Page 1

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

САШКО НИКОЛОВ

ПОСВЕТЕНО, ОДГОВОРНО И ОТЧЕТНО ЗА НАШИОТ РАДОВИШ СЕ ГРИЖИМЕ ПОДЕДНАКВО ЗА СИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

* Општина Радовиш * www.radovis.gov.mk * contact@radovis.gov.mk *


Сработеното наша реалност

САШКО НИКОЛОВ


Пoчитувани сограѓани, Пред Вас во овој Отчет се наоѓа сработеното кое е одраз на нашиот труд во периодот од 20132017 година, а се темели на дадената доверба од Вас- граѓаните. Вредноста во политиката не треба да биде она што ќе го кажат политичарите, туку тоа што ќе направат тие. Делата зборуваат за нас. Пред четири години настапувајќи пред Вас, граѓаните на општина Радовиш, кaкo кандидат за градоначалник и барајќи ја Вашата доверба, заедно со мојот тим, излеговме со една обемна и сериозна програма за кoja многу скептици велеа дека е само уште едно парче хартија, уште еден политички памфлет. Но погрешија. Ние во изминатиот период покажавме како е да се гради, покажавме како треба да се грижиш за своите сограѓани, да помагаш. Нашата посветеност, реализацијата на нашата програма, и начинот на водење на политиката вроди со плод и затоа можам да кажам работевме и сработивме. Сработивме и многу повеќе од тоа што ветивмe, водејќи се од интересите на граѓаните реализиравме проекти кои дојдоа како нивна идеја и истите денес се реалност во општина Радовиш. Во изминативе четири години посветено не имаше на секое поле од урбаниот живот на Радовиш.

Неуморно работевме со една единствена цел, да го подобриме животот на граѓаните на општина Радовиш, да им овозможиме барем малку поквалитетен живот од оној кој го наследивме. Денес лесно може да се направи споредба како било некогаш, а како е денес. Во општина Радовиш во изминативе четири години инвестиравме во инфраструктурата, пробивавме патишта, градевме насекаде, не постои населено место или месна заедница каде што не асфалтиравме барем една улица, каде што не ставивме барем една коцка бекатон или барем една тула. Градевме и изградивме. Пробивавме и пробивме многу затворени улици. Нa општо задоволство на сите нас решивме неколку проблеми на чие решавање граѓаните чекаа со децении. Во секое населено место и на повеќе локации во градот изградивме урбани паркови, детски катчиња, облагородувајќи површини кои со децении беа запуштени. Ја вративме детската смеа и џагор. Изградивме и реконструиравме детски градинки и основни училишта во општината создавајќи современи услови за одвивање на наставнообразовниот процес. Како никој пред нас инвестиравме огромен број на средства во изградба на спортска инфраструктура, градејќи огромен број на повеќенаменски спортски терени каде што младите и оние кои се чувствуваат млади секојдневно спортуваат и рекреираат. За првпат во општина Радовиш изградивме и спортска теретана на отворено која масовно се користи уште од самото нејзино пуштање во употреба.


Почитувани сограѓани! Свесни за значењето на спортот во калење на здрави и напредни млади луѓе. Огромни финансиски средства одвојуваме за масовниот спорт и за спортските клубови, финансиски и матерјално ги поддржуваме сите спортски колективи и спортисти поединци кои опстојуваат на територијата на нашата општина. Делата нас не прават поразлични од другите, за нас зборуваат нашите резултати. Ветено и сработено е нашиот императив, празните ветувања не се наша одлика тие им припаѓаат на нашите политички опоненти. Резултатите преточени во дела нас не разликуваат од останатите. Она што ние го ветуваме е реално и остварливо, Отчетот во Вашите раце е доказ за тоа. Дадениот збор, за нас во ВМРО-ДПМНЕ, претставува завет пред нашите граѓани, а токму делата го сведочат тоа. Бројните реализирани проекти им помагаат на луѓето и со тоа го прават нивниот живот поразличен, подобар, поквалитетен во повеќе сегменти за разлика од порано. Она што нашите политички опоненти го говорат се празни зборови и нереални ветувања, затоа и неможе да им се верува. Нашиот народ е мудар и добро знае зошто гласа за нас и што е разликата помеѓу нас и нив.

Свесни сме дека не ги решивме сите Ваши проблеми, свесни сме дека уште многу горливи проблеми останаа за решавање и дека не секогаш можевме да излеземе во пресрет на Вашите желби и барања, но продолжуваме и понатаму да работиме и со заеднички сили да ги решаваме сите проблеми. Денес на крајот од овој четиригодишен период можам да кажам дека оставивме трага и белег по кој ќе нe познаваат и препознаваат идните поколенија на Радовиш. На крајот од овој мандат можам отворено да излезам помеѓу граѓаните на општина Радовиш знаејќи дека успеавме да го подобриме животот во општината. Цврсто сме убедени дека по победата на следните избори, ќе продолжиме да работиме посветено на создавање проекти, мерки и дела што ќе го подобрат животот на сите во нашата општина, затоа што граѓаните на Радовиш знаат да го прeпознаат квалитетот и затоа што Виe драги сограѓани заслужувате подобар живот. Искрено Ваш Сашко Николов


СОВЕТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ За реализација на понуденото и сработеното значаен допринос со својот сериозен и објективен пристап дадоа Претседателот и членовите на Советот на општина Радовиш

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Изминатите години општина Радовиш имаше одлична соработка и поддршка од Владата на Република Македонија.


ОБРАЗОВАНИЕ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДЕНА УЧИЛИШНА СПОРТСКА САЛА ООУ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ Овозможивме современа и ефикасна настава по предметот Физичко и здравствено образование

Влада на Р.Македонија: 20.000.000 денари;

6

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗГРАДЕНО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ СО ТРИБИНИ ВО СОУ „КОСТА СУСИНОВ“ Со целосна инвестиција од општинскиот Буџет во износ од 10.000.000 денари;

www.radovis.gov.mk

7


ОБРАЗОВАНИЕ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУИРАНА СПОРТСКА САЛА НА ООУ „НИКОЛА КАРЕВ“

Создадени услови за целосна реализација на наставата по Физичко и здравствено образование

ДОГРАДУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕН ДВОР ООУ „НИКОЛА КАРЕВ“ Поставена метална ограда, санација на фасада и замена на столарија на спортската сала Буџет на општина Радовиш: 1.300.000 денари.

