Page 1

Publicació quinzenal

631 SantaPerpètuaDeMogoda

8-22 Novembre19

La paradeta de l’Informatiu s’instal·larà a la plaça de la Vila i els infants podran deixar reflectida en un dibuix la seva visió de l’actualitat / L’Informatiu

Crida de l’Informatiu a la infància

La publicació municipal convoca nens, nenes i joves a la paradeta que instal·larà el dia 15 a la plaça de la Vila per dibuixar la propera edició especial Drets dels Infants / pàg. 14

Les escoles treballaran l’eficiència energètica

11.000 km de vehicle elèctric compartit

Eleccions Generals el 10 de novembre

En Portada / pàg. 3

Actualitat / pàg. 10

Actualitat / pàg. 14


2/

Publicitat Del 8 al 22 de novembre de 2019


En portada

/3

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Les escoles públiques de Santa Perpètua promouen l’ús responsable de l’energia Els col·legis Bernat de Mogoda, Els Aigüerols, La Florida, Santa Perpètua i Santiga participen en el Projecte 50/50 i es comprometen a millorar l’eficiència energètica Promoure un ús responsable de l’energia als centres educatius és l’objectiu del Projecte 50/50 que implantaran les cinc escoles públiques de Santa Perpètua aquest curs escolar 2019-2020. Es tracta

d’un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona mitjançant el qual professorat i alumnat es comprometen a reduir la despesa en consum energètic dels equipaments mitjançant un seguit

d’accions que es traduiran en un estalvi energètic i econòmic que revertirà en els mateixos centres educatius que rebran el 50% de l’import estalviat durant el curs.

Redacció

L

’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, i els regidors de Canvi Climàtic i Transició Energètica, Sergi Hernández, i d’Educació, Pere García, es van reunir el 29 d’octubre amb les direccions de les escoles Bernat de Mogoda, Mariola Fernández; Els Aigüerols, Robert Compta; La Florida, Caty Cabrera; Santa Perpètua, Marga Tura; i Santiga, Belén Santamaría, per signar els respectius convenis d’adhesió al Projecte. Durant la trobada, tothom es va mostrar satisfet per aquesta iniciativa que vol conscienciar, fomentar hàbits sostenibles i apoderar les comunitats educatives per aconseguir un canvi de conductes al voltant del consum d’energia. El projecte es desenvoluparà durant aquest curs amb el suport tècnic de l’Ajuntament de Santa Perpètua i de la Diputació. Per facilitar la consecució de l’objectiu de reduir consums i fer un ús responsable de l’energia, cada escola constituirà un equip energètic, format per professorat i alumnat, que serà de cinquè o sisè de primària, que serà l’encarregat de coordinar el projecte i prendre les decisions necessàries per garantir-ne el bon funcionament, segons ha explicat el regidor de Canvi Climàtic. Detectar els punts forts i febles de la gestió energètica de l’equipament i fer

Les direccions de les cinc escoles, amb l’alcaldessa, els regidors i personal tècnic municipal / L’Informatiu

propostes de millora; fer el seguiment del consum energètic del centre, tant a nivell de facturació com de la gestió de la monitorització de l’equipament, si existeix; implicar a tots els actors claus i buscar-hi aliances per tirar endavant les accions d’estalvi energètic; i difondre el projecte entre la resta d’usuaris de l’equipament i transmetre missatges d’estalvi, són altres de les funcions dels grups impulsors de cada escola. Un cop constituïts aquests equips energètics a cada centre educatiu es realitzaran unes auditories energètiques amb l’objectiu de conèixer tota la informació necessària sobre com es consumeix l’energia en l’equipament i detectar els principals problemes de gestió energètica dels edificis.

També es duran a terme recorreguts energètics pels equipaments que permetran als equips fer-se una idea dels principals punts forts i febles per començar a proposar accions de millora que

Les escoles rebran el 50% de l’import estalviat

es recolliran en el Pla d’acció. Aquest contindrà totes les propostes d’actuació i mesures que caldrà implantar per dur a terme per reduir i realitzar un ús res-

ponsable de l’energia que s’empra a cada edifici. Quan finalitzi el curs, es realitzarà la comparativa i les escoles rebran el 50% de l’import estalviat amb aquestes accions. En aquest sentit, el 50 % restant l’estalviarà l’Ajuntament que és qui assumeix les factures energètiques dels centres educatius públics de Primària. “Des de l’Ajuntament, vam sol·licitar aquest recurs al Catàleg de la Diputació de Barcelona per a les cinc escoles públiques de Primària i estem molt contents que totes s’hagin volgut adherir a aquest projecte que pretén fomentar els bons hàbits del consum del dia a dia en els diferents actors que es relacionen dins d’aquests equipaments educatius”, ha explicat

Sergi Hernández. “Creiem que aquest és un projecte totalment imprescindible perquè promou la implicació de la comunitat educativa en la nostra infància, que són el recurs més valuós que tenim a la societat, perquè ensenyarem protocols i conductes que generin un estalvi energètic i que també els mateixos nens i nenes podran traslladar aquests coneixements i aquesta adquisició de valors en l’estalvi energètic i conductes quotidianes al seu àmbit de relació més proper”, ha destacat el regidor. Sergi Hernández també ha assenyalat que el programa “complementa tota la inversió que està realitzant l’Ajuntament en matèria d’eficiència energètica amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica energètica que té el nostre municipi i disminuir la facturació i la generació de CO2, de gasos contaminants”. En aquest sentit, el regidor ha destacat que la implementació de mesures d’estalvi energètic s’emmarquen en el compromís del govern municipal de construir un futur energèticament sostenible com a clau en la transformació de l’actual model per un de més just, democràtic i sostenible i ha afegit que programes com aquest pretenen involucrar i inspirar a la ciutadania a ser conscients i més eficients energèticament i a participar a la lluita contra el canvi climàtic.


En portada

4/

Del 8 al 22 de novembre de 2019

L’Ajuntament aposta per la disminució de la velocitat de l’AP7 per reduir la contaminació Neix la Taula per la qualitat de l’aire del Vallès Occidental que elaborarà el Pla Supramunicipal Redacció

L

a reducció de la velocitat de l’AP7 és una de les accions prioritàries de l’Ajuntament de Santa Perpètua per incorporar al nou Pla supramunicipal per la qualitat de l’aire del Vallès Occidental que treballaran els municipis de la comarca. Aquesta infraestructura genera més del 70% de la contaminació del nostre municipi segons ha explicat el regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica, Sergi Hernández. “La proposta es justifica amb informes tècnics que argumenten la viabilitat tant des del punt de vista mediambiental, de mobilitat per ser tram de concentració d’accidents, com de la seguretat i autoprotecció, per ser una via freqüent de transport de matèries perilloses”, ha argumentat el regidor. Hernández ha recordat que el Ple

municipal del desembre de 2016 va aprovar per unanimitat una proposició sobre la implantació de la velocitat variable a l’AP7 i la C59 en l’àmbit de protecció especial de l’ambient atmosfèric per reduir la contaminació de l’aire a Santa Perpètua. Accions de mobilitat com la interconnexió entre municipis i poligons industrials amb carrils

L’AP7 genera el 70% de la contaminació

bici i xarxes peatonals, la coordinació i actualització de la xarxa de transport públic per facilitar la intermodalitat i l’optimització de l’accessibilitat, la segure-

Imatge aèria de l’AP7 al seu pas per Santa Perpètua / L’Informatiu

tat i la renovació de les flotes per transports més eficients, l’actualització de les estacions de mesures de la qualitat de l’aire i la creació d’una Oficina de Canvi Climàtic són altres de les propostes del Consistori perpe-

tuenc per al Pla, segons ha detallat el regidor. El 24 de setembre es va constituir la Taula política per la qualitat de l’aire del Vallès Occidental que elaborarà el Pla Supramunicipal per la qualitat de l’aire formada per

tots els ajuntaments de la comarca i amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reduir la contaminació. Durant la presentació d’aquest organisme, es va donar a conèixer un primer paquet de quinze mesures que els municipis poden aplicar de forma imminent per millorar la qualitat de l’aire mentre s’elabora el Pla que ha de contenir el full de ruta a seguir i que Santa Perpètua ha implantat en els darrers anys. Actualitzar els protocols municipals d’urgència davant episodis greus de contaminació, la promoció de la mobilitat elèctrica, la reducció del trànsit motoritzat als entorns escolars i el foment dels camins escolars, la reorganització del transit per pacificar els nuclis urbans i la realització d’accions de conscienciació ciutadana són algunes d’aquestes primeres propostes. 


Opinió ciutadana

/5

Del 8 al 22 de novembre de 2019

ENVIA'NS LES TEVES CARTES Ràdio Santa Perpètua Camí de la Granja s/n 08130 SPM linformatiu@staperpetua.cat

Foto de la quinzena Al seu Instagram, el perpetuenc Joan Rodríguez (@itsjohnphotographer) va publicar aquesta imatge on es lamentava de l’estat de la riera i ha volgut compartir-la amb nosaltres amb aquest comentari: “Si ara la riera de Caldes està així, com estarà quan facin el nou restaurant al parc Central? Ens hem de centrar més en el canvi climàtic”

Les cartes es publiquen per estricte ordre d’arribada. No poden sobrepassar les 12 línies mecanografiades. La redacció es reserva el dret d’escurçar-les quan superin l’espai establert. Els escrits no poden atemptar contra la dignitat de les persones i han d’anar acompanyats del nom i cognoms de l’autor, el número de DNI, l’adreça i un telèfon de contacte. Podeu llegir les cartes íntegres al web www.linformatiu.staperpetua.org. a la secció Els nostres lectors- La Bústia.

La ciutat responQuè suposa a la seva escola participar al projecte 50/50?

Marga Tura / Escola Santa Perpètua

Caty Cabrera / Escola La Florida

Robert Compta / Escola Els Aigüerols

Mariola Fernández / Esc. Bernat de Mogoda

Jessica Aguilera / Escola Santiga

És un repte molt bonic, farem conscients als infants de la necessitat que tenim i la nostra responsabilitat i ells seran els protagonistes; els impulsors seran els de cinquè i vehicularan que la resta de classes s’apuntin en aquest tren.

És un repte el fet de pertànyer a aquest projecte i una oportunitat poder estudiar de manera acurada com utilitzem l’energia a les escoles per tal de realitzar accions d’eficiència. El nostre grup energètic impulsor és l’alumnat de cinquè.

És molt interessant per l’estalvi que pot generar i per la feina que fan els nens i la consciència que es treballa sobre les nostres accions i què podem fer per millorar. L’impulsor serà l’alumnat de cinquè, que va fer un projecte d’estalvi d’aigua.

És un programa important.Intentarem que els infants tinguin consciència de tot el que suposa l’energia i el wseu estalvi, no només pel present, sinó per al seu futur. S’implicarà tota l’escola, tot i que el grup impulsor seran cinquè i sisè.

És una oportunitat per canviar hàbits i estalviarenergia. Ens agrada que sigui un procés participatiu on l’alumnat ha de fer la diagnosi i plantejar les accions i on tothom estarà implicat. El nostre grup impulsor és de cinquè.


Entrevista

6/

Del 8 al 22 de novembre de 2019

“Com a adults ens hem de posar a la pell dels i les adolescents i ser més empàtics” L’equip DINS està format pels perpetuencs Xavi Rodríguez, Marina Moliner i Sara Galera tres de secundària obligatòria i acompanyar els joves de Santa Perpètua en una etapa tan complexe com és l’adolescència. A través de diversos projectes, l’equip DINS, tracta temes

com el feminisme o la convivència a les aules i ofereix acompanyament personalitzat a alguns alumnes. A través d’aquesta entrevista els coconeixerem a ells i a la seva feina.

a l’Espai Jove i veure com algú se t’adreça i t’explica situacions que per a ells són importants o els hi cauCom són els joves adolescents de Santa Perpètua sen neguit i poder escoltar-lo i acompanyar-lo amb la proximitat d’un referent. Remarco el que han dit ja les amb els que treballeu? Marina Moliner (M.M.): Són persones motivades per meves companyes, l’empatia és molt important per enles coses que els agraden, preocupades pel seu futur i tendre l’adolescent i entendre la seva visió de la vida, la que, com a bons joves, també són transgressors amb les seva mirada. normes de la societat del moment.

M.M.: Ells també són conscients que són adolescents i entenen com la societat els veu i, molt probablement el món adult no té cap encàrrec per l’adolescent, i això ho pateixen. És un moment vital de trànsit i la seva condició preocupa però senten que «ningú» creu o aposta per ells i elles.

Amb l’inici del curs, l’equip DINS, projecte de la Regidoria de Serveis Socials, joventut i infància, comença també una de les seves tasques més destacades, entrar a les aules dels cenMarta Hiraldo

La visió que teniu vosaltres dels adolescents és la mateixa que tenen els seus pares o la societat que els envolta? Sara Galera (S.G.): Creiem que no. Els adolescents estan molt estigmatitzats i als adults se’ns oblida què és un adolescent i què significa ser adolescent. Hem de pensar que són persones que estan formant la seva personalitat i acostumen a estar desubicats. No són infants ni tampoc adults i cerquen el seu lloc a la vida. No és fàcil per a ells. Com a adults hem de posar-nos més a la seva pell. Aquesta manca d’enteniment o comunicació provoca sovint situacions de conflicte. S.G.: La manca d’empatia per falta de l’adult ho provoca, sí. M.M.: De fet, a moltes formacions que fem el primer que ens diuen és que ens posem a la pell de l’adolescent, que ens preguntem a nosaltres mateixos com érem d’adolescents i, a partir d’aquí, connectem amb tot això i comencem a treballar. A nivell de societat tothom hauria de fer aquest exercici: com era jo d’adolescent? Què buscava? Què volia? Com em comportava? I, a partir d’aquí, com m’haig de comportar amb l’adolescent ara que soc adult? A la fi d’adolescències hi ha moltes, però el que viuen els adolescents és universal. Amb aquesta realitat, referents com vosaltres poden esdevenir punts de partida importants. Xavi Rodríguez (X.R.): Nosaltres tenim complicitats amb ells i elles i notem que ho agraeixen. Aquestes dinàmiques les portem a tots els programes que, com a equip DINS tenim. És gratificant estar una tarda

de perfil Nom: Xavi Rodríguez / Marina Moliner / Sara Galera Any i lloc de naixement: Barcelona, 1988 / Barcelona, 1988 / Sabadell, 1984 Professió: Educador / Educadora social / Educadora Social

L’equip DINS, anomenat així perquè actúa dins dels instituts està format per tres joves perpetuencs motivats i apassionats per la seva feina. Tots tres són educadors i parlen de l’adolescència com una etapa que cal cuidar, escoltar i entendre més. Coincideixen en que l’empatia de l’adult milloraria la comunicació amb el jove adolescent. Al Xavi, un apassionat de la comèdia, li agrada pensar que ajuda els altres a millorar en el seu dia a dia mentre que a la Marina li encanta estar amb els amics i l’escalada. De la seva feina destaca poder compartir amb els joves allò que senten sense jutjar-los i acompanyant-los. La cuina és un dels hobbies de la Sara i de formar part de l’equip DINS destaca el tracte amb els joves.

Quines són les principals preocupacions dels joves adolescents? X.R.: A priori és el seu futur o què volen estudiar. També els hi absorbeixen molt situacions de conflicte del seu dia a dia, el seu temps lliure, sortir amb amics, gestió de conflictes a casa i fora de casa...

