

894 1254

1157 1518

1256 1794

470

606

635

729

801

971

1152

1800

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1004 816 806 512

1296 833 1041 661

1357 837 1087 692

1559 939 1257 795

1712 955 1368 873

2077 1250 1656 1060

2462 1360 1957 1256

długość temperatura

cena [PLN] moc [W] 411

390 314 199

422

713 364 856 437 999

1436 733

[W/m] 90/70/20 ˚C

728

920

1011

1102

1278

1532

1778

wykładnik n

1,3709

1,3466

1,3344

1,3222

1,2979

1,2613

1,2248

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

49


Integra typ 20

grzejniki higieniczne

: 150

PRZYKŁAD :

150

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

63 106

wysokość

INT20XXXYYYYZ INT206001200L

300

400

450

500

600

750

900

273 384 221 139

342 397 277 174

375 400 304 191

409

473

567

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

411 331

422 383

486 460

208

241

290

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

364 441 295 186

456 448 370 233

500 453 406 255

545 474 442 278

631 482 511 322

571 613

750

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

455 487 369 232

570 497 462 291

626 503 507 319

681 531 552 347

788 541 639 402

658 766

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

545 536 442 278

684 549 555 349

751 551 609 383

817 590 662 417

946 600 766 483

1135 743 919 579

773 1069

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

636 583 516 325

798 598 647 407

876 601 710 447

953 646 773 486

1104 660 894 563

1324 828 1072 676

1540 861 1247 786

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

727

912

1001

1090

1261

1513

1760

1200

636 590

651 740

656 811

703 883

719 1022

902 1225

939 1425

371

465

511

556

643

772

898

1350

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

818 677 664 417

1026 700 832 523

1126 703 913 574

1226 766 994 625

1419 774 1150 724

1702 996 1379 869

1980 1053 1603 1010

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

909

1140

1251

1362

1577

1892

2201

1500

723 737

736 924

739 1014

828 1104

837 1277

1065 1532

1156 1781

464

582

638

695

804

965

1123

1650

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1000 771 811 510

1254 785 1017 640

1376 790 1116 702

1498 884 1214 764

1734 894 1405 885

2081 1157 1685 1062

2421 1256 1959 1235

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1091

1368

1501

1634

1892

2270

2641

1800

816 885

833 1109

837 1217

939 1325

955 1533

1250 1838

1360 2137

557

698

766

834

965

1158

1347

długość temperatura

cena [PLN] moc [W] 507

660 534 337

597

880 712 449

686

1100 890 561

757 386 946 483

1320 674

[W/m] 90/70/20 ˚C

766

962

1055

1149

1331

1598

1860

wykładnik n

1,2877

1,2900

1,2912

1,2923

1,2947

1,2982

1,3017

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

50

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra typ 30 : 150

PRZYKŁAD :

150

INT30XXXYYYYZ INT306001200L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

60 172

wysokość

grzejniki higieniczne

300

400

450

382 538 305 195 509 617 407 260 636 684 509 324 763 761 611 389 890 837 712 454 1018 914 814 519 1145 991 916 584 1272 1067 1018 649 1399 1145 1119 714 1526 1221 1221 779 1654 1298 1323 844 1781 1382 1425 909 1908 1458 1526 973 2035 1547 1628 1038 2162 1618 1730 1103 2290 1690 1832 1168 2544 1844 2035 1298

476 551 386 243 634 644 514 324 793 724 643 404 951 811 772 485 1110 902 900 566 1268 989 1029 647 1427 1085 1158 728 1586 1170 1286 809 1744 1262 1415 890 1903 1350 1543 971 2061 1441 1672 1052 2220 1525 1801 1133 2378 1629 1929 1213 2537 1745 2058 1294 2695 1823 2186 1375 2854 1899 2315 1456 3171 2079 2572 1618

522 417 266 695 556 355 869 695 443 1043 834 532 1217 974 621 1391 1113 710 1565 1252 798 1739 1391 887 1912 1530 976 2086 1669 1064 2260 1808 1153 2434 1947 1242 2608 2086 1330 2782 2225 1419 2955 2364 1508 3129 2503 1597 3477 2782 1774

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 556 646 726 816 905 996 1087 1177 1264 1355 1445 1527 1634 1747 1825 1903 2081

567

656

788

624 459

634 525

750 630

755

708

719

880

930

776 858 1014 1117 1217 1318 1417 1517 1618 1709 1829 1956 2044 2132 2332

289 755 612 385 944 765 482 1133 919 578 1322 1072 674 1511 1225 771 1700 1378 867 1889 1531 964 2077 1684 1060 2266 1837 1156 2455 1990 1253 2644 2143 1349 2833 2296 1445 3022 2449 1542 3210 2602 1638 3399 2756 1734 3777 3062 1927

791 877 1031 1136 1247 1355 1463 1570 1681 1795 1903 2012 2129 2243 2445

335 874 699 446 1093 874 558 1311 1049 669 1530 1224 781 1748 1399 892 1967 1574 1004 2186 1748 1115 2404 1923 1227 2623 2098 1338 2841 2273 1450 3060 2448 1561 3278 2623 1673 3497 2797 1784 3715 2972 1896 3934 3147 2007 4371 3497 2230

993 1120 1247 1375 1503 1632 1782 1905 2080 2143 2275 2406 2548 2690 2930

402 1051 840 536 1313 1051 670 1576 1261 804 1839 1471 938 2101 1681 1072 2364 1891 1206 2627 2101 1340 2889 2311 1474 3152 2521 1608 3414 2732 1742 3677 2942 1876 3940 3152 2010 4202 3362 2144 4465 3572 2278 4728 3782 2412 5253 4202 2680

1088 1260 1434 1606 1780 1954 2126 2242 2457 2669 2847 2934 3109 3281 3754

919 735 469 1226 981 625 1532 1226 782 1839 1471 938 2145 1716 1094 2452 1961 1251 2758 2206 1407 3065 2452 1564 3371 2697 1720 3677 2942 1876 3984 3187 2033 4290 3432 2189 4597 3677 2345 4903 3923 2502 5210 4168 2658 5516 4413 2814 6129 4903 3127

[W/m] 90/70/20 ˚C

1072

1337

1466

1593

1845

2221

2594

wykładnik n

1,2831

1,2875

1,2897

1,2919

1,2963

1,3029

1,3094

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

51


Compact typ 10

grzejniki higieniczne

: PRZYKŁAD :

150

wysokość

grzejnik typ wysokość długość

150 8

55

21

300

400

450

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

145 164 116 74

171

186 150 95

174

206 164 105

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

193 201 154 98

208

248 200 126

208

275 219 140

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

242

310

344

750

233 193

246 250

241 275

123

158

176

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

290 265 231 148

273

372 299 190

274 329

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

338 296 270 172

304

434 349 221

309 384

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

386 322 308 197

338

496 399 253

341 439

1350

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

435 356 347 222

370

558 449 284

374 493

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

483 387 385 246

396

620 499 316

398 548

1650

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

531 420 424 271

429

681 549 348

431 603

1800

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

580 450 463 296

462

743 599 379

KMP10XXXYYYY KMP106001200

500

600

750

900

189

263 210 134

198

318 254 162

208

370 296 189

265

424 339 216

283

493 394 252

długość temperatura

cena [PLN] moc [W] 186

225 182 115

220

301 242 153

228

351 280 179

261

376 303 192

266

439 350 224

319

530 423 270

338

617 493 315

301

451 364 230

308

527 421 269

374

635 507 324

393

740 591 378

343

526 424 268

345

614 490 313

426

741 592 378

444

863 690 440

370

601 485 307

384

702 560 358

480

847 677 432

502

986 788 503

411

676 545 345

422

790 631 403

531

953 761 486

563

1110 887 566

453

752 606 383

462

878 701 448

571

1059 846 540

627

1233 985 629

483

502

965 770 492

628

1165 931 594

690 1084

386

827 667 422

824 658 420

520

902 727 460

1053 541 841 537

1271 684 1015 648

1480 752 1183 755

412 210 481 245 550 281 618 315 687 351 756

464

1356 692

[W/m] 90/70/20 ˚C

411

526

584

638

745

899

1046

wykładnik n

1,3325

1,3307

1,3297

1,3288

1,3270

1,3242

1,3215

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

52

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Compact typ 20S : PRZYKŁAD : 1 50