8

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗГРАДЕНО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ООУ „НИКОЛА КАРЕВ“ Обезбедени соодветни услови за тренинг и рекреација на младите во Радовиш Влада на Р. Македонија: 5.644.614 денари;

www.radovis.gov.mk

9


ОБРАЗОВАНИЕ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДДРШКА НА ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ ЗА ДЕЦАТА ОД ПРЕТШКОЛСКА ВОЗРАСТ За правилен психофизички развој на нашите деца

НАБАВЕНО НОВО ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈОУДГ „АЦО КАРАМАНОВ“

10

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ПРВПАТ ДОДЕЛЕНИ ОПШТИНСКИ СТИПЕНДИИ ЗА НАЈДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ Од 2013 година општина Радовиш започна со доделување стипендии на талентирани и континуирано одлични ученици во основното и средното образование. Исто така, беа избрани и најдобрите наставници во нашата општина

ПОДДРШКА ЗА МЛАДИТЕ ТАЛЕНТИ Наградени ученици со успеси на натпревари во склоп на образовниот систем

www.radovis.gov.mk

11


ОБРАЗОВАНИЕ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ДОНАЦИЈА НА ОПРЕМА ЗА УЧИЛИШНИТЕ СПОРТСКИ КЛУБОВИ

ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО ШАИН- МААЛЕ

12

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОБРАЗОВАНИЕ

ОДРЖАН ПО ПРВПАТ УЧИЛИШТЕН НАУЧЕН САЕМ Со цел промоција на образовниот процес и поттикнување на натпреварувачки дух меѓу младите и постоечките образовни институции

ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ГО ЗАПОЧНУВААТ ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

Школски прибор и помагала за учениците кои започнуваат прво одделение

www.radovis.gov.mk

13


ОБРАЗОВАНИЕ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ДОНАЦИЈА НА ИГРАЧКИ, ДУШЕЦИ ЗА КРЕВЕТЧИЊА, ТРОМБУЛИНА, НОВИ СТОЛЧИЊА И 9 МАСИЧКИ ЗА ЈОУДГ „АЦО КАРАМАНОВ“

За работна средина и атмосфера во која дечињата и воспитниот кадар задоволно ќе го поминуваат времето во градинка и на работното место

ДОНАЦИЈА НА КНИГИ ЗА СИТЕ УЧИЛИШНИ БИБЛИОТЕКИ И ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

За поквалитетна настава прилагодена на потребите и интересите на учениците и наставниците 14

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕН НА ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ

ДОНАЦИЈА НА СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА УЧИЛИШТАТА

www.radovis.gov.mk

15


ЗДРАВСТВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДАТА НА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ“

Со реконструкцијата придонесовме за заштеда на топлинска енергија и подобрување на општите услови во Здравствениот дом

16

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЗДРАВСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ЗГРАДАТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕЈНОСТИ НА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ“

Придонесуваме за унапредување на системот на здравствена заштита со што овозможуваме корисниците на здравствените услуги да бидат задоволни

Инвестиција 9.200.000 денари од Буџетот на општина Радовиш

www.radovis.gov.mk

17


ЗДРАВСТВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

НАБАВЕН БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗАТОР За потребите на биохемиска лабараторија, за навремени анализи и квалитетна услуга за пациентите од нашата општина во вредност од 1.200.000 денари од Буџетот на општината

ПОДДРШКА ЗА ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА Реорганизирање и зајакнување на здравствените домови со фокус на населението во руралните средини, доекипирање на повеќефункционална патронажна служба во рамките на ЈЗУ „Здравствен дом“ - Радовиш

18

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЗДРАВСТВО

ДОНИРАН СОВРЕМЕН 3Д ЕХО АПАРАТ ЗА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ Пациентите ја добиваат неопходната услуга навремено. Инвестирани 1.700.000 денари од Буџетот на општината

НАБАВЕН МАМОГРАФ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ За потребите на пациентите и за побрзо дијагностицирање направена е инвестиција од 6.100.000 денари од Буџетот на општината

www.radovis.gov.mk

19


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУИРАНИ 12 000м2 СО АСФАЛТ НА ДЕЛ ОД БУЛЕВАРОТ И УЛ. „ИЛИЈА АЛЕКСОВ“ Со цел подобрување на инфраструктурата и квалитетот на живеење на граѓаните;

ОДРЖУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКА КОЛОВОЗНА МРЕЖА, РЕХАБИЛИТИРАНИ 4 000м2

АСФАЛТИРАН ЛОКАЛЕН ПАТ ОД УЛ. ,,ПЛАЧКОВИЦА“ ВО ПРАВЕЦ Р528 (КОЏА БАИР) Вредност на инвестицијата: 14.000.000 денари;

20

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

АСФАЛТИРАНА УЛ. ,,ДАНЕ ТРАЈКОВ“ Решен повеќедеценискиот проблем на жителите од оваа улица. Должина: 220 метри. Вредност: 3.621.336 денари;

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ,,4“ ВО ,,КОРЧО МААЛО“ Буџет на општина Радовиш: 1.429.021 денари.

Улицата е со должина од 271 метри и ширина на коловоз 5 метри www.radovis.gov.mk

21


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „БЕЛ КАМЕН“ Должина 300 метри. Вредност: 4.416.291 денари.

