Page 4

Senior i Radio Filadelfia Drammen - FM 105, 107, 104.6

«Radio Filadelfia 30 år» er gitt ut i forbindelse med Radio Filadelfias 30-års jubileum i september 2014. Ansvarlig redaktør: Ole Fevang I redaksjonen: Ole Fevang og Svein-Martin Holt Layout: Svein-Martin Holt Foto: Ivar Schiager, Børre Eirik Helgerud (blog: http://boeeirhe.blogspot.no), Svein-Martin Holt Radio Filadelfia Tomtegt 2 3015 Drammen Tlf: 32 83 15 50 Gave kontonr: 1604 04 15908 Internett: www.radiofiladelfia.no Facebook: fb.radiofiladelfia.no Epost: post@radiofiladelfia.no Radio Filadelfia sender på FM 107, 105 og 104,6 i Drammensområdet

Radio Filadelfia eies av Filadelfiamenigheten i Drammen. Internett: www.filadelfiadrammen.no

4

Han har i alle år vært veldig sterkt engasjert i Filadelfia Drammen – og vi nevner bare kort: sang -og musikkliv, menighetstjener, eldsteråd, misjonsleder, ansv red i Radio Filadelfia, besøkstjeneste.... Formidle sin tro Børre er opptatt av å formidle sin tro på Jesus til alle han møter. Han er svært aktiv og bruker sin tid både med arbeid i eiendomsselskapet og Radio Filadelfia. Børre ville også formidle evangeliet gjennom sang og musikk - slik så programmet ”evangeliske sanger” dagens lys. I over 20 år har han deltatt i ”Åpen Kanal”, og har laget programmet ”sanger jeg er glad i” en årrekke. Frokostradio har han produsert i 24 år – og det ble 18 år med Foto: Devegg Ruud ”Søndag i Filadelfia” – et ukentlig program. Børre Fevang er en av de ivrigste og mest aktive frivillige medarbeiderne i Radio Filadelfia Redaktør i 12 år – han har vært med på nesten hele I 12 år ledet han Radio Filadelfia radiohistorien – og en alder på 79 og var ansvarlig redaktør. Når vi år ser ikke ut til å bremse på enspør hvor mange program han har gasjementet. Han har ansvar for laget så blar han ivrig i gamle håndfrokostradio hver 3. lørdag – og er skrevne kjøreplaner som er opptil alltid godt forberedt med spennende 30 år gamle – og han summerer og engasjerende temaer og intervjuog regner: Det har i alle fall passert objekter. Børre er samfunnsengasjert 1.700 programmer..., sier han og og bruker frokostradioen aktivt for å ber oss huske på å takke teknikere fremme kristne verdier og nyheter og og alle lytterne, eller ”Radiomenigaktuelt stoff om Israel. Programmene heten”, som Børre liker å kalle dem. inneholder alltid Guds ord og bønn. Ikke glem at den største takken må vi sende til Han som er vår oppFrelst som 12-åring dragsgiver – avslutter Børre.... Børre ble frelst i en alder av 12 år – vokste opp på Solbergmoen – yrkeslivet har vært dagligvarehandel, kjøttindustri og eiendomsdrift.

Radio Filadelfia 30 år - 1984-2014

Radio Filadelfia, Drammen 30 år  

Radio Filadelfia, Drammen, feirer 30 års drift i 2014. I den forbindelse har vi gitt ut et jubileumsblad.

Radio Filadelfia, Drammen 30 år  

Radio Filadelfia, Drammen, feirer 30 års drift i 2014. I den forbindelse har vi gitt ut et jubileumsblad.

Advertisement