42

wysokość

KMP20SXXXYYYY KMP20S6001200

grzejnik typ wysokość długość

1 50

69

grzejniki higieniczne

300

400

450

500

600

750

900

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

251 248 202 128

263

324 260 165

264

339 272 173

285

428 342 218

349

519 414 265

370

616 489 314

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

335 304 269 171

314

432 347 220

315

452 362 231

343

571 456 291

435

692 552 353

460

821 652 419

750

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

419 350 336 214

363

540 434 276

365

566 453 289

404

713 570 364

520

866 690 442

1026 549 815 523

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

398 403

411

648 521 331

414

679 544 346

1039 605 828 530

1231 635 978 628

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

586

756

792

1050

444 470

461 607

463 634

691

1212 966 618

724 1141

299

386

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

670 444 538 342

864 694 441

1385 691 1104 707

1642 724 1304 838

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

753

972

1018

1350

538 605

562 781

565 815

384

496

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

837 585 672 427

1080 596 868 551

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

921

1188

1244

1429

1569

1904

2257

1650

634 739

646 954

651 997

721 1153

757 1254

1021 1518

1119 1794

470

606

635

729

801

971

1152

1800

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1004 679 806 512

1296 690 1041 661

1357 700 1087 692

1559 784 1257 795

1712 817 1368 873

2077 1112 1656 1060

2462 1221 1957 1256

długość temperatura

cena [PLN] moc [W]

502 256

459

278

390 314 199

334

520 419 265

394

650 524 331

453

779 629 398

462

856 684 437

507

521

404

909 733 464

999 798 509

905 725 462

1039 507 838 530

1141 521 912 582 1284

1558

1847

637 1026

858 1242

915 1467

519

1169 943 596

655

795

942

1131 602 906 577

1299 668 1048 663

1427 700 1140 728

1731 927 1380 883

2052 1019 1631 1047

463

617

1436 733

[W/m] 90/70/20 ˚C

728

920

1011

1102

1278

1532

1778

wykładnik n

1,3709

1,3466

1,3344

1,3222

1,2979

1,2613

1,2248

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

53


Compact typ 20

grzejniki higieniczne

: 150

PRZYKŁAD :

150

grzejnik typ wysokość długość

63 106

wysokość

300

400

450

248

273 221 139

263

342 277 174

264

375 304 191

304

364 295 186

314

456 370 233

315

500 406 255

455 369 232

363

570 462 291

411

KMP20XXXYYYY KMP206001200

500

600

750

900

285

473 383 241

349

567 460 290

370

660 534 337

343

631 511 322

435

757 613 386

460

880 712 449

520

946 766 483

1100 549 890 561

605

1135 919 579

635 1069

1324 691 1072 676

1540 724 1247 786

długość temperatura

cena [PLN] moc [W]

450

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

278

409 331 208

600

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

334

545 442 278

750

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

365

626 507 319

394

681 552 347

404

788 639 402

350

900

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

398 442 278

684 555 349

414

751 609 383

453

817 662 417

462

946 766 483

1050

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

444

636 516 325

461

798 647 407

463

876 710 447

507

953 773 486

1104 521 894 563

1200

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

444 590

1001 811 511

1760

507

1090 883 556

1513

463

521 1022

691 1225

724 1425

371

912 740 465

1261

459

1350

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

643

772

898

818 664 417

1026 562 832 523

1126 565 913 574

1226 617 994 625

1419 637 1150 724

1702 858 1379 869

1980 915 1603 1010

538

1500

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

585 737

1251

1362

1577

1892

2201

602 1014

668 1104

700 1277

927 1532

1019 1781

464

1140 924 582

1650

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

638

695

804

965

1123

1000 634 811 510

1254 646 1017 640

1376 651 1116 702

1498 721 1214 764

1734 757 1405 885

2081 1021 1685 1062

2421 1119 1959 1235

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

1091

1368

1501

1634

1892

2270

2641

1800

679 885

690 1109

700 1217

784 1325

817 1533

1112 1838

1221 2137

557

698

766

834

965

1158

1347

545

727

909

596

1320 674

[W/m] 90/70/20 ˚C

766

962

1055

1149

1331

1598

1860

wykładnik n

1,2877

1,2900

1,2912

1,2923

1,2947

1,2982

1,3017

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

54

Ceny netto - bez VAT.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Compact typ 30 :

150

150

PRZYKŁAD : 60

KMP30XXXYYYY KMP306001200

grzejnik typ wysokość długość

172

wysokość

grzejniki higieniczne

300

400

450

382 305 195 509 407 260 636 509 324 763 611 389 890 712 454 1018 814 519 1145 916 584 1272 1018 649 1399 1119 714 1526 1221 779 1654 1323 844 1781 1425 909 1908 1526 973 2035 1628 1038 2162 1730 1103 2290 1832 1168 2544 2035 1298

476 386 243 634 514 324 793 643 404 951 772 485 1110 900 566 1268 1029 647 1427 1158 728 1586 1286 809 1744 1415 890 1903 1543 971 2061 1672 1052 2220 1801 1133 2378 1929 1213 2537 2058 1294 2695 2186 1375 2854 2315 1456 3171 2572 1618

522 417 266 695 556 355 869 695 443 1043 834 532 1217 974 621 1391 1113 710 1565 1252 798 1739 1391 887 1912 1530 976 2086 1669 1064 2260 1808 1153 2434 1947 1242 2608 2086 1330 2782 2225 1419 2955 2364 1508 3129 2503 1597 3477 2782 1774

500

600

750

900

długość temperatura 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 399 480 547 624 700 777 854 928 1008 1084 1161 1244 1321 1408 1481 1552 1705

411 505 582 675 761 851 945 1034 1121 1209 1302 1386 1493 1606 1685 1764 1942

419 508 589 679 769 858 948 1038 1126 1217 1307 1388 1496 1609 1687 1766 1944

567

469 459

497

570

582

646 727 861 961 1063 1164 1263 1363 1464 1555 1674 1802 1890 1977 2177

289 755 612 385 944 765 482 1133 919 578 1322 1072 674 1511 1225 771 1700 1378 867 1889 1531 964 2077 1684 1060 2266 1837 1156 2455 1990 1253 2644 2143 1349 2833 2296 1445 3022 2449 1542 3210 2602 1638 3399 2756 1734 3777 3062 1927

653 739 894 999 1110 1217 1326 1432 1542 1657 1766 1874 1990 2107 2307

656 525 335 874 699 446 1093 874 558 1311 1049 669 1530 1224 781 1748 1399 892 1967 1574 1004 2186 1748 1115 2404 1923 1227 2623 2098 1338 2841 2273 1450 3060 2448 1561 3278 2623 1673 3497 2797 1784 3715 2972 1896 3934 3147 2007 4371 3497 2230

612 741 855 981 1110 1236 1366 1494 1643 1768 1943 2005 2138 2268 2409 2551 2793

788 630 402 1051 840 536 1313 1051 670 1576 1261 804 1839 1471 938 2101 1681 1072 2364 1891 1206 2627 2101 1340 2889 2311 1474 3152 2521 1608 3414 2732 1742 3677 2942 1876 3940 3152 2010 4202 3362 2144 4465 3572 2278 4728 3782 2412 5253 4202 2680

617 792 950 1122 1297 1469 1642 1815 1989 2103 2319 2531 2709 2795 2971 3144 3616

919 735 469 1226 981 625 1532 1226 782 1839 1471 938 2145 1716 1094 2452 1961 1251 2758 2206 1407 3065 2452 1564 3371 2697 1720 3677 2942 1876 3984 3187 2033 4290 3432 2189 4597 3677 2345 4903 3923 2502 5210 4168 2658 5516 4413 2814 6129 4903 3127

[W/m] 90/70/20 ˚C

1072

1337

1466

1593

1845

2221

2594

wykładnik n

1,2831

1,2875

1,2897

1,2919

1,2963

1,3029

1,3094

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C. Typy grzejników dostępne w Polsce. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Ceny netto - bez VAT.