РЕКОНСТРУИРАНА УЛИЦАТА „ШАИН-МААЛЕ“ Целосно обновена атмосферска канализација, тапмонирана и асфалтирана во должина од 360 метри. Вредност: 2.596.540 денари. 22

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОПЛОЧУВАЊЕ СО БЕКАТОН НА УЛИЦИ

УЛИЦА ВО 5-ТА УРБАНА ЗАЕДНИЦА (Габрешко маало)

ДВЕ УЛИЦИ ВО 4-ТА УРБАНА ЗАЕДНИЦА

КРАК 6-ТИ НОЕМВРИ Сега целосно уредена во должина од 46,3 метри. Буџет на општина Радовиш: 925.807 денари. www.radovis.gov.mk

23


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОПЛОЧУВАЊЕ СО БЕКАТОН НА ТРОТОАРИ

> ТРОТОАРИ НА УЛИЦА „22-РИ ОКТОМВРИ“ > ДЕЛ ОД УЛИЦА „ИЛИЈА АЛЕКСОВ“ > ДЕЛ ОД „КЕЈ 8 - МИ СЕПТЕМВРИ“ > ДЕЛ ОД ТРОТОАРИ НА УЛИЦА „СВ. СПАСО РАДОВИШКИ“

24

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОПЛОЧЕНИ ТРИ ПРИСТАПНИ ПАТЕКИ

Кај Детска градинка „Цветови“ и две кај последните згради на Булеварот

www.radovis.gov.mk

25


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДЕНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО УБ 26 Атмосферските води се насочени во коритото на Радовишка Река преку две цевки со Ф1000 мм поставени една до друга со должина од 220 м. Вредност на инвестицијата: 4.202.164 денари од Буџет на општина Радовиш

РЕШЕН ПРОБЛЕМОТ СО АТМОСФЕРСКИТЕ ВОДИ НА УЛИЦА „СВ. СПАСО РАДОВИШКИ“

Поставени полиетиленски цевки, сливници и ревизиони шахти за прифаќање на атмосферските води

26

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗГРАДЕН НОВ КРУЖЕН ТЕК НА БУЛЕВАР „А. МАКЕДОНСКИ“ И УЛ. „22-РИ ОКТОМВРИ“

Подобрено сообраќајното уредување и безбедноста во сообраќајот: Вредност: 3.000.000 денари од Буџет на општина Радовиш

ИЗГРАДЕН МОСТ НА РАДОВИШКА РЕКА

www.radovis.gov.mk

27


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУИРАН СТАРИОТ МОСТ Буџет на општина Радовиш: 2.908.797 денари.

ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ДВЕТЕ КЛУЧКИ НА МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ А4 И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРАЌАЈОТ Реализирано во соработка со Влада на Р. Македонија. Вредност: 12.300.000 денари.

28

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗА НАШИТЕ НАЈМИЛИ НАШАТА ИДНИНА ДЕЦАТА ОД НАШАТА ОПШТИНА РЕАЛИЗИРАНИ СЕ ПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ДЕТСКИ ПАРКОВИ: ДЕТСКИ ПАРК „МАРДИ“

ДЕТСКИ ПАРК ВО 1-ва УЗ („Јавор“)

www.radovis.gov.mk

29


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ДЕТСКИ ПАРК ВО ЈОУДГ „АЦО КАРАМАНОВ“ („Управна зграда“)

ДЕТСКИ ПАРК ВО ЈОУДГ „АЦО КАРАМАНОВ“ („Цветови“)

30

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕТСКИ ПАРК ВО 3-та УЗ (Техналк)

“ ОГРАДЕН УЧИЛИШТЕН ДВОР ВО СОУ „КОСТА СУСИНОВ“

Со финансиска помош од општината се доуреди училишниот двор на СОУ „Коста Сусунов“

www.radovis.gov.mk

31


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

НАБАВЕНИ ДВА КАМИОНА ЗА СОБИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И три косачки за одржување на паркови и зеленило за потребите на ЈКП „Плаваја“ Вредност на инвестицијата: 3.000.000 денари од Буџет на општина Радовиш

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ ПАТИШТА И РЕЧНИТЕ КОРИТА

Вредност: 1.500.000 денари, Буџет на општина Радовиш. 32

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДЕН ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕЛ ОД БУЛЕВАРОТ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ Инвестиција вредна: 6.039.629 денари од Буџет на општина Радовиш.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКЦИЈА „ЧИСТ И ЗЕЛЕН РАДОВИШ“ Чистење на диви депонии околу градот.

www.radovis.gov.mk

33


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ТИРЗ РАДОВИШ Со поддршка на Владата на Р. Македонија започната е изградбата на ТИРЗ на површина од 9.75 хектари. Изградена е прва фаза од инфраструктурата

Во тек е изградба на улица за поврзување до ТИРЗ Радовиш Вредност: 5.000.000 денари од Буџетот на општина Радовиш

34

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

На локација по течението на Радовишка Река сума 6 милиони евра одобрени од страна на Влада на Република Македонија, Министерство за животна средина. Проектот вклучува изградба на Пречистителна станица, доградба на колекторот до пречистителната станица, изградба на Асфалтен пристапен пат, изградба на водоводна линија до пречистителната станица, трафостаница со приклучок за елетрична енергија, осветлување на патот, оддвојување на подземните води од фекалната канализација во центарот на град Радовиш и нивно спроведување до речното корито.

www.radovis.gov.mk

35


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУИРАНА САЛА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Вредност: 2.453.910 денари.

ПОСТАВЕНИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ

(во соработка со Рудникот за бакар „Бучим“) 36

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЕЛЕЖАНИ УЛИЦИТЕ СО НОВИ ТАБЛИ ЗА ИМЕТО НА УЛИЦИТЕ

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПАТОКАЗИ И ИНФО ТАБЛИ ВО РАДОВИШ

НОВОГОДИШНО УКРАСУВАЊЕ НА ГРАДОТ

Како што доликува на нашиот град и општината за првпат професионално новогодишно украсување за вистинска празнична атмосфера www.radovis.gov.mk

