Page 1

portfolio

Radka Kuchaล™ovรก


životopis

Radka Kuchařová narozena 3.4.1991 v Táboře radka.kucharova@centrum.cz

vzdělání: osmileté všeobecné studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Fakulta Architektury ČVUT ateliéroví vedoucí:

2002-2010 2010-dosud

doc. Ing. Michaela Brožová Ing. arch. Roman Koucký Prof. Ing. akad. arch Alena Šrámková

ZUŠ Tábor: hra na klarinet, členkou orchestru a klarinetového kvarteta členkou pěveckého sboru Domino členkou muzikálové kapely TSB ZUŠ Tábor: kresba a malba, vyučující akad. malíř Teodor Buzu

2002-2010 2008-2010 2010-dosud 2007-2010

zkušenosti: práce na počítači - Windows Office, Photoshop, InDesign AutoCAD, ArchiCAD, Rhinoceros, V Ray řidičský průkaz skupiny A, B pracovní zkušenosti: Stavebniny Stejstav, Milevsko TST, oddělení zeleně, zahradnické práce spolupráce na projektu festivalu Kontejnery k světu. v Praze vedoucí na dětském táboře Vávrovka

srpen 2011 2010, 2012 2013 2006-2013


účast na soutěžích: 2004-2010 2011 2012 2013

účast na krajských kolech Olympiády v českém jazyce 4. místo v soutěži na rehabilitaci hřbitova v Jilemnici postup mezi osmnáct nejlepších projektů v mezinárodní soutěži reSITE na koncept pražské náplavky vítězný projekt studentské idealisticko-urbanistické soutěže SUPERSTUDIO

výstavy: 2008 2010 2010-2012 2013

graffiti v rámci projektu Together. nádraží v Gmindu, Rakousko společná výstava vybraných žáků Teodora Buzu v Reingers, Rakousko pravidelné společné výstavy ateliérů FA účast na mezinárodní výstavě figurální kresby FIGURAMA

zahraniční pobyty: 2009, 2011, 2012 účast na mezinárodních campech Rotary Clubu v Německu, Norsku a Anglii

životopis


ateliĂŠry


Studie k bakalářské práci 3. ročník Botanická zahrada Náměstí Ludvíka Svobody, Praha ateliér Aleny Šrámkové a Lukáše Ehla


bakalรกล™skรก prรกce


Studie k bakalářské práci 3. ročník Botanická zahrada Náměstí Ludvíka Svobody, Praha ateliér Aleny Šrámkové a Lukáše Ehla Pozemek se nachází v centru Prahy u nábřeží Vltavy, ohraničen rušnou silnicí, a ze stran monumentálními stavbami ministerstev. Navrhuji botanickou zahradu, protože v této části města s podobnou plochou tropického skleníku není. Na ten chce můj projekt přilákat návštěvníky, stejně jako na posezení v zahradě. V objektu u skleníku se mohou občerstvit, zúčastnit přednášek či výstav. Koncept se skládá ze dvou staveb – skleníku a budovy, která mj. obsahuje restauraci, knihovnu a administrativu. Stavím je do kontrastu. Zatímco administrativa je přísně rastrová, skleník navrhuji organický. Zákruty volím podle okolního prostředí, aby odhlučnily zahradu a vytvořily intimnější dvory mezi smyčkami hadího těla. Uvnitř čekají návštěvníka oddíly podle ekosystémů, část expozice je i venku (exteriér však schován popínavými rostlinami), průchod jezírkem, vodopád či expozice motýlů. Část skleníku je vyhrazena pro pěstební účely. Zázemí stavby, zahradníků a garáže se nachází v části zahrady v podzemí. Okna a větrací otvory vedou do svahu nad silnicí. Botanická zahrada láká nejen na spoustu zajímavostí pro laiky, tak i na informace pro botaniky, vyřeší tak částečnou nevyužitost dnešního parku.