55


Planora typ 10, 20

grzejniki higieniczne

: PRZYKŁAD : 58 (45*)

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

* po zdjęciu osłony górnej

wysokość

500

PLAN10XXXYYYYZ PLAN106001200L

600

900

300

500

600

900

długość temperatura 500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2300

2600

3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 535

580

622

662

702

741

833

916

1008

1106

1188

253 204 129 304 244 155 357 244 182 405 326 207 456 367 233 507 407 259 608 489 310 709 570 362 811 652 414 912 733 465 1013 815 517

549

594

641

682

727

776

870

961

1062

1168

1262

299 241 153 359 289 183 419 337 214 479 385 244 539 434 275 599 482 306 719 578 367 838 674 428 958 771 489 1078 857 550 1198 963 611

cena [PLN] moc [W]

662

729

795

862

923

992

1128

1263

431 347 220 517 417 264 604 486 308 690 556 352 776 625 396 862 695 440 1035 834 528 1207 972 616

436

507

735 350

747 407

222 523 420 267 611 490 312 698 560 356 785 630 401 872 700 445 1047 840 534 1221 980 623 1396 1120 712 1570 1260 801 1745 1400 890

259 609 488 311 730 569 372 811 651 414 913 732 466 1014 813 517 1217 976 621 1420 1139 724 1623 1302 828 1826 1464 932 2028 1627 1035

811

880 458

750 367

788

850

960

1052

1161

1263

1356

234 515 413 263 572 459 292 687 551 351 801 643 409 916 734 467 1030 826 526 1145 918 584

945

1011

1082

1232

1366

1516

1661

1797

822

898

975

1049

1128

1283

1440

1610

1775

1928

947

1060

1168

1283

1395

1511

1741

1969

709 568 362 850 682 434 992 796 506 1134 909 579 1276 1023 651 1417 1137 723 1701 1364 868 1984 1592 1012

[W/m] 90/70/20 ˚C

635

751

1080

720

1097

1275

1783

wykładnik n

1,2842

1,2820

1,2754

1,3000

1,3000

1,3000

1,3000

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C • dopłata za podłączenie lewostronne Typy grzejników dostępne z magazynu. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

56

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Planora typ 30 : PRZYKŁAD :

grzejniki higieniczne

PLAN30XXXYYYYZ PLAN306001200L

150

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. lewe • R : podł. prawe

wysokość

300

500

600

900

długość temperatura 500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2300

2600

3000

(75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C) (75/65/20 °C) (70/55/20 °C) (55/45/20 °C)

cena [PLN] moc [W] 955

1055

1153

977

1045

1118

1268

1400

1561

1696

1830

657 527 335 739 593 377 821 659 419 985 790 503 1150 922 587 1314 1054 670 1478 1185 754 1642 1317 838

1241

1335

1441

1651

1843

2057

2252

2443

619 496 316 742 595 379 866 695 442 990 794 505 1113 893 568 1237 992 631 1485 1191 758 1732 1389 884 1979 1588 1010 2227 1786 1136 1474 1984 752

957

1066

1175

1277

1382

1500

1746

1934

2176

2395

2611

716 574 365 859 689 438 1002 804 511 1146 919 585 1289 1034 658 1432 1148 731 1718 1378 877 2005 1608 1023 2291 1838 1169 2577 2067 1315 2864 2297 1461

1238

1397

1550

1713

1868

2037

2363

2683

991 795 506 1189 954 607 1388 1113 708 1586 1272 809 1784 1431 910 1982 1590 1011 2379 1908 1214 2775 2226 1416

[W/m] 90/70/20 ˚C

1033

1556

1801

2493

wykładnik n

1,3000

1,3000

1,3000

1,3000

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C, 70/55/20 °C i 55/45/20 °C • dopłata za podłączenie lewostronne Typy grzejników dostępne z magazynu. Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

57


grzejniki cokołowe PLINT (wysokość 200 mm) Rosnące zapotrzebowanie rynku na grzejniki niższe niż standardowe – stosowane m.in. przy dużych powierzchniach przeszklonych – skłoniło firmę RADSON do wprowadzenia na rynek grzejników serii PLINT - uniwersalnych stalowych grzejników płytowych o wysokości 200 mm. Wszystkie grzejniki PLINT zaopatrzone są w praktyczne osłony boczne i górną oraz posiadają fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny. Grzejniki PLINT dostarczane są bez uchwytów na tylnej ściance, stąd mogą być stosowane np. w witrynach sklepowych z użyciem wolnostojących konsol podłogowych lub zamiennie specjalnych konsol ściennych przy tradycyjnym montażu – w obu przypadkach liczba konsol zależna jest od długości grzejnika. Każdy grzejnik zaopatrzony jest w 6 króćców podłączeniowych: 4 x ½” po obu stronach grzejnika i 2 x ½” u dołu (rozstaw 50 mm).

Integra PLINT

Parada PLINT/Parada PLINT D

charakterystyka • Produkcja zgodna z PN EN 442 • Wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnej z normą DIN 1623 oraz EN 10130 • Grubość blachy 1,25 mm • Grzejniki bez uchwytów na tylnej płycie Ramo PLINT/Ramo PLINT D

• Fabrycznie wbudowany zawór • Dostępne typy: 22, 33 i 44 • Montaż: na ścianie lub na stojakach • Do wszystkich typów dostępne za dopłatą osobno zamawiane konsole ścienne lub podłogowe • Grzejniki PLINT produkowane są w 5 wariantach: 1. Integra PLINT (bez ozdobnej płyty czołowej, standardowy grzejnik profilowany pionowo) 2. Parada PLINT (płaska płyta czołową) 3. Ramo PLINT (poziomo profilowana płyta czołowa) 4. Parada PLINT D (płaska płyta od czoła i na tylnej ściance grzejnika) 5. Ramo PLINT D (poziomo profilowana płyta od czoła i na tylnej ściance grzejnika)

Podłączenie grzejników PLINT

• Ciśnienie próbne: 1,3 MPa • Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa • Maksymalna temperatura robocza: 110°C.

200

• Kolory: w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76) 50

50

30

30

5

58

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Integra PLINT

Parada PLINT

Ramo PLINT

Parada PLINT D

Ramo PLINT D

grzejniki cokołowe

x x 6 x x x

x x 6 x x x

x x 6 x x x

x x 6 x x x

x x 6 x x x

Pionowo profilowana płyta czołowa (33 mm) Płaska płyta czołowa Poziomo profilowana płyta czołowa Płaskie płyty czołowa i tylna Poziomo profilowane płyty czołowa i tylna Osłony boczne i pokrywa górna Liczba podłączeń Zintegrowany zawór termostatyczny Fabrycznie zamontowany odpowietrznik i korki Opakowanie umożliwiające montaż

konsole wolnostojące (podłogowe) gotowa podłoga surowa podłoga

moc Moc cieplna grzejnikow (W) według normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20°C.

opakowanie Grzejniki są chronione specjalną tekturą przycinaną automatycznie w trakcie produkcji „na wymiar” oraz osłonięte folią termokurczliwą. W celu uniknięcia uszkodzeń na placu budowy, grzejnika nie należy rozpakowywać w trakcie jego montażu. Opakowanie można w całości przeznaczyć do ponownej obróbki (recykling)

konsole ścienne

typ 22

typ 33

typ 44 typ 22

typ 33

typ 44

konsole konsole konsole konsole konsole konsole ścienne podłog. ścienne podłog. ścienne podłog.

Integra Parada PLINT Parada PLINT D Ramo PLINT Ramo PLINT D

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

x x x

x x x x x

x x x

59

x x x x x

x x x

x x x x x


grzejniki cokołowe

Integra PLINT

• Integra PLINT bez ozdobnej płyty czołowej, standardowy grzejnik profilowany pionowo na przedniej i tylnej ściance • Produkcja zgodna z PN EN 442 • Grzejniki bez uchwytów na tylnej płycie • Fabrycznie wbudowany zawór • Dostępne typy: 22, 33 i 44 • Montaż: na ścianie lub na stojakach • Za dopłatą osobno zamawiane konsole ścienne lub podłogowe • Ciśnienie próbne: 1,3 MPa • Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa • Maksymalna temperatura robocza: 110°C. • Kolory: w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76)

60


Integra PLINT : PRZYKŁAD :

CV22XXXYYYY CV222000600

grzejnik typ wysokość długość

długość 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000

typ

22

33

44

wysokość

200

200

200

∆T 50

467

651

836

PLN

516

724

1027

∆T 50

545

760

975

PLN

546

772

1090

∆T 50

622

868

1114

PLN

568

815

1133

∆T 50

700

977

1254

PLN

594

857

1185

∆T 50

778

1085

1393

PLN

622

901

1244

∆T 50

856

1194

1532

PLN

679

975

1359

∆T 50

934

1302

1672

PLN

711

1024

1422

∆T 50

1089

1519

1950

PLN

763

1121

1528

∆T 50

1245

1736

2229

PLN

833

1245

1665

∆T 50

1400

1953

2507

PLN

955

1436

1909

∆T 50

1556

2170

2786

PLN

1027

1554

2058

∆T 50

1789

2496

3204

PLN

1233

1832

2468

∆T 50

2023

2821

3622

PLN

1361

2028

2724

∆T 50

2334

3255

4179

PLN

1533

2289

3069

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C, 70/55/20°C i 55/45/20°C

W/m - 75/65/20°C W/m - 90/70/20°C wykładnik n

778 988 1,3129

1085 1381 1,3220

1393 1781 1,3468

Typy grzejników dostępne z magazynu.

