Debolder brochure

Page 1

WELKOM BIJ SBO DE BOLDER!

de bolder Vijf vragen aan Janet Weima,

directeur van De Bolder INTERVIEW VIER LEERLINGEN

Wat vind jij het leukste aan De Bolder?

Mooie boeken Eigen tempo en ambitieuze haalbare doelen

Ouders

Jeanette van de Witte en Klaas Duursma

‘ Hier zijn de klassen kleiner en de sfeer is leuker’

Expertisecentrum dyslexie

De la van Evelien

Praktisch leren Weerbaarder met Rots & Water

INTERVIEW MEESTER DE BOER

trots

‘Ik gloei van wanneer ik kinderen op zomaar een moment zichzelf zie overwinnen’


Uitgelicht

Welkom bij Sbo De Bolder! Sbo De Bolder is een school voor speciaal basisonderwijs en is gevestigd in een heel mooi en licht schoolgebouw in Franeker. Onze leerlingen zitten in een groep met leeftijdsgenoten en werken met dezelfde lesboeken en lesmethoden als kinderen op een ‘gewone’ basisschool. Alle kinderen op De Bolder hebben een eigen leerroute en werken op hun eigen tempo aan ambitieuze en haalbare doelen. De leerkrachten dagen hen uit steeds verder te komen. Naast de zogenaamde kennisvakken besteden we ook veel tijd aan praktische vakken zoals techniek en natuur. Aan het eind van het jaar gaan we altijd met elkaar op schoolreisje of op kamp.

• Elke groep heeft gemiddeld 15 leerlingen. • Elke leerling heeft een eigen leerroute, afgestemd op de eigen mogelijkheden. • Onze leerkrachten hebben een opleiding gevolgd voor speciaal (basis)onderwijs. • Aan onze school zijn specialisten verbonden, zoals een zorgcoördinator, een orthopedagoog, een logopedist, een kinderfysiotherapeut, een maatschappelijk werker en de GGD-arts.

+

5 vragen aan Janet Weima,

• Positief en trots • Rust en structuur • Praktische vakken

directeur van De Bolder:

• Eigen leerroute

4 1

Omschrijf De Bolder in 1 regel “ Sbo De Bolder is een prettige school waar je jezelf kunt zijn en in alle rust kunt leren en werken. Bij veel lessen komen er niet eens boeken aan te pas en toch leren de kinderen alles wat ze op een gewone basisschool ook leren. De lessen op onze school zijn anders, praktischer.”

2

Hoeveel leerlingen heeft De Bolder “ Er gaan ongeveer 150 kinderen naar De Bolder.”

3

Hoeveel meesters en juffen heeft De Bolder “ Er werken hier ongeveer 25 mensen. Meesters en juffen, maar ook specialisten als een ortho­ pedagoog en een zorgcoördinator.”

2 | sbo de bolder

Waar ben je trots op als directeur “ Ik ben het meest trots als ouders tegen me zeggen dat ze blij zijn dat hun kind op De Bolder zit. Dat hun kinderen zin hebben om naar school gaan en hier veel plezier hebben (en gelukkig gebeurt dat best vaak).”

5

Waarom zouden ouders voor De Bolder kiezen? “ Ouders en kinderen komen naar onze school als het op de basisschool niet goed gaat. Soms is het leren erg moeilijk of gaat het mis doordat een kind niet goed in de groep of de school past. Dan is De Bolder een geschikte school. Bij ons zijn de groepen wat kleiner. De leerkrachten hebben extra opleidingen gevolgd om op een positieve manier met leer- en gedragsproblemen om te gaan. Iedereen mag hier leren op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Juist daardoor presteren de kinderen beter.”


Alle kinderen op De Bolder volgen een eigen leerroute. Ze werken op hun eigen tempo aan ambitieuze en haalbare doelen. De leerkracht begeleidt en motiveert hen hierbij.

