Page 1

SantaPerpètuaDeMogoda

491 7-21 Juny13

La Corporació aprova el Pla Estratègic de Santa Perpètua 2025 La Corporació ha aprovat en el Ple de maig el Pla Estràtegic de Santa Perpètua 2025 i la primera agenda a desenvolupar, que inclou les línies relacionades amb producció, innovació i treball. L’equip de govern ha optat per aquest àmbit, ja que “l’atur és en aquests moments la principal causa de patiment social”. Aquesta línia del Pla proposa un total de 17 projectes on destaca el nou Centre de Formació Ocupacional, el programa LOGIS i l’Observatori de la Riera de Caldes, la plataforma per a la promoció del vehicle elèctric o el programa de suport als emprenedors. En Portada / pàg. 3 i 4

La ciutat recicla més del 50% dels envasos

Una de les activitats de l’edició de l’any passat de la Setmana cultural del Casal de la Gent Gran / Bàrbara Arco

La gent gran celebra la VII Setmana Cultural El Casal de la plaça de Miquel Martí i Pol organitza el programa d’activitats que s’inicia el 7 i finalitza el 16 de juny / pàg. 15

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat va organitzar el 5 de juny, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, la primera edició de la Fira dels Residus. També ha fet públiques les dades de recollida selectiva on destaca que cada perpetuenc va generar una mitjana d’1,10 quilos de residus al dia i que, l’any passat, el municipi va recuperar gairebé el 55% dels envasos i el 41% del vidre. Actualitat / pàg. 10

Gran participació a la Festa de l’Esport Esports / pàg. 26 i 27


2/

Publicitat del 7 al 21 de juny


En portada

/3

del 7 al 21 de juny

El Pla Estratègic de Santa Perpètua 2025 i la primera agenda a desenvolupar, en marxa El Ple va aprovar aquesta eina, que fixa la ruta a seguir i els primers disset projectes proposats El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla Estratègic de Santa Perpètua 2025 i la primera agenda estratègica que desenvoluparà les accions que fixa el pla. El Pla serà una eina per desenvolu-

par projectes útils que ajudin a superar dèficits i generar noves oportunitats. Un Pla que respongui a la situació actual i que constitueixi el full de ruta a seguir. Es tracta d’un document que es va

començar a treballar al mandat anterior i que definirà la Santa Perpètua de Mogoda de 2025. El Pla té prevista la participació ciutadana a través dels consells i comissions de cada agenda.

Redacció

E

l Pla Estratègic de Santa Perpètua 2025 s’estructura en cinc línies estratègiques: L1 Ciutat de cooperació i bon govern; L2 Producció, innovació i treball; L3 Ciutat-camps sostenibles; L4 Qualitat de vida; i L5 Projecció i identificació de Santa Perpètua de Mogoda. L’equip de govern va impulsar en paral·lel a l’acabament del Pla l’elaboració de l’agenda estratègica de la línia L2 Producció, innovació i treball i de les parts vinculades en altres línies. El motiu esgrimit pel Govern és començar el Pla per aquesta línia ja que “l’atur és en aquests moments la principal causa de patiment social”. L’agenda, finançada per la Diputació de Barcelona i sintetitzada per l’empresa Innovación y consultoria en políticas públicas SL, proposa disset projectes que necessiten de la participació de tots els actors, siguin públics o privats, perquè, segons argumenta el Govern, els reptes que cal assolir són responsabilitat de totes les parts. La proposta parteix de la idea que els grups de treball que es constituiran en cada àmbit estaran formats pels propis actors vinculats. Alguns dels projectes que ja s’estan treballant s’han incorporat a aquesta agenda, com és el cas de la construcció del nou Centre de Formació Ocupacional, els estudis per la implantació de nous ensenyaments professionals, el programa LOGIS i l’Observatori de la

Imatge de la sessió plenària ordinària del mes de maig, celebrada el dia 30 / L’Informatiu

Riera de Caldes, la plataforma per a la promoció del vehicle elèctric, el programa de suport als emprenedors i la internacionalització de les petites i mitjanes empreses.

El Pla s’aplicarà en tres períodes d’actuació S’han definit tres períodes d’actuació: 2013-2016, 20172020 i 2021-2025. Cada període i línia definirà una agenda on constaran les actuacions espe-

cifiques, el quadre de gestor i agents, la carta de finançament i pressupost i els indicadors que hi corresponen. Cada agenda tindrà un consell obert i flexible, una comissió de gestió i seguiment i un nucli coordinador. L’alcaldessa, Isabel Garcia, va destacar que el pla necessita de la cooperació i la col·laboració d’agents institucionals, empresarials i socials amb els quals es comparteix territori i necessitats i que ja s’ha començat a treballar en aquest sentit. Garcia va dir que es començava per la línia L2, que conté disset projectes, perquè “amb la seva elaboració i desenvolupament ens oferiran, sens dubte, noves oportunitats de treball i d’impuls de l’activitat productiva local”.

L’oposició coincideix en la necessitat d’aquesta eina de treball municipal, però reclama més informació sobre el seu finançament i la garantia de la participació ciutadana. El portaveu del PSC, Manuel Ruiz, va manifestar que el Pla estratègic “és un projecte de ciutat en el que creiem fermament i que és una eina totalment necessària” i va insistir que tutelaran el seu desenvolupament i que espera que el procés de participació sigui real. Per la seva part, el portaveu del PP, Alexis Agustinho, va destacar que “és bo que el pla estratègic tingui el reconeixement de la Generalitat” i va anunciar que, des del seu grup, s’intenta presionar al Govern Central. Jordi Vinyals, portaveu del grup munici-

pal d’ERC, va destacar que “el Pla estratègic ha de ser dinàmic, és important per saber quina Santa Perpetua volem, però que també és necessari afegir un quadre de finançament a la Línia L2 que es posarà en marxa”. El regidor de PxC, Rafael Herrera, va dir que “si l’objectiu és fer de Santa Perpètua un municipi industrial estratègic en el cor de la Riera de Caldes estem d’acord”, però també va insistir a tenir un pressupost del cost del Pla. L’alcaldessa, Isabel Garcia, va respondre als grups que “el pressupost caldrà determinar-lo any rere any perquè dependrà de les aportacions d’institucions i entitats externes”, tot i que va afirmar que “tenim garanties de finançament”. Garcia va destacar que “no volem que sigui un pla i una agenda de l’administració sinó de la ciutadania” i per això, es proposa la creació del consell de l’agenda, format pels grups municipals, entitats locals i col·laboradores, que es reunirà dos cops a l’any. El Pla Estratègic va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals i amb l’abstenció de PxC. Pel que fa a l’agenda estratègica L2 va rebre el suport de tots els grups municipals, a excepció d’ERC, PxC i la regidora no adscrita que es van abstenir. El Ple també va aprovar una modificació de crèdits i la modificació del Reglament del Consell Municipal de Benestar i Salut. a


En portada

4/

del 7 al 21 de juny

L’Ajuntament vol que es reconegui l’habitatge com un dret social

Una protesta al Ple acaba amb intents d’agressions

Aquesta va ser una de les sis proposicions aprovades en el ple

Una quinzena de persones que s’autovinculen al moviment 15M es van concentrar a la plaça de la Vila abans de l’inici de la sessió plenària en suport d’una família que viu a un habitatge ocupat il·legalment al barri de Mogoda des de fa un any i mig, situació que ha estat denunciada per l’Incasòl, propietària de l’immoble. Durant la concentració, es van penjar pancartes a la plaça acusant l’Ajuntament de no oferir aliments a una família amb dos fills i es van proferir crits i insults contra algunes persones que accedien a l’Ajuntament. A la sala de plens, el col·lectiu va intentar llegir un manifest, però l’alcaldessa no ho va permetre perquè “no hi ha cap causa relacionada amb l’ordre del dia que justifiqui cap intervenció al Ple”. Donat que no es deixava iniciar el Ple amb normalitat,

Redacció

E

l Ple va aprovar sis proposicions presentades pels grups municipals. Dues feien referència a habitatge, una perquè els bancs paguin les quotes de les comunitats de veïns dels pisos que tenen i l’altra a favor de reconèixer l’habitatge com a dret social. La banca i els promotors immobiliaris acumulen el 53% de les quotes pendents de pagament en les comunitats de veïns i la morositat s’ha disparat en els últims tres anys. La proposició insta als bancs que paguin les despeses de les comunitats dels habitatges que s’han quedat després d’una execució hipotecària i ofereix assessorament a les comunitats de veïns afectades. També, l’Ajuntament argumenta que cal un canvi legislatiu urgent que adapti el marc legal a la realitat social i doni respostes a les necessitats de les persones afectades. Per això, manifesta la defensa de l’interès general, mostra la total insatisfacció amb la recent Llei Hipotecària i insta al Govern Central a reformar-la immediatament. També insta al Govern català a legislar reconeixent la funció social de l’habitatge i garantir-lo com a dret social. El Ple s’ha mostrat a favor de la continuïtat del finançament de la Llei de Promoció de l’Autonomia

Sessió plenària del mes de maig / Premsa Ajuntament

Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, rebutja les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformes 2013, exigeix al Govern central que mantingui, i si s’escau incrementi, l’aportació pressupostària d’atenció a les persones en situació de dependència ja que no només és un servei bàsic, subjectiu i universal dels serveis socials municipals, sinó que a més s’ha demostrat que és un sector que genera ocupació de qualitat i reclama a l’Estat i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de pagament acordats amb les entitats i els governs locals. També, el ple s’ha declarat en Defensa del Dret a la lliure decisió de les dones, en contra a la llei d’avortament que està preparant el Govern central i que serà una llei

de les més restrictives d’Europa i demana la dimissió del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. D’altra banda, el Ple dóna suport al manifest de rebuig a les sentències judicials contra els presos sahrauís i subscriu la resolució del Parlament Europeu sobre la violació dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental. I per últim, el Ple s’ha declarat en defensa de la unitat del català a la Franja i demana al Govern d’Aragó que utilitzi la denominació de català en comptes de LAPAO, que implementi l’ensenyament obligatori del català als centres educatius de la Franja, mantingui els projectes educatius bilingües i trilingües i reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com autoritat acadèmica. a

la Policia Local va convidar el col·lectiu a abandonar la sala. Alguns membres d’aquest moviment, enlloc d’abandonar-la pacíficament, van proferir crits i insults als presents, provocant moments de molta tensió amb diferents intents d’agressions físiques que van ser neutralitzades pels agents de la Policia i altres assistents al ple. Finalment, la Policia Local va haver d’actuar davant d’aquests fets i va expulsar de la sala alguns membres del col·lectiu. En iniciar-se el ple, l’alcaldessa i el tinent d’alcalde de Serveis Socials van lamentar la situació viscuda i van explicar que l’Ajuntament “no ha negat ajuda per aliments ni a aquesta família, ni a cap família”, i que les ajudes “primer s’han de sol·licitar i després s’atorguen seguint un circuit reglat i amb la documentació necessària igual per a tothom”. Redacció

Serveis Socials atorga des del mes de gener 700 ajuts El segon tinent d’alcalde de l’Àrea de Benestar Social i Atenció a les Persones, Francesc Rodríguez, va informar que la Regidoria de Serveis Socials porta atorgats en el que va d’any més de 700 ajuts socials per un import de 45.000 euros. Rodríguez va realitzar la manifestació durant el ple de maig i va assenyalar que “intentem cobrir

les necessitats bàsiques, però tenim el pressupost que tenim i no podem assolir tot el que voldríem”. El regidor va posar com exemple que del 20 d’abril al 24 de maig de 2013, des de Serveis Socials, s’havien concedit 8.826 euros en ajuts socials i va destacar l’esforç important de la Corporació en aquest sentit. Redacció


Opinió ciutadana

/5

del 7 al 21 de juny

La bústia Can Piella; la lluita continua La Brimo, la Brigada Mòbil dels mossos, ha tornat a destruir somnis i utopies construïdes des de l’autogestió i la solidaritat. Algun dia haurem d’analitzar en detall les il·lusions ensorrades per aquest cos policial. Una Brimo enfortida durant el període del tripartit i que tenia de comissari polític un suposat comunista d’ICV. I el 15 de maig van tornar a matar il·lusions construïdes des de l’esforç i la suor d’un grup de joves que han construït els darrers anys un espai referent en autogestió, llibertat, agroecologia i energies renovables. Amb un govern de CiU+ERC que s’ha posicionat a favor del mafiós Grup Alcaraz; una constructora corrupta que té de dirigent un empresari corrupte detingut fa anys, i que a Montcada ha fet i desfet amb l’aliança del PSC. Vivim temps on els nostres drets socials van minvant a mans d’un sistema capitalista que assassina 80.000 persones diàriament, i que a casa nostra no para de desallotjar gent de casa seva i enviar a la misèria a milers de catalanes; un sistema que no entén d’igualtat, ni de solidaritat, sinó que només contempla beneficis a favor del gran capital i de mafiosos com el constructor Alcaraz. Potser en els temps actuals de dura crisi, d’un sistema que només provoca fam, misèria i riquesa per a uns pocs, cal aturar-se i pensar altres maneres de viure. Per això, Can Piella és una solució viable per recuperar un sistema de producció just i solidari que tenim dels moviments obrers i anarquistes dels nostres avis i que apunta cap a una economia social i eficaç. Can Piella posa el dit a la llaga de l’especulació del sòl i hauria de ser un referent del nostre consistori, per tot el personal qualificat que ha cregut en aquest projecte: arquitectes, enginyers...No és just que en aquests moments tan precaris, s’hagi destruït un projecte tan vàlid que ha costat zero euros a l’administració i que tanta gent ha gaudit. Però moltes estem segures que aquestes experiències són l’única solució a un sistema econòmic que ens destrueix i no tenim cap mena de dubte que aquesta experiència comunitària, cooperativista, agroecològica es multiplicarà, ja que la llavor de Can Piella ha estat ben plantada i ben regada i segurament tornarà a renéixer amb la primavera, perquè la lluita continua i l’esperança es ben viva.

importants per fer. Durant el seu mandat, aquest senyor va pronunciar una frase per qualificar la situació del país: España va bien, va afirmar diverses vegades amb molta contundència i potser es podria qualificar com a certa en aquell moment. L’economia espanyola estava en creixement, les xifres d’atur eren molt moderades i era fàcil trobar una nova feina. Espanya anava bé perquè el sector de la construcció s’havia convertit en el motor econòmic que movia el país. Es van fer grans promocions immobiliàries i la facilitat per vendre habitatges a preus astronòmics era increïble afavorida per uns tipus d’interès baixos i unes entitats financeres que mai van veure fi a un mercat immobiliari en expansió. Demanaves una hipoteca per comprar un pis i sorties amb els diners per al pis, els mobles, un viatge, un Cayenne, a pagar en còmodes terminis fins a 40 o 50 anys. A ningú se li va ocórrer que es podria perdre la feina o que els interessos podrien pujar durant els propers 40 o 50 anys. Increïble, no? Qui guanyava amb tot això? Les entitats financeres venent hipoteques com a xurros, els ajuntaments amb els ingressos per llicències d’obres, els governs autonòmics pels ingressos de l’Impost de Transmissions Patrimonials, els venedors de mobles, de cotxes... Érem un país ric habitat per persones que es

pensaven riques. Crec que aquella frase mítica és l’origen de la situació econòmica actual al nostre país. L’España va bien va provocar l’elevat grau d’endeutament que avui pateixen moltes famílies. Va provocar que moltes entitats financeres concentressin un risc molt elevat en el sector immobiliari, va provocar un fenomen migratori de persones que buscaven una vida millor i que no estic del tot segur que l’hagin trobat i va provocar que molts joves en edat de passar als estudis superiors els abandonessin amb l’expectativa de guanyar molts diners en poc temps. I aquesta última conseqüència és especialment greu, ja que la formació és una de les millors armes personals que hom pot tenir per trobar feina actualment. Aquestes són algunes de les conseqüències d’aquella frase i no entenc que hi hagi multitud de persones que, patint les conseqüències, puguin ser capaces de creure’s tot el que diu i afirma aquesta persona amb tanta contundència. Antoni Munuera (Centre Vila) 23 de maig de 2013 Podeu llegir les cartes íntegres al web de l’Informatiu www.linformatiu.staperpetua.org

Foto de la quinzena L’Escola Santiga ha dedicat la Setmana Cultural a les cultures del món, tema que ha donat nom a les classes i ha anat treballant durant el curs. “Ha estat molt intensa i plena de color i s’han realitzat tallers de cuina, de costura, de henna, d’artesania, d’estampació, de contes, de danses i de jocs d’arreu del món, amb la col·laboració de famílies d’aquí i d’allà que han enriquit les aules amb coneixements de la seva cultura”, ha explicat el centre. Com a cloenda, van convidar les famílies a veure les danses d’arreu del món “que han preparat els infants amb gran il·lusió i que van culminar amb dos castells, un amb la Senyera i l’altre amb la bandera de les cultures del món, moment molt emocionant”, clou l’Escola.

Robert Morral (La Florida) 23 de maig de 2013 España iba bien Fa uns dies, una cadena estatal de tv va concedir una entrevista a un expresident del Govern, el nom de qual m’estimo més no anomenar. No vaig veure-la ja que tenia coses més

La ciutat respon

Considereu important l’educació per a una conducció segura?

Jonathan Valiente / INS Estela Ibèrica

La formación que hemos recibido en Honda es interesante en todos los sentidos. Reconozco la importancia de ser responsable en la conducción y aunque no me gustan mucho las motos me gusta la experiencia de conducir.

Sara Marín / INS Estela Ibèrica

El que ens han ensenyat a l’Institut de Seguretat d’Honda és meravellós perquè m’encanten les motos. Alguna vegada he anat amb moto i és molt important la seguretat, en la conducció i sempre soc responsable.

Carlos Cabeza / INS Estela Ibèrica

Marta Martín / INS Estela Ibèrica

Sergi Orobitg / INS Estela Ibèrica

És interessant el que ens han ensenyat, sobretot a portar la moto. M’agrada el motor i les motos i ja n’he conduit anteriorment. És important la seguretat i hi ha joves als que els agrada molt la velocitat. Hem de ser responsables.

He aprendido cosas que no sabía sobre seguridad y la formación es importante. Hay jóvenes que no son conscientes del riesgo que conlleva conducir una moto y es un aspecto para tomarse muy en serio.

La formació a Honda és molt completa sobretot pels aspectes pràctics. El meu primer contacte amb la moto ha estat molt interessant. Sovint els joves som imprudents, però és important que siguem responsables en la conducció.


