Page 17

Holder det fortsatt?

Drammen - FM 105, 107, 104.6

Det er hyggelig å plukke fram en gammel artikkel fra 1985 hvor Roar og Anne-Mari Harvik forteller om hva Radio Filadelfia har betydd for dem. I artikkelen kan vi lese om at de konkret fikk møte Jesus gjennom Radio Filadelfia og har siden hatt et aktivt menighetsliv i Filadelfia.

menighetens misjonsarbeide, både med reise til Fillippinene og Kongo. I tillegg er de Israel-venner, og Roar har reist flere ganger til Israel som volontør for å drive praktisk dugnadsarbeid på skoler og sykehus.

Som pensjonister ligger de ikke på latsiden. Mer enn nok å henge fingrene i. Begge er aktive i Menighetskoret i Filadelfia og de senere årene har begge vært sterkt engasjert i

www.radiofiladelfia.no

17

Radio Filadelfia, Drammen 30 år  

Radio Filadelfia, Drammen, feirer 30 års drift i 2014. I den forbindelse har vi gitt ut et jubileumsblad.

Radio Filadelfia, Drammen 30 år  

Radio Filadelfia, Drammen, feirer 30 års drift i 2014. I den forbindelse har vi gitt ut et jubileumsblad.

Advertisement