Page 1

Gazeta bezpłatna

nakład: 14 000 egz. 14.03.2012r. - 21.03.2012r.

W NUMERZE: Fedyk pozostaje przewodniczącym

Nie doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Gminy Lipno. Opozycji nie udało się odwołać Czesława Fedyka. Wniosek poparło tylko sześciu radnych, przeciwko było osiem osób. s.2

Tymczasowy wójt Lipna

nr 11 (189)

Jak pięknie pomarzyć Gdyby Leszno wygrało w totka 20 milionów...

- Zastałem w urzędzie zaniedbania - przyznał w Rozmowach Elki Jacek Karmiński, pełniący obowiązki wójta Lipna. Wynikały one jego zdaniem z nieobecności Sekretarza Gminy. Dlatego przywraca on do pracy Annę Drost. Jednak, jak zastrzega, nie cofa wypowiedzenia wręczonego jej przez wójta Mariusza H. Karmiński zapewnia też, że uszanuje wolę mieszkańców w sprawie elektrowni wiatrowych w gminie. s.3

PKP naprawią tory, perony i przejścia

Zwycięstwo na wagę utrzymania?

Bardzo ważne wyjazdowe zwycięstwo zanotowały w niedzielne popołudnie koszykarki Tęczy Leszno. Pokonały w Poznaniu MUKS 60:47. Przed leszczyniankami już tylko jeden mecz fazy zasadniczej, a później walka o utrzymanie w gronie zespołów, które zajmą w tabeli Ford Germaz Ekstraklasy miejsca 9-14. s.13

Panie rządziły za kółkiem

Automobilklub Leszczyński już tradycyjnie uczcił Dzień Kobiet, organizując Rajd Pań. Na starcie przy leszczyńskim salonie Renault stanęło 15 załóg – albo damskich, albo damsko-męskich. Zawodnicy poza samą umiejętnością jazdy musieli wykazać się zacięciem turystycznym. s.14

Są już gotowe koncepcje rewitalizacji Placu Metziga i Alei 21 Października oraz urządzenia parku przy ul. Unii Europejskiej. Z projektami zapoznali się radni Leszna i teraz muszą zdecydować, czy w ogóle, a jeżeli tak, to który z nich miasto miałoby zrealizować w przyszłości. Inwestycje nie są tanie, według projektu kosztowałyby odpowiednio: cztery, pięć i jedenaście milionów złotych. Prezentacja projektów opracowanych przez Bartosza Głowacza z Pracowni Architektury Krajobrazu odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji Rady. Spotkanie, jak mówił przewodniczący rady Tadeusz Pawlaczyk, miało także skłonić rajców do wybrania jednej z proponowanych koncepcji i zastanowienia się nad sposobem jej realizacji. Projekty opracowane zostały ze sporym rozmachem. Rewitalizacja Placu Metziga ma objąć m.in. likwidację części par-

od okolic, gdzie ma powstać Galeria Goplana aż do Karczmy Borowej. Tu projektant proponuje przebudowę przejścia podziemnego, parkingów osiedlowych czy wymianę nawierzchni. Trzeci z projektów przedstawionych na posiedzeniu komisji zakłada zagospodarowanie powierzchni

Taka aleją można by przejść od Galerii Goplana aż do Karczmy Borowej. ok. 3 ha przy ul. Unii Europejskiej. Miałby tam powstać park ze zbiornikiem wodnym i urządzeniami edukacyjnymi. Wstęp do

kingów, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, połączenie placu z deptakiem oraz placem kościelnym. Cała nawierzchnia miałaby zostać pokryta płytami. Pracownia przygotowała także plan dotyczący przebudowy Alei 21 Października, która prowadzi

się zwłaszcza pomysł likwidacji części parkingów przy przebudowie placu Metziga. - To miejsce, w którym jest bardzo duża rotacja parkujących samo-

Rewitalizacja placu Metziga wymagałaby najmniejszego wkładu - „tylko” 4 milionów złotych.