pojemność : l/m typ Integra typ 22 2,50 typ 33 3,80 typ 44 5,00

grzejniki cokołowe

ciężar : kg/m typ Integra typ 22 13,60 typ 33 20,30 typ 44 27,00

152 mm typ 33

202 mm typ 44

typ 22

typ 33 a

a

b

c

a

b

b

100-120

100-120

c

typ 22 a : 127 b : 76 c : 25

100-120

typ 44

typ 33 mm mm mm

a : 177 b : 76 c : 25

100-120

c

typ 44 mm mm mm

a : 227 b : 126 c : 25

mm mm mm

UWAGA TYP 33: dolne króćce nie znajdują się w osi grzejnika, stąd po „odwróceniu” w celu podłączenia z lewej strony, wymiar „b” zwiększa się do 126 mm. Ilość konsol ściennych lub podłogowych (zamawiane osobno, nie zawarte w cenie grzejnika): •

dla grzejników o dł. do 1600 mm: 2 szt.

dla grzejników o dł. od 1600 do 2400 mm: 3 kpl.

dla grzejników o dł. pow. 2400 mm: 4 kpl.

Grzejniki pozostałych typów i wysokości - na zapytanie.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

typ 22, 33, 44

102 mm typ 22

61


grzejniki cokołowe

Parada PLINT / Parada PLINT D Parada PLINT 104 mm typ 22 154 mm typ 33

204 mm typ 44

Parada PLINT D 106 mm typ 22

156 mm typ 33

206 mm typ 44

• Parada PLINT z ozdobną płaską płytą czołową • Parada PLINT D z ozdobną płaską płytą na przedniej i tylnej ściance • Produkcja zgodna z PN EN 442 • Grzejniki bez uchwytów na tylnej płycie • Fabrycznie wbudowany zawór • Dostępne typy: 22, 33 i 44 • Montaż: na ścianie lub na stojakach • Za dopłatą osobno zamawiane konsole ścienne lub podłogowe • Ciśnienie próbne: 1,3 MPa • Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa • Maksymalna temperatura robocza: 110°C. • Kolory: w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76)

62

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Parada PLINT / Parada PLINT D : PRZYKŁAD :

grzejniki cokołowe pojemność : l/m typ Parada Parada D typ 22 2,50 2,50 typ 33 3,80 3,80 typ 44 5,00 5,00

FCV22XXXYYYYZ FCV222000600L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. z lewej • R : podł. z prawej

Parada PLINT typ 22 długość 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000

33

44

Parada PLINT D 22 33

44

ciężar: kg/m typ Parada Parada D typ 22 15,50 17,60 typ 33 22,20 24,30 typ 44 28,80 30,90

wysokość

200

200

200

200

200

200

∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN

467 675 545 716 622 751 700 787 778 825 856 903 934 949 1089 1024 1245 1122 1400 1287 1556 1389 1789 1669 2023 1854 2334 2092

659 936 769 1003 878 1059 988 1118 1098 1179 1208 1275 1318 1341 1537 1473 1757 1638 1976 1891 2196 2052 2525 2418 2855 2685 3294 3037

829 1299 967 1374 1105 1430 1243 1485 1381 1563 1519 1701 1657 1783 1933 1926 2210 2110 2486 2422 2762 2619 3176 3153 3591 3460 4143 3920

448 871 523 923 598 967 672 1009 747 1060 822 1157 896 1218 1046 1320 1195 1451 1345 1665 1494

644 1151 752 1229 859 1299 967 1363 1074 1441 1181

805

typ 22

1528 939

b

1550 1289

778 987 1,3030

1098 1402 1,3393

1381 1771 1,3644

typ 33 a

a b

1678 1207 1737 1341 c

1832 1475 1988 1609

100-120

100-120

c

typ 22 a : 129 b : 76 c : 25

typ 44 mm mm mm

1632 1504

2086 1877

1796 1718

2261 2146

1999 1933

2484 2414

a : 179 b : 76 c : 25

2309 2148

2853 2682

typ 44

1802 1718

2510 2470

3091 3084

2169 1942

2959 2792

3727 3487

2399 2241

3275 3222

4079 4023

UWAGA TYP 33: dolne króćce nie znajdują się w osi

2718

3703

4635

lewej strony, wymiar „b” zwiększa się do 126 mm.

747 955 1,3483

1074 1370 1,3361

a b

typ 33

a : 229 b : 126 c : 25

mm mm mm mm mm mm

100-120

c

grzejnika, stąd po „odwróceniu” w celu podłączenia z

Ilość konsol ściennych lub podłogowych (zamawiane

1341 1717 1,3565

osobno, nie zawarte w cenie grzejnika): •

dla grzejników o dł. do 1600 mm: 2 szt.

dla grzejników o dł. od 1600 do 2400 mm: 3 kpl.

dla grzejników o dł. pow. 2400 mm: 4 kpl.

Grzejniki Parada PLINT są dostępne na zamówienie w wersji z podłączeniem z lewej strony

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

100-120

1612 1073

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C, 70/55/20°C i 55/45/20°C

W/m - 75/65/20°C W/m - 90/70/20°C wykładnik n

typ 22, 33, 44

63


grzejniki cokołowe

Ramo PLINT / Ramo PLINT D Ramo PLINT 104 mm typ 22 154 mm typ 33

204 mm typ 44

Ramo PLINT D 106 mm type 22

156 mm type 33

206 mm type 44

• Ramo PLINT z ozdobną poziomo profilowaną płytą czołową • Ramo PLINT D z ozdobną poziomo profilowaną płytą na przedniej i tylnej ściance • Produkcja zgodna z PN EN 442 • Grzejniki bez uchwytów na tylnej płycie • Fabrycznie wbudowany zawór • Dostępne typy: 22, 33 i 44 • Montaż: na ścianie lub na stojakach • Za dopłatą osobno zamawiane konsole ścienne lub podłogowe • Ciśnienie próbne: 1,3 MPa • Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa • Maksymalna temperatura robocza: 110°C. • Kolory: w standardzie RAL 9016 (inne kolory str. 76)

64

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Ramo PLINT / Ramo PLINT D : PRZYKŁAD :

grzejniki cokołowe pojemność : l/m Ramo Ramo D typ typ 22 2,50 2,50 typ 33 3,80 3,80 typ 44 5,00 5,00

RCV22XXXYYYYZ RCV222000600L

grzejnik typ wysokość długość Z = L : podł. z lewej • R : podł. z prawej

długość 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000

Ramo PLINT typ 22

33

44

Ramo PLINT D 22 33

44

wys.

200

200

200

200

200

∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN ∆T 50 PLN

467

659

829

448

644

805

703 545

966 769

1331 967

921 523

1205 752

1587 939

743 622

1031 878

1405 1105

971 598

1282 859

1669 1073

777 700

1089 988

1461 1243

1015 672

1354 967

1735 1207

813 778

1146 1098

1515 1381

1056 747

1416 1074

1792 1341

851 856

1208 1208

1593 1519

1108 822

1494 1181

1887 1475

930 934

1304 1318

1730 1657

1207 896

1604 1289

2043 1609

980 1089

1374 1537

1817 1933

1275 1046

1693 1504

2149 1877

1051 1245

1502 1757

1956 2210

1367 1195

1848 1718

2316 2146

1148 1400

1667 1976

2140 2486

1498 1345

2050 1933

2537 2414

1313 1556

1921 2196

2453 2762

1715 1494

2364 2148

2910 2682

1408 1789

2071 2525

2640 3176

1836 1718

2548 2470

3131 3084

1684 2023

2434 2855

3170 3591

2197 1942

2990 2792

3761 3487

1893 2334

2728 3294

3505 4143

2474 2241

3353 3222

4162 4023

2119

3065

3951

2770

3754

4693

778 987 1,3030

1098 1402 1,3393

1381 1771 1,3644

747 955 1,3483

1074 1370 1,3361

ciężar: kg/m Ramo Ramo D typ typ 22 15,50 17,60 typ 33 22,20 24,30 typ 44 28,80 30,90

typ 22

typ 33 a

a b

b

c

100-120

100-120

c

typ 22 a : 129 b : 76 c : 25

typ 44 mm mm mm

a b

typ 33 a : 179 b : 76 c : 25

mm mm mm

typ 44 a : 229 b : 126 c : 25

mm mm mm

100-120

c

UWAGA TYP 33: dolne króćce nie znajdują się w osi grzejnika, stąd po „odwróceniu” w celu podłączenia z lewej strony, wymiar „b” zwiększa się do 126 mm. Ilość konsol ściennych lub podłogowych (zamawiane osobno, nie zawarte w cenie grzejnika):

1341 1717 1,3565

dla grzejników o dł. do 1600 mm: 2 szt.

dla grzejników o dł. od 1600 do 2400 mm: 3 kpl.

dla grzejników o dł. pow. 2400 mm: 4 kpl.