37


ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДГОТВЕНА Е СЛЕДНАТА ПРОЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕЛОСНО ПОДГОТВЕНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПОДГОТВЕНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО УБ 9 И УБ 9Б ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГУП ВО ФАЗА НА ДОНЕСУВАЊЕ СМЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО ОПШТИНАТА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКИ КАПАЦИТЕТИ НА ПЛАНИНАТА ПЛАЧКОВИЦА ПОДГОТВЕНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛОШТАД И ШЕТАЛИШТЕ „СВ.СПАСО РАДОВИШКИ“ ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИ ПАРК „ЧАМ БАИР“ ПРОЕКТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПАРКИНГ ПОМЕЃУ ЗГРАДИТЕ НА „АЛФА ИНЖЕНЕРИНГ„ И „ФОТО СНЕЖАНА“ ЦЕЛОСНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА УЛ. „4“ ВО УРБАН БЛОК 15 ЦЕЛОСНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СИТЕ УЛИЦИ ВО УБ 1 И УБ 2 (ИНДУСТРИСКА ЗОНА) СО ЦЕЛОСНАТА ПРОПРАТНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

38

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РАКЛИШ

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА

Асфалтираната должина е 277 метри со ширина на коловоз од 5 метри, и ширина на тротоари од 1,5 метри од двете страни

Вкупната инвестиција од Буџетот на општина Радовиш од 2.419.246 денари.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРАК НА УЛИЦАТА КАЈ ПАРКОТ И МАЛ КОШАРКАРСКИ ТЕРЕН

www.radovis.gov.mk

39


РАКЛИШ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ ПАРК ОПЛЕМЕНЕТ СО ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ За радост на децата и на барање на возрасните успешно е реализиран овој проект

ПОПЛОЧЕНИ ТРОТОАРИТЕ НА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ

> ПОДГОТВЕНА КОМПЛЕТНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДВЕ УЛИЦИ ВО РАКЛИШ 40

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РАКЛИШ

ДОИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА Решен е проблемот на дел од жителите на ова населено место. Вредност: 1.332.955 денари од Буџет на општина Радовиш

САНАЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА ЛИНИЈА ЗА ТОПЛА ВОДА Инвестиција од 800.000 денари преку Буџет на општина Радовиш

www.radovis.gov.mk

41


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОРАОВИЦА

РЕКОНСТРУИРАН КУЛТУРНИОТ ДОМ

Со финансиска поддршка на АФПЗРР и Буџет на општина Радовиш. комплетно е реконструиран овој Културен дом

Вредност: 12.620.285 денари. 42

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОРАОВИЦА

ПОПЛОЧЕНИ СО БЕКАТОН 5 УЛИЦИ Бекатон на 2900 м2 што опфаќа мрежа од 5 улици во населеното место Ораовица, како дел од градежните работи поставени се и 1360 (м1) ивичњаци и 730 (м1) риголи. Должина од 800 метри.

ИЗГРАДЕН МОСТ НА ОРАОВИЧКА РЕКА

www.radovis.gov.mk

43


ОРАОВИЦА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Вредност на инвестицијата: 1.200.000,00 денари од Буџет на општина Радовиш

ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ ПАРК ВО МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС „СВ. ГЕОРГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Вредност на инвестицијата: 700.000 денари од Буџет на општина Радовиш. 44

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОРАОВИЦА

ИЗГРАДЕНА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ДО МАНАСТИРСКИ КОМПЕКС „СВ. ГЕОРГИЈ ВЕЛИКОМАЧЕНИК“

Придонесуваме за развој на туризамот. Вредност: 13.000.000 денари.

www.radovis.gov.mk

45


ОРАОВИЦА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА ПО КЕЈОТ

РЕКОНСТРУИРАНА САЛА

ПОСТАВЕНА АВТОБУСКА ПОСТОЈКА

Буџет на општина Радовиш: 1.000.043 денари. 46

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОРАОВИЦА

ИЗГРАДЕНО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

Трибини за околу 500 лица, најсовремена гумена подлога и рефлектори. Инвестиција од 9.785.466 денари.

www.radovis.gov.mk

47


ОРАОВИЦА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОГРАДЕНО И САНИРАНО ФУДБАЛСКОТО ИГРАЛИШТЕ

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛИГДЕНСКИ СРЕДБИ“

Традиционален меѓународен фестивал

МАСКЕНБАЛ „ЏАМАЛА“

48

Одбележување на празникот Василица

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОРАОВИЦА

ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Поддржано со финансиски средства во износ од 222.000 денари со кои беа реконструирани санитарните јазли, набавени лектири и нагледни средства со цел успешност во наставниот процес

ВО ФАЗА НА ИЗГРАДБА Е НОВ ДЕТСКИ ПАРК

За потребите на сите жители на селото Ораовица. Вредност: 3.295.283 денари.

>> ПОДГОТВЕНА КОМПЛЕТНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТРИ УЛИЦИ ВО С. ОРАОВИЦА www.radovis.gov.mk

49


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОРАОВИЦА

Донација на играчки за предучилишната група

Донација на книги за училишната библиотеката

Донација спортска опрема за ФК Изведен

Донација за пензионерскиот клуб

50

Донација на вакцини за пензионерите

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДАРЕШ

ИЗГРАДЕН И АСФАЛТИРАН ДЕЛ ОД ПАТ ПОДАРЕШ - СМИЛАНЦИ Изградени нови 950 м од патниот правец Подареш-Смиланци со поддршка од Јавното претпријатие за државни патишта. Со претходниот проект беше изградена делница од овој патен правец (1 км и 880 м ширина на коловоз од 4 м).

ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ПОДАРЕШ-КАЛУЃЕРИЦА

Вредност на инвестицијата: 30.000.000 денари. www.radovis.gov.mk

51


ПОДАРЕШ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУИРАН ДЕЛ ОД ООУ „КОСТА РАЦИН“ Современо опремена училница и кабинет по предметите историја и географија. Вредност: 480.000 денари од Буџет на општина Радовиш

РЕКОНСТРУИРАНИ СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ НА ООУ „КОСТА РАЦИН“

Донација на книги за училишната библиотеката 52

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДАРЕШ

ИЗГРАДБА НА ДВЕ УЛИЦИ ,,6“ И ,,19“

Во самото населено место улица „6“ во должина од 420 м и улица „19“ во должина од 160м.

