Page 1


1


ALTERNATIVNÍ

2

studentské a experimentující

Není rádio jako rádio. Radio R je alternativní, protože je komunitní a vzdělávací. Komunitu vytváří tím, že vychází od brněnských studentů a je pro ně určeno, vzdělávací roli splňuje jako součást projektu Inovace výuky na FSS MU – Katedra žurnalistiky. Jeho cílem je zkvalitnit výuku tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost a uplatnitelnost absolventů na trhu. Radio R tak již od roku 2008, kdy začalo s experimentálním vysíláním, dává hlas studentům, menšinovým hudebním žánrům i názorům, slouží ale i jako cvičné médium. Z různých oborů přicházejí mladí lidé se svojí tvorbou, náměty, tématy, často angažovanými, polemickými, analytickými. Důrazem na osobní realizaci a menšinové názory se snaží být alternativou k radiovému mainstreamu, experimentem, který umožní zkoušet a rozvíjet schopnosti dobrovolníků i posilovat kulturní a společenskou debatu mezi studenty a studentkami nejen v Brně. Alternativní je i hudební dramaturgie, která se nebojí okrajových či progresivních žánrů a dává prostor mladým a novým projektům.

www.radior.cz


3

NEKOMERČNÍ dobrovolnické a neziskové

Bez reklam. Díky spolupráci s nekomerčními a studentskými akcemi Radio R nabízí každý týden rozhovory se zajímavými lidmi i soutěže o volné vstupy na festivaly, koncerty i divadelní představení. Komunita je pro nás důležitější než peníze, proto si zakládáme na dobrovolnickém principu a proto se nemůže stát, že budeme vysílat dlouhý proud otravných reklam. Podporujeme studentské aktivity jako Filmový festival Fakulty informatiky, knihovnický festival KISK FEST nebo divadelní festival studentů germanistiky Drehbühne. Sledujeme dění v Brně a pravidelně se účastníme festivalů, ať už je to VUT Majáles a Brněnský Majáles, Youth For You(th) nebo SemestrStart a SemestrEnd na Filozofické fakultě MU. Na našich stáncích si zájemci můžou poslechnout podcast, setkat se s moderátory, nahrát pozdrav, který pak budeme vysílat, odnést si samolepku nebo placky. Naši djs pod vlajkou Rádia R odehráli mnoho setů, ať to bylo na Brněnské muzejní noci, vernisážích mladých umělců nebo na Arts & Crafts Bazaaru na Zbrojovce. A protože nám není lhostejné, co se děje kolem nás, připojujeme se k iniciativám, jako jsou V Brně neonacisty nechceme! nebo petice o zachování kulturního centra Starý Pivovar.

www.radior.cz


4


5


OTEVŘENÉ

6

aktivní a angažované

Radio R se nebojí nikoho, kdo má chuť být aktivní a má zájem o rozhlasové vysílání. Dáváme prostor studentům a studentkám žurnalistiky a mediálních studií, politologie, mezinárodních vztahů, psychologie, sociologie, historie, environmentalistiky, chemie, biologie a mnoha dalších. Ve vysílání mají své místo i pedagogové či lidé z brněnské kulturní scény, kteří nejsou sice přímo studenty, ale kteří jsou s nimi spjatí: promotéři, hudebníci, umělci, aktivní v různých oblastech. Dáváme prostor moderátorům a moderátorkám z celé Masarykovy univerzity, z Vysokého učení technického v Brně, Janáčkovy akademie múzických umění, ale i mladým talentům ze středních škol. Emblémem této otevřenosti je romské vysílání, které umožňuje mladým Romům a Romkám nejen získat moderátorské schopnosti, ale i prezentovat své postoje a názory. Otevřenost neznamená jen nezamykat, ale vítat – každého s aktivním přístupem, z jakéhokoliv oboru, ať už se chce jen naučit vysílat, nebo uplatnit své zájmy či pohled na svět kolem sebe. www.radior.cz


7

KOMUNITNÍ menšinové a polemické

Komunita není pro nás jen slogan. Otevíráme program všemu, co by jinde nenašlo uplatnění, a přitom je spjato nejen s brněnskými studenty: alternativním a menšinovým hudebním žánrům, angažované publicistice, diskusím. Před mikrofonem se často střídají lidé s protikladnými postoji, s polemickými názory, otevírají aktuální témata, ve svých pořadech uplatňují výsledky svých studentských prací, staví se k problémům svého okolí. Pevnou složkou programu je denní moderovaný proud, který ráno i odpoledne přináší zpravodajství a publicistiku, rozhovory i lehčí témata. Radio R hostilo významné umělce, ale i mladou návrhářku, bosenského spisovatele, herce amatérských souborů, dje, antropoložku, zakladatele hnutí Food not Bombs, Bělorusy ze sdružení Svobodné Bělorusko a mnohé další. Snažíme se dávat prostor i mladým, neznámým kapelám. Svůj debut v rádiu si u nás odbyly například kapely Neoromantix nebo Overhype. Večerní a noční hodiny pak patří pořadům, které se specializují na různé hudební žánry a témata. Od politologie přes ekologii až po underground. Výjimečným projektem je i Dojezd, který dává prostor brněnské menšinové hudební scéně. www.radior.cz


8


rn c ethn lassical ative me o ex cont tal e p indu stria eriment mporary alternati l al ve jazz j post instrum female azz cou rock a 9 m n screa e v mo hardcore ntal jaz ocalist try czec bient a ent h f t z jaz shoe pos a z fun olk funk czech a mospher alter tmosph gaze si t-punk ltern ic a k ja fusi e n n z glitc ative da ric ava ger-son post-roc z core j on glitc ative da n g h h gr azz r n k po n indc o rock grindco ce dar t-garde writer s c t k m o s k l r k r o e l b e e a s amb -fi tal lack g meta o-fi ma thro runge h ient dow metal ludge s post-du mathro l po c b soul st-d o ubst k mathc ard rock ntempo blues ro ul sou step pr s o u c e n o avan ndtr k br p pr dron dtrac re m hard a t e o dark -garde ck ston gressive etal mi core hip e drum akcore b k s a n e r a b grun mbient lack me r rock t metal p imalism hop ho nd bass eakb e ge t u d d r c a hard owntem l blue hno tr ogressi no wav se idm ub d rock e ve s a r p m prog athcor ock ha o dron rock br nce trip rock p noise improv e rdco e e r re h drum a akcore b -hop un sychede noise ro ston essive m metal li c ip ho d nd b er ro mini r etal ass eakbeat er 2000 c psych mali p h ck t blac p r o s d o l echn e k g o tr ressive m no w use idm ub dubs britpop isteners ent metal rock ave t blue ance y dow e c a hillo impr p e sr nt n hard p rock empo d ock bre trip-hop sychede oise no ovisation lectro e ut eccho meta r a i l indieczeclhecctzron l mi hardcor one dru kcore br under 20 ic psyc se rock o h m an meta nima n eakb e hi 0 n e o u 0 deliczz co isteryp itcihndgierinpdc liste p ho d ba eat lism l pr a l o j o ne ary roc n g p p s b orep ogre ssive no wave house s dub d ritcpoonptemporsr yfausnsk fuksiopurnokck mnauth-cjazivze rock id classicuablste listchfoilllkou fiwm wath roc ress n ca el ck tlo-co weataclouprokg dreegr g2 y impr le vop psyc oise pnoorarm o stpicun he tem is femaovi ivree m azzecrtr ll codneliecrimpentealrockjaznz cosaretioj n i proogreelsesc e n trroipll-hco cahlitlelornu o r n p sycuhnk ois ubste ndie trantcron exp core tpoopnte illout nica ethno jazz jazz f eadl epliocst-de pok ptenchno indkiebeaticbrieleocnic mepleocr h c a r t p c r t britpo ic electro strumental k post-me stoneorckro puankcour-ejabzrze ctrpoopeleicnt rsotrniaicla i n e o d c e r n k o k l i o l c r b n e r d t i dieu r ra l elec ustria unk post ul soundt blues rock dubstoecpk rinedieierosck pop rock i d n i ggae so dub p st-p tal p rock ck me and bass e indie po re po a sludge rnb ost jazz a o l c b d r i k m e s d u ha d r r n r i d a ock riter ne nt-g tion scr songw eric ava tempo dro improvisa

u o c a

rock breakcore break core n roll cont empor temporary jazz countr


e t l a v i t c a i t n s r u e t l a l a t e m e 10

ul s ou avan ndtrack t-ga ston rde nce er ro b d ck l e g ark amb ack meta techno ient rung l tran blue e do ock math hard ro wntemp s rock ce tripb ck c rogr hard o drone reakcor hop und essiv ore met e core er al d e ston hip h rum and breakbea 2000 lis progressive me er ro metal p minima p teners op l pobst t st lism me ck t rogr ass-dub brie beat ta h t p o e e st o d p c u s n yass singer ck u b b du op chgaze pduubnstke ritppopostchh-norotrancsive rock o wave nsescidre e o i bssh m aim l l o o m tep ut c www aco ck e o p p e ro i p b l s i rn l s r y o e e e n o oress ch lectr leck t gcoa acoust ctro reug n rolwuw oise 0v0isalitist pviusantiokn ro rs o eya ic a edelicnd oneine r e 0 2 r e r n e l o l i e p ectro ce rotr ndie ck n -n hltoerpnatuiv sychede ck noise ndie in cck tron l c ll ip n a n tr c ic eet o o i i o n c n i ch s te e po temp ie po m poe elect c rteck delic e pop n die pop p nubdla ockgard p aalvalin c o ri p r e h r o sp a o nica te -jazz r p nk rock ck ua innd azzbienintdie raotm u ro -jm co ethn y classic rnativepoura rockjazz ssve o aati oldie ry l ck d www punk ro a m m o i te es l c et r g e l con indaussica ore n acou cocnkterempsora popry cl ale stria xperime ontemp al alte ege e ll ct s ro g n p r t g l in nst rornative rnro talefp oerale b noicre oll con ic alter ae rn ost jazzdu ry ct b u s d b t j e r a u ss m temp drunm b r a z elect b o m d z n a a a p c e t l o k r cou ardc e vo iv ntal o e s h epmipndoie rdonro caro ican orary cl e pop a ck scre t-g aru rd ry c a a jah rdcn listck nth e g z z a e a o zec re l t s m co t re p jazz folk hn sih erd rock o s no g cal grin nativ tc li o f o si o u f e l fu h u d c s n k x n o i n o t fu i e k p n e kga s po dustri erime ntemp meta egaze -punk k jazz l al core fu ntal p po al i orar e rn s p i o n s t g jaz nativ b rock st jazz nstrume female y jazz co ernative er-song t-rock v n p p e po w u o r o t o s o a n c r s s c ck a l ja iter alist try t-ha tream p rary ska class alternat o sho rdcore zz jazz f folk fu czech c mbient slu ze eg un ive ica nk f po ethn usio ch alter atmosph o ex l conte metal aze sin st-punk k jazz c n na e o g m p a indu stria eriment porary j lternativ er-songw post-ro re jazz r glitch g tive dan rind ock c ck er rit z po l inst al fem azz co rume ale v st-h untr ock am er ska post-m lo-fi m core y cz bien ardc ntal etal ocal ream ath slud o t e i

k c o r h t a m fi o l k c p o o r p z z e a s j i o n k c o r zz core e is k o c n o r e t s i s o o p k n u p wave n t s o p y s p e r o k c c o r e v i s s ost-hard e progr o


11

ALTERNATIVE

experimenting student radio

There are all kinds of radio stations. Radio R is alternative, because it is a community educational radio station. Its community is formed by the students of Brno and it is also aiming at them. It is also a part of the FSS MU, Department of Media Studies and Journalism Teaching Inovation Project and thus it fulfills the purpose of being and educational radio station. Its aim is to increase the standard of teaching so that the chances of graduates to suceed in job markets were higher. Already from the year 2009 when Radio R began to broadcast experimentally it has been giving students, little known music genres and opinions a possibility to make themselves heard. It is also a training medium students can use to practise. People studying all kinds of fields come with their work, ideas, topics they are interested, which are often politically engaged and analytical. The radio lets its people use their own ideas and it supports the voices of minorities, and so it tries to be an environment alternative to the common mainstream radio, an experiment, which enables the volunteers to develop their skills and abilities, and contribute to public debate about culture and society led by the students not only in Brno, but elsewhere. Music broadcasted by the radio is also alternative and the radio is not afraid to invest broadcasting time into largely unknown music genres and be a platform for new and fresh projects. www.radior.cz


12


13


NONCOMMERCIAL

14

volunteer based and nonprofit

No commercials. Thank to the cooperation with noncommercial student events Radio R offers every week interviews with interesting people and also competitions, in which you can win free entry to festivals, shows and theatre perfomances. The community is more important for us than money, that is why we cherish the fact, that the employees of the radio are all volunteers. This makes sure we are never broadcasting annoying long streams of commericals. We support student events like The Faculty Of Informatics Film Festival, librarian festival KISK FEST or theatre festival of the students of German, which is called Drehbühne. We follow the events in Brno and regularly take part in festivals like Brno University of Technology May Ball and Brno May Ball, Youth For You(th) or SemestrStart and SemestrEnd at the Faculty of Arts. There is a podcast on our website, you can also meet our anchors on the website, record and upload a message, which we will then broadcast, you can get a sticker or a pin. Our Radio R djs have played many sets – at Brno Museum Night, young artists’ vernissages or Arts & Crafts Bazaar in Zbrojovka. We are not indifferent to what is going on around us, we join initiatives like We don’t want neonazis in Brno! or the petition to preserve of the Old Brewery center. www.radior.cz


15

OPEN

active and involved

Radio R is interested in anyone who wants to be active and wants to know more about radio broadcasting. We are here for students of media studies and journalism, political science, international relations, diplomacy, psychology, sociology, history, environmental studies, chemistry, biology and other fields. We also invite teachers or people from Brno cultural scene, who are not students themsleves, but are somehow connected to them: promoters, musicians, artists active in various fields. We employ moderators from the whole Masaryk University, from Brno University of Technology, JanĂĄÄ?ek Academy of Music and Performing Arts and also talented youngsters from Brno high schools. A symbol of this openness is our show for Roma, which enables young Roma students to gain experiences as moderators and also to present their opinions and attitudes. Openess doesn’t mean only unlocking the door but also active welcoming-we welcome anyone from any field, whether he just wants to learn how to boradcast or he wants to make himself heard. www.radior.cz


16


17


COMUNAL

18

devoted to minorities and polemical

The community is not just a catchword to us. We open the door to everything what would hardly find its opportunities elsewhere. We support what is connected not only with the students of Brno, but all kinds of people : alternative and little known music genres, comitted journalism, discussions. At the microphone are people of different kinds, people of different opinions, who talk current affairs, they present results of their academic works in the radio shows, they react to the problems of their environment. A steady part of the program is daily hosted stream, which brings news, views, interviews and entertainment every morning and afternoon. Radio R has hosted great artists, a young fashion designer, a writer from Bosna and Hercegovina, amateur actors, djs, an anthropologist, founder of the Food not Bombs movement, Belarusians from the Free Belarus Syndicate and many others. We also try to accommodate young unknown bands. Neoromantix or Overhype have debuted in the Radio R broadcast. Evening and night hours are devoted to shows, about various music genres and music related topics. From political science to ecology and underground. An exceptional project is also Coming Down, which is about Brno underground music scene. www.radior.cz


RADIO R www.radior.cz

radioER radior_cz

/

www.munimedia.cz

Katedra mediálních studií a žurnalistiky Fakulta sociálních studií Joštova 10 602 00 Brno

design: Vojtěch Veškrna

RadioR  

brožura RadiaR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you