Grzejniki Ramo PLINT są dostępne na zamówienie w wersji z podłączeniem z lewej strony

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

100-120

200

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C, 70/55/20°C i 55/45/20°C

W/m - 75/65/20°C W/m - 90/70/20°C wykładnik n

typ 22, 33, 44

65


informacje techniczne

Przeliczanie mocy

grzejniki płytowe - tabela przeliczeniowa PN EN 442 ST

ROT

90

24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12 24 22 20 18 15 12

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

RT 25 4,56 3,11 2,50 2,13 1,76 1,51 1,93 3,34 2,67 2,27 1,87 1,60 5,38 3,61 2,87 2,42 1,99 1,69 5,90 3,92 3,10 2,61 2,12 1,80 6,54 4,30 3,38 2,82 2,28 1,93 7,32 4,75 3,70 3,07 2,47 2,07 8,32 5,32 4,10 3,38 2,69 2,24 9,62 6,03 4,60 3,75 2,96 2,44 11,38 6,97 5,23 4,22 3,29 2,69 13,93 8,26 6,08 4,84 3,70 2,99 17,93 10,16 7,28 5,68 4,25 3,37 25,15 13,27 9,12 6,91 5,01 3,89 42,40 19,37 12,34 8,89 6,14 4,62

30 2,45 2,11 1,87 1,68 1,46 1,29 2,63 2,26 1,99 1,78 1,54 1,36 2,83 2,42 2,12 1,90 1,64 1,44 3,07 2,61 2,28 2,03 1,75 1,53 3,36 2,84 2,47 2,19 1,87 1,63 3,70 3,11 2,69 2,37 2,01 1,75 4,13 3,44 2,96 2,59 2,19 1,89 4,67 3,87 3,29 2,86 2,39 2,05 5,39 4,39 3,70 3,19 2,64 2,24 6,38 5,11 4,25 3,63 2,96 2,48 7,87 6,14 5,01 4,21 3,37 2,79 10,36 7,76 6,14 5,04 3,93 3,19

35 1,88 1,69 1,54 1,42 1,26 1,14 2,00 1,80 1,64 1,50 1,33 1,20 2,15 1,93 1,75 1,60 1,41 1,27 2,32 2,07 1,87 1,70 1,50 1,34 2,52 2,24 2,01 1,83 1,61 1,43 2,76 2,44 2,19 1,98 1,73 1,53 3,06 2,69 2,39 2,15 1,87 1,64 3,43 2,99 2,64 2,36 2,03 1,78 3,92 3,37 2,96 2,63 2,24 1,94 4,58 3,89 3,37 2,96 2,50 2,15 5,54 4,62 3,93 3,41 2,83 2,40

40 1,57 1,44 1,33 1,24 1,13 1,03 1,67 1,53 1,41 1,31 1,19 1,08 1,78 1,63 1,50 1,39 1,25 1,14 1,92 1,75 1,61 1,48 1,33 1,21 2,08 1,89 1,73 1,59 1,42 1,28 2,27 2,05 1,87 1,17 1,52 1,37 2,50 2,24 2,03 1,86 1,64 1,47 2,78 2,48 2,24 2,03 1,78 1,58 3,15 2,79 2,50 2,25 1,96 1,73 3,65 3,19 2,83 2,53 2,17 1,90

45 1,36 1,27 1,19 1,11 1,02 0,94 1,45 1,34 1,25 1,18 1,07 0,99 1,54 1,43 1,33 1,24 1,13 1,04 1,66 1,53 1,42 1,32 1,20 1,10 1,79 1,64 1,52 1,42 1,28 1,16 1,94 1,78 1,64 1,52 1,37 1,24 2,13 1,94 1,78 1,65 1,47 1,33 2,37 2,15 1,96 1,80 1,60 1,43 2,67 2,40 2,17 1,98 1,75 1,56

50 1,21 1,14 1,07 1,01 0,93 0,87 1,29 1,21 1,13 1,07 0,98 0,91 1,37 1,28 1,20 1,13 1,04 0,96 1,47 1,37 1,28 1,20 1,10 1,01 1,58 1,47 1,37 1,28 1,17 1,07 1,71 1,58 1,47 1,37 1,25 1,14 1,87 1,73 1,60 1,48 1,34 1,22 2,07 1,90 1,75 1,62 1,45 1,31

55 1,10 1,04 0,98 0,93 0,87 0,81 1,16 1,10 1,04 0,98 0,91 0,85 1,24 1,16 1,10 1,04 0,96 0,89 1,32 1,24 1,17 1,10 1,01 0,94 1,42 1,33 1,25 1,17 1,08 0,99 1,54 1,43 1,34 1,26 1,15 1,05 1,68 1,56 1,45 1,35 1,23 1,13

60 1,01 0,96 0,91 0,87 0,81 0,76 1,07 1,01 0,96 0,91 0,85 0,79 1,13 1,07 1,01 0,96 0,89 0,83 1,21 1,14 1,08 1,02 0,94 0,88 1,30 1,22 1,15 1,08 1,00 0,93 1,40 1,31 1,23 1,16 1,07 0,98

65 0,93 0,89 0,85 0,81 0,76 0,71 0,99 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 1,05 0,99 0,94 0,90 0,84 0,78 1,12 1,05 1,00 0,95 0,88 0,82 1,19 1,13 1,07 1,01 0,94 0,87

70 0,87 0,83 0,80 0,76 0,72 0,67 0,92 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,97 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 1,04 0,98 0,94 0,89 0,83 0,78

75 0,82 0,78 0,75 0,72 0,68 0,64 0,86 0,82 0,79 0,75 0,71 0,67 0,91 0,87 0,83 0,79 0,75 0,70

80 0,77 0,74 0,71 0,68 0,64 0,61 0,81 0,78 0,75 0,72 0,67 0,64

85 0,73 0,70 0,67 0,65 0,61 0,58

Sposób przeliczenia mocy grzejnika na inne parametry niż ΔT 50 Szukasz grzejnika do łazienki o mocy 2150 W w temperaturze otoczenia 24 °C i przy parametrach wody 90/70. W tabeli 90/70/24 znajdujesz współczynnik korekcyjny o wartości : 0,87. Następnie mnożymy potrzebną moc razy współczynnik i otrzymujemy wartość 1871. W cenniku przy parametrach 75/65/20 znajdujemy najbliższy mocowo grzejnik o wartości 1871. możliwe rozwiązania 75/65/20

90/70/24

11

750

1650

1959 W

2252 W

21S

600

1350

1821 W

2093 W

22

400

1350

1804 W

2074 W

33

450

900

1904 W

2189 W

Moc cieplną grzejników dla innych parametrów można obliczyć z podanego poniżej wzoru gdzie:

ф - moc cieplna grzejnika [W] фn - moc cieplna grzejnika określona na podstawie pomiarów zgodnie z PN-EN 442 [W] Δt - logarytmiczna różnica temperatur [K] Δtn - logarytmiczna różnica temperatur 49,833 [K] obliczona dla temperatur odniesienia 75/65/20 °C n - wykładnik potęgowy charakterystyczny dla danego typu grzejnika

przybliżona wartość N = 1,30 ST : temp. zasilania (°C)

66

ROT : temp. otoczenia (°C)

RT : temp. powrotu (°C)

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Strata ciśnienia

informacje techniczne

Integra

Compact

Strata ciśnienia przy otwartym zaworze

Strata ciśnienia przy różnych podłączeniach

podłączenia 1

Typ 10, 11

3

Typ 21, 22

5

Typ 33

2

Typ 10, 11

4

Typ 21, 22

6

Typ 33

Strata ciśnienia w podłączeniach G 1/2”

