Page 1

T O M A S Z

M A T U S E W I C Z

D O R O B E K ARTYSTYCZNY

PROJ E K T Y

2 0 0 4

-

2 0 1 2

>


KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA BUDYNKU MUZEUM PPP. GNIEZNO 2008 współautorzy: doc. inż. arch. Bogdan Celichowski dr. inż. arch. Borys Siewczyński

>


>


>


>


P R O J E K T - B Y D G O S Z C Z 2011

>


>


>


RZEナケBA M O N ETAR N E J STR U KTU RY PRAWA MIKOナ、JA KOPERNIKA 2010

>


LOGATOM BIBLIOTEKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 2011-2012

>

Profile for via studio

PROJEKTY  

Tomasz Matusewicz

PROJEKTY  

Tomasz Matusewicz

Advertisement