Opinió dels grups de l’oposició

6/ psc@staperpetua.cat

Atac frontal als ajuntaments Una vegada més, i prenent per excusa la profunda crisi econòmica en la qual estem immersos, el Govern de Partit Popular va presentar el passat mes de febrer un informe sobre l´Avantprojecte de LLei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l´Administració Local (ARSAL) en el que suposa un nou atac frontal al funcionament i l’autonomia dels governs locals. Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració municipal i d’aconseguir un suposat estalvi econòmic, inclou una bateria de mesures que constitueixen una completa involució del règim local. A més de la perduda de competències en matèria d’educació, sanitat, serveis socials o ocupació, aquesta reforma intervé les administracions locals; infringeix el model territorial actual; comporta la deterioració dels drets i les condicions laborals de les treballadores i els treballadors públics; els interventors i les interventores adquireixen major poder que els propis alcaldes i alcaldesses; s’atorguen a les diputacions unes competències i un poder que no els han concedit les ciutadanes i els ciutadans; i es vulnera les competències de les comunitats autònomes amb caràcter netament recentralitzador. Davant aquest conjunt de despropòsits, el Partit dels Socialistes de Catalunya continuarà treballant i insistint en la retirada immediata d’aquesta reforma que afecta directament als serveis públics que donen els ajuntaments i, per tant, al conjunt de ciutadanes i ciutadans. Al mateix temps, entenem que, després de 34 anys d’ajuntaments democràtics, és hora de reclamar i promoure un sistema de finançament just i suficient per als ajuntaments, així com la creació d’un bloc social i polític per defensar el municipalisme i frenar els continus atacs a la musculatura democràtica de la societat. pp@staperpetua.cat

Hay que ser responsable Tenemos que recordar que el Gobierno actual, el del Partido Popular, se encontró con un déficit del 9,4% que dejó el Gobierno Socialista y tuvo que rebajarlo a un 6%, lo que supuso tener que compensar este desequilibrio adicional de 30.000 millones de euros de ingresos y los gastos del presupuesto. De esta forma hemos tenido que incumplir temporal-

del 7 al 21 de juny

mente algunos de los compromisos electorales que contrajimos con los ciudadanos. Por el contrario la Generalitat, gobernada por CIU, no tiene ninguna disciplina presupuestaria incurriendo constantemente en pérdidas sin hacer nada al respecto, sino mantener su infraestructura de estado y sus subvenciones identitarias. Es importante tener en cuenta que en la situación actual de grave crisis económica, las partidas presupuestarias que más incrementan son las prestaciones por desempleo, intereses de deuda y las pensiones, y todas ellas las asume íntegramente el Gobierno del Estado. Tenemos un ejemplo clarísimo: Madrid tiene una población de 6,5 millones de habitantes con un presupuesto de 17.000 millones de euros, por el contrario Cataluña tiene una población de 7,5 millones de habitantes con un presupuesto de 37.000 millones euros. Esto quiere decir que Cataluña tiene un 15% más de población que Madrid y en cambio tiene un 117% más de presupuesto. Por este motivo nos preguntamos por qué no tiene la valentía de llevar al Parlament unos presupuestos y que se puedan debatir todas las fuerzas políticas y por el contrario solo dos partidos conocen cómo se gastaran estos dineros, CIU y ERC, sabiendo que tienen un acuerdo inconfesable y los ciudadanos Catalanes no lo conocen. santaperpetua@esquerra.org

20 anys La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya ha complert 20 anys. Un període de temps en el que des del primer dia, els homes i les dones que hem treballat al entorn d’aquesta formació política, ho hem fet amb tota la honestedat i honradesa i també amb encerts i errors , que per això som humans. Però la nostra única fita és, ha estat i serà treballar pel bé del nostre poble, sense cap mena d’interès personal, i pel nostre país. A nivell de secció local hem intentat seguir unes consignes que ens vàrem marcar des del primer moment. Obertura en tots els aspectes i donar veu a tots els militants, col·laboradors i amics; un relleu periòdic dels càrrecs més representatius i donar entrada a les nostres llistes a persones que tot i no ser militants consideràvem d’una vàlua provada. Hem valorat sempre aquelles persones vinculades a entitats de l’àmbit local i compromeses amb el

dia a dia dels aspectes culturals i socials. Si no hem arribat a tothom no serà perquè no estiguem oberts a escoltar a totes aquelles persones amb iniciatives i projectes, però la tasca no és senzilla. I un altre aspecte vital és el compromís amb el país. La formació de la secció local prové de quan dintre el projecte polític d’Esquerra es va incorporar com un dels seus objectius principals la independència de Catalunya. Un partit d’esquerres defensor de les classes populars, una ètica republicana propagadora de la igualtat i honradesa amb una història que amb tots els seus alts i baixos continua el seu camí cap a la sobirania nacional. santaperpetua@pxcatalunya.com

Una deuda considerable En los presupuestos municipales la regiduría de Economía y Organización gestionada por ICV-EUiA, han estado presupuestando 57.105,77 euros anuales en concepto de canon a la entidad que tiene la concesión del uso privativo de Can Bernardes, (más conocido como la discoteca Carpas del Cim). No entendemos cómo han estado contabilizando esta cantidad anualmente, incumpliendo con la ley de presupuestos, cuando hay una morosidad de cuatro años, provocando un desequilibrio en los presupuestos municipales al no haber unos ingresos reales. La entidad a fecha del 23/11/2012 tiene una deuda pendiente, de los ejercicios 2008 a 2012 de 217.842,65 euros sin tener en cuenta intereses de demora y el 20% de recargo, más el tiempo transcurrido. Pero aquí no pasa nada! Los perpetuenses pagaremos esa cantidad con los impuestos para recuperar esa morosidad, porque en los presupuestos están presupuestados como ingresos para justificar el gasto. Además se tiene constancia del uso privativo del equipamiento por terceras personas, diferentes al contratista, no autorizadas por el Ayuntamiento, cosa que no es válido sin la autorización municipal y mas si no ha habido ninguna notificación por parte del concesionario de la cesión a terceros, siendo necesario que soliciten el cambio de titularidad para autorizar el cambio de nombre y poder hacer uso del espacio y obtener los certificados técnicos correspondientes, que justifique su correcto cumplimiento de las normativas vigentes a su actividad, cosa que durante el tiempo que han hecho uso privativo del equipamiento unos terceros, no se ha producido. Mientras los vecinos mas próximos al espacio padeciendo las molestias por el exceso de los decibelios empleados para producir la música. Lo peor es que ocurriera algo sin los certificados técnicos necesarios de la actividad.


Opinió dels grups del govern

/7

del 7 al 21 de juny

icv@staperpetua.cat

santaperpetuademogoda@cdc.cat

plataforma@staperpetua.cat

Pla i Agenda Estratègica

De quin poble parlen?

Dos anys de govern (II)

Cal construir un escenari d’oportunitats per combatre la principal causa de patiment social al nostre poble, l’Atur. Aquest es el missatge que la nostre alcaldessa va transmetre al passat Ple de l’Ajuntament en la presentació dels objectius i continguts del Pla Estratègic i la seva primera Agenda que estableix un full de ruta per al període 2013-2016. A l’Agenda consten 17 programes per fomentar i impulsar la producció, la innovació i el treball al nostre municipi. 17 projectes que necessiten de la col·laboració i participació de totes les parts publiques i privades.

Hem llegit en el darrer número del butlletí de l’agrupació local del PSC una sèrie de consideracions sobre l’eficiència energètica en l’administració pública, que no sabem a quina administració local ni de quin poble fa referència. Suposem que, per desconeixement i/o ignorància, han copiat un article “ad hoc” que deuen enviar-los des de la seva central per fer apologia del medi ambient en tots els llocs on són a l’oposició, és a dir, pràcticament a tot arreu.

Ve del número anterior... 5.- Augmentar un administratiu per a la Unitat 2 Gent gran i dependència per poder realitzar: Control i gestió del SAD, del SALL, del servei de teleassistència, del banc d’ajuts tècnics i del dol. 6.- Implementar programa Santa Perpètua Suma (comporta la incorporació d’una tècnica); a) Pla Prevenció drogodependències i promoció hàbits saludables, b) Atenció integral persones amb discapacitat, c) Punt voluntariat. 7.- Campanyes cap nen sense joguina 2011 i 2012. 8.- Participació setmanal a Ràdio Santa Perpètua. 9.- Hem treballat per evitar desnonaments a SPM des del inici de la nostre mandat 09/2011 hem tractat més de 210 casos. L’experiència adquirida dona com a valor afegit que dels casos tractats nomes hem tingut un llançament per un lloguer entre particulars. 10.- Treballats des de 09/2011 130 casos i evitats 85 llançaments amb la incorporació d’una professional de la regidoria que comparteix SMH i SILS. 11.- Creació del Consell Municipal de Benestar i Salut (CMBS) i llurs grups de treball. 12.- Impuls per a la creació d’un Centre integral de recursos per a persones amb discapacitat. 13.- Conferència Gladys Williams Autisme i TDAH. 14.- Implementar el servei del Servei Inserció Sociolaboral (SILS) (comporta la incorporació d’una tècnica). 15.- Commemoració dia mundial persones amb discapacitat 2011. 16.- Adquisició d’un pis en regim de lloguer a Generalitat SSH3. 17.- Augment de pressupost 2012. 18.- Mantenir i promocionar el Centre obert. 19.- Elaborar i implementar el Reglament Teleassistència 23/02/2012. 20.- Elaborar i implementar el Reglament SAD 28/03/2012. 21.Elaborar i implementar el Reglament del banc d’ajuts tècnics 28/03/2012. 22.- Elaborar i implementar el Reglament Transport adaptat 28/03/2012. 23.- I Elaborar i implementar el Reglament Transport autònom 28/03/2012. Seguirà...

L’Agenda Estratègica es configura com un instrument bàsic de lluita contra la crisi a curt i mig termini, que preveu actuacions de xoc per atendre les necessitats més urgents de les persones i obre el camí per generar noves oportunitats que ens ajudin a superar aquesta difícil situació que estem vivint. ICV-EUiA, considerem que ara més que mai es necessària la planificació estratègica per encarar el present i posar les bases per aconseguir crear oportunitats de futur. El nostre municipi ha estat i continua sent el motor industrial del corredor urbà de la Riera de Caldes. Un territori que per les seves Infraestructures de comunicació viaria (l’autopista AP7) i la seva proximitat a l’Àrea Metropolitana, pot continuar sent, un referent fonamental en l’equilibri territorial i, també, en el procés de recuperació de l’activitat econòmica i industrial de Catalunya. El desenvolupament de l’Agenda es concep com una eina útil de treball que aplega els objectius més estratègics, sense oblidar la immediatesa del present. Amb aquest criteris i objectius s’ha definit aquesta primera Agenda que ha de reforçar les prioritats de govern i el pla de mandat municipal. JUNTS PODEM!

Mirin senyors del PSC, és bo que tinguin propostes ambientals i d’eficiència energètica i encara seria més bo que haguessin tingut el coratge polític de demanar, encara que només fos un cop, una reunió amb la Regidoria de Medi Ambient per parlar-ne. També hagués estat fantàstic que, de manera si volen informal, haguessin fet alguna proposta a la Regidoria o bé participat en els debats del Pla de Mobilitat, perquè han estat l’únic grup polític que, literalment, ha fet escàpol i no ha assumit cap responsabilitat en pro de les polítiques de sostenibilitat del municipi dissenyades a través del Pla. Només han fet “mutis”, sense ni presentar-se a jugar els partits. Tenim a la seva disposició, per quan els plagui consultar-ho, tot els seguit de mesures i accions desenvolupades en els darrers dos anys per millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals, per estalviar despeses i energia i per fer més eficient una administració que vostès només coneixen de lluny, de molt lluny. Potser que deixin de fer literatura de cafè i es dediquin a treballar pel seu municipi en un àmbit com el medi ambient que, com resulta palès en la seva diària actuació municipal, els resulta absolutament ignot.

Edita: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda · Publicitat i impressió: Debarris, SCCL · Redacció: Francesca Mejías, Rodrigo González, Bàrbara Arco, Estrella Núñez, Marta Hiraldo i Juanjo Cintas · Tiratge: 11.000 exemplars · Dipòsit legal: B-46889-2000 · A/e: comunicacio@staperpetua.cat · Telèfon: 93 574 13 14 · Web: http://linformatiu.staperpetua.org L’Informatiu no es responsabilitza de les opinions publicades, tant de la ciutadania com dels grups municipals. En ambdós casos, els escrits no poden atemptar contra la dignitat de les persones. comunicacio@staperpetua.cat Ràdio Santa Perpètua / Camí de la Granja s/n / 08130 SPM

Fe d’errades de l’edició 490, pàg. 16: A la informació dels ajuts de menjador per als infants de les EBM per al curs vinent, s’apuntava que els ajuts eren del 75% del preu del menú. Caldria puntualitzar que aquest és l’ajut màxim i que també hi ha l’opció de subvenció del 25 i del 50% del menú.

linformatiu.staperpetua.org @linformatiuSPM flickr.com/linformatiuspm


Entrevista

8/

del 7 al 21 de juny

Rentero i Nieto: “L’educació viària en la infància és molt important per prevenir accidents” Són les monitores encarregades de formar els infants i joves en aspectes de seguretat viària Durant el curs escolar, la caporal de la Policia Local Josefina Rentero i la monitora Cecilia Nieto han estat les encarregades, un any més, d’impartir les activitats de la programació estable a les escoles sobre educació viària. Per a elles, realitzar aquesta tasca és ‘molt satisfactori’ i reconeixen que els agra-

da fer-ho. La prevenció dels accidents a les carreteres i també al carrer quan som vianants passa per l’educació viària. Des de primer de Primària fins a Secundària, els escolars han vist la importància de posar-se el cinturó de seguretat i fer servir la cadireta al cotxe, han realitzat activitats pràctiques al ca-

rrer sobre seguretat viària i han après quines conseqüències i responsabilitat té conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues. A més, els infants de tercer, quart i sisè de Primària han participat al Parc del Trànsit mentre que uns 200 nens i nenes de tercer han participat a la festa cloenda de l’educació viària.

Marta Hiraldo

vianants i conductors. És una molt bona experiència i els infants ens demostren que tenen una capacitat d’observació molt bona. Les seves propostes es traslladen després a les aules a través d’un mural conjunt i nosaltres canalitzem les seves aportacions als departaments de via pública i seguretat.

introducció amb les dades d’accidentalitat i la relació que tenen amb el consum d’alcohol i drogues. Volem donar informació i motivar actituds responsables i explicar als joves les responsabilitats legals que pot tenir conduir i consumir alcohol i drogues. Aquesta activitat ens agrada molt perquè es generen debats molt interessants a l’aula. J.R.: Una de les altres activitats a Secundària és la formació a l’Honda Institut de Seguretat sobre conducció de motocicleta.

Quina és la formació que han rebut els infants de Primària de la Policia Local a través de la Programació Estable? Josefina Rentero (J.R.): L’educació viària comença a primer de Primària amb una activitat molt enriquidora a l’empresa col·laboradora JANÉ. Allà, els nens i les nenes veuen la importància de l’ús del cinturó de seguretat i de la cadireta. Durant la seva visita, reben formació teòrica adaptada a la seva edat i veuen en primera persona el xoc d’un vehicle i de les conseqüències que té per als seus ocupants, gràcies al Crash Center de la companyia. L’experiència és impactant, però molt positiva per als infants. Cecilia Nieto (C.N.): Per a segon, hem fet una activitat nova amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit consistent en una activitat teòrica i pràctica dirigida en la qual els participants treballen els riscos que hi ha quan som vianants. Aquesta activitat ens ajuda a detectar les coses que fan malament els nens i les nenes, com ara creuar un pas de forma inadequada. El Parc del Trànsit també és una activitat adreçada a Primària. J.F.: És l’activitat per excel·lència de l’educació viària, perquè agrada molt als escolars i perquè en estar en carrer es veu molt. S’adreça als nens i nenes de tercer, quart i sisè. Depenent del curs, es fa un tipus d’activitat o una altra, però tots fan educació teòrica i pràctica. Per a molts, és el primer contacte amb els senyals de trànsit i, per a molts, també la demostració de les seves habilitats amb la bicicleta en un circuit. C.N.: A cinquè fem una activitat que es diu mobilitat segura i és un passeig pels voltants de l’escola per detectar infraccions i defectes en el mobiliari urbà i observem actituds positives i negatives dels

Quants infants de Primària reben aquesta formació?

de perfil Nom: Josefina Rentero / Cecilia Nieto Professió: Policia Local / Xofer Any i lloc de naixement: Barcelona, 1963 / Zahara de la Sierra (Cadis), 1966 La caporal Josefina Rentero és Policia Local a Santa Perpètua des de fa 22 anys i assegura que és policia per vocació. Per a Rentero, l’educació viària és bàsica per tal de prevenir accidents de tránsit i de vianants i reconeix que li agrada treballar amb infants. Per la seva banda, per a Cecilia Nieto, que també porta 22 anys treballant a l’Ajuntament de Santa Perpètua, educar els nens i nenes en seguretat viària és una feina molt gratificant perquè assegura ‘aprendre sempre coses dels infants’. Tot i això, li sap greu veure com, sovint, les famílies no reforcen a casa les actituds responsables que elles fomenten durant les activitats d’educació viària.

Li donen els joves importància a la conducció segura? J.R.: Penso que sí i així ens ho demostren a les diferents activitats que hem realitzat. A Santa Perpètua, hi ha joves molt implicats i conscients. Hi ha al poble uns joves magnífics amb un potencial molt bo. A Secundària, quants joves han rebut formació? J.R.: En total han estat 493. Com gestioneu des de la Policia Local aquesta formació? J.R.:Tenim la col·laboració d’empreses, però nosaltres dediquem moltes hores a desenvolupar aquestes activitats. Per al proper any, ens agradaria poder començar la formació abans i així distribuir-les millor durant el curs.

J.R.: Aquest curs han rebut educació viària un total de 1.450 escolars.

Penseu a introduir alguna novetat a la programació estable? J.R.:Hem rebut demandes de les AMPA per tal que realitzem activitats formatives amb elles. Ens ho estem plantejant i potser el proper any ho fem. El de pares i mares és un col·lectiu molt interessant amb el qual treballar l’educació viària.

A Secundària, quina formació impartiu? C.N.: L’activitat Alcohol, drogues i conducció és formació adreçada a Secundària i el que fem és una

Què guanyem formant els infants en l’educació viària? J.R.: Creiem en el que fem i pensem que és im-


Entrevista

/9

del 7 al 21 de juny

D’esquerra a dreta: Cecilia NIeto i la caporal Josefina Rentero a la festa cloenda de l’educació viària que es va celebrar al Pavelló d’Esports / Josep Cano

portant. L’educació viària en la infància és molt important per prevenir accidents i crear hàbits. Si ens acostumem a fer les coses bé des de petits, haurem guanyat molt. Són coses que hem de treballar molt i no només des de les institucions, sinó també ho han de fer les famílies. La veritat és que cada vegada ho fan millor i això es nota en la reducció d’accidents. Què us aporta com a policies local treballar formant a infants? J.R.: És molt gratificant veure la il·lusió dels nens i nenes i les ganes que tenen de fer les coses bé, la seva alegria, l’actitud tan positiva i bona, a mi m’encanta. Jo recordo un dia, al Parc del Trànsit que un nen em deia que aquella nit no havia dormit pensant que havia de venir al Parc del Trànsit.

Rentero: Els infants s’esforcen per complir les normes Aquest és l’esperit. Els intants s’esforcen molt per complir les normes de seguretat viària i són, moltes vegades, un exemple. C.N.: Realment és molt gratificant i ens veuen pel carrer i ens saluden. La feina que realitzem a les

escoles també serveix per apropar la policia als nens i les nenes. Hi ha alguna assignatura pendent en l’educació viària? C.N.: Jo crec que la generalització del casc a la bicicleta. Hem de pensar més en la seguretat pròpia i deixar la norma i l’obligació apartada. Pensem en la seguretat. Quines infraccions són les més persistents entre els conductors de Santa Perpètua C.N.: Els vianants han d’acostumar-se a creuar correctament pel pas de vianants, sovint no ho fan, i sovint van acompanyats d’un menor. I els conductors no acaben de respectar del tot les normes d’aparcament. És una qüestió d’educació.