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

67


informacje techniczne

Strata ciśnienia

Integra Strata ciśnienia - przykład obliczeniowy Szukane :

Wartość ustawienia

Dane :

Strumień ciepła Q = 960 W Różnica temperatury ∆t = 15 K (70/55°C) Strata ciśnienia delta p = 65 mbar

Rozwiązanie:

Przepływ m = Q c . ∆t

=

960 1,163 . 15

=

55 kg/h

Wartość ustawienia (z diagramu) : 3

68

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Głowice termostatyczne

informacje techniczne

Grzejniki płytowe RADSON typu: INTEGRA, INTEGRA+ (PARADA I RAMO), PLANORA, INTEGRA CENTRO, INTEGRA PLINT, PARADA PLINT i RAMO PLINT wyposażone są w zawór termostatyczny OVENTROP (wkładka M30 x 1,5 ½” nr kat. Oventrop 101.80.80) z regulacją wstępną, który może współpracować z głowicą termostatyczną RADSON (nr kat. 595590, str. 72) lub z następującymi głowicami innych producentów: PRODUCENT

NUMER KATALOGOWY

PRODUCENT

NUMER KATALOGOWY

Comap Senso RI Danfoss RAW-K 5135 Heimeier K

100 100 013G5135 6000-00.500, 6020-00.500 6040-00.500 6700-00.500 6850-00.500 2500-00.500, 2502-00.500 7300-00.500 7400-00.500 1 7260 98, 1 9260 98, 1 7330 98, 1 9330 98 1 9200 68, 1 9200 38 1 9860 98

Honeywell Thera 2

T9001H(…), T9001W(…), T9001 08, T9001 20, T9001 50 T6001H(…), T6001W(…), T6001 08, T6001 20, T6001 50 T3001, T2001 101 1365 101 1465, 67, 68, 69 101 1265 101 1065 101 2065 6001 00001 6002 0000 (…) 4440010, 4440410 4445000

Heimeier DX Heimeier D Heimeier B Heimeier WK Heimeier VD Herz Classic „H” Herz Mini „H” Herz Herzcules „H”

Honeywell Thera 3 Honeywell Thera 4 Oventrop UNI XH Oventrop UNI LH Oventrop UNI CH Oventrop UNI DH Oventrop UNI SH Schlosser Diamant Schlosser Brillant Valvex GZ 05A Valvex GZ 07A

sposoby montażu grzejników zasilanych z boku (Radson Compact)

+

++

+–

podłączenie boczne Najpowszechniej stosowane rozwiązanie stwarzające możliwość podłączenia grzejników z dowolnej strony. Zasilanie górnym, a powrót dolnym króćcem grzejnika – zamiana połączeń spowoduje spadek mocy o ponad 30%. Dane w tabelach podają moc dla podłączenia bocznego. podłączenie krzyżowe Najlepsze, choć z powodów praktycznych rzadziej stosowane rozwiązanie. Zalecane w szczególności dla podłączania grzejników o długości większej niż 2000mm, oraz tam, gdzie długość grzejnika przekracza czterokrotność jego wysokości. Zapewnia bardzo równomierny rozkład temperatury na całej długości grzejnika, jeżeli zasilanie podłączone zostanie do górnego, a powrót do dolnego króćca. Zamiana połączeń powoduje negatywne skutki (spadek mocy nominalnej o 30%). podłączenie szeregowe (przelotowe, siodłowe) Przy takim podłączeniu moc grzejnika spadnie o około 10%. Stosowane najczęściej w instalacjach z rozdziałem dolnym i prowadzeniem poziomów w listwach przyściennych nad podłogą oraz w instalacjach jednorurowych. Wszystkie powyższe sposoby podłączenia mogą być po usunięciu wkładki termostatycznej zastosowane w razie potrzeby w grzejnikach zasilanych od dołu (RADSON Integra). Odległości od przegród Grzejniki RADSON powinny być montowane w odległość od podłogi i od parapetu wynoszącej co najmniej 100 mm. W jednostkowych przypadkach producent dopuszcza ich zmniejszanie do 50 mm, występuje wówczas jednak konieczność zastosowania grzejników o mocy większej odpowiednio do 15 %. W sytuacji kiedy występują mniejsze odległości od podłogi lub parapetu należy zastosować grzejniki o innych rozmiarach.

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

69


akcesoria

Grzejniki płytowe

opis wieszak na ręcznik modele poziome

szczegóły

numer referencyjny

cena [PLN]

450

589450

77,00

500

589500

77,00

600

589600

77,00

750

589750

77,00

900

589900

77,00

1050

589105

80,00

300

575300

8,00

400

575400

9,00

450

575450

10,00

500

575500

11,00

600

575600

12,00

750

575750

14,00

900

575900

16,00

zestaw montażowy Compact 2 (konsole MCW-5)

572010

9,00

zestaw montażowy Compact 3 (konsole MCW-5)

572011

11,00

zestaw montażowy Int/Par/Ram 2 (konsole MCW-5)

572012

9,00

zestaw montażowy Int/Par/Ram 3 (konsole MCW-5)

572013

10,00

zestaw 2 grzejniki odwracalne MCA-A-2 (kpl. - 2 konsole)

95000

10,00

zestaw 3 grzejniki odwracalne MCA-A-3 (kpl. - 3 konsole)

95001

15,00

konsola grzejniki odwracalne MCA-A 300 mm (1 szt.)

95300

15,00

konsola grzejniki odwracalne MCA-A 400 mm (1 szt.)

95400

16,00

konsola grzejniki odwracalne MCA-A 450 mm (1 szt.)

95450

17,00

konsola grzejniki odwracalne MCA-A 500 mm (1 szt.)

95500

18,00

konsola grzejniki odwracalne MCA-A 600 mm (1 szt.)

95600

19,00

konsola grzejniki odwracalne MCA-A 750 mm (1 szt.)

95750

20,00

konsola grzejniki odwracalne MCA-A 900 mm (1 szt.)

95900

24,00

konsole grzejniki higieniczne dla wys. 300 mm

ZAWMCK300B102

45,00

konsole grzejniki higieniczne dla wys. 450 mm

ZAWMCK450B102

46,00

konsole grzejniki higieniczne dla wys. 500 mm

ZAWMCK500B102

47,00

konsola MCW-5 (cena kpl - 2 szt.)

Ceny netto - bez VAT.

70

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Grzejniki płytowe

akcesoria numer referencyjny

cena [PLN]

konsole grzejniki higieniczne dla wys. 600 mm

ZAWMCK600B102

48,00

konsole grzejniki higieniczne dla wys. 900 mm

ZAWMCK900B102

52,00

konsola Planora / 2

579000

21,00

konsola mimośrodowa (komplet) - 160 mm

574000

9,00

konsola wolnostojąca ACC dla grzejników wielopłytowych (surowa podłoga) sztuka

577014

68,00

konsola wolnostojąca ACC dla grzejników wielopłytowych (gotowa podłoga) sztuka

577015

82,00

Element maskujący stopy konsoli wolnostojącej ACC

577016

21,00

Element maskujący nogi konsoli wolnostojącej ACC

577017

23,00

Konsola wolnostojąca ACCW dla grzejników jedno i wielopłytowych z konwektorem (surowa podłoga) sztuka

577999

66,00

Konsola wolnostojąca ACCW dla grzejników jedno i wielopłytowych z konwektorem (gotowa podłoga) sztuka

578000

81,00

Element maskujący stopy konsoli wolnostojącej ACCW sztuka

578003

21,00

opis

szczegóły

Ceny netto - bez VAT. Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

71


akcesoria

Grzejniki płytowe numer referencyjny

cena [PLN]

Element maskujący nogi konsoli wolnostojącej ACCW sztuka

578002

23,00

szablon i obejście

593334

77,00

szablon

593331

44,00

obejście

593332

36,00

pierścień zabezpieczający przed kradzieżą

595595

7,00

głowica termostatyczna

595590

67,00

nikiel

595570

54,00

nikiel

595575

56,00

595580

59,00

opis

zawór termostatyczny 1/2”

szczegóły

kątowy

zawór termostatyczny 1/2” prosty

zawór termostatyczny 1/2”

Ceny netto - bez VAT.