Вредност: 10.808.461 денари. www.radovis.gov.mk

53


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДАРЕШ

ОГРАДЕНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

ПОСТАВЕНА АВТОБУСКА ПОСТОЈКА

ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

54

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДАРЕШ

ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ ПАРК

www.radovis.gov.mk

55


ЈАРГУЛИЦА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДЕНО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ И ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ИСТОТО

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ М6 - С. ЈАРГУЛИЦА

Финансиран од Влада на Р.Македонија: 10.400.000 денари. 56

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЈАРГУЛИЦА

АСФАЛТИРАНИ ЧЕТИРИ УЛИЦИ

Во должина од 1361 метри и ширина 8 метри. Инвестиција вредна 11.500.000 денари обезбедена од Буџетот на општина Радовиш

www.radovis.gov.mk

57


ЈАРГУЛИЦА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДДРШКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ И РЕАКТИВИРАЊЕ НА ФУДБАЛСКИОТ КЛУБ

ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

58

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОКРАЈЧЕВО

ИЗГРАДЕНО НОВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

Финансирано од Буџет на општина Радовиш: 4.200.000 денари

www.radovis.gov.mk

59


ПОКРАЈЧЕВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУИРАН ЛОКАЛЕН ПАТ М6 - ПОКРАЈЧЕВО

ЗАОКРУЖЕНА ИЗГРАДБАТА НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА

Целосно решен проблемот на жителите на с. Покрајчево. Вредност: 1.643.565 денари 60

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОКРАЈЧЕВО

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО СЕЛО ПОКРАЈЧЕВО - 1.400.000 денари.

>> ПОДГОТВЕНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА УШТЕ ЕДНА УЛИЦА ВО СЕЛО ПОКРАЈЧЕВО www.radovis.gov.mk

61


ЗЛЕОВО

Подобрена инфраструктура за жителите на ова населено место.

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА „1“

Вредност: 2.297.108 денари.

>> ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „2“ СО БЕКАТОН ВО СЕЛО ЗЛЕОВО И ТРОТОАРИ ОД СРЕД СЕЛО ДО УЧИЛИШТЕТО 62

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЗЛЕОВО

ИЗГРАДЕН МОСТ НА РАДОВИШКА РЕКА КАЈ СЕЛО ЗЛЕОВО Изградбата на овој капитален објект со должина од 45 метри изнесува 25 милиони денари издвоени од Буџетот на Република Македонија, преку Јавното претпријатие за државни патишта и соработка со општина Радовиш

АСФАЛТИРАН ЛОКАЛНИОТ ПАТ ПОКРАЈЧЕВО-ЗЛЕОВО

www.radovis.gov.mk

Во должина од 3 км во соработка со Влада на Р. Македонија

63


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЗЛЕОВО

ИЗГРАДЕНО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ И ИСТОТО Е ОСВЕТЛЕНО

ОГРАДЕНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

64

ПОСТАВЕНА АВТОБУСКА ПОСТОЈКА

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЗЛЕОВО

ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ ПАРК

www.radovis.gov.mk

65


ЗЛЕОВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

66

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЊЕВО

ИЗГРАДЕН МОСТ НА ИЊЕВСКА РЕКА

ДОВРШЕНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Проект од Програмата на градоначалникот Сашко Николов, изградена е дел од канализационна мрежа во должина од 1.187 метри. Вредност: 2.344.585 денари. www.radovis.gov.mk

67


ИЊЕВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДЕНА УЛИЦА „19“ Улицата ,,19“ е со должина од 230 метри. Ширината на асфалтниот коловозот е 6 метри со тротоари од двете страни на коловозот во ширина од 2 метри.

68

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЊЕВО

ИЗГРАДЕНА УЛИЦА „1“

Според сите стандарди со два слоја асфалт, 6м ширина и тротоари по двете страни во должина од 1300м. Финансирано од АФПЗРР вкупна вредност од 23 милиони денари.

www.radovis.gov.mk

69


ИЊЕВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУИРАНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ КАЈ УЧИЛИШТЕТО „ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Поставени трибини, заштитна мрежа, нови кошови, хортикултурно уредување поставување на бехатон плочки, клупи за седење и корпи за отпадоци. Буџет на општина Радовиш 1.582.842 денари.

ЧИСТЕЊЕ НА РЕЧНИТЕ КАНАЛИ И КОРИТА

70

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЊЕВО

ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ ПАРК

Финансиран од Буџет на општина Радовиш: 3.000.000 денари. www.radovis.gov.mk

71


ИЊЕВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

Фестивал на изворен фолклор „ГАЈДА“

Донација за ФА „Ињевски Бисери“

Финансиска поддршка за одржување на фестивалот

Донација на книги за училишната библиотеката 72

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ВОИСЛАВЦИ

ИЗГРАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ И ИСТОТО Е ОСВЕТЛЕНО

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ ОД НОБ

www.radovis.gov.mk

73


ВОИСЛАВЦИ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДБА НА ДЕТСКИ ПАРК Наменет за рекреативни активности на децата од ова населено место

74

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ВОИСЛАВЦИ

ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА Во прва фаза се изгради колекторот и шахтите во должина од 1551,4 метри. Завршена е и втората фаза. Вкупната должина на канализационата мрежа е 6.643,57 м. од кои 341,53 м главен колектор Ф 315 мм и 1958,77 м секундарна канализациона мрежа Ф 250 мм како и 4343,27 м терцијарна канализациона мрежа Ф 200 мм.