Actualitat

10 /

del 7 al 21 de juny

La ciutadania perpetuenca genera 1,1 quilos de residus al dia Està per sota de la mitjana de Catalunya, situada en 1,53 Redacció

U

n total d’1,10 quilos de residus per habitant i dia va generar Santa Perpètua de Mogoda l’any passat. La xifra, segons dades de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, és inferior a la mitjana de Catalunya, que es situa en 1,53 quilos. Els perpetuencs van generar 10.244 tones de residus, la dada més baixa de l’última dècada. Des del 2003 fins al 2012, s’han recuperat 28.000 tones de residus que s’han destinat a reciclatge. El municipi va recollir de manera selectiva el 30,84% dels residus generats totals. Fa deu anys, el 2003, Santa Perpètua només va reciclar el 19% dels residus generats. La Regidoria de Medi Ambient ha valorat les dades i ha informat que amb el paper i cartró reciclat s’ha evitat la tala de 6.500 arbres l’any passat. Amb la matèria orgànica recollida, s’han produït 1.975 tones de compost, en nou anys de recollida, que desprès s’ha anat utilitzant per a jardineria i per a totes les persones del municipi que s’han acostat a la deixalleria i que

d’una forma gratuïta se’l poden endur. La matèria orgànica augmenta en quantitat respecte a l’any anterior i sobretot en la bona selecció de la mateixa, és a dir “la bona qualitat de la recollida sense elements estranys que provocarien un compost de baixa qualitat”, segons explica el departament municipal. De cada 100 quilos d’orgànica que es recullen del contenidor marró, s’obtenen 30 quilos de compost, un adob excel·lent i útil per a la jardineria, l’agricultura i l’obra pública. Medi Ambient destaca que és sorprenent com l’any 2012 es va recollir el 54,96% dels envasos

lleugers generats en el municipi i el 41,10% del vidre. La Regidoria va distribuir entre la ciutadania la Guia de Residus de Santa Perpètua durant la Fira dels Residus, celebrada el 5 de juny. La publicació recull una sèrie de dades sobre la recollida selectiva de paper, vidre, envasos, orgànica i rebuig així com informació sobre la Deixalleria Municipal, les minideixalleries, els contenidors de recollida d’oli domèstic usat i la recollida de voluminosos. La Guia té 16 pàgines i inclou informació sobre l’evolució de la recollida selectiva al municipi des de l’any 2003.

L’Ajuntament subvencionarà cent d’euros del rebut de l’IBI / Premsa Ajuntament

Reciclar, compostar i intercanviar Més de 300 escolars de Santa Perpètua van participar aquest dimecres 5 de juny a les activitats dissenyades per l’Ajuntament per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. Reciclar, compostar i intercanviar van ser els eixos de la Fira dels residus que va programar la Regidoria de Medi Ambient a les places de la Vila i Nova. Els alumnes de Secun-

dària dels INS Estela Ibèrica i Rovira-Forns van intercanviar llibres, cds i jocs i van assistir a tallers de reciclatge amb retalls de paper i càpsules de cafè i van poder realitzar decoració de llibretes i bijuteria. Les escoles Sagrada Família i Santiga van treballar com es fa compostatge a partir de la matèria orgànica i com fer un hort a casa. Redacció

El 8 de juny se celebra el Fem dissabte!, una jornada de neteja dels espais fluvials Aquest dissabte 8 de juny, tindrà lloc una nova edició de neteja dels espais fluvials en el marc de la campanya Fem Dissabte. A Santa Perpètua, es convoca a la ciutadania a partir de les 16 hores al parc de la Ribera a l’alçada del Pont vell. Catorze municipis del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs s’han sumat enguany a aquesta iniciativa, que organitza l’Associació HàbitatsProjecte Rius amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. Fem Dissabte és una jornada dedicada a la neteja de les lleres i riberes de nombrosos municipis d’arreu de Catalunya amb la participació voluntària de la ciutadania. Els voluntaris que es sumin a la iniciativa retiraran abocaments

diversos de petit volum com ara plàstics, cartrons, pedaços de roba o llaunes, entre d’altres. La Regidoria de Medi Ambient ha informat que, en aquesta edició, compten amb la col·laboració del grup d’Esplai Refugi i demanen als voluntaris portar guants protectors, roba i calçats còmodes. A més, ha anunciat que es repartirà berenar entre els participants. Fem Dissabte és una iniciativa sorgida el 2007 amb motiu del desè aniversari de l’Associació Hàbitats. Des d’aleshores, s’ha consolidat i ja aplega anualment més de 1.000 voluntaris arreu de Catalunya que recullen tones de deixalles. Les persones que hi vulguin participar s’han d’inscriure a la Regidoria de Medi Ambient. Redacció

El delegat del Govern es compromet a mediar per resoldre problemàtiques El delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Fernando Brea, s’ha compromès a traslladar les problemàtiques locals davant la Generalitat i l’Estat en el decurs de la seva visita a Santa Perpètua el 27 de maig. Brea es va reunir amb l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia, i els tinents d’alcalde Joan Mestres i Manel Llord. Aquesta ha estat la segona visita del delegat al municipi des que va ser nomenat al càrrec a finals de l’any passat. La primera va ser amb motiu del Comitè d’avaluació i seguiment de la Llei de barris, celebrat al mes de març. Segons ha indicat l’alcaldessa de Santa Perpètua, els temes que han plantejat a la reunió han estat la problemàtica ferroviària

de les línies R3 i R8, la sol·licitud de l’entrevista amb la consellera d’Ensenyament i l’agenda estratègica, amb actuacions com els projectes de l’Eix de la riera de Caldes, entre d’altres. Fernando Brea s’ha compromès a traslladar aquestes problemàtiques a les administracions competents i a fer el seguiment de les mateixes. El delegat del Govern va signar al llibre d’honor de l’Ajuntament, on va destacar els projectes econòmics al voltant de l’Eix de la riera de Caldes. Per a Brea, són una fórmula per sortir de la crisi i fomentar l’ocupació. Per la seva part, l’alcaldessa, Isabel Garcia, ha valorat positivament la predisposició del delegat i espera que es puguin solucionar aviat els problemes que afecten a Santa Perpètua. Redacció


Publicitat del 7 al 21 de juny

/ 11


Actualitat

12 /

del 7 al 21 de juny

La xarxa solidària Cafè pendent arriba a Santa Perpètua La cafeteria Més k pa s’ha adherit a aquesta iniciativa social Marta Hiraldo

L

a cafeteria Més k pa  és el primer establiment de Santa Perpètua a unir-se a la xarxa solidària Cafè pendent, que està començant a instaurar-se a Catalunya. La iniciativa consisteix a pagar anticipadament un cafè a una persona que no té recursos perquè se’l pugui prendre. Un cartell a la porta de la cafeteria amb el títol Cafè pendent indica que l’establiment hi està adherit. El propietari de Més k pa, Juan José Vidal, ha explicat que va saber d’aquest moviment a la televisió i que no s’ho va pensar per fer-ho al seu bar. “Ens va semblar molt bona idea i vàrem decidir unirnos per ajudar els que ho estan passant malament” manifesta Vidal. Per al propietari d’aquesta cafeteria, ubicada a la plaça de la Vila, el gest és senzill i permet prendre una beguda calenta al veïnat que no està passant per bons moments a causa de la situació econòmica del país. Juan José Vidal expressa

Els propietaris de la cafeteria Més k pa / L’Informatiu

que la iniciativa “no es tracta de res polític ni interessat, és únicament un gest de solidaritat amb la gent sense recursos i nosaltres servim també una pasta amb el cafè pendent perquè volem ajudar”. La iniciativa a Santa Perpètua va començar fa poc. Malgrat això, el bar adherit rep diàriament una desena de cafès pagats per clients

Procediment d’accés als ajuts de Serveis Socials Des de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, volem informar a la ciutadania del procediment que ha de seguir qualsevol persona que vulgui accedir als ajuts que es poden valorar i tramitar des de l’equip tècnic de l’EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària). · Demanar hora al mostrador de Serveis Socials, situat a la planta zero de l’Ajuntament. · Entrevista per comunicar les necessitats i petició d’ajuts. El treballador/a social fa una primera recollida de dades familiars, socials i econòmiques i comunica la documentació que ha d’aportar per tal de poder valorar i justificar l’ajut pertinent. · És responsabilitat de la persona usuària aportar la documentació requerida, ja que sense aquesta documentació, és impossible poder valorar i realitzar el treball de forma correcta. Si no s’aporta, es paralitza la valoració de qualsevol tipus d’ajuts. · El treballador/a social d’acord amb els Reglaments del Pla Director per a la prestació, seguiment i avaluació de la Regidoria de Serveis Socials, procedirà a valorar la demanda, i proposarà les mesures adients en funció de la situació familiar i econòmica.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos a la Regidoria de Serveis Socials, situada a l’Ajuntament.

Serveis Socials

a l’espera que alguna persona amb dificultats econòmiques el demani. El regent del bar anima els propietaris de qualsevol establiment a tenir petits gestos solidaris amb la ciutadania i crear a Santa Perpètua una veritable cadena de solidaritat. Els establiments adherits a aquesta iniciativa es poden consultar a cafespendientes.es

La perpetuenca Bàrbara Arco guanya el Premi Tiflos de Periodisme de l’ONCE La perpetuenca Bàrbara Arco, treballadora dels mitjans de comunicació municipals, ha estat guardonada, juntament amb la seva companya de direcció, Bea Amado-Lóriga, pel seu primer documental Capacitats, que es va presentar a Santa Perpètua el 17 de juny de 2012. L’ONCE ha atorgat el premi Tiflos de periodisme en la categoria de televisió a aquest audiovisual amb una dotació econòmica de 9.000 euros. El jurat ha valorat de Capacitats “l’acurada producció, molt elegant i molt cuidada” i ha destacat que “reflexa com és possible l’autonomia de les persones amb discapacitats i treu a la llum la independència que desitgen”. El documental Capacitats va ser emès per Vallès Oriental Televisió i altres emissores de la Xarxa de Televisions Locals i tracta el dia a dia de

tres persones amb discapacitats intel·lectuals que conviuen a la Llar residència Alb-Bosc de Mollet del Vallès. L’eix central del reportatge és la independència i l’esforç per desenvolupar les seves capacitats. El documental està coproduït per la productora Borboleta Produccions i el CIDAG (Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers), que va atorgar una subvenció a les directores per a la seva realització. Arco ha explicat que “ens sentim molt orgulloses i contentes perquè aquest premi suposa visibilitat per al projecte dels pisos tutelats i també per a Borboleta” Els premis es lliuraran properament a Madrid. Juntament amb el documental Capacitats, l’ONCE ha premiat també al diari El Mundo, Radio 5 i www.periodismohumano.com. Redacció

Condemna de la violència masclista La Regidoria d’Igualtat DonaHome ha condemnat “les 24 víctimes de la violència masclista d’aquest any. 17 eren espanyoles i 7 eren estrangerres”. Més de la meitat de les dones tenien entre 21 i 40 anys. Segons expliquen des d’Igualtat “pel que fa als agressors, 16 d’ells són de nacionalitat espanyola i 6 estrangera. Tres dels maltractadors es van acabar suïcidant i set d’ells ho van intentar” i que “les xifres del Ministeri indiquen que la violència masclista ha deixat almenys 24 menors orfes des de principi d’any”. La Regidoria ha expressat “el rebuig a qualsevol manifestació sexista, abús o explotació vers les dones, però especialment als assassinats de dones i llurs fills i l’impacte emocional als membres que resten vius de les famílies. Condemnem l’estructura patriarcal que fa que certs homes es considerin ‘dominants’, tant com per poder treure la vida a les dones que consideren propietat”. Redacció

Bea Amado-Lóriga i Bàrbara Arco, directores de Capacitats / Borboleta Produccions

Finalitzen les jornades esportives dels centres oberts Les jornades esportives dels centres oberts de Santa Perpètua ha comptat amb l’assistència d’un centenar d’infants diàriament, segons ha informat la Regidoria de Serveis Socials. Les jornades esportives han comptat amb activitats com handball i pichi, entre d’altres. També es van realitzar gimcanes, però els jocs

d’aigua no es van poder realitzar per les inclemències meteorològiques. Els monitors han valorat molt positivament aquesta activitat i els ha servit, segons apunta el Departament Municipal, per acomiadar-se d’alguns dels participants, que finalitzen aquest curs el Centre Obert. Redacció


Publicitat del 7 al 21 de juny

/ 13


Actualitat

14 /

del 7 al 21 de juny

Es comprovarà el compliment de la Llei antitabac en bars i restaurants La campanya completa la commemoració del Dia Sense Tabac Redacció

L

a Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, endegarà el 15 de juny unes visites als establiments de restauració per tal de veure el grau de compliment de la normativa del tabac. Es farà especial incidència en el control del consum de tabac en les estructures exteriors dels establiments. Segons avança la Regidoria, s’ha detectat en els darrers mesos un increment d’estructures exteriors en bars i restaurants que no compleixen amb els requisits que fixa la Llei antitabac. La normativa estableix que espai a l’aire lliure és tot espai no cobert o que estant cobert pot estar rodejat per dos parets, murs o paraments. La resta són espais tancats i no es pot fumar segons la Llei 42/2010 de mesures sanitàries enfront al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac que ha modificat l’article 2.2 de la Llei 28/2005. També es revisarà el control del consum en l’interior ja que, segons apunten des del servei municipal, s’ha observat que alguns establiments del sector de la restauració

Paradeta informativa al passeig de la Florida / L’Informatiu

separen una part del local que comunica amb l’exterior o bé retiren la porta d’accés i permeten el consum de tabac en aquests espais i que aquestes accions són contràries a la normativa vigent. Altres aspectes a vigilar són la necessitat de tenir ben visible el cartell amb l’advertència sanitària dels perjudicis que comporta per a la salut l’ús del tabac, especialment per als menors d’edat, i el fer un ús correcte de les màquines expenedores amb els mecanismes automatitzats en correcte funcionament. Aquestes visites arriben tot just després de la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac. L’Ajuntament, en el marc del Pla de Prevenció de Drogodependèn-

Salut Pública recorda als propietaris de gossos les seves responsabilitats La Regidoria de Salut Pública recorda als propietaris de gossos les seves obligacions. Entre elles destaquen que han d’adoptar les mesures per evitar que molestin al veïnat i a l’entorn i, en el cas de races perilloses, disposar de la llicència administrativa que emet l’Ajuntament. L’Ordenança de tinença d’animals recull, entre altres prohibicions, la d’alimentarlos a la via pública, la de no deixarlos durant la nit en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts domèstics que puguin destorbar el descans del veïnal, la de no deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, especialment en parcs infantils i zones d’esbarjo, entre altres. La Regidoria recorda

que les accions o omissions que contravenen aquests articles són considerades infraccions i comportaran les corresponents sancions. En un comunicat, recorda diversos articles, on destaquen l’article 15: els gossos han d’anar lligats als espais públics (sanció 200 euros); el 16: no retirar les defecacions dels animals (sanció 300 euros); l’article 26: Els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats i amb morrió (sanció 1.500 euros); i el 24: els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment en el municipi hauran d’estar censats en aquest Ajuntament i el propietari haurà de disposar de la llicència oportuna (sanció entre 1.502,53 i 30.050,61 euros). Redacció

cies i Promoció d’Hàbits Saludables, juntament amb la Junta Local de l’Associació Espanyola contra el Càncer, va organitzar una sèrie d’activitats amb l’objectiu de sensibilitzar a la població del municipi dels riscos que comporta el consum del tabac. Es van instal·lar tres taules informatives a diferents punts de la localitat i també es va celebrar una xerrada al CAP Santa Perpètua sobre Tabaquisme i càncer de pulmó. No és qüestió de gènere, que va anar a càrrec de l’oncòleg de l’Hospital de Mataró Jordi Remon Masip. Aquestes campanyes es fan per protegir la salut dels menors d’edat per tal que no esdevinguin futurs fumadors i vetlla per la salut dels fumadors passius.

Trobada de Convivència i Ciutadania amb comerç ètnic Una desena de representants del comerç ètnic i de proximitat de Santa Perpètua van participar el 22 de maig a una jornada organitzada per la Regidoria de Convivència i Ciutadania amb la col·laboració de la Policia Local amb l’objectiu de “parlar de diversos temes relacionats amb la situació de la convivència als barris així com el paper del comerç de proximitat per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans”. Per a la Regidoria, “un bon compliment normatiu, una oferta competitiva i de qualitat i la progressiva incorporació d’aquests nou empresaris al teixit associatiu i cultural de la comunitat es van considerar els punts claus pel que fa al futur immediat del sector”. “L’obertura de comerços regentats per persones estrangeres ha suposat la revitalització de zones del nostre municipi que estaven quedant més deprimides poblacional i comercial-

ment”, ha detallat la Regidoria. “Els comerciants estrangers han contribuït a un relleu generacional d’establiments que tancaven i que no tenen perquè suposar una competència per als comerciants del voltants, ja que una major concentració comercial, és en si mateixa, una forma d’atracció de compradors alhora que una millora del servei per a tothom i especialment per a persones amb mobilitat reduïda o dificultats per desplaçar-se a les grans superfícies comercials”, clou Conviència. Per fer complir la normativa als comerços, al marge de la nacionalitat del propietari, Salut Pública dedica un dia a la setmana a realitzar inspeccions als establiments relacionats amb l’alimentació i la restauració per efectuar la classificació i codificació en funció del risc per a la salut pública i fer la inscripció al Registre Sanitari Municipal de dits establiments. Redacció

Classificació i codificació dels establiments alimentaris La Regidoria de Salut Pública ha iniciat una campanya per tal de classificar i codificar tots els establiments alimentaris. La iniciativa s’emmarca en el Pla municipal de Seguretat Alimentària 2013 i compta amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona. Al municipi existeixen més de 200 establiments que es regulen per normativa sanitària: bars, restaurants, rostisseries, establiments de menjar preparat, forns de pa, pastisseries, peixateries, establiments de llegum cuit, bacallaneries, supermercats, carnisseries , botigues de llaminadures, kebabs, fruiteries, mercats, i fires d’alimentació, entre d’altres. La Regidoria informa que l’objectiu d’aquesta campanya és

doble, “d’una banda es realitza el control oficial per garantir que el consum d’aliments és segur i que es compleix la normativa vigent en matèria de seguretat alimentària, i d’altra banda, a nivell administratiu ens permetrà fer una classificació i codificació en funció del risc que presenta cada establiment”. El Departament Municipal assenyala que “permetrà establir un grau de vigilància en funció del mateix i es recolliran dades per crear el Registre Sanitari Municipal, obligatori per a les administracions locals, arran del canvi de normativa produït per Reial Decret 191/2011”. En les inspeccions, es recollirà la informació necessària visitant

l’establiment i s’emetrà una acta, on s’assenyalaran les possibles deficiències o mancances per tal que siguin reparades i, posteriorment, es tornarà a realitzar una altra visita de comprovació de les mesures correctores. La Regidoria informa que es revisaran plans d’autocontrol, estructures, temperatures, manipulació i formació dels responsables dels establiments i recorda que els propietaris són responsables de vendre i/o produir, manipular i/o transportar aliments segurs, i “han de ser coneixedors de la normativa sanitària aplicable a cada sector pel que la formació en higiene alimentària, antic carnet de manipulador d’aliments”. Redacció


Actualitat

/ 15

del 7 al 21 de juny

El Casal de la Gent Gran organitza la setena Setmana Cultural La programació tindrà lloc entre els dies 7 i 16 de juny Redacció

E

l Casal de la Gent Gran de Santa Perpètua organitza del 7 al 16 de juny la VII Setmana Cultural. La programació s’inaugura aquest divendres amb campionats de billar, petanca i parxís i, a les 19.30 hores, tindrà lloc una ballada de sardanes. El dissabte 8 de juny, destaquen les actuacions del cor de la Casa de Granada i del cor rociero del casal i, diumenge, s’ha programat de 17.30 a 20.30 hores ball amb música en viu. La setmana del 10 al 16 inclou exhibicions de final de curs del taller de gimnàstica i ioga, tai-txí, ball en línia, ball de saló per parelles, salsa i sevillanes. A més, es disputaran campionats de dames, dòmino, escacs, d’uno, parxís, i billar. Les corals del Casal de la Gent Gran i del club Edad de Oro (la Florida) oferiran un concert de cant coral l’11 de juny a les 19 hores i el Centro Cultural Andaluz de Santa Perpètua actuarà el 12 de juny a partir de les 18 hores. El 13 de juny, a les 17.30 hores, s’ha programat teatre amb el CGG Terrassa-Sant Pere Nord i el 14, estrena de l’obra Un barret de palla d’Itàlia, que representarà el grup del casal Els + Grans. El dissabte 15 de juny, a les 11.45 h, s’oferirà un recital de

Una de les activitats de la Setmana de l’any passat / Bàrbara Arco

poesies homenatge a Salvador Correa i, a partir de les 19.30 h, actuació del cor ACG Alborada de la Llagosta. El darrer dia de la Setmana Cultural, diumenge 16 de juny, tindrà lloc el lliurament de trofeus i una botifarrada i ball per

als socis. La Junta de l’Associació de Gent Gran del Casal ha manifestat que el seu obejctiu com a entitat és aportar recursos que contribueixin a la participació, la trobada, el civisme i el creixement personals dels usuaris.