Będzie się ścigał z najlepszymi

W Pucharze Europy Juniorów KTM z najlepszymi na świecie walczyć będzie 18-letni Szymon Kaczmarek z Kościana. Szymon i jego ojciec Paweł w Magazynie Sportowym Radia Elka opowiadali o motocyklowej pasji. s.16

Na urządzenie takiego parku przy ul. Unii Europejskiej trzeba by wydać aż 11 milionów złotych.

edukacyjnej części parku byłby objęty biletami. Koszt wszystkich trzech inwestycji nie jest mały. W sumie szacuje się go na ponad 20 mln zł. Sam park kosztowałby ok. 11, 12 mln zł. Radni mieli sporo zastrzeżeń do koncepcji. Nie spodobał im

chodów i usunięcie parkingów nie jest dobrym rozwiązaniem mówiła radna Grażyna Banasik . - Zabieramy mieszkańcom parkingi w centrum i nie dajemy nic w zamian - dodał radny Marek Ganowicz. Radnym nie podobała się także koncepcja usunięcia postoju taksówek. Bartosz Głowacz tłumaczył, że usunięcie części miejsc parkingowych narzucił konserwator zabytków. Problem postoju taksówek mógłby, jego zdaniem, zostać rozwiązany przez wydzielenie kilku miejsc właśnie dla taksówek w ramach parkingu. Wiele emocji wywołała także koncepcja stworzenia parku edukacyjnego. Pomysł bardzo spodo-

Fot. Pracowna Architektury Krajobrazu

- Jeszcze w tym roku ma być przeprowadzony kolejny etap remontu dworca PKP w Lesznie – poinformował poseł Łukasz Borowiak. Z pisma, które otrzymał z Ministerstwa Transportu wynika, że przebudowane mają być torowiska, perony i przejścia podziemne w części obsługującej ruch Poznań-Wrocław. s.4

bał się radnej Stefanii Ratajczak. - To najpiękniejsza prezentacja jaką nam przedstawiono - mówiła - park byłby perełką miasta, bo to coś fantastycznego. Radna prosiła także pozostałych rajców o wybranie jednego z projektów i rozpoczęcie prac nad jego wprowadzeniem w życie. Ratajczak nie ukrywała, że dobrym dla niej wyborem byłaby decyzja o stworzeniu właśnie parku przy ul. Unii Europejskiej. Nie zgodził się z tym radny Marek Ganowicz. - Taki park to fantazja, urządzenia lepiej zainstalować w Parku Tysiąclecia, który powoli odzyskuje swój dawny blask. Zgodził się z nim także radny Stanisław Mikołajczyk, dla którego lokalizacja parku naukowego w okolicach ul. Unii Europejskiej nie jest zbyt trafiona. - To sypialnia Leszna i lepiej taki park stworzyć w innym miejscu. Koncepcji dalszej rewitalizacji Parku Tysiąclecia i utworzenia właśnie tam parku z urządzeniami edukacyjnymi bronił także Wojciech Rajewski. - Wzięliśmy na siebie to zadanie i nie rozpoczynajmy kolejnych - mówił Rajewski - skończmy to, co zaczęliśmy, bo z jednej strony miasto się zadłuża i są o to pretensje, a z drugiej wymyślamy nowe projekty. Warto przypomnieć, że leszczyńscy radni mają z czego wybierać, bo oprócz przedstawionych koncepcji jest jeszcze gotowy projekt odnowienia Alei Słowackiego. (kas)


2

Wydarzenia

14 marca 2012

Zrób zdjęcie! Podpisy zebrane Inicjatorzy referendum czekają na decyzję komisarza wyborczego

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania władz gminy Lipno złożyli w Krajowym Biurze Wyborczym stosowne wnioski wraz z podpisami mieszkańców. Jest ich prawie tysiąc, o wiele więcej niż wymagane minimum. - Czekamy na decyzję komisarza wyborczego – mówi jeden z inicjatorów Andrzej Nowak.