По должината на фекална канализација ќе бидат поставени 167 инспекциски шахти. Вкупната инвестиција е 257.348 евра. www.radovis.gov.mk

75


ВОИСЛАВЦИ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „1“ ВО С. ВОИСЛАВЦИ Во фаза на изградба е улица „1“ во с. Воиславци со вкупна должина од 492 метри, со ширина од 3.5 метри. Во вредност од 6.000.000 денари од Буџетот на општина Радовиш

>> ПОДГОТВЕНА КОМПЛЕТНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „2“ ВО С. ВОИСЛАВЦИ

76

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СУЛДУРЦИ

ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ ПАРК

Вредност на инвестицијата 1.700.000 денари. www.radovis.gov.mk

77


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СУЛДУРЦИ

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ТЕРЕН

Поставена заштитна мрежа и нови кошови. Буџет на општина Радовиш: 822.818 денари. 78

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КАЛУЃЕРИЦА

ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА

Инвестиција од 680.000 евра. Првата фаза е реализирана, а со втората комплетно се заокружи оваа инвестиција. Изградени се колекторот и шахтите во должина од 1533м, односно главниот колектор минува низ селото и завршува на локација на идната пречистителна станица

www.radovis.gov.mk

79


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КАЛУЃЕРИЦА

ИЗГРАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ И ИСТОТО Е ОСВЕТЛЕНО

ПОСТАВЕНА АВТОБУСКА ПОСТОЈКА

80

ОГРАДЕНО ФУДБАЛСКОТО ИГРАЛИШТЕ

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КАЛУЃЕРИЦА

ИЗГРАДЕН ДЕТСКИ ПАРК

www.radovis.gov.mk

81


КАЛУЃЕРИЦА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „1“ ВО С. КАЛУЃЕРИЦА 9.000.000 денари

>> ПОДГОТВЕНА КОМПЛЕТНА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДВЕ НОВИ УЛИЦИ ВО С. КАЛУЃЕРИЦА 82

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

БУЧИМ

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА СО БЕКАТОН РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ

Поплочени 700 м2, финансирано од Буџет на општина Радовиш

ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО

www.radovis.gov.mk

83


КАЛАУЗЛИЈА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА СО БЕКАТОН И УЧИЛИШНИОТ ДВОР Вкупно 400 м2, финансирано од Буџет на општина Радовиш

КОЏАЛИЈА

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА СО БЕКАТОН 84

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ТОПОЛНИЦА

ИЗГРАДЕНО Е ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

Вредност на инвестицијата: 4.991.436 од Буџет на општина Радовиш

www.radovis.gov.mk

85


ШТУРОВО

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ Проект финансиран од Владата на Р. Македонија: 2.000.000 денари.

86

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КОЗБУНАР

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ ОД НОБ НА ПЛАНИНА ПЛАЧКОВИЦА

www.radovis.gov.mk

87


СОЦИЈАЛА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ДОНАЦИЈА НА СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА ДНЕВНИОТ ЦЕНТАР ПОРАКА

ДОНАЦИЈА НА ОПРЕМА ВО ОПШТИНСКИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ

88

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СОЦИЈАЛА

ДОНАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ Донација на компјутер и спортски реквизити, во пресрет на учеството на спортски игри организирани од Националниот сојуз на инвалиди на трудот на Македонија

ДОНАЦИЈА ЗА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НЕОНАТОЛОГИЈА ПРИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР-ШТИП

www.radovis.gov.mk

89


СОЦИЈАЛА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

БЕСПЛАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Донација на вакцини против сезонски грип за пензионери во с. Ораовица и с. Ињево

НАПРАВЕНИ ПОВЕЌЕ ДОНАЦИИ И УСПЕШНО ОСТВАРЕНА СОРАБОТКА СО ОО „ЦРВЕН КРСТ“ - РАДОВИШ

Општина Радовиш потпиша Меморандум за соработка со Општинската организација „Црвен крст“ и ја официјализира заедничката плодна соработката. Спроведени и поддржани се повеќе заеднички активности

90

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СОЦИЈАЛА

ПРОЕКТ ОПШТИНСКО-КОРИСНА РАБОТА Развој на општински социјално сервисни служби. Три години по ред се спроведува проектот за грижа на стари лица преку посети и превентивни прегледи. Во третиот циклус беа вклучени и корисниците на ЦИЛИП „ПОРАКА“

ДОДЕЛЕНИ ПАКЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ СЕМЕЈСТВА Секоја година пред големите верски празници им помагаме на граѓаните на кои им е најпотребна помош

www.radovis.gov.mk

91


СОЦИЈАЛА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ

СОРАБОТКА СО СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ

92

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СОЦИЈАЛА

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ ,,ФОРУМИ НА ЗАЕДНИЦИ“ ПРЕКУ СПРОВЕДУВАЊЕ НА НИЗА БУЏЕТСКИ ФОРУМИ

ОДРЖАН САЕМ НА ВРАБОТУВАЊЕ Општина Радовиш како партнер на Министерството за труд и социјална политика на Р. Македонија и Агенцијата за вработување на Р. Македонија во неколку наврати е домаќин и активно учествува на карванот – „Саем за вработување“

www.radovis.gov.mk

93


СОЦИЈАЛА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОПРЕМУВАЊЕ НА ТППЕ РАДОВИШ Сума од 700.000 денари од Буџетот на општина Радовиш

ФОРМИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА КОМУНАЛНОРЕДАРСКАТА СЛУЖБА

94

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ОСТВАРЕНИ СЕ СРЕДБИ СО ЗБРАТИМЕНАТА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА. НА СРЕДБИТЕ СЕ ДОГОВОРИЈА АКТИВНОСТИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОСЕГА УСПЕШНАТА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

ВО 2013 ГОДИНА, ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ЗБРАТИМЕНАТА ОПШТИНА СЕЛЧУК ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА. НА СРЕДБАТА СЕ ДОГОВОРИ ОБНОВУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНО ПРЕКИНАТАТА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

www.radovis.gov.mk

95


МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ВО 2013 ГОДИНА, ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ПРИЈАТЕЛСКАТА ОПШТИНА ЧОКА ОД ВОЈВОДИНА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА. ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ОСТВАРИ ПОСЕТА НА ОПШТИНА ЧОКА

ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ОПШТИНА ДРЕНОВО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА. ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ОПШТИНА ДРЕНОВО ОСТВАРИ ПОСЕТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ

96

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ВО 2014 ГОДИНА, ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ОПШТИНА КАМЕНЕЦ ПОДОЛСК ОД РЕПУБЛИКА УКРАИНА. ОПШТИНА РАДОВИШ СЕ ЗБРАТИМИ СО ОПШТИНА КАМЕНЕЦ ПОДОЛСК ПРИ ШТО СЕ ДОГОВОРИ ИДНА ПЛОДНА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