Final de curs de les activitats de Gent Gran La Regidoria de la Gent Gran celebrarà el 21 de juny al Centre Cívic La Florida la cloenda de les activitats que organitza adreçades a la gent gran del municipi. La festa començarà a les cinc de la tarda amb una audició de les corals del Casal de la Gent Gran i Club Edad de Oro, seguida d’una representació teatral a càrrec del Taller de Dinamització. També s’hi instal·larà una exposició de fotografies dels tallers i activitats organitzades durant l’any per la Regidoria i una mostra de manualitats. Redacció

L’Oficina Local d’Habitatge obre el termini per sol·licitar ajuts per al lloguer L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda obre fins al 30 de juny el termini per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a nous sol·licitants. Els ajuts els atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Els impresos normalitzats de sol·licitud, així com la documentació requerida es poden obtenir a l’OLH de Santa Perpètua, ubicada a l’avinguda de Santiga, en una de les torres annexes situades al costat del Mercat Municipal. Per tal de poder rebre un ajut, les persones interessades han de complir una sèrie de requisits, com tenir uns ingressos no superiors a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat en funció dels membres de la unitat familiar i la zona de residència, que va de 15.935,46 a 17.195,92 euros; i acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Els lloguers a subvencionar han de ser inferiors a 600 euros. La quantia de la subvenció és d’un màxim de 200 euros mensuals i mínim de 20 euros mensuals.

L’OLH informa que aquestes subvencions són incompatibles amb les prestacions d’especial urgència per als mateixos mesos i la Renda Bàsica d’Emancipació. L’OLH també informa que la resolució dels expedients es determinarà en funció de la dotació pressupostària, prioritzant en primer lloc les

El termini de sol·licituds finalitza el dia 30 sol·licituds presentades per persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària, persones amb discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, persones majors de 65 anys, joves d’entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec, dones víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals, famílies nombroses i persones joves extutelades; en segon lloc, la resta de sol·licituds segons el nivell d’ingressos; i en tercer lloc, per ordre d’entrada de la sol·licitud. Redacció a


Actualitat

16 /

del 7 al 21 de juny

Promoció Econòmica ha donat suport a 141 emprenedors que han creat empresa entre 2008 i 2012 L’any passat es van crear 60 noves empreses al municipi Redacció

El 55% són comerços o restauració Durant l’any 2012, un total de 89 persones van adreçar-se al Servei de Creació d’Empreses de Santa Perpètua buscant algun tipus de suport per començar un projecte empresarial al municipi (el servei també atén usuaris residents fora de la localitat). Es tracta del mateix volum d’usuaris que el 2011 i representa un increment del 68% respecte el nombre de persones que passaven pel servei l’any 2008, just a l’inici de l’actual crisi econòmica quan es va atendre 53 emprenedors. Del total d’usuaris que

Coneixes l’Acredita’t ? Puc acreditar la meva experiència laboral? Què haig de fer? Informa-te’n

Què passa amb la nostra autoestima quan estem sense feina?Coneguem les claus per millorar-la i tenir més autoconfiança

BORSES DE TREBALL ONLINE

Què són i com funcionen? Quines hi ha actualment? En quines m’interessa estar inscrit/a?

CARTA DE PRESENTACIÓ

/ Font: Regidoria de Promoció Econòmica i Indústria

han passat des de l’any 2008 pel Servei de Creació d’Empreses, 141 persones han acabant obrint el seu propi negoci a Santa Perpètua, la gran majoria dins del sector terciari. Alguns han creat l’empresa de bell nou i d’altres han adquirit negocis ja existents. El 55% de les activitats obertes

són comerços o locals de restauració. En segon terme, es situen els serveis personals i els serveis empresarials amb igual pes, un 15% en cada cas. Finalment, un 9% corresponen a empreses de transport, un 4% de manteniment i instal·lacions tècniques i un 3% de la construcció.

Perfil dels emprenedors En primer terme, la Regidoria destaca que el pes de les dones és lleugerament superior al dels homes (54% vs. 46%). Aquest desequilibri a favor de la població femenina es relaciona amb el pes que tenen les dones dins d’activitats de serveis com el comerç o els serveis personals que, com s’ha vist, representen una part important de les noves iniciatives empresarials. La mitjana d’edat dels emprenedors és de 39 anys, essent la franja dels 35 a 44 anys la més representada (47%). En segon lloc, es situa la franja dels 25 a 34 anys amb el 24%. El

nivell formatiu predominant són els estudis primaris i secundaris, a diferència de Catalunya, on el el 66% dels emprenedors novells té estudis superiors. D’altra banda, destaca que la majoria de les persones que han emprès el seu propi negoci, el 63%, estava en una situació d’atur, enfront un 24% que ja treballava per compte propi i un 7% que ho feia per compte d’altres. Al contrari del que s’observa a Catalunya, a Santa Perpètua la desocupació sí sembla ser un factor important a l’hora de motivar iniciatives empresarials. Redacció a

Neix un catàleg online amb l’oferta immobiliària als polígons El Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental ha publicat la primera edició d’un catàleg online on es fa difusió de l’oferta immobiliària que està disponible als polígons industrials de la comarca. En la primera edició del catàleg, que

ACREDITA’T

AUTOESTIMA, AUTOCONFIANÇA

E

l Servei de Promoció Econòmica ha donat suport a 141 emprenedors del municipi que han creat la seva pròpia empresa entre 2008 i 2012. L’any passat, es van crear a Santa Perpètua 60 noves empreses, 45 dedicades al sector serveis, 11 vinculades a la construcció i 4, a la indústria. Aquesta dada significa que, al darrer any, s’han creat més empreses que l’any anterior (2011), quan es va detectar la creació de 47 noves activitats. Així mateix, evidencia la preeminència de les activitats de serveis dins de les noves iniciatives empresarials, representant 3 de cada 4 noves empreses, segons ha informat la Regidoria de Promoció Econòmica i Indústria.

TALLERS D’ORIENTACIÓ LABORAL JUNY 2013

tindrà una periodicitat trimestral en entorn web, s’ofereixen un total de 753 ofertes ubicades a 17 municipis de la comarca: 556 naus en lloguer, 170 naus en venda, 19 solars industrials i 8 naus en venda o lloguer. Pel que fa a Santa Perpètua, l’oferta que es

publica és de 26 naus en lloguer, dotze en venda, dos en venda o lloguer i una parcel·la industrial. La informació s’ha recollit amb la col·laboració d’immobiliàries de la comarca i del portal empresarial especialitzat Interempresas. Redacció a

La seva única funció és formalitat a l’hora d’enviar el nostre currículum o ens serveix per despertar l’interès de la persona que la llegeix? La carta és una eina de comunicació que ens serveix per reforçar el nostre valor afegit, els nostres interessos, objectius...

COMPETÈNCIES/ CV PER COMPETÈNCIES

Parlem de competències. Què demana el mercat laboral avui? Què puc oferir? Quines són les meves competències? Com ho puc definir al meu currículum?

CURRÍCULUM

Aprèn a fer tu mateix/a el teu propi currículum, quina és la informació rellevant, com puc destacar el que més m’interessa? Què necessita conèixer el seleccionador/a de mi?

ENTREVISTA DE SELECCIÓ

Què em poden preguntar? Què he de contestar? Què he de tenir en compte a l’hora de presentar-me a una entrevista de selecció? Com puc sentir-me més segur/a?

GESTIÓ DEL TEMPS

Una bona organització del temps és bàsica. Tot i que estem desocupats, el temps perdut no es recupera. Sabem com treure profit al nostre temps?

MILLORA D’OCUPABILITAT A PARTIR DE LES COMPETÈNCIES

Què és l’ocupabilitat? Què puc fer per millorar-la? Competències, mercat laboral...? Parlem-ne

NETWORKING

Fas ús de la teva xarxa de contactes per a la recerca de feina? Coneix noves tècniques de com fer-ho

PSICOTÈCNICS

Què són i què avaluen? Com he de respondre? Coneix aquestes proves per poder-les superar sense posar-te nerviós/a

TREBALLAR A L’ESTRANGER

T’has plantejat marxar a buscar feina a fora? Saps on trobar recursos? On pots anar?

Promoció Econòmica i Indústria

Més informació: Granja Soldevila. De 9 a 14 hores http://connectatsspm.blogspot.com.es orientaciolaboral@staperpetua.cat


Actualitat

/ 17

del 7 al 21 de juny

La Fira del Casc Antic retorna el dissabte 15 de juny

Els Comerciants volen implantar la targeta client de Santa Perpètua

Redacció

L

es places de l’Església i de Francesc Macià acolliran el dissabte 15 de juny la tercera Fira del Casc Antic, que té per objectiu donar a conèixer l’activitat comercial d’aquesta zona del municipi. Des de les 10 del matí i fins a les 20 hores, l’organització ha previst mostres, degustacions, animacions i venda de productes. Més d’una dotzena d’establiments participaran en aquesta Fira del Casc Antic, que porta per lema El comerç al carrer. Aquests comerços muntaran paradeta on exposaran i oferiran els seus productes. Durant tot el dia, també hi haurà actuacions diverses. A les 12 hores, Bambalina oferirà un espectacle teatral; a les 18 hores actuarà La

Dansa escola de ball; una hora més tard s’han programat contes per a tothom i, a les 20 hores, es farà el Joc de les cadires. Cada cadira portarà el nom d’un establiment participant i el guanyador haurà de recollir el seu premi a comerç de

El IV Ral·li d’autobusos clàssics passa per la localitat Més de trenta autobusos clàssics es van poder veure el 2 de juny en el marc del IV Ral·li que l’empresa de transport Sagalés, l’entitat ARCA (Associació per a la Recuperació i Conservació d’Autobusos), Transports Metropolitans de Barcelona i la Fundació TMB organitzen. Com a novetat especial, destacava la participació de l’autobús

Aclo 410 de dos pisos, construït el 1948, que va ser el Zoobus de Barcelona a la dècada dels 80, un Mercedes 0303, popularment conegut com camello i un Citroën U23 descapotable. A més, hi van participar els vehicles de TUS i els de les empreses Gamón (Lleida) i ALSA, així com els de les empreses organitzadores. Redacció

la darrera cadira en joc. L’activitat està organitzada pels comerços del casc antic, però és oberta als d’altres barris. Entre les activitats, hi haurà la possibilitat de visitar l’Església de Santa Perpètua, que tindrà les portes obertes.

L’associació de comerciants Els Comerciants vol implementar la targeta client de Santa Perpètua per tal de fomentar el comerç de proximitat i incitar els perpetuencs a adquirir els productes de tot tipus a la localitat. La targeta client del comerç de Santa Perpètua seria una típica targeta amb banda magnètica que cada cop que es fes servir acumularia diners de descompte per bescanviar a les botigues adherides a la targeta client. La proposta de l’entitat és posar en marxa aquesta targeta client al setembre. Ja fa uns mesos que Els Comerciants treballa en aquest projecte i aquesta setmana es va convocar una reunió adreçada a tots els comerços de la localitat, fossin o no associats, perquè un

professional de l’empresa amb la qual l’entitat està treballant aquest projecte els expliqués com funcionaria la targeta, quins beneficis podrien tenir comerciants i clientela i quines són els requisits per poder posar en marxa aquesta targeta client. Des de l’associació Els Comerciants, animen a tots els propietarris de comerços a implicar-se en la targeta client perquè “té molts i bons beneficis i si la volen aplicar per a un sol comerç és molt cara”. A la primera reunió, va assistir una vintena d’establiments que es van mostrar predisposats a participar en la iniciativa. Els Comerciants convocaran una nova reunió abans de l’estiu per acabar de decidir la implantació de la targeta. Redacció a

Fira d’Artesania de Mas Costa Aquest dissabte 8 de juny, tindrà lloc una nova edició de la Fira d’Artesania i Alimentació de Mas Costa, organitzada per l’ONG ARTpART Catalunya (Asociación para la Recuperación por la Transformación y Promoción de la Artesanía). Les parades s’instal·laran de 16 a 22 hores al passeig de Can Taió, davant del parc d’Europa. Redacció


Actualitat

18 /

del 7 al 21 de juny

Alumnat de Secundària rep classes de conducció de ciclomotors

Deu detencions en quatre operacions de Policia i Mossos

L’Honda Institut de Seguretat ha impartit la formació a 250 joves

La Policia Local de Santa Perpètua i els Mossos d’Esquadra han detingut, en quatre actuacions, deu persones acusades de robatoris. La col·laboració ciutadana ha estat fonamental en algunes de les operacions realitzades pels cossos de seguretat. Les primeres actuacions daten del 26 de maig, quan agents locals van procedir a la detenció d’un veí de la Llagosta, de 40 anys, acusat d’un robatori amb força. Veïns de la Florida van retenir l’acusat després de ser sorprès robant a l’interior d’un vehicle estacionat. Els agents van poder comprovar la veracitat dels fets. D’altra banda, diumenge 26 al matí a l’aparcament situat al costat de l’antic Camp de Futbol de Can Folguera, en una operació conjunta entre Mossos d’Esquadra i Policia Local, després d’una alerta ciutadana, es va procedir a la detenció de cinc menors d’edat, veïns de Barcelona, com a presumptes autors de robatori amb força en diversos vehicles. Els agents van poder localitzar diversos objectes sostrets. Els menors també van causar destrosses als cotxes. La matinada del 28 de maig, una altra operació conjunta entre Policia Local i Mossos va finalitzar amb la detenció de tres persones

Joves de l’Institut Estela Ibèrica, durant la seva formació pràctica en la conducció de ciclomotors / L’Informatiu

Marta Hiraldo

U

ns 250 joves de Secundària de Santa Perpètua han rebut durant cinc dies formació teòrica i pràctica de conducció de ciclomotors a l’Honda Institut de Seguretat. L’activitat s’inclou en el marc de l’Educació Viària, que programa la Policia Local per a més de 2.000 escolars. Els joves dels Instituts Estela Ibèria, RoviraForns, Escola Tabor i Barcanova i Col·legi Sagrada Família han assistit a una classe teòrica sobre tècniques de conducció segura, han fet

servir els simuladors de conducció i han realitzat una classe pràctica amb ciclomotors al circuit de l’Honda Institut de seguretat, que la companyia japonesa te a Santa Perpètua. Per a alguns estudiants ha estat el primer contacte amb aquest vehicle i per a tots ells la formació en conducció segura “és molt important per als joves”. El coordinador de l’Honda Institut de Seguretat, Oriol Martínez, ha explicat que l’objectiu de l’activitat és formar en tècnica de conducció i fomentar actituds positives entre els joves i que aquests es mostren “molt

receptius” davant la formació que reben perquè és molt pràctica i atractiva. Segons el coordinador del centre de formació d’Honda, per a la companyia japonesa és una responsabilitat social educar en la segurat viària per intentar minimitzar els riscos que pugui tenir la conducció de ciclomotors. Per la seva part, una de les responsables de l’educació viària de la Policia Local, Josefina Rentero, explica que, amb aquesta activitat, els joves tenen una visió diferent i més pràctica de la conducció de ciclomotors.

L’Ajuntament lliura diplomes a l’alumnat de l’aula oberta

Una festa al Pavelló clou el Curs d’Educació Viària Més de 200 infants de tercer de Primària de les escoles de Santa Perpètua van participat divendres 31 de maig a la sisena edició de la festa cloenda de l’educació viària, que va tenir lloc al Pavelló d’Esports. L’activitat clou un curs escolar de formació sobre seguretat viària impar-

tit per la Policia Local amb la col·laboració d’empreses, entitats i altres cossos de seguretat. El Pavelló va acollir una exposició dels treballs, tallers i activitats, el lliurament del carnet de ciclista i exposició de vehicles de Mossos d’Esquadra, Policia Local i Protecció Civil. Redacció

Un total de 43 alumnes dels instituts Rovira-Forns i Estela Ibèrica tenien previst rebre aquest dijous 6 de juny, al tancament d’aquesta edició de L’Informatiu, els diplomes acreditatius de la seva participació a tres projectes d’aula oberta: FAIG, Orienta’t i Experimenta. Aquests són programes d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat de Secundària que organitza l’Ajuntament de Santa Perpètua a través de les Regidoria d’Educació. Aquest programa contempla el projecte FAIG i Orienta’t (taller de fotografia, marqueteria i restauració) i Experimenta (estades formatives en centres col·laboradors del municipi). Redacció

com a presumptes autores d’un robatori a un forn de pa al carrer de Vidal i Barraquer. Dos dels detinguts, de 21 i 22 anys, respectivament, són veïns de Santa Perpètua, mentre que el tercer, de 19 anys, és de Mollet. La Policia va rebre a les 2.16 hores una trucada que alertava que s’havia produït un robatori a un comerç i que assenyalava que els presumptes autors marxaven en un cotxe, del qual va facilitar les dades. Les patrulles van localitzar i seguir aquest vehicle, que va ser aturat en un control policial a la sortida del municipi. La Policia també ha detingut en la matinada del 3 de juny una persona com a presumpta autora d’un robatori amb força en un restaurant del municipi. Una patrulla va localitzar aproximadament a les dues de la matinada un cotxe aturat amb una finestra oberta a les rodalies de l’establiment situat a la carretera B140 (de Mollet a Sabadell). Els agents van sospitar i van realitzar una inspecció per la zona i van observar com tres individus vestits amb roba fosca saltaven la tanca que dóna al restaurant. Els agents van aconseguir detenir un dels individus, veí de Mollet de 22 anys, mentre que les altres dues persones van fugir. Redacció

Protecció Civil prestarà serveis al municipi de Polinyà L’Ajuntament de Santa Perpètua, de Polinyà i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua van signar dimarts 28 de maig un conveni de col·laboració mitjançant el qual l’entitat local assoleix determinades funcions i actuacions a Polinyà, com ara situacions d’emergència, retens de guàrdia i suport logístic, entre d’altres. És el segon any que existeix aquesta col·laboració per la qual l’Ajuntament de Polinyà aporta 3.000 euros al Consistori local en concepte de compensació per les activitats realitzades.