Grupa inicjatywna domaga się zwołania referendum, a właściwie dwóch referendów: w sprawie odwołania wójta oraz odwołania Rady Gminy Lipno. Warunkiem przyjęcia wniosków było zdobycie poparcia społecznego, wyrażonego poprzez podpisy mieszkańców gminy. - Mamy 955 podpisów pod wnioskiem w sprawie wójta i 954 w sprawie rady - mówi Andrzej Nowak. To o wiele więcej niż wynosiło minimum, czyli 10 procent uprawnionych do głosowania - w przypad-

ku gminy Lipno obliczono je na 526 osób. - Zbieranie przebiegło sprawnie, choć w pewnym momencie w Wilkowicach zawiesiliśmy akcję ze względu na aresztowanie wójta - mówi Nowak. W poniedziałek 12 marca wnioski wraz z podpisami złożono w leszczyńskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Teraz komisarz wyborczy oceni, czy są prawidłowe i czy można przystąpić do dalszej procedury. Ma na to dwa tygodnie. (jad)

Źle zaparkował?

Wiadomo, że w Lesznie w dni robocze trudno znaleźć miejsce do zaparkowania, nic jednak nie usprawiedliwia kierowców, którzy przepisy mają za nic. Wielu z nich zostawia swoje auta „na bezczelnego”, utrudniając pozostałym użytkownikom możliwość manewru, czasem wręcz paraliżując normalny ruch. Jeśli masz już dość takich praktyk niesfornych

kierowców, to zrób zdjęcie źle zaparkowanego auta i wyślij je do nas, na adres parkowanie@elka.pl Być może niektórym posiadaczom aut będzie po prostu wstyd, gdy zobaczą swoje „dzieło” w gazecie i wreszcie nauczą się parkować zgodnie z przepisami. Dziś prezentujemy zdjęcie, które nasz czytelnik zrobił na placu Metziga w Lesznie.

Fedyk pozostaje przewodniczącym Szopy przyjechały Opozycja nie przekonała większości

Klatka po niedźwiedziach już nie jest pusta

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady złożyło sześcioro radnych opozycji. Zarzucali oni przewodniczącemu Czesła-

Wydawca:

AWR ELKA sp. z o.o. Roman Lewicki - dyrektor, Arek Wojciechowski - red. naczelny, Emilia Wojciechowska - szef informacji, Klaudia Dymek - red. prowadzący/ skład Dziennikarze: Aldona Brycka-Jaskierska, Hanna Ciesielska, Kasia Czyżak, Jarek Adamek, Marcin Hałusek, Michał Konieczny, Monika Kaczmarska Siedziba redakcji: Leszno, ul. Sienkiewicza 30a tel. 65 5295678 e-mail:dodatek@elka.pl www.dodatek.elka.pl Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158

wowi Fedykowi, że ten, po aresztowaniu wójta i jego i jego zastępcy, zwlekał ze złożeniem wniosku o powołanie osoby pełniącej obowiązki włodarza. Zdaniem wnioskodawców Fedyk działał na szkodę interesu publicznego i naraził gminę na straty. Radna Hanna Kowalczyk, która przedstawiała wniosek na sesji przypomniała, że zgodnie z ustawą o samorządzie stosowny wniosek powinien być złożony w ciągu 48 godzin od dowiedzenia się o aresztowaniu. Tymczasem w Lipnie trwało to dwa tygodnie. Strata polegać zaś miała, zdaniem opozycji, na paraliżu skutkującym niewypłaceniem wynagrodzeń pracownikom samorządu. Czesław Fedyk bronił się przed zarzutami argumentem, że już 17 lutego poinformował wojewodę o aresztowaniu wójta, a winą za przedłużającą się procedurę obciążył Urząd Wojewódzki i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Radny Jacek Pawłowski poprosił o odczytanie pisma przewodniczącego. Okazało się bowiem, że ten rzeczywiście poinformował o aresztowaniu wójta i zastępcy, jednak równocześnie poprosił, by nie powoływać tzw. „komisarza”, gdyż trwa procedura odwoławcza, a wójt ma mianować nowego zastępcę. Wnioskodawcy chcieli wiedzieć, czy taka treść pisma jest zgodna z procedurami ustawy samorządowej. Radczyni prawna urzędu odpowiedziała, że zgodna jest tylko pierwsza jego część, czyli informacja o aresztowaniu, natomiast wniosku o mianowanie p.o. wójta zabrakło. - Treść była wręcz przeciwna - mówiła. Prowadzący