ВО 2015 ГОДИНА, ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ОПШТИНА АЛИ АГА ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА. ОПШТИНА РАДОВИШ СЕ ЗБРАТИМИ СО ОПШТИНА АЛИ АГА ПРИ ШТО СЕ ДОГОВОРИ ИДНА ПЛОДНА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

www.radovis.gov.mk

97


МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ВО 2015 ГОДИНА, ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ОПШТИНА ВАСЛУЈ ОД РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА. ОПШТИНА РАДОВИШ СЕ ЗБРАТИМИ СО ОПШТИНА ВАСЛУЈ ПРИ ШТО СЕ ДОГОВОРИ ИДНА ПЛОДНА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

ВО 2016 ГОДИНА, ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ОПШТИНА ЧИНАРЧИК ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА. ОПШТИНА РАДОВИШ СЕ ЗБРАТИМИ СО ОПШТИНА ЧИНАРЧИК ПРИ ШТО СЕ ДОГОВОРИ ИДНА ПЛОДНА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

98

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА СО ХРВАТСКАТА ОПШТИНА БЕЛИШЌЕ. ОПШТИНА РАДОВИШ СЕ ЗБРАТИМИ СО ОПШТИНА БЕЛИШЌЕ

ВО 2016 ГОДИНА, ОСТВАРЕНА Е МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА СО ОПШТИНА ЗАПРУДЊА ОД РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА. ОПШТИНА РАДОВИШ СЕ ЗБРАТИМИ СО ОПШТИНА ЗАПРУДЊА ПРИ ШТО СЕ ДОГОВОРИ ИДНА ПЛОДНА МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА

www.radovis.gov.mk

99


МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ОСТВАРЕНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ОД ТОГАШНИОТ АМБАСАДОР НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Г. ЗДРАВКО БЕГОВИЌ

ОСТВАРЕНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ОД ТОГАШНИОТ АМБАСАДОР НА САД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Г. ПОЛ ВОЛЕРС

ОСТВАРЕНА РАБОТНА ПОСЕТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ОД АМБАСАДОРОТ НА ТУРЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Г. ОМУР ШОЛЕНДИЛ

100

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КУЛТУРА

ПОДДРШКА НА ОПШТИНСКИТЕ КУЛТУРНИ УСТАНОВИ И ЗДРУЖЕНИЈА СО НАД 20 МИЛИОНИ ДЕНАРИ „Радовишко културно лето“ и „Топол културен бран“

Во соработка со Општинската установа Центар за култура „Ацо Караманов“ и ОНБ „Браќа Миладиновци“, богата културно-уметничка програма во текот на летниот период, исполнета со бројни концерти, театарски претстави, кино проекции, промоции, поетски читања и други.

www.radovis.gov.mk

101


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КУЛТУРА

Фестивал „Саноќ седам“

Фестивал на староградски песни и серенади со учество на бројни ансамбли од Македонија и странство

Фестивал „Гоце Фест“

102

Планински вибрации

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КУЛТУРА

МАНИФЕСТАЦИЈА „САМУН ЕМ ТАТЛИЈА“

Најмасовната општинска манифестација која започна во 2013 год. и стана белег на нашата општина

Преку гастрономска презентација на традиционалните специјалитети и богата културнозабавна програма привлечени повеќе од 50.000 туристи од земјата и странство www.radovis.gov.mk

103


КУЛТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

Меѓународен детски фолклорен фестивал „Оро Весело“

Традиционален фестивал по повод празникот на градот „Св.Троица“

Поддршка на фолклорните ансамбли и фестивали во соработка со Министерството за култура на Македонија

104

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КУЛТУРА

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 6-ТИ НОЕМВРИ

Традиционално одбележување на Денот на ослободувањето на градот Радовиш, проследено со доделување на годишни признанија, плакети и културно-забавна програма

КАРАМАНОВИ ПОЕТСКИ СРЕДБИ

Меѓународна културна манифестација во чест на поетот Ацо Караманов, со традиција преку 40 години и поддршка од општина Радовиш

www.radovis.gov.mk

105


КУЛТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

Манифестација Велигденски креации

Избор на најубаво декорирани велигденски јајца, креациии и велигденски песнички

Манифестација „Мартинки“

Поврзување помеѓу древниот македонски обичај и детската креативност

Детски маскенбал „Априлијада“

Одбележување на меѓународниот ден на шегата со дефиле и избор на најубави маски

106

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КУЛТУРА

МАНИФЕСТАЦИЈА „СВ.СПАСО РАДОВИШКИ“ Традиционално чествување на патронот и заштитник на градот Радовиш, Св. Спасо Радовишки

Црковно-духовна програма, како и културно-забавна програма со концерти на Тони Цетински, Калиопи, ДНК и Влатко Лозаноски

www.radovis.gov.mk

107


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КУЛТУРА

ВОДИЦИ Традиционално одбележување на православниот празник со фрлање на крстот

Јуручки Фестивал

Одбележување на традиционалните вредности на јуручкото население 108

Олдтајмер викенд

Изложба на стари автомобили, проследена со културно забавна програма ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

КУЛТУРА

Меѓународна радовишка ликовна колонија

После повеќегодишна пауза, обновена радовишката ликовна колонија

Манифестација БАСКЕРФЕСТ Жонглери, комедијанти, магионичари, перформанси со оган, музичари и други улични атракции како дел од караванот кој носи радост и насмевки кај сите

www.radovis.gov.mk

109


КУЛТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

Проект КАЛАБАЛАК

Денс-фестивал со учество на познати меѓународни имиња од електронската музичка сцена

Покрај самите манифестации, општина Радовиш даде огромна поддршка на ансамбли и здруженија за патувања и учество на фестивали во земјата и странство како и голема поддршка на разни уметници во делот на издавачката дејност.

110

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗГРАДЕНА И РЕКОНСТРУИРАНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА За реализација на годишните програми од областа на спортот, во однос на спортските манифестации и спортските клубови, во периодот од 2013-та до 2016-та година беше дадена вкупна финансиска поддршка во износ поголем од 36 милиони денари.