Eigen tempo en ambitieuze haalbare doelen Zelfvertrouwen is voor kinderen heel belangrijk om iets nieuws te leren. Het is voor de leerkracht belangrijk allereerst aan te sluiten bij de dingen die de leerlingen wel kunnen. Door het opdoen van succeservaringen groeit hun zelfvertrouwen. Daarna bieden we, in kleine en overzichtelijke stapjes, de nieuwe leerstof aan.

Specialisten

Naast een team van leerkrachten en een directeur zijn er aan onze school ook specialisten verbonden, zoals een zorgcoördinator, een orthopedagoog, een logopedist, een kinderfysiotherapeut, een maatschappelijk werker en de GGD-arts. Dit maakt gespecialiseerde hulp binnen handbereik en onderwijs op maat mogelijk.

Ouders Jeanette van de Witte en Klaas Duursma

‘Hier zijn de klassen kleiner en de sfeer is leuker’ “Onze dochter kon het tempo op de gewone basisschool niet bijbenen. Ze had moeite zich te concentreren op haar taak en was altijd moe. We hebben daarom besloten dat De Bolder beter bij haar paste. Hier zijn de klassen kleiner en de sfeer is leuker. Ook is er meer begeleiding voor individuele leerlingen en het contact met de leerkrachten is heel goed. Als ouders voelen we ons bovendien betrokken bij de school. We zitten in de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad en doen regelmatig klusjes. Toen Mathilde naar De Bolder moest, hadden we gemengde gevoelens, maar het heeft goed uitgepakt!” sbo de bolder | 3


N

e u l k t e s te h j i j d n i v Wat a an D e B o l d e r ? h a o

“Elke maandagochtend en dinsdagmiddag voetballen we op ons voetbalveld. Kinderen van andere groepen zijn er op andere momenten. Er is een schema. Ik vind voetballen heel leuk en ben er heel goed in. Ik ben gescout door de KNVB.”

e

“Ons gymlokaal vind ik heel leuk. Daar gymmen we en we hebben er een streetdance geleerd. Ik ga elke week naar het gymlokaal, behalve als de fysio op school is. Dan doe ik spieroefeningen. Het Open Podium is ook in het gymlokaal. Woensdag gaan we de ridderdans doen. De meisjes zijn dan jonkvrouwen en de jongens ridders. We hebben er heel mooie kleren voor gemaakt.”

ederiqu r F

rn e l i s o C “Ik kan heel goed rekenen. Ik doe al sommen over de 100. Ook lezen vind ik leuk. Ik lees nu ‘De Schippers van de Kameleon’. Hielke en Sietse gaan op vakantie met een praam en gaan mensen redden. Ik zou ook wel eens iemand willen redden.”

ée m s E “Ik ben trots op ons kringloopproject. We gingen de omgeving van de school schoonmaken, we hadden posters gemaakt en er was een milieustraat. Op onze poster stond: ‘houd het plein netjes en gooi je afval in de afvalbakken’. Deze hing in school, net als de posters van andere kinderen. In de milieustraat stonden bakken. Bijvoorbeeld met ‘plastic’ en ‘tuinafval’. Ook was er een kringloopwinkel. Ik had een speelgoedauto meegebracht en ruilde deze voor een poes.“

4 | sbo de bolder


Mooie boeken

Expertisecentrum

dyslexie

Een leeuw in mijn cornflakes Michelle Robinson en Jim Field (vanaf 4 jaar)

Op De Bolder zijn we bezig ons te ontwikkelen tot expertisecentrum op het gebied van lezen en dyslexie. Veel kinderen houden van mooie verhalen, maar niet alle kinderen kunnen lezen of vinden lezen leuk. De juiste leesmethode kan hen helpen bij het (beter) leren lezen. Daardoor kunnen ze toch genieten van de verhalen en er van leren.

