Page 14

Trond Johansen(til venstre) og Svein-Martin Holt er fast i Frokostradioen hver 3. uke. Her fra en sending hvor aktuelle saker blir kommentert, hilsener lest opp og det blir spilt mye flott sang og musikk.

Raus og trofast Trond Johansen er en av våre trofaste medarbeidere som har vært med i hele Radio Filadelfias historie. Han tok aktivt del i planlegging og organisering ved oppstart, og engasjerte seg både i Radio Filadelfias arbeid og bidro sterkt til å etablere et godt samarbeid mellom alle nær-radiostasjonene i Drammen.

Trond er en person som gir av seg selv og det han rår over – enten det er fysisk arbeidsinnsats eller nettverk og kontakter. I alle år har Trond også vært en aktiv bidragsyter som programskaper og programleder. Hans politiske- og samfunnsengasjement har mange fått glede av gjennom frokostra-

dio på lørdager. Trond er også glad i sang og musikk og har laget mange sang- og musikk programmer. Trond er med i Radio Filadelfias ledergruppe, radioutvalget. Vi er takknemlige for Tronds årelange engasjement.

�������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������

Radio Filadelfia, Drammen 30 år  
Radio Filadelfia, Drammen 30 år  

Radio Filadelfia, Drammen, feirer 30 års drift i 2014. I den forbindelse har vi gitt ut et jubileumsblad.

Advertisement