ГРАДСКИ СТАДИОН РАДОВИШ Реконструкција на соблекувални, оградни ѕидови и трибини во износ од 4.757.607 денари обезбедени од Буџетот на општина Радовиш www.radovis.gov.mk

111


СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗГРАДЕНИ ДВОЈНИ ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ

Изградени хортикултурно и партерно доуредени, проект во износ од 1.000.000 денари од Буџетот на општина Радовиш и Владата на Република Македонија

112

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТАВЕНА ФИТНЕС ЗОНА Поставена во дворот на СРЦ „25-ти Мај“ во вредност од 350.000 денари обезбедени од Буџетот на општина Радовиш

ИЗГРАДБА И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТЕКИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Во планинските предели на планината Плачковица поставени се 100-тина патокази и 25 инфо табли на патеки за спорт и рекреација Проект во износ од 440.000 денари обезбедени од Буџетот на општина Радовиш www.radovis.gov.mk

113


СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИОТ ТЕРЕН ВО ТРЕТАТА УРБАНА ЗАЕДНИЦА

Подобрување на квалитетот на животот на жителите на урбаната населба „Куклевица“, посебно на децата и младите лица, преку изградба на спортско рекреативни катчиња кои ќе придонесат за унапредување на спортската култура и здравјето на младите во населбата, како и намалување на трошоците на локалното население за користење на објекти кои се поддалечни од нивното место на живеење.

114

Вредност: 5.000.000 денари.

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

ПОДДРЖАНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ Избор на спортист на годината

Meѓународен турнир во Стрелаштво

Турнир во баскет „Стритбал“

www.radovis.gov.mk

Првомајски натпревари

Фудбалска школа „Опен Фан“

Меморијален турнир „Ињево“

115


СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ПОДДРЖАНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ Меморијален марш „Цоцо“

Планински велосипедски маратон

Турнир во мал фудбал „Тополница“

Турнир во тенис „Радовиш опен“

Кинолошка изложба

116

Меморијален турнир во одбојка „Елвис и Ристо“, с. Злеово

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

ПОДДРЖАНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ Турнир во мал фудбал „Ораовица“

Европска недела на мобилноста

Меморијален турнир во борење „Калајџиев“

6-то Ноемвриски турнир во Мал Фудбал

Меѓународен турнир во спортски риболов „Крап“

www.radovis.gov.mk

Југоисточен европски шампионат во спортска ориентација

117


СПОРТ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

Покрај сите спортски манифестации, ЕЛС општина Радовиш даде огромна поддршка на сите спортски клубови, здруженија и сојузи кои функционираат на територијата на општината, како и поддршка на поединци спортисти за учество на натпревари и турнири во земјата и странство што вроди со бројни успеси во поединечни рангови на натпреварување.

118

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СПОРТ

ПОДДРШКА НА СОЈУЗИ, ЗДРУЖЕНИЈА

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

По пауза од 15 години, повторно беше формиран Општинскиот фудбалски сојуз кој започна со реализација на Општинската фудбалска лига во која учествуваат вкупно 12 фудбалски клубови

www.radovis.gov.mk

119


СПОРТ

_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

Со учество на училишните спортски клубови од основните општински училишта беа реализирани Општински училишни лиги во футсал и ракомет

ОПШТИНСКА УЧИЛИШНА ЛИГА ВО ФУТСАЛ И РАКОМЕТ

120

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

СПОРТ

ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ЗДРУЖЕНИЈА > Поддршка на Ракометен клуб „Радовиш“ > Поддршка на Фудбалски клуб „Плачковица“ > Поддршка на Кошаркарски клуб „Радовиш“ > Поддршка на Боречки клуб „Бучим“ - Радовиш > Поддршка на Триатлон клуб „Ана-да“ > Поддршка на Риболовен клуб „Крап“ > Поддршка на Маи Таи клуб „Комбат“ > Поддршка на Карате клуб „Бучим Феникс“ > Поддршка на Џудо клуб „Сенсеи“ > Поддршка на Велосипедски клуб „Бел Камен Бајкс“ > Поддршка на Тениски клуб „Меч Поинт“ > Поддршка на Тениски клуб „АС“ > Поддршка на Аплинистички клуб „Плоча“ > Поддршка на Планинарски клуб „Бел Камен“ > Поддршка на Стрелачки клуб „Бучим“ > Поддршка на Пинг-Понг клуб „Еми петрол“ > Поддршка на ЗЛТ „Готен“ > Поддршка на Здружение „Мускулна уметност“ > Поддршка на Мото клуб „Џинка“ > Поддршка на општинските фудбалски клубови > Поддршка на училишните спортски клубови ИСТО ТАКА, ЕЛС ОПШТИНА РАДОВИШ ПОКРАЈ СТАНДАРДНАТА ФИНАНСИСКА ПОМОШ, ДОНИРАШЕ СПОРТСКА ОПРЕМА ВО РЕЧИСИ СИТЕ ОПШТИНСКИ СПОРТСКИ И УЧИЛИШНИ КЛУБОВИ.

www.radovis.gov.mk

121


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗРАБОТЕНА ТЕНДЕРСКА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

122

ОПШТИНА РАДОВИШ


_ _ _ Посвеш ено, оgг- оворно и ош чеш но ...

ИЗРАБОТЕНА ТЕНДЕРСКА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

www.radovis.gov.mk

123


Република Македонија ОПШТИНА РАДОВИШ MUNICIPALITY OF RADOVIS Republic of Macedonia

Отчет на градоначалникот САШКО НИКОЛОВ Мандат 2013-2017 година. Издавач: Општина Радовиш Графичка изработка, дизајн и фотографии: Васе Здравков Печати: Европа92 - Кочани

www.radovis.gov.mk Александар Македонски бб, 2420 Радовиш

САШКО НИКОЛОВ Градоначалник на Општина Радовиш, ОТЧЕТ 2013-2017  

ПОСВЕТЕНО, ОДГОВОРНО И ОТЧЕТНО ЗА НАШИОТ РАДОВИШ ... Реализираните проекти на Градоначалникот Сашко Николов во мандатот 2013-2017 година.