Page 1


analýza denného osvetlenia a preslnenia budov - Aupark, Košice tvorba 3D modelov Hradec Králové, Bratislava návod certifikátu BREEM pre Simulácie Budov, s.r.o.

Radka Janáková 9.1.1992, Zvolen Hanulova 9, Bratislava 841 01 605 477 731 rjanakova@gmail.com

Archicad Autocad DesignBuilder Photoshop InDesign SketchUp Rhinoceros Ecotect Analysis Illustrator

anglický jazyk nemecký jazyk

vizuálny štýl Art Hole Hostel Ahoy Hostel učebné pomôcky pre Základnú školu špeciálnu Jilemnice

2010- ČVUT FA, Bc. 2002-2010 Gymnázium Tilgnerova, Bratislava, SK 1998-2002 Základná škola, Vazovova, Bratislava, SK 1995-1998 St. Mungo´s Primary School, Glasgow, UK 2002-2010 ZUŠ Jozefa Kresánka, hra na klavír


praha 7,

Ostrov Štvanice

dom pre nahrávacie štúdiá doc. ing.arch. akad. arch. Petr Hájek, ing. arch. Jaroslav Hulín

ATSS


dom pre nahrávacie

štúdia sa skladá zo troch samostatných nahrávacích štúdií. Jednotlivé nahrávacie štúdiá sú akusticky izolované súborom veľkých pohltivých ihlanov. Za vstupom do jednotlivých štúdií sa nachádza miesto pre samotné nahrávánie a techniku, oddelené od štúdia akustickým sklom. Za štúdiom sa nachádza

zázemie jednotlivých buniek – posteľ, kúpeľňa, kuchyňa a pracovný stôl.


x1,8

21 22

20

19

17 18

14 13

16 15

12

10 11

9

8

7

6

5

4

Na celém ostrově je:

60x

46x

z a s ta vě ná ploc ha [m2 ] 0 100 200 průměrná výška 13 m

x3,5

15 10 NP PP

0

výš ka [m]

23

x4

x2,5

obyvatel ovce návštěvník

7%

3%

nové zástavby

staré zástavby

nezastavěno

1732x

3

2

1


vrchný pohľad

južný pohľad

severný pohľad


B´ +0,500 +0,500 +0,500

B´ +0,000

A

1. NP

-0,200

+4,200

±0,000

rez B - B´ +4,200

±0,000

rez A - A´

-0,200


SCHÉMA KONŠTRUKCIE

akusticky izolované sklo

telescopické dvere ihlany

vzduchová medzera sklopené sklo

otočný mechanizmus

vertikálne sklo

roh

nanovlákna

ihlany 440 mm pohltenie nízkych frekvencií 60 mm drevená konštrukcia 100 mm betónové panely 200 mm

prekližka s otvormi 9 mm

sklenená vlna 50 mm


ACOUSTICS

[SPL], dB

Meranie zvuku v blízkosi obyčajnej steny Meranie zvuku v blízkosti rohu Semi - anechoické meranie zvuku

125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 100

1 000

Frequency [Hz]

10 000


TECHNOLÓGIA Výstup Vstup MDX 4600

DSP2024P

MDX 4600

DSP2024P

MDX 4600

DSP2024P DSP2024P DSP2024P HA4700

Bass Guitar Acoustic Guitar BDI 21

PX3000 Keyboard to/from insert

ADI 21 V-AMP3 V-AMP3

Synth Module Kick Snare Hi-hat Tom Tom Overhead Overhead

C-3 Studio Condenser mics

HA4700

Drums

Electric Guitar Electric Guitar

HEADPHONES HPS3000

PX3000

HEADPHONES HPS3000

STEREO INS 1-8 SUBS 1-8 OUT Computer with multi-chanel soundcard

Tape / CD recorder

T-1 Studio Condenser Tubes mics

CTRL L OUT CTRL R OUT

TRUTH TRUTH B3031A B3031A Studio Studio monitor monitor


facilities

gap

supporting structure

acoustical pyramids

recording room

control room

meeting point

enter


galéria moderného umenia doc. ing.arch. Cikán, MgA. Búš

ATBP

praha 2,

Vinohradská


mesto nad koľajami spája mestskú časť Vinohrady a Nové Mesto, ktoré sú od seba umelo oddelené hlbokým prepadliskom železnice. Lokalita je rušná, miestom prúdia davy ľudí, ktorý musia prekonávať náročné bariéry vytvorené dopravou. Miestu chýba definícia, mestský charakter, priestor musí ľudí pritiahnuť a prirozdene sa prispôsobiť ich pohybu. Navrhnutý urbanizmus dopľňa lokalitu o nové bloky a ústredným miestom koncentrácie ľudí sa stáva nové kultúrne