Mooi boek Joke van Leeuwen (vanaf 6 jaar)

Gelukkig zijn er een heleboel manieren om te leren lezen en te genieten van verhalen: voelen, kijken, lezen, luisteren. In onze uitgebreide bibliotheek kunnen onze leerlingen mooie (luister)boeken uitkiezen. Er zijn ook veel kinderen met lees- en spellings moeilijkheden die, doordat ze geen dyslexie hebben, niet in aanmerking komen voor gespecialiseerde hulp. Door een combinatie te maken van de gangbare spellingsleerweg en de gespecialiseerde aanpak van Braams, willen we een beter aanbod creëren voor deze kinderen.

Bruno wordt een superheld Håkon Øvreås (vanaf 8 jaar)

Praktisch leren

Programmeren voor kinderen Carol Vorderman (vanaf 10 jaar)

Op De Bolder geven we veel lessen waar geen boek aan te pas komt. Een voorbeeld hiervan zijn onze lessen in de onderwijstuin en de kleine kassen in onze school. Kinderen vinden het prachtig om hier van alles over groenten en tuinieren te leren. Ook leren ze samenwerken en ze steken uiteraard ook zelf de handen uit de mouwen. Een ander voorbeeld is het praktische aanbod bij rekenen. Rekenen kun je ook leren door de sommen in het echt te doen. Daarom hebben we een echte supermarkt in school, waar kinderen leren omgaan met geld. We werken ook veel op de tablet en de computer bij rekenen. sbo de bolder | 5


Meester De Boer

‘Ik gloei van trots wanneer ik kinderen op zomaar een moment zichzelf zie overwinnen’ Waarom ben je leerkracht geworden? We zaten in de kring en vertelden onze verhalen. De meester en wij schaterden. Het zonlicht viel naar binnen en tegenover mij zat Jelly. Even later gingen we aan het werk. Rekenen, taal, werkstukken op grote vellen papier. Aan het einde van de ochtend schreef de meester de opstelling van ons voetbalelftal op het bord. Schoolvoetbal op woensdagmiddag! Ik stond midmid. De meisjes zouden ons komen aanmoedigen. ’s Middags mochten we nog oefenen voor ons toneelstuk. We waren vrijdag aan de beurt. Ome Joop bij de tandarts – nee, nou wordt ‘ie mooi! Mijn stem deed er zeer van. Hierom wilde ik meester worden. Ik wilde blijven vertoeven in wat ik beschouwde als de mooiste en tegelijk precairste periode van een mensenleven: de jeugd. De levenslust in de kinderjaren is sterk, maar

6 | sbo de bolder

kwetsbaar. Mijn eigen meester heeft me, met vertrouwen en veiligheid, laten zien hoe groot de rol van een leerkracht is in de ontplooiing van kinderen. Er leek me niets waardevoller (en moeilijker) dan een troon te veroveren in de geheugens van kinderen zoals mijn meester dat is gelukt in mijn geheugen.

Zijn je verwachtingen uitgekomen? Ik zat op de lagere school in de jaren 70. Het waren andere tijden. De waarden van toen – aandacht voor het totale kind, aansluiting bij zijn leefwereld – ben ik nooit uit het oog verloren. Nu we ‘opbrengstgericht werken’ en de maatschappij vooral let op de taal- en rekenprestaties van kinderen, probeer ik nog steeds ook de andere kanten van kinderen tot bloei te breng­en. En als ik dan hun

tekeningen ophang, of ik zie ze op een podium staan, of door de gymzaal vliegen, of ze vertellen enthousiaste verhalen en helpen elkaar, dan denk ik dat er iets belangrijks gelukt is.

Wat is je visie op onderwijs op De Bolder? We zijn sinds de jaren 70 in het onderwijs veel wijzer geworden. Op allerlei deelterreinen is aan specifieke kennis gewonnen. Deze proberen we toe te passen op De Bolder. Onze kinderen hebben dezelfde basisbehoefte – vertrouwen, veiligheid – als ieder ander kind in ieder andere tijd. Maar ze hebben ook specifieke behoeften. Onze opdracht is antwoord te zijn op ieders individuele hulp­vragen en ieder kind optimaal, met behoudof herwinning van levenslust, voor te bereiden op de toekomst.

‘ De levenslust in de kinderjaren is sterk, maar kwetsbaar’

Hoe pas jij deze visie zelf toe als leerkracht?

Ik zie mezelf als schakel in een hecht team en spreek ook het liefst over ‘wij’. Om onze kinderen toe te rusten met voldoende bagage voor de toekomst, is teamwork vereist. Dat wil zeggen: we maken gebruik van


elkaars talenten en exper­ tise, we communiceren open en stemmen onze aanpak blijvend op elkaar af, we scholen ons bij waar nodig en bewaken een fijne, collegiale sfeer. Een sterk pedagogisch klimaat, waarin kinderen gezien worden en zichzelf durven zijn, begint bij een enthousiast team, dat zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie.

Vertel eens waar je trots op bent en waarom. Ik ben er als teamlid trots op hoe onze school de ontwikkelingen in het onderwijs heeft weten bij te benen en hoe we als team gegroeid zijn. Deze voldoening beweegt mee met de vorm waarin we verkeren, maar is in de loop van meerdere jaren stevig bestendigd. Ieder jaar nemen we trots afscheid van schoolverlaters, die we als totale personen hebben zien groeien. Hun handdruk en die van hun ouders zijn vaak veelzeggend. Als groepsleerkracht ben ik er trots op wanneer we hard gewerkt hebben en de toetsen aantonen dat de kinderen vooruit zijn gegaan. En ik gloei van trots wanneer ik kinderen op zomaar een moment zichzelf zie overwinnen, wanneer ze hun angsten bevechten, hun frustraties beheersen, hun leermoeilijkheden overwinnen, zich verantwoordelijk beginnen te voelen voor de sfeer in de klas. Soms zijn de stapjes maar klein. Het zien van die allerkleinste stapjes is meesterwerk. Het is een vak om trots op te zijn.

Op De Bolder zijn (soms) kinderen die extra begeleiding nodig hebben om zich bewust te worden van hun eigen kracht en van hun vermogen om met andere kinderen te spelen en te werken. We zetten hiervoor het programma Rots & Water in. Dit programma maakt kinderen weerbaarder, leert hen sociale vaardigheden en geeft zelfvertrouwen. Spellen, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Rots en Water maakt deel uit van ons programma. Alle kinderen krijgen eens in de 2 jaar lessen van gecertificeerde leerkrachten. Kijk voor meer informatie op www.rotsenwater.nl.

De la van Evelien In mijn la heb ik: en rode etui met potloden •E en een gum. blauwe etui met stiften, • Een potloden, een pen, twee halve gummetjes en gele briefjes met daarop een b, d en p. • Een werkboekje Tafels. en blad met de tafels van •E 1 t/m 10. • Een kleurboek en kleurplaat. • Een tijdschrift.

Ik heb twee etuis. Eén met pennen en potloden van school en één met mijn eigen stiften en gelpennen. Het tijdschrift hebben we samen in de groep gelezen. Daarna mochten we het mee naar huis nemen. De gele briefjes, met daarop een b, d en p heb ik om de letters beter uit elkaar te houden, want ze lijken zo op elkaar. Van alle spullen in mijn laatje gebruik ik de kleurpotloden het vaakst. Ik ben gek op tekenen.

sbo de bolder | 7


wijs met elkaar

Hebt u vragen of wilt u vrijblijvend kennismaken met De Bolder, neem contact met ons op.

SBO De Bolder IJsbaanweg 2 8801 ER Franeker T 0517 - 39 26 55 info@sbo-debolder.nl www.sbo-debolder.nl

Over Radius Radius verzorgt met circa 100 medewerkers en acht basisscholen het openbaar basisonderwijs in de gemeente Franekeradeel aan bijna 900 leerlingen. Radius verbindt, ondersteunt en stimuleert haar basisscholen in hun dagelijkse werk en in de ambities voor de toekomst. Met elkaar maken zij, samen met de leerlingen en hun ouders, Radius tot de onderwijsgroep die deze is.

stichtingradius.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.