72

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Grzejniki płytowe

akcesoria

opis

szczegóły

numer referencyjny

cena [PLN]

1/2” zawór powrotny

nikiel

595560

36,00

nikiel

595565

36,00

klucz wielofunkcyjny

590009

8,00

korek zaślepiający ze spustem 1/2"

590013

5,00

kluczyk do odpowietrznika

590020

3,00

odpowietrznik obrotowy 1/2"

590014

5,00

redukcja 1/2-3/8"

590001

3,00

595525

161,00

595524

143,00

592010

52,00

kątowy

1/2” zawór powrotny prosty

sztuka

sztuka

zestaw podłączeniowy grzejnikowy 1/2” kątowy

zestaw podłączeniowy grzejnikowy 1/2” prosty

szczotka do czyszczenia grzejnika

Ceny netto - bez VAT. Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

73


akcesoria

Grzejniki płytowe numer referencyjny

cena [PLN]

lakier - sztyft

592002

20,00

lakier - spray

592001

29,00

90259200

56,00

508057

7,00

9010196300

47,00

9010295000

25,00

9010295001

35,00

9010295002

32,00

opis

wzornik kolorów RAL

klucz do regulacji zaworu (nastawy Kv)

szczegóły

Konsole dla grzejników typ 30 i 33 o wys. 300 mm Konsola ścienna 300 (Compact, Integra, Parada i Ramo) sztuka < 1600 mm ~2x ≥ 1600 mm ~3x

Konsola ścienna 300 (Compact, Integra, Parada i Ramo dł. <1600 mm) zestaw 2 konsole Konsola ścienna 300 (Integra, Parada i Ramo dł. ≥1600 mm) zestaw 3 konsole Konsola ścienna 300 (Compact dł. ≥1600 mm) zestaw 3/2 konsole

Ceny netto - bez VAT.

74

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


Grzejniki cokołowe Plint opis konsola ścienna PLINT

akcesoria

szczegóły

numer referencyjny

cena [PLN]

ZAWM200

32,00

ZAWM200-33

35,00

ZAWM200-44

38,00

ZAWSTOJ200

95,00

ZAWSTOJ200s

95,00

H 200 mm - typ 22 sztuka

konsola ścienna PLINT H 200 mm - typ 33 sztuka

konsola ścienna PLINT H 200 mm - typ 44 sztuka

konsola wolnostojąca PLINT H 200 mm - gotowa podłoga typy 22, 33 i 44 sztuka

konsola wolnostojąca PLINT H 200 mm - surowa podłoga typy 22, 33 i 44 sztuka

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

75


kolory

Kolory dostępne dla grzejników RADSON kod Radson

międzynarod. RAL-kod

kod Radson

międzynarod. RAL-kod

kod Radson

międzynarod. RAL-kod

kod Radson

międzynarod. RAL-kod

PP1000

RAL 1000

PP2000

RAL 2000

PP3020

RAL 3020

PP5013

RAL 5013

PP1001

RAL 1001

PP2001

RAL 2001

PP3022

RAL 3022

PP5014

RAL 5014

PP1002

RAL 1002

PP2002

RAL 2002

PP3027

RAL 3027

PP5015

RAL 5015

PP1003

RAL 1003

PP2003

RAL 2003

PP3031

RAL 3031

PP5017

RAL 5017

PP1004

RAL 1004

PP2004

RAL 2004

PP4001

RAL 4001

PP5018

RAL 5018

RAL 2008

PP4002

RAL 4002

PP5019

RAL 5019

PP5020

RAL 5020

PP1005

RAL 1005

PP2008

PP1006

RAL 1006

PP2009

RAL 2009

PP4003

RAL 4003

PP1007

RAL 1007

PP2010

RAL 2010

PP4004

RAL 4004

PP5021

RAL 5021

RAL 2011

PP4005

RAL 4005

PP5022

RAL 5022

PP4006

RAL 4006

PP5023

RAL 5023

PP1011

RAL 1011

PP2011

PP1012

RAL 1012

PP2012

RAL 2012

PP1013

RAL 1013

PP3000

RAL 3000

PP4007

RAL 4007

PP5024

RAL 5024

PP1014

RAL 1014

PP3001

RAL 3001

PP4008

RAL 4008

PP6000

RAL 6000

PP1015

RAL 1015

PP3002

RAL 3002

PP4009

RAL 4009

PP6001

RAL 6001

PP1016

RAL 1016

PP3003

RAL 3003

PP4010

RAL 4010

PP6002

RAL 6002

RAL 3004

PP5000

RAL 5000

PP6003

RAL 6003

RAL 3005

PP5001

RAL 5001

PP6004

RAL 6004

PP1017

RAL 1017

PP3004

PP1018

RAL 1018

PP3005

PP1019

RAL 1019

PP3007

RAL 3007

PP5002

RAL 5002

PP6005

RAL 6005

PP1020

RAL 1020

PP3009

RAL 3009

PP5003

RAL 5003

PP6006

RAL 6006

PP1021

RAL 1021

PP3011

RAL 3011

PP5004

RAL 5004

PP6007

RAL 6007

PP1023

RAL 1023

PP3012

RAL 3012

PP5005

RAL 5005

PP6008

RAL 6008

PP1024

RAL 1024

PP3013

RAL 3013

PP5007

RAL 5007

PP6009

RAL 6009

PP1027

RAL 1027

PP3014

RAL 3014

PP5008

RAL 5008

PP6010

RAL 6010

PP1028

RAL 1028

PP3015

RAL 3015

PP5009

RAL 5009

PP6011

RAL 6011

PP1032

RAL 1032

PP3016

RAL 3016

PP5010

RAL 5010

PP6012

RAL 6012

PP1033

RAL 1033

PP3017

RAL 3017

PP5011

RAL 5011

PP6013

RAL 6013

PP1034

RAL 1034

PP3018

RAL 3018

PP5012

RAL 5012

PP6014

RAL 6014

grzejniki płytowe i cokołowe Plint kolor standardowy = RAL 9016 inne dostępne kolory galwanizacja (cynkowanie)

za dopłatą 300 PLN za dopłatą 100 %

Galwanizacja (cynkowanie) Za dopłatą i na specjalne zamówienie dostępne są grzejniki cynkowane (galwanicznie) przed gruntowaniem (montaż w pomieszczeniach wilgotnych, np. baseny, toalety publiczne itp.

