Page 19

Den skjulte menigheten Da Radio Filadelfia ble startet for 30 år siden, var det en del av oss som tenkte at vi skulle få mange nye som ville oppsøke Filadelfia. Opp gjennom årene har radiolyttere funnet veien til menigheten – men vi som arbeider i Radio Filadelfia, opplever nok at vi har fått en enda større menighet som befinner seg ved radioen . . . «den skjulte menigheten» Det er mange årsaker til at mennesker ikke frekventerer kirker og bedehus; sykdom, alderdom, noen har opplevd vonde ting i livet, andre har fått uheldige opplevelser i menighet, frykt for omgivelsene. Ja, grunnene kan være så mange og ulike. Da kan vi glede oss over at vi får være til oppmuntring for alle disse enkeltpersoner som bruker Radio Filadelfia som sin menighet.

Drammen - FM 105, 107, 104.6

Vi får tilbakemeldinger fra venner som er med på å støtte Radio Filadelfia økonomisk og med forbønn – andre forteller at de blir velsignet – noen tar kontakt og ønsker forbønn – andre vil sende en hilsen – og noen forteller oss på tomannshånd at de lytter – og takker for hva Radio Filadelfia betyr for akkurat dem. Ved frimodig å fortelle om vår tro på Jesus Kristus – har vi fått lov til å være til hjelp og trøst - med et Bibelvers som betyr noe for oss - en vennlig samtale - en god sang, da har vi skapt litt forskjell i hverdagen for den som lytter - til og med håp for evigheten......

Vi tror at Radio Filadelfia er «Radio for livet»

Mange er sultne – og vil høre Guds ord og forkynnelse Podcast/Web: På internett-sidene til Radio Filadelfia, finner du de fleste av prekenene som er forkynt i Filadelfia de siste årene. Disse kan du enkelt laste ned og glede deg over. Vi er stolte over at Radio Filadelfia kan produsere dette og presentere evangeliet på en moderne og tilgjengelig måte. I løpet av et år lastes det ned over 20 000 prekener!!!!! og vi har ikke tall på hvor mange

www.radiofiladelfia.no

som lytter på vår web-løsning . . .. dette er tall som kommer i tillegg til alle som lytter på FM-nettet. Får lyst til å minne om 2 skriftsteder: Salomos ordspråk 11,25: ”den som sprer velsignelse skal trives –og den som lesker andre, han blir selv forfrisket” og i Predikeren 11,1: ”kast ditt brød på vannet – for i tidens løp skal du finne det igjen”.

19

Radio Filadelfia, Drammen 30 år  

Radio Filadelfia, Drammen, feirer 30 års drift i 2014. I den forbindelse har vi gitt ut et jubileumsblad.

Advertisement