studie bc

sklad botanické zahrady

81+5 míst

šatny TZB

ženy

muži


PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONA


Budova se nachází na pozemku mezi silnicí Nábřeží Ludvíka Svobody, Lannovou ulicí a Štefánikovým mostem. Její čtvercový půdorys je srovnaný s osami ulic Dlouhá třída a Lannova. Severní fasáda je zarovnaná v ose fasád ministerstev. Budova má být jednoduchá a přehledná, proto je celá z monolitického železobetonu a v rastru 5x 5m.Zvenku má ale působit masivně, proto má hluboké ostění a kamenný drsný obklad. výstavní prostory

V jednom vnitřním čtverci se nachází vertikální jádro, v druhém hygienické zázemí. Má pět nadzemních podlaží, 1. – 4. NP mají konsturkční výšku 5m, poslední NP 3,5m. V přízemí se nachází restaurace, její zázemí a zázemí budovy. V druhém podlaží je botanická knihovna, ve třetím přednáškové místnosti a výstavní prostor, ve čtvrtém archiv a v pátém administrativa botanické zahrady. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3.NP 1:200

TZB

knihovna

sklad

přípravna

kuchyně 1.NP 1:200

2.NP 1:200


správa botanické zahrady kanceláře

5.NP 1:200

archiv

řez 1:200 4.NP 1:200


Ateliér občanských staveb 2. ročník Kulturní centrum v Plzni Broken ribs studio FLOW - ateliér Miloše Floriána


broken ribs


Kulturní centrum v Plzni Broken ribs studio FLOW - ateliér Miloše Floriána

Jedná se o ideový koncept využití jednoho prvku (komolého kuželu) s různou náplní. Pozemek se nachází na břehu řeky Radbůzy, u rušné Americké ulice. V součastnosti se zde bourá plzeňský dům kultury a jedná se o stavbě obchodních prostor. Já jsem se rozhodla pro zachování kulturní funkce v tomto místě a pro zdůraznění osy, která spojuje autobusové nádraží a historické centrum - proto je i dům takto průchozí. Stavbu tvoří komolé kužely s funkční náplní - sály, kavárny a galerie. Ty mají ztužující žebra příčná i podélná a volná žebra tvoří vnější opěrný systém a zároveň stínění. Některá žebra slouží i k rozvodům elektriky, vody apod, tudíž je technické zázemí schované uvnitř konstrukce. Žebra tvoří ve stěnách místa pro sezení a prolézání dle libosti. Celkově budova má působit dynamickým, inspirativním dojmem a připomínat vyvržené kostry z moří.


broken ribs


Ateliér bytových domů 2. ročník Bytový dům Plzeňská - Holečkova ateliér 1+XX Romana Kouckého a Edity Lisecové


Plzeลˆskรก


Bytový dům Plzeňská - Holečkova ateliér 1+XX Romana Kouckého a Edity Lisecové Pozemek se nachází na křižovatce dvou hlavních ulic, setkávají se tu Košíře a Smíchov. Místo je ukončením velmi dlouhé řady zužujících se bloků a má tvar zlomeného otroúhlého trojúhelníku. Koncept zdůrazňuje nároží dvěma způsoby - gradací hmot do křižovatky a špičkou. Dům tvoří čepel trčící do prostoru. Trojúhelníkové střechy uhlazují ustupování hmot. První dvě podlaží obsahujé nebytové protory, tvoří podnož pro byty. Obchody jsou přístupné z Plzeňské, parkoviště z Holečkovy. Vyšší bytová patra nevyplňují celou plochu pozemku, ale mají tvar písmene L - zešikmeného kvůli osvětlení, hluku a intimitě. Dům má dvě vertikální komunikační jádra a byty několika typů, zajišťující bohatý výběr. Nejluxusnější byty jsou umístěné ve špičce. Místnosti jsou navrhovány s ohledem na hluk, osvětlení a fungování bytu jako celku.