L’alcalde de Polinyà, Ramon Mayoral, ha destacat la professionalitat de Protecció Civil i la necessitat del municipi veí de comptar amb aquests serveis. Per la seva part, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Perpètua, Joan Mestres, va expressar que en un moment de dificultat econòmica la mancomunitat de serveis és molt important. El president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, Marcos Rodríguez, va excusar la seva absència a la signatura del contracte. Redacció

Signatura del conveni per a la prestació de serveis de Protecció Civil / Premsa Ajuntament


Actualitat

/ 19

del 7 al 21 de juny

Els treballs de recerca de quatre perpetuencs, premiats a Montcada El guardó l’atorga el Centre de Recursos Pedagògics

L’Ajuntament atendrà totes les sol·licituds d’inscripció a les escoles bressol L’Ajuntament atendrà totes les sol·licituds d’inscripció a les escoles bressol municipals (EBM) el curs 2013-2014. Finalment, han estat 173 les preinscripcions realitzades i s’ha modificat l’oferta inicial. Cada guarderia tindrà un aula de lactants, tres d’un any i tres de dos anys. En total, seran 308 els infants que començaran

el curs al setembre. La Regidoria d’Educació informa que només cinc sol·licituds d’un any no es podran atendre en la primera opció. La resta, un 97% tenen plaça a l’escola desitjada. El període de matriculacions tindrà lloc del 10 al 14 de juny a l’escola bressol municipal assignada. Redacció

Molta participació al cros de l’Escola Santa Perpètua

Els estudiants guardonats de Santa Perpètua, amb la regidora d’Educació, l’alcaldessa i el director dels Serveis Territorials / Ajunt. Montcada

Estrella Núñez

U

n total de 24 alumnes de Batxillerat de Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua van rebre el 23 de maig un reconeixement pel seu treball de recerca durant un acte a l’Auditori Municipal de Montcada. La presentació dels treballs guardonats l’organitza el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental amb el suport dels ajuntaments dels municipis d’on són els alumnes. Els premis de recerca reconeixen treballs individuals, per parella o en grups de tres. A Santa

Perpètua, els guardons van ser per a quatre estudiants. De l’Institut Rovira-Forns, les premiades van ser Neus García, per La transició política i el PSUC a Santa Perpètua, i Gemma Monràs, per Les cèl·lules mare: ciència o ficció. De l’Institut Estela Ibèrica, Carolina Binué va obtenir el reconeixement per Les dues vessants d’una tassa de cafè, i David Santín, per Els misteris de la Coca-Cola. El Centre de Recursos Pedagògics premia dos treballs per institut. Cada estudiant reconegut va rebre un diploma, un taló per bescanviar-lo per material escolar i un obsequi per part del Consistori

L’AMPA de l’Escola Santiga celebra la festa anual Els infants van ser els protagonistes el 25 de maig de la Festa de la Natura de l’Escola Santiga. La jornada va comptar amb activitats d’inflables i tallers. Els infants de Primària van realitzar una trobada d’intercanvis de cromos Escola Santiga, i durant la festa, també es va fer la venda de pastissos. Durant tot el matí, l’AMPA va

posar a disposició dels visitants un servei de bar. L’alumnat de sisè va aprofitar per vendre productes elaborats per ells mateixos per tal de recollir fons per al viatge de fi de curs i, per acabar, es va celebrar una botifarrada amb frankfurts per als més petits. El grup Aine Tribal va oferir una exhibició de dansa del ventre. Redacció

montcadenc. Els premis pretenen reconèixer tota la investigació que duen a terme els alumnes en l’elaboració del treball de recerca i és el professorat de cada institut el que tria les investigacions que mereixen rebre un reconeixement. L’acte d’entrega dels premis de recerca de Batxillerat del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès el va presidir l’alcaldessa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, acompanyada de l’alcalde de Ripollet, Juan Parralejo; l’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, i el director territorial de Serveis Educatius a la comarca, Lluís Baulenas.

Més de 400 persones van participar el 25 de maig al cros escolar organitzat per l’AMPA de l’Escola Santa Perpètua dins de la programació de la Festa de la Primavera que es va desenvolupar en diferents curses per edats. Els tres primers classificats van rebre un trofeu. Tots els participants de preescolar van rebre medalla i tothom que va córrer,

obsequis. En acabar el cros, les activitats es van traslladar al pati del centre educatiu, on es van desenvolupar tallers diversos i jocs infantils com ara pintacares, taller de globoflèxia i disco mòbil. L’alumnat de les extraescolars de hip-hop, anglès i músca va fer una exhibició. L’Escola Municipal de Música i Dansa va oferir una petita actuació. Redacció

Moment de la sortida d’una de les curses de l’AMPA de l’Escola Santa Perpètua / L’Informatiu


Actualitat

20 /

del 7 al 21 de juny

ICV-EUiA lamenta que Rigau no es comprometi a millorar el Bernat

ERC justifica el seu vot sobre Els Aigüerols a la Comissió

L’alcaldessa veu “decebedora” la resposta de la Conselleria

Esquerra ha justificat el vot contrari del seu partit a la Comissió d’Ensenyament sobre demanar la construcció de l’edifici d’Els Aigüerols abans d’acabar el 2013 i ha expressat que votar a favor del punt hagués significat “realitzar noves promeses impossibles de complir a una comunitat educativa massa acostumada als enganys de l’administració” El 2 de maig es va votar a la Comissió d’Ensenyament del Parlament, entre d’altres, una proposta de resolució que demanava la construcció de l’edifici d’Els Aigüerols abans d’acabar el present any. Els grups parlamentaris d’ERC i CiU van votar en contra d’aquest punt. Els altres dos punts de la proposició van comptar amb la unanimitat de tots els grups i feien referència a la continuïtat

Redacció

I

CV-EUiA ha lamentat que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, no es comprometi a millorar l’Escola Bernat de Mogoda. En un comunicat de premsa, la formació ecosocialista ha explicat que, a petició de l’AMPA del centre, el grup parlamentari va presentar set preguntes a la consellera relacionades amb les obres pendents d’ampliació i de millora. L’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, ha manifestat “una gran decepció, perquè no hi ha ni un compromís sobre cap dels aspectes plantejats: ni sobre les obres d’ampliació, ni sobre el manteniment dels mòduls, ni sobre la renovació del mobiliari escolar”. Per la seva part, la regidora d’Educació, Neus Garcia, considera que “les millores són molt necessàries per assegurar la qualitat de l’educació pública a Santa Perpètua” i afegeix que “no invertir en educació és no invertir en futur”. Davant d’aquestes respostes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la diputada d’ICV-EUiA Marta Ribas ha assegurat que el seu grup parlamentari continuarà defensant aquestes millores en el marc de la discussió del Pressupost de la Generalitat de 2013. La formació recorda que una de les visites del diputat i president del Grup Parlamentari d’ICVEUiA, Joan Herrera, a Santa Perpètua, acompanyat de la també diputada Marta Ribas, representants de l’AMPA de l’Escola Bernat de Mogoda els van plantejar la formulació de preguntes parlamentàries sobre el futur de l’escola i, en concret, sobre les obres pendents

Joan Herrera, amb representants de l’AMPA de l’Escola Bernat de Mogoda / L’Informatiu

d’ampliació i millora d’aquest equipament educatiu. Es van formular set preguntes sobre aquestes millores compromeses per saber en quin termini de

ICV al Congrés demana la caducitat del projecte R3

PCCA rebutja “l’espectacle” que es va viure al ple de maig

Els representants d’ICV-EUiA al Congrés dels Diputats han presentat una Proposició No de Llei (PNL) per demanar al Govern Central que arxivi l’expedient de la Declaració Ambiental del projecte de desdoblament de la R3 al seu pas per Santa Perpètua i la Llagosta en considerar que l’expedient ha caducat segons la llei. L’arxiu de l’expedient obriria la porta a un nou tràmit que comptés amb una major participació dels ajuntaments i del veïnat afectat. Ecologistes en Acció també ho ha demanat. Segons explica ICV en un comunicat, “en nom dels municipis, veïns i entitats interessades en l‘expedient, el grup al Congrés denuncia la inacció del Ministeri de Foment i de

PCCA ha condemnat “els lamentables fets” que van ocórrer a la sessió plenària de maig i afirma que “les actituds agressives i l’ús de la violència per imposar la raó és propi d’èpoques passades”. La formació afegeix que “no té més raó qui més crida, ni qui més amenaça de forma violenta i les mentides per més que es repeteixin sempre seran mentides”. Plataforma Cívica lamenta que “l’actitud violenta del grup de persones que van intentar imposar-se per la força hagi estat encapçalada, entre altres, per la representant d’ERC al Consell

PxC denuncia el deute de les Carpes del CIM El grup municipal de PxC ha afirmat que la concessionària del complex lúdic de les Carpes del Cim té un deute amb l’Ajuntament de 217.842,65 euros. El portaveu de la formació, Rafael Herrera, considera “intolerable” que continuï l’activitat i més quan es té constància que l’ús d’aquestes instal·lacions s’està realitzant per uns tercers. PxC

temps es portarien a terme, ja que l’escola porta més de 10 anys amb dos mòduls prefabricats i utilitzant altres espais polivalents per encabir l’alumnat.

del projecte educatiu del centre i el consens amb l’Ajuntament i la comunitat educativa per establir un calendari d’actuacions i estudiar les possibles alternatives mentre no arriba el nou edifici. Segons expressa ERC, “és innegable que la situació econòmica actual afecta a tots els àmbits. Tots els partits polítics amb representació al Parlament saben que és impossible destinar la partida pressupostària necessària per a la construcció d’aquest equipament abans d’acabar l’any 2013”. ERC ha indicat no voler “enganyar ningú” i s’ha reafirmat en la voluntat del partit de voler el nou edifici “al més aviat possible”. ERC ha criticat “seguir prometent sense tenir en compte les conseqüències”. Redacció

manifesta que aquesta cessió requereix de la prèvia autorització administrativa de l’Ajuntament i, segons afirma, no s’ha produït. El grup ha demanat “un informe tècnic del servei de via pública” per conèixer el compliment de tots els requisits i afegeix que “molts veïns” s’han queixat per “la música alta” de les carpes. Redacció

la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient que hauria hagut de fer la declaració d’impacte ambiental”. Santa Perpètua i la Llagosta porten dos anys presentant documentació diversa per completar la tramitació d’aquest expedient que va tenir una mínima exposició pública l’any 2008 i que no va facilitar la intervenció veïnal per a peticions d’estudi d’alternatives menys perjudicials per als barris dels municipis de Montcada, la Llagosta i Santa Perpètua, tot i que els ajuntaments van arribar a presentar les corresponents al·legacions, segons expliquen en el comunicat. Redacció

Col·loqui de Carles Campuzano El diputat de CDC Carles Campuzano participarà el 14 de juny en el col·loqui Què està passant a Catalunya al Centre Cívic El Vapor. L’acte començarà a les 20 hores. La formació local destaca que Campuzano “a part de la seva amplia trajectòria política, és reconegut per ser impulsor d’iniciatives al camp cultural i col·laborador actiu en infinitat de projectes socials”. Redacció

Municipal de Benestar i Salut”. El grup assenyala que qualsevol persona que vulgui ser atesa pels Serveis Socials municipals “tant sols ha de venir a l’Ajuntament i demanar hora amb el treballador o treballadora social que els correspongui”. El comunicat finalitza dient que “no cal muntar espectacles que en res beneficien la família tan sols per intentar rascar els vots de la misèria. Demanem seny als partits polítics de Santa Perpètua de Mogoda perquè amb les famílies ni s’hi juga”. Redacció

ERC lamenta els fets violents del darrera sessió plenària ERC ha condemnat els fets ocorreguts al ple de maig “sense excepció”, però critica “la negativa de l’alcaldessa a permetre la lectura d’un text i preguntes del 15M i l’actitud inadequada d’alguns membres del públic assistent, que van desencadenar en una violenta situació verbal i física”. Per a ERC, el 15M va assistir al ple per llegir un text i preguntar a l’Ajuntament sobre una família que ha ocupat un habitatge a Mogoda i “l’alcaldessa no va permetre la seva intervenció i l’ambient es va anar tensionant fins el moment que un membre del públic va intervenir

per exigir que fessin fora aquell col·lectiu titllant-los de feixistes, quan es van perdre els papers i la tensió es va descontrolar”. La formació ha volgut desmarcar-se “del discurs que va fer l’alcaldessa al respecte de l’okupació de l’habitatge de Mogoda perquè entenem que l’okupació no pot ser criminalitzada i menys davant d’una situació excepcional”. ERC afirma no entendre “com fa 15 dies es dóna suport a l’okupació de Can Piella i després es condemna una família que okupa una casa davant d’una greu situació”. Redacció


Actualitat

/ 21

del 7 al 21 de juny

En marxa les obres del correcan del parc Central Les obres del nou espai de socialització canina, correcan, s’han iniciat. Aquesta actuació s’emmarca en la primera fase d’urbanització del parc Central, inclosa en la Llei de barris de Can Folguera. Els treballadors dels plans d’ocupació de la Llei de barris estan duent a terme els treballs d’adequació d’aquest espai, que s’ubica a la zona compresa entre el camí de la Granja i la via del tren de la línia R8, davant del parc Central. L’espai disposa d’una superfície de 2.500 metres quadrats i

estarà condicionat amb tanques, llum i una font, entre d’altres elements. Amb aquesta actuació, el Consistori perpetuenc atén una petició ciutadana de disposar d’un espai de socialització canina, especialment després del tancament del parc Central per l’inici de les obres, que va rebre la tardor de 2012 el suport de més de 300 signatures. L’Ajuntament de Santa Perpètua ha treballat conjuntament amb un grup de ciutadans en el disseny d’aquest espai. Redacció

Premis del Concurs de dibuix infantil del Pla de barris L’alcaldessa, Isabel Garcia, va lliurar els premis del Concurs de dibuix infantil de la Llei de barris el 23 de maig en un acte celebrat a la Sala de Plens. Al certamen, celebrat a la paradeta del Pla de Can Folguera durant la Diada de Sant Jordi sota el títol Com veus el teu barri, van participar 37 infants. Per categories, el primer classificat dels petits va ser David, de 4 anys. Aquest infant no va introduir cap dada de contacte, de manera que no va poder ser convocat a l’entrega de premis. Diego, de Can Folguera, i Pablo, de Mas Costa, ambdós amb cinc anys, van resultar segons i tercer, respectivament. Alberto Contreras, de

vuit anys i veí de Can Folguera, va recollir el primer premi en la categoria de mitjans, mentre que la mare de Daniela del Toro, de nou anys i veïna de Centre Vila, va recollir en nom de la seva filla, que estava de colònies, el segon premi. Tene, de Can Folguera, i nou anys, va obtenir el tercer. Per últim, Ainoa García, de Can Folguera i onze anys, va guanyar la categoria de grans, seguida per Marina Pino, de deu anys i també veïna de Can Folguera; i Zoohir, de 13 anys. Els infants van rebre una bossa amb regals, com ara una motxilla, una cantimplora i una llibreta. Redacció

Les AV de la Creueta i Can Taió endeguen les festes de barri Tindran lloc aquest cap de setmana i el proper, respectivament

Imatge d’arxiu del ball d’escuma de la Festa de la Creueta de l’any passat / L’Informatiu

Estrella Núñez

L

’Associació de Veïns de La Creueta inaugura les festes de barri aquest cap de setmana. L’entitat organitza més d’una trentena d’actes entre els dies 6 i 9 de juny amb la finalitat d’aconseguir la participació de tothom. Divendres, a les 17.30 hores, s’ha programat el chupinazo i, durant la tarda, es podrà gaudir d’un taller de maquillatge, una exposició de manualitats i de fotografies de l’Associació de Veïns La Creueta i un cocktail de benvinguda. A les 21 hores, la Regidoria de Relacions Ciutadanes organitza un espectacle de foc i, una hora més tard, s’han programat una partida de dards i música enllaunada. Dissabte es portaran a terme diferents campionats esportius,

activitats infantils i també s’ha programat una gran botifarrada. A les 9 del matí, a l’Escola Santa Perpètua es disputaran partits de futbol sala i, a les 16 hores, al Centre Municipal de Futbol Paco Navarro, el Club de Futbol La Creueta jugarà contra el Racing Vallbona Veterans. Les activitats, a la tarda, continuen amb un concurs de montaditos, exhibició de bollywood, sevillanes, dansa del ventre i classes de balls de saló. Diumenge, destaca un concurs de pintura infantil, un passeig amb ponis, l’actuació del Cor de la Asociación Rociera de la Llagosta, migas i ball d’escuma. Les activitats es desenvoluparan al Centre Cívic i al parc del Doctor Miró. Al tancament d’aquesta edició, estava previst l’inici de la festa aquest dijous amb un taller de grafits i jocs infantils.

Can Taió, el 14 i 15 de juny L’Associació de Veïns Can Taió organitza la seva festa de barri els dies 14 i 15 de juny al parc de Catalunya. El gruix d’actes s’han programat per a dissabte, ja que divendres només hi ha un acte a partir de les 20 h que serà ball amb música enllaunada i servei de bar. El 15 de juny, al matí, destaca una xocolatada i jocs infantils amb escacs gegants, taller de circ i exhibició de puntaires. A les 14.30 hores, s’ha programat un dinar de germanor a 5 euros; a les 19 hores, havaneres amb Llops de Mar i degustació de cremat, i, a les 21 hores, sopar popular a la fresca al preu de 6 euros i actuacions especials de Scelion, Amics de la Guitarra, quadres del taller de sevillanes i bollywood. Per finalitzar, a les 23 hores, hi haurà ball amb disco mòbil.

Els centres cívics obren les preinscripcions per al proper curs L’AEU organitza una visita al Palau de la Música Catalana L’Aula d’Extensió Universitària (AEU) de Santa Perpètua ha programat una visita al Palau de la Música Catalana i Dansa amb l’Esbart Joaquim Ruyra. La formació es va fundar l’any 1962 i ofereix un espectacle transversal de repertori tradicional català i de nova creació.

D’altra banda, el dimarts 18 de juny, a les 19.30 hores al Vapor, tindrà lloc la conferència L’Institut Ramon Llull i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana, que anirà a càrrec del periodista, escriptor i president de l’institut, Vicenç Villatoro. Redacció

La Xarxa de Centres Cívics obrirà del 18 al 28 de juny preinscripcions als cursos de la propera programació. Per formalitzar-la, cal anar a qualsevol dels sis centres cívics i emplenar

el full corresponent. Prop d’una quarantena de tallers s’ofereixen entre els sis equipaments municipals, alguns d’ells com el Cafè del mes, Cuina en família, Juguem amb les mans o Pila-

tes, es podran fer en més d’un. Altres activitats són Hatha Ioga, Manualitats decoratives per la llar i els espais oberts de pintura, tertúlia i de punt de creu i ganxet. E.N.