S.G.: La premissa és sempre que l’adolescent és conflictiu o dolent i, al final, s’adapten a aquest rol perquè és el que s’espera d’elles. Amb quines dificultats es troben a l’aula? M.M.: Els falta motivació en l’estudi. En això coincidim els tres a pensar que l’actual sistema educatiu no està adaptat a les seves necessitats ni al moment en el que es troben i també hi ha diferents realitats a l’aula. Parlem dels programes DINS. En què consisteix el Fem Caliu, un programa que ha començat ja a les aules de primer de l’ESO? X.R.: El Fem Caliu és un taller que fem al primer trimestre. El que intentem és fer cohesió de grup, fomentar el que diem bientratarse per contra del maltratarse. A primer de l’ESO els grups que es formen són d’adolescents de diferents centres i la major part d’ells no es coneixen. Intentem fer caliu durant quatre sessions i generar dinàmiques positives dins del grup. Els tutors han de seguir després treballant amb el grup perquè són els referents. És molt important que en aquestes activitats estigui sempre el tutor o la tutora per tal que pugui veure les dinàmiques de la classe i pugui intervenir i ser partícip. Al final serà ell o ella qui haurà de treballar i crear aquest vincle. Com reben els joves aquesta activitat? X.R.: Molt bé. Són sessions molt obertes i trenquen molt les dinàmiques de l’aula. El de feminisme és també un altre dels tallers que porteu a les aules. S.G.: Feminismes: aclarim conceptes és un taller que es fa a segon i a quart d’ESO. Expliquem què és el feminis-


Entrevista

/7

Del 8 al 22 de novembre de 2019

L’equip DINS està format per Xavi Rodríguez, Marina Moliner i Sara Galera / Josep Cano

me i aclarim alguns conceptes que, malgrat els escolten sovint, no tenen clar què volen dir. És de les dinàmiques més divulgatives que fem però resulta molt important i interessant. Sempre han funcionat molt bé. És un tema que els interessa, que el reben amb la ment molt oberta i estan molt posats i posades. Hi ha veus que parlen que és entre adolescents quan es donen actituds masclistes. S.G.: Actualment el moviment feminista és molt fort i hem vist una millora dins i fora de l’aula. S’estan trencant amb les masculinitats tòxiques i a les classes hi ha joves obertament gais i lesbianes totalment acceptats pel grup. És cert que encara hi ha qui es posiciona amb el masclista però potser perquè encara no han trobat el seu espai. Quines altres dinàmiques porteu a les aules?

M.M.: Bon rotllo l’oferim a tercer d’ESO i és com la segona part del Fem Caliu. Entenem que a tercer d’ESO, a part de ser la meitat d’etapa, el centre barreja grups i es tornen a fer noves classes. És un moment important per remarcar el concepte que treballem de bientratarse, el fer grup, fer pinya... Treballem com al Fem Caliu, generant espais de reflexió i de treball.

gran majoria té mòbil o una eina on es pot tenir una xarxa social instal·lada, però han de vigilar i fer un bon ús.

Un altre tema que preocupa actualment a pares, mares i professorat són les xarxes socials. Com ho treballeu vosaltres? X.R.: A través de xerrades molt participatives. Informem sobre el bon ús de les xarxes i què pot comportar fer-ne un mal ús. Durant la sessió surten a la llum dinàmiques dolentes, algunes d’elles que ni tan sols ells sabien que ho eren. Per això és important treballar-ho. A primer d’ESO és una realitat que la

Aquest curs també heu iniciat sessions individualitzades amb adolescents als INS. M.M.: Si, cadascún de nosaltres és referent d’un dels INS del municipi i treballem directament amb alguns dels adolescents. És una tasca individual molt positiva i que ens agrada dur a terme. Treballem per l’adaptació al centre i per acompanyar en les casuístiques concretes de cada un d’ells i elles juntament amb els profesionals del centre educatiu.

S.G.: Una reflexió que ens fem és que són una generació que ha crescut amb les xarxes socials i, qui li ha de regular o assessorar, som una altra que rebem les xarxes com una cosa nova.


Actualitat

8/

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Declaració institucional al Ple sobre la sentència del procés Els grups municipals de SPEC, Republicà i del PSC signen el document Redacció

E

ls grups municipals de SPEC (Santa Perpètua En Comú), Esquerra i el PSC van fer pública el 30 d’octubre una declaració Institucional de la Junta de Portaveus relativa a la sentència del Tribunal Suprem de condemna a polítics i líders socials catalans. L’alcaldessa, Isabel Garcia, va donar lectura a la declaració abans de començar la sessió plenària del mes d’octubre. El document manifesta que “des del respecte a la sentència que expressen els grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialista de Catalunya i el rebuig que expressa el grup municipal Republicà, manifestem clarament que no compartim el seu contingut” i expressa “la solidaritat amb les persones condemnades i amb les seves famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust pel que estan passant”. Els grups recorden que la sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política “al que mai s’hauria d’haver arribat, doncs es tracta d’un conflicte de naturalesa política”. Les tres formacions coincideixen a afirmar que cal una resposta política que se sustenti en els grans consensos de la societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat possible de les forces polítiques i socials. La declaració deixa entreveure que tenen dubtes sobre si aquesta sentència no incidirà de forma negativa en drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania,

L’alcaldessa va llegir la declaració al Ple d’octubre / L’Informatiu

com són el dret de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, drets de les persones que són intrínsecs a una societat democràtica. El document també expressa que només amb el diàleg i el respecte es podrà obrir una nova etapa de desbloqueig i matisa que “l’existència de polítics i líders socials condemnats no afavoreix un clima de diàleg i solució al conflicte”. Els grups municipals de SPEC, Republicà i PSC insisteixen que “llibertat, diàleg i solucions són els tres pilars sobre els quals ha de pivotar la política catalana en els propers temps”. La declaració institucional de la Junta de Portaveus recorda que “ja en el seu moment, aquest Ajuntament es va posicionar en contra de les greus acusacions de rebel·lió i sedició formulades per la Fiscalia de l’Estat i en contra d’una presó preventiva injusta

i abusiva, quan existien altres mesures cautelars aplicables”. I insisteix que “aquest és el cas del perpetuenc Jordi Cuixart, en presó preventiva des de fa més de dos anys”. També recorda que l’Ajuntament es va posicionar contra “la violència policial desfermada l’1-O contra una ciutadania pacífica i indefensa”. El document també denuncia “les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania com són el dret de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política” i reitera “el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i dialogades”. Els grups municipals de SPEC, Republicà i del PSC condemnen la violència registrada els darrers dies en moltes ciutats cata-

lanes i reiteren que “la violència desfermada només contribueix a crispar la situació de forma gratuïta i no afavoreix el desbloqueig que necessita el país. La violència ha de ser condemnada per totes les institucions, partits polítics i entitats”. La declaració institucional també demana “a totes les forces polítiques i socials una resposta transversal a la sentència, centrada en aconseguir la solució al conflicte, defugint d’aquelles iniciatives unilaterals que incitin a la divisió o a la confrontació i que no s’orientin a la cerca de solucions polítiques inclusives que cohesionin el conjunt de la societat catalana”. C’s reprèn l’Equip de Govern Per la seva part, el grup municipal de Ciutadans va criticar que l’Equip de Govern hagi fet declaracions sobre sentències judicials i li va pregar que acati la llei. El portaveu de la formació taronja, Kevin Romero, va titllar de “vergonyós que s’entri a valorar una sentència judicial perquè hauria de ser neutral” i va acusar-lo “d’intentar imposar un pensament únic”. C’s també va acusar l’equip de govern d’adoptar un discurs separatista i de posar en dubte el sistema judicial espanyol “que és del més garantistes”. En un comunicat posterior, C’s ha informat que SPEC i PSC “van refusar una moció de condemna a la violència i en suport a la Guàrdia Civil” i ha expressat el seu “suport i reconeixement a tots els agent de les forces i cossos de seguretat de l’Estat”.

Modificació de crèdits de 197.000 euros El Ple celebrat el 30 d’octubre va aprovar una modificació puntual de Pla General Municipal d’ordenació urbanística al carrer Blanquer del polígon industrial Santiga. L’objectiu és reordenar l’espai ajustant les zones d’espai lliure. Aquest punt va ser aprovat amb els vots de SPEC, grup Republicà i PSC i l’abstenció de C’s. Un altre punt relatiu a Territori va ser l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana que fa referència al futur passatge de la Serradora entre la plaça de la Vila i l’avinguda de Jacint Verdaguer. Després del temps d’exposició pública no s’han registrat al·legacions i ara es podia aprovar, cosa que es va fer amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. La Corporació Local també va aprovar un expedient de modificació de crèdit per valor de 197.448,62 euros i un extrajudicial de crèdit de 177,20 euros que van ser aprovats amb els vots de l’equip de govern (SPEC i PSC) i l’abstenció de l’oposició (grup municipal Republicà i C’s). Per unanimitat del Ple es va decidir l’adhesió de l’Ajuntament a la central de compres de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb l’objectiu de poder adquirir productes a millor preu. L’Ajuntament està adherit també a la central de compres de la Generalitat de Catalunya. L’equip de Govern va donar compte de l’acord de Junta de Govern Local que aprova la instrucció per elaborar una estructura i organització de l’Ajuntament de Santa Perpètua regida per les tres grans àrees i de la qual han de penjar serveis i unitats que quedaran definides segons el protocol establert. Redacció


Actualitat

/9

Del 8 al 22 de novembre de 2019

El Ple aprova canvis al reglament dels horts de la Plana del Molí

El regidor de C’s Joan Albalat renuncia a l’acta

Fins al 23 de novembre s’obre un nou concurs per qui vulgui formar part de la llista d’espera per conrear una parcel·la

El Ple de la Corporació del mes d’octubre va ser el darrer per al regidor de Ciutadans Joan Albalat ja que va presentar la seva renúncia a l’acta de regidor. Albalat ha estat edil a l’Ajuntament de Santa Perpètua des de l’any 2015 quan es va presentar per primer cop com a candidat a l’Alcaldia per C’s. Durant l’anterior mandat va ser el portaveu del seu grup municipal. Joan Albalat va agrair al personal municipal i als regidors les facilitats de formació i de treball en la seva tasca en l’oposició i va argumentar la seva marxa en “una decisió personal i amb l’esperit

Visita de l’Aula del parc a l’hort pedagògic de la Plana del Molí / L’Informatiu

Redacció

E

l reglament regulador de l’autorització i règim d’ús dels horts de la Plana del Molí ha patit unes modificacions que van ser aprovades durant el darrer Ple de la Corporació celebrat el 30 d’octubre. Aquests horts són de titularitat municipal. Els canvis en el reglament es

van aprovar per unanimitat dels membres del Ple. En concret, es tracta d’una modificació sobre un article ja existent i la incorporació d’un de nou. L’objectiu de l’equip de Govern amb aquests canvis és, d’una banda, facilitar l’accés als horts i que no quedin sense conrear, i de l’altra, permetre que en cas de mala convivència d’un dels hor-

tolans, l’associació pugui fer una denúncia i es pugui rescindir el contracte d’aquesta persona. D’altra banda, la Regidoria de Medi Ambient va obrir dilluns i fins al 23 de novembre el 15è concurs públic adreçat a aquelles persones i col·lectius que estiguin interessats a conrear un hort a la Plana del Molí i vulguin formar part de la llista d’espera. Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) en horari de 9 a 14 hores i presentar la documentació requerida. La convocatòria és oberta a totes les persones majors d’edat que estiguin empadronades a Santa Perpètua. La Regidoria ha indicat que totes les sol·licituds rebudes són puntuades d’acord als criteris establerts i un cop valorades s’aprova i publica la nova llista d’espera amb l’ordre de crida. Les bases es poden consultar a la Seu electrònica municipal.

de donar pas a gent més jove”. L’alcaldessa, Isabel Garcia, va acomiadar Albalat desitjant-li molta sort en els seus projectes de futur, que continuï sent un ciutadà compromès i actiu. Garcia li va dir que esperava que la seva experiència a l’Ajuntament l’hagi enriquit. La renúncia de Joan Albalat implicarà l’entrada d’una nova regidora al grup municipal de C’s que es podria fer efectiva en la propera sessió plenària. Seguint la llista de la formació taronja, el relleu d’Albalat el prendrà Helena Martínez. Redacció

Joan Albalat durant el seu discurs de comiat / L’Informatiu


Actualitat

10 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

El vehicle elèctric compartit ha recorregut 11.000 km i ha donat servei a 64 persones L’Ajuntament prorrogarà un any més aquest programa amb Som Mobilitat Un total de 64 persones han fet ús activament del vehicle elèctric compartit de Som Mobilitat en el marc del programa de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb aquesta cooperativa sense ànim de lucre, que cedeix quinze

hores de mobilitat elèctrica compartida a la ciutadania del municipi i a les persones que hi treballen. El projecte es va iniciar al novembre de 2018 i des d’aleshores i fins al mes de setembre passat, el vehicle ha recorregut 11.000 quilòme-

El vehicle està estacionat als punts de recàrrega de l’aparcament del complex Granja Soldevila / L’Informatiu

Redacció

L

’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va presentar el 15 de novembre aquest projecte de promoció de la mobilitat elèctrica compartida en col·laboració amb Som Mobilitat. Per desenvolupar-lo, el Consistori perpetuenc va adquirir una bossa de 1.715 hores a la cooperativa per repartir-les durant un any entre totes aquelles persones interessades en el projecte en paquets de 15 hores, per tal de poder provar l’experiència de conduir un Renault Zoe 100% elèctric en aquesta modalitat. Durant aquest temps, s’han realitzat 289 reserves que han significat 1.275 hores i durant les quals s’han recorregut 10.971,8 quilòmetres. Com a mitjana, durant cada reserva ha comptat amb 244 minuts i s’han recorregut 38 quilòmetres. Els dies de la setmana amb més demanda del vehicle han estats els dimecres i els dissabtes, a primeres hores del matí i durant el migdia, segons ha informat Desenvolupament Local. “Amb aquest petit gest, també hem contribuït a reduir les emissions de CO2 amb un

total de 197,2 tones menys que si haguéssim realitzat els mateixos desplaçaments amb vehicles de combustió”, ha destacat la Regidoria. De les 64 persones que han participat al programa municipal en aquest període, onze s’han donat d’alta a Som Mobilitat i poden fer ús del vehicle de Santa Perpètua i dels altres disponibles de la cooperativa arreu de Catalunya. L’Ajuntament de Santa Perpètua ha avançat que, donat els bons resultats obtinguts, el Consistori prorrogarà durant un any

S’han estalviat 197,2 tones de CO2

més aquesta experiència de mobilitat elèctrica compartida i adquirirà una nova bossa d’altres 1.715 hores. També ha assenyalat que el dia 29 de novembre se celebrarà una trobada al nostre municipi amb els altres cinc municipis que desenvolupen a l’actualitat

aquesta experiència, que va ser pionera a Santa Perpètua. Donar a conèixer la mobilitat elèctrica compartida, fomentar un model més optimitzat i solidari i reduir la contaminació i el volum de vehicles a Santa Perpètua són els objectius d’aquest projecte que fusiona els conceptes de mobilitat sostenible, a través del vehicle elèctric, i un ús optimitzat del vehicle, que és compartit. Les persones interessades a participar al projecte, s’han d’inscriure al web de Som Mobilitat www.sommobilitat.coop/ staperpetua/ Com a requisits indispensables, cal tenir la residència o treballar al municipi, tenir més de 25 anys i disposar de carnet de conduir de més de dos anys. Un cop revisades que totes les dades de la persona sol·licitant són correctes, Som Mobilitat envia una contrasenya per activar el vehicle des del telèfon mòbil personal a través d’una aplicació de la cooperativa, on els usuaris també podran reservar les hores del vehicle. Per a aquelles persones que no han provat mai la conducció d’un cotxe elèctric, Desenvolupament Local ofereix una breu sessió formativa prèvia.

tres, segons ha informat la Regidoria de Desenvolupament Local. El Consistori perpetuenc s’ha mostrat satisfet amb aquesta iniciativa i ha anunciat que prorrogarà aquest projecte durant un any més.


Actualitat

/ 11

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Un total de 18.449 electors, cridats a les urnes el 10 de novembre Les eleccions generals hauran de decidir el president espanyol

Redacció

U

n total de 18.449 electors perpetuencs estan convocats aquest diumenge 10 de novembre a les urnes en les eleccions generals. Santa Perpètua disposarà de setze seccions electorals, 33 meses i nou col·legis electorals situats als centres cívics La Creueta, El Vapor, La Florida, Can Folguera, Can Taió i Mas Costa, el Casal d’Avis de la plaça

de la Vila i les Escoles Bernat de Mogoda i La Florida. Els col·legis són els mateixos que en les passades eleccions municipals celebrades al maig i obriran a les nou del matí i tancaran a les vuit del vespre. Per col·legis, el Centre Cívic El Vapor, amb tres seccions i cinc meses, és el que presenta el cens més alt amb un total de 2.836 electors, mentre que el col·legi de l’Escola La Florida, amb una secció i dues

meses, registra el cens menor amb 991 electors, segons dades del Departament d’Estadística i Població de l’Ajuntament. La mesa única de la secció 14 al col·legi del Centre Cívic Can Folguera és la que presenta un nombre més elevat d’electorat amb un total de 785, mentre que la A de la secció 8 de l’Escola La Florida és la que té el cens més baix, amb un total de 410 electors. En les darreres eleccions generals celebrades a l’abril d’aquest any es va registrar una participació del 78,65% a Santa Perpètua. El PSC va resultar la força política més votada amb un 27,07% dels vots. La segona força va quedar En Comú Podem amb un percentatge del 20,66% . La tercera formació de les eleccions generals va ser ERC amb un 17,85%, i la quarta, C’s amb un 15,21% del escrutini. Junts per Catalunya va aconseguir la cinquena posició amb el 5,08% dels vots i la resta de formacions no van arribar al 5%.

El diputat d’ERC Ruben Wagensberg fa campanya a Santa Perpètua El diputat al Parlament de Catalunya Ruben Wagensberg va visitar Santa Perpètua de Mogoda aquest dilluns 4 de novembre en un acte organitzat per ERC en el marc de la campanya de les eleccions generals del 10N. En un format tertúlia, que es va celebrar al bar Vuitanta’s i amb l’assistència de més d’una trentena de persones, Wagensberg va parlar de migració, activitat parlamentària, el propòsit del vot el proper

diumenge i també va comentar la retirada del seu suport a la conselleria d’Interior, segons ha informat ERC en un comunicat. El tema principal va ser “la desobediència civil, la noviolència, i la defensa als joves que es mobilitzen aquests dies contra la repressió que l’Estat espanyol exerceix”, segons ha destacat ERC que afegeix que va ser “una conversa distesa, on tothom va poder dir la seva i preguntar”. Redacció

El diputat Ruben Wagensberg al bar Vuitanta’s / ERC Santa Perpètua


Actualitat

12 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

S’inicia la rehabilitació d’espais històrics de la Granja Soldevila

Les obres del nou restaurant del parc Central, en marxa

El Celler, l’antesala de la Formatgeria, la Formatgeria i l’Auditori es recuperaran com a espais museïtzats

Aquesta setmana han començat les obres de construcció del nou restaurant del parc Central de Santa Perpètua. Es tracta d’un establiment de la cadena de menjar ràpid Burger King, que s’ubicarà en el tram situat entre l’avinguda de l’Onze de Setembre i de mossèn Jacint Verdaguer. L’empresa constructora ha tancat durant els darrers dies l’espai de la concessió del futur restaurant, que consta de 1.000 metres quadrats, un espai que fins ara s’havia utilitzat provisionalment d’aparcament. L’Ajuntament ha aprovat la llicència d’obres majors per un termini d’execució de sis mesos, tot i que ha avançat que Burger King ha manifestat la voluntat de finalitzar-les amb més antelació. Burger King va resultar l’empresa adjudicatària del con-

Redacció

L

es obres de rehabilitació d’espais històrics de la Granja Soldevila per a la seva recuperació com a museu s’ha iniciat els darrers dies. L’empresa Vesta Rehabilitación SL ha estat l’adjudicatària dels treballs, que disposen d’un pressupost de 255.608,19 euros i compten amb una subvenció de 200.000 euros de la Diputació de Barcelona. Els treballs consisteixen en la restauració i rehabilitació dels espais del Celler, l’antesala de la Formatgeria, la Formatgeria i l’Auditori de la Granja Soldevila amb la finalitat de museïtzar aquests espais que se sumaran al projecte del futur museu de la ciutat, que tindrà com a eix central El Vapor. La previsió és que les obres acabin abans de finalitzar l’any.

Visita municipal a les obres / L’Informatiu

Els treballs han afectat també el passatge del Mas Granollacs, on s’han suprimit els aparcaments mentre perdurin les obres que afecten les humitats de l’Auditori, durant un termini aproximat de tres setmanes. La rehabilitació d’aquests espais forma part del programa

de museïtzació de la Granja Soldevila en el marc del Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó i Centre d’Indústria Viva de Santa Perpètua de Mogoda, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 20142020.

curs públic convocat pel Consistori per a la concessió d’aquest nou establiment de restauració del parc Central. A més de la construcció de l’equipament i l’explotació del servei durant 25 anys, Burger King assumeix la urbanització d’un espai de 2.537 m2 amb zona enjardinada i arbrat i un aparcament al voltant de la concessió. La multinacional aportarà un cànon inicial de 300.000 euros al Consistori i posteriorment un cànon anual de 36.000 euros, d’acord a l’oferta presentada al concurs públic. Burger King també s’ha compromès a contractar un total de 20 persones procedents de l’atur i a realitzar el procés selectiu en coordinació amb els serveis municipals de Desenvolupament Local. Redacció

Treballs nocturns a l’estació de la R8 Les obres de construcció de l’estació de la R8 a l’alçada de la Granja Soldevila han generat sorolls nocturns durant els darrers dies. “El motiu han estat

els treballs que s’han realitzat per travessar les vies, que s’han de fer obligatòriament a la nit perquè no poden passar els trens mentre es realitzen”, han

destacat des de l’Ajuntament, que ha lamentat les molèsties que poden ocasionar les obres i demana comprensió al veïnat. Les obres es van iniciar el 15 de juliol i compten amb un termini d’execució de nou mesos. Els treballs han comportat el trasllat del mercat ambulant de dijous a l’aparcament dels carrer de García Nieto i també afecten l’accés a la Granja Soldevila, des del camí de la Granja, que està tancat a la circulació, tot i que s’ha deixat un espai de pas de serveis i per als itineraris adaptats. Redacció 

El nou restaurant se situarà a la cantonada amb mossèn Jacint Verdaguer / L’Informatiu

Canvis de sentit als carrers Pau Casal i Cristòfol Colom L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha modificat el sentit dels carrers de Cristofol Colom i de Pau Casals amb l’objectiu de pacificar el trànsit i reduir la velocitat en aquests

carrers del nucli antic del municipi. Els canvis de la circulació afecten a ambdós vials en els seus trams situats entre els carrers de Rafael de Casanova i la Rambla. Redacció


Actualitat

/ 13

Del 8 al 22 de novembre de 2019

El Consell Municipal d’Igualtat vol crear una plataforma ciutadana Redacció

E

l Consell Municipal d’Igualtat ha fet la proosta de creació d’una plataforma cívica ciutadana que vehiculi les necessitats i propostes del veïnat en temes d’igualtat i violència masclista. Aquesta plataforma, que estarà formada per dones i homes, vol donar solució i celeritat en els casos de convocatòries urgents, possibles lectures de manifests i de crear accions coordinades que fomentin l’enfortiment de la ciutadania en actes unitaris,

segons ha explicat la Regidoria. Aquesta proposta es va exposar en el decurs de la sessió que el 4 de novembre va celebrar el Consell Municipal d’Igualtat. El 27 de novembre al Centre Cívic Can Folguera es durà a terme una primera reunió oberta per comprovar quines serien les persones interessades i sobre quins aspectes estarien disposades a treballar. El nom del grup i les temàtiques es concretaran en aquesta trobada de treball. La presidència del Consell d’Igualtat va animar els membres de l’òrgan a que elaboressin

Foto d’arxiu d’un Consell Infantil Municipal / L’Informatiu

Zapatos Rojos, contra la violència masclista La Regidoria d’Igualtat programarà diverses activitats per commemorar el Dia internacional contra la violència envers les dones que se celebra el 25 de novembre. Una de les activitats que es portarà a terme abans de l’acte institucional del 25N serà el projecte Zapatos rojos, de l’artista Elina Chauvet, que visitarà entre el 20 i 27 de novembre diferents centres educatius de Secundària per tractar de visibilitzar les víctimes de la violència masclista. L’obra convida a la reflexió sobre la violència masclista i totes les seves manifestacions. El servei CIRI i el Punt

Jove demanen la col·laboració ciutadana i fa una crida a portar sabates que posteriorment pintaran de vermell per simbolitzar les dones assassinades al 2019. Les sabates es poden lliurar al CIRI de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i el dimecres (de 17 a 20h) i al Punt Jove (de dilluns a dijous de 17 a 20 hores i dimarts de 10 a 13h). D’altra banda, la Regidoria d’Igualtat, coincidint amb el mercat setmanal, instal·larà a l’aparcament del carrer de García Nieto una carpa informativa el dijous 21 de novembre. Redacció

un text de condemna a la sentència de la Manada de Manresa que podria elevar-se al ple d’aquest mes de novembre. Al Consell Municipal d’Igualtat també es van tractar altres punts. Per part de la Regidoria es va anunciar l’inici del

Condemna de la sentència de la manada

Pla local intern d’igualtat 20202023. També es va fer una valoració positiva de la posada en marxa del Protocol contra agressions sexistes en l’àmbit d’oci a la Festa Major d’Estiu 2019. L’AMPA de l’INS Rovira-Forns va proposar que s’implementés també a les festes de barri. També es va donar a conèixer el programa d’actes commemoratiu del 25 de novembre elaborat per l’Ajuntament.

Nova edició del concurs de piulades contra la violència de gènere El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha convocat la setena edició del concurs de piulades @PiulaVallèsOcc per unes relacions lliures de violències, amb motiu del Dia Internacional per l’erradicació de la Violència masclista, que es commemora el 25 de novembre. El concurs convocat té per objectiu sensibilitzar el jovent de la comarca contra la violència masclista, promoure el diàleg participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries. El concurs s’adreça a la població a partir de 14 anys i anima a crear una piulada per la seva posterior divulgació a les xarxes socials que respongui a la pregunta I tu? Què en dius de la violència masclista?. La inscripció és gratuïta i online i es pot fer fins al 5 de desembre. Redacció


Actualitat

14 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

La redacció de l’Informatiu sortirà al carrer per tancar l’edició infància

Carpa del Dibuixa l’Informatiu a la plaça de la Vila / L’Informatiu

Redacció

L

’Informatiu tornarà a publicar l’edició especial amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels infants. Serà l’Informatiu 632, de 22 de novembre. La publicació no disposarà de fotografies acom-

panyant a les notícies sinó de dibuixos fets per nens i nenes de Santa Perpètua. L’alumnat de cinquè de l’Escola Santa Perpètua hi participa activament en la iniciativa en inscriure’s a l’activitat Dibuixa l’Informatiu que s’ofereix en el marc de la Programació Estable a les esco-

les. El 12 de novembre, dues redactores de l’Informatiu es desplaçaran a aquest centre escolar i dinamitzaran l’activitat tot explicant aspectes de l’actualitat. Per a la ciutadania, l’Informatiu instal·larà el divendres 15 de novembre una paradeta a la plaça de la Vila, entre les 17 i les 19 hores, on els infants podran dibuixar els temes que els hi proposin. Allà disposaran de fulles i rotuladors per tal de dur a terme l’activitat. La iniciativa fa quatre anys que es realitza i té molt bona acollida entre els nens i les nenes. L’objectiu és fer partícips els infants del món que els envolta i aportar la seva mirada a l’actualitat. Tanmateix, l’activitat és una forma que coneguin els seus drets com a infants.

Les comunitats de veïns disposen d’un nou servei d’assessoria El Servei de Mediació de l’Ajuntament posa en marxa el Projecte de Suport a les comunitats de veïns i veïnes amb l’objectiu de dotar-les d’un recurs legal d’assessorament en situacions de dubtes o neguits. La Diputació de Barcelona posa a l’abast dels ajuntaments aquest recurs que les comunitats de veïns podran sol·licitar a través de cita prèvia al telèfon 93 574 13 53 o presencialment a la Promotora. Uns advocats seran els que ofereixin aquest assessorament personalitzat que es posarà en marxa a partir del mes de novembre. Les assessories seran

sobre la constitució, consolidació i seguiment de comunitats de veïns; suport, assessorament i formació en la gestió de la Comu-

Per fer-ho servir cal demanar hora al 93 574 13 53

nitat i en tasques puntuals que ho requereixin; recepció i tractament dels suggeriments, pro-

postes, demandes i queixes per part de les Comunitats, amb les corresponents derivacions; sobre el deute de cada habitatge de la comunitat i quins passos a seguir davant aquestes situacions; enviament de correus cooperatius als grans tenedors d’habitatges; formació i sensibilització en temes de drets i deures de propietaris i veïns, ordenança de convivència, ús sostenible de l’energia, salut comunitària, plans i projectes comunitaris a nivell social. Els advocats també assessoraran sobre els ajuts i subvencions vigents o alternatives al consum a les comunitats. Redacció

Les notícies joves a la Ràdio s’emetrà el 20 de novembre Ràdio Santa Perpètua emetrà el 20 de novembre una edició de l’Informatiu Migdia especial ja que serà el resultat de l’activitat Les notícies joves a la ràdio. Aquesta és una de les ofertes de la Regidoria de Comunicació a la Programació estable a les escoles. L’objectiu és fer una petita introducció en el món del periodisme radiofònic, des de com buscar i trobar un fet noticiable a l’elaboració de les peces infor-

matives i locució. L’edició especial es fa coincidir amb el Dia Mundial dels Drets dels Infants. Prenen part l’alumnat de 2n d’ESO de l’institut Rovira-Forns i de 4t d’ESO de l’Escola Barcanova. Durant les darreres setmanes han elaborat les notícies que locutaran a l’estudi de ràdio i formaran part de l’edició migdia de l’informatiu de Ràdio Santa Perpètua (107.0 FM) del 20 de novembre. Redacció


Actualitat

/ 15

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Una seixantena de veïns participen a les autoinculpacions d’Òmnium Redacció

Ò

mnium Cultural ha posat en marxa una campanya d’autoinculpacions com a resposta a la sentència del judici del procés català i “en defensa dels drets i les llibertats”. Una seixantena de veïns de Santa Perpètua s’han auto-inculpat i van participar a la convocatòria que Òmnium va realitzar el di-

marts 5 de novembre al matí al jutjat de Pau de Santa Perpètua, segons ha informat l’entitat. L’objectiu d’aquesta campanya és omplir els jutjats de Catalunya d’autoinculpacions. Òmnium considera que “la sentència als presos polítics suposa l’atac més gran als drets fonamentals des de la fi del franquisme i que, si condemnen la democràcia, ens condemnen a tots”. L’entitat, que presideix el perpe-

tuenc Jordi Cuixart, assenyala que a partir d’ara les persones que vulguin fer-ho qualsevol altre dia poden descarregar el formulari a la web d’Òmnium i anar als Jutjats de Sabadell a fer la denúncia d’auto inculpació. L’entitat ha decidit fer aquesta

L’acció vol “denunciar una sentència injusta”

acció no-violenta per denunciar una sentència injusta que ataca drets fonamentals com la llibertat de manifestació o d’expressió. L’acció a Santa Perpètua s’ha organitzat conjuntament amb la plataforma Taca d’Oli (avis i àvies per la llibertat)

AFOVISP organitza una sortida fotogràfica el dia 16

Concurs per pintar la persiana del Casal Popular

El Casal Popular Pit Roig organitza un concurs de propostes de grafitis per decidir quin mural es pintarà a la persiana de l’entrada del local. L’activitat coincideix amb el seu tercer aniversari. Les persones interessades poden presentar les seves propostes abans del 21 de novembre a l’adreça casalpopularspm@gmail. com. Els treballs presentats al concurs seran exposats al Casal del 23 de novembre al 15 de desembre. El cap de setmana del 13 al

15 de desembre es farà la votació entre les sòcies del casal. El treball més votat esdevindrà guanyador. El premi està dotat amb 100 euros. A més, podrà dur a terme el seu treball en la persiana, sent el Casal Popular qui posarà tot el material necessari pel projecte. La temàtica serà el Casal Popular. L’organització considera paraules guia Casal, poder popular, Pitroig, feminisme. Països Catalans, Santa Perpètua o xarxa d’entitats, entre d’altres. Redacció

Una quarantena d’espais de la ciutat disposaran d’enllumenat nadalenc

Serà al Castell de Montsoriu i a Hostalric Afovisp (Associació de foto i vídeo de Santa Perpètua) organitza el proper dissabte 16 de novembre una sortida fotogràfica al Castell de Montsoriu i a Hostalric. L’entitat local ha anunciat que el punt de trobada per sortir a la comarca de la Selva s’ha establert a les 8 hores a la plaça de la Vila. En cotxes particulars es desplaçaran fins a aquests dos espais emblemàtics per fotografiar i gaudir dels colors de la tardor. El

Castell de Montsoriu està considerat com una de les grans fortaleses de la Mediterrània. Montsoriu ens mostra l’estructura de la que fou gran residència palau dels vescomtes de Cabrera. D’altra banda, la vila d’Hostalric està ubicada entre el Parc Natural del Montseny i el Massís del Montnegre, i els participants podran observar l’entorn natural, el patrimoni natural agrícola i l’històrico-patrimonial. Redacció

L’Ajuntament ha iniciat els treballs d’instal·lació dels llums de Nadal amb l’objectiu que tot estigui a

punt de cara al pont de la Constitució quan es posarà en marxa progressivament l’enllumenat

nadalenc. Gairebé una quarantena d’espais de la ciutat comptaran amb aquests elements decoratius. El consistori intenta cada any instal·lar punts d’il·luminació nadalenc en tots els barris de Santa Perpètua i aquest any anuncia novetats a la plaça de la Vila. L’encesa oficial tindrà lloc el dissabte 14 de desembre coincidint amb una nova edició de la Fira de Nadal on entitats i establiments comercials posen a la venda productes relacionats amb aquestes dates. Redacció


Actualitat

16 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

La campanya Ens volem casar amb tu, en marxa fins al 23 de novembre

%256$ de

Td e RS a nEt aBP eAr p èLt uLa Cerquem personal per les següents ofertes Fuster/a reparació de portes Ref. 289612 -Muntatge i mecanització de portes en domicilis o locals per donar servei a companyies asseguradores. -Imprescindible experiència. -Carnet de conduir i disponibilitat per desplaçar-se amb vehicle d’empresa pel Vallès Oriental.

Una de les desfilades de la passada edició de la campanya Ens volem casar amb tu durant la Fira de Comerç 2018 / L’Informatiu

Redacció

L

a campanya Ens volem casar amb tu torna a Santa Perpètua fins al 23 de novembre. En aquesta tercera edició són set els establiments participants Àngel moda home, Beauty Neus Salon, Cal Rellotger, Dhivers art floral, Fotoprix, Lulú Boutique i Vanarasi Viatges. Tots set ja havien pres part al 2018 en aquesta campanya. L’objectiu de la campanya és que les persones que estan planejant el seu casament trobin tot el necessari a la ciutat i

amb descomptes si és durant la campanya. Aquesta campanya és molt visible en els aparadors de les botigues participants i a les xarxes socials. Per captar clientela, aquests establiments han establert que les persones que s’informin sobre els productes i serveis entraran en el sorteig d’un premi especial d’una estada de cap de setmana de relax amb spa. Per participar només cal omplir una butlleta amb tres segells de comerços diferents. Els productes amb grans descomptes que contractin ara

Els Comerciants col·laboren amb Mossos d’Esquadra i venen els seus calendaris L’Associació de comerciants de Santa Perpètua Els Comerciants tornen a col·laborar un any més amb el cos de Mossos d’Esquadra amb la venda dels calendaris solidaris a favor de la Federació d’associacions de familiars de malalts d’Alzheimer

de Catalunya (FAFAC). Els calendaris es venen a la llibreria Carlin (Avda. Onze de Setembre 38) i a la botiga de joguines El planeta de Alba (Plaça Nova 19). El preu, cinc euros, inclou un calendari de paret i un calendari de sobretaula. Redacció

Imatge del calendari de Mossos / Els Comerciants

els poden fer servir quan arribi el dia de la celebració, segons han explicat els establiments participants. Tot i que en aquesta tercera edició els establiments participants són la meitat de les celebrades al 2018, els comerços de la campanya Ens volem casar amb tu consideren que amb aquests set es cobreixen els mínims bàsics per preparar un casament com són vestits per als nuvis i acompanyants, perruqueria i estètica, fotografia i invitacions, floristeria, joies i el viatge de noces.

El municipi es prepara per a El Gran Recapte d’aliments Santa Perpètua acollirà un any més El Gran Recapte d’Aliments els dies 22 i 23 de novembre. Es tracta d’una campanya de recogida d’aliments bàsics per a aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. A més, també serveix per donar a conèixer la situació que passa el Banc d’aliments arran de la crisi econòmica. Diversos supermercats del municipi prendran part en aquesta campanya els dies fixats. Es calcula que actualment un 20% de la població viu en una situació de pobresa a Catalunya. Des del Banc dels Aliments s’anima a participar perquè “aquestes persones requereixen de la nostra solidaritat”. Redacció

Administratiu/va vendes Ref. 289607 -Captació de clients, atenció telefònica, gestió documentació, actualització bases de dades, ajuda tècnica als diversos departaments. -Formació branca administrativa. -Experiència administratiu/ va en departament comercial/vendes.

Operari/a màquina injecció plàstic Ref. 289686 -Subministrar material de goma/plàstic a la màquina i recollir les peces. -Recomanable experiència en feines de taller amb màquines. -Vehicle per arribar a l’empresa.

Comercial immobiliària Ref. 289438 -Localitzar immobles per compra/venda i/o lloguer. -Captació i fidelització de nous clients i manteniment cartera. -Visita i peritatge d’habitatges. -Tasques administratives -Experiència mínima de 2 anys en lloc similar. -Perfil comercial, bona presència, comunicativa, habituat a treballar per objectius.

Mecànic/a automoció concessionari oficial Ref. 289526 -Reparació general de vehicles. -Valorable experiència i/o formació sector automoció.

Dependent/a botiga recanvis mecànics Ref. 288422 -Obrir paqueteria, puntejar albarans amb comandes i col·locar el material als prestatges. -Muntatge de maquinària nova per posar a exposició. -Atenció al públic. -Imprescindible ESO per realitzar contracte formatiu. -Català i castellà bon nivell. -Horari partit.

Mosso/a de magatzem Ref. 289679 -Càrrega i descàrrega de camions manual i amb carrretilla frontal. -Ubicació dels productes al magatzem. -Preparació de comandes. -Atenció telefònica. -Experiència en magatzem. -Carnet de carretoner. -Informàtica nivell usuari. -Persona dinàmica, responsable i autònoma

Comercial serveis de seguretat Ref. 289783 -Captació de clients a porta freda i gestió de les sol·licituds comercials de la cartera de clients de la zona assignada. -Vehicle i mòbil d’empresa. Despatx de treball. -Acostumat a treballar per objectius.

Horari De dillus a divendres de 9 a 19 hores Telèfon 93 544 61 63 Consulta les ofertes a la NOVA WEB XALOC: http://xaloc.diba.cat/


Actualitat

/ 17

Del 8 al 22 de novembre de 2019

L’Ajuntament convoca els ajuts de menjador per a la gent gran 2020

El menjador social de la gent gran s’ubica al Casal Cívic / L’Informatiu

Redacció

L

a Regidoria de Serveis Socials, Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda convoca els ajuts de menjador per a la gent gran de 2020. Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social que estiguin interessades a rebre aquest ajut hauran de presentar

la sol·licitud amb la documentació requerida entre els dies 25 de novembre i el 5 de desembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Des de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària, de Benestar Social i Atenció a les Persones (EBASP) es farà la valoració dels requisits i criteris socials; situació d’aïllament, xarxa de suport, condicions de l’habitatge, salut, o altres situa-

La campanya de vacunació contra la grip ja està en marxa als centres mèdics L’Àrea Bàsica de Salut de Santa Perpètua informa que ja està en marxa la campanya de vacunacions contra la grip. Les persones interessades poden demanar cita per al personal d’infermeria de referència especificant que és per a la vacuna de la grip a través del telèfon 93 728 44 44 o al taulell d’admissions dels CAP La Florida i Santa Perpètua. Aquesta campanya estarà vigent fins al 15 de desembre, ja que es preveu que serà a partir de llavors quan

comenci la temporada de grips. Des de l’Àrea Bàsica de Salut s’informa que a les persones que ja tenen programada cita amb infermeria en aquestes setmanes, se’ls pot administrar la vacuna de la grip. Les persones grans o amb malalties cròniques si agafen el virus de la grip poden patir descompensacions d’altres afectacions. Per això, també es recomana la vacuna per a les persones que conviuen amb elles. Redacció

Mamalleta’m organitza un taller sobre moviment lliure en la infància

cions socials que puguin motivar l’accés a un ajut per al servei de menjador del Casal de la Gent Gran. Els ajuts seran del 50%, 75% o 100% en funció del barem. La regidora de Serveis Socials, Infància i Adolescència, Ana Bajo, ha afirmat que “l’Ajuntament de Santa Perpètua, ofereix aquestes ajudes per prevenir situacions de mal nutrició de gent gran en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social i, en alguns casos, per prevenir possibles accidents domèstics”. D’altra banda, també es fa la convocatòria dels ajuts per als àpats a domicili de l’any vinent. En aquest cas la presentació de sol·licituds s’ha de presentar a l’OAC entre els dies 2 i 16 de desembre. Les bases d’aquestes dues convocatòries es poden consultar al web staperpetua.cat.

L’entitat Mamalleta’m, de suport a la lactància materna, organitzarà el dijous 21 de novembre al Centre Cívic Can Folguera l’activitat El respecte a la llibertat de moviment, a la conquesta de l’autonomia, a càrrec d’Aroa Gámez, mestra, piscomotricista i sòcia de l’entitat. El taller, que és gratuït, se celebrarà de 15.15 a 17 hores, horari habitual del grup d’assessorament.

L’entitat celebra aquesta activitat coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants. Durant el taller, que es obert per a tothom, es parlarà sobre l’etapa que va des del naixement fins a la consolidació de la marxa, cap als dos anys aproximadament. La temàtica triada pel grup té a veure amb la manera d’acompanyar i entendre la infàcia. Redacció

Infants en moviment a una aula d’escola bressol / Txema Gerardo

En un cop d’ull Una botifarrada en suport al perpetuenc Ferran Jolis

Primera sortida de l’entitat Tea i Asperger Vallès L’Associació Tea i Asperger Vallès ha informat que el 19 d’octubre van realitzar la primera de les sortides programades per als socis i amics de l’entitat. Va tenir lloc a la Reserva Africana de Sigean (França) i hi van participar un total de 60 persones. Des de l’entitat expliquen que va ser “una experiència molt bonica per a les famílies” i que properament faran una nova sortida al CosmoCaixa. Tea i Asperger Vallès es va presentar al municipi el passat mes d’octubre. Redacció


Actualitat

/ 19

Del 8 al 22 de novembre de 2019

El Síndic rep dues queixes i dues consultes en la seva visita a la ciutat L’equip es va desplaçar el 30 d’octubre al Centre Cívic el Vapor Redacció

L

’equip del Síndic de Greuges va rebre un total de quatre visites en el seu desplaçament a Santa Perpètua que es va realitzar el dimecres 30 d’octubre. Les persones ateses per l’equip del Síndic al Centre Cívic El Vapor, en horari de tarda, van presentar dues queixes i van realitzar dues consultes. Les problemàtiques plantejades

han estat, entre altres, temes relacionats amb serveis socials, urbanisme i sanitat. Una de les dues queixes està relacionada amb l’Ajuntament de Santa Perpètua, segons va informar l’oficina del Síndic. Totes les visites ateses eren de persones veïnes de la població. Aquesta presència del Síndic de Greuges de Catalunya s’emmarca en el conveni signat amb l’Ajuntament de Santa Perpètua amb la finalitat de

potenciar la defensa dels drets de les persones al municipi. L’any passat la ciutadania de Santa Perpètua va presentar un total de 33 queixes i 37 consultes a l’oficina del Síndic. La xifra és similar a la d’altres municipis catalans amb una

Totes les visites ateses són de Santa Perpètua

població semblant a la de Santa Perpètua, segons va informar l’adjunt al Síndic, Jaume Saura, que va afegir que el fet que Santa Perpètua tingui conveni i rebi la visita de l’equip dos cops a l’any també fomenta que augmenti el número de queixes i consultes.

Nova oferta formativa per a entitats del Punt Associatiu El Punt de Suport Associatiu de Santa Perpètua de Mogoda organitza un nou curs formatiu adreçat a representats d’entitats locals. La nova formació sota el nom Eines de comunicació externa per a entitats tindrà lloc en dues sessions que se celebraran els dilluns 18 i 25 de novembre. El contingut del curs formatiu inclou temes com la

comunicació externa, La perspectiva de gènere: més enllà del llenguatge no sexista, i el pla de comunicació. La formació es desenvoluparà al Centre Cívic La Creueta en horari de tarda (de 19 a 21 hores). Les inscripcions es poden realitzar a través del web https:// decidim-santaperpetua.diba.cat/

El Servei de Participació i Acció Veïnal de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda organitza periòdicament accions formatives adreçades a representants de les entitats i associacions del municipi i en aquesta ocasió s’aposta per donar eines per millorar la comunicació externa. Redacció


Actualitat

20 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

La Caixa dona 4.000 euros per a la campanya Cap infant sense joguina

La festa solidària d’Asperpol no aconsegueix la recaptació desitjada

Les sol·licituds per beneficiar-se es poden fer a partir del dia 11

El representant de La Caixa, l’alcaldessa i la regidora de Serveis Socials / L’Informatiu

Redacció

L

a Regidoria de Serveis Socials, Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda torna a posar en marxa la campanya que, dirigida a infants i adolescents de 0 a 17 anys, té per objectiu que cap infant del municipi es quedi sense regal la Nit de Reis. Com des de fa dos anys,

les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social que vulguin ser beneficiàries de la campanya Cap infant sense joguina, hauran de demanarho formalment presentant una instància específica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’11 al 22 de novembre. Els sol·licitants, en la mateixa instància caldrà que indiquin el tipus de joc o joguina (de taula, esport i aire lliure, simbòlic o

manualitats) que creuen que pot agradar més als seus fills i filles. Aquesta mesura permet ajustar-se més a les necessitats de cada família i als gustos de cada infant. La Biblioteca Josep Jardí també ha fet un llistat de llibres recomanats per edats i cada beneficiari rebrà també un llibre. La segona fase de la campanya Cap infant sense joguina anirà del 25 de novembre al 19 de desembre i serà la recollida de joguines noves i sense embolicar, i millor que no siguin ni bèl·liques ni sexistes a través de la Xarxa de Centres Cívics. D’altra banda, Óscar Naveros, en representació de la Fundació Obra Social La Caixa va signar un conveni a través del qual atorga una subvenció de 4.000 euros a l’Ajuntament que es destinen a projectes d’inclusió social com la campanya Cap infant sense joguina.

La festa solidària d’Asperpol celebrada el dissabte 2 de novembre a CAM Bernades no va aconseguir recaptar els fons esperats i l’activitat va cobrir només els costos ocasionats. Tot i això des de l’entitat s’han mostrat contents pel desenvolupament de la festa. Asperpol està duent a terme un projecte a Gàmbia per a una escola al municipi de Jarra Sukuta on es vol instal·lar plaques solars per a la instal·lació d’un congelador, entre d’altres. El pressupost del projecte és de 15.000 euros. Asperpol ha

aconseguit una subvenció de 8.000 euros de l’Ajuntament de Santa Perpètua i una altra de 2.000 euros de l’Ajuntament de Polinyà. També a través de la venda dels domassos de Festa Major de Santa Perpètua, l’Ajuntament ha dotat l’entitat amb eines per a pintar. A la festa del CAM van prendre part els grups Afro Alna Niking, Los Poliñecos, Three Colors i Police Line. El pont de Tots Sants va ocasionar, segons l’organització, que la participació de gent es veiés reduïda a algunes desenes. Redacció

CAM-Pixa, propera nit al CAM Un dels grups participants a la festa solidària d’Asperpol / L’Informatiu

La propera de les nits a CAM Bernades serà el dissabte 16 de novembre a partir de les 00 h. Sota el nom de CAM-Pixa la CAMissió ha programat una sessió de rock amb el grup Club Lemur i els PD Montmuertos i DJs Wombo Combo. L’entrada és gratuïta i és per a majors de 16 anys. D’altra banda, el grup local la Ruca va actuar per la Castanyada amb una molt bona acollida per part del públic, segons la CAMissió. La banda va fer ballar els assistents i la nit va completar-se amb les ses-

sions de DJ Rambla i DJ Geridoo. La Comissió aviat donarà a conèixer les dates de venda de

les entrades per al CAM d’any, una de les festes que més acollida té. Redacció 

La CUP dona suport “al jovent mobilitzat que surt al carrer” L’Assemblea Local de la CUP de Santa Perpètua, en un comunicat, dona total suport al jovent que “es mobilitza, que surt al carrer i es manifesta i que fa front a la violència policial provocativa que intenta criminalitzar la vida i la resposta contra la repressió”. La formació assenyala que és un “Orgull ser els pares i mares d’aquesta

generació que s’enfronta amb coratge, determinació i guanyant la por, a la foscor d’un món de repressió que va limitant els nostres drets socials i civils”. La CUP anuncia que lluitaran contra la brutalitat policial, jurídica i governativa de l’Estat Espanyol que s’ha traduït amb detencions, vexacions i tortures a les joves. Redacció


Actualitat

/ 21

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Aquest mes comencen les visites d’escolars al Visquem l’Ajuntament del consistori. Els infants realitzen un treball previ a la visita, a càrrec del tutor i a través d’un dossier pedagògic facilitat pel Servei d’Educació. El treball inclou feina sobre democràcia, vot, legislatura i fins i tot un discurs per a la candidatura a l’alcaldia.

Redacció

E

l dimecres 13 de novembre comença una nova edició de l’activitat Visquem l’Ajuntament que s’ofereix a través de la Programació Estable a les Escoles. Enguany està previst que participin 308 infants dels tretze grups de tercer de Primària que hi ha als centres educatius locals.

Durant la seva visita els infants són rebuts per l’alcaldessa i el regidor d’educació a la Sala de Plens i fan una visita per les dependències municipals i per la Policia Local. L’activitat té per objectiu apropar l’Ajuntament de Santa Perpètua a l’alumnat com a exemple d’institució democràtica i donar a conèixer els mecanismes de funcionament

En el projecte participen deu alumnes dels instituts Estela Ibèrica i Rovira-Forns. El servei s’estructura en tres torns, dos que

El col·legi Sagrada Família ha tornat a estar seleccionat per participar en el Programa de Consum de Fruita per al curs 2019/2020, segons ha informat el centre educatiu en un comunicat. A partir de desembre està previst fer set entregues mensuals amb dues o tres peces de

fruites i/o hortalisses fresques per alumne. L’escola vol potenciar aquells hàbits que afavoreixin la salut dels infants i “per això ens satisfà tornar a participar en el Programa de Consum de Fruita promogut per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya”. Redacció

Més de 300 escolars hi participaran

El primer grup a realitzar l’activitat serà 3r A del Col·legi Sagrada Família que començarà les visites el dimecres 13 de novembre, el 20 de novembre la durà a terme 3r B del mateix centre educatiu.

Deu joves participen al Servei Comunitari Sumem amb el PAE La Regidoria d’Educació va presentar el Servei Comunitari del Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) el 28 d’octubre.

El Sagrada Família participa al Programa de Consum de fruita

desenvoluparan la seva tasca de manera intensiva durant el mes de novembre i un tercer que realitzarà el servei durant els mesos de gener i febrer. L’alumnat es distribuirà a cada grup del PAE de els escoles Santiga, Santa Perpètua i Bernat de Mogoda. El regidor d’Educació, Pere García, va donar la benvinguda a l’alumnat mentre que la coordinadora del PAE, Alba Blasco, va presentar l’estructura del projecte i va oferir una formació sobre els objectius, les funcions i la metodologia del programa desenvolupat a les escoles. Redacció

Es presenta Per tu, per tots l’objectiu de l’Escola Tabor per al curs 2019/20 El compromís personal davant els problemes socials, culturals i mediambientals serà l’objectiu general de l’Escola Tabor per al curs actual. La presentació de la campanya Per tu, per tots va tenir lloc el 24 d’octubre al pati de l’escola amb la presència de tots

els alumnes i el personal del centre. Una de les finalitats del model de persona de l’Escola Tabor és que siguin socialment compromeses amb el seu entorn proper, tant en l’àmbit social com en el mediambiental, segons ha destacat el centre educatiu. Redacció

Mural sobre la temàtica a l’Escola Tabor / L’Informatiu


Actualitat

22 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Un total de 2.200 persones visiten el Cementiri Municipal l’1 de novembre

En un cop d’ull

Entitats i associacions celebren la Castanyada El Casal Popular Pit Roig va celebrar el 31 d’octubre la Castanyada amb un sopar popular i karaoke al Centre Cívic de Can Taió. Unes 180 persones van prendre-hi part recuperant una de les tradicions més destacades de Catalunya. D’altra banda, el Centre Cívic de Mas Costa i l’associació Gaudeix Mas Costa van organitzar tallers i dinamització infantil per celebrar la Castanyada. Per la seva part, el grup Wallabies de l’Esplai El Refugi va vendre castanyes durant tota la jornada del dia 31 per finançar la seva ruta al mes d’abril. Redacció

Redacció

U

nes 2.200 persones van visitar el Cementiri Municipal en la jornada de l’1 de novembre, festivitat de Tots Sants, segons dades de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua. Policia Local i Protecció Civil van muntar un dispositiu especial per controlar el trànsit en els accessos i sortides i en la zona d’aparcament, que es va tallar a la circulació sobre

les 12 del migdia i per espai d’una hora. Aquell horari és el que va registrar més volum de cotxes i la circulació es va desviar cap al carrer de la Creueta. Protecció Civil va comptabilitzar 508 vehicles durant la jornada de Tots Sants, la majoria dels quals, 432, durant el matí, i la resta, 76 durant la tarda. Aquest any s’han registrat més persones en vehicles privats que l’any passat. Protecció Civil atribueix aquesta dada al fet de caure la festa en divendres i

que molts conductors aprofitessin després de visitar el cementiri per marxar de pont. El servei d’autobús urbà va realitzar un servei especial durant la jornada de l’1 de novembre. El transport públic va funcionar al matí i a la tarda i va ampliar el seu recorregut fins a la porta del cementiri. El dispositiu de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil estava format per onze persones, set al matí i quatre a la tarda.

Mogoda Country organitzarà una ballada popular de zombies L’entitat Mogoda Country organitzarà el 16 de novembre a les 18 h una ballada country. L’activitat serà al Centre Cívic El Vapor i des de l’entitat es convida a tothom a participar i fer-ho disfressat. I és que l’activitat tindrà com a temàtica principal els zombies. L’entrada és gratuïta i es ballarà “una llista de balls country apta per a tothom”. Redacció

Sopar popular del Casal Popular Pit Roig / L’Informatiu

Activitats al Centre Cívic Mas Costa amb motiu de la Castanyada / Participació Ciutadana

Monitors i infants d’El Refugi venent castanyes el dia 31 d’octubre / Wallabies


Actualitat

/ 23

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Residu Zero impulsa la iniciativa Per comprar, fes servir el teu envàs a 20 hores i al Mercat Municipal el 23 de novembre d’11 a 14 hores. Entre els compradors que durant els dies i les hores indicades facin la compra amb els seus propis envasos entraran al sorteig de tres lots de carmanyoles de vidre. D’altra banda, l’entitat ha programat dues xerrades divulgatives, una a l’Escola Els Aigüerols sobre la iniciació del residu zero el 22 de novembre i una altra al Centre Cívic el Vapor sota el títol Nadal sense residus, també el 22 de novembre a les 17 hores.

L’Aula del parc proposa jocs de reciclatge i de prevenció de residus L’activitat Jocs del reciclatge i de prevenció de residus és la proposta que ofereix l’Aula del parc aquest mes de novembre i que s’inscriu en el marc de la programació de la Setmana de Prevenció de Residus que organitza l’Ajuntament de Santa Perpètua. El taller tindrà lloc el diumenge 17 de novembre de 11 a 13 hores i cal inscripció prèvia abans del 15 de novembre

a l’adreça electrònica auladelparc@ staperpetua.cat L’organització prepararà diferents proves i jocs per aprendre a reciclar i a generar menys residus. A més, es resoldran els dubtes que els participants tinguin a casa o a l’associació sobre on va cada material, que se’n fa després i perquè és important reciclar i reduir els residus. Redacció

La Regidoria de Medi Ambient, també se suma a la Setmana Europea

Compra amb carmanyola al Mercat Municipal / L’Informatiu

Redacció

L

’entitat Residu Zero realitzarà diverses accions per reduir residus durant la compra i en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus que es commemora entre el 16 i el 24 de novembre. Sota el títol Per comprar, fes servir el teu envàs, l’entitat vol implicar de manera

activa els consumidors del municipi per tal que comprin amb els seus propis envasos als diferents establiments comercials que tenen secció al tall. Residu Zero difondrà la compra sense generar tants residus plàstics. Per a aconseguir-ho, l’entitat s’instal·larà al supermecat Esclat el 16 de novembre d’11 a 14 hores; al CondisLife, el 21 de novembre de 17

La Regidoria de Medi Ambient també se suma a la Setmana de Prevenció de Residus i ha informat que incidirà en la importància de reciclar adequadament, especialment, la fracció orgànica. El Departament repartirà bosses reutilitzables a les portes d’alguns establiments comercials i al mercat ambulant dels dijous per reduir l’ús de bosses de plàstic. Tanmateix, l’Aula del parc del dia 17 serà sobre reducció de residus.

El Mercat Municipal també fomenta la compra amb envàs reutilitzable La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Perpètua ha informat que la primera trobada de la nova Comissió de Festa Major serà el dia 6 de novembre. Per tal de participar a la reunió cal haver-se ins-

crit anteriorment enviant un correu electrònic a humetsg@ staperpetua.cat o trucant al 93 560 01 03 (Granja Soldevila) La Comissió de Festa Major és l’encarregada, juntament amb la Regidoria de

Una de les activitats de l’Aula del parc / L’Informatiu

El col·lectiu Friday for future es concentra un cop al mes El col·lectiu Friday for future format per joves de Santa Perpètua ha anunciat que cada darrer divendres de mes realitzarà accions per visualitzar la problemàtica al voltant del canvi climàtic. El passat 25 d’octubre es van concentrar a la plaça de la Vila amb el missatge Emergència Climàtica. Respecteu les que venim. L’organització ha avançat que la propera assemblea oberta serà el 17 de novembre a les 18 hores al Casal Popular. Redacció

Cultura de l’Ajuntament de Santa Perpètua, de programar les diferents activitats en el marc de la Festa Major d’Estiu. Els participants rebran comunicació del lloc i l’hora de la trobada. Redacció Sortida en el marc de les Jornades del Patrimoni / L’Informatiu


Cultura

24 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Els Bandarres protagonitzen aquest 10 N el segon Concert de Tardor Redacció

L

a formació Els Bandarres protagonitzen aquest diumenge 10 de novembre la segona actuació del cicle de Concerts de Tardor que organitza l’Associació Amics de Santiga. L’activitat tindrà lloc a partir de les 12 hores al Teatre del Cen-

tre Parroquial. El cicle es va inaugurar el 27 d’octubre amb el grup Violetta Curry Quartet en una actuació que es va celebrar a l’Església de Santiga. Els Bandarres és una formació musical de l’Escola Municipal de les Arts (EMA) de Santa Perpètua i que integren més de cinquanta joves intèrprets,

El primer Concert de Tardor a càrrec de Violetta Curry / L’Informatiu

que han actuat meritòriament a diferents llocs de Catalunya, el País Basc, Alemanya (dues vegades) i Holanda. Amics de Santiga recorda que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va crear l’Escola Municipal de Música l’any 1989. L’any 2008 es va ampliar el servei amb la creació de l’àrea de dansa i el centre va passar a denominar-se Escola Municipal de Música i Dansa. Actualment amb el nom d’EMA, “l’esperit innovador segueix oferint nous horitzons de formació musical, entre altres disciplines i de manera especial per la banda de música Els Bandarres, de sobres acreditada”, segons manifesta l’entitat. Les formacions de l’Escola Municipals de les Arts són habituals en el cicle de Concerts de Tardor.

Amics de Santiga commemora a Montserrat el 35è aniversari L’entitat Amics de Santiga inaugurarà el dissabte 16 de novembre un monòlit de la Mare de Déu de Santiga al Camí dels Degotalls, a Montserrat. L’acte, que tindrà lloc a les 12.30 hores, s’emmarca en la commemoració del 35è aniversari de l’associació. El programa d’actes inclou l’assistència a una Missa conventual (11 h) i un dinar

de germanor (14.30 h). La sortida es portarà a terme a partir de les 8.45 hores. L’entitat ha posat a disposició dels socis un autocar que sortirà de la Rambla de Santa Perpètua a partir de les 8.45 hores. L’Associació d’Amics de Santiga va ser fundada el 27 d’octubre de 1984 per Josep Navarro , Joan Sellés, Rosa Rovira, Maria Àngela Soler, Joan Surroca i Jaume Vinyals.

En aquests 35 anys han estat presidents de l’entitat Josep Navarro, Pere Humet, Antoni Altayó i Jaume Vinyals. Els objectius bàsics fixats aleshores se segueixen mantenint ben vius avui, segons recorda l’entitat: treballar per la cultura, la recuperació del patrimoni de Santiga i vigilant alhora, que els camps i vegetació de ribera no desapareguin. Redacció

La nova edició del Voluntariat per la llengua, en activitats grupals El Consorci per la Normalització Lingüística ha posat en marxa una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua totalment renovada. Aquest curs, el programa es farà a través d’activitats grupals i fins al juny, cosa que permetrà que l’entrada d’alumnat es pugui donar durant tots els mesos. L’objectiu del programa continua sent que cada cop hi hagi més persones que coneguin i parlin el català. Des-

prés d’uns anys duent a terme aquest programa a base de parelles lingüístiques, ara s’aposta per diferents activitats en grup que a Santa Perpètua són tallers de conversa, tallers de lectura fàcil i rutes i visites guiades per l’entorn de la localitat. Els tallers de conversa ja funcionen al Centre Cívic La Creueta, dirigits per una persona voluntària, i és previst que comencin en breu al Centre

Cívic Can Folguera i El Vapor. De fet, en aquests dos darrers equipaments el que ja han començat són els tallers de lectura fàcil en català. Els participants llegeixen un llibre i després en grup comentaran la lectura. El Servei Local de Català anima a qualsevol persona que estigui interessada a participar que es dirigeixi a la Xarxa de Centres Cívics o al mateix servei. Redacció

El Pirineu Insòlit. 50 llocs on perdre’s, nou llibre del perpetuenc Jesús Ávila L’escriptor perpetuenc Jesús Ávila Granados acaba de publicar el seu darrer llibre El Pirineu Insòlit. 50 llocs on perdre’s ( Ed Cossetània), en versió catalana i El Pirineo Insólito. 50 lugares donde perderse (Lectio ediciones) en llengua castellana. El llibre fa el número 111 de la seva llarga trajectòria on destaquen Senderos históricos de Andalucía, La Catalunya del Císter, El libro negro de la historia de España o Mazmorras que han hecho historia. El nou llibre proposa una manera de descobrir la cadena muntanyenca que separa Espanya i França, en el seu doble vessant, amb una nova mirada

i amb altres valors. Els llocs que presenta són desconeguts per a les grans rutes turístiques i demanen ser descoberts per persones que estimin la cultura, segons destaca l’autor, que afirma que el llibre obeeix “a un instint de viatger”. Ávila recorda que són llocs que descriu en tres pàgines i per ser descoberts en un cap de setmana on apareixen enclavaments relacionats amb la mitologia, catarisme, templers, llegendes i rutes històriques i espais naturals. L’autor ha destacat que més del 90% del seu centenar de llibres els ha escrit a Santa Perpètua. Redacció

Jesús Ávila Granados con sus últimas publicaciones / L’Informatiu

Sortida de germanor de la Casa de Andalucía La Casa de Andalucía de Santa Perpètua ha tornat a organitzar una sortida coincidint amb la castanyada. La trobada va tenir lloc a una casa de colònies a Centelles el 2 i 3 de novembre. Gairebé un centenar de persones van assistir i van poder realitzar un Passatge del Terror amb un alt grau de creativitat amb disfresses originals on van compartir humor i ensurts. La sortida també esdevé un lloc de festa, convivència i germanor, segons ha destacat l’entitat en un comunicat.

La Casa de Andalucía també ha programat el 16 de novembre un sopar de socis que esdevindrà una nova oportunitat per trobar-se en un moment de germanor i compartir diversió. L’entitat també ha anunciat que el proper 21 de desembre tindrà lloc el festival solidari de Nadal. L’entitat encara no ha definit la causa solidaria a la que destinarà la recaptació d’aquell dia però assegura que serà “un esdeveniment molt especial per a tohom” Redacció

Participants a la sortida de la Casa de Andalucía / Casa de Andalucía


Esports

/ 25

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Futbol

Bàsquet

El Santa Perpètua empata (3-3) amb l’Argentona en un partit boig

El Llar 56-CB Santa Perpètua es recupera de la primera derrota amb un nou triomf

Juanjo Cintas

E

l primer equip de la UCF Santa Perpètua va empatar dissabte a tres gols a casa contra l’Argentona en un partit boig amb tres expulsats, dos penals i en el qual podia haver guanyat qualsevol dels dos equips. L’Argentona va tenir una ocasió molt clara al començament per avançar-se, però entre Adán i Cata van impedir que la pilota entrés a la porteria local. Al minut 6, el Santa Perpètua va fer l’1 a 0. Gago va aprofitar una centrada de Suárez des de l’esquerra per avançar els locals. Al minut 24, Dani es va quedar sol davant del porter, però no el va poder superar. Un minut després, Víctor va marcar el 2 a 0. A la mitja hora de joc, Veraguas va disposar d’una oportunitat molt clara, però el porter de l’Argentona va evitar el gol. Els visitants van retallar diferències en aprofitar un penal molt dubtós. L’Argentona va buscar l’empat abans del des-

El Santa Perpètua necessita amb urgència una victòria / UCF Santa Perpètua

cans. Adán va intervenir amb encert en una ocasió, un davanter va xutar creuat en una altra acció i, finalment, al minut 46, va arribar el 2 a 2. A la segona part, l’Argentona va sortir més fort, però el Santa Perpètua es podia haver avançat novament al minut 5. Dani es va plantar davant del porter, però, abans que xutés amb moltes opcions de fer gol, un defensa li va treure la pilota. Al minut 8,

l’Argentona va aprofitar una falta indirecta dins de l’àrea per aconseguir el 2 a 3 i va veure com li expulsaven dos jugadors per doble groga, un al minut 18 i l’altre al 30. El Santa Perpètua es va llençar sobre la porteria visitant i, al minut 38, Víctor va empatar en transformar un penal. Tres minuts després va ser expulsat Isaac. En els darrers instants, els dos equips van tenir una ocasió cadascun per desnivellar el marcador.

Futbol

El conjunt sub-25 del Llar 56-Club Bàsquet Santa Perpètua va guanyar diumenge per 69 a 55 el Sant Medir. Els perpetuencs són líders amb 11 punts, però han jugat un partit més que el segon classificat, les Corts, que és l’únic equip invicte del grup. El proper cap de setmana descansaran. La jornada anterior, el Llar 56-CB Santa Perpètua va perdre per 68 a 52 contra les Corts en el partit que enfrontava als dos primers classificats del grup. Els dos equips arribaven a aquesta jornada invictes. Amb el triomf,

Atletisme

Marc Tort, campió català de 10 quilòmetres en ruta L’atleta perpetuenc Marc Tort s’ha proclamat campió de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta en la categoria M45. La competició va tenir lloc el

El primer femení de la UCF Santa Perpètua cau golejat a Girona (4-0) El primer equip femení de la UCF Santa Perpètua va perdre diumenge al camp del líder, el Girona, per 4 a 0. Al descans, el conjunt perpetuenc ja queia per 2 a 0. El Girona va sentenciar a la segona part amb dos gols més. El Santa Perpètua és setè amb 10 punts i dissabte re-

brà la visita de la Guineueta, que és dotzè amb set punts. D’altra banda, el conjunt de Tercera Catalana del Santa Perpètua rebrà diumenge la visita del Centelles. Els perpetuencs, que estan situats a la cua de la classificació, no estan tenint sort en aquesta fase inicial de la temporada.

La UCF Santa Perpètua farà la presentació oficial de les seves plantilles de la temporada 2019-2020 dissabte, dia 9 de novembre, a partir de les 16.30 hores. L’acte tindrà lloc al Centre Municipal de Futbol Paco Navarro. L’entitat compta amb 28 equips i l’escola. J.C.

les Corts se situava en primera posició en solitari. Per la seva part, el sènior del CB Santa Perpètua, que va descansar el cap de setmana, s’enfrontarà la propera jornada al Guinardó, que és el tercer classificat. El CB Santa Perpètua ha signat un acord de patrocini amb les empreses Llar 56 i Economia Legal per dues temporades. L’aspecte més visible d’aquest pacte és la incorporació del nom del patrocinador Llar 56 al conjunt sub-25 que ja es diu Llar 56-CB Santa Perpètua. J.C.

Marc Tort, al centre del podi / Marc Tort

dia 20 d’octubre a la localitat de Sant Cugat del Vallès. Tort, que és membre del Club Atlètic Mollet, va fer un temps de 36 minuts i 23 segons. J.C.


Esports

26 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Hoquei

Futbol sala

El Dalmec Santa Perpètua és colíder després de vuit jornades

Iris Amaro juga aquesta temporada al CN Caldes

Juanjo Cintas

E

l primer equip del Club Hoquei Dalmec Santa Perpètua va guanyar dissabte el Lloret per un clar 6 a 2. Després d’aquest triomf, el conjunt que entrena Enric Batlle comparteix el liderat al grup A de la Primera Catalana amb el Vic amb 18 punts. Els d’Osona i els de la nostra localitat són els únics equips invictes en la competició. En les vuit jornades que s’han disputat, els dos conjunts sumen cinc victòries i tres empats. El tercer classificat és el Roda amb 17 punts. Els perpetuencs estan protagonitzant un inici de lliga espectacular. La temporada passada, quan militava al grup B de la Primera Catalana, el Dalmec ja va fer una molt bona primera volta i va guanyar a les pistes dels equips més forts de la competició. Aquest any, amb el canvi de grup, hi havia dubtes sobre el potencial dels rivals i sobre quina seria la resposta dels jugadors locals. En aquestes primeres vuit jornades, les coses han anat molt bé. L’objectiu de la temporada era

ha pogut per motius d’estudis. Per això, al final, ha fitxat pel CN Caldes, que aquesta temporada torna a jugar a la Segona Divisió després d’aconseguir l’ascens. Iris Amaro ja va jugar quan tenia 15 anys al primer equip del CN Caldes. Va ser la seva primera temporada en un conjunt sènior i aleshores també va disputar la Segona Divisió espanyola. J.C.

El sènior A del Dalmec està molt fort en aquest inici de lliga / L’Informatiu

assegurar la permanència, però sense oblidar-se de la possibilitat de jugar el play-off d’ascens. De moment, l’equip està molt bé. La propera jornada, anirà a la pista del Folgueroles. El proper rival dels perpetuencs està situat a la zona baixa de la classificació amb 10 punts, però qualsevol rival d’aquesta lliga és complicat. El primer equip del Club Hoquei Dalmec Santa Perpètua havia guanyat la jornada anterior per 2 a 4 a la pista del Bigues i Riells. El Bigues i Riells va marcar primer i Joel va empatar de pe-

nal. Amb el resultat d’1 a 1, es va arribar al descans. A la segona part, el Dalmec va fer dos gols seguits. Els locals van reduir les diferències i els perpetuencs van sentenciar amb un quart gol. En aquesta segona part, Eric va anotar dos gols i Joel, un. D’altra banda, el sènior B del Dalmec Santa Perpètua va guanyar diumenge el Masquefa per 3 a 2. Els perpetuencs són cinquens al grup D de la Segona Catalana amb 12 punts, a tres del líder. Ara, s’enfrontaran al Castellar, que és desè amb 10 punts.

Futbol sala

El sènior de l’Sport Sala rebrà dissabte la visita del líder

Aleix, en una acció d’atac contra el Canet B / L’Informatiu

El conjunt sènior de l’Sport Sala rebrà dissabte la visita del líder, el Sant Joan de Vilassar B, després de la jornada de descans del cap de setmana passat. Els perpetuencs són cinquens al grup 1 de la Segona Divisió Catalana amb sis punts, mentre que el seu pro-

La perpetuenca Iris Amaro juga aquesta temporada al Club Natació Caldes, que milita a la Segona Divisió espanyola de futbol sala femení. El nou equip d’Amaro està situat a la zona mitjana-baixa de la classificació. L’esportista de la nostra localitat volia continuar jugant aquesta temporada a la Primera Divisió espanyola, l’any passat ho va fer a l’Eixample, però no

per rival és el primer classificat amb dotze punts i ha guanyat els quatre partits que ha disputat amb un balanç de 23 gols marcats i set d’encaixats. L’Sport Sala ha guanyat dos partits i n’ha perdut altres dos. La jornada anterior va guanyar per

1 a 6 a la pista del Montmeló i va posar punt final a una ratxa de dues derrotes seguides. Els perpetuencs van sumar els tres punts davant d’un dels equips de la zona baixa de la classificació. El partit va ser de clar domini del conjunt de Santa Perpètua. Alonso va fer el 0 a 1 al minut 3 i, un minut després, Aleix va marcar el 0 a 2. Abans del descans, els locals van reduir les diferències i van posar una mica d’emoció al partit. A la segona part, els perpetuencs van ser molt superiors i van sentenciar amb dos gols d’Aleix, un d’Alonso i un altre d’Albert. L’Sport Sala es retrobava així amb la victòria. Els de la nostra localitat havien debutat amb triomf, però després van encaixar dues derrotes de forma seguida, una a casa i una altra fora. J.C.

Iris Amaro, disputant un partit amb el CN Caldes / L’Informatiu

Atletisme

El 16 de novembre, es corre la cinquena Night Trial El Club Esportiu Fondistes Fem Força de Santa Perpètua manté oberta la inscripció per participar en la cinquena Night Trail. La cursa nocturna se celebrarà el dia 16 de novembre a partir de les 20 hores i té un recorregut de vuit quilòmetres. La sortida es farà des del Pavelló. Les persones interessades es poden inscriure a la pàgina web runedia.mundodeportivo.com. L’entitat perpetuenca ha previst un màxim de 250 corredors. La major part del recorregut és per pista i, per tant, molt assequible per a principiants en curses nocturnes. En aquesta ocasió no hi haurà cronome-

tratge oficial amb xip, però el temps arribarà al mòbil de cada participant al final de la prova, si la cobertura ho permet. Tots els corredors tindran un obsequi, beguda i entrepà. Hi haurà també, entre d’altres, premis per als atletes més veterans tant masculí com femení. Poden participar a la cursa els atletes que a dia 16 de novembre tinguin 16 anys o més. Els menors de 18 anys hauran de portar una autorització dels pares o tutors per fer la inscripció. És obligatori portar frontal o llanterna. S’acceptarà l’opció de samarreta amb led incorporat. J.C.

Karate

Nous èxits del Senshi Dojo al Trofeu de Sant Feliu L’Escola de Karate Senshi Dojo va obtenir diversos podis en el Trofeu de Sant Feliu de Guíxols. En kata, van ser primers Laia Molina i Noe Muñoz; segons, Nerea Martínez i Desiré Barcenilla i Mauro Moral; i tercers,

Víctor Rodríguez i Jordi Molina. En kumite, van ser primers Laia Molina i Jordi Vilardebó; segon, Jordi Molina; i tercers, Mauro Moral, Mei Altayó, David Martín i Francisco Javier Rodríguez. J.C.


La Ciutat

/ 27

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Fem salut / Espai del CAP Santa Perpètua

Comença la campanya de vacunació de la grip. Desmuntem els mites

U

del virus que produeixen la grip canvien anualment. A més a més, les defenses que fabriquem després de vacunar-nos a de la grip duren uns mesos. Cada any es revisa la composició de la vacuna per un grup d’experts i es decideix quines soques s’hauran d’incloure segons els nous virus que van apareixent.

n any més comença la campanya de vacunació de la grip. La vacuna de la grip és el mitjà més efectiu per protegir-se d’aquesta malaltia. És important tenir en compte que la infecció pel virus de la grip pot provocar complicacions greus que poden fer necessària l’hospitalització i fins i tot causar la mort. De fet, cada any moren més de mig milió de persones al món a causa de la grip. Tot i això, són molts els mites i creences que empenyen a que moltes persones es mostrin reticents a vacunar-se, impedint així que quedin protegides davant d’aquesta greu malaltia. Algunes de les falses creences més comunes són: 1. La vacuna pot provocar la grip La vacuna de la grip està feta amb virus morts, és a dir, virus inactius que NO poden transmetre la malaltia. Com totes les vacunes, pot provocar alguns efectes secundaris lleus (reacció cutània lleu o una mica de febre) que normalment no duren més de dos dies. Això ens condueix al següent mite. 2. La vacuna de la grip pot causar efectes secundaris greus Realment, els efectes adversos són molt poc freqüents i, tal com hem mencionat anteriorment, la majoria de vegades són efectes secundaris localitzats i lleus. La vacuna de la grip ha demostrat ser molt segura. 3. La vacuna de la grip no és efectiva

La vacuna és el mitjà més efectiu per protegir-se

El CAP Santa Perpètua està ubicat a l’avinguda de Jacint Verdaguer / L’Informatiu

La protecció que ens brinda la vacuna de la grip varia cada any. Aquesta efectivitat també varia en funció de l’edat, de l’estat de salut i de si els virus que circulen aquell any són semblants per als que protegeix la vacuna. L’evidència suggereix que aquesta vacuna evita milions de casos d’hospitalització i defuncions cada any relacionades amb el virus de la grip. També hem de tenir en compte que si una persona es vacuna contra la grip i es contagia, els símptomes de la malaltia seran més lleus que no pas si no es vacuna.

donen símptomes lleus. Per tant, la grip i el refredat són dos tipus d’infeccions diferents. La grip provoca símptomes greus que poden conduir a presentar complicacions importants.

4. No acostumo a refredar-me Hem de dir que els refredats són causats per altres virus que

6. Si estic refredat no em puc vacunar Les úniques contraindicacions

5. Quan em poso la vacuna agafo més refredats que mai La vacuna de la grip només protegeix contra el virus de la grip. Com ja hem comentat anteriorment, el virus del refredat i la grip són diferents. De fet, existeixen molts altres virus que poden causar infeccions respiratòries i dels quals no hi ha vacunes disponibles.

són el fet de tenir més de 38ºC de febre, o tenir al·lèrgia a alguns dels components de la vacuna. 7. No em poso mai la vacuna i mai he agafat la grip El fet de no agafar la grip pot ser a causa de l’atzar i pot dependre de si has estat exposat o no al virus; també dependrà del teu estat de salut o de si ets una persona de risc. Però és important tenir en compte que, encara que agafem el virus i no emmalaltim, ens podem convertir en transmissors de la malaltia i afavorir la propagació del virus. 8. No és necessari vacunar-se cada any de la grip És molt important vacunar-se de la grip cada any ja que les soques

Cal recordar que la vacuna contra la grip estacional s’està utilitzant des de fa més de 60 anys i que protegeix contra les soques del virus de la grip més prevalent de cada any. La vacuna contra la grip, juntament amb les mesures higièniques, són la millor prevenció per reduir les probabilitats de patir la grip i de contagiar-la a les altres persones. El període òptim de vacunació és des del 28 d’octubre fins el 15 de desembre, uns quinze dies abans que la grip arribi al llindar epidèmic. Tot i això, les dosis estaran disponibles a tots els centres d’atenció primària durant tota la temporada de grip. Per a qualsevol dubte sobre la vacucació us podeu adreçar als professionals dels vostres centres d’atenció primària de referència i resoldre qualsevol neguit que tingueu.


Grups Municipals

28 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Grups municipals del govern

Llibertat-DiàlegSolucions

Diumenge tothom a votar! Malgrat el cansament i l’emprenyament dels progressistes, diumenge 10N hem d’anar a les urnes per omplir-les d’esperança, de llibertat, de diàleg i de solucions. Vivim una situació política complexa de bloqueig que no ens deixa avançar. La política té com a funció principal oferir solucions als problemes de la gent. Necessitem assegurar l’accés a l’habitatge i regular els preus del lloguer, com a Europa; necessitem derogar la reforma laboral del PP per aconseguir llocs de treball i sous dignes; necessitem mesures urgents davant de l’emergència climàtica i un Nou Acord

Verd; necessitem polítiques feministes per avançar en la igualtat entre dones i homes i lluitar contra la violència masclista; necessitem preparar-nos contra la nova crisi econòmica que tenim a les portes, blindant l’estat del benestar. Tot això serà més factible amb un gran resultat electoral d’En Comú Podem (ECP) a Catalunya i d’Unides Podem (UP) a Espanya, que possibiliti un govern progressista. En Comú Podem és la única candidatura que ha presentat una proposta per sortir del bloqueig polític i avançar en la resolució del conflicte entre Catalunya

i Espanya. Aquest no es solucionarà amb més amenaces, vies unilaterals, sentències i presó. Necessitem cercar acords per tornar a la política i sortir del bloqueig amb solucions viables i ràpides que generin diàleg. La proposta es basa en: blindar i reforçar l’autogovern de Catalunya; fer possible la llibertat dels líders polítics i socials a la presó mitjançant l’indult per afavorir el diàleg; i creació d’una taula de diàleg per promoure un nou acord entre Catalunya i Espanya que pugui ser referendat per la societat catalana. No serà fàcil, és l’alternativa més viable. El 10N si vols solucions, vota solucions. Vota En Comú Podem!

Este domingo tenemos la oportunidad de formar un Gobierno fuerte, estable, progresista y que nos una a todos, para avanzar en igualdad, transición ecológica, empleo de calidad y con pensiones justas y oportunidad para los jóvenes. Ese momento es ahora: Ahora sí. Ahora, no hay tiempo que perder, hay que seguir avanzando. Ahora, más responsabilidad y más sentido de Estado. Ahora, más generosidad y más consenso. Ahora, más confianza. Ahora, ni un paso atrás en libertades. Ahora, más altura de miras. Ahora, igualdad real entre mujeres y hombres. Ahora, cero tolerancia con la

violencia machista. Ahora, más justicia social. Ahora, seguir luchando contra el cambio climático. Porque ahora, vamos a transformar este país en la España que nos merecemos. Uno de los principales problemas políticos actuales es el bloqueo que vivimos. Por eso es muy importante que el 10N concentremos el voto en la única opción que puede garantizar un gobierno progresista y viable; la única opción capaz de desbloquear la situación: el Partido Socialista. Porque sólo los socialistas ofrecemos una alternativa de voluntad real para resolver el problema de Cataluña y que nos permita estar

juntos. La estrategia independentista ha fracasado, no tienen ruta, y ahora queda su frustración y rabia. Sólo nosotros seguimos defendiendo la necesidad de basar la solución en la ley y el diálogo y lo hacemos cada día desde las ciudades y pueblos catalanes. Si el domingo el Partido Socialista vuelve a ser el más votado, habrá gobierno en diciembre y en 2020 se aprobarán leyes sobre educación, cambio climático, protección a la infancia o nuevas medidas contra la violencia de género. Este es nuestro compromiso: anteponer las necesidades del país y ser la voz del progreso. VOTA PSC!

Al Ple del 30 d’octubre, l’alcaldessa Isabel Garcia afirma amb rotunditat que NO està a favor del desdoblament de la carretera B140 de Santa Perpètua a Sabadell. Podeu escoltar-ho en la seva pròpia veu a ràdio Santa Perpètua podcast Plens Municipals a partir del minut 49 amb 35 segons: “Els prego que deixin de repetir i repetir que el contenciós administratiu contra la llicència d’obres d’Amazon amaga el desig de l’equip de govern de desdoblar la carretera B140. Això és rotundament fals. És més, el govern local ha repetit de manera reiterada que per nosaltres aquest desdoblament no és la solució...”

Al Ple municipal del 28 de febrer de 2019, l’alcaldessa Isabel Garcia afirma amb rotunditat que SI està a favor del desdoblament de la carretera B140 de Santa Perpètua a Sabadell. Podeu escoltar-ho en la seva pròpia veu a ràdio Santa Perpètua podcast Plens Municipals a partir del minut 12 amb 29 segons: “en quant a si l’Ajuntament estaria d’acord a fer el desdoblament de la B140 (...) estem denunciant que aquesta via no té capacitat per absorbir l’increment de trànsit que provocarà aquesta implantació logística que es pot calcular entre 5.000 i 8.000 vehicles diaris d’increment

de ció sit. del

La semana pasada en el pleno de octubre vimos y escuchamos a la alcaldesa leer una declaración infame e irrespetuosa con la democracia española, aprobada también con los votos a favor y la complacencia del Partido Socialista.

competencia municipal, ni asuntos en los que ninguna administración, y menos un ayuntamiento, deba incurrir. A día de hoy, lo único que hemos recibido los vecinos de Santa Perpetua de este gobierno municipal autoproclamado de izquierdas y progresista ha sido una subida de impuesto para el próximo año.

más formación y empleo de calidad, eliminar los contratos basura y que todos los trabajadores sean indefinidos. Si tenemos trabajo, tendremos garantizadas unas pensiones dignas. Y queremos menos impuestos, bajar la tasa de autónomos o eliminar impuestos como el de sucesiones.

spmencomu@staperpetua.cat

Ahora sí psc@staperpetua.cat

Grups municipals de l’oposició

Isabel Garcia, quan menteix?

trànsit (...) Cal fer alguna actuad’ampliació d’aquesta via de trànEvidentment que estaríem a favor desdoblament d’aquesta via(...)”

S’atrapa abans a un mentider que a un coix. Malauradament, SPEC, abans ICV, ja ens té acostumats a aquest tipus de comportament. Aquesta és una actitud cínica i irresponsable que només persegueix amagar les seves pròpies responsabilitats polítiques de governar Santa Perpètua. Alcaldessa, quan va mentir?, al febrer o ara a l’octubre.

ercspm@ercspm.cat

España En Marcha

Recriminamos al gobierno de En Comú y a sus socios socialistas su mimetización con el separatismo. Es ya una realidad que este equipo de gobierno no dista en nada de lo que podría ser uno declarado abiertamente independentista. Ya va siendo hora de que el equipo de la alcaldesa deje de preocuparse por temas que no son ni

santa.perpetua@ciudadanos-cs.org

Este domingo escogemos el modelo de España que queremos. Queremos un país centrado en las familias, en todas, queremos fomentar la natalidad ayudando en la conciliación. Queremos una sanidad igual para todos en todos los lugares. Queremos

Albert Rivera es el presidente de quienes se lo curran cada día. Es el único que mira al futuro y no al pasado. El que se atreve a hablar de lo que el bipartidismo quiere silenciar, de los problemas reales de los ciudadanos. Este 10 de noviembre vamos a poner España en marcha.


Convocatòries

/ 29

Benestar Social

Concursos

Ajuts per al menjador del Casal Gent Gran

Concurs per pintar la persiana del casal Pit roig

La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuts individuals del menjador del casal de la gent gran 2020. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que (a) presentin una situació de gran vulnerabilitat econòmica, (b) que per motius de salut es valori la necessitat de garantir la supervisió i control durant l’àpat, (c) que es trobin en situació d’aïllament i/o falta de xarxa social de suport o (b) que el domicili presenti condicions deficients per a l’elaboració dels àpats. Les sol·licituds es podran presentar del 25 de novembre al 5 de desembre, ambdós inclosos. Les sol·licituds dels/les participants en la convocatòria es valoraran en funció de criteris econòmics i socials

Ajuts del Servei d’àpats a domicili 2020 La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuts individuals del servei d’àpats a domicili 2020. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS i que reuneixin un mínim de dues de les condicions establertes a les bases. El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 16 de desembre, ambdós inclosos. Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel seu representant legal.

Comerç

Línia d’ajuts per al comerç Fins el dia 31 de desembre, les empreses i autònoms poden presentar les sol·licituds per acollirse a una línia d’ajuts que s’emmarca en el pla anual de subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement. L’objectiu d’aquests ajuts és dinamitzar el comerç mitjançant la recuperació de locals buits, la reforma d’establiments o parades de mercats municipals, així com la instal·lació de sistemes de recollida en els establiments. Més informació a http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2019/

Ciutadania

Trobada de la Colla de 1942 Tots aquells que vau nèixer l’any 1942 i tingueu ganes de fer una trobada en un dinar de pau, amistat i germanor, el farem definitivament el 17 de novembre al restaurant Can Montsenya. Podeu apuntar-vos fins el 14 de novembre. Més informació i inscripcions per telèfon: A. Llonch: 627 603 598 // B. Viñals: 686 798 233 // J. Morral 646 364 724 // R. Duran: 615 990 260 // U. Serrano: 669 991 854.

Trobada de la Colla de 1954 La Colla del 54 estem preparant la 3a Trobada de tots els que farem o hem fet 65 anys durant el 2019. Enguany ho celebrarem el diumenge 24 de novembre amb un dinar on esperem retrobar-nos tots i totes. Els interessats podeu fer la vostra reserva fins el 18 de novembre a la Xarcuteria Subirats. Si us interessa participar podeu demanar informació a: J. Subirà: 617 713 203 // C. Subirats 650 457 443 // M. Oller 658 848 332.

Amb el motiu del 3r aniversari d’obertura de l’espai del Casal Popular, l’entitat convoca un concurs de propostes de grafits per decidir quin mural es pintarà a la persiana de l’entrada del local. La participació serà totalment gratuïta i oberta a tothom. Pot ser individual o en grups, però el premi continuarà sent entregat de forma única a la proposta guanyadora, independentment del nombre d’integrants del grup. La temàtica serà el casal popular i totes aquelles coses que considerin les artistes que estan relacionades amb el nostre casal (Casal, poder popular, Pit-roig, feminisme, països catalans, Santa Perpètua de Mogoda, xarxa d’entitats, apoderament juvenil, lluita de classes, lluita popular). Es descartaran automàticament els treballs racistes, masclistes, lgtbifòbics o feixistes. Les propostes de mural s’han de fer en format digital (JPEG o PDF) i dimensions quadrades, abans del 21 de novembre de 2019. Els documents seran enviats a l’adreça de correu electrònic casalpopularspm@gmail.com Junt amb l’obra, s’indicarà un pseudònim, títol de l’obra i si escau, una breu explicació de la mateixa. Tots el treballs presentats al concurs seran exposats al casal del dia 23 de novembre del 2019 al 15 de desembre de 2019. Del 13 al 15 de desembre es farà la votació, entre totes les persones que siguin sòcies del casal. El treball més votat esdevindrà guanyador del concurs i se li donarà un premi econòmic de 100€. El Casal posarà a la seva disposició el material necessari per dur a terme el projecte.

7è concurs “Piula contra les violències masclistes” Per 7è any consecutiu, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha posat en marxa, des del dia 1 de novembre, el concurs de piulades “@PiulaVallesOcc per unes relacions lliures de violències”. Tota la població major de 14 anys que visqui, estudiï o treballi al Vallès Occidental pot concursar amb una frase escrita, enviant-la a través del formulari que es troba al web www.cvvoc.cat. També es pot participar omplint el forr mulari en paper i dipositant-lo a les urnes repartides per instituts i altres equipaments del territori. Per participar cal crear una frase responent a la pregunta ‘I tu? Què en dius de la violència masclista?’ i que no tingui més de 110 caràcters (amb espais inclosos). Ha de ser una frase original, inèdita, sense abreviatures i no pot haver estat mai premiada en un altre concurs. A través del compte de twitter @PiulaVallesOcc i Instagram es difondran les frases de les persones participants. També es pot seguir tota la informació de la campanya de sensibilització.

Si voleu rebre l’Informatiu al vostre correu electrònic podeu subscriure-us enviant un mail a linformatiu@ staperpetua.cat amb l’assumpte l’Informatiu.

linformatiu.staperpetua.org @linformatiuSPM flickr.com/linformatiuspm linformatiuspm

Edita: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda · Publicitat i impressió: GPL SCCL · Directora de Comunicació: Eduard Jiménezz Redacció: Francesca Mejías, Rodrigo González, Bàrbara Arco, Estrella Núñez, Marta Hiraldo, Rafa Domínguez i Juanjo Cintas· Tiratge: 11.400 exemplars · Dipòsit legal: B-468892000 · A/e: linformatiu@staperpetua.catt · Telèfon: 93 574 13 14 · Web: http://linformatiu.staperpetua.org L’Informatiu no es responsabilitza de les opinions publicades, tant de la ciutadania com dels grups municipals. En ambdós casos, els escrits no poden atemptar contra la dignitat de les persones. linformatiu@staperpetua.cat Ràdio Santa Perpètua / Camí de la Granja s/n / 08130 SPM


Agenda

30 / DV

DS

DG

DL

DT

DC

DJ

DV

DS

DG

DL

DM

DC

DJ

DV

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Exposicions 11 h / Ràdio Santa Perpètua Línia Directa amb l’Alcaldessa. Envia el teu missatge d’àudio al 608 74 80 18. Org.: Ràdio Santa Perpètua

22 h / Casal Popular Pit Roig Star Wars episodi III: La venjança dels Sith. Org.: Casal Popular Pit Roig

10 h / Plaça de la Vila Mercat solidari amb vermut i música. Org: CDR Santa Perpètua

16.30 h / Camp de Futbol Paco Navarro Presentació oficial de l’Himne de l’UCF i les seves plantilles. Desfilada d’equips i foto grupal. Org.: UCF Santa Perpètua

18.30 h / Camp de Futbol Paco Navarro Partits amistosos del Juvenil A amb el Llerona CE i de la 1ª Divisió femenina amb l’Amateur vs EE Guineueta CF.. Org.: UCF Santa Perpètua

10.30 h / Església de Santiga Visita guiada a l’església de Santa Maria l’Antiga a càrrec del Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM). Abans, a les 9.00 h se celebra la missa del mes. Org.: Amics de Santiga

12 h / Teatre del Centre Parroquial 2n concert dels Concerts de Tardor. Actuació de Bandarres, banda de l’Escola Municipal de les Arts. Org.: Amics de Santiga

12 h / Casal Popular Pit Roig Vermut popular, preus habituals. Org: Casal Popular Pit Roig

18 h / Biblioteca Josep Jardí Berta, la fulla viatgera. Sala de prelectors, per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. Org.: Biblioteca Josep Jardí