centrum s budovami galérie a knižnice. Budovy sú prepojené pomocou námestia, ktoré medzi nimi vytvára kľudovú zónu s možnosťou oddychu, kultúrnych akcií a iného spoločenského vyžitia. Ľahká vznášajúca sa budova knižnice dopĺňa ťažšiu kompaktnú hmotu galérie, budovy sa navzájom dopĺňajú, opierajú sa o seba, a zároveň nemôžu existovať jeden bez druhého


blok E administratíva & bývanie blok D administratíva & bývanie blok C administratíva & bývanie & kultúra

blok B administratíva & bývanie & kultúra blok A administratíva & bývanie

galéria knihovna


električková linka humanizovaná SJ magistrála SJM vedená v tuneli metro - výstupy električka - zastávky vjazd do tunelu


pohľad severný a západný

pohľad južný a východný


výhľady z okien


VEŽA I prehliadka zakončená výhľadom na celú Prahu ELEVÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU strešná expozícia

VEŽA II kaviareň s výhľadom

VEREJNÝ PRIESTOR námestie galérie a knihovny

nákladný & osobný VÝŤAH 4300 x 6500 x 7550mm

perspektívne schéma


1.NP

1 parkovisko 2 technické zázemie 3 zázemie galérie

1 vstupný priestor 2 výstavné priestory 3 recepcia 4 zázemie recepcie 5 zázemie úklidu 6 toalety 7 technické zázemie

B’

-1.NP

2

B’

7 6 5

2

3

4 1 B

A

A’

1

A

B

3

A’


5.NP

1 výstavné priestory 2 zázemie galérie 3 zázemie úklidu 4 toalety 5 technické zázemie

1 výstavné priestory 2 zázemie galérie 3 zázemie úklidu 4 toalety 5 technické zázemie B’

B’

3.NP

5

5

4 3

4 3

2

2

B

A’

1

A

B

1

A

A’


7.NP veža galérie 1g výstavné priestory 2g zázemie galérie 3g vonkajšia expozícia

B’

veža kaviarne 1 kaviareň 2 bar 3 zázemie kaviarne 4 toalety návštevníkov 5 toalety zamestnancov

5

3 2

4

1

3g

2g

1g A’