Actualitat

22 /

del 7 al 21 de juny

Joventut proposa una gimcana per Santa Perpètua al Moguda Express Unes quaranta persones participen a la Nit Musical amb DJ

La Regidoria de Joventut organitza un any mes la Mostra de Turisme, que tindrà lloc entre els dies 1 i 26 de juliol a La Promotora. Amb motiu de la Mostra, el departament ha obert inscripcions per a diferents activitats. Una d’elles és el Curs sobre GPS que es realitzarà els dies 9,11, 13

Redacció

L

a nit del 14 de juny els carrers de Santa Perpètua es convertiran en l’escenari de la gimcana nocturna Moguda Express. Aquesta activitat, organitzada per la Regidoria de Joventut i emmarcada en les Moguda de Nit, s’iniciarà a les 22.30 hores a La Promotora. Des del Departament es farà una presentació del programa Enfeina’t. Aquest projecte realitzat per joves ha consistit a crear un vídeo tutorial, on es mostra com fer un currículum per facilitar la recerca de feina. Tot seguit, s’iniciarà la gimcana nocturna per equips d’unes cinc persones i, per finalitzar, la festa es traslladarà a CAM Bernades, on, a partir de la 1.30 hores hi haurà un concert amb +Platino. El Moguda Express està destinat a joves d’entre 18 i 35 anys i

La Mostra de Turisme prepara una exposició de fotos de viatges i un curs de GPS

La Moguda de Nit Musical va comptar amb una cata de gyntònics / Regidoria de Joventut

les inscripcions es poden fer a La Promotora, a www.facebook.com/ puntjove.promotora o al correu participaciojove@staperpetua.cat. Moguda de Nit Musical Unes quaranta persones van participar a la Moguda de Nit Musical

amb DJ celebrada al Centre Cívic La Florida el 24 de maig. Aquesta activitat va consistir en un taller de cata de gyntònics i l’actuació del col·lectiu de DJs perpetuencs Groove Factory. Joventut ha explicat que va ser una nit molt animada on van participar unes quaranta persones.

Els Espais Joves i els delegats s’acomiaden del curs

S’obren les Aules d’Estudi a La Promotora

El 15 de juny, tindrà lloc el comiat de delegats i delegades. Aquesta activitat és la cloenda d’una programació que al llarg del curs han treballat els responsables de curs i els tècnics de la Regidoria de Joventut. El comiat de delegats consistirà en una sortida a la pista de gel del Palau Blaugrana. Des de Joventut, han explicat que

En periode d’exàmens, la Regidoria de Joventut obre les portes de La Promotora per a aquells joves que necessitin un espai per estudiar. Les Aules d’Estudi estaran obertes del 8 de juny al 7 de juliol de 16 a 24 hores. Es tracta d’un servei gratuït i obert a la ciutadania. Redacció

“aquesta serà la recompensa al treball fet durant tot l’any”. D’altra banda, el 21 de juny La Promotora organitza una sortida a les Piscines Municipals amb els Espais Joves. Els joves que vulguin participar-hi han d’apuntarse a qualsevol dels Espais Joves del municipi. Les places són limitades. Redacció

PARTICIPACIONS PREFERENTS I DEUTE SUBORDINAT Les persones que tingueu contractats algun d’aquests productes adreceuvos a l’OMIC, on us informarem de les gestions a seguir. En el cas de Bankia, els afectats han de presentar la reclamació a la seva oficina abans del 30 de juny de 2013.

El certamen tindrà lloc de l’1 al 26 de juliol i 14 de juliol. En les dues primeres sessions s’impartirà la teoria sobre espeleologia, barrancs, BTT i GPS de muntanya, i les dues darreres sessions (les del 13 i 14 de juliol) es faran sortides matinals per posar en pràctica la teoria. L’activitat està adreçada a joves de

Imatge de la Mostra Turisme de l’any passat / Bàrbara Arco

Subvenció del rebut de l’IBI Per a veïnat en atur o en greu situació econòmica Per a propietaris que cedeixin un habitatge de la seva propietat per integrar-lo a la borsa de lloguer de Santa Perpètua Presentació de sol·licituds Del 17 de juny al 5 d’agost de 2013

OMIC

Avinguda de Santiga, 7. Local 2 (davant del Mercat Municipal) Tel. 93 560 44 02 omic@staperpetua.cat

més de 18 anys que tinguin GPS i les inscripcions es poden formalitzar al Punt Jove. D’altra banda, durant tota la Mostra de Turisme, la Regidoria de Joventut posa a la disposició dels ciutadans la Sala Promo per tal que es facin mostres de viatges amb projecció de fotos i vídeos. Per reservar l’espai, els joves i entitats, hauran d’adreçar-se al Punt Jove, a través de puntjove@ staperpetua.cat o al telèfon 93 560 51 78. Un any més, el departament ofereix la possibilitat a aquells que vulguin d’exposar les seves fotografies de viatges durant la Mostra de Turisme. Les persones que vulguin participar d’aquesta exposició hauran d’enviar les seves fotos abans del 19 de juny a puntjove@ staperpetua.cat. Els participants entraran al sorteig del documental A la velocidad de las mariposas d’Albaro Neil i del llibre Com preparar un gran viatge, un llibre de rodamons. Redacció

Consulteu les bases de la convocatòria, els requisits i la documentació que cal presentar al web www.staperpetua.cat


Cultura

/ 23

del 7 al 21 de juny

La Biblioteca demana voluntaris per apropar l’equipament a la gent gran Vol endegar el servei de prèstec domiciliari i suport informàtic

L’Escola Municipal de Música i Dansa clourà el curs escolar amb un seguit d’actuacions i espectacles que es desenvoluparan entre el 17 i el 30 de juny. Les aules obertes per a famílies, els concerts d’aules i els concerts seran del 17 al 21 de juny des de les 17.30 hores i fins a les 20 hores a l’Escola i l’Auditori. El dimarts 18 de maig a les 18.30 hores, se celebrarà un concert a càrrec de les orquestres 1, Allegro Mosso i Banda 1 al pati del Galliner davant de l’Espai de

Redacció

L

a Biblioteca Josep Jardí està buscant quatre voluntaris per portar a terme dues iniciatives que apropin el servei de la Biblioteca a la gent gran. La primera de les propostes, El tutor informàtic, pretén ajudar a la gent gran que disposi d’un portàtil i tingui dubtes sobre algunes qüestions del seu funcionament. L’objectiu de l’activitat és ajudar a resoldre dubtes o problemes que l’usuari es pugui trobar. El perfil del voluntari seria el de dues persona amb coneixements amplis d’informàtica i amb temps lliure algun matí (dimecres o dijous) o alguna tarda a la setmana (de dilluns a divendres). La segona proposta de la Biblioteca, per la qual se cerquen dos voluntaris és el Préstec a domicili, pensat per satisfer les necessitats de persones amb mobilitat reduïda. En funció de la demanda del servei, els voluntaris haurien de col·laborar una tarda o bé un matí cada dues setmanes.

L’escola de Música i Dansa clou el curs amb diverses actuacions pel municipi

Foto d’arxiu d’un usuari de la Biblioteca Josep Jardí / Bàrbara Arco

A partir d’una enquesta que es faria als sol·licitants, els voluntaris portarien i tornarien materials de la Biblioteca a aquests usuaris segons els seus gustos. Tallers d’estiu a la Biblioteca Arriba l’estiu i la Biblioteca Josep Jardí inicia noves activitats per animar a llegir els més petits. Aquest any, els dilluns i dimarts del mes de juliol els infants de 5 a

10 anys podran gaudir de manera gratuïta dels tallers a càrrec de Puri Ortega, col·laboradora habitual de l’equipament. A partir del 10 de juny, es poden formalitzar les inscripcions per a les activitats, que tindran per temàtica la nit. De les 18.15 a les 19.45 h els participants recrearan personatges de la nit, jugaran amb les seves ombres i escoltaran el seu silenci, segons ha informat la Biblioteca.

Les matrícules per a l’Espai de les Arts seran del 17 al 30

El Bar Bus Stop acull una mostra de pintura

La Regidoria de Cultura obre el període de matriculacions per al curs 2013-2014 de l’Espai de les Arts. Les inscripcions s’hauran de formalitzar entre el 17 i el 30 de juny de 10 a 15 hores a la Regidoria de Cultura i de 15 a 20.30 hores a la recepció de la Granja Soldevila. El proper curs s’oferirà restauració en dos formats: formació i aula oberta, mentre que

El Bar Bus Stop acull fins al 30 de juny l’exposició Altres mirades de Francisca Orejuela Galisteo. L’artista molletana ja va exposar al CIRD Joana Barcala de Mollet l’any 2011 i, segons expliquen des del Bar Bus Stop, torna amb empenta a retrobar-se amb la pintura del retrat i frescor dels seus personatges. Redacció

el curs de fotografia s’impartirà formació inicial i curs de monogràfics consistents en tres monogràfics trimestrals especialitzats en diferents àmbits. L’Espai de les Arts també inclou al seu programa formatiu classes de pintura i dibuix per a adults (formació i aula obert) i per a infants (formació). Redacció

L’Associació de foto i vídeo se’n va a Cambrils L’Associació de Foto i Vídeo de Santa Perpètua (AFOVISP) organitzarà el dissabte 15 de juny una sortida fotogràfica al parc Samà (Cambrils). Els participants hauran de trobar-se a la plaça de la Vila a les 8 hores i el desplaçament fins a Tarragona serà en cotxe particular. Durant la trobada, es fotografiarà aquest parc de caràcter privat i colonial. Redacció

les Arts. Com ja es habitual, els combos de l’Escola de Música actuaran a CAM Bernades el dia 25 a les 20 hores i els grups combos latin i fussion oferiran un concert durant la celebració de la Festa del barri de La Florida, el dia 29 a les 19 hores. L’Escola de Música també té previst participar a la clausura de l’any commemoratiu de l’arribada del centenari de la llum elèctrica a Santa Perpètua amb un concert el dia 30. Redacció

Primera setmana de la dansa La dansa esdevindrà la protagonista la setmana del 17 al 21 de juny com a clausura del curs escolar. El dilluns tindrà lloc al Celler el visionat dels diferents espectacles que han fet durant els curs els alumnes i els analitzaran mentre que dimarts hi haurà dansa familiar, a les 19

hores al pati de l’Era. Dimecres hi ha programada dansa clàssica, també al pati de l’Era i a les 19 hores i dijous, al mateix lloc i hora, improvisació. La primera Setmana de la Dansa finalitzarà divendres a les 18.30 hores al pati de l’Era amb l’activitat composició-ball lliure. Redacció

Una setantena de persones visiten la Maternitat d’Elna El Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM) va organitzar amb èxit de participació una sortida a la Maternitat d’Elna. Unes setanta persones van assistir a la jornada, que es va iniciar a la platja d’Argelers, davant del monument als exiliats republicans. Els

excursionistes van visitar a Cotlliure la tomba del poeta Antonio Machado i, finalment, la Maternitat d’Elna, fundada per Elisabeth Eidenbenz. D’altra banda, a la primera sortida naturalista a Gallecs, del dia 1 de juny van assistir una trentena de persones. Redacció

Alguns dels participants davant la Maternitat d’Elna / CREM


Cultura

24 /

del 7 al 21 de juny

La I Marató de contes solidària de Xarxa aconsegueix 498 euros

La Ratera, de Tàndem, ha estat premiada a certàmens

Una vintena d’entitats van participar explicant un conte

El grup de teatre Tàndem, amb l’obra La Ratera, ha obtingut diversos premis i mencions en els concursos de teatre de Caldes de Montbui, Calella i Tàrrega. A Caldes, en el marc del concurs XXV Taca'm, Rosa Notó va aconseguir el segon premi a la millor interpretació secundària femenina i es van obtenir diverses nominacions: Joaquim Martí, Marià

Sallent, Vicenç Garcia en escenografia; Gabriela Barrena i Àngels Torra en vestuari; i Ferran Ventura en millor interpretació masculina. A Calella, Oriol Alonso va aconseguir el tercer premi a la millor interpretació secundària. En el concurs de Tàrrega, Tàndem va ser el grup convidat per tancar la XXV commemoració del certamen. Redacció

El Centro Cultural Andaluz ret homenatge a la Cruz de Mayo

Nenes amb les guardioles de la Marató, on es dipositaven les donacions per a una escola a Mauritània / Bàrbara Arco

Estrella Núñez

L

a primera Marató de contes solidària de Xarxa Santa Perpètua va aconseguir 498 euros per al projecte solidari de Brigradistes SPS, de Santa Perpètua Solidària, d’ampliació d’una escola a Mauritània. Moltes persones, sobretot a la tarda, es van concentrar al voltant d’un escenari per escoltar els contes que les entitats participants van explicar. L’activitat, que era la cloenda de la temporada de l’entitat, es va celebrar a la plaça de la Vila al matí i a la tarda. Xarxa Santa Perpètua va comptar amb la participació d’una vintena

d’entitats locals, l’Ajuntament i el músic Pep Sala. Cadascun va llegir i interpretar un conte. En total, van ser 22 històries, algunes d’elles amb referències a la història de Santa Perpètua o de l’entitat que l’explicava. La Marató de contes solidària ha volgut destinar els diners recaptats per al projecte d’ampliació d’una escola de Primària a la localitat mauritana d’Artemou. El centre educatiu té fortes mancances educatives tant a nivell d’espai com de dotació de personal docent. No obstant això, el Ministeri d’Educació del país maurità ha expressat que incrementarà el nombre de docents sempre i quan disposin

de les aules necessàries per poder exercir la seva tasca. Per aquest motiu, les entitats SPSolidària, a través de Brigadistes SPS, i Xarxa Santa Perpètua van voler aportar diners per realitzar aquesta ampliació. Les entitats participants van llegir contes tradicionals, històries noves i contes de diversos llocs del món així com històries amb referències a Santa Perpètua i a les seves entitats. La presidenta de Xarxa Santa Perpètua, Sílvia Reverté, es va mostrar molt satisfeta pel desenvolupament de la primera Marató de contes tant per l’assistència de públic com per la implicació de totes les entitats.

La Coral Renaixença celebra el Concert de Primavera

El Cineclub projectarà el film Coriolanus

L’Església Parroquial de Santa Perpètua acollirà el diumenge 16 de juny el Concert de Primavera de la Coral Renaixença, que comptarà amb la participació del Cor Zimmermann Café de

El Cineclub Cisco de Can Mosenya organitzarà el divendres 14 de juny la projecció de la pel·lícula Coriolanus, dirigida i protagonitzada per Ralph Fiennes. La sessió començarà a les 22 hores al Teatre del Centre Parroquial. El preu de l’entrada és de 3 euros. Coriolanus és una adaptació cinematogràfica britànica de la tragèdia Coriolano, de l’escriptor anglès William Shakespeare, dirigida i protagonitzada per Ralph Fiennes en el seu debut com a director. Aquesta és la darrera projecció del darrer trimestre de pel·lícules de l’entiat local dedicada al cinema. Redacció

l’Escola Municipal de Música i Dansa. El preu de l’entrada serà de cinc euros, però els menors de 14 anys tindran l’accés gratuït, segons ha informat l’entitat local. Redacció

Arts Humanes organitza un festival Bollywood el dia 16 L’Associació de les Arts Humanes organitza el diumenge 16 de juny un festival Bollywood, obert a tota la localitat. L’activitat, que començarà a les 17 hores, tindrà lloc al Centre Parroquial. Arts Humanes és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada

“per donar resposta a totes aquelles persones que volen desenvolupar el seu ésser trencant limitacions i desenvolupant totes aquelles capacitats humanes que tenim i que potencialment estan per millorar”. Redacció

Unes 400 persones, segons l’organització, van participar diumenge 26 de maig a la celebració de la Cruz de Mayo que va organitzar al parc Municipal el Centro Cultural Andaluz. La commemoració de la diada es va iniciar amb una missa rociera al Col·legi Sagrada Família cantada per l’Hermandad Nuestra señora del Rocío de Sabadell. La celebració es va traslladar després al

parc, on van actuar alguns dels quadres de ball de l’entitat. Com és habitual la jornada va finalitzar amb el tradicional potaje andaluz i amb música per ballar al parc. A més, l’entitat va recollir gairebé 500 quilos d’aliments per a Càritas de Santa Perpètua. D’altra banda, Merche Expósito ha tornat a ser escollida presidenta de l’entitat per als propers tres anys. Redacció

La Casa de Andalucía celebra la seva primera Cruz de Mayo La Casa de Andalucía va celebrar el 26 de maig la seva primera Cruz de Mayo amb la lectura d’un poema a la creu amb l’acompanyament a la guitarra per Santi Serrano i amb l’actuació dels sis quadres de ball de l’entitat. L’activitat va tenir lloc al Centre

Cívic de la Florida i va aplegar unes 150 persones, segons va indicar el president de l’entitat, Manuel Belmonte, que ha explicat que tornaran a fer la Cruz de Mayo plantejada com una festa de la primavera, on hi hagi la presència de la creu. Redacció


Esports

/ 25

del 7 al 21 de juny

Futbol sala

L’Sport Sala puja a Preferent i aquest cap de setmana pot ser campió Juanjo Cintas

E

l sènior de l’Sport Sala va aconseguir dissabte pujar a Preferent després de derrotar l’Athlètic 04 Castellar B per 5 a 2 en partit corresponent a la penúltima jornada de lliga. Els perpetuencs van ser molt superiors al seu rival i van celebrar amb la seva afició l’ascens. Durant la primera part, els locals van fallar moltes ocasions de gol, mentre que els visitants no van crear gaire perill. Saúl va fer el primer gol al minut 16 i, poc després, Toni va marcar el 2 a 0 culminant una gran acció d’Oli. La primera part va acabar amb Castillo aturant un doble penal. La segona part va començar amb dos gols locals, un d’Alonso i un altre de Toni. El partit semblava sentenciat, però l’Sport Sala va

perdonar massa i els de Castellar li van posar una mica d’emoció al partit amb dos gols. Al minut 18, Álex, després d’una recuperació de Toni, va posar el definitiu 5 a 2 al marcador. L’Sport Sala recupera el li-

Karate

Natació

Més medalles per al Senshi Dojo al Campionat de Catalunya El Senshi Dojo de Santa Perpètua va aconseguir diverses medalles en el Campionat de Catalunya de goju ryu el 18 de maig a Cerdanyola del Vallès. En kata, en aleví femení, Ana Ternero va ser segona; en infantil masculí, Iván Bustamante va ser primer, Marc Pujol, segon i Raúl Ternero i Joel Silva, tercers; en juvenil femení, Cristina Ruiz, primera, i Mari Carmen Ruiz, tercera; en juvenil masculí, Daniel Sarno, tercer; en sènior masculí, Roberto Rubio, primer, i Marc Lost, tercer. En kumite, Raúl Ternero va ser tercer en infantil de menys de 40 quilos; Mari Carmen Ruiz, primera en infantil de més de 53 quilos; Yael Domene, segon en cadet de més de 55 quilos; i Roberto Rubio, primer en sènior masculí open. D’altra banda, també el dia 18, en els Jocs Escolars de Cornellà de Llobregat, el Senshi Dojo va obtenir els següents resultats destacats: Marta Montoliu, tercera en kata infantil; Raúl Muñoz, primer en kata cadet i primer en kumite de més de 55 quilos; i Laia Vidal, primera en kata cadet. Redacció

Una acció del darrer partit de l’Sport Sala / L’Informatiu

derat amb 59 punts, un més que el Papiol, i el proper cap de setmana es jugarà el títol de lliga a la pista del Castellar B. Si guanya, serà campió. En cas contrari, haurà d’esperar a veure què fa el Papiol.

Dinou medalles per als màsters al Campionat català El Club Natació Santa Perpètua va aconseguir dinou medalles i dinou rècords en els Campionats de Catalunya màsters. La competició es va celebrar a mitjans de maig a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu amb la participació de 600 nedadors de 64 clubs de Catalunya i de la resta d’Europa. Aquesta ha estat la quarta vegada que el club de la nostra localitat ha pres part en aquesta competició. En aquesta ocasió, amb disset inscrits. Les dinou medalles aconseguides han situat

el CN Santa Perpètua en el 28è lloc del rànquing per clubs. Jaume Domech va ser segon en 50 i 100 braça i tercer en 200 estils; Víctor Torrente, segon en 100 esquena i tercer en 200 estils; Francisco Alonso, primer en 200 papallona; Cristina Franco, primera en 100 braça, segona en 200 braça i tercera en 200 estils; Rosi Pla, tercera en 100 lliures; Ester Franco, primera en 50 braça i segona en 100 braça i 200 lliures; Rubén Vallejo, tercer en 50 papallona; i Emma Giron, tercera en 200 esquena. Redacció

Bàsquet

El sènior masculí A es manté a la Tercera Catalana El sènior masculí A del Club Bàsquet Santa Perpètua va aconseguir el 26 de maig la permanència a la Tercera Catalana després de derrotar el Claret de Valls per 61 a 37 en el segon partit de l’eliminatòria de descens. Els jugadors entrenats per Antonio Escobar, que ja havien guanyat el primer partit, van ser molt superiors als seus rivals. Durant el primer quart, el Santa Perpètua va aconseguir un avantatge d’onze punts gràcies en part a l’encert des de la línia de tres de Quim, que va anotar tres triples de tres intents. Durant el segon quart, el Santa Perpètua encara va ser més

Els equips cadet i preinfantil femenins, campions de lliga El conjunt preinfantil femení del Club Bàsquet Santa Perpètua es va proclamar el 26 de maig campió del seu grup en derrotar en la darrera jornada l’Escola Joan XXIII per 43 a 28. L’equip perpetuenc ha guanyat catorze partits i només n’ha perdut dos. Ha sumat 30 punts, un més que el segon, el Maristes de Rubí. El conjunt, entrenat per Gisela Tura i Mónika Alcaine, està format per Paula López, Laia Palos, Nerea Mallenco,

Hoquei patins

El juvenil B, quart a la final a quatre de la Copa Federació L’equip juvenil B del Club Hoquei Dalmec Santa Perpètua es va classificar el cap de setmana del 26 i 26 de maig en quarta posició en la final a quatre de la Copa Federació, que es va disputar a Lloret de Mar. En semifinals, el conjunt perpetuenc va empatar a dos contra l’Andorra i va perdre en la tanda de penals. Els de la nostra localitat van plantar cara a

un gran equip, que, finalment, va ser el campió de la competició en derrotar el Shum Massanet. El Santa Perpètua va perdre per 3 a 2 contra el Ripollet en el partit pel tercer i quart lloc. D’altra banda, el prebenjamí d’iniciació va ser vuitè en les finals del Campionat de Barcelona, disputades a Caldes de Montbui. J.C.

superior al seu rival i va arribar al descans amb un resultat de 33 a 16. El Claret va intentar reaccionar, però només va aconseguir reduir l’avantatge local. Els perpetuencs van afrontar el darrer quart amb tretze punts al seu favor (4330). El darrer quart va ser de clar color local. Edu, que va ser el màxim anotador del Santa Perpètua amb 16 punts, va rebre una forta ovació del públic, ja que possiblement deixarà l’equip. El Santa Perpètua ha acabat molt fort la temporada i ha aconseguit merescudament mantenir la categoria. J.C.

Cadet Infantil Femení / CB Santa Perpètua

Preinfantil Femení / CB Santa Perpètua

Andrea Da Silva, Sara López, Ivet Torrellas, Míriam Pedrera, Carla Vila i María Camacho. D’altra banda, el cadet femení també ha estat campió de lliga. L’equip de la nostra localitat ha guanyat dotze partits i n’ha perdut dos. Ha sumat 26 punts, dos més que el segon classificat, l’Escola Pia de Sabadell. En el darrer partit, el conjunt perpetuenc va derrotar el Can Sant Joan per 47 a 39. J.C.


Recull fotogràfic 1. Montserrat Martínez, guanyadora de la Cursa Els 10 de Santa / 2. Gairebé 900 corredors van participar a la cursa popular / 3. Abdeslam El Ouhhabi, guanyador de la Cursa Els 10 de Santa / 4. Membres del Senshi Dojo, durant una de les exhibicions de la Mostra d’entitats / 5. Exhibició de hiphop del Servei d’Esports / 6. Màster classe de ciclisme indoor a l’aire lliure / 7. Els nens van gaudir amb els inflables de la Festa de l’Esport / 8. Exhibició de BTT / 9. Els premiats a la 16a Festa de l’Esport

1

FOTOS: Josep Cano i Rodrigo González

2

Més imatges al Flickr de l’Informatiu

http://bit.ly/15HIy5z

4

3

5

6

7

8

9


Esports

/ 27

del 7 al 21 de juny

Futbol

L’amateur empata el darrer partit i acaba en quarta posició El primer equip de la Unificació Club de Futbol Santa Perpètua ha acabat la lliga en quarta posició al grup 9 de la Tercera Catalana després d’empatar diumenge a un gol contra les Franqueses en el darrer partit de la temporada. Els perpetuencs han sumat 68 punts. El campió ha estat el Lliçà de Vall amb 80 punts, seguit del Vilanova del Vallès amb 74 i del Sant Celoni amb 70. En el partit de diumenge 2 de juny, els de Carlos Pareja van encaixar un gol al minut 30 i van empatar pràcticament al final en una acció d’Álex Ruedas. J.C.

Comença el Quart Torneig Paco Navarro Aquest cap de setmana, comença la quarta edició del Torneig Paco Navarro, que organitza la Unificació Club de Futbol Santa Perpètua. El 8 de juny, competiran els equips prebenjamins, patufets i amateurs; el dia 9 serà el torn dels benjamins; el 15, dels femenins i dels juvenils; el 16, dels alevins; i el 22, dels infantils i dels cadets. En aquesta ocasió els clubs participants són: Bellavista Milán, Can Rull, Centelles, Cornellà, EF Ripollet, Júpiter, Juventud 25 de Septiembre, Lliçà d’Amunt, Manresa, Martorelles, Mercantil, Natació Terrassa, Parets, Pradenc, Rubí, Sant Pere Nord, Sant Quirze, Santboià, Sants, Seagull, Sant Feliu de Codines, Terrassa, Tiana i Santa Perpètua. J.C.

Regidoria

Gran participació a la Setzena Festa de l’Esport de Santa Perpètua i pel regidor d’Esports, Julio Pérez, que van estar acompanyats pels membres de la Comissió organitzadora de la Festa de l’Esport.

Juanjo Cintas

L

a Setzena Festa de l’Esport de Santa Perpètua es va celebrar el cap de setmana passat amb una gran participació. Dissabte, va tenir lloc la Mostra de les entitats esportives, hi va haver diverses exhibicions, una jornada de portes obertes a les piscines municipals i es va fer l’acte de lliurament de premis als millors esportistes de la temporada passada al Centre Municipal de Futbol Paco Navarro. A més, els infants van gaudir amb els inflables instal·lats als camps de futbol. Óscar Sánchez de la Blanca, de 14 anys i membre del Club de Patinatge Artístic, i Laura Vicente, de 15 anys i jugadora del Club Hoquei, van ser guardonats com a millors esportistes masculí i femení, respectivament. Els premis per als millors equips van ser per al màster masculí i per al prebenjamí femení del Club Natació. El guar-

Cursa Popular Els 10 de Santa

La Festa es va celebrar al Centre Municipal de Futbol i als seus voltants / Josep Cano

dó a la dirigent destacada va ser per a María Ángeles Martínez, del Club de Patinatge. També hi va haver quatre mencions especials per a Juan José Marcos, Daniel Berenguer, Carla Arenas i Francisco Sánchez, aquest últim a títol pòstum, mentre que hi va haver un guardó per una vida dedicada a l’esport per a Encarnació Gurrea i per a Josep Latorre. A més, els mi-

llors esportistes escollits per cada entitat van rebre els seus premis. També se’ls va donar una medalla als diferents equips de base que han participat a la Lliga fair play organitzada per l’Ajuntament. Els guanyadors del concurs de cartells de la Festa de l’Esport també van rebre el seu premi. L’acte de lliurament de premis va estar presidit per l’alcaldessa, Isabel Garcia,

Inscripcions a la II Lliga Municipal de Futbol 7 La Regidoria d’Esports obre aquest 8 de juny les inscripcions per a la ii Lliga Municipal de Futbol 7. La temporada es perllongarà d’octubre a juny i l’organització preveu una lliga els dilluns i una altra els dijous, amb un mínim cadascuna de 28 partits. Per a més informació, us podeu adreçar al telèfon 93 560 33 16 o al web competicions.staperpetua.org. Redacció

Diumenge, també en el marc de la Festa, el Club Esportiu Fondistes Fem Força i l’Ajuntament van organitzar la VIa Cursa Popular Els 10 de Santa, que van guanyar Abdeslam El Ouhhabi, en categoria masculina, i la perpetuenca Montserrat Martínez, en femenina. Gairebé 900 esportistes van participar en la cursa. El Ouhhabi, que ja va guanyar l’any 2011, va fer un temps de 32 minuts i 28 segons. Juan Manuel Álvarez, primer classificat l’any passat, va arribar segon amb 33 minuts i set segons, mentre que David Guiamet va ser tercer amb 34 minuts i 22 segons. El primer atleta local va ser Marc Tort, que va arribar en desena posició. Álvarez va assegurar que el primer classificat havia fet trampa retallant part del recorregut, però la seva queixa no va ser acceptada i l’organització va mantenir la victòria d’El Ouhhabi. En categoria femenina, Montserrat Martínez, que ha guanyat les sis curses Els 10 de Santa, va fer un temps de 39 minuts i 41 segons. En segona posició va arribar Esther Montosa, i Susanna Armengol va ser tercera. Abans de la cursa de 10 quilòmetres, es van disputar la de mil metres, amb 330 participants, i la de tres mil, amb 180 inscrits. Tant el regidor d’Esports, Julio Pérez, com el president del Club Esportiu, Miquel López, van destacar la gran participació.


La ciutat

28 /

del 7 al 21 de juny

Els usuaris de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) valoren el servei amb un vuit sobre deu És el resultat d’una enquesta realitzada per l’OAC a 218 ciutadans, on el tracte i la informació rebuda obtenen un nou

E

ls usuaris de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Santa Perpètua valoren amb un 8 sobre 10 el servei, segons una enquesta realitzada entre el 3 d’abril i el 3 de maig d’aquest any i en la qual han participat més de 200 persones. L’usuari mitjà del servei es un home, veí de Santa Perpètua d’entre 35 i 65 anys que acudeix a l’OAC 1 ó 2 cops a l’any. L’aspecte menys valorat pels enquestats són les instal·lacions, ja que la privacitat entre les taules d’atenció obté un 7. L’OAC considera que la causa d’aquesta nota és la manca d’espai. El més ben valorat és el tracte i la informació rebuda, que obté un 9. El temps d’espera i la ubicació de l’OAC es puntua amb un 8,25; la senyalització per arribar-hi i la zona d’espera obtenen un 8. Des de l’OAC s’afirma que “la satisfacció general mitjana del servei és d’un 8 sobre 10, per sobre dels índex adequats de satisfacció i per sobre de la puntuació de 7 anterior, que serveix com a base de previsió de la qualitat del servei en la futura Carta de Serveis”. L’OAC gestiona directament un 77,5% de les tramitacions, un indicador que demostra “la importància de la visió de

L’enquesta es va fer a 218 usuaris de l’OAC

&

Matrícules Del 17 al 30 de juny Preu de matrícula 25 € Horari de matriculacions 10 a 15 hores / Regidoria de Cultura 15 a 20.30 hores / recepció Granja Soldevila

dels usuaris enquestats són veïns de Santa Perpètua (un 75,23 %), en front d’un 24,77% d’usuaris que viuen fora del municipi. Per barris, un 30,83% dels enquestats provénen de Can Folguera, seguit d’un 21,67% de Centre Vila i posteriorment de la Florida en un 19,17%

Aquesta enquesta respon a un dels indicadors de qualitat establerts en la que serà la Carta de Serveis de l’OAC, on s’establirà que periòdicament es realitzaran enquestes per conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania en relació amb els serveis que es prestin. a

Deu anys de l’OAC l’OAC com un tall horitzontal de l’Ajuntament, amb treballadors polivalents en l’atenció ciutadana que realitzen una major part de la seva gestió de manera immediata sense altres interlocutors. Es la visió d’una única finestreta amb l’Administració i aquesta es compleix, en un 77,52% dels tràmits”. Dels 218 enquestats, 122 (55,96%) eren homes i 96 (44,04%) dones. Una gran part

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) va celebrar el desè aniversari de la seva posada en funcionament, l’1 de maig de 2003. Es troba situada a la plaça de la Vila, número 6 i disposa d’un cap, quatre administratives i tres conserges. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. L’OAC és una aposta de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per una administració de qualitat que es basa en un model d’atenció personalitzada i especialitzada amb l’objectiu d’agilitar les gestions municipals i millorar, des d’un únic punt, el servei que presta l’Administració municipal. Amb aquest servei s’ofereix un tracte personalitzat, humà i professional, una administració més propera i proactiva, en definitiva, un Ajuntament receptiu al ciutadà, segons explica l’OAC. a

Formació Preu 40,17€ (3h) – 77,25€ (6h) Horari DT de 10 a 13h i/o de 18 a 21h

Aula oberta Preu 15 € (3h) Horari DJ de 10 a 13h i/o de 18 a 21h

Formació inicial Preu 28,84 €/mes Horari DL de 19.30 a 21.30h Curs de monogràfics Tres monogràfics (trimestrals) especialitzats en diferents àmbits.

Horari DC de 19.30 a 21.30h Preus 32€/mes (3 monogràfics) 108€ (1 monogràfic)

&

ADULTS Formació Preu 28,84 €/mes (1 dia) Horari DC i/o DJ 19.30 a 21.30 h Aula oberta Preu 10,3 €/mes (1 dia) Horari DL, DT i/o DV de 19 a 21.30 h

espai de les arts

Cultura

INFANTS Formació Preu 28,84 €/mes Horari DT de 17.30 a 19.30 h (de 3 a 6 anys) DC de 17.30 a 19.30h (de 7 a 12 anys)

xarxa de municipis


Convocatòries

/ 29

del 7 al 21 de juny

Ajuts

Amics de Santiga

Atenció social a persones amb discapacitat

Concurs pintura ràpida 2013

El programa d’Ajuts d’atenció social per a persones amb discapacitat (PUA) té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. A qui va dirigit? Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts. Termini de presentació de sol·licituds: Finalitza al 16 de juliol de 2013. Requisits: - Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han de ser inmediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. - Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans del dia 29 d’abril de 2013. - En cas de menors de quatre anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys. - En el cas de prestació per a transport per assistir a atenció precoç, aquest límit queda establert en 6 anys. - No poder-se beneficiar d’ajuts i prestacions econòmics de la mateixa naturalesa, abast i finalitat provinents d’entitats públiques o privades. - Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria. - Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que s’estableix en les bases de la convocatòria. Per a més informació, adreceu-vos a Serveis Socials i/o a la pàgina web www.gencat.cat.

1. Dates del concurs: Dijous 22, divendres 23 i dissabte 24 d’agost de 2013. 2. Segellat: Els tres dies a la plaça de Santiga, de 8 a 10 del matí i de 2/4 de 4 a les 5 de la tarda, excepte dissabte a la tarda. 3. Mides: 15 F (54 x 65 cm), sobre bastidor, amb el fons d’un sol color. Novetat: Per a les aquarel·les, s’estipula també en un 15F (54 x 65 cm), sobre suport rígid, per tal d’unificar l’exposició. 4. Tema: Qualsevol indret del terme de Santa Perpètua. 5. Lliurament d’obres: Al Centre Cívic El Vapor, el 22, 23 i 24 d’agost, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h, excepte el dia 24 a la tarda. 6. Veredicte: Dissabte 24 d’agost a les 20 h al C. Cívic El Vapor. 7. Lliurament dels premis: A Santiga el dia 8 de setembre, festa de l’Aplec, a les 7 h de la tarda (Església de Santa Maria l’Antiga). 8. Exposició: Al Centre Cívic El Vapor, del 25 d’agost al 2 de setembre, inclosos. Horaris: feiners de 18 a 21 h. Festius i Festa Major: de 12 a 14 h i de 18 a 21 h. Els quadres no premiats es posaran a la venda amb el valor que fixi el pintor. En cas de venda, el 15% del valor restarà a disposició de l’organització. 9. Retirada de les obres: Els quadres no premiats es podran recollir al Centre Cívic El Vapor (tel. 93 560 02 48), del 5 de setembre a l’11 d’octubre de 2013, previ lliurament del resguard corresponent. Les obres no recollides dins d’aquest termini, quedaran a disposició de l’entitat. 10. Premis: Sobre l’import dels diferents premis, se’ls aplicaran les retencions legals vigents. 11. Drets sobre les obres premiades: Les obres premiades passaran a ser propietat dels patrocinadors corresponents. L’obtenció del premi comporta la cessió dels drets de comunicació pública, reproducció, distribució i explotació de les obres premiades en qualsevol suport i en qualsevol país del món, fenthi constar sempre l’autor/a de l’obra. 12. Responsabilitat: L’entitat organitzadora tindrà cura de les obres rebudes, però declina tota la responsabilitat derivada de cas fortuït o de força major. 13. Acceptació de les bases: Participar en el concurs pressuposa estar d’acord amb les bases. L’organització es reserva la possibilitat d’incrementar el nombre de premis dotant-los, com a mínim, amb la mateixa quantitat del més baix en la seva categoria. També es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases i, si és el cas, deixar algun premi desert.

Agrupació de Pensionistes i Jubilats Casal d’Avis

Renovació de la Junta La Junta directiva de l’associació Agrupació de Pensionistes i Jubilats del Casal d’Avis (plaça de la Vila, 9) finalitza el seu mandat el proper mes de juny. Segons la normativa que regula el funcionament jurídic de les entitats, caldrà que una assemblea general aprovi la nova composició de la Junta Directiva. Així doncs, es convoca Assemblea General de Socis pel proper dia 25 de juny, a les 11 h en primera convocatòria, i a les 11.15 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia: Aprovació de la nova Junta Directiva de l’entitat. L’actual Junta es presentarà a la renovació. Qui vulgui presentar candidatures, pot presentar el seu programa en el Plafó d’anuncis del Casal, abans de l’assemblea general. En cas de noves llistes de candidatures, es celebraran eleccions.

Xarxa de Centres Cívics

Renovació del DNI La propera visita de la unitat mòbil d’expedició del DNI será el divendres 14 de juny. Per a l’obtenció o renovació del document, serà necessari que el titular s’adreci a la unitat mòbil que s’ubicarà al Centre Cívic Can Folguera (c. de Pablo Picasso, 32), faci el pagament de la taxa corresponent, a excepció de la tramitació per canvi de domicili i dins del termini de validesa del DNI, i faciliti una fotografia de carnet i el DNI anterior. Les persones interessades s’han d’inscriure i demanar hora per telèfon al 935 740 681 (de dilluns a dissabte de 15 a 22 h i de dimarts a divendres també de 9.30 a 12.30 h) o presencialment a qualsevol centre cívic en el seu horari d’obertura habitual. Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció.