obrady wiceprzewodniczący Tadeusz Hofmański odpowiedział, że, jego zdaniem, do naruszenia procedur nie doszło. To właśnie on stał się największym obrońcą przewodniczącego. - Wykonał wszystko, co do niego należało w bardzo trudnej sytuacji - oświadczył. Czesław Fedyk zaś stwierdził, że prawo to nie wszystko. - Jako samorządowiec mam swoje zdanie i będę postępował tak, jak uznam to za stosowne stwierdził. Poza Hofmańskim za Fedykiem stanął tylko Andrzej Klecha, który stwierdził, że żale opozycji spowodowane są... niechęcią do Jacka Karmińskiego, czyli urzędującego p.o. wójta. - Niech pan swoich odczuć nie wkłada nam w usta - ripostowała w imieniu wnioskodawców Hanna Kowalczyk. Radni zarzucali też przewodniczącemu inne nieuprawnione działania, na przykład wydawanie urzędnikom różnych dyspozycji i wywierania na nich nacisków. Opozycja chciała kontynuować dyskusję, ale jej wniosek upadł i Hofmański zarządził głosowanie. Odbyło się ono, podobnie jak inne personalne wybory, w sposób tajny. Gdy komisja skrutacyjna policzyła głosy okazało się, że za za odwołaniem Fedyka było sześciu, a przeciwko ośmiu radnych. Przewodniczący podziękował za ten werdykt, ale przyznał, że nie był go do końca pewny. Arytmetyka arytmetyką, ale na wszelki wypadek miałem przy sobie kurtkę - powiedział - żeby zaraz po przegranej wyjść z sali. Jak się okazało, nie było takiej konieczności. (jad)

do minizoo Od kilkunastu dni w leszczyńskim minizoo mieszkają nowe zwierzęta. To para szopów praczy, które zajęły klatkę po niedźwiedziach. - Zwierzęta się na razie aklimatyzują – mówi Joanna Nowacka, dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni – w ciągu kilku najbliższych tygodni będą się czuły jak u siebie.

Po odjeździe niedźwiedzi do azylu w Niemczech ich klatka przez kilka miesięcy stała pusta, zaś szefostwo Miejskiego Zakładu Zieleni starało się o zdobycie nowych zwierzaków. Starania uwieńczono sukcesem - od kilku dni w minizoo mieszka para szopów praczy. To czteroletnia samica i o rok starszy samiec. - Zwierzęta pochodzą z hodowli pod Jelenią Górą - mówi Joanna Nowacka. Szopy to bardzo bystre i aktywne stworzenia, z pewnością

Fot. MZZ

Nie doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Gminy Lipno. Opozycji nie udało się odwołać Czesława Fedyka. Wniosek poparło tylko sześciu radnych, przeciwko było osiem osób.

więc staną się atrakcją Parku Tysiąclecia. Na razie jednak nie wychodzą z drewnianego domku, w którym je umieszczono. - Aklimatyzują się - tłumaczy dyrektor MZZ - muszą się oswoić z nowym mieszkaniem i nowymi ludźmi. Pomieszczenie jednak ma okna, można więc je zobaczyć. Po najdalej kilku tygodniach, kiedy już poczują się „u siebie”, szopy zaczną wychodzić do przeszklonej części klatki, gdzie będzie można je zobaczyć w pełnej krasie. (jad)