18.30 h / Biblioteca Josep Jardí Prepara’t per opositar! Tot el que cal saber per a presentar-se a unes oposicions. Aforament limitat. Org.: Biblioteca Josep Jardí

19 h / Centre Cívic El Vapor Vida saludable. Iniciació a un estil de vida sense residus. Org.: Residu Zero SPM

18.30 h / Biblioteca Josep Jardí Beneficis de la vacunació: mites i realitats a càrrec d’Andrea Monllor, infermera de pediatria i Dolors Sans, infermera d’adults del CAP Santa Perr pètua. Org: Biblioteca Josep Jardí

19 h / Casal Popular Pit Roig Recull la cistella i coneix La Figuera, cooperativa de consum de proximitat, ecològic i de temporada. Org.: La Figuera

17 h / Centre Cívic Mas Costa Vida sense residus. Iniciació a aquest estil de vida. Org.: Residu Zero SPM 17 h / Plaça de la Vila Els infants dibuixaran les imatges de l’Informatiu pel Dia Mundial dels Drets dels Infants (20N). Org.: l’Informatiu

17.30 h / Biblioteca Josep Jardí Gina Ginger & Charlie Chives. Activitat en col·laboració amb Kids & Us per a infants d’1 a 3 anys. Entrada lliure fins a completar l’aforament. Org.: Biblioteca Josep Jardí

19.30 h / Casal Popular Pit Roig Acte antirepressiu. Org.: Casal Popular Pit Roig 22 h / Teatre del Centre Parroquial Cafarnaüm, drama libanès del 2018 dirigit per Nadine Labaki. Org.: Cineclub Cisco Mosenya

8 h / Plaça de la Vila Sortida fotogràfica al Castell de Montsoriu i Hostalric. Org.: AFOVISP 11 h / Supermercat Esclat Per comprar, fes servir el teu envàs. Org.: Residu Zero SPM

11.30 h / Biblioteca Josep Jardí Berta, la fulla viatgera, conte per a bebès. Org.: Biblioteca Josep Jardí 12.30 h / Casal Popular Pit Roig Vermut Perpetu a preus populars. Org: Moguda Perpètua i Casal Popular Pit Roig

18 h / Centre Cívic El Vapor Ballada Country Zombie. Participa disfressat. Org: Mogoda Country 00 h / CAM Bernades CAM-Pixa. Amb Club Lemur, PD montmuertos, DJS Wombo Combo. Org.: CAMissió

11 h / Aula del Parc Central Prevenció de residus. Jocs de reciclatge, per celebrar la setmana de prevenció de residus. Cal inscripció prèvia. Org.: Regidoria de Medi Ambient

11.30 h / Museu Municipal Feminae, taller per fer retrats originals, divertits i plens de color. Cal inscripció. Org.: Regidoria de Cultura 18 h / Teatre del Centre Parroquial Xarxa! El Follet i el Sabater, r espectacle musical de la Cia Sim Slabim. Org.: Cultura

18 h / Casal Popular Assemblea oberta sobre Emergència Climàtica. Org.: Friday for future

18.15 h / Biblioteca Josep Jardí La bruixa i Halloween. A partir d’una història es realitza una manualitat, destinada a infants de 4 a 10 anys. A càrrec de Puri Ortega. Cal inscripció. Org.: Biblioteca Josep Jardí

19 h / Centre Cívic La Creueta Eines de comunicació externa, formació per a entitats, dues jornades: 18 i 25 de novembre. Org.: Punt de Suport Associatiu

18.30 h / Biblioteca Josep Jardí Prepara’t per opositar! Tot el que cal saber per a presentar-se a unes oposicions. Aforament limitat. Org.: Biblioteca Josep Jardí

19.30 h / Centre Cívic El Vapor Aula d’Extensió Universitària: Què ens aporta una intensa vivència musical, a càrrec de Gemma Navarra. cal estar apuntat. Org.: AEU

9 h / Altres espais Cicle de passejades A Cent cap als 100 - Sant Joan de Vilatorrada. Cal inscripció al pavelló. Org.: Diputació de Barcelona i Regidoria d’Esports

17.30 h / Biblioteca Josep Jardí Berta, la fulla viatgera. Sala de prelectors, per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. Org.: Biblioteca Josep Jardí

10 h / Mercat Ambulant Paradeta informativa amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència vers les dones. Org.: Regidoria d’Igualtat

15.15 h / Centre Cívic Can Folguera El respecte a la llibertat de moviment i a la conquesta de l’autonomia. Taller gratuït a càrrec d’Aroa Gámez. Org.: Mamalleta’m

Tot el dia / Diversos espais Al Mercat municipal i supermercats de Santa Perpètua, Gran Recapte d’Aliments. Org.: Banc d’Aliments

17 h / Centre Cívic Mas Costa Nadal sense residus. Org.: Residu Zero SPM

Entre Llums i Ombres. Exposició de Josep Pérez. Fins el 17 de novembre Espai 2, la Granja Feminae Exposició de Silvia Alcalà. Fins el 8 de desembre Espai 1, la Granja Exposicions bibliogràfiques Ens endinsem en el món del Manga i Còmics Autobiogràfics fins el 16 de novembre Silenci, es roda i Autoajuda, del 19 al 30 de novembre Biblioteca Josep Jardí

Inscripcions Biblioteca Josep Jardí: Contes per a bebès: Berta, la fulla viatgera Dilluns 11 a les 18 h, dissabte 16 a les 11.30 h i dimecres 20 a les 17.30 h. Inscripcions a través del formulari web: bit.ly/36sHrfv L’hora del conte: La bruixa i Halloween El 18 de novembre a les 18.15 h. Inscripcions a través del formulari web: bit.ly/2JP4Iyl Taller de l’Aula del Parc: Jocs del reciclatge i la prevenció de residus El 17 de novembre a les 11 h a l’Aula del Parc. Inscripcions fins el 15 de novembre al correu-e auladelparc@staperpetua.cat Museu en família: Feminae El 17 de novembre a les 11.30 h. Inscripcions a través del formulari web: bit.ly/32hoglb Aula d’Extensió Universitària: Què ens aporta una intensa vivència musical El 19 de novembre a les 19.30 h. Inscripcions per correu-e: aeu_santaperpetua@hotmail. com

17 h / Supermercat Condis Life Per comprar, fes servir el teu envàs. Org.: Residu Zero SPM

A cent cap als cent Una caminada mensual al novembre, gener, febrer i març Inscripcions del 6 al 13 de novembre al Servei d’Esports de l’Ajuntament

22 h / Casal Popular Pit Roig Star Wars episodi VII: El despertar de la força. Org.: Casal Popular Pit Roig

Suport familiar Gratuït i obert a les famílies Més informació espiralcatalunya@gmail.com


Agenda

/ 31

Del 8 al 22 de novembre de 2019

Museu Municipal

Teatre

Retrats de paper

Xarxa! El Follet i el Sabater

El Museu en Família del mes de novembre ens ofereix una activitat de creativitat que serà guiada per la pintora Sílvia Alcalà, autora de l’exposició Feminae. La Sílvia presentarà la seva exposició i amb ella experimentarem realitzant un retrat, a través de la seva tècnica de collage, el seu estil personal i l’ús de ma-

terials diversos i coloristes. Vine i dissenya el teu propi personatge i sobretot no deixis de posar-li un gran somriure. Recordeu que Feminae, l’exposició d’obres de la Sílvia pot visitar-se fins el 8 de desembre. Diumenge 17 de novembre a les 11.30 h al Museu Municipal. Org.: Regidoria de Cultura

Cinema

Cafarnaüm: cinema en majúscules al Cineclub El Cineclub Cisco Mosenya presenta el proper divendres 15 el film Cafarnaúm, de Nadine Labaki. Ambientada al Beirut contemporani, la pel·lícula ens presenta Zain, un nen de dotze anys, que sobreviu als perills dels carrers de la ciutat gràcies al seu enginy. Renegant de l’existència que li ha tocat viure, recorre a la justícia per demandar els seus pares pel ‘crim’

d’haver-li donat la vida. Una drama contemporani de caràcter polític sobre un nen que es rebel·la contra la duresa i injustícia de la vida. El film fou nominat a l’Òscar, al Globus d’Or i al premi Bafta a la millor pel·lícula de parla no anglesa del 2019. Divendres 15 de novembre al Teatre del Centre. Org.: Cineclub

Amb més de 25 anys de recorregut sobre els escenaris, la companyia de teatre infantil Sim Salabim us convida a la representació de l’obra El Follet i el Sabater. L’espectacle narra la història d’un follet i un artesà que lluiten per aconseguir que unes màquines contaminants no malmetin el bosc on viuen. Un relat que té com a principal objectiu transmetre un missatge als nens i nenes, i també als adults, de respecte per la natura i pel treball dels artesans. La cuidada escenografia és obra de la pròpia companyia. Així mateix, la música de piano en directe és un

altre dels elements atractius d’una obra que compta amb prop de 15 anys d’història, i que ha arribat a Santa Perpètua gràcies al cicle teatral de la Xarxa. Les entrades es poden adquirir anticipadament a Dhivers art floral.

Diumenge 17 de novembre a les 18 h al Teatre del Centre. Org.: Regidoria de Cultura

Xerrada

Beneficis de la vacunació: mites i realitats La Biblioteca Josep Jardí us convida a la xerrada “Beneficis de la vacunació: mites i realitats” a càrrec d’Andrea Monllor, infermera de pediatria, i Dolors Sans, infermera d’adults del CAP Santa Perpètua. De la seva mà s’aclariran tots els dubtes que se us presentin en allò relacionat amb la inmunització. L’ús de les vacunes és un dels aspectes mèdics que més polèmica ha suscitat en els últims temps. La negativa d’alguns pares a vacunar els seus fills ha provocat que s’estenguin

alguns mites sobre les vacunacions. L’OMS (Organització Mundial de la Salut) ha intentat disipar les falsedats que hi ha sobre aquest tema. Durant la xerrada podreu aclarir els vostres dubtes. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament.

Dimecres 13 de novembre a les 18.30 h a la Biblioteca Josep Jardí Org.: Bibliooteca Josep Jardí

Telèfons d’interès Ambulatori (cita prèvia) 93 728 44 44 Ajuntament 93 574 32 34 Ajuntament (OAC) 93 574 32 34 Biblioteca 93 560 62 22 CAP Santa Perpètua 93 560 09 91 CAP La Florida 93 574 70 63 Casal d’Avis (pl. Vila) 93 560 67 53 Casal de la Gent Gran 93 574 82 04 CASSA (gestió comercial) 93 748 64 14 CASSA (avaries i reclam. 24h) 900 87 85 83 Catalana de gas 902 25 03 65 Centre Cívic Can Folguera 93 574 06 81 Centre Cívic Can Taió 93 544 37 16 Centre Cívic El Vapor 93 560 02 48 Centre Cívic La Creueta 93 560 75 88 Centre Cívic La Florida 93 574 08 30 Centre Cívic Mas Costa 93 560 49 04 Centre Formació Ocupacional 93 544 61 63 CIRI 747 76 07 61 Correus 93 560 44 03 El Telefonet 93 544 91 91 Emergències Generalitat (Bombers, Mossos...) 112 Escola de Música i Dansa 93 560 01 03 Granja Soldevila 93 560 01 03 IMSERSO 901 10 98 99 Incidències enllumenat públic 900 70 11 29 Jutjat de Pau 93 560 05 17 La Promotora i Punt Jove 93 560 51 78 Mogoda Serveis (SAM) 93 544 91 91 Oficina de Consum 93 560 01 03 Oficina d’Habitatge 93 560 32 34 Oficina de Recaptació 93 472 91 35 Oficina de Salut Pública 93 560 01 03 Policia Local 93 560 55 55 Protecció Civil 93 544 86 42 Punt LGTBI 747 76 07 63 Ràdio Santa Perpètua 93 574 13 14 Regidoria de Comerç 93 560 01 03 Regidoria de Comunicació 93 574 13 14 R. Convivència i Ciutadania 93 574 13 53 Regidoria de Cultura 93 560 01 03 Regidoria de Joventut 93 574 72 10 Regidoria d’Esports 93 560 33 16 Reg. Igualtat 93 560 42 05 Reg. Relacions Ciutadanes 93 574 37 21 Reg. Serveis Socials 93 749 31 60 Rodalies de Catalunya 902 41 00 41 SIAD 93 560 42 05 Tanatori 93 574 59 05 Taxis 641 66 42 00 Violència de gènere 016

8

M.C. Serrano

Lleida, 9

9

E. Dordal

Pare Rodes, 10

10

C. Torroella

Av. Setze, 40

11

M. Morató

Ausiàs March, 38

12

J. Peya

Pau Picasso, 7

13

La Creueta

Av. Santiga, 32

14

C. Relat

Rambla, 11

15

B. Rico

Av. Tres, 16

16

J. Guillén

Av. Barcelona, 2

17

M.C. Serrano

Lleida, 9

18

E. Dordal

Pare Rodes, 10

19

C. Torroella

Av. Setze, 40

20

M. Morató

Ausiàs March, 38

21

J. Peya

Pau Picasso, 7

22

La Creueta

Av. Santiga, 32


32 /

Del 8 al 22 de novembre de 2019

AFAVO Delegació SPM

“Fomentem el respecte cap a la persona malalta”

El delegat d’AFAVO és Ignasi Torra i la imatge és de la presentació de l’entitat

l’entitat Quin és l’objectiu de l’entitat?

L’objectiu d’AFA Delegació SPM, és donar suport i millorar la qualitat de vida dels familiars cuidadors de persones que tinguin la malaltia d’Alzheimer. Ho fem oferint informació, orientació, atenció i suport i també amb la conscienciació de la necessitat de fer un diagnòstic el més aviat possible. L’entitat ofereix un lloc de trobada, d’intercanvi d’experiències, de reflexió sobre la pràctica de l’atenció i cura del malalt. També impartim formació als cuidadors per mirar de fer la seva tasca més fàcil.

d’Alzheimer, pot formar part de l’associació. Per fer-se soci ha d’omplir un formulari i pagar una quota anual de 50€. Ara com ara estem començant a donar-nos a conèixer. Ens vam presentar en societat el passat 11 de setembre i en poc temps hem més que doblat el nombre inicial de socis. Les nostres perspectives són d’arribar a una cinquantena de socis en un termini de 3 o 4 mesos i amb això podrem augmentar els nostres ingressos per poder oferir els serveis que la comunitat ens demana. Què aporta una entitat com la vostra?

Quins valors voleu transmetre?

Els valors que regeixen la nostra delegació són: la solidaritat, l’empatia amb les famílies, la voluntat d’ajudar, i el foment del respecte envers la persona malalta i la seva dignitat. Qui pot formar part de l’entitat?

Qualsevol persona, sigui o no familiar de malalt

Donar a conèixer a la població en general la malaltia d’Alzheimer i dels seus efectes. Malgrat que ara com ara no té cura, es pot retardar la seva evolució i mantenir una bona qualitat de vida tenint cura de la persona afectada en els tres eixos: tractament farmacològic, manteniment de l’activitat de la persona i manteniment de la seva dignitat.

les activitats Malgrat la nostra joventut com a entitat ja hem programat diverses activitats, com les conferències que es van organitzar el 26 de setembre i el 3 d’octubre amb motiu del dia mundial de l’Alzheimer cel·lebrat el passat 21 de setembre, també hem disposat d’una parada informativa al mercat setmanal dels dijous, a la mostra d’entitats i a la festa del barri de Can Folguera. En aquest moment estem portant a terme la campanya Cuida el teu cervell, que és oberta a tota la població de forma gratuïta. Per participar-hi cal telefonar al número 649 870 600 i demanar dia i hora.

el contacte

Centre Cívic Can Folguera: DJ de 17.30 h a 20 h i DV de 10 h a 12h. delegacioafaspm@gmail.com afavosmp.blogspot.com

Profile for Comunicació SPM

L'Informatiu 631  

Del 8 al 22 de novembre de 2019.

L'Informatiu 631  

Del 8 al 22 de novembre de 2019.