76

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


kolory

kod Radson

międzynarod. RAL-kod

kod Radson

międzynarod. RAL-kod

kod Radson

międzynarod. RAL-kod

kod Radson

międzynarod. RAL-kod

PP6015

RAL 6015

PP7012

RAL 7012

PP8002

RAL 8002

PP9018

RAL 9018

PP6016

RAL 6016

PP7013

RAL 7013

PP8003

RAL 8003

RP0001

ALBA

PP6017

RAL 6017

PP7015

RAL 7015

PP8004

RAL 8004

RP0002

EDELWEISS

PP6018

RAL 6018

PP7016

RAL 7016

PP8007

RAL 8007

RP0003

PERGAMON

PP6019

RAL 6019

PP7021

RAL 7021

PP8008

RAL 8008

RP0004

CAMEE

PP6020

RAL 6020

PP7022

RAL 7022

PP8011

RAL 8011

RP0005

JASMIJN

PP6021

RAL 6021

PP7023

RAL 7023

PP8012

RAL 8012

RP0006

NATURA

PP6022

RAL 6022

PP7024

RAL 7024

PP8014

RAL 8014

RP0007

ANEMONE

PP6024

RAL 6024

PP7026

RAL 7026

PP8015

RAL 8015

RP0008

BAHAMA

PP6025

RAL 6025

PP7030

RAL 7030

PP8016

RAL 8016

RP0009

STELLA

PP6026

RAL 6026

PP7031

RAL 7031

PP8017

RAL 8017

RP0010

MAGNOLIA

PP6027

RAL 6027

PP7032

RAL 7032

PP8019

RAL 8019

RP0011

SUNZestaw

PP6028

RAL 6028

PP7033

RAL 7033

PP8022

RAL 8022

RP0012

MANHATTAN

PP6029

RAL 6029

PP7034

RAL 7034

PP8023

RAL 8023

RP0013

AGAÏS

PP6032

RAL 6032

PP7035

RAL 7035

PP8024

RAL 8024

RP0014

GREENWICH

PP6033

RAL 6033

PP7036

RAL 7036

PP8025

RAL 8025

RP0015

CALYPSO

PP6034

RAL 6034

PP7037

RAL 7037

PP8028

RAL 8028

RP0016

TURKIS ROYAL

PP7000

RAL 7000

PP7038

RAL 7038

PP9001

RAL 9001

RP0017

MENTO GRUEN

PP7001

RAL 7001

PP7039

RAL 7039

PP9002

RAL 9002

RP0018

SATIN LASER

PP7002

RAL 7002

PP7040

RAL 7040

PP9003

RAL 9003

RP0019

CHINCHILLA

PP7003

RAL 7003

PP7042

RAL 7042

PP9004

RAL 9004

RP0020

FLANEL

PP7004

RAL 7004

PP7043

RAL 7043

PP9005

RAL 9005

RP0021

KEY WEST

PP7005

RAL 7005

PP7044

RAL 7044

PP9006

RAL 9006

RP0022

CROCUS

PP7006

RAL 7006

PP7045

RAL 7045

PP9007

RAL 9007

RP0023

WHISPER BLAU

PP7008

RAL 7008

PP7046

RAL 7046

PP9010

RAL 9010

RP0024

BERMUDA BLAU

PP7009

RAL 7009

PP7047

RAL 7047

PP9011

RAL 9011

RP0025

ALOA

PP7010

RAL 7010

PP8000

RAL 8000

PP9016

RAL 9016

RP0026

LILAC

PP7011

RAL 7011

PP8001

RAL 8001

PP9017

RAL 9017

Kolory metaliczne · Metal Alu 0201 - Metal Grey 0102 - Metal Black 0104. · Kolory te są niedostępne dla grzejników Compact. · Cena za dopłatą (patrz strona 76). NOWE KOLORY Obecnie w ofercie grzejników RADSON dostępne są całkowicie nowe kolory (dopłata do koloru w niezmienionej wysokości): - dwa nowe kolory o delikatnej strukturze: Fine Texture Jet-black = 9305 Fine Texture Traffic White = 9316

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

- trzy nowe kolory matowe: Mat Cream white = 1413 Mat Light Grey = 9406 Mat Brown Grey = 9407

- cztery nowe kolory anodowe Anodic Natural = 0120 Anodic Bronze = 0320 Anodic Brown = 0420 Anodic Black = 0720

77


informacje ogólne Warunki gwarancji dla grzejników stalowych marki RADSON 1. Rettig Heating Sp. z o.o., Rybnik, ul. Przemysłowa, zwana dalej Dostawcą określa warunki gwarancji dla stalowych grzejników marki RADSON 2. Grzejniki objęte niniejszymi warunkami należy montować wyłącznie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania zgodnie z prawem budowlanym oraz polskimi normami. 3. Opisane grzejniki wprowadzane są do obrotu w Polsce na podstawie deklaracji zgodności z PN EN 442 cz. 1 i 2 - zgodnie z następującymi aktami prawnymi: • Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414) • Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2002, poz. 881) • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem CE (Dz. U. nr 198 z 2004 r., poz. 2411). • Ustawa z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 z 2002r., poz.1176). 4. Grzejniki muszą być zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r poz. 1156 wraz z załącznikami) w instalacjach z rur miedzianych, z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną lub stalowych czarnych. 5. Okres, na który producent udziela gwarancji wynosi 10 lat (120 miesięcy) od udokumentowanej daty zakupu, nie dłużej jednak, niż 11 lat (132 miesiące) od daty produkcji umieszczonej na grzejniku. Ujawnione w tym czasie wady grzejnika albo jego demontowalnych elementów (korozja lub nieszczelność) powstałe z winy Producenta, uprawniają do naprawy jeżeli jest możliwa lub wymiany na produkt nowy, wolny od wad. 6. Gwarancja nie obejmuje następujących grzejników: • zabudowanych w pomieszczeniach zawilgoconych, z występującymi w powietrzu substancjami agresywnymi lub mogącymi powodować korozję oraz w takich, w których może następować stałe lub okresowe zawilgocenie grzejnika (np. pralnie, baseny, myjnie samochodowe, toalety publiczne lub łazienki z nieprawidłową lub bez wentylacji itd.) – nie dotyczy to jednak grzejników z dodatkowym zabezpieczonych w postaci ocynkowania ogniowego lub galwanicznego - w tym jednak przypadku okres gwarancji wynosi zgodnie z punktem 4 odpowiednio 6 lat (72 miesiące) oraz 7 lat (84 miesiące). W grzejnikach ocynkowanych mogą wystąpić drobne nierówności powierzchni, wynikające z technologii cynkowania, które nie stanowią wady. • zamontowanych przez osoby nie posiadających odpowiednich udokumentowanych kwalifikacji zawodowych • zamontowanych w instalacjach, w których udział grzejników innych typów (np. żeliwnych, aluminiowych, miedzianych, miedziano-aluminiowych itp.) przekracza 45 % • uszkodzonych mechanicznie • zamontowanych w instalacjach opróżnionych z wody lub opróżnianych z wody w stopniu i na czas dłuższy, niż wymaga tego niezbędna naprawa lub konserwacja • zamontowanych w instalacjach połączonych przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego z wysokotemperaturową siecią cieplną • zamontowanych w instalacjach połączonych na stałe (na „sztywno”) z instalacją wodociągową oraz bez tzw. antyskażeniowej armatury zabezpieczającej • składowanych przed zainstalowaniem na wolnym powietrzu • zanieczyszczonych od wewnątrz ciałami stałymi lub płynami szkodliwymi,

78

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


informacje ogólne

• zdeformowanych przez zbyt wysokie ciśnienie próbne lub ciśnienie statyczne w instalacji • zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji, • naprawianych lub zmienianych bez zgody Producenta 7. Grzejniki muszą być stosowane w zamkniętych instalacjach centralnego ogrzewania, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02414: 1999(1). Instalacja musi być odpowietrzana miejscowo według normy PN-91/B-02420(2) (nie dopuszcza się odpowietrzenia centralnego) a woda w instalacji musi w sposób ciągły spełniać wymagania normy PN-93/C-04607(3) i zgodnie z nią nie może przekraczać niżej podanych wielkości: -

sumaryczna zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych nie może być większa niż 150 mg/l (dla instalacji z rur miedzianych nie większa niż 50 mg/l )

-

zawartość tlenu nie może być większa niż 0.1 mg/l

-

odczyn wody pH powinien zawierać się w przedziale 8.0 ÷ 9.5

-

twardość ogólna nie może być większa niż 4.0 mval/l

8. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w instalacji może wynosić 0,6 MPa (w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować podział na strefy) a maksymalna dopuszczalna temperatura robocza wynosi 110°C. 9. Szczelność instalacji należy sprawdzić przy ciśnieniu próbnym wyższym o 0,2 MPa od roboczego, jednak nie niższym niż 0,4 MPa i nie wyższym niż 0,8 MPa. 10. Dopuszczony jest montaż grzejników marki RADSON w niewielkich (o mocy do 30 kW) szczelnych, otwartych instalacjach centralnego ogrzewania, zabezpieczonych zgodnie z normą PN-91/B-02413(4), pod warunkiem zastosowania w nich przed montażem a następnie stosowania w sposób ciągły w trakcie eksploatacji atestowanych (dopuszczonych do stosowania w Polsce) inhibitorów korozji. 11. Warunkiem uznania reklamacji jest zgłoszenie w punkcie sprzedaży wad w okresie gwarancji, w terminie 21 dni od ich ujawnienia wraz z okazaniem faktury zakupu, która jest podstawą zaspokojenia uprawnień z gwarancji. Producent w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia zajmie stanowisko w sprawie zasadności roszczeń podając jednocześnie w razie uznania reklamacji termin naprawy lub dostawy towaru wolnego od wad. Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego, wynikających z ewentualnej niezgodności towaru z umową.

⁽¹⁾ PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.” ⁽²⁾ PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” ⁽³⁾ PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.” ⁽⁴⁾ PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.”

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

79


informacje ogólne

80

Certyfikaty międzynarodowe

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


notatki

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

81


notatki

82

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.


notatki

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

83


RADCENTECH-P-PL-A1-052011

WWW.RADSON.PL Rettig Heating Sp. z o.o. ul. PrzemysĹ&#x201A;owa, 44-203 Rybnik tel. (+48) 32 422 28 07 faks (+48) 32 757 90 81 e-mail: info.radson@post.pl

RADSON Grzejniki Płytowe  

Katalog grzejników płytowych

RADSON Grzejniki Płytowe  

Katalog grzejników płytowych

Advertisement