Page 1

Architektonické portfólio Radoslav Pavlík


Radoslav Pavlík Javorinská - 107 059 73 Žakovce, Slovakia +421 907 094 313 radoslavpavlik@gmail.com


Projekty 01 Autosalón 02 Kostol s pastoračným centrom 03 Kríž pred kostolom 04 Športová hala 05 Mediatéka 06 Bytové domy v Pezinku 07 Nábrežie Dunaja 08 Žilina a život pri rieke 09 Interiér bytu A 10 Interiér bytu B


01 Autosal贸n Bratislava


Bratislava Funkčno - prevádzková analýza

01 Autosalón


Bratislava 1:200 P么dorys z谩kladov

01 Autosal贸n


Bratislava 1:200 P么dorys 1.NP

01 Autosal贸n


Bratislava 1:200 P么dorys 2.NP

01 Autosal贸n


Bratislava 1:100 Rez A-A麓

01 Autosal贸n


Bratislava 1:50 P么dorys 1.NP - v媒rez

01 Autosal贸n


Bratislava 1:50 Rez B-B´ - výrez

01 Autosalón


Bratislava Poh木ady

01 Autosal贸n


Bratislava Exterérový render

01 Autosalón


Bratislava Exterérový render

01 Autosalón


Bratislava Exterérový render

01 Autosalón


Bratislava 1.NP Showroom render

01 Autosal贸n


02 Kostol s pastoraÄ?nĂ˝m centrom Bratislava


Bratislava Situácia

02 Kostol s pastoračným centrom


Bratislava 1:100 Pôdorys 1.NP

02 Kostol s pastoračným centrom


Bratislava 1:100 Pôdorys 2.NP

02 Kostol s pastoračným centrom


Bratislava 1:100 Rez A-A´,B-B´

02 Kostol s pastoračným centrom


Bratislava Exterérový render

02 Kostol s pastoračným centrom


Bratislava Exterérový render

02 Kostol s pastoračným centrom


03 KrĂ­Ĺž pred kostolom Bratislava


Bratislava Situácia

03 Kríž pred kostolom

2

3

4 1


LEGENDA:

2

1

VODNÁ PLOCHA

3

BARIÉRA OKOLO VODY

5

NAVÁDZACÍ CHODNÍK

7

KOSTOL

2

KRÍŽ

4

PARKOVÝ MOBILIÁR

6

ROZPTYLOVÁ PLOCHA

8

PARKOVISKO

6

1

7 3 5 4

8


Bratislava Exterérový render

03 Kríž pred kostolom


Bratislava Exterérový render

03 Kríž pred kostolom


04 Športová hala Bratislava


Bratislava 1:200 Pôdorys 1.PP

04 Športová hala


Bratislava 1:200 Pôdorys 1.NP

04 Športová hala


Bratislava 1:000 Pohľady

04 Športová hala


Bratislava Render

04 Športová hala


05 MediatĂŠka Bratislava


05 Mediatéka

Bratislava Funkčno - prevádzková analýza LEGENDA: VSTUPNÁ HALA TENT KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY ADMINISTRATÍVA SLUŽBY TOALETY PRIESTOR KAVIARNE VÝSTAVNÉ PRIESTORY PARKOVISKO TZB KNIŽNIČNÉ PRIESTORY VIRTUÁLNE PRIESTORY


05 Mediatéka

Bratislava 1:500 Pôdorys 1.NP

3

16 600

16 600

600

16 600

4

5

16 600

16 600

6

7

16 600

8

16 600

16 600

9

REZ E - E´

2

REZ D - D´

REZ C - C´

1

16 600

10

11

16

1.6 OBCHOD 32.40 m2

1.20 ZÁDVERIE 18.02 m2

1.5 OBCHOD 24.20 m2

1.10 VSTUPNÉ PRIESTORY 155.44 m2 1.19 ZÁZEMIE UPRATOVAČKY 9.54 m2

1.1 VSTUPNÁ HALA 974.40 m2

1.21 PARKOVISKO 731.15 m2

1.9 VÝSTAVNÉ PRIESTORY 344.11 m2

1.8 KAVIAREŇ 763.23 m2

1.18 SKLAD 10.22 m2

1.22 TZB 173.52 m2

1.17 PREDNÁŠACIA MIESTNOSŤ 161.55 m2

REZ A - A´

1.7 VSTUPNÉ PRIESTORY 138.75 m2

REZ A - A´

1.11 ZÁZEMIE KAVIARNE 64 m2

REZ B - B´ 1.2 OBCHOD 25.04 m2

1.3 OBCHOD 16.03 m2

1.12 WC ŽENY 22.5 m2

1.13 PREDSIEŇ 14.58 m2

1.14 WC MUŽI 22.5 m2

1.15 KANCELÁRIA 18.77 m2

1.16 KANCELÁRIA 21.44 m2

1.4 OBCHOD 17.88 m2

REZ B - B´ REZ E - E´

REZ D - D´

REZ C - C´


Bratislava 1:500 P么dorys 2.NP - 3.NP

05 Mediat茅ka


Bratislava Render

05 MediatĂŠka


Bratislava Render

05 MediatĂŠka


Bratislava Render

05 MediatĂŠka


06 BytovĂŠ domy v Pezinku Pezinok


Pezinok Situácia

06 Bytové domy v Pezinku


Pezinok EkologickĂ˝ koncept

06 BytovĂŠ domy v Pezinku


7500 54 000

11 550

22 425

1.09

+1,588

1.04

1.03

1.07

±0,000

-0,700

1.24

1.22

54 550

7500

1.23 1.26

1.30

7500

1.21

1.28

1.29

1.27

H 7500

1.33 1.32 1.31

I 7 725

1.34

1.35

3 750

J +0,200

1425

7025

1500

6500

1 2

1.15

1.11 1.12 1.13

1.16 1.17

1.18 1.19

+0,200

7025

1.14 1.10

F

26 625

3 750

1000

4 500

1000

3

4

A´ 1000

±0,000

1.20 1.25

3 800

7 725

1425

2 450

1.01

7 950

6500

1.08 1.06

1.02

E

G

7500

4 500

D

2 700

C

3 200 1000

A

7500

1.05

1 000

1500

A B

7500

9

8

4 300

4 400

2 350

4 150

7500

Pezinok 1:250 Pôdorys 1.NP

7

6

B

06 Bytové domy v Pezinku

5


Pezinok 1:250 P么dorys 4.NP

06 Bytov茅 domy v Pezinku


Pezinok Detail slnolamu

06 BytovĂŠ domy v Pezinku


Pezinok 1:200 Rez A-A´, B-B´

06 Bytové domy v Pezinku


Pezinok 1:200 Pohľady

06 Bytové domy v Pezinku

Južný pohľad

Severný pohľad


Východný pohľad VÝCHODNÝ POH ĽAD +12.700

+14.300

+13.700 +12.700

+12.200

+10.300

+10.300 +9.200

+7.300

+7.300 +6.200

+4.300

+4.300 +3.200

+3.700 +2.100

+1.300

+1.300

-0.250

-0.700

Západný ZÁPADNÝ pohľad POH ĽAD

+13.700 +12.700

+14.300 +12.200

+12.700

+10.300 +9.200 +7.300 +6.200

+3.700

+4.300 +3.200

+2.100 +1.300 -0.700

-0.250


Pezinok Render

06 BytovĂŠ domy v Pezinku


Pezinok Render

06 BytovĂŠ domy v Pezinku


Pezinok Render

06 BytovĂŠ domy v Pezinku


Pezinok Render

06 BytovĂŠ domy v Pezinku


07 Nábrežie Dunaja Bratislava


07 Nábrežie Dunaja

Bratislava Diagramy návrhu

Vnútroblok Vnútroblok

Buildings

Novovzniknutá parcela

Buildings

Vnútroblok Stadium sport centre

Vnútroblok

Multifunction


Bratislava Návrh č.1

07 Nábrežie Dunaja

Bratislava Castle

BRATISLAVA OLD TOWN

Eurovea gallery

SNP bridge Old bridge Minor compositional axis

Main compositional axis

Apollo bridge

Minor compositional axis

BRATISLAVA PETRŽALKA


Bratislava Návrh č.2

SNP bridge

Waterfront

Green relax zone

Old bridge

Apolo bridge Incheba

Aupark

07 Nábrežie Dunaja

BRATISLAVA OLD TOWN

Bratislava Castle

Stadium sport centre

Multifunction


Bratislava Návrh dopravy

07 Nábrežie Dunaja


Bratislava Situácia

07 Nábrežie Dunaja


Bratislava Funkčná analýza

07 Nábrežie Dunaja


08 Žilina a život pri rieke Žilina


Žilina Diagramy návrhu

08 Žilina a život pri rieke

DUBEŇ

MESTSKÝ OBCHVAT

VÁH

DUBEŇ BÝVANIE

ŽELEZNIČNÁ TRAŤ ŽELEZNIČNÁ STANICA

MESTSKÝ OBCHVAT AUTOBUSOVÉ STÁTIE Ulica P. O. Hviezdoslava AUTOBUSOVÁ STANICA

VÁH

DUBEŇ MESTSKÝ OBCHVAT

REKREÁCIA ŽELEZNIČNÁ TRAŤ

BÝVANIE

ObČ. VYBAVENOSŤ

ŽELEZNIČNÁ STANICA

VÁH

AUTOBUSOVÁ STANICA

TOK PEŠÍCH

REKREÁCIA Ulica P. O. Hviezdoslava

AUTOBUSOVÉ STÁTIE TOK PEŠÍCH

ŽELEZNIČNÁ TRAŤ ŽELEZNIČNÁ STANICA

AUTOBUSOVÁ STANICA

Ulica P. O. Hviezdoslava TOK PEŠÍCH

AUTOBUSOVÉ STÁTIE


Žilina Návrh dopravy

08 Žilina a život pri rieke

Čadca

MESTSKÝ OBCHVAT

Bratislava VÁH ŽELEZNIČNÁ TRAŤ ŽELEZNIČNÁ STANICA

CYKLOTRASA

CHODCI AUTOBUSOVÁ STANICA

ŽILINA CENTRUM

Košice


Žilina Situácia

08 Žilina a život pri rieke


08 Žilina a život pri rieke

Žilina Funkčno - prevádzková analýza

ŽELEZNIČNÁ STANICA

AUTOBUSOVÁ STANICA

LEGENDA: ADMINISTRATÍVNA FUNKCIA OBČIANSKA VYBAVENOSŤ POLYFUNKCIA INDIVIDUÁLNE BÝVANIE V RODINNÝCH DOMOCH BYTOVÉ DOMY S HROMADNÝM BÝVANÍM


Žilina Render

08 Žilina a život pri rieke


Žilina Render

08 Žilina a život pri rieke


09 InteriĂŠr bytu A Bratislava


Bratislava Fylozofia

09 InteriĂŠr bytu A


Bratislava Návrh dispozície

09 Interiér bytu A


Bratislava Rezopohľady

09 Interiér bytu A


A1

B2

A2

C1

B1

C2


Bratislava Detail

09 InteriĂŠr bytu A


Bratislava Render

09 InteriĂŠr bytu A


Bratislava Render

09 InteriĂŠr bytu A


Bratislava Render

09 InteriĂŠr bytu A


Bratislava Render

09 InteriĂŠr bytu A


Bratislava Render

09 InteriĂŠr bytu A


10 InteriĂŠr bytu B Bratislava


Bratislava Render

10 InteriĂŠr bytu B


Bratislava Render

10 InteriĂŠr bytu B


Bratislava Render

10 InteriĂŠr bytu B


Bratislava Render

10 InteriĂŠr bytu B


ďakujem radoslavpavlik@gmail.com

Portfólio  
Portfólio  
Advertisement