PREMI LOCAL: Podran optar al premi local tots els/les residents a Santa Perpètua de Mogoda, amb una obra que hagi estat realitzada amb anterioritat –pintura seca- i una altra realitzada durant les dates del concurs (aquesta també participa en el concurs general). En aquest apartat cada participant només podrà obtenir un premi. Les bases són les mateixes que per al concurs de pintura ràpida des de l’apartat 3 al darrer. Els premiats no podran accedir al premi local del concurs de l’any següent.

Cementiri Municipal

PREMIS I IMPORT: * Premi totes les tècniques: Premi d’Honor: 1.200 € * Premis Generals (excepte aquarel·les) Primer premi: 1.000 € Segon premi: 650 € Tercer premi: 600 € Quart premi: 500 € Cinquè premi: 400 € Sisè premi: 300 € * Premis Aquarel·les Primer premi: 600 € Segon premi: 450 € Tercer premi: 350 € Quart premi: 300 € * Premi Local Primer premi 300 € Segon premi: 200 €

Taxa de conservació i manteniment L’empresa concessionària del Servei de Gestió del Cementiri Municipal de Santa Perpetua de Mogoda, Funerària Montserrat TRUYOLS S.A., ha informat que ha iniciat un procés de regularització de tots aquells titulars que no han satisfet la taxa de conservació i manteniment del Cementiri Municipal en els darrers tres anys o en un acumulat d’impagament de tres anys. Es per això que, de conformitat amb l’article 66.d) del Reglament Municipal del Cementiri de Santa Perpètua de Mogoda on diu que “es declararà la pèrdua o caducitat del dret funerari amb reversió del nínxol o sepultura a favor de l’Ajuntament per la falta de pagament durant un termini de 3 anys dels drets o les taxes corresponents”, l’empresa publica aquest anunci de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, i atorga un termini d’audiència de quinze dies per a tots aquells interessats que vulguin presentar al·legacions i/o liquidar el deute pendent i així evitar la pèrdua del seu dret funerari. Aquest termini s’inicia el dia 5 de juny fins al 20 del mateix mes, i poden fer efectiu l’exercici dels seus drets i/o liquidació dirigint-se a les oficines de l’empresa al Tanatori Municipal de Santa Perpètua, al carrer de la Creueta sense número, dins l’horari d’oficina de dimarts a dimecres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h, o trucant als telèfons 93 574 59 05 i 902 488 500.

PER A MÉS INFORMACIÓ: Jaume Vinyals (tel. 93 560 03 49 / 607 95 68 36), Josep Ponsa (tel. 627 52 67 87), Josep Morral (tel. 639 72 92 86); amics@santiga.cat; www.santiga.cat. Els dies de concurs, a l’hora d’esmorzar, hi haurà un assortiment de queviures i begudes gratuït per als participants. Els embotits són una donació de Xarcuteria Subirats. Organitza: Associació d’Amics de Santiga


Agenda

30 / DV DS DG DL DT DC DJ DV DS DG DL DT DC DJ DV

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

del 7 al 21 de juny

De 10 a 13 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Campionats de billar, petanca, parxís i dames. Org.: Casal de la Gent Gran

A partir de les 17 h / La Creueta Festa de la Creueta. Taller de maquillatge, exposicions, espectacle de focs, música enllaunada... Org.: AAVV La Creueta

21 h / Bambalina Última nit entre Bambalines del curs. Peces breus de teatre, música i poesia. Org.: Associació de teatre Bambalina

A partir de les 9 h / La Creueta Festa de la Creueta. Futbol sala, dòmino, botifarrada, petanca, exhibicions, disco mòbil... Org.: AAVV La Creueta 13 h / Seu d’ERC 20 anys de la secció local d’ERC. Org.: ERC Santa Perpètua.

A partir de les 15 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Campionat de dames, actuació del Cor Casa de Granada de Barberà, actuació cor rociero del Casal, dansa del ventre i ball amb música en viu. Org.: Casal de la Gent Gran

16 h / Parc de la Ribera Jornada de neteja dels espais fluvials.

A partir de les 10 h / La Creueta Festa de la Creueta. Concurs de pintura, dòmino, passeig amb ponis, ball de l’escuma... Org.: AAVV La Creueta

18.30 h. / Biblioteca Josep Jardí A partir de les 9.30 h / Gallecs Tocs d’estiu a Gallecs. Org.:Consorci de Gallecs

16 h / Mas Costa Fira d’artesania i alimentació. 17 h i 19 h / Teatre del Centre Mostra de Dansa. Entrades a l’EMMiD.

A partir de les 17.30 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Ball amb música en viu. Org.: Casal de la Gent Gran

Exposicions Escriure en temps difícils: Artís-Gener, Ferrater Mora, Calders i Sales Fins al 18 de juny Biblioteca Josep Jardí De la mar a la muntanya Grup de pintors de la Barceloneta Fins al 23 de juny Espai 2 Altres mirades, de Francisca Orejuela Galisteo Fins al 30 de juny Bar Bus Stop

A partir de les 10.30 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Cloenda dels cursos de gimnàstica i ioga, balls en línia i balls de saló parelles, campionats de dames i tuti i ballada de sardanes. Org.: Casal de la Gent Gran

Inscripcions

A partir de les 10 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Campionats de dòmino, billar i escacs, cant coral del Casal i el Club Edad de Oro, cloenda del curs de sevillanes. Org.: Casal de la Gent Gran A partir de les 15 h / Casal Gent Gran VII Setmana Cultural. Campionats d’escacs, parxís i UNO, inauguració de l’exposició de manualitats, actuació del Centro Cultural Andaluz i concert de l’Escola Municipal de Música i Dansa. Org.: Casal de la Gent Gran A partir de les 10.30 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Cloenda curs tai-txí, campionat d’UNO, obra de teatre CGG Terrassa-Sant Pere Nord i exhibició de salsa. Org.: Casal de la Gent Gran

A partir de les 17.30 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Recital de poesies i teatre amb el grup Els + grans. Org.: Casal de la Gent Gran

20 h / Centre Cívic El Vapor Xerrada: Què està passant a Catalunya?, a càrrec del diputat de CDC Carles Campuzano. Org.: CiU Santa Perpètua 20 h / Can Taió Festa de barri de Can Taió. Servei de bar i música enllaunada. Org.: AAVV Can Taió

22.30 h / La Promotora Moguda de nit: Moguda express. Gimcana nocturna, presentació del programa Enfeina’t i concert de +Platino a CAM Bernades (1.30 hores). Inscripcions fins al 14 de juny. Org.: Regidoria de Joventut

8 h / Plaça de la Vila Sortida d’AFOVISP al parc Samà de Cambrils. Trobada a les 8 hores a la plaça de la Vila i desplaçament en cotxes particulars.

A partir de les 10.30 h / Can Taió Festa de barri de Can Taió. Xocolatada i jocs infantils, dinar de germanor, havaneres, sopar popular i ball amb disco mòbil. Org.: AAVV Can Taió

A partir de les 17.30 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Exhibició de balls de saló amb Pas de ball i actuació del cor ACG Alborada. Org.: Casal de la Gent Gran

A partir de les 10.30 h / Casal de la Gent Gran VII Setmana Cultural. Botifarrada per als socis, lliurament de trofeus i ball amb música en viu. Org.: Casal de la Gent Gran

17 h / Teatre del Centre Festival Bollywood de l’Associació de les Arts Humanes. Amb la col·laboració de la Casa de Andalucía.

15.15 h / Centre Cívic Can Folguera Xerrada Revetlles amb precaució, a càrrec de la Policia Local i Protecció Civil.

19 h / Celler Visionat de la Mostra 12/13. Org.: Escola Municipal de Música i Dansa

Activitats Joventut Moguda de Nit: Moguda Express Inscripcions: Fins al 14 de juny Mostra de turisme - Expo de fotografies de viatge - Cessió de la sala Promotora - Curs de GPS Més informació: Punt Jove puntjove@staperpetua.cat de promotora@staperpetua.cat o a través del facebook Espais joves La Promotora Activitats centres cívics Del 18 al 28 de juny Inscripcions: a qualsevol centre cívic Sortida al Delta de l’Ebre 30 de juny Inscripciopns: Rambla CafèCal Berto fins el 26 de juny Org.: Societat de Carreters de Sant Antoni Abat II Lliga Municipal de futbol 7 D’octubre a juny Inscripcions a partir del 8 de juny al Pavelló d’Esports Més informació: competicions. staperpetua.org o competicio_ esports@staperpetua.cat

19 h / Pati de l’Era Dansa familiar. Org.: Escola Municipal de Música i Dansa

Balls de la gent gran

15.15 h / Centre Cívic Can Folguera Xerrada Revetlles amb precaució a càrrec de la Policia Local i Protecció Civil.

19 h / Pati de l’Era Dansa clàssica. Org.: Escola Municipal de Música i Dansa

19 h / Pati de l’Era Improvisació. Org.: Escola Municipal de Música i Dansa

21 h / Teatre del Centre Romeu i Julieta 2013. Grup de joves de la Bambalina. Org.: Associació de teatre Bambalina

Cada diumenge... Ass. Gent Gran 17.30 h / Casal Gent gran Casal d’Avis de la pl. Vila 18 h / Centre Cívic El Vapor Club Edad de Oro 18 h / Centre Cívic La Florida

17 h / Centre Cívic La Florida Cloenda de les activitats dirigides a la gent gran del municipi. Audició corals de la Gent Gran, representació teatral de l’obra La bandeja i exposició de fotofrafies i mostra de manualitats. Org.: Regidoria Gent Gran

17 h / Piscines municipals Sortida dels Espais Joves a la piscina.

Servei de Català 18.30 h / Pati de l’Era Composició/ ball liure. Org.: Escola Municipal de Música i Dansa

Nou horari d’atenció al públic: Dimarts i dijous, de 12 a 14 h Telèfon: 93 544 65 65 (ext.4) a/e: santaperpetua@cpnl.cat


Agenda

/ 31

del 7 al 21 de juny

Barris

Dansa

La dansa esdevé protagonista del 17 La Creueta i Can Taió, de al 21 de juny a l’Escola de Música festa L’Escola Municipal de Música i Dansa organitza del 17 al 21 de juny una setmana dedicada a la dansa. De dilluns a dijous a partir de les 19 hores el celler i el Pati de l’Era acolliran visionats, dansa familiar, dansa clàssica i improvisació. L’últim dia hi haurà composició i ball lliure a partir de les 18.30 hores al Pati de l’Era. Totes les activitats, excepte la de dilluns, són obertes al públic i gratuïtes.

Els barris de la Creueta i Can Taió celebren les seves festes al mes de juny. Les seves associacions de veïns han preparat uns programes plens d’activitats per a tots els públics. A la Creueta, maquillatge, exposicions, música, botifarrada, petanca, etc... A Can Taió, xocolatada, música enllaunada, sopar popular, jocs infantils... La festa durant aquests dies es viu als barris!

Telèfons d’interès Ambulatori (cita prèvia)

93 728 44 44

Ajuntament

93 574 32 34

Ajuntament (OAC)

93 574 32 34

Biblioteca

93 560 62 22

Casal d’Avis (pl. Vila)

93 560 67 53

Casal de la Gent Gran

93 574 82 04

CASSA (gestió comercial)

93 748 64 14

CASSA (avaries i reclam. 24h) 900 87 85 83 Catalana de gas

902 25 03 65

Centre Cívic Can Folguera

93 574 06 81

Centre Cívic Can Taió

93 544 37 16

Centre Cívic El Vapor

93 560 02 48

Centre Cívic La Creueta

93 560 75 88

Centre Cívic La Florida

93 574 08 30

Centre Cívic Mas Costa

93 560 49 00

Correus

93 560 44 03

El Telefonet

93 544 91 91

Emergències Generalitat (Bombers, Mossos...)

112

Escola de Música

93 560 01 03

Fecsa-Endesa

902 50 77 50

Granja Soldevila

93 560 01 03

IMSERSO

901 10 98 99

Incidències enllumenat públic 900 70 11 29 Jutjat de Pau

Del 17 al 21 de juny al Celler i al Pati de l’Era. Org.: Escola de Música i Dansa

Gent Gran

Uns dies per no parar quiet Torna la Setmana Cultural del Casal de la Gent Gran, que, aquest any, arriba a la setena edició. Campionats de tuti, dòmino, petanca o UNO; actuacions musicals i de ball; cloenda de cursos; ballada de sardanes; cant coral, exposicions de manualitats i col·laboracions amb altres entitats del municipi. Tot plegat per fer que la gent gran no pari quieta durant uns quants dies!

Del 7 al 16 de juny al Casal de la Gent Gran. Org.: Casal de la Gent Gran

93 560 51 78

Del 7 al 9 de juny Festa de barri de la Creueta

Mogoda Serveis (SAM)

93 544 91 91

Oficina de Consum

93 560 44 02

14 i 15 de juny Festa de barri de Can Taió

Oficina d’Habitatge

93 560 35 80

Oficina de Recaptació

93 472 91 35

Literatura

De reivindicacions i dignitat Nosotros los ahogados, mentre d’altres s’ho passen d’allò més Diwert inventant-se llengües i excel·lint en la pràctica d’aquest nou joc tan de moda de l’escanyapobres: hi juguen banquers, polítics i el Rei mentre la classe mitjana fa d’escambell de tan notables i distingits culs! Nosotros los ahogados, 150 anys d’aventures a bord de vaixells, generacions de danesos salpant, fent-se a la mar: remor d’onades i històries de naufragis, guerres i exilis i la inefable taverna, per arrecerar-se de vents, xàfecs i onades. Carsten Jensen és qui apreta però no ofega, i en tot cas l’autor de la crònica d’aquells que salparen i tornaren, o no, i dels que es feren a la mar, en allò de

l’expressió que evoca voluntat, i s’hi fongueren en una abraçada sense retorn. Revolta, bandejada i denostada pels temps moderns i sobretot per l’esnobisme i l’estultícia intel·lectual associada a allò políticament correcte, mentre l’explotació campa a tot drap! Probablement, una de les millors novel·les modernistes, i en tot cas la narració d’allò que s’esdevé quan els governs conspiren contra la llibertat de la seva gent, que pel que fa el cas, Josep Pous i Pagès, encarna en la figura del vell Gori, que serà privat de forma impune i arbitrària de l’exercici de l’activitat que constitueix el seu mitjà de vida, i emprendrà, empès per la impotència a què es veurà reduït, una deriva que el menarà fins

93 560 05 17

La Promotora i Punt Jove

gairebé el bandolerisme. Res no s’oposa a la nit, Delphine Vigan. Un austericidi, perdó, un suicidi a tall de punt de partida, i el recorregut, l’evocació dels que resten per entendre el perquè; i la conclusió, hi ha qui senzillament davant de l’ineluctable vol morir amb dignitat, o en paraules de l’autora morir ben viva: enaltiment de la dignitat humana en uns temps on tan pocs malden per arrabassar-la a tantíssims d’altres i on alguns es vanten públicament de no posseir-ne ni una engruna, és clar que ni dignitat ni títols, i per a aquests Res no s’oposa a la nit, llarga i llarga nit... Recomanació literària de Jordi Pascuet. Els llibres recomanats estan disponibles a la Biblioteca Josep Jardí.

Oficina de Salut Pública

93 560 32 34

Policia Local

93 560 55 55

Protecció Civil

93 574 21 44

Regidoria de Comerç

93 574 32 34

Regidoria de Comunicació

93 574 13 14

Regidoria de Cultura

93 560 01 03

Regidoria de Joventut

93 574 45 19

Regidoria d’Esports

93 560 33 16

Reg. Igualtat Dona-Home

93 560 42 05

Reg. Relacions Ciutadanes

93 574 37 21

Tanatori

93 574 59 05

Taxis

93 560 48 03

Violència de gènere Rodalies de Catalunya

016 902 41 00 41

Farmàcies de guàrdia 7

J. Peya

Pau Picasso, 7

8

C. Relat

Rambla 11

9

B. Rico

Av. Tres, 16

10

J.Guillén

Av. Barcelona, 2

11

M.C. Serrano

Lleida, 9

12

E. Dordal

Pare Rodés, 10

13

C. Torroella

Av. Setze, 40

14

M. Morató

Ausiàs March, 38

15

J. Peya

Pau Picasso, 7

16

C. Relat

Rambla 11

17

B. Rico

Av. Tres, 16

18

J.Guillén

Av. Barcelona, 2

19

M.C. Serrano

Lleida, 9

20

E. Dordal

Pare Rodés, 10

21

C. Torroella

Av. Setze, 40


la32 contra de Veus Anònimes /

per Bàrbara Arco del 7 al 21 de juny

“A la feina, hi poso molta il·lusió” Emma Humet 41 anys Va néixer a Santa Perpètua el 1972. És el 50% del restaurant Can Perico. Destaca de la seva feina, la il·lusió que hi posen en un projecte que va començar fa més de 21 anys. Amb la nova aventura, Can Perico Migdies, estan molt emocionades. Li agrada la dansa, el mar i la muntanya i, sobretot, estar envoltada dels que més s’estima. El millor, diu, és veure créixer els seus fills, el Jordi, la Júlia i el Pau. No li agraden les injustícies ni el patiment, en especial dels nens.

música

cinema

televisió

La novia cadáver

Sting

Arròs Covat

Músic anglès considerat per alguns com un dels millors baixistes de rock i un dels més influents de la història. Ha rebut més de setze Grammy pel seu treball i va obtenir una nominació als premis Oscar a la millor cançó. Música per despertar-se

Una pel·lícula de por

Una sèrie

La novia cadáver, de Tim Burton.

Polseres vermelles.

Lorena Mckennit.

Como agua para d’Alfonso Arau.

Arròs Covat i Jackie i Nuca.

Un clàssic

Has estat molt fan de...

Sting.

chocolate,

Una d’acció

Un concert

Bruce Springsteen, al Camp Nou. Per acompanyar un sopar

Música instrumental. M’imagino el so d’un saxo.

Els esquirols...

sortides Kènia i Tanzània

Plena de sorpreses i sobresalts, Els esquirols de Central Park estan tristos els dilluns reprèn les vides remogudes de la Joséphine i la seva família i ens passeja, una vegada més, pels racons i clarobscurs de les seves peripècies.

Jorane.

I per dormir

literatura

Matrix, dels germans Wachowski. Actor i actriu favorits

Tom Hanks i Uma Thurman.

Un clàssic

Per anar més d’un cop

Sidharta, de Herman Hesse.

La Costa Dàlmata (Croàcia).

El gran dictat i Un, dos, tres.

Els esquirols de Central Park están tristos els dilluns. Tercer llibre de la trilogia de Katherine Pancol.

Bons programes i documentals.

Kènia i Tanzània, a l’Àfrica. Des del cim del Kilimanjaro a 5.895 metres fins a les càlides platges de Zanzíbar.

Mercè Rodoreda.

Els crits i les males paraules de massa programes.

Carles Riba. Aquest any però, Salvador Espriu.

Dibuixos d’ara i d’abans

Un concurs d’ara i d’abans Una cosa bona de la TV Una cosa a criticar

Quin llibre llegeixes?

Un escriptor/a Poesia

El millor viatge

Un lloc per relaxar-se

Entre Llançà i Port de la Selva. Un lloc ple d’història

Florència.

Si voleu participar al Veus Anònimes envieu un correu amb les vostres dades a comunicació@staperpetua.cat o truqueu al 93 574 13 14.

l'Informatiu 491  

Butlletí municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

l'Informatiu 491  

Butlletí municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

Advertisement