Plzeňská 80 m²

115 m²

90 m²

125 m²

95 m²


základní ateliéry


Psychoterapeutické centrum na Babě ZAN Michaely Brožové a Michala Šrámka Úkol zpracováván s využitím Raumplanu a na libreto z Saroyanova Tracyho tygra. “Lidi jsou složité. Lidi jsou lidi. Lidi jsou legrace, hra, fantazie, kouzlo. Lidi jsou bolest, lidi jsou nemoc, lidi šílet, lidi mají ublížení, lidi ubližovat lidi, zabíjet, zabíjet sebe. Kde je legrace, kde je hra, kde je fantazie, kde je kouzlo? Psychatrii já nerad. Lidi miluju. Šílení lidi, krásní lidi, zranění lidi, nemocní lidi, zlomení lidi, zhroucení lidi, mám rád, miluju. Proč? Proč lidi ztratí legraci, hru, fantazii, kouzlo? Proč to?”


Psychoterapeutické centrum RAUMPLAN

A

řez A-A M 1:50

řez B-B M 1:100

+7.6

B

B šatna

+4.6

+4.2

0,0

+0.4

+0.0 Muzikoterapie / koncertní sál

-2.3 +0,4

-3.6

A úklid Arteterapie

WC -3,6

Společné psychoterapie +7,6

+4,6

krytá terasa

Posezení Společné psychoterapie

WC +4,2

terasa

úklid

půdorys -1.PP M 1:100

Pohled severovýchod M 1:100

půdorys 3.NP M 1:100

půdorys 2.NP M 1:100

Pohled severozápad M 1:100

Pohled jihozápad M 1:100

Pohled jihovýchod M 1:100

Radka Kuchařová LS 2010/2011 ZAN II Ateliér Brožová/Šrámek FA ČVUT

Raumplan


Kořeny stavby ZAN Michaely Brožové a Michala Šrámka (1. ročník) Úkol zpracováván na libreto Zlatý kolovrat od K.J. Erbena Stavba 12x12m zapuštěná do země je určená k setkávání lidí, výstavám, slavnostem. V centru je větší propojená místnost sloužící jako hlavní sál. Objekt lze projít jako cestu, prožít si příběh Zlatého kolovratu - sál je místem svatby, slavností; labyrint znázorňuje temný les i zlo, schody ke světlu dobrý konec. Celou stavbu zastřešují větve stromů. Do objektu vedou dvě pozvolné rampy - jedna otevřená a jedna podzemní.


Kořeny stavby


Dům pro mě Zan Michaely Brožové a Michala Šrámka (1. ročník) Druhým úkolem prvního semestru byl malý objekt určený k bydlení jedné osoby - mě. Nachází se ve strmém svahu na Babě, na půdorysu 4x5m, je postaven ze dřeva. Řešila jsem zde problém omezeného prostoru (rozdělení na noční/denní a veřejnou/soukromou zónu), zachování výhledu na Prahu (problém přehřívání, úniku tepla), zasazení do malého urbanismu tří staveb. Dva další domy byly práce mých spolužáků. Domek má malé půlpatro, ve kterém se nachází sanita soukromá část, která může a nemusí být oddělena od hlavního objemu. V přízemí je jedna velká místnost (jen s odděleným vchodem), s posezením uprosklené stěny, pracovním stolem na západ a kuchyní na východ.


Místo pro mě


soutěže


ReSITE Mezinárodní ideová soutěž na komplexní řešení nábřeží Vltavy (postup mezi 18 nejlepších projektů) Ondřej Hart, Vojtěch Hasalík, Vít Holý, Marie Kraťuková, Radka Kuchařová Soutěž byla pořádána v rámci reSITE festivalu. Naším konceptem je navrhnout jen malé změny v určitých místech a tím zlepšit fungování celého nábřeží - stejně jako v úloze se sirkami. Jedná se například o obnovení zrušeného přívozu, uzavření Čechova mostu nebo použití “labyrintu” na Vltavské jako motokárovou dráhu.


ETWEKCNĆ€CYU*GTGVJGTKXGTKUĹ‘UVQNGPĹ‘D[

reSITE

Karts. Lookout.

CFOKPKUVTCVKXGEGPVGTKP-CTNĂˆP

Multileveled crossroads VltavskĂĄ divides the river bank. With its long and wide passages, it ECPDGTGVJQWIJVCUCĹżPGWTDCPMCTVVTCEM

There is an outstanding view of river and its bridges in front of the HanavskĂ˝ pavillion. We propose to install an information board.