B

A


50 400 37 550

3 649

5 630

5 060

12 850

5 060

5 060

5 060

5 060

3 505

S

S

S

S

S

S

150

150

150

150

150

S 150

650

650

500

500

180

500

500

500

497

1020

1200

4 260

800

4 260

800

4 260

800

4 260

800

4 110

800

2 071

5 250

800

5 000

4 680

+16,000

800

+15,820

2 900

+15,000

500

6 660

R 500

1 000

D1

820

+15,820

+15,000

+16,000

180

+15,820

8 600

+16,000

1 000 820

1 000 820

+15,820

+15,000

+16,000

180

180

+15,820

+15,000

R

R

R

1 000 820

+15,820

+15,820

+15,000

561

+14,800

25 240

2 500 500

200

300

500

4 600

4 100

29 000

3 200

1 650 2 020

4 100

+16,000

400

3 099

1 500

1 500

+16,000

1 000 2 020

1 000 2 020

2 500

300

450 +15,550

450

10 620

800

S

500

3 800

500

180

200

700

4 070

+16,000

450

200

180

+15,247

200

5 700

1 500 +16,000

2 400

+15,820

1200

4 500 7 550

3 600

300

S 500

+15,820

500 S

800

1 650

180

2 600

2 400

450 4 100

1 500

500

1 530

+16,000300

+16,000

6 600

+15,550

200

6 900

6 400

300

+16,000

+15,820

3 160

920 +16,000

4 600

29 150 500

2 500

180

500

400

180

4 410

1200

+15,550

500

5 750

1 220

350

800

180

+15,550

150

S

800

500

S

650

500

800

S

S

+16,000

+14,200

450 270

16 500

4 500 7 550

+16,000

180

1 000 820

11 400

820 1 000

520

+15,000

1 130

+16,000

180

+16,000

180

700

12 050

+15,820

+15,300

R

R

R

180

+16,000

450 4 370

500

7 700

500

1 870

31 250

15 650

6860

2120

P

22 270

17 100

P

P

železobetón

+16,000

+15,550

+15,550

450 +16,000

7 550

+15,550

5 910

+16,000

450

450

500

3 016

12 500

11 500

D2

+15,550

Obojsmerne pnutá doska Bubble deck® s vyľahčujúcimi plastovými guľami Ø 360 mm

11 500

450

+16,000

41 474 50 400

POROTHERM 50 Hi Profi Dryfix 500 mm

vedúci ústavu: vedúci projektu: konzultant:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia

tepelná izolácia - minerálna vlna Isover TF Profi 150 mm obsah:

VÝKRES TVARU STROPU NAD 5.NP

časť

F.02

dátum

LS 2013

stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

1:100

F.02.02

Výkres tvaru stropu nad 5. NP


450

3,000

1:10 Element Section BD 450A 3 metre Wide Element Site pour of 390mm 10mm max aggregate 3 concrete quantity 0.2547m /m 2 25

165

220

180

220

220

165

25

450

106

94

70

BALLS

40 120

120

300

360

35

25 25

159

32

183

217

183

183

159

25 25

6

Pre-cast layer of 60mm concrete permanent shuttering forming part of overall slab depth

1:5 Detail Section BD 450A End Section FIRE RESISTANCE To BS 8110-1:1997

ALTERNATIVE MESH REINFORCEMENT CONFIGURATIONS Mesh

Cover

Cover Top

Top Main Secondary

Optional Optional As drawing

8 10 12

106 100 94

114 110 106

Cover

Cover Bottom

Cover

Cover Bottom

Spacing

Spacing

Spacing

Bottom Main

Secondary

Top Bubble

Bubble

Top Main

Top Secondary

Bottom Main

28 30 32

20 20 20

70 70 70

20 20 20

239/161 230/170 220/180

256/144 150/250 253/147 167/233 249/151 183/217

Bottom

Spacing

Concrete Cover

Bottom Secondary

107/293 120/280 131/269

As drawing Optional Optional

20mm 25mm 30mm

FR Period

1 Hour 1.5 Hours 2 Hours

6 19

6

20

6

60

35

45째


- koncept pérovania budovy podľa Budovy Českého rozhlasu na neďalekej Vinohradskej 12 - pod stavbou sa nachádza metro, otrasy od neho preberajú pružné péra v interiéri budovy

- navrhovaná budovy galérie péruje na 24 pérach v rastre prisôsobujúcom sa polohe koľajníc - časť budovy založenej na základovej doske pod terénom je od pérujúcej časti dilatovaná


LEGENDA MATERIÁLOV : železobetón

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX

tepelná izolácia - minerálna vlna

tepelná izolácia EPS 34 000 4 004 500

1 555 4 480

500

4 560

4 980

500

4 560

5 060

500

4 560

5 060

500

250 1 725

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

11 600

6 400

4 288

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

350

500

4 288

-4,200

1 650

300

14 340

koľaje železnicovej dráhy

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

koľaje železnicovej dráhy

milánska stena železničného tunelu

koľaje železnicovej dráhy

železobetónová doska 665 mm -3,135

11 400

-3,135

-3,135

12 250

železobetónová doska 665 mm

12 250

vertikálna dilatačná spára

-3,800

dilatácia 1 540

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

13 230

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

6 615

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

4 916

10 960

500

1 300

1 323

7 024

1 442

4 289

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-3,900

8 148

-3,800

-3,135

-3,800

-3,900

-4,050

-3,800

-3,135

-4,050

-3,800

-3,900

železobetónová doska 665 mm

10 600

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,800 SH ZÁKL. DOSKA

dilatácia

4 288

HH

železobetónová doska 665 mm krycí betón 100 mm hydroizolačné súvrstvie 8 mm podkladný betón 150 mm zhutnený podsyp frakcia 8-16 100 mm

-3,800

-4,050

500

23 850

300

4 200

4 200 6 600

500

200

4 288

3 160

milánska stena železničného tunelu

-3,9 POD 00 KLA -4,0 SH D. POD 50 BET ÓN KLA D. BET ÓN

500

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-3,900

400

železobetónová doska 665 mm krycí betón 100 mm hydroizolačné súvrstvie 8 mm podkladný betón 150 mm zhutnený podsyp frakcia 8-16 100 mm 11 400

milánska stena železničného tunelu

-4,050

-3,135

-3,800

737

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,800 SH ZÁKL. DOSKA -3,900 HH PODKLAD. BETÓN -4,050 SH PODKLAD. BETÓN

350

500 250

6 800

železobetónová doska 665 mm

-3,800

4 931

3 400

4 805

1 308

2 571 3 070

koľaje železnicovej dráhy

1 300

658

XPS 160 mm

500

5 060

6 615

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,800 SH ZÁKL. DOSKA

1 300

500 4 200

500

23 850

4 560

-3,507

EPS 160 mm

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -3,507 SH ZÁKL. DOSKA

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-3,135

13 230 péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12 vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

dilatácia

-2,934

-2,304

1 789

železobetónová doska 665 mm krycí betón 100 mm hydroizolačné súvrstvie 8 mm podkladný betón 150 mm zhutnený podsyp frakcia 8-16 100 mm

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -2,934 SH ZÁKL. DOSKA

-3,135 HH ZÁKL. DOSKA -4,200 SH ZÁKL. DOSKA

500

5 060

650

1 300

-0,735

-1,668

-0,135 6 900

-0,635

PO

-0, PO 73 DK 5 -0, LA 88 D. DK 5 BE LA TÓ D. N BE 5 900 TÓ N

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -0,635 SH ZÁKL. DOSKA -0,735 HH PODKLAD. BETÓN -0,885 SH PODKLAD. BETÓN

SH

HH

1 899

-0,885

3 661

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -2,304 SH ZÁKL. DOSKA

4 560

5 060

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -1,035 SH ZÁKL. DOSKA

-0,135 HH ZÁKL. DOSKA -1,668 SH ZÁKL. DOSKA

pôvodná zemina

-1,035

250

28 290

EPS 160 mm 350

7 860

1 555

36 751

350

46 850

vedúci ústavu: vedúci projektu: konzultant:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

FAKULTA ARCHITEKTÚRY

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

THÁKUROVA 9 PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ

Galéria moderného umenia obsah:

VÝKRES ZÁKLADOV

časť dátum

F.01 LS 2013

stupeň

DSP

merítko

číslo výkresu

1:50

F.01.02

Výkres základov


K1

K1

O10

H5 +34,766

Detail D09

100

+34,066

1065

867

H5

500

K1

+32,766

Detail D09

Detail D08

+32,915

+32,066

100

Detail D07 +32,915

K1

O10

+32,766

+33,415

825

1 876

+34,766

Detail D08

+33,865

825

Detail D07

1 047

+31,865

+31,415 +30,915

4 000

1 100

H 2

+29,100

1 100

9 415

H 2

135

x 178 ,6/2

75

+28,000

450

8 000

14

10 000

+29,000 8. NP

450

10 000

8 915

9 415

O3

135

1 235

+30,100

O9

5 000

+25,200

H9

731

135 450

+26,010

1 970 Detail D06 +24,000

+23,269

80

+24,000 I. NP

11

450

950

x 166 ,7/2

596

138

12

V1

H4

Detail D05

+23,865

2 145

1 280

1 100

H9 +24,000 7. NP

3 415

x 178 ,6/2

75

Detail D04

I02

1 100

4 550

+27,415

14

+26,250

x 181 ,81 /28

0

Z1

x 166 ,7/2

11

+21,699

1 464

1100

135

+19,865

LEGENDA MATERIÁLOV :

