Page 1

Návštěva v Námestove Naše MŠ V Lukách Rakovník po celý školní rok 2012/2013 pracovala na projektu Kamarádi bez hranic. Spolu se čtyřmi třídami Materské školy Námestovo ze Slovenska si naše třídy Pejsků, Kočiček, Zajíčků a Medvídků vyměňovaly dopisy, vzájemně zadávaly jednoduché úkoly a také posílaly drobné dárky. Prostřednictvím Programu celoživotního učení zajišťovaného Evropskou komisí se mi podařilo získat grant na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V mém případě se jednalo o zahraniční studijní pobyt, tzv. Job Shadowing u ředitelky MŠ Námestovo paní Ivety Madleňákové.

Materská škola Bernolákova Námestovo

Stáž se uskutečnila od 21. do 26.7.2013. Od pondělka do pátku jsem měla možnost sledovat práci paní ředitelky. Věnovaly jsme se tématům týkajících se školního managementu, tvorbě školního vzdělávacího plánu, práci s projekty, volnočasové a kroužkové činnosti, vzájemnému seznámení s právními předpisy, vyhláškami a zvyklostmi praxe a také kariérnímu řádu, který je zaveden na Slovensku. Ve školce právě probíhal omezený prázdninový provoz, a tak jsem se setkala i s dětmi, některými kolegyněmi učitelkami a rovněž provozními zaměstnanci školky.

Nejpodstatnější a velmi přínosná však byla možnost osobně zažít běžný den

v mateřské škole, sdílet všechny aktuální problémy a situace a zapojit se do jejich řešení. Ocenila jsem i možnost vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí a seznámit se s programy na


tvorbu prezentací pro předškolní děti, prohlédnout si kabinety s pomůckami a také kroniku a fotodokumentaci školy.

S ředitelkou Ivetou Madleňákovou

Děti při ranní svačince

V odpoledních hodinách byl prostor pro poznávání přírodních krás a turistických zajímavostí Oravy. S Ivetou jsem navštívila Oravský hrad, vodní dílo Oravská přehrada, Slanický ostrov a sochu Ježíše v obci Klín a dobře poznala i hostitelské městečko Námestovo, jehož okolí mne okouzlilo. I neformální rozhovory se točily kolem práce, probíraly jsme nejen problémy, s nimiž se můžeme v naší profesi setkat, ale předávaly si i zkušenosti a inspirace k jejich řešení. Protože jsou si naše školky svým uspořádáním i filozofií velmi blízké, bylo naše pracovní i osobní setkání velmi přátelské a přineslo i motivaci k další spolupráci na projektech. Během stáže byl také vytvořen další společný eTwinningový projekt obou školek pro školní rok 2013/2014 „Kamarádi bez hranic II“. Celý studijní pobyt byl přínosný, inspirativní a zajímavý. Jsem ráda, že jsem poznala naše projektové partnery i jejich překrásný kraj osobně.

Námestovské koupaliště – dominanta centra města

Mgr. Radka Bradáčová Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Za obsah článku ručí výhradně autorka, Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.

Návštěva v Námestove (Kvítek září 2013)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you