There is a pig made of matchsticks.

6JG5OĂˆEJQXUNWKEGKUUWTTQWPFGFD[ITGGPGT[

ECPDGTGVJQWIJ

Move two matchsticks to make the pig look the other way. 6JGYCNMYC[EQPPGEVKPI-ÄĽĂˆĹ€QXPKEMĂƒUSWCTG

Ĺ‘%QTRQTCVG+FGPVKV[Ĺ‘

Ferry #1. This ferry line is cancelled due to tourists abusing it. As it is one of the best ways to connect the islands, it should be restored and reinforced.

5SWCTG

6JGNKPGHTQOEQPPGEVKPIVJG1NF6QYPUSWCTG and Letnå is considered to be the axis of Prague. 9GUWIIGUVVQENQUGVJGêGEJDTKFIGHQTVTCHſE8NVCXCYKNNJCXGVYQEGPVTGUVYQRGFGUVTKCP DTKFIGU0GYN[QRGPGFURCEGVJGUSWCTGQXGT the river, will serve as a cultural, social and recTGCVKQPCNCNVGTPCVKXGVQVJG%JCTNGUDTKFIGUWTroundings. We can’t wait to make this happen.

This is our concept. We do not agree with forceful interventions. There’s no need for them. We propose tiny changes YKVJXCT[KPIUECNGQHEQPUGSWGPEGUHTQOCNOQUVKPvisible details to fundamental shifts.

TQQĹżPI8NVCXCĹ?UUWR

5

6

9 Ĺż D

T

00506

ETWEKCNĆ€CYU*GTGVJGTKXGTKUĹ‘UVQNGPĹ‘D[

Sluices. 6JG5OĂˆEJQXUNWKEGKUUWTTQWPFGFD[ITGGPGT[ that disables the outlook. We think the service foot bridge should be open for public when not in use.

6JGYCNMYC[EQPPGEVKPI-ÄĽĂˆĹ€QXPKEMĂƒ

TODO: Ĺ‘%QTRQTCVG+FGPVKV[Ĺ‘ of the river.

Sluices. 6JG5OĂˆEJQXUNWKEGKUUWTTQWPFGFD[ITGGPGT[ that disables the outlook. We think the service foot bridge should be open for public when not in use.

- Educational trail along the riverbanks.

Passage. 6JGYCNMYC[EQPPGEVKPI-ÄĽĂˆĹ€QXPKEMĂƒUSWCTG and Smetanovo embankment is full of souvenir shops. We think they shouldn’t be there.

TODO:

- Unifying legal entity TQQĹżPI8NVCXCĹ?UUWRporters.

Ice. We don’t like the gatehouse on Slovanský island. It makes the visit unpleasant. There should be an ice-cream shop instead the shelter.


Rehabilitace strého hřbitova v Jilemnici Ideová architektonicko-urbanistická studentská soutěž (4. místo) Marie Kraťuková, Helena Kubínová, Radka Kuchařová, Martina Limpouchová 1. ročník FA Úkolem bylo uschovat restaurované náhrobky před přírodními vlivy a vandaly. Byli jsme limitováni nejen malým prostorem, ale i cenou. Místo bývalého hřbitova by mělo sloužit pro klidné posezení, připomenutí si historie místa i vzpomenutí na zemřelé. Tento obnovený veřejný prostor vhodný jak k odpočinku, tak k zamyšlení, nabízí rovněž možnost prohlédnout si vzácné náhrobní kameny. Tvar stavby a užití rezavého plechu na objekt lapidária, který je tím vystaven kontrastu s kamennými náhrobky, připomíná pomíjivost dnešní doby. Nový masivní dřevěný kříž odkazuje na pylon, který zde dřív stával. Je to memento mori – nejen pro návštěvníky, protože je vidět také z okolních cest. Je na něj použito dřevo z poražené lípy.


Jilemnice

situace M 1:200

Soutěž Jilemnice Rehabilitace návrší „Starý hřbitov" půdorys M 1:50

řez A - A M 1:50

řez B - B M 1:50


Radka Kuchaล™ovรก 2013

portfolio  

portfolio atelierovych praci

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you