__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

T O M A S Z

M A T U S E W I C Z

D O R O B E K ARTYSTYCZNY

PROJ E K T Y

2 0 0 4

-

2 0 1 2

>


KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA BUDYNKU MUZEUM PPP. GNIEZNO 2008 współautorzy: doc. inż. arch. Bogdan Celichowski dr. inż. arch. Borys Siewczyński

>


>


>


>


P R O J E K T - B Y D G O S Z C Z 2011

>


>


>


RZEナケBA M O N ETAR N E J STR U KTU RY PRAWA MIKOナ、JA KOPERNIKA 2010

>


LOGATOM BIBLIOTEKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 2011-2012

>

Profile for via studio

PROJEKTY  

Tomasz Matusewicz

PROJEKTY  

Tomasz Matusewicz

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded