Page 1

905-822-2422

MACIEK CZAPLINSKI M.Arch.

Darmowy! Nr 3 (45) 15-21.1.2013 - Toronto, Kanada - Tel. do redakcji: (416) 848-7773

Gorące Sprzedaże Bankowe Do $1,500 Bonus na zakup mebli* Szansa wygrania Mercedesa B200 “Staging” i Konsultacje Projektowe Ponad 20 Lat w Biznesie

“Ze mną nie kupisz kota w worku”

domator

Nie Dajmy Sie Grypie


2

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013


3

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

Słowo wstępne Co nam grozi Codziennie rano przy kubku kawy, Patrzę w internet nie bez obawy, Gdzie coś wybuchło, kogo zalało, Gdzie też kolejne nieszczęście się stało. Prawie dzień po dniu i w każdej godzinie, Ktoś tam w powietrze wyleci na minie, Lub pod gruzami wyzionie ducha, Gdy ziemia zatrzęsie lub wulkan wybucha. Znów coś mówili o asteroidzie, O rebeliantach i o Al-Kaidzie, Pierwsza z kosmosu chce nas rozwalić, Druga zachodni świat chce podpalić. Co też z nami będzie, co nas jeszcze czeka, Z której strony demon czyha na człowieka, Jakie kataklizmy niebo nam szykuje, A może to Belzebub tym światem majstruje. Prawie wszystko było, co nam jeszcze grozi, Przed jakim nieszczęściem słać modły do Bozi, Myślę, że Pan Bozia patrząc gdzieś zza chmury, Jeszcze siedzi cicho, nie chce awantury. Ale jak się wkurzy, wyjmie Palec Boży, I nam prosto z nieba tym palcem przyłoży, Bośmy sami winni, że się wszystko pieprzy, I że świat z dnia na dzień gorszy jest, nie lepszy. Ukłony - red. nacz. Piotr Hoffmann

Radio PULS w internecie

www.radiopuls.ca NA RTY POD DA CHEM

Pierwsze w Kanadzie Kryte Centrum Narciarskie i Snowbordingowe ALPINE SLOPES zaprasza początkujących, a także zaawansowanych narciarzy 365 dni w roku. Szybko i bezpiecznie, bez względu na warunki pogodowe i porę roku, bez stania w kolejce pod wyciągiem nauczysz się jeździć lub podniesiesz swoje umiejętności jazdy na nartach lub desce.

ALPINE SLOPES 1248 Dundas St. E. Mississauga (905) 232-7669 www.alpineslopes.ca

Tygodnik PULS czytaj również w internecie - www.issuu.com/radiopuls.ca


4

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

= =GURZLHWRQDMZVSDQLDOV]\SUH]HQWGOD&LHELHL7ZRLFKQDMEOLÄŞV]\FK GURZLHWRQDMZVSDQLDOV]\SUH]HQWGOD&LHELHL7ZRLFKQDMEOLÄŞV]\FK : :LHOROHWQLHREVHUZDFMHOHNDU]\VWRVXMÄ…F\FK LHOROHWQLHREVHUZDFMHOHNDU]\VWRVXMÄ…F\FK

HEARTofGOLD HEAR RTo offGOLD F Formula o ormul ™ ormula

HEARTofGOLD Formula™ HEAR RTo ofGO OLD F o ormula™ VVWZLHUG]DMą WZLHUG]DMą

ÄŞHSUHSDUDWMHVWSRPRFQ\Z ÄŞHSUHSDUDWMHVWSRPRFQ\Z

by TOD DA TODA

To na naturalny turalny pr produkt odukt pr profilaktyczny ofilaktyczny na chor chorooby ser serca jak: zawał, zawał, nadciśnienie nadciśnienie,, chor choroby oby ca takie takie jak: wieńcowe, cholesterol erol itp itp.,., ale rrównieş ównieş w ccelu elu ńcowe, zły cholest wzmocnienia witaln witalnych ych i obr obronnych onnych całego mocnienia sił w organizmu anizmu (systemu (systemu imunologicznego). imunologicznego). W opinii lek lekarzy specjalistów środek szczeów jest tto o śr arzy specjalist odek sz czególnie nie wskazany wskazany dla osób zagroşonych zagroşonych zawałem zawałem serca, wylewem mózgu ylewem i niedotlenieniem mó ca, w zgu lub będących takşee w rekonwalescencji a takş dących w okresie okresie rekonwalescencji przypadku cukrzycowych. ypadku schorzeń schorzeń cukrzycowych. Formuła nagrodzona prestiprestimuła została została wielokrotnie wielokrotnie nagrodzona şowymi nagrodami przyznanymi przez uznanych agrodami pr zyznanymi pr zez uznan ych naukowców ekspertów medycyny. w i eksper eks tów w dziedzinie medy cyny.

krwi, w efekcie efekcie poprawa poprawa Stabilizacji Stabilizacji ciśnienia krwi, ządach najsłabiej uk rwionych krąşenia krąşenia w nar narządach ukrwionych wami po wrotu ich funkcji. z bardzo bardzo wyraźnymi wyraźnymi obja objawami powrotu zostałości po inc ydentach yU Ustępowaniu stępowaniu po pozostałości incydentach zgu, np enie się niedok niedokrwienia rwienia mó mózgu, np.. zmniejsz zmniejszenie niedo władów kończyn. kończyn. niedowładów w dła wicowych w pr yU Ustępowaniu stępowaniu bóló bólów dławicowych przebiegu zebiegu serca z poprawą chor choroby oby niedokrwiennej niedokrwiennej serca poprawą stanu nacz naczyń yń pot potwierdzonych wierdzonych badaniem kor koronarograficznym. onarograficznym. y Poprawie Poprawie kkrąşenia rąşenia w kończ kończynie ynie pr przeznaczonej zeznaczonej do amputacji u chorego chorego z wieloletnią cuk cukrzycą, rzycą, aş do stanu pełnej wydolności. wydolności. y Zapobieganiu ttworzenia wor i się i skrzepów k ó iw ylewów kkrwi. wylewów rwi. yTODA Herbal International ern Inc. 9$1&289(5 tel. 1-866-933-7008 6 66-933-7008 (Kanada, USA), (+1) 778-838-7008, www www.todaherbal.com .todaherbal.com erbal.com 7252172 BIO-NAT, Pani Alicja, tel. 416-503-0391 32/6.$ Mgr Tadeusz adeusz Miszczak, tel.+48 603 638 808 808, www www.todapolska.pl .todapolska.pl


PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

5


6 WIADOMOŚCI

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 Z

POLSKI

WOŚP zebrała ponad 39 mln zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już 21. raz; fot. Tomasz Gzell/PAP

Ponad 39 mln 855 tys zł zebrano do północy w niedzielę podczas 21. Finału WOŚP. W zeszłym roku, w dniu Finału przed północą zadeklarowana kwota wynosiła 40,2 mln zł, jednak ostateczny wynik - który znany jest zwykle w marcu - wyniósł ponad 50,6 mln zł. Na konferencji prasowej szef fundacji Jurek Owsiak podkreślał, że WOŚP nie chodzi o bicie rekordów, ale o to, by być razem. Jeszcze przez kilka tygodni będą trwały internetowe aukcje charytatywne na rzecz WOŚP na stronie www.aukcje.wosp.org.pl. 21. finał WOŚP odbył się pod hasłem: "Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów". Pieniądze ze zbiórki - jak co roku - będą przeznaczone na sprzęt medyczny dla dzieci oraz - po raz pierwszy - dla seniorów. W całej Polsce odbyły się setki imprez, powstało 1,8 tys. sztabów, kwestowało 120 tys. wolontariuszy.

Owsiak i prof. Bogdan Maruszewski z zarządu WOŚP podkreślali wielokrotnie, że Finał już okazał się sukcesem, ponieważ dzięki niemu media podjęły temat osób starszych i rozpoczęła się ogólnopolska dyskusja. Fundacja podkreśla, że Polsce funkcjonuje 35 oddziałów geriatrycznych, co daje ok. 750 łóżek; pracuje tylko ok. 270 geriatrów. WOŚP chce - jak mówił Owsiak "wywrócić je do góry nogami" i wyposażyć tak, jak takie miejsca powinny wyglądać w XXI w. Wyposażenie jednego miejsca na takim oddziale kosztuje ok. 20 tys. zł; 15 mln zł pozwoli na wymianę sprzętu i wyposażenie wszystkich istniejących obecnie oddziałów - ocenił Maruszewski. Fundacja chce kupić m.in. materace przeciwodleżynowe, regulowane łóżka (z wyposażeniem), ultrasonografy przyłóżkowe, urządzenia do rehabilitacji ruchowej, balkoniki ułatwiające chodzenie, wózki inwalidzkie, pompy infuzyjne i żywieniowe.

Sędzia Tuleya złożył zawiadomienie Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów wysłał CBA i Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dwa zawiadomienia dotyczące "rażących uchybień" organów ścigania w sprawie kardiochirurga dr. Mirosława G. - dowiedziała się w poniedziałek PAP w stołecznym sądzie okręgowym. Zawiadomienia, przygotowane przez sędziego Igora Tuleyę, musiały przejść formalną drogę przez mokotowski sąd rejonowy i w poniedziałek rano zostały wysłane adresatom - poinformowano PAP w zespole prasowym stołecznego sądu okręgowego. Szef CBA i prokuratura zostały zobowiązane do ustosunkowania się do opisanych przez sędziego uchybień. Mają na to miesiąc. Wskazane zastrzeżenia dotyczą m.in. zatrzymań i przesłuchań prowadzonych w sprawie kardiochirurga przez funkcjonariuszy CBA i prokuratorów. Chodzi o zasadność 24 zatrzymań i dodatkowo prawidłowość dwóch spośród tych zatrzymań. Jak wynika z pism sędziego Tulei, ma

on wątpliwości, czy zatrzymania w sprawie kardiochirurga były zasadne i celowe. Zauważa on bowiem, że zatrzymane osoby przebywały w miejscu zamieszkania i brak było przesłanek, aby twierdzić, że nie stawią się na wezwanie dobrowolnie, czy też by miały podejmować próbę mataczenia. "Trzeba wskazać, że w 2007 r., kiedy w sprawie zmieniła się ekipa śledczych, ewentualni podejrzani byli wzywani normalną drogą, bez pozbawiania wolności" - argumentuje sąd. W pismach sądu do CBA i prokuratury podkreślono też, że najstarsza z zatrzymanych osób miała 82 lata, 5 kolejnych - ponad 70, 2 osoby uskarżały się na problemy zdrowotne, zaś jedna została zatrzymana na 11 dni przed planowaną operacją kardiochirurgiczną, co podała do protokołu. "Pomimo tego do tych osób nie wezwano lekarzy" poinformował sąd. Postępowanie organów ścigania wobec osób zgłaszających dolegliwości zdrowotne sąd ocenił jako naruszenie prawidłowości zatrzymań.

Policja odzyskała 2 obrazy Bacciarellego Wielkopolscy policjanci odzyskali dwa obrazy Marcellego Bacciarellego, które zaginęły w czasie II wojny światowej. Jak poinformowała policja, dzieła nadwornego malarza króla Stanisława Augusta znajdowały się w mieszkaniu warszawskiego kolekcjonera. W październiku policjanci dowiedzieli się, że w jednym z warszawskich domów aukcyjnych wystawiono na sprzedaż dwa obrazy: „Poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej przez Salomona” oraz „Salomon otoczony niewiastami cudzoziemskimi składa ofiary bogom pogańskim”, potocznie nazwany „Ofiarą Salomona” - powiedziała w poniedziałek Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

„Policjanci zajmujący się poszukiwaniem skradzionych i zaginionych dzieł sztuki ustalili, że obrazy te stanowiły własność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i były zdeponowane w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu. Od czasu wojny losy obu dzieł były nieznane” – dodała Liszczyńska. Funkcjonariusze ustalili, kto wystawił obrazy na sprzedaż. W miniony czwartek pojawili się u kolekcjonera, który przekazał im dzieła sztuki. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób obrazy znalazły się w jego posiadaniu. Odzyskane obrazy zostały przekazane do Muzeum Narodowego w Poznaniu, gdzie zostaną przeprowadzone badania potwierdzające ich autentyczność.


7

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 WIADOMOŚCI

ZE ŚWIATA

Kubańczycy łatwiej wyjadą za granicę

Kolejny brutalny gwałt w Indiach

Milczący protest w Bombaju po śmierci 23-letniej studentki, zgwałconej w grudniu 2012 roku; fot. Divyakant Solanki/EPA

Indyjska policja poinformowała w niedzielę o zatrzymaniu sześciu mężczyzn podejrzanych o brutalne zgwałcenie kobiety. Przed miesiącem w Delhi doszło do podobnej napaści, co wywołało wielodniowe manifestacje na rzecz praw kobiet w tym kraju. Jak poinformował przedstawiciel policji Raj Jeet Singh, ofiara gwałtu to 29-letnia kobieta, która w piątek wieczorem jako jedyna pasażerka podróżowała autobusem do swej wioski w stanie Pendżab, na północy kraju. Kierowca pojazdu wywiózł ją w odosobnione miejsce, gdzie przez całą noc była gwałcona przez niego i sześciu innych mężczyzn. Do domu odwieziono ją następnego dnia. Sześciu domniemanych sprawców zatrzymano w sobotę, obecnie trwają poszukiwania siódmego mężczyzny dodał Singh. Ujawnienie kolejnego przypadku zbiorowego gwałtu nastąpiło w czasie, gdy w Indiach trwa ożywiona debata o prawach kobiet i seksualnej przemocy,

na jaką są narażone w swym kraju. Dyskusję wywołał w grudniu głośny przypadek zbiorowego gwałtu na 23letniej studentce w Delhi. Kobieta została wielokrotnie zgwałcona i dotkliwie pobita przez sześciu mężczyzn; dwa tygodnie później zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Pięciu domniemanych gwałcicieli usłyszało zarzuty m.in. zabójstwa i gwałtu; grozi im dożywocie. Szósty sprawca nie ukończył 18 lat i stanie przed sądem dla nieletnich. W reakcji na te wydarzenia i późniejsze demonstracje władze Indii ogłosiły szereg inicjatyw, które mają uczynić stolicę kraju Delhi bezpieczniejszą dla jej mieszkanek, oraz utworzyły specjalną komisję, która ma opracować propozycje zmian w prawie dotyczącym przemocy seksualnej. Średnio co 14 godzin w Delhi dochodzi do gwałtu, a w całych Indiach kobiety narażone są na zastraszanie i przemoc o podłożu seksualnym - wynika z oficjalnych statystyk.

Pierwszy raz od 50 lat Kubańczycy mogą podróżować za granicę jedynie z paszportem - w poniedziałek weszła w życie reforma prawa migracyjnego. Umożliwia ona także kubańskim emigrantom, uważanym dotąd za "nielegalnych", odwiedzanie ojczyzny. Wraz z wejściem w życie nowej legislacji zniesiony został obowiązek ubiegania się o "pozwolenie na opuszczenie kraju" i "list z zaproszeniem" z zagranicy. Kubańczykom mieszkającym na wyspie wystarczy od tej pory do podjęcia zagranicznej podróży zwykły paszport. Niepełnoletni muszą przedstawić zezwolenie od rodziców lub opiekunów. Ustawa utrzymuje ograniczenia podróży dla członków państwowej kadry kierowniczej, wyspecjalizowanego personelu medycznego bądź kadr pedagogicznych i sportowców w celu zapobieżenia "drenażowi mózgów i kradzieży talentów". Władze wyjaśniły jednocześnie, że lekarze mogą podróżować bez ograniczeń. Reforma prawa migracyjnego to pierwsza wielka zmiana wprowadzona przez prezydenta Raula Castro, bardzo oczekiwana przez społeczeństwo - zauważa agencja AFP. Jak przypomina, do tej pory wszystkie dokumenty, formalności i zezwolenia potrzebne do podróży kosztowały około 500 dolarów, podczas gdy średnia pensja na Kubie wynosi około 20 dolarów. Co prawda, Kubańczycy nadal będą musieli wydać około stu dolarów, by dostać paszport. Władze mogą też odmówić jego wydania ze względu na "interes publiczny" bądź "względy bezpieczeństwa narodowego". Z tego powodu dysydenci, oskarżani przez władze o to, że są "najemnikami" USA, oczekują trudności w otrzymywaniu paszportu. "Zawsze będą jakieś filtry; w ostateczności to rząd będzie wybierał, kto może, a kto nie może opuścić kraju" powiedziała Berta Soler z grupy Damy w Bieli, zrzeszającej żony, siostry i matki więźniów politycznych. Reforma prawa migracyjnego otwiera granice Kuby dla wielu kategorii "nielegalnych emigrantów". Odwiedzać Kubę będą mogły osoby, które

porzuciły wyspę nielegalnie po podpisaniu porozumień kubańsko-amerykańskich z 1994 roku, kiedy to Waszyngton zobowiązał się udzielać Kubańczykom co najmniej 20 000 wiz rocznie. Nowa ustawa formułuje jednak warunek: nielegalni emigranci będą mogli przybywać na "czasowy pobyt" na Kubę, jeśli od ich wyjazdu z kraju upłynęło co najmniej 8 lat. To sa mo o gra niczenie będzie do tyczy ło kubań skich leka rzy i spor towców, któ rzy wy jecha li służbowo z Kuby i od mówili powro tu na wyspę. Przez wzgląd na bezpieczeń stwo na ro dowe nie będą mog li od wiedzać ojczyzny również Kubań czycy, któ rzy o pu ści li nie le gal nie wyspę przez a me ry kań ską ba zę morską Guanta na mo. Rząd prezydenta Raula Castro postanowił otworzyć granice również przed nielegalnymi emigrantami, którzy w chwili opuszczenia wyspy mieli mniej niż 16 lat, a obecnie byliby skłonni zaopiekować się swymi rodzicami czy krewnymi. Według oficjalnych danych kubańskich w 2011 r. podróże na Kubę odbyło ponad 400 000 Kubańczyków zamieszkałych na stałe za granicą, z tego 300 000 - w Stanach Zjednoczonych.

Zeman i Schwarzenberg w II turze czeskich wyborów prezydenckich Były premier Milosz Zeman i obecny szef dyplomacji oraz lider centroprawicowej partii TOP09 Karel Schwarzenberg zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Republice Czeskiej. Na Zemana oddano 24,22 proc. głosów, a na Schwarzenberga - 23,40 proc. Zeman i Schwarzenberg, dwaj prounijni kandydaci, którzy mają szanse na przejęcie schedy po eurosceptyku Vaclavie Klausie spotkają się w drugiej turze 25 i 26 stycznia. Druga i ostatnia kadencja Klausa upływa 7 marca. Pierwsza tura wyborów odbyła się w piątek i sobotę.


8 WIADOMOŚCI

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 Z

Kanadyjczycy zamordowani na Florydzie

KANADY

Orki z Quebecu uratowane Stado składające się z 11 orek zdołało przedostać się na otwarte morze po tym, jak zostało uwięzione pod lodem u północnych wybrzeży Quebecu. Orki walczyły przez dwa dni o przetrwanie. O tej porze roku powinny być już z dala od zamarzającej wody. Na ratunek zwierzętom ruszyli okoliczni mieszkańcy. Orki zgromadziły się pod lodem na niewielkiej przestrzeni mającej 10 na 10 metrów. Tłoczyły się tam, walcząc o dostęp do tlenu. Zwierzęta spostrzegł przed kilkoma dniami myśliwy z Inukjuak - inuickiej osady nad zatoką Hudsona, około 1500 km na północ od Montrealu. Jej mieszkańcy zdecydowali się pomóc zwierzętom i alarmowali, że otwór w lodzie jest coraz mniejszy. Próbowali go powiększyć, ale ich możliwości były bardzo ograniczone - alarmowało CNN. Jak informuje telewizja CTVNEWS z Montrealu, orkom udało się przedostać na otwarte wody. Umożliwił im to wiejący w nocy z dużą prędkością wiatr, który zdołał przesunąć bryły pływającego lodu. Dzięki temu orki znalazły szczelinę i przepłynęły w bezpieczne miejsce.

Orki walczyły dwa dni o przetrwanie fot. Marina Lacasse/AP Photo

Wcześniej wójt osady Peter Inukpuk zwrócił się o pomoc do rządu Kanady o przysłanie lodołamacza, który pozwoliłby orkom dotrzeć do otwartych wód oceanu oddalonych o 10 km. Urzędnicy twierdzili, że lodołamacze są zajęte gdzie indziej, a najbliższy z nich znajduje się 36 godzin od uwięzionych morskich ssaków. Eksperci dziwią się, co o tej porze roku orki robią tak daleko na północy. Dawno nie powinno ich tam być - mówi Christian Ramp, naukowiec z Mingan Island Cetacean Study. Podobna historia zdarzyła się w 1988 r., kiedy na Alasce uwięzione zostały trzy pływacze szare. Potrzebna była interwencja m.in. radzieckiego lodołamacza, by uwolnić zwierzęta. (PAP)

Para z Toronto - 71-letni David Pichosky i 66-letnia Rochelle Wise zostali zamordowani w swoim luksusowym townhousie na Hallandale Beach, na północ od Miami. Ciała zamordowanych znalazł w ubiegły czwartek wieczorem sąsiad, zaniepokojony faktem, że para nie odebrała przez cały dzień swojej poczty.

Rochelle Wise była byłym wicedyrektorem Bialik Hebrew Day School w Toronto. Rochelle była drugą żoną Davida Pichoskiego, pierwsza żona zmarła na raka wiele lat temu. Policja nie podała szczegółów dotyczących bezpośredniej przyczyny śmierci i motywów zbrodni. Śledztwo w tej sprawie trwa.

Grypa szaleje w Kanadzie i USA Zgodnie z danymi Public Health Agency Canada, w ciągu pierwszego tygodnia nowego roku w Kanadzie zanotowano 3864 przypadki zachorowań na grypę potwierdzonych przez badania laboratoryjne, z czego 95 osób zostało hospitalizowanych. Grypa rozchodzi się po kraju w niezwykle szybkim tempie, a ilość osób z grypowymi objawami znacznie przekroczyła już średnią na tę porę roku. Najwięcej zachorowań na grypę notuje się w domach spokojnej starości i wśród dzieci. Najwięcej osób z objawami gry-

py, pojawiających się w szpitalnych poczekalniach i stacjach pogotowia ratunkowego notuje obecnie prowincja Alberta, a w Ontario miasto Toronto. W Stanach Zjednoczonych grypa panuje już w 47 stanach, a do chwili obecnej z powodu grypy i powikłań zmarło tam 20 dzieci. Nie ma danych dotyczących śmiertelnych przypadków wśród dorosłych. Oblicza się jednak, że średnio rocznie w Stanach Zjednoczonych, jeśli wirus nie jest wyjątkowo złośliwy, umiera z powodu grypy i pogrypowych powikłań 24 tysiące osób.

CRTC też nam nie pomoże Telemarketerzy z zagranicy prześladują telefonami Kanadyjczyków, nawet tych zarejestrowanych na federalnej liście do-not-call, a CRTC jest wobec tej inwazji telefonów całkowicie bezradne. Marketplace umieścił przy pomocy swoich wywiadowców ukryte kamery w centrach telemarketingu w Karachi w Pakistanie, skąd w większości wykonywane są telefony w sprawie np. czyszczenia przewodów i pieców grzewczych. Jak wynika z nagrań, osoby kierujące telemarketingiem w Karachi każą pracownikom kłamać i lekceważyć listę do-not-call. Telemarketerzy podają fałszywe imiona i używają technicznych tricków, pozwalających na wyświetlanie fałszywej identyfikacji i numeru dzwoniącego. Firmy telemarketingowe czują się absolutnie bezkarne. Coraz częściej posuwają się także do obrażania Kanadyjczyków, którzy żądają zaprzestania dalszych telefonów. Lista do-not-call

wobec telemarketerów z zagranicy nie spełnia zupełnie swojego zadania. Rozwiązaniem prostym i chyba skutecznym wydaje się współpraca policji, The Canadian Anti-Fraud Centre i Competition Bureau w celu obciążenia odpowiedzialnością za telefoniczne przestępstwa firm, które wynajmują takich telemarketerów.

Musztarda w salami Food Inspection Agency ostrzega osoby z alergią na musztardę, przed spożywaniem Martin's Black Forest Salami. Produkt zawiera musztardę, o czym nie ma informacji na etykiecie. Salami to było sprzedawane w wielu sklepach na terenie Ontario już od ubiegłego piątku. Heidelberg Foods w St. Jacobs w Ontario wycofuje z półek Martin's Black Forest Salami, którego spożycie przez osoby uczulone na musztardę może być zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Jan Hoffmann

Dobra, Prosta Grafika

Reklamy - Ulotki Karty biznesowe

647 828 1644


PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 SPORT

NHL: lokaut oficjalnie zakończony

Koniec lokautu w lidze NHL, rozgrywki ruszą 19 stycznia; fot. Helmut Fohringer/EPA

Po tym jak hokeiści ratyfikowali nową umowę zbiorową oficjalnie ogłoszono koniec lokautu w lidze NHL. Rozgrywki ruszą 19 stycznia, a w sezonie regularnym każda z drużyn rozegra 48 meczów. Mistrz zostanie wyłoniony najpóźniej 28 czerwca. Planowo sezon miał się rozpocząć 11 października 2012 roku, ale tak się nie stało, co było skutkiem lokautu ogłoszonego 16 września. Głównym punktem spornym był sposób roz-

działu między stronami kwoty 3,3 miliarda dolarów wpływów za ubiegły sezon. Nowa umowa będzie obowiązywała dziesięć lat, ale każda ze stron będzie mogła od niej odstąpić po ośmiu. Poprzednia przerwa w rozgrywkach NHL, wynikająca z braku umowy zbiorowej, miała miejsce w 2004 roku. Ostatecznie sezon 2004/05 całkowicie odwołano, a rozgrywki 1994/95 także były skrócone do 48 spotkań.

9

Australian Open: Jerzy Janowicz po 1. rundzie bez straty seta Jerzy Janowicz wygrał w poniedziałek z Włochem Simone Bolellim 7:5, 6:4, 6:3 w meczu pier wszej rundy wielkoszlemowego Australian Open. W turnieju na twardych kortach w Melbourne Park polski tenisista jest rozstawiony z numerem 24. To trzeci występ 22-letniego łodzianina w Wielkim Szlemie, ale debiut w Australian Open. Po raz pierwszy został rozstawiony w jednym z czterech najważniejszych turniejów w sezonie. Zajmuje obecnie 26. miejsce w rankingu ATP World Tour, a ta nieznaczna różnica wynika z nieobecności w drabince dwóch wyżej notowanych graczy Hiszpana Rafaela Nadala (4.) i Amerykanina Johna Isnera (13.), którzy leczą obecnie kontuzje kolan. Kolejnym rywalem łodzianina będzie Somdev Devvarman z Indii, sklasyfikowany na 551. pozycji w rankingu ATP World Tour. Wcześniej spotkali się tylko w sierpniu 2009 roku, w trzeciej rundzie eliminacji do wielkoszlemowego US Open. W Nowym Jorku lepszy okazał się Devvarman 6:3, 6:2. Janowicz zagra też w Melbourne w deblu razem z Tomaszem Bednarkiem. Polska para trafiła w pierwszej rundzie na Brytyjczyków Jamiego Delgado i Kena Skupskiego.

W poniedziałek odpadł Łukasz Kubot, ponosząc porażkę z Hiszpanem Danielem Gimeno-Traverem 7:6 (7-4), 4:6, 0:6, 6:4, 4:6, po trzech godzinach i 17 minutach wyrównanej walki. 30-letni tenisista z Lubina wystąpi jeszcze w grze podwójnej, razem z Jeremym Chardym. Polsko-francuski duet wylosował na otwarcie Czecha Frantiska Cermaka i Słowaka Michala Mertinaka (nr 15).

NBA: Phoenix Suns wreszcie wygrywają Phoenix Suns w meczu ligi NBA pokonała na wyjeździe Chicago Bulls 97:81. To pierwszy sukces „Słońc” po pięciu kolejnych porażkach i 2000. zwycięstwo w historii klubu. Marcin Gortat zdobył dla Phoenix Suns osiem punktów i miał dziesięć zbiórek. Polak przebywał na parkiecie 38 minut. Zwycięstwo dało koszykarzom z Arizony satysfakcję z wielu powodów. Oznacza zakończenie serii pięciu porażek w ostatnich meczach oraz pierwszą wygraną na wyjeździe od 27 listopada i potyczki z Cleveland Cavaliers, po której przegrali 12 kolejnych spotkań poza domem.

Polacy bez strat po surwiwalowym etapie Rajdu Dakar Polscy kierowcy quadów, motocykli i samochodów prawie bez strat zaliczyli w Argentynie ósmy etap 35. Rajdu Dakar z Salty do Tucuman. Ulewne deszcze, jakie padały od kilku dni w tym regionie, sprawiły, że rywalizacja przebiegała niczym w zawodach surwiwalowych. W kategorii quadów Rafał Sonik zajmuje czwarte miejsce, a Łukasz Łaskawiec - siódme. W gronie motocyklistów Jakub Przygoński jest ósmy, zaś Jacek Czachor - 25. Nie zmieniła się pozycja załogi Toyoty Hilux - Adam Małysz z pilotem Rafałem Martonem pozostali na 17. pozycji. Przez wiele godzin organizatorzy zastanawiali się, w jak najbardziej

sprawiedliwy sposób potraktować wysiłek zawodników włożony nie tylko w jazdę, ale i w pokonywanie przeszkód w ekstremalnych warunkach. Największy problem był z samochodami. Ostatecznie postanowiono sklasyfikować 102 załogi ex aequo na piątej pozycji, przyznając im czas czwartej Stephane'a Peterhansela i Jeana Paula Cottreta (Francja/Mini), która jako ostatnia dojechała do mety skróconego do 183 km odcinka specjalnego. "Małysz stwierdził, że nawet w skokach narciarskich da się więcej przewidzieć niż na Dakarze. Chyba nikt nie spodziewał się, że ósmy etap zostanie niemal sparaliżowany przez burze i ulewy" - ocenił Sonik dwudniowy maraton.

Dla samochodów etap odwołano już po drugim punkcie kontroli czasu. Przyczyną była szalejąca burza. Dzień wcześniej anulowano OS dla ciężarówek. Kierowca teamu R-Six Jarosław Kazberuk, po przejechaniu z Salty do San Miguel de Tucuman opowiadał: "To prawie kataklizm. Woda schodziła z gór w wąwozach tworząc rwące rzeki; osypywały się zbocza, a w niektórych miejscach płynęły lawiny błota. Część odcinka miała być poprowadzona właśnie jednym z takich wąwozów. Nie było szans na ściganie się w takich warunkach. Druga część od cinka mia ła być lep sza, ale też przerwano rywalizację po kolejnych opadach".

Jakub Przygoński; fot. Felipe Trueba/EPA


10

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

MISJONARZE OBLACI O. Jacek Pyl przyjął 5 stycznia sakrę biskupią w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie. W obecności wiernych z Ukrainy i Polski święceń biskupich nowemu sufraganowi diecezji odesko-symferopolskiej udzielił jej ordynariusz bp Bronisław Bernacki.

Ukraina: sakra biskupia o. Jacka Pyla

fot. zyciezakonne.pl

Mszy św. przewodniczył i był głównym konsekratorem bp Bronisław Bernacki, ordynariusz diecezji odeskosymferopolski. Współkonsekratorami byli: abp Thomas Edward Gullickson, nuncjusz apostolskie na Ukrainie i abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski i przewodniczący ukraińskiego episkopatu. W uroczystości wzięło także udział ośmiu biskupów obrządku łacińskiego oraz dwóch biskupów obrządku greckokatolickiego z Ukrainy i rzymskokatolicki biskup z Mołdawii. Ponadto

Mszę św. koncelebrowało osiemdziesięciu kapłanów z diecezji odeskosymferopolskiej, ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, kapłani diecezjalni i zakonni z Ukrainy i zagranicy. Była również najbliższa rodzina biskupa. Bp Jacek Pyl jest drugim w historii biskupem pomocniczym diecezji odesko-symferopolskiej, która została erygowana przez papieża Jana Pawła II 4 maja 2002 roku. Pier wszym jej ordynariuszem został bp Bronisław Bernacki.

Diecezja obejmuje obszar 138.000 km kw., a w jej skład wchodzą województwa: odeskie, kirowogradzkie, mikołajowskie, chersońskie i Autonomiczna Republika Krym. Na terenie diecezji mieszka około 8, 5 miliona ludzi.

W 2002 roku na terenie diecezji pracowało 15 księży i było kilkanaście parafii. Dziś w posługuje w niej 54 księży (ponad połowa z Polski) w 34 parafiach. Ponadto pracuje 40 sióstr zakonnych w 14 domach z 11 różnych zgromadzeń. Po upadku ZSRR na terenie diecezji działał tylko jeden kościół, pw. św. Piotra w Odessie. Teraz na terenie diecezji działa 15 kościołów, 19 kaplic parafialnych i buduje się 6 nowych kościołów. Bp Pyl będzie rezydował w Symferopolu, drugiej stolicy diecezji i stamtąd będzie wspomagał posługę biskupa diecezjalnego. O. Jacek Pyl urodził się 17 sierpnia 1962 r. w Podłężu k. Garwolina. W 1977 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (O.M.I.). W 1981 r. rozpoczął nowicjat a 8 września złożył pier wsze śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1988 r. W latach 1988-1990 był submagistrem nowicjatu na Świętym Krzyżu. Od 1990 r pracuje na Ukrainie, gdzie w latach 1997-2006 przez trzy kolejne kadencje był przełożonym Delegacji Misjonarzy Oblatów w tym kraju. Ostatnio był proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Tywrowie, na wschodnim Podolu, w diecezji kamieniecko-podolskiej. Mottem biskupa są słowa: Pauperes evangelisantur - Ubodzy są ewangelizowani, a w herbie znajduje się sylwetka Niepokalanej z bazyliki Matki Bożej od Straży w Marsylii.

Parafia św. Eugeniusza de Mazenod Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 1252 Steeles Ave. W. Brampton, Ontario Canada L6Y 0A9 Tel: (905) 451-1422 Fax: (905) 451-0226 www.demazenod.org e-mail: parafia@demazenod.org OBLACKIE RADIO MISYJNE w każdą środę na falach 530 AM od 21:00 do 22:00

fot. students.pp.ua


11

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

NIERUCHOMOŚCI: CO WARTO WIEDZIEĆ?

UBEZPIECZENIE DOMU Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których osoba, która kupiła dom ma kłopoty z jego ubezpieczeniem. Zdarza się też, że domu ubezpieczyć się nie da, a to z kolei oznacza, że bank nie udzieli na taki dom mortgage. Jeśli kupujemy starszy dom, to koniecznie w naszej ofercie kupna powinien się znaleźć warunek, że przejmiemy dom tylko w wypadku, kiedy będziemy go mogli ubezpieczyć. Ubezpieczenie, o którym tu mówię, to nie ubezpieczenie zawartości domu, czyli całego wyposażenia, które to ubezpieczenie jest absolutnie dobrowolne - ale ubezpieczenie, które pozwoli na odbudowę identycznego domu w wypadku zniszczenia go przez pożar czy jakiś inny kataklizm. Bez takiego ubezpieczenia bank nie wyda nam mortgage, czyli nie będziemy mogli za ten dom zapłacić. Jeśli kupujący nie zostanie zabezpieczony przed taką sytuacją odpowiednimi warunkami w umowie, to będzie odpowiedzialny za niedotrzymanie warunków umowy, czyli zerwanie kontraktu. Takie zerwanie kontraktu może oznaczać czasami bardzo poważne straty finansowe. Powodów, dla których można mieć trudności z ubezpieczeniem domu może być wiele - zdarza się, że stan techniczny domu jest tak zły, że nie spełnia standardów bezpieczeństwa dla jego mieszkańców. Domy, w których hodowano marihuanę, w których stosowano do izolacji azbest, i przede wszystkim domy, w których nastąpił wyciek oleju z pojemnika olejowego. Takie ekologiczne skażenie przez wyciek oleju jest bardzo częste, a koszty oczyszczenia gruntu w takiej sytuacji są bardzo wysokie. Jeśli kupujemy dom z olejowym ogrzewaniem, to w żadnym wypadku nie wolno podjąć decyzji kupna bez rzetelnej inspekcji budowlanej i upewnienia się, że otrzymamy ubezpieczenie. Musimy mieć także gwarancję na piśmie, że olejowy pojemnik nie tylko odpowiada wszystkim standardom, ale także że jest on zarejestrowany w TSSA. W przeciwnym wypadku może się okazać, że firma nie będzie mogła nam dostarczać oleju. Jeśli dom kiedyś był ogrzewany olejowo, a potem przerobiono ogrzewanie na gazowe - to należy się upewnić, że stary pojemnik olejowy (często wkopany w ziemię) został odpowiednio usunięty i nie pozostawił skażenia ziemi, na której stał lub w którą był wkopany. Istnieje przepis, że nie używane podziemne zbiorniki olejowe muszą być usunięte w ciągu 2 lat, bez względu na ich wiek. Nie należy także sugerować się faktem, że w momencie kiedy składamy ofertę na dom jest on ubezpieczony. Stare ubezpieczenie jest często odnawiane automatycznie przez wiele, wiele lat, a problemy zaczynają się dopiero w momencie rejestracji nowego ubezpieczenia. W Ontario dopiero od 2007 roku weszły nowe przepisy, które wymagają inspekcji pieca olejowego przynajmniej raz na 10 lat i corocznej konserwacji zgodnej z zaleceniami producenta. Firma ubezpieczeniowa może zażądać od nas dokumentów potwierdzających, że poprzedni właściciel stosował się do tych przepisów. Innym częstym powodem kłopotów z uzyskaniem ubezpieczenia na dom jest instalacja elektryczna, która musi odpowiadać ontaryjskim normom. Niestety w wielu przypadkach właściciel domu korzysta z usług kolegi, który był elektrykiem w

Urszula Urbańska jest absolwentką Wydziału Socjologii UW. Od 23 lat zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Obecnie pracuje w Go West Realty Ltd. Tel. 416-456-7683

swoim rodzimym kraju, lub też sam np. doprowadza prąd z kuchennego piekarnika do basementu. Często nie ma tu znaczenia wiek domu, widziałam w zupełnie nowych domach przedziwne wyczyny domorosłych elektryków, przy przeprowadzaniu kabli elektrycznych do garażu czy zakładaniu świateł punktowych w garażu. Już może nie tylko z powodu ubezpieczenia, ale dla bezpieczeństwa własnej rodziny warto aby dom przed zakupem był sprawdzony przez inspektora budowlanego. W Kanadzie, w starszych domach często są aluminiowe przewody elektryczne, których nie zakłada się w domach mieszkalnych już od ponad 30 lat. Bardzo często kupujący mają poważne obawy, czy jest to bezpieczne, a wielu rezygnuje z zakupu domu z takimi przewodami. Wycofanie z budownictwa mieszkalnego przewodów aluminiowych nie było podyktowane żadnym zagrożeniem wynikającym bezpośrednio z samego zastosowania tych przewodów. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że w wielu zakładach przemysłowych nadal zakładane są takie przewody. Jedynem powodem, dla którego nie zakłada się przewodów aluminiowych w domach mieszkalnych są właściciele, którzy zakładali wyłączniki prądu dostosowane do przewodów miedzianych na instalację aluminiową. Wynikało to czasem z niewiedzy, a często z oszczędności, bo te na miedź są tańsze. Niewłaściwe wyłączniki faktycznie stwarzają zagrożenie pożarowe, dlatego kupując dom, w którym przewody są aluminiowe a nie miedziane, trzeba dokładnie sprawdzić czy wszystkie gniazdka są do takich przewodów dostosowane. Jeśli kupiliśmy dom bez inspekcji budowlanej, to także dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest sprawdzić, czy poprzedni właściciel nie powymieniał wyłączników. Na zakończenie mam jeszcze jedną ważną uwagę. Podpisując polisę ubezpieczeniową na dom, częściej zwracamy uwagę na cenę ubezpieczenia niż na detale, dotyczące poszczególnych elementów polisy. Większość firm ubezpieczeniowych nie uwzględnia w swojej standardowej polisie ubezpieczenia od zalania domu, wywołanego cofającą się ze spływów ulicznych wodą. Jak się okazuje cofająca się ze studzienek ulicznych woda jest obecnie najczęstszym powodem zalania basementów. Dopiero po wielkich ulewach, kiedy zalane są domy na całej ulicy okazuje się, że 40 proc. polis nie zawiera automatycznego ubezpieczenia od takiego nieszczęścia. Gorąco więc namawiam aby zadzwonili Państwo do firmy, która ubezpiecza wasz dom i sprawdzili, czy posiadacie takie ubezpieczenie. Urszula Urbanska tel: 416-456-7683

SPECJALIZUJĘ SIĘ W SPRZEDAŻACH SPADKOWYCH I ROZWODOWYCH. PEŁNA POMOC PRZY WSZYSTKICH ETAPACH ZWIĄZANYCH Z TRANSAKCJĄ

URSZULA URBAŃSKA GO WEST REALTY LTD. cell: 416-456-7683 off: 416-534-3511


12 MUZYKA

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 I FILM

Jeszcze o 2012 roku Miniony 2012 rok obfitował w wiele wydarzeń artystycznych. Niektóre z nich przejdą do historii jako sztuka przez wielkie S, a niektóre pozostawią po sobie mieszane uczucia. Niestety niewielu mamy aktorów obdarzonych talentem. Czasami mam wrażenie, że większość z nich pochodzi z „łapanki”. Ładne buźki i wysportowane sylwetki nie zawsze pomagają. Nastała moda na aktorów amatorów. A szkoda, bo mamy wielu młodych, zdolnych ludzi po szkołach teatralnych. Na szczęście niektórym z nich się udało. Zasilili kadrę takich seriali jak – „Czas honoru”, „Oficer”, „Kryminalni”, „1920. Wojna i miłość” itd. Zastanawiam się tylko ilu z nich przejdzie do historii jak Irena Kwiatkowska, Aleksandra Śląska, Zofia Mrozowska, Anna Polony, Andrzej Łapicki, Zbigniew Zapasiewicz, Tadeusz Łomnicki czy Daniel Olbrychski. Nie sposób jest wymienić tych wszystkich wspaniałych aktorów, dzięki którym przeżyłam wiele wzruszeń. Do dziś pamiętam przedstawienia teatralne, na które czekałam z niecierpliwością. Nie ma już niestety telewizyjnego teatru poniedziałkowego granego na żywo. Krystyna Janda pokusiła się na tego rodzaju przedstawienie po wielu latach. Ilość telewidzów przekroczyła najśmielsze oczekiwania realizatorów tego wspaniałego przedsięwzięcia. Co prawda trema „zżarła” naszą wspaniałą aktorkę (zapomniała tekstu), ale na szczęście przyszedł jej z pomocą Maciej Stuhr. Zresztą do niego należał zeszły rok. Zagrał w dwóch ważniejszych dla polskiej kinematografii filmach. W „Obławie” i „Pokłosiu”. Za ten ostatni dostaje cięgi od naszych bardzo „tolerancyjnych” rodaków. Trochę to przykre, ale natury ludzkiej nie da się zmienić. Pan Maciej został również wybrany najzabawniejszym satyrykiem minionego roku, co świadczy o jego wielkim talencie aktorskim. „Obławy” i „Pokłosia” nie ma

jeszcze na DVD, ale możemy tego wspaniałego aktora zobaczyć w serialu „Glina” i „Glina 2”. Do ciekawszych filmów, które wyszły w zeszłym roku można zaliczyć: „Czarny czwartek”, „Dzieci Ireny Lendlerowej”, „W ciemności”, „80 milionów”, „Trzy minuty 21:37”, „Różę” i „Wymyk” z Robertem Więckiewiczem. Więckiewicz to następny polski aktor, którego można zaliczyć do grona bardzo utalentowanych. Jeśli chodzi o filmy komediowe, to niestety nie mamy się czym pochwalić. W ciągu ostatnich kilku lat nie zrobiono nic godnego uwagi. Nadal z przyjemnością oglądam stare produkcje, takie jak „Sami swoi” (całość), „CK Dezerterzy” czy filmy Stanisława Barei.

W wydarzeniach muzycznych również nic nadzwyczajnego. Dzięki programom wyławiającym młode talenty pojawiło się kilka osób, które mają szansę na zrobienie jakiejś tam kariery. Ja nie zauważyłam specjalnego zainteresowania tego rodzaju nowinkami. Nadal najlepiej sprzedają się płyty znanych i uznanych wykonawców. Do najbardziej udanych pozycji można zaliczyć: Klenczon „Legenda”, ostatni album Seweryna Krajewskiego „Jak tam jest”, Agnieszka Osiecka „Piosenki pani O”, trzy płyty Macieja Maleńczuka, Sylwia Grzeszczak „Sen o przyszłości”, Bajm „Blondynka”, Ryszard Rynkowski „Razem” i wiele wspaniałych składanek wydanych przez Radio WAWA, Trójkę oraz Sony Music. Oczywiście nie są to wszystkie płyty godne uwagi. Niestety, nie jestem w stanie wszystkiego wyliczyć. Najlepiej jeśli Państwo odwiedzicie nas w sklepie Something Special na Polskiej Plazie Wisła. Wybór filmów i nagrań muzycznych jest bardzo bogaty i powinien zadowolić nawet najbardziej wybrednego klienta. Pragnę również zaznaczyć, że wszystkie filmy i płyty muzyczne są oryginalne i ściągamy je z Polski i Europy. Myślę, że szkoda wydawać pieniądze na pirackie produkcje. Oryginały są minimalnie droższe, a jakość odbioru o niebo lepsza.

W związku z tym jeszcze raz zapraszam do Something Special, a jeśli macie Państwo jakieś pytania, to proszę dzwonić pod telefon 905-629-2347. Ewa Zawitkowska Sklep Muzyczny i Upominkowy Something Special 3621 Dixie Rd. Unit 18 Mississauga, On L4Y 3H3


13

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 LUDZIE

KLUB ŚNIADANIOWY Zimowy, styczniowy poranek, Parkdale - stara dzielnica Toronto. Na pewno wielu Polakom kojarząca się, przede wszystkim, z pierwszymi krokami stawianymi w Kanadzie. To tu wielu imigrantów znalazło swój pierwszy kąt, to od tego miejsca zaczynali swoje nowe życie, w nowym kraju. Do dzisiaj według Census najbardziej liczną grupą etniczną zamieszkującą Parkdale są Polacy. Choć ulica Roncesvalles nie jest już tą samą ulicą, ciągle można usłyszeć polski język, mieszający się z szybkimi krokami przechodniów. Dzielnica Parkdale przechodzila różne metamorfozy - od czasów świetności, poprzez momenty cieszące się mniejszym uznaniem. W roku 2010 zespół Black Lungs nagrał piosenkę o dosyć wymownym tytule „Stay out of Parkdale”. Przyniosło to dzielnicy... raczej tę mniej uznaną sławę. Na przestrzeni lat wielu Polaków przeniosło się do niezbyt oddalonej Mississaugi, jednak nadal z wielkim sentymentem odnosimy się do tzw. „Polish Village”, robiąc tam zakupy od czasu do czasu, odwiedzając znajomych, śledząc informacje, uczestnicząc w Polskim Festiwalu. Choć „Little Poland” zmienia swój wymiar, to wciąż mieszkają tu Polacy, którzy pozostali wierni miejscu, które oswajali jako pierwsze. Dzielnica Parkdale obchodzi w tym roku, w styczniu swoje 134. urodziny. Na ulicach widać spieszących się ludzi, zamyślonych w kręgu własnych potrzeb i problemów, których nikomu nie brakuje. Nie wszyscy jed-

nak myślą jedynie o sobie. Mimo tego, że świat wokół nas ciągle się zmienia, od dwudziestu pięciu lat nie zmieniło się serce jednego z mieszkańców Parkdale. Na skrzyżowaniu ulic Cowan Ave i Queen St, w Masaryk Community Centre, trzy dni w tygodniu, Ram Ramachaitari i jego rodzina, od ćwierć wieku, częstują potrzebujących gorącym, darmowym posiłkiem i ciepłym uśmiechem. Jak podkreśla sam Ram, mieszka tu od ponad czterdziestu lat i nie uszła jego uwadze potrzeba pomocy innym. Zaczynając od zwykłego kubka kawy i bochenka chleba, rozwijał swoją działalność do momentu, w którym dzisiaj serwuje się pełne, pyszne, gorące śniadania. Ram nazywa tę działalność programem - „Klubem Śniadaniowym”, z którego może skorzystać każdy, bez względu na pochodzenie, wygląd czy zawartość portfela. Wystarczy wstąpić do Masaryk Community Centre w każdy poniedziałek, środę czy piątek rano - posiłki są wydawane od 9 do 10.30 - aby zaspokoić głód. Zresztą nie o sam głód chodzi, choć taka właśnie jest idea programu. Ludzie przychodzący tam od lat mówią, że jest to dla nich możliwość spotkania się z innymi, możliwość rozmowy oraz przebywania w

życzliwym towarzystwie. Średnio z programu korzysta pięćdziesiąt, sześćdziesiąt osób, często matki z dziećmi. Niektórzy z nich pokonują dystans kilku kilometrów, wiedząc że mogą liczyć na miejsce przy stole. Jeśli tylko coś zostaje, ludzie zabierają dodatkowe posiłki ze sobą. O samym przedsięwzięciu należy wspomnieć, że nie jest to żadnego rodzaju fundacja czy zarejestrowana organizacja. Nie przyjmuje ono żadnych dotacji w postaci pieniędzy. Korzysta jedynie z pomocy Food Bank i Second Harvest. Wiele produktów, potrzebnych do przygotowania śniadania, kupuje Ram. W kuchni od zawsze angażuje się żona Rama, pomagają wolontariusze. Ze względu na wiek, Ram powoli przekazuje pałeczkę swoim dzieciom, wnukom i prawnukom, a oni chętnie tę pałeczkę przejmują. Ram Ramchaitar jest bardzo skromnym człowiekiem i choć posiada wiele dobrze prosperujących firm, zawsze znajduje czas na „Klub Śniadaniowy”, pomagając tym najbardziej potrzebującym.

Przez te wszystkie lata, przez „Klub Śniadaniowy” przewinęło się ponad stu wolontariuszy. Ich ogromny wkład pracy spowodował, że program tętni życiem, rozwija się i bez względu na porę roku ciągle funkcjonuje. Sami wolontariusze uczą się tu, jak radzić sobie z trudnościami losu, często na podstawie doświadczeń ludzi, którzy znaleźli się na tak zwanym zakręcie. Zimowy styczniowy poranek, stara dzielnica Toronto - Parkdale... Zatopieni w swoich sprawach, często po porannej kawie w pięknej filiżance, udajemy się w strony, które gotuje nam życie. Znieczuleni potrzebą zamiatania własnego podwórka, obcy na świat, który nas nie dotyczy. Parkdale, skrzyżowanie Cowan Ave i Queen St, Masaryk Community Center - w poniedziałek, środę i piątek, śniadania życiu gotuje Ram Ramchaitar, a śniadanie jest najważniejszym posiłkiem; jeszcze ważniejszym staje się - umieć się nim podzielić. Anna Weron - RadioActive 530 AM fot. autorka


14

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013


PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

15


16

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

PODRÓŻE

FASCYNUJĄCY VERACRUZ

Światowy rozgłos zieloności Tak! Nie było łatwo! - stwierdza ze zbolałą miną Arnold Schwarzenegger. Nieznośne temperatury. Wilgotne powietrze, mgła, zielony gąszcz roślin nie do przebicia. Trudno egzystować w takich warunkach. Do tego przyczajone ze wszystkich stron jadowite węże, zabójcze insekty i inne “miłe zwierzątka”, czekające w zaroślach na człowieka. Zielone piekło... Mało kto wie, że akcja znanego filmu „Na własną rękę” („Collateral Damage”) rozgrywa się w mieście Veracruz oraz w dżunglach dookoła Xalapy. W filmie pościg Brewera (w którego wcielił się Arnold Schwarzeneger) za Wolfem doprowadza go do Kolumbii. Oczywiście producentom nie przyszło nawet do głowy kręcenie zdjęć w tym kraju (żeby nie wspomnieć losu nieszczęsnego piłkarza, który nie strzelił karnego dla reprezentacji Kolumbii i musiał rozstać się z życiem!), dlatego też wybrano zielony stan Veracruz. Trzeba przyznać, że film robi wrażenie! Mamy okazję przyjrzeć się stolicy stanu Veracruz, Jalapie z bliska. Xalapa, czy też bardziej współcześnie Jalapa w języku nahuatl oznacza „źródło na piasku”. Przez większą część roku miasto spowite jest mgłą, spowodowaną częstymi opadami drobnego deszczu zwanego chipi chipi. Dodaje to temu miejscu specyficznego klimatu. Kiedy niebo jest przejrzyste uda się zobaczyć ośnieżony, najwyższy szczyt Meksyku Pico de Orizaba, znany również jako Citlaltepetl - „Góra Gwiazd”, tak nazywany przez Azteków. Góra ta to wygasły wulkan o wysokości 5747 metrów. Miasto wybudowano właściwie bez żadnego konkretnego planu. Taki groch z kapustą, ale dzięki temu posiada ono swój nieodparty urok. Bardzo strome, brukowane uliczki skręcające nagle pod ostrym kątem, dostosowane są raczej do rzeźby terenu, a nie planu człowieka. Pełno tu pagórków, opadających znienacka w dół. Robi to niesamowite wrażenie, nie wiadomo jaka niespodzianka czeka nas za rogiem. Mieszkańcy, ze względu na tak charakterystyczną zabudowę nazywają swe miasto „potłuczonym talerzem”. Według mnie nazwa ta znakomicie odzwierciedla zabudowę Jalapy. Największą atrakcją ośrodka jest Muzeum Antropologiczne, chętnie odwiedzane - szczególnie w mgliste dni, kiedy siąpi mżawka. Muzeum jest jedną z najlepszych placówek muzealnych w kraju - znajdują się tutaj znaleziska z obszaru Veracruz. Duża placówka z jasnym wnętrzem, dziewięcioma marmurowymi salami i słonecznymi patiami. Zgromadzono tutaj wiele skarbów trzech prekolumbijskich kultur wybrzeża Zatoki Meksykańskiej: olmeckiej, totanackiej i huasteckiej. Warto odwiedzić to miejsce, bo naprawdę jest co podziwiać - szczególnie kolosalne głowy Olmeków z lat

4000-1200 p.n.e., o których mówi się, że są gigantycznymi portretami elity olmeckich władców. Rozmiar głowy świadczył o ważności danego dostojnika. W muzeum znajduje się 7 z 17 odkrytych głów. Przytłoczeni nieco rozmachem (i rozmiarem!) kultury olmeckiej udajemy się do restauracji „La Estancia de los Tecajetas”. Zamawiamy crepes poblanos (naleśniki z kurczakiem, szpinakiem i poblano chillies). Dodatkowo proszę o sławne papryczki jalapeno, które właśnie pochodzą z Jalapy. Do popicia tepache (sfermentowany napój z ananasa). Pojawia się apetyczny posiłek. Z namaszczeniem próbuję naleśników, zagryzam jalapeno. Nagle... Uuu! Żywy ogień! Piekło w gębie! Załzawiona macham rękoma, napój nie pomaga, mąż łaskawie podtyka lodowatą butelkę Corony. Paroma łykami pochłaniam zawartość. No, nieco lepiej. W Jalapie się było, oryginalne jalapeno się jadło! Nasyceni, ja dodatkowo z „ognistym jezykiem”, opuszczamy to jedyne w swoim rodzaju miasto. Jutro przed nami Catemaco! Wita nas przepiękny poranek, i o dziwo słońce! W wybornych humorach wsiadamy do samochodu. I ruszamy na południe, drogą wzdłuż wybrzeża. Widoki za oknem zachwycają, jak zwykle kupujemy pudło mandarynek. Po około 3 godzinach stajemy u wrót Catemaco. Po krótkiej wymianie zdań decydujemy, że najpierw pozwiedzamy tereny Laguny Catemaco. To malownicze je-

Posiłek w Jalapie

Salto de Eyipantla - tło filmu „Apocalypto” Mela Gibsona

zioro kraterowe o dlugosci 16 km, kraina brujos (szamanów), o czym przekonują naganiacze i pamiątki sprzedawane na każdym kroku. Co roku odbywają się tutaj obchody białej magii i zjeżdżają się czarodzieje z całego świata. Mam zamiar spotkać się z szamanem! Zatrudniamy przewodnika, który poprowadzi nas po terenach Nanciyaga, 40-hektarowym parku ekologicznym, gdzie kręcono sceny do filmu „Uzdrowiciel z tropików”

(„Medicine Man”) z Sean'em Connery. Także Mel Gibson nie omieszkał wykorzystać przewspaniałych warunków w Nanciyaga i zrealizował tu swoje dzieło „Apocalypto”, a skoki z wodospadu nakręcono przy Salto de Eyipantla - pięknym wodospadzie znajdującym się przed San Andres Tuxtla. Jak widać „zielony stan” przyciąga wielu ludzi kina. Przewodnik wąskimi ścieżkami pośród drzew prowadzi nas do szamana. Po drodze zatrzymuje się, zrywa liście z jakiegoś nieznanego mi drzewa, formuje kubeczki i nabiera wody z płynącego strumyka. Minę mam nietęgą, oczyma wyobraźni widzę różnej maści robaczki, tłukące się po moich organach wewnętrznych. Victor uspokaja to woda mineralna! A niech tam! Raz kozie śmierć. Próbuję. Coś niesamowitego! Lepsza niż „Nałęczowianka”. Wypijam trzy roślinne kubeczki. Przy okazji wypytuję przewodnika o Isla de los Monos - wysepkę zamieszkaną przez makaki, przywiezione z Tajlandii dla celów badawczych. A i owszem! - potakuje. Tam popłyniemy łodzią. Oto i szałas szamana. Podekscytowani podchodzimy... Rozchylam zasłonkę przy wejściu i... Gryzący dym, nic nie widzę, zaczynam się krztusić... Co przeżyłam? O tym w następnym odcinku. A także... Dziwne halucynacje. Błoto na twarz! Spotkanie IV stopnia z makakami. Zapraszam. Będzie się działo! Krystyna Sienkowiec fot. autorka


PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

OBOWIĄZUJĄ PEWNE OGRANICZENIA

17


18

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013


19

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

905 273 7717 Dobry słuch przydaje się wszędzie! Metro Hearing Clinic

“ ADVANCED “ HEARING AIDS TYLKO DO KOŃCA STYCZNIA W SPECJALNEJ ŚWIĄTECZNEJ / NOWOROCZNEJ PROMOCJI

REGULARNA CENA $ 1420.00 TERAZ $ 450.00 ZA JEDEN

MISSISSAUGA

3024 HURONTARIO ST., STE.#202 SKRZYZOWANIE HURONTARIO I DUNDAS


20

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013


21

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

Jak się zdrowo odżywiać Fitness dla każdego

Witamy w kolejnym tygodniu. Dziś chcemy dać Wam kilka dodatkowych rad na to jak zdrowo się odżywiać. Stwierdzenie „jesteś tym co jesz” jest jak najbardziej trafne. Aby cieszyć się zdrowiem, fajnym wyglądem oraz szczupłą sylwetką naprawdę trzeba jeść mądrze! Pierwsza rada to: Nie rezygnuj ze śniadania! Jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia! Po paru godzinach głodówki nasz metabolizm musi być podkręcony, i aby tego dokonać potrzebne jest odpowiednie śniadanie. Rada druga: Jedz dużo warzyw! Warzywa zawierają dużo witamin, soli mineralnych i błonnika, który wspomaga pracę przewodu pokarmowego, przemianę materii i oczyszczanie organizmu. Warzywa mają mało kalorii, dlatego właśnie warto, by dieta odchudzająca była w nie bogata. Można z nich przygotować pyszne sałatki, koktajle, soki, warzywne itd. Pamiętaj jednak, aby nie dodawać wysokokalorycznych dressingów, które zepsują wszystko! Rada trzecia: Pij dużo wody! Nawet niewielkie odwodnienie organizmu (rzędu 2 proc. masy ciała, czyli około 12 litrów) wpływa na pogorszenie samo-

poczucia. Pojawia się zmęczenie, bóle głowy, spadek koncentracji, rozkojarzenie i spowolnienie refleksu. Często te objawy nie są kojarzone z odwodnieniem, a przypisujemy je nawałowi pracy, pośpiechowi czy przemęczeniu. Organizm składa się w 50 do 70 proc. z wody. Każdego dnia poprzez wydalanie, oddychanie oraz wraz z potem tracimy jej około 2 do 3 litrów. Powinniśmy regularnie uzupełniać te straty, aby uniknąć negatywnych objawów odwodnienia. Poza tym wielu ludzi myli uczucie pragnienia z uczuciem głodu – dlatego czasem zamiast zaspokoić pragnienie zjadają kolejną kaloryczną przekąskę. Rada czwarta: Jedz więcej białka! Białko to podstawowy budulec naszego organizmu. Wszyscy powinni jeść odpowiednią ilość białka, a osoby ćwiczące powinny jeść co najmniej 2 g białka na każdy kilogram wagi ciała. Proponujemy produkty takie jak chude mięsa, ryby, jajka (zwłaszcza białka z jaj), kefir, jogurt (zwłaszcza grecki), szejki proteinowe. Rada piąta: Jedz więcej błonnika! Błonnik wypełnia jelita dając uczucie sytości, pobudza pracę jelit, zapobiega zaparciom. Znajduje się w warzywach, owo-

cach oraz produktach zbożowych niskoprzetworzonych. Małe zmiany naprawdę pomogą. Proponujemy np. zamienić zwykły makaron na razowy, biały ryż na

brązowy, a białe pieczywo na pełnoziarniste. Polecamy także kaszę Quinoa, która nie tylko posiada dużo błonnika, ale jest także idealną żywnością. Rada szósta: Dieta powinna być urozmaicona! Każdy organizm potrzebuje do życia i prawidłowego funkcjonowania wielu różnorodnych substancji. Każdego dnia w Twojej diecie powinna znaleźć się odpowiednia ilość białka, składników mineralnych, witamin i wielu innych związków. Jeśli dieta nie będzie dobrze zbilansowana można czuć się osłabionym, zmęczonym, sennym. Skóra stanie się szara i mało elastyczna, paznokcie zaczną się łamać, a włosy mogą zacząć wypadać a nasze samopoczucie nie będzie najlepsze. Rada siódma: Jedz więcej ryb! Ryby dostarczają nie tylko bardzo wartościowego białka, ale składników mineralnych (np. jodu, fosforu) oraz witamin (np. A, D, B). Ryby chude są bardzo niskokaloryczne, zaś tłuste zawierają dużo bardzo korzystnych dla naszego zdrowia kwasów tłuszczowych. W wielu badaniach udowodniono, że regularne spożycie ryb, zwłaszcza tłustych morskich, zapobiega wielu groźnym schorzeniom układu krążenia. Oto kilka rad na to jak lepiej się odżywiać. Trzymajcie się do następnego tygodnia. Jak zwykle zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wilkfitness.com. Train Hard. Live Well. Magda i Poldek Wilk


22

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

Kancelaria Prawna w Polsce Oferujemy kompleksową obsługę prawną na terenie całej POLSKI w zakresie: • reprezentacja przed urzędami i sądami na terenie całej Polski • spadki i darowizny • prawo rodzinne • nieruchomości • sprawy sądowe • rejestracja spółek • sprawy gospodarcze i handlowe Cell. 011 (48) 664-063-301 ul. Pileckiego 110/41 02-794 Warszawa Tel./Fax: 011 (48) (22) 407 6102

Małgorzata Milewska Radca Prawny m.milewska@aster.pl


23

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 MOTORYZACJA

(Baby) Pathfinder Od trzech generacji Pathfinder to zamknięta wersja nissanowskich pickupów. Solidna rama podtrzymująca solidne nadwozie. Silniki sześciu lub ośmiocylindrowe. Prawdziwy twardziel. Sama nazwa wskazuje na łowcę przygód. Nowy Pathfinder to czysty przykład downsizingu. Z platformy pickupa do platformy, na której obsadzone są Altima czy niewielki SUV - Murano. Najniższa masa w swojej klasie, oszczędne silniki, a co za tym idzie superniskie spalanie. Po przesadnie paliwożernej poprzedniej wersji Pathfindera, spalanie i spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm stało się dla Nissana priorytetem. 3,5-litrowa jednostka V6 o mocy 260 KM osiągami dorównuje starej wersji z silnikiem V8. Wszystko dzięki niż-

szej masie i lepszej skrzyni biegów (CVT), która jest – podobnie jak silnik – jedyną dostępną opcją. Mimo że większość części podwozia, zawieszenia i silnika wspólnych jest z droższym bratem – JX od Infinity, skrzynia CVT występuje tylko w nissanie. Kompaktowa budowa nie oznacza ciasnego wnętrza. W nowym modelu jest więcej miejsca dla 7 pasażerów niż w starszej wersji, zasługą jest nie tylko dłuższe i szersze nadwozie. Więcej miejsca poświęcono pasażerom, siedziska umieszczono niżej (dzięki brakowi ramy). Stąd nowy model oddaje wrażenie znacznie bardziej zwartej sylwetki, bliższej autom kompaktowym. Najnowszy model zrywa z prawdziwym, terenowym napędem czterech kół. Pokrętło pozwala nam teraz wybrać pomiędzy napędem na dwa koła, a dołączanym w razie poślizgu napędem kół tylnych. Brakuje opcji, którą oferował poprzedni Pathfinder – stałego napędu na cztery koła. W razie potrzeby wszystkie cztery koła możemy także zblokować. We wnętrzu czujemy się niczym w aucie osobowym. Materiały użyte do wykonania wnętrza są wysokiej jakości, a stylistyka i

ergonomia robią bardzo dobre wrażenie. Szeroka lista opcji robi wrażenie, szczególnie że niektóre z nich wprowadzone zostały dopiero niedawno w Infiniti JX, jak fotele drugiego rzędu, składające się nawet jeśli mamy na nich zamontowany fotelik dla dziecka, czy dostępny w najdroższej wersji Platinum system czterech kamer, który składa obraz auta z lotu ptaka uwidaczniając pozycję auta względem znajdujących się w jego okolicach przeszkód. Ułatwia w ten sposób parkowanie w ciasnych miejscach. Ceny najnowszego Nissana zaczynają się od niecałych 30.000 dol. za wersję z napędem na dwa koła. Do wersji z napędem wszystkich kół dopłacić trzeba tylko 2000 dol. Za 35.000 dol. otrzymujemy masę kolejnych opcji, jak relingi dachowe, podgrze-

waną kierownicę, elektrycznie regulowany fotel kierowcy (na 8 różnych sposobów), a także regulowane pedały. Najwyższa wersja Platinum dokłada 20 calowe felgi i system nagłaśniający Bose z 13 głośnikami, nawigację Sirius XM, radio z ośmiocalowym dotykowym wyświetlaczem i kilka innych opcji, które z pewnością umilą podróż. Nowy Pathfinder to niewątpliwie udane, skierowane ku potrzebom rodziny auto, jednak martwi, że Nissan, jako kolejny producent odchodzi od solidnych, „niezniszczalnych” aut zbudowanych na podwoziu półciężarówki; jednak jest to cena ekologii i ekonomii, którą wszyscy musimy zaakceptować. Adam Biegalski fot. autor


24

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

BEATA GOTUJE Łosoś jest rybą drapieżną. Zawiera kwasy omega-3, które wpływają na rozwój tkanki, chroni nasze serce. Mięso łososia zawiera duże ilości witaminy D, B12, B6, posiada wysoki poziom selenu, fosforu i magnezu, jak również posiada ogromną ilość białka. Mięso łososia ma charakterystyczny wyrazisty smak i wspaniały kolor, od różowego do pomarańczowego, w zależności od odmiany. Do potentatów w połowie łososia trzeba zaliczyć USA, Kanadę, Nor wegię, Szwecję. Łososia spożywamy na surowo, smażonego, pieczonego oraz wędzonego. Do tej szlachetnej ryby podajemy białe wytrawne wino np. Chardonnay lub Riesling Kabinett, ewentualnie na specjalne okazje wytrawnego szampana.

fot. Tomas Zezulka/Depositphotos.com

SZLACHETNY ŁOSOŚ

ŁOSOŚ KOPERKOWY Składniki: filet z połowy łososia w całości, umyty i wysuszony ręcznikiem papierowym, 1/2 pęczka dobrze umytego pod bieżącą wodą, drobno pokrojonego koperku, 50-60 g wiórków z dobrze schłodzonego masła, sól morska, świeżo zmielony kolorowy pieprz, sok z 1/2 niewielkiej cytryny, folia aluminiowa Sposób przygotowania: Łososia skropić sokiem z cytryny, natrzeć solą i pieprzem, posypać koperkiem, następnie obłożyć wiórkami masła. Zawinąć w folię, ułożyć na brytfance i piec w piekarniku około 30 minut w temperaturze 380 stopni F. Po upieczeniu pokroić na porcje i podawać ze smażonymi ziemniakami i przygotowanymi na parze szparagami.

ŁOSOŚ SMAŻONY Składniki: 4 porcje filetów z łososia, rozmącone jajko z kilkoma kropelkami dobrego oleju, Vegeta, grubo mielony pieprz, bułka tarta, olej do smażenia (najlepiej Canola Oil) Sposób przygotowania: Opłukaną i osuszoną rybę posypać Vegetą, pieprzem, pozostawić na kilka minut w chłodnym miejscu, a następnie zamoczyć w jajku i obtoczyć w bułce tartej. Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron, na złocisty kolor. Podajemy z ćwiartkami cytryny i gotowanymi, utłuczonymi ziemniakami z dodatkiem koperku oraz surówką z kiszonej kapusty.

ŁOSOSIOWE PRZEPIÓRCZE JAJECZKA Składniki: tuzin ugotowanych na twardo przepiórczych jajek, 350-400 g wędzonego łososia, 60 g masła, sól i pieprz do smaku, 1/3 pęczka szczypiorku Sposób przygotowania: Ugotowane jajka obrać ze skorupek, przekroić wzdłuż, wyjąć żółtka i zmiksować z masłem. Drobno posiekanego łososia połączyć z uprzednio przygotowaną masą, doprawić pieprzem i solą do smaku. Tak przygotowane nadzienie nakładamy łyżeczką do białek. Układamy na półmisku i posypujemy drobniutko posiekanym szczypiorkiem.

WYKWINTNY TATAR Składniki: 1 kg świeżego, surowego fileta z łososia, 3 łyżeczki soku wyciśniętego z cytryny, 4-5 ogórków kiszonych, 10-12 marynowanych pieczarek, 6-8 cebulek szalotek, 1-2 łyżeczki maggi w płynie lub sosu sojowego (w zależności kto co lubi), 2-3 łyżki oliwy, 1 czubata łyżka dobrej jakości musztardy, 5 żółtek, koperek i kapary ze słoiczka do dekoracji Sposób przygotowania: Opłukaną i osuszoną ręcznikiem papierowym rybę (bez skóry) drobno siekamy, przekładamy do miski, dodajemy sok z cytryny sól, pieprz, musztardę, maggi oraz oliwę i żółtka, i delikatnie mieszamy, następnie kroimy w kosteczkę szalotkę, ogórki (bez skóry), grzybki drobniutko kroimy i dodajemy wszystkie składniki do miski z masą łososiową i wszystko dokładnie mieszamy, odstawiamy na jakąś godzinę do lodówki. Po schłodzeniu, formujemy kulki z tatara, porcje układamy na półmisku i każdą z osobna dekorujemy gałązkami koperku i kilkoma kaparami.

Łosoś smażony z ziemniakami i kiszoną kapustą; fot. margarytka.blogspot.com Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę smacznej i udanej zabawy karnawałowej! Zapracowanych Czytelników zapraszam do zamawiania potraw, które przygotuję chętnie dla Państwa na każdą okazję. Chcesz zostać gościem na własnym przyjęciu – zadzwoń do mnie: (905) 785-2431. Dogadzajmy sobie i jedzmy smacznie! Beata Orgacka


25

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

Okaż serce swemu sercu! ™ W nawiązaniu do poprzednich artykułów z cyklu "Okaż Serce Swemu Sercu" chcielibyśmy podzielić się z Państwem kilkoma tylko listami od wdzięcznych pacjentów, zażywających krople Heart of Gold Formula. Drodzy Państwo, Chcę Wam serdecznie podziękować za cudowne krople Heart of Gold Formula. Po latach ciągłego bólu straciłam nadzieję, że cokolwiek mogłoby mi pomóc. Oto moja historia w skrócie: Kilka lat temu, na mojej prawej stopie i kostce pojawił się bardzo bolesny obrzęk, który zwiększał się i zmniejszał. Wydałam ogromne sumy pieniędzy na różnego rodzaju badania i prześwietlenia, które nie wyjaśniły przyczyn obrzęku. Zrobiłam wszystko co było możliwe a lekarze okazali się bezsilni. W czasie następnych kilku lat moja prawa noga systematycznie puchła od stopy w górę, aż osiągnęła prawie dwukrotnie większy rozmiar w porównaniu do lewej nogi. Wyglądała jak nadmuchany balon. Nie mogłam nosić żadnych butów. Po pewnym czasie opuchlizna powiększyła się i zaatakowała prawą stronę mojego ciała. Miałam ciągły i bardzo dokuczliwy ból. Środki przeciwbólowe nie pomagały. Pojawił się też nie do zniesienia szum i dzwonienie w uszach. W międzyczasie, mój mąż miał zawał serca, operację 4-ech bypassów, zainstalowany rozrusznik serca i wiele innych komplikacji. Jego stan zdrowia był bardzo ciężki. W ciągu ostatnich 3ch lat był 8 razy w szpitalu, z różnymi dolegliwościami. W tym okresie ilość jego lekarstw zwiększyła się do 16-tu dziennie! Przytrafiło się to człowiekowi, który brał najwyżej 2 aspiryny rocznie. Pewnego dnia odwiedził nas sąsiad, mąż zapytał jak on się czuje i sąsiad zaczął opowiadać o kroplach Heart of Gold Formula, które uratowały mu życie. Nie mieliśmy nic do stracenia, postanowiliśmy zamówić te krople. Uważaliśmy, że jeśli pozwolą one wyeliminować choć jeden z leków to i tak się to opłaci, każdy był droższy od kropli. Po kilku dniach od rozpoczęcia kuracji kroplami Heart of Gold Formuła, moje bóle w prawej nodze zaczęły powoli ustępować, także opuchlizna zaczęła stopniowo opadać. Obecnie prawie cała opuchlizna zniknęła. Kiedy rozpoczęłam kurację kroplami Heart of Gold ważyłam ok. 107 kg. Od tego czasu straciłam 18 kg. Mój mąż, który widząc pozytywny efekt kropli na mnie też zaczął je zażywać. Mój mąż dodatkowo miał bardzo uciążliwy problem z oddawaniem moczu. W nocy musiał wstawać co 30 minut przez całą noc, w konsekwencji był bardzo wyczerpany. Od czasu, kiedy zaczął przyjmować krople wstaje tylko 1 do 2 razy. Obecnie, oboje czujemy się bardzo dobrze. Moja cera jest zdrowa. Białka oczu są białe zamiast żółtych. To naprawdę cud! Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasze krople! J. Godwin, Florida ______________________________________________________________________ Od 6 tygodni używam krople Heart of Gold Formula i moja arytmia "przycichła". Jak "cudowne" działanie uboczne zauważyłam zniknięcie pleśniawek w buzi z którymi walczyłam od lat!!!

Heart of Gold Formula by TODA Nawet po wizycie u dentysty nic się nie pojawiło, co zawsze było początkiem plagi pleśniawek. Cudowne "działanie uboczne"! Bardzo dziękuje i serdecznie pozdrawiam. Margret M. Niemcy ______________________________________________________________________ Mam 56 lat i przez kilka lat miałem problem z bardzo wysokim poziomem złego cholesterolu! Lekarze stwierdzili, że to może być dziedziczne i w moim przypadku niewiele można zrobić. Przez kilka lat byłem na tabletkach farmakologicznych przepisywanych mi przez lekarzy. Miałem wiele bardzo przykrych skutków ubocznych ale poziom cholesterolu nie ulegał większej zmianie. Po zażywaniu tabletek przez tak długi czas bez większego rezultatu postanowiłem zrobić eksperyment na sobie i zacząć zażywać naturalny produkt z Kanady krople Heart of Gold Formula firmy TODA, o których dowiedziałem się od moich znajomych. Poprosiłem mojego lekarza o robienie mi systematycznych badań krwi co 6 miesięcy na co on się zgodził. Tak więc w ciągu pierwszych 6 miesięcy pod kontrolą lekarza zacząłem stopniowo zmniejszać przepisane mi tabletki i brałem krople Heart of Gold Formula przed wszystkimi posiłkami. Moje wyniki krwi po pierwszych 6 miesiącach wykazały, że mój zły cholesterol spadł z 7,3 do 5,3. W ciągu następnych 6 miesięcy brałem tylko krople co najmniej 3 razy dziennie przed każdym posiłkiem. W tym czasie nie zmieniłem diety ani mojej rutyny ćwiczeń gimnastycznych. Biorąc tylko krople Heart of Gold Formula moje badania krwi wykazały, że zły cholesterol spadł do akceptowanego poziomu a mój lekarz powiedział, że nie są już mi potrzebne tabletki na zbicie cholesterolu. Moje pozostałe wyniki badań nerek, wątroby itp. okazały się doskonałe! Przekonałem się, że biorąc te krople moje zdrowie bardzo się poprawiło miedzy innymi poprawiła się moja koncentracja i mam większą wytrzymałość fizyczną (ćwiczę 5 razy w tygodniu). Przede wszystkim dzięki temu, że krople te są naturalne i o bardzo wysokiej jakości nie mam żadnych skutków czy efektów ubocznych. Tak więc mój eksperyment udał się! Udowodniłem nie tylko sobie, że krople Heart of Gold Formula są dla mojego zdrowia wspaniałe! Uwielbiam Wasz produkt! Adam K. Melbourne, Australia Po więcej informacji prosimy o kontakt: TODA Herbal International Inc. Tel. 1-866-933-7008, (+1) 778.838.7008, www.todaherbal.com Materiały zawarte w tym opracowaniu mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie służą do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy leczenia indywidualnych osób i ich schorzeń. TODA Herbal International Inc. 2012 K.C-W Wszystkie prawa zastrzeżone

Promocje Husarza

Poradniki i książki medyczne -20% (oferta ważna do końca stycznia) Płyny i sole do kąpieli -20% (oferta ważna do końca stycznia) UWAGA KLIENCI! W OKRESIE OD 7 DO 16 STYCZNIA HUSARZ BĘDZIE ZAMKNIĘTY W PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODĘ. ZAPRASZAMY OD CZWARTKU ORAZ DO KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.HUSARZ.COM

Księgarnia HUSARZ tel. 905-277-5171 Mississauga 1906 Dundas St. E. Unit 3, 4


26

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

Zdrowe jelita to podstawa naszego zdrowia Nie ulega wątpliwości, że edukacja zdrowotna poczyniła w ostatnich latach znaczne postępy, głównie przez łatwiejszy dostęp do informacji (internet, media itp). W efekcie, mało kto już nie słyszał, że na przykład witamina C poprawia odporność, wapń chroni przed osteoperozą, a witamina A dba o dobry wzrok. Również hasła takie jak „włókna roślinne” czy „probiotyki” stopniowo zaczynają coś mówić, nie tylko specjalistom. Sprawnie funkcjonujące jelito grube zdecydowanie zdominawało w ostatnich latach środki masowego przekazu. Olbrzymia ilość reklam w TV, polecająca przeróżne specyfiki do poprawy funkcjonowania jelita grubego, bardzo wyraźnie pokazuje jak poważny problem występuje w dzisiejszym społeczeństwie. Aby docenić jelito tak, jak na to zasługująe, przeyjrzyjmy się najpierw składnikom odżywczym niezbędnym do utrzymania go w dobrym stanie i pełnej sprawności. Wspominałem już wielokrotnie o błonniku, gdyż pisząc o jelitach, po prostu nie sposób go pominąć. Wyróżniamy dwa typy włókien roślinnych: rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. Oba rodzaje w praktycznie niezmienionym stanie przechodzą do jelita grubego i oba pełnią niezwykle ważne funkcje – tak dla samych jelit, jak i całego organizmu - a mianowicie, zwiększają pojemność mas kałowych rozmiękczonych przez wodę. Włókna niczym miotła delikatnie wymiatają wnętrze jelita. Drugim bardzo ważnym składnikiem jelita są bakterie. Populacja dobrych bakterii jest bardzo łatwo niszczona przez antybiotyki, przewlekły stres, złą jakościowo dietę, palenie tytoniu, alkochol, czy działanie leków. Jest rzeczą zrozumiała że w takiej sytuacji niesłychanie ważne jest dostarczanie codziennie produktów probiotycznych. Środowisko jelita to środowisko o dużj wilgotności. Dlatego picie około 2.5 litra płynów dziennie jest koniecznością. Czym więcej spożywamy błonnika, tym więcej pijemy płynów. Rola tych podstawowych składników w zwalczaniu zaparć jest nie do przecenienia. Ciagłe zaparcia oznaczają nie tylko dyskomfort, ale i zwiększone ryzyko raka jelita grubego, podrażnienia ścian jelita, drożdżyce, uchyłkowośc oraz hemoroidy. Typowa zachodnia dieta nie pokrywa codziennego zapotrzebowania na włókna roślinne, o czym zresztą świadczy najdobitniej coraz bardziej powszechny i dotkliwy problem jelitowy. Najistotniejsze znaczenie w profilaktyce jelita grubego mają zabiegi hydrokolonoterapii, które oczyszczają jelita ze wszystkich niestrawionych resztek pokarmu, kamieni kałowych oraz przywracają prawidłową gospodarkę włóknisto – bakteryjno - enzymatyczną. Podczas zabiegu jednocześnie wykonywany jest masaż ścian okreżnicy pobudzając ją do prawidłowej pracy. Ten terapeutyczny zabieg nawadnia jelito, zmiękczając wszystkie złogi i kamienie kałowe gromadzące się przez wiele lat. W efekcie, doprowadza to do łatwego usuwania ich z naszego organizmu. Podczas zabiegu podawane są również produkty probiotyczne oraz włókna roślinne, które mają na celu regenerację całego jelita grubego. Zawsze zalecam stopniowe zwiększanie zawartości błonnika w diecie, rzędu 5g na tydzień, aby dać jelitom czas na przyzwyczajenie się do nowych warunków i zmnimalizować przejściowy dyskomfort ( wzdęcia brzucha, nadmiar gazów jelitowych, uczucie pełności itp). Higiena jelit (oczyszczanie) oraz prawidłowe odżywianie i gimnastyka to wspaniałe zdrowie na wiele lat.

Bogdan Szpirak Biovis Wellnes Center (905) 804- 8885 www.colontherapy.ca Weight Loss -Nadwaga www.nadwaga.ca Audycje radiowe 530Am w soboty od 6 do 8 wieczorem przedstawiam tematy zwiazane ze zdrowiem.

SALON POEZJI MUZYKI I TEATRU im. Jerzego Pilitowskiego w TORONTO przedstawia pod honorowym patronatem Konsula RP w Toronto Grzegorza Morawskiego

widowisko teatralno muzyczne

BALLADA TATRZANSKA w wykonaniu artystów Salonu

i zespołu góralskiego “Harnasie”

Scenariusz i reżyseria: Maria Nowotarska Oprawa muzyczna: Wojciech Bochenek Gościnnie: Wiesław Małachowski

26 stycznia 2013 r. godz. 19:00 27 stycznia 2013 r. godz. 15:00 Maja Prentice Theatre 3650 Dixie Road, Mississauga

Informacje i rezerwacje: 647.459.4933


27

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 DBAJ

O ZDROWIE

Przewlekły ból okolicy lędźwiowokrzyżowej Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej definiowany jest jako ból, napięcie lub sztywność mięśni zlokalizowane pomiędzy dolną granicą żeber a dolnym fałdem pośladkowym. Bólowi często towarzyszy promieniowanie wzdłuż kończyny dolnej, tak zwana rwa kulszowa. Ostre dolegliwości trwające krócej niż 6 tygodni, podostre do 12 tygodni, oraz przewlekłe powyżej 3 miesięcy. W przypadku przewlekłego bólu okolicy lędźwiowej z towarzysząca rwą kulszową lekarz rodzinny zadecyduje o zamówieniu zdjęć rengenowskich lub też MRI. Czyniki powodujące bóle: · Wiek · Sprawność fizyczna · Słabo rozwinięte mięśnie grzbietu i brzucha · Palenie tytoniu · Otyłość · Stres, niepokój, przygnębienie · Depresja · Praca związana ze schylaniem się, dźwiganiem, wibracjami · Niezadowolenie z pracy · Duże obciążenie fizyczne bezpośrednio po powrocie do pracy W przypadku przewlekłego bólu odcinka krzyżowo-lędźwiowego w terapii stosowane są:

Ćwiczenia fizyczne – Liczne badania potwierdziły skuteczność aktywności ruchowej w redukcji bólu i zmniejszaniu upośledzenia sprawności, pozwalającej na powrót do pracy w ciągu 3-6 miesięcy. Dlatego ćwiczenia pod nadzorem doświadczonego fizjoterapeuty powinny stanowić podstawowe leczenie przewlekłego, niespecyficznego bólu. Zalecane są serie ćwiczeń niewymagających kosztownego sprzętu. Wybór odpowiednich rodzajów ćwiczeń powinien być dostosowywany przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i możliwości chorego. Terapia manualna – W terapii manualnej wykazano skuteczność mobilizacji kręgosłupa w terapii schorzenia. Edukacja chorego – istotne jest prowadzenie programów edukacyjnych, obejmujących poznawanie anatomii i fizjologii kręgosłupa, patomechanizmu powstawania bólu, naukę prawidłowej postawy podczas wykonywania poszczególnych czynności oraz wyboru odpowiednich ćwiczeń fizycznych. Fizjoterapia – obejmująca techniki takie jak terapia ciepłem, zimnem, laserem, krótkofalowa diatermia, przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) lub ultradźwiękami, a także techniki takie jak akupunktura. Wszystkie zabiegi są pokrywane przez ubezpieczenia prywatne (benefity), WSIB, a także ubezpieczenia samochodowe (jeżeli zabiegi są potrzebne po wypadku samochodowym). Proszę dzwonić do Dynamic Physiotherapy: MISSISSAUGA 905-273 54-33 BURLINGTON 905 331 09-00

GRZECH W SIECI Wszystko robię w Internecie: czytam gazety na www.issuu.com, oglądam filmy, słucham radia. Jako klient szukam informacji o firmach, z którymi mam coś, lub chcę mieć coś wspólnego. Czas zacząć myśleć jak Ty i Twoja firma wyglądacie w Internecie. Dziś podzielę się z Tobą, moją czarną listą przewinień i nieświadomie popełnianych błędów, które zrażają poszukiwacza wiadomości i zniechęcają do dłuższego przebywania na Twojej stronie www. Większość stron jest budowana na bardzo podobnym modelu więc łatwo nimi nawigować, odwiedzający intuicyjnie widzi gdzie szukać ważnych informacji, i od razu biegnie do katalogu produktów albo cennika. Ja mam inny priorytet, którym jest – zakładka – kontakt! To pierwsze miejsce, które odwiedzam. Nie ma pełnych danych, imienia, nazwiska, numeru telefonu – grzech! Moja kobieca wyobraźnia natychmiast zaczyna pracować na niekorzyść tajemniczego posiadacza strony www, który nie chce mówić o sobie, nie umieszcza zdjęcia, nie podaje pełnych danych kontaktowych. Uciekam natychmiast na stronę konkurencji, która prawdopodobnie będzie miała ludzką twarz. Drugie wrażenie robią zdjęcia. Zdjęcia piękne, kolorowe, profesjonalne, wygooglowane, często z pierwszej strony wyszukiwarki albo jeszcze gorzej – ze znakiem wodnym w centrum (znak wodny oznacza, że zdjęcie należy do kogoś innego). Jeśli myślisz, że Twój wizerunek zbuduje wyretuszowana modelka wycięta z katalogu, to bardzo się mylisz. Zachęcam do wizyty u zaprzyjaźnionego fotografa, który za kilkadziesiąt dolarów uchwyci Twój lepszy profil, z ogromną korzyścią dla Twojej strony internetowej. Kolejnym krokiem jest ikona odnosząca Facebook. Jeśli jej nie ma, to mówi się trudno. Ale jeśli jest, klikam od razu. Ikona przenosi na Fan Page, na którym szukam ostatnich wpisów. Jeśli ostatnia aktywność widnieje z datą lipiec 2010 – mamy do czynienia z grzechem internetowym wielkim. Automatycznie definiuję taką firmę jako niesystematyczną i niekonsekwentną, więc pary z nas nie będzie. Przyzwyczajenia klientów nieco się zmieniły w ostatnich latach, dlatego szukają źródła wiedzy prostej i wygodnej w obsłudze. A co może być wygodniejsze od wideo? Wystarczy kliknąć PLAY i cała wiedza płynie. Mówi się, że jeden film jest wart tysiące słów. Słów, których nie musisz pisać, ponieważ to co najważniejsze najlepiej powiedzieć. A przy okazji zaprezentować siebie, podzielić się swoją pasją, budować swoją markę, wizerunek i relacje. Statystyki z minionego roku 2012 mówią, że w ciągu jednej minuty w Internecie przesyłanych jest 700 filmów. Lepiej postaraj się, aby Twoje wideo było wśród nich. Marta Kaczmarski


28

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

SPORT

Z ławki trenerskiej Bogdana Poprawskiego lll

Sporty zimowe

lll

fot. Maciej Kulczyński/PAP

Kowalczyk druga w sprincie Po wspaniałym zwycięstwie w tegorocznej edycji Tour de Ski, Justyna Kowalczyk zajęła drugie miejsce w sprincie techniką klasyczną. Zawody z cyklu Pucharu Świata odbyły się w ubiegły weekend w Libercu, w Czechach. Justyna Kowalczyk jako jedyna z czołowych 12 zawodniczek Tour de Ski wzięła udział w tych zawodach. Jej przewaga w chwili obecnej nad drugą w klasyfikacji Pucharu Świata – Norweżką Therese Johaug wzrosła do 450 punktów. Kowalczyk ma coraz większe szanse na sukces w końcowej klasyfikacji. Przypomnijmy tu, że Justyna wygrała Kryształową Kulę już trzykrotnie w poprzednich sezonach. Brązowy Stoch Na zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem bardzo dobrze spisał się Kamil Stoch, który zajął trzecie miejsce. Zawody wygrał Norweg Anders Jacobsen, który jest w wyśmienitej formie po sukcesach w Konkursie Czterech Skoczni. Bardzo dobre piąte miejsce zajął Maciej Kot. Inni Polacy nie zachwycili. Vonn po rozwodzie Najlepsza narciarka alpejska w ostatnich latach Lindsey Vonn z USA jest już po rozwodzie. Początek tegorocznego jej sezonu nie należał do najbardziej udanych, jednak Lindsey borykała się z problemami zarówno zdrowotnymi i natury osobistej. W końcu grudnia wróciła do Stanów Zjednoczonych na krótką i niezaplanowana przerwę w startach. Jak sama podaje na swoim portalu internetowym, wszystkie problemy są już poza nią i jest gotowa do obrony Kryształowej Kuli, która zdobyła w ubiegłym roku.

Plotki z zimowych tras Najlepsza norweska narciarka Margit Bjoergen ostatnio nie startuje. Jej głównym celem w bieżącym roku było wygranie Tour de Ski, w którym w końcu nie wystartowała. Powodem zmiany decyzji były problemy zdrowotne, a szczególnie nieregularny rytm bicia serca. Norweżka używa też środki farmaceutyczne do walki z astmą, co z kolei krytykuje na bieżąco Justyna Kowalczyk. Należy tu dodać, że środki te również wpływają pozytywnie na poprawienie rezultatów w konkurencjach wytrzymałościowych. Bjoergen wyraziła się ostatnio, że nie ma najmniejszej ochoty utrzymywania dobrych stosunków z Justyną. Uważa, że polska zawodniczka niesprawiedliwie oskarża ją o doping. Bjoergen dodała jednak, że to nie tylko Kowalczyk, ale również cała grupa innych zagranicznych zawodniczek jest podobnego zdania. Uważa, że ostatnią rzeczą, o której chce czytać otwierając gazety jest to, że niektórzy uważają, że bierze doping. Myślę, że takie podgrzewanie atmosfery jest potrzebne tak w Norwegii, jak i w Polsce w celu podniesienia atrakcyjności biegów narciarskich. lll

Tenis

lll

W pojedynku finałowym Agnieszka Radwańska zagrała bezbłędnie i wykorzystała w pełni wszystkie potknięcia i niedokładności swojej przeciwniczki. Ojciec Agnieszki, a zarazem twórca jej sukcesów, pan Robert Radwański wielokrotnie podkreślał w wywiadzie udzielonym dla Przeglądu Sportowego, że to Agnieszka wygrała ten turniej a nie Cibulkova – przegrała. Sam wynik 6:0, 6:0 mógł taki stan rzeczy sugerować, lecz walka na korcie była bardziej zacięta niż suche cyfry wskazują. Mecz trwał dobrze ponad godzinę i, z wyjątkiem końcowej fazy, gemy były często kończone „przewagami”. Jak dotąd, w 2013 roku Radwańska wystąpiła w dwóch turniejach: w Auckland i w Sydney, w których zwyciężyła bez straty gema. W tym tygodniu rozpoczyna się Australian Open, pierwszy turniej z cyklu „wielkiego szlema”. Forma reprezentantki Polski wydaje się być wyborna i, być może, ten nowy rok 2013 będzie wyjątkowo udanym dla krakowianki. Niepokój budzi jednak wybór Angelique Kerber do gry podwójnej. Wydaje mi się, że Radwańska powinna skoncentrować się na singlu. Zawody w Melbourne są najwyższej rangi, a towarzyszący upał będzie dawał się we znaki podwójnie. Australijska prasa zaczęła ostatnio włączać się do ścisłego grona faworytek. Powodem jest nie tylko wyborna forma zawodniczki, ale także spora liczba kibiców, nie tylko z polskimi korzeniami, ale i miejscowych. To oni podgrzewają atmosferę na trybunach! Agencja Reutera porównuje Radwańska z byłą znakomitością Martina Hingis za jej zmysł taktyczny, umiejętność czytania przeciwnika, spryt na korcie i subtelność zagrań. Radwańska gra ostatnio bardziej agresywnie, więc faktycznie – można liczyć na nie lada sukces na Antypodach. lll

fot. Tracey Nearmy/EPA

Dobra passa Agnieszki Radwańskiej Agnieszka Radwańska wygrała kolejny, drugi w tym roku, turniej WTA, tym razem na twardych kortach w Sydney, Autralia. W grze finałowej pokonała Słowaczkę Dominikę Cibulkovą do zera! Popularny w tenisowej gwarze „rowerek” zdarza się bardzo rzadko, szczególnie w finałach. Dominika Cibulkova grała w całym turnieju bardzo dobrze, pokonując po drodze lepsze od siebie zawodniczki, m.in. Angelike Kerber. Dominika jest od wielu lat klasyfikowana w czołowej 20-tce zawodniczek na świecie, wiec sukces Radwańskiej tym bardziej cieszy!

Piłka nożna

lll

Złota Piłka Niebywałego czynu dokonał Lionel Messi. Występujący w barwach FC Barcelona Argentyńczyk po raz czwarty z rzędu został wybrany najlepszym piłkarzem świata. Ogłoszenie wyników plebiscytu Złotej Piłki FIFA za rok 2012, nastąpiło podczas gali w Zurychu. Były znakomity piłkarz holenderski Johan Cryuff przewidział wynik głosowania już dawno, dodając komentarz o małym – wielkim zawodniku. Uważa, że Messi może wygrać „Balon D’Orr” jeszcze kilka dodatkowych razy. Zjawisko jest bezprecedensowe, gdyż nie ma większej konkurencji w jakimkolwiek innym sporcie na świecie niż właśnie w futbolu. c.d. obok


29

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 czyli chaotyczna historia rocka

AUTOBIOGRAFIA CZYLI HOŁDYS Ostatnio jeden z polonijnych dziennikarzy powiedział mi, że bardziej od historii rocka woli historyjki z okresu mojej działalności w branży rockowo-rozrywkowej. Podobnie wypowiedziało się też kilku czytelników. Tak więc, idąc tym śladem powspominam trochę. Chciałbym tylko przypomnieć, że opowieść ta dotyczy czasów kiedy nie było internetu, telefonów komórkowych, płyt kompaktowych i plików mp3. W telewizji polskiej były dwa kanały, a w radio trzy polskie stacje. Płyty były czarne, winylowe. Za to kwitło życie towarzyskie. Pewnego dnia z powodów przeżyć rodzinnych byłem wysoce wzburzony, a jednocześnie stałem się niespodziewanie posiadaczem 500 zł, co jak dla studenta było sumą znaczącą, Udałem się więc na Szlak Królewski w Warszawie, aby uspokoić mój wzburzony umysł. Zajrzałem do "Harendy" niedaleko Uniwersytetu Warszawskiego. Tam spotkałem Janka Himilsbacha, który lubił się napić z młodzieżą. Po nabyciu pół litra udaliśmy się do "Baru pod rybką" czyli na dziedziniec akademika szkół artystycznych zwanego Dziekanką, gdzie była fontanna w kształcie ryby i służ-

bowe szklaneczki. Pogoda była ładna, rozmowa ciekawa, ale Jan musiał gdzieś iść, więc zostałem sam. Jako że ćwiartka to było za mało by ukoić mój ból, postanowiłem udać się do klubu studenckiego "Medyk", gdzie byłem poniekąd stałym bywalcem za sprawą moich kolegów, którzy stanowili tak zwaną Grupę Misi. Ich piosenka "My jesteśmy grupa Misi, raczej stoi nam niż wisi" oddaje chyba w pełni cele i sposób życia tej grupy. "Medyk" to było miejsce spotkań wielu ciekawych ludzi, nie tylko artystów. Piło się tam na potęgę. Tak więc, kiedy podjechawszy trolejbusem na miejsce wpadłem do sekretariatu, rzuciłem 200 zł na biurko i zarządziłem litra, nikt się nie zdziwił. Ktoś szybko pobiegł i nabył. Szczegółów biesiady nie pamiętam. Obudziłem się na wersalce w pełnym opakowaniu czyli "na strażaka", jak to się mówiło, przykryty pluszową zasłoną okienną. Obok mnie leżał jakiś facet. - Zbyszek Hołdys jestem przedstawił się elegancko. Szybko się zaprzyjaniliśmy. Łączyła nas miłość do muzyki rockowej i nienawiść do komuny. Nie muszę chyba dodawać, że mieliśmy wspólne hobby polegające na spożywaniu napojów wyskokowych.

W finałowej trójce plebiscytu znaleźli się także: Andres Iniesta (Barcelona) oraz Cristiano Ronaldo z Realu Madryt. A oto wyniki głosowania: Messi otrzymał 41, 60 procent głosów, Ronaldo - 23, 68 procent, a Iniesta 10, 91. Końcowe wyniki, jak zwykle, wskrzesiły wiele kontrowersji, gdyż obaj czołowi piłkarze mają ogromne rzesze zwolenników. Murinho najlepszym trenerem 2012 Najlepszym trenerem klubowym 2012 roku w rankingu Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) został Jose Mourinho. Kontrowersyjny trener Realu Madryt miał dobry rok wygrywając mistrzostwo Hiszpanii. Real także dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Nie jest to pierwsze zwycięstwo Portugalczyka, a. podobnie do Messiego – czwarte. Poprzednio wygrał z FC Porto, Chelsea i Interem. Obecny sezon nie układa się jednak dobrze „Królewskim”, Przegrali już kilka meczów z teoretycznie słabszymi zespołami w lidze hiszpańskie i, na dzisiaj, kolejny tytuł mistrzowski stoi pod wielkim znakiem zapytania. W rankingu IFFHS Mourinho zdobył 101 pkt i tylko o dwa wyprzedził byłego trenera Chelsea Londyn Roberto di Mateo. Polacy za granicami Sporo dobrej prasy otrzymali ostatnio niektórzy polscy piłkarze występujący poza granicami Polski. Niemiecki „Kicker” uznał Roberta Lewandowskiego za najlepszego napastnika Bundesligi w rundzie jesiennej. Jest to jedno z najważniejszych osiągnięć młodego Polaka.

Zbyszek Hołdys w 1974 r.; fot. S. Reszka Poznałem Zbyszka chyba w najcięższym momencie jego życia. Początki kariery miał błyskotliwe. Szybko wspiął się na szczyt jako gitarzysta niezwykle popularnej Maryli Rodowicz. Podczas jednej z wypraw do Związku Radzieckiego został niestety karnie odesłany do Polski za wybryki po pijaku. Jak twierdził Zbyszek narozrabiał Tadeusz Woźniak (ten od "Zegarmistrza Światła"), ale że był jedną z gwiazd programu nie można go było odesłać do kraju, więc padło na niego. Dla muzyka wtedy to była śmierć zawodowa. Trasy koncertowe w ZSRR to było Eldorado, duże pieniądze. Podobnie występy w innych krajach bloku sowieckiego, tak

Lewandowski znajduje się w idealnej sytuacji klubowej i osobiście nie pojmuję, dlaczego chce się on wyrwać do innych klubów, posiadających niesamowita konkurencje na jego pozycji. Dodać należy, że Lewandowski strzelił w pierwszej rundzie ligi niemieckiej 10 goli i zaliczył cztery asysty. Nieźle również spisuje się ostatnio w bramce Southampton były reprezentacyjny polski bramkarz Artur Boruc. Wprawdzie w noworocznym występie nie zachwycił, ale jego forma zwyżkuje i, być może, trener kadry Fornalik zacznie mu się znów poważnie przyglądać.

Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą uzyskał 1392 punkty i nieznacznie wyprzedził swego amerykańskiego rywala Reese’a Hoffę (1389). Wśród pań na czele znalazły się trzy mistrzynie olimpijskie: nowozelandzka kulomiotka Valerie Adams, przed chorwacką dyskobolką Sandrą Perković i czeską oszczepniczką Barborą Špotákovą. Najlepsza polska miotaczka, Anita Włodarczyk, została sklasyfikowana na siódmej pozycji. W swojej specjalności, rzucie młotem, Anita zajęła drugie miejsce za Niemką Bette Heidler. lll

lll

Lekkoatletyka

zwanych "demoludach", nie wspminając już o legendarnych trasach, które organizował pan Wojewódka w USA i Kanadzie. PAGART zabrał po prostu Zbyszkowi paszport i dał mu szlaban na wyjazdy zagraniczne. Nikt takiego muzyka nie weźmie do kapeli. Tak więc, bez pieniędzy i perspektywy pracy wegetował w "Medyku" będąc tam "szarą eminencją". W domu miał założoną przez rodziców kłódkę na lodówce, bo wracając w nocy wyjadał wszystko. Komornik zabrał mu nawet gitarę akustyczną za notoryczną jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej. Miał za to wspaniały zespół rockowy Dzikie Dziecko, w którym grali Sygitowicz i Szkudelski, czyli muzycy, z którymi po kilku latach stworzył Perfect. Występowali co tydzień w "Medyku", zagrali w Hali Gwardii, pojechali na trasę z popularną już Budką Suflera. Ale nie mieli szans na zaistnienie w radio, telewizji, czy na wyjazdy zagraniczne. Ostra muzyka rockowa nie była wtedy jeszcze przez władze tolerowana. Gwoździem do trumny okazał się występ na Rockowisku w poznańskiej Arenie. Pijany kompletnie Hołdys nie zauważył, że kabel od gitary mu się wypiął. Wywijał ostro solówki - nistety nic nie było z tego słychać, bo gitara nie była podłączona do wzmacniacza. Obserwowało to wielu ludzi z branży, dziennikarzy, muzyków. Wielka kompromitacja. Dzikie Dziecko wkrótce przestało istnieć, a Hołdys stał się na jakiś czas klezmerem. Ale o tym za tydzień. Seweryn Reszka www.perfectrockband.pl

Kącik porad trenerskich

lll

lll

fot. Nic Bothma/EPA

Plebiscytów ciąg dalszy! Tomasz Majewski został uznany za najlepszego na świecie zawodnika we wszystkich konkurencjach rzutowych w 2012 roku.

Sprawność ogólna Jednym z najbardziej popularnych noworocznych zobowiązań jest poprawienie sprawności fizycznej. Zwykle wiąże się ten pomysł ze sporym wydatkiem na zakup członkowstwa w najbliższym „Health Club”. Proponuję na początek moich porad jedno z najtańszych i najłatwiejszych rozwiązań: dzienne spacery! Osobom przykutym niejako do biurka pracy proponuję cogodzinny 5-minutowy spacer w pracy, gdzieś po korytarzach lub w możliwie dostępnym miejscu blisko biurka. Osiem takich pięciominutowych aktywnych przerw wpłynie nie tylko na podniesienie ogólnego poziomu zdrowia a także umożliwi lepsza koncentrację na profesjonalnych zadaniach. Oczywiście tak wiele przerw w pracy może być niemile widziane przez pracodawcę, więc polecam przynajmniej dwie 20-minutowe sesje marszowe, pierwszą z rana i drugą – wieczorem. W przypadku braku czasu ranem, jedna dłuższa sesja musi jakoś wystarczyć. Bogdan Poprawski


30 PLOTKI

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 ZE ŚWIATA SZOŁ-BIZNESU

Scarlett Johansson nie myśli o małżeństwie

Ashton Kutcher wystąpił o rozwód

Scarlett Johansson nie chce po raz kolejny wychodzić za mąż. Aktorka ma za sobą małżeństwo z Ryanem Reynoldsem. "Wyszłam za mąż, kiedy byłam bardzo młoda, było romantycznie i cudownie, podobało mi się życie w małżeństwie, ale teraz podchodzę do tego trochę inaczej - tłumaczy gwiazda. - Trudno mi ująć to w słowa. Dla mnie dobrze funkcjonujący związek nie musi być legalizowany. Obecnie nigdy nie myślę o małżeństwie, chyba że ktoś mnie o nie pyta. Nie jest dla mnie ważne. Nie planuję dzieci w najbliższym czasie, jestem w udanym związku, dużo pracuję. Małżeństwo nie ma dla mnie znaczenia".

Od 8 lutego będziemy mogli podziwiać Scarlett Johansson w filmie "Hitchcock".

Rachel McAdams marzy o ślubie Po tym jak Ashton Kutcher wystąpił o rozwód z Demi Moore, może poślubić Milę Kunis. Aktorka, z którą aktor spotkał się na planie sitcomu "Różowe lata 70.", poparła go w decyzji o wystąpienie o rozwód. Podobno niezwykle napięta atmosfera między Demi Moore i Ashtonem Kutcherem wykańczała aktora. "Ostatecznie powiedziała mu, że jeśli nie rozwiedzie się z Demi, wykopie

go z domu - zdradza znajomy pary. Ashton i tak czekał ze złożeniem dokumentów rozwodowych, aż Demi wyjedzie zagranicę". W dokumentach 34-letni Kutcher powołuje się na różnice nie do pogodzenia. Kutcher zagrał niedawno w filmie "Jobs", którego premiera planowana jest na festiwalu Sundance. Kunis ostatnio można było podziwiać w komedii "Ted".

Rachel McAdams ma nadzieję, że jej 43-letni partner Michael Sheen, którego poznała na planie filmu Woody'ego Allena "O północy w Paryżu", oświadczy się jej. 34-letnia kanadyjska aktorka liczy, że w ten sposób zyska akceptację rodziny brytyjskiego aktora. Dokładnie chodzi o jego 13-letnią córkę, Lily, która pochodzi ze związku Michaela

Sheena z Kate Beckinsale. "Lily patrzy wilkiem na Rachel jak na jej przyszłą macochę - twierdzi znajomy Sheena. - Rachel wierzy, że jak poślubi Michaela, Lily będzie dla niej milsza". Kate Beckinsale była związana z Sheenem przez osiem lat, urodziła mu córkę, ale ten nigdy się jej nie oświadczył.

Christina Hendricks: cena sukcesu Christina Hendricks może przypłacić sukces swoim małżeństwem. Gwiazda serialu "Mad Men" od pięciu lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Po udanej roli w serialu stacji AMC, aktorka otrzymała role w hollywoodzkich produkcjach ("Drive", "Jak ona to robi?", "Ginger and Rosa"). Tymczasem mąż Christiny Hendricks, również aktor, Geoffrey Arend, nie może pochwalić się równą popularnością i ciągle pozostaje w cieniu. "Nie tak dawno to on miał obiecującą karierę, a nie Christina - zdradza znajomy pary. - Część niego burzy się przeciwko sukcesowi żony. Niewielu mężczyzn byłoby w stanie zaakceptować podobną atencję, jaką obdarzono jego żonę". Ostatnio na przyjęciach Arend widywany był solo. Hendricks jest mężatką od 2009 roku.


31

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013 WTOREK, 15 STYCZNIA 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Wszyscy kochają Romana 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Idealna niania - program rozrywkowy 15:05 W roli głównej - Maria Czubaszek 15:30 X Factor - porgram rozrywkowy 16:40 Pascal: po prostu gotuj 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Wszyscy kochają Romana 22:00 Idealna niania - program rozrywkowy 22:35 W roli głównej - Artur Żmijewski 23:00 Kuba Wojewódzki 23:50 Italianiec - dramat, Rosja 2004 01:30 Komandoria - serial przygodowy 02:20 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 02:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 03:15 Wszyscy kochają Romana 03:40 Ukryta prawda 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Pascal: po prostu gotuj

ŚRODA, 16 STYCZNIA 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Wszyscy kochają Romana 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Wydaje Ci się, że umiesz jeździć? 14:55 Nie ma lipy - program rozrywkowy 15:20 JAZDA POLSKA, czyli jak przetrwać na polskich drogach 15:45 Trzynasty apostoł. Wybraniec - serial 16:40 Wiem, co jem - magazyn 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Wszyscy kochają Romana 22:00 Rodzinny interes - serial komediowy 22:55 Komandoria - serial przygodowy

23:50 Na osi - program motoryzacyjny 00:15 Kręgi na wodzie - serial kryminalny 01:55 Co za tydzień - magazyn 02:15 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 02:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy 03:10 Wszyscy kochają Romana 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Wiem, co jem - magazyn

CZWARTEK, 17 STYCZNIA 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Wszyscy kochają Romana 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Rodzinny interes - serial komediowy 15:25 Pomysł na weekend - serial podróżniczy 15:50 Polscy mudżahedini - Lech Zondek 16:40 Po mojemu, Wojciech Cejrowski 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Wszyscy kochają Romana 22:00 GranatowyPrawieCzarny - film obyczajowy 23:45 Sekrety chirurgii - program rozrywkowy 00:30 Powrót do raju - serial obyczajowy 01:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 02:00 Odrobina Polski - program rozrywkowy 02:10 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 02:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy 03:10 Wszyscy kochają Romana 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Po mojemu, Wojciech Cejrowski

PIĄTEK, 18 STYCZNIA 06:15 Szalone serce - telenowela 07:20 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 07:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Wszyscy kochają Romana 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Miasto Kobiet - talkshow 15:20 Nieuleczalni - dokument, USA 15:50 Pyszne 25 - program kulinarny 16:15 66 - dobre bo polskie 16:40 Rewolucja na talerzu - magazyn 17:05 Rozmowy w toku - talkshow

17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Nieuleczalni - dokument, USA 21:30 Moje rodziny - komedia, Włochy 2010 23:10 Zabójcy długów - program poradnikowy 23:35 Polscy mudżahedini - Lech Zondek 00:20 W roli głównej - Artur Żmijewski 00:50 Komandoria - serial przygodowy 01:45 Superwizjer - magazyn reporterów 02:10 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 02:45 Miasto Kobiet - talkshow 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Rewolucja na talerzu - magazyn

SOBOTA, 19 STYCZNIA 06:15 Miasto Kobiet - talkshow 07:05 Maja w ogrodzie - program ogrodniczy 07:30 Wydaje Ci się, że umiesz jeździć? 07:55 Pomysł na weekend 08:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:10 Co za tydzień - magazyn 11:35 Maja w ogrodzie - program ogrodniczy 12:00 66 - dobre bo polskie 12:25 Pyszne 25 - program kulinarny 12:50 Legendy PRL - magazyn motoryzacyjny 13:15 SAMOCHÓD MARZEŃ: kup i zrób 13:55 Moje rodziny - komedia, Włochy 2010 15:35 Sophie na arabskim targowisku - dokument 16:00 Powrót do raju - serial obyczajowy 16:55 Max - serial komediowy 17:25 Na kłopoty Zawadzka - program rozrywkowy 17:55 Zabójcy długów - program poradnikowy 18:20 W roli głównej - Artur Żmijewski 18:45 Operacja tuning - magazyn motoryzacyjny 19:10 Polscy mudżahedini - Radosław Sikorski 20:00 Fakty 20:25 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 X Factor - porgram rozrywkowy 22:30 Gliny - serial dokuemtalno-fabularny 22:55 Akta oszustów - serial 23:20 Trzynasty apostoł. Wybraniec - serial 00:10 Pyszne 25 - program kulinarny 00:35 Wywołane z pamięci 16 mm zycia 01:25 JAZDA POLSKA, czyli jak przetrwać na polskich drogach 01:55 Zabójcy długów - program poradnikowy 02:25 Kryminalni - serial sensacyjny 03:15 GranatowyPrawieCzarny - film obyczajowy 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Na osi - program motoryzacyjny

NIEDZIELA, 20 STYCZNIA 06:15 Miasto Kobiet - talkshow 07:00 Co za tydzień - magazyn 07:25 Zabójcy długów - program poradnikowy 07:50 66 - dobre bo polskie - program rozrywkowy 08:15 Polscy mudżahedini - Radosław Sikorski 09:00 Dzień dobry TVN - magazyn 11:10 JAZDA POLSKA, czyli jak przetrwać na polskich drogach

11:35 Wydaje Ci się, że umiesz jeździć? 12:00 Jak to jest złowione? 12:25 X Factor - porgram rozrywkowy 13:50 Trzynasty apostoł. Wybraniec - serial 14:50 Pomysł na weekend - serial podróżniczy 15:15 Clever - widzisz i wiesz 16:05 Siłacze - Stragard Szczeciński - Mistrzostwa Polski 17:00 Akta oszustów - serial 17:30 Wywołane z pamięci Powrót superósemki 18:20 Idealna niania - program rozrywkowy 18:55 Legendy PRL - magazyn motoryzacyjny 19:25 Wiem, co jem i wiem, co kupuję 20:00 Fakty 20:25 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Kręgi na wodzie - serial kryminalny 22:40 Nie ma lipy - program rozrywkowy 23:05 Superwizjer - magazyn reporterów 23:30 Kryminalni - serial sensacyjny 00:20 Operacja tuning 00:45 Sophie na arabskim targowisku 01:10 Rodzinny interes - serial komediowy 02:05 Max - serial komediowy, Dania 02:35 Idealna niania - program rozrywkowy 03:10 Odrobina Polski - program rozrywkowy 03:20 Powrót do raju - serial obyczajowy 04:15 Kuba Wojewódzki 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 Jak to jest złowione?

PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA 06:15 Szalone serce - telenowela 07:00 Serwis pogodowy 07:20 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 07:50 Pyszne 25 - program kulinarny 08:15 Dzień dobry TVN - magazyn 10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:35 Rozmowy w toku - talkshow 12:20 Zabójcy długów - program poradnikowy 12:45 Serwis pogodowy 13:00 Szalone serce - telenowela 13:45 Ukryta prawda - serial 14:30 Legendy PRL - magazyn motoryzacyjny 15:00 Kręgi na wodzie - serial kryminalny 16:40 SOS Uroda - program rozrywkowy 17:05 Rozmowy w toku - talkshow 17:50 Szalone serce - telenowela 18:40 Ukryta prawda - serial 19:25 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 20:00 Fakty 20:30 Sport 20:35 Pogoda 20:40 Uwaga! - program interwencyjny 21:00 Na Wspólnej - serial obyczajowy 21:30 Wszyscy kochają Romana 22:00 Sekrety chirurgii - program rozrywkowy 22:50 Kryminalni - serial sensacyjny 23:40 Moje rodziny - komedia, Włochy 2010 01:20 Idealna niania - program rozrywkowy 01:55 Odrobina Polski - program rozrywkowy 02:10 W-11 Wydział Śledczy - kryminalny 02:45 Na Wspólnej - serial obyczajowy 03:10 Wszyscy kochają Romana 03:35 Ukryta prawda - serial 04:20 Rozmowy w toku - talkshow 05:00 Fakty 05:25 Sport 05:30 Pogoda 05:35 Uwaga! - program interwencyjny 05:50 SOS Uroda - program rozrywkowy ***************************************************


32

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

Słówko o książkach

Rekwizyty w muzeum ciszy Zgłębianie mrocznych namiętności to coś, w czym Ogawa osiągnęła niepokojącą biegłość. „The New York Times" Młody muzealnik przyjeżdża do prowincjonalnego miasteczka, by na zlecenie pewnej starszej pani utworzyć muzeum. Chodzi o kolekcję pamiątek, które kobieta gromadziła od dzieciństwa: niewiele wartych przedmiotów, które łączy tylko jedno - wszystkie zostały ukradzione właścicielom tuż po ich śmierci, nie zawsze naturalnej. Wśród setek rekwizytów znajdują się między innymi mumia psa, wypchana sowa, sekator zmarłego po upadku z drabiny ogrodnika, krążek domaciczny zamordowanej przed laty prostytutki, czy aluminiowe tubki po farbie, która stała się ostatnim pożywieniem umierającej z głodu malarki. Muzealnik ma nie tylko skatalogować wszystkie pamiątki i spisać ich historie - do jego zadań należy także pozyskiwanie nowych eksponatów. I choć początkowo czuł się nieswojo, coraz bardziej fascynuje go obsesja staruszki. To, co miało być sprzeciwem wobec zapomnienia, stopniowo staje się niebezpiecznym fetyszyzmem. A śmierci, nie zawsze naturalnej, jest w miasteczku coraz więcej... Przeplatające się w tej historii piękno i przemoc Ogawa opisuje spokojnym, przejrzystym językiem. Między eleganckimi zdaniami pełno jednak niedopowiedzeń i wymownego milczenia. Yoko Ogawa „Muzeum ciszy”, przekład: Anna Horikoshi

Od 26 lat służy służy Polonii prezentując prezentując polonijne firmy, firmy, organizacje, organizacje, instytucje e kulturalne i znanych ludzi. lu

Znajduje si sięę w ka każdym żdym polskim domu oraz w Internecie www www.przewodnikhandlowy.com .przewodnikhandlowy odnikhandlowyy..com Aby zamieścić zamieścić ogłoszenie ogłoszenie do następnego następnego wydania, na rok 2013, zadzwoń zadzwoń do Master Printing Inc. przed świętami świętami Bożego Bożego Narodzenia.

Polski Przewodnik Handlowy dociera wszędzie działa cały i reklama w nim dzia ła przez ca ły rok. Dzwo Dzwoń ń ju jużż dzi dziśś

416-255-9182

www.radiopuls.ca


PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

33


34

PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

KRZYŻÓWKA Pi kny Mamy kwiat umiarOzdoba kowany nogawki

11

Czstka czasu

Odr czny Młodszy rysunek terenu brat Kaina Wyparła j pralka

Oglda festiwal

Garbate bydło

10

Rozbraja miny

Rzadkie imi m skie

Abdul z estrady

Czasem nie ma pokrycia

14

5

Nagłe przyspieszenie

Tom na ołtarzu

Człowiek popełniajcy haniebne czyny

Pokaz wirtuozerii

16

Cechuje zarozumialca

2 23 … Eichlerówna

Arabski w filmie

Czas geologiczny

Wany dla wina Iks, igrek, …

Juliusz, Samiec polityk kozy rzymski

20

RAK

Do weekendu wszystko będzie szło jak z płatka. Wykonaj teraz najważniejsze zadania. Od wtorku zdarzać się mogą pomyłki i błędy wynikające z twojej niefrasobliwości i roztargnienia. Pilnuj torebki, sprawdzaj, czy zamknąłeś drzwi mieszkania lub samochodu.

LEW

Załatwisz teraz skomplikowane sprawy urzędowe, które się ciągną od dłuższego czasu. Z łatwością przekonasz szefa i podejmiesz trudne decyzje. Nie rób jednak wielkich planów finansowych, dokładnie analizuj zobowiązania, możesz mieć problemy z wywiązaniem się z nich.

PANNA

Twój wpływ na wydarzenia tego tygodnia będzie niewielki, w finansach także nie widać zmian. Podczas weekendu bądź szczególnie ostrożny, bo mogą być kłopoty. Nie siadaj za kierownicą, uważaj na to, co i komu mówisz. Wkrótce wszystko odmieni się na lepsze.

WAGA

Lepiej będzie ci się wiodło w nowym tygodniu. Weekend najlepiej spędź w domu i pilnuj się, by nie rozpętać burzy w gronie najbliższych. Nie możesz teraz liczyć na ich wyrozumiałość. Zakochanym Wagom nic nie będzie w stanie zakłócić miłosnych uniesień.

SKORPION

Nadeszła pora na ożywione kontakty towarzyskie. Odezwą się znajomi sprzed lat. W planach wakacyjnych pomyśl o rewizycie, wasza znajomość przeżyje renesans. Po niedzieli będziesz w słabszej formie fizycznej. Z czasem kondycja zacznie rosnąć.

STRZELEC

Nie przekładaj niczego na następny tydzień. Jeśli chcesz postawić na swoim, uda ci się to w niedzielę. Nawet opornego partnera przekonasz lub namówisz do swojego pomysłu. We wtorek plany mogą się pokrzyżować, sytuacja się skomplikuje. Zadbaj o zdrowie i wypoczynek.

KOZIOROŻEC

Zapowiada się tydzień trudnych, zdecydowanych rozmów. Masz teraz dużo energii, determinację i jednocześnie jesteś skłonny do kompromisu. Wynik rozmów będzie pozytywny. W środę usłyszysz komplementy, odbierzesz dowód sympatii lub dostaniesz upominek.

WODNIK

Weekend sprzyja życiu rodzinnemu, praktykom religijnym. W nowym tygodniu będą obowiązki, ograniczenia samodzielności, niespodziewane wydatki lub straty. Szef może postawić przed tobą dodatkowe zadania. Nie popadaj w skrajności, twoje oceny nie są teraz obiektywne.

RYBY

Nastrój masz dobry, ufasz w swoje siły. Nie wchodź teraz w tzw. dobre interesy. Te obiecanki to blef, wiążą się z dużym ryzykiem lub są na granicy prawa. Podczas weekendu trudno ci będzie dogadać się z własną rodziną. Odłóż wszystkie ważne decyzje do środy.

Rowek, naci cie na lasce

Bogini triumfu

25

12

13 Nikola Tesla

18

W tym tygodniu załatwisz każdą sprawę. Spotkanie z sympatią dostarczy ci miłosnych wzruszeń. Jesteś w dobrej formie intelektualnej, masz oryginalny styl i masę pomysłów. Wszystko to zaowocuje wymiernymi gratyfikacjami.

6

Błazen w talii kart

3

BLIŹNIĘTA

Płynie przez Piczów

4

1

Pasek przy ubraniu

19

W tym tygodniu przyjdzie ci się zmagać z jakimiś trudnościami. Awaria samochodu lub urządzenia domowego zajmie ci sporo czasu. Ktoś w pracy lub w domu może wytrącić cię z równowagi. Zapowiada się natomiast sympatyczny weekend.

26

Wojciech z estrady wi ceDryf nia statku z biskupie kursu

8

Fonda z ekranu

24

Brak mu wad

17

BYK

9 Nieopisany hałas

Skucha

Gruboziarnisty piasek

W najbliższym czasie czeka cię podróż. Jeśli masz wpływ na wybór terminu, wyjedź w poniedziałek lub wtorek. W czasie weekendu wyjaśni się sprawa, która nurtuje cię od dłuższego czasu. Życie towarzyskie nabierze rumieńców.

Magmowa - to bazalt

Mielecki Imi samolot Cygana

Pełna krów

Łazik ranczera

BARAN

22

15

Zalany w pestk Cesarski akt prawny

Szklany na dem

Hałda przy kopalni

7 Konkurowały z "Partit"

HOROSKOP

PANORAMICZNA

21

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - znane okrelenie. 1

2

3

4

5

6

7

HUMOR - A więc chce pan poślubić moją córkę? - Zgadza się. - A czy jest pan w stanie wyżywić rodzinę? - Pewnie! - Niech się pan dobrze zastanowi. Nas jest osiem osób, drogi panie!

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26

SUDOKU

***** - Jak pan myśli, co jest w dzisiejszych czasach większym problemem: niewiedza czy obojętność? - Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. ***** - Podobno twój mąż leży w szpitalu, bo coś złamał. - Tak. Przysięgę wierności małżeńskiej. ***** Na lekcji przyrody nauczyciel mówi do uczniów: - Małpa przez tydzień zjada tyle bananów, ile waży. Jeden z uczniów pyta: - A skąd ona wie, ile waży?


PULS nr 3 (45) 15-21.1.2013

35


Tygodnik Puls_No45/2013  

Tygodnik PULS oprócz oczywiście najciekawszych i najbardziej aktualnych wiadomości z Polski, ze świata i sportu zawierać będzie przede wszys...