ODKAZY hladká vonkajšia omietka

H2

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX

+20,000 6. NP

+20,000 tepelná izolácia - minerálna vlna

450

8 000

tepelná izolácia EPS

400

26 400

V1

+22,010

x 181 ,81 /28

0

80

2 145

12

2 465

+21,723

3 404

4 000

+22,465

+19,015

pôvodná zemina

DX L

-

OX

-

ZX

-

HX

-

VX

-

IX

-

4 000

milánska stena železničného tunelu

1 100

+17,100

H9

+16,000 2 635

135

+15,865

450

+16,000 5. NP

1 685

34 730

3 015

+18,000

950

950

V6

+14,000 4 000

+14,465

2 465

1 100

H2 135

+11,865

+12,000 4. NP

+12,000

400

450

8 000

1 685

+13,100

+11,015

4 000

3 015

+10,000

+9,100

dilatácia 1 100

950

450 950

800

+8,000 2 635

135

+7,865

1 685

H9 +8,000 3. NP

+6,000 +6,464

+6,464

4 000

+6,465

+5,100

135

+3,865

1 100

+4,000 2. NP

1 685

1 100

H2

+3,465

6 465

450

1 685

2 465

+5,100

O9

O1

Detail D02

-0,135

±0,000

500

135

135

±0,000 I. NP

-0,635

2 365

3 000

dilatácia V5

H1

Detail D01

-3,000 I. PP

-3,135 135

-3,135

-3,900 -4,050

-3,800

péra ochraňujúce budovu pred otrasmi od železnice koncept podľa stavby - Český rozhlas, Vinohradská 12

-3,000

665

H6

4 000

3 415

+3,426

I01

-4,500

Vinohradský železničný tunel

-3,800

Vinohradský železničný tunel

vŕtané piloty technológiou CFA Ø 1100 mm

dilatácia

-12,960

vedúci ústavu: vedúci projektu: konzultant:

prof. in

ing. arc

ing. arc

vypracovala:

Radka

miesto stavby:

Vinohra

stavba:

Galéria moderného obsah:

REZ A - A´

Rez B - B´


K1

H5

K1

+34,766

450

450

417

+33,865

827

+34,066

+33,415

D1 L

12 217

9 415

+31,465

9 550

+31,465

D2 P

H4 H4

731

LEGENDA MATERIÁLOV :

135

+24,000 7. NP

450

+23,865

ODKAZY : hladká vonkajšia omietka

450

+24,000

+23,269

950

POROTHERM 50 Hi Profi DRYFIX

tepelná izolácia - minerálna vlna +22,600

+22,465

+22,465

+22,465

DX L

- viz. tabuľka dverí

OX

- viz. tabuľka výplní

ZX

- viz. zámočníckych výrobkov

HX

- viz. horizontálne skladby

VX

- viz. vertikálne skladby

+22,600

+22,465

tepelná izolácia EPS

pôvodná zemina

milánska stena železničného tunelu O8

6 632

D1 L

7 550

6 465

7 404

6 634

7 404

O4

D2 P

H 2

+7,865

+8,000 3. NP

950

36 550

+14,465

D1 L

9 451

6 600

6 465

7 300

8 000

+14,465

7 550

1 220

+14,465

+14,465

450

+16,000 5. NP

450

+15,865

180

750

+16,000 5. NP

135

H9 +15,865

D2 P

450

450 800 150

1 220

1 150 250

+6,715 +6,465

+6,465

+6,465

+6,465

+6,465

+6,465

D1 L

7 550

O7

D2 P

H1

500

500

2 365

500 400

-0,635

633 633

2 500

±0,000 I. NP

-1,135

-1,668

-2,301

135

I. PP -2,934

665

633

633

H1

633

-1,035

135

H2

±0,000 I. NP 135

-0,135

-0,635

6 465

6 465

+3,465

6 465

8 000

3 000

3 000

H9

+8,000 3. NP

180

+7,865

135

H9

-3,567

-4,200

vedúci ústavu:

prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

vedúci projektu:

ing. arch. Miroslav Cikán, MgA. Peter Buš

konzultant:

ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

vypracovala:

Radka Janáková

miesto stavby:

Vinohradská, Praha 2

stavba:

Galéria moderného umenia obsah:

REZ D - D´

Rez A - A´


praha 1,

u milosrdních 16

rekonštrukcia obecného dvora a novostavba hotelu ing.arch. Suske, ing.arch. Tichý

ATOS


lukratívna lokalita v samom srdci Prahy poskytla príležitosť navrhnúť rozsiahly hotel s nádhernou záhradou. Uzavretý areál skrýva pokľudnú a v centre hľavného mesta nevídanú

oázu. Prostý betón a ostré tvary dopĺňajú organickú časť dvora, záhradu. Vykonzolované časti nabádajú ľudí k bližšiemu spojeniu s prírodou. V zrekonštruovaných barokných a gotických objektoch sa nachádzajú ďalšie hotelové izby, apartmány, wellness, reštaurácie a ďalšie služby


A

hotelové lobby + reštaurácia + hotelové izby

B

hotelové izby + wellness

C

konferenčné miestnosti + hotelové izby + kancelárie + kuchyňa

E

apartmány

D

hotelové izby + reštaurácia


1 2

5

3 4

1

2

1

2 1NP A.1 lobby A.2 kufráreň, trezor, toalety A.3 hotelový bar A.4 reštaurácia s terasou A.5 kuchyňa B wellness

C.1 kancelárie C.2 kuchyňa D.1 reštaurácia D.2 salónik E hotelové apartmány


3NP A.1 hotelové izby A.2 servis C hotelové izby 1 2


1 2

1

1 2

2NP A.1 hotelové izby A.2 servis B.1 hotelové izby B.2 servis

C,D hotelové izby E apartmány


1 2

4NP A.1 hotelové izby A.2 servis C konferenčné miestnosti


5NP A.1 hotelovĂŠ izby A.2 servis 1 2


pohľad južný

rez a-a’


pohľad severný

rez b-b’


praha 5, jinonická

17

rodinný dům pro sochara s rodinou ing.arch. Pata, ing.arch. Portyková

ATBS


základnou myšlienkou návrhu bolo zapustit časť stavby pod

zem a tak využiť

svahovitosť terénu. Dom je navrhnutý pre rodinu sochára s troma deťmi a jeho rodičmi. Jedna z hlavných ideí bola navrhnúť bezbariérový dom a preto skrz obe časti domu vedie rampa. Pravá časť domu je navrhnutá pre rodinu s deťmi a ľavá menšia časť pre prarodičov. Ateliér oboch umelcov je prístupný priamo z ulice, ako aj z garáže. Z každej obytnej miestnosti je priamy prístup na záhradu


prarodičia

rodina

ateliér sochára a kaligrafky


1.5

1.6

1.3

1.2

1.1

1.0 1NP- ateliér a garáž 1.0 vstup 1.1 ateliér sochára 1.2 galéria 1.3 ateliér kaligrafky 1.4 toaleta 1.5 garáž 1.6 servis


2.8 2.2 2.5 2.1 2.4

2.6

2.7

2.3

1.0

2.0

2NP- rodina 2.0 vstup 2.1 chodba 2.2 rampa 2.3 spálňa 2.4,5 toaleta 2.6,7 detská izba 2.8 obývacia izba + kuchyňa


3.5

3.2 3.3

3.1 3.4 3.0

2NP- prarodičia 3.0 vstup 3.1 chodba 3.2 rampa 3.3 spálňa 3.4 toaleta 3.5 obývacia izba + kuchyňa


vstupné schodisko

dom

ateliér a dom

dom prarodičov


ZAN II ing.arch. hlavín, ph.d., akad.arch. čejka ekumenická

praha 6, vítězné

kaple

náměstí


koncept kaple spočíva v hre svetla a tieňa. Tie sú do interiéru vrhané štrbinou na prednej a hornej strane kvádru. Centrálny duchovný priestor je inšpirovaný

tvarom lúčov, ktorý vzniká pri ich prieniku pomedzi mraky. Do tohto priestoru prúdi svetlo otvorom v streche. Návštevník má niekoľko možností spirituálneho vyžitia; je možné sa prechádzať okolo centrálnej miestnosti a pozorovať lámanie svetla, alebo v ňom spočinúť v sede


rez a-a’

3. 4.

1. 2.

podorys 1. centrĂĄlny priestor 2. priestor prechĂĄdzania 3. servis 4. toaleta


ZAN I ing.arch. Hlavín, ph.d., akad.arch. Čejka priestor nebezpečenstvo


čelný pohľad

pohľad zhora

Portfolio 2010-2013  

Portfólio ateliérových prác na Fakulte architektúry ČVUT z obdobia ZS 2010 - ZS 2013 od Radky Janákovej.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you