14 marca 2012

Wydarzenia

3

Tymczasowy wójt Lipna - Zastałem w urzędzie zaniedbania - przyznał w Rozmowach Elki Jacek Karmiński, pełniący obowiązki wójta Lipna. Wynikały one, jego zdaniem, z nieobecności Sekretarza Gminy. Dlatego przywraca on do pracy Annę Drost. Jednak, jak zastrzega, nie cofa wypowiedzenia wręczonego jej przez wójta Mariusza H. Karmiński zapewnia też, że uszanuje wolę mieszkańców w sprawie elektrowni wiatrowych w gminie.

- Nie jest Pan komisarzem? - O komisarzu czy zarządzie komisarycznym można mówić wtedy, gdy swoich obowiązków nie może również pełnić Rada Gminy. Tutaj Rada działa, więc jestem tylko osobą wykonującą zadania i kompetencje wójta. - W ubiegły poniedziałek, dokładnie o 10.15 Pan wszedł do urzędu... - Tak właśnie było, przed 10.00 dowiedziałem się o decyzji premiera i bardzo szybko byłem już na miejscu. - Czekali tam wszyscy na Pana, czy musiał Pan dowód osobisty pokazać? - Myślę, że urzędnicy mieli już sygnał z Urzędu Wojewódzkiego, w szczegóły nie wchodziłem, natomiast nie byli zaskoczeni. - Przywitali Pana kwiatami i czerwonym dywanem? - Tego nie oczekiwałem, to nie byłoby potrzebne. Od razu zapowiedziałem, że zabieramy się do roboty, bo szkoda czasu. - Co Pan zrobił w pierwszej kolejności? - Poprosiłem panią asystentkę o zwołanie pracowników i po kilku minutach udało mi się z nimi spotkać; przedstawiłem się, powiedziałem skąd jestem i na jakich zasadach. Poprosiłem o normalną, rzetelną pracę, by nie oglądali się za siebie. - A później? - Później poprosiłem panią skarbnik i księgową, ponieważ z doniesień medialnych wiedziałem, że najważniejszą rzeczą do załatwienia jest to, żeby zapewnić wypłatę pensji pracownikom gminy, ponieważ każdy za swoją pracę ma prawo otrzymać wynagrodzenie. Przyszedłem 5 marca, a więc te pięć dni spóźnienia, to już i tak jest wystarczająco długo na oczekiwanie. - Przez dwa, a właściwie trzy tygodnie nieobecny w urzędzie był żaden z włodarzy. Co Pan tam zastał? Bałagan, stosy papierów? - Wszystkiego po trochu, choć uczciwie muszę powiedzieć, że pracownicy urzędu wykonywali wielką robotę i muszę im oddać honor, że sobie poradzili, że wy-

trwali, ale oczywiście nie mając osoby, która mogłaby tę ich pracę finalizować podpisem, czekał na mnie faktycznie stos dokumentów, teczek. Potrzebowałem trzech dni, żeby te wszystkie zaległości nadrobić. - Już się Pan z tym uporał? - Z zaległościami tak. Teraz już jesteśmy na bieżąco, możemy działać. - Takie bieżące administrowanie? - To jest dobre określenie, moim zdaniem tak to powinno wyglądać. Jeżeli ja jestem tymczasowo, a tak to na dzień dzisiejszy jest, to bardziej powinno być to administrowanie, niż jakieś kreowanie czy rządzenie. - A rozpoznał Pan, jaki jest stan gminy po poprzednikach, którzy na razie nie mogą pełnić swoich obowiązków? - Tak, oczywiście. Stan finansowy gminy - bo to jest najbardziej istotne - jest dość trudny. Ale myślę, że z problemami finansowymi borykają się wszystkie gminy. Budżet się spina, nie ma zagrożenia jakimś krachem. Natomiast trzeba uważać, każdą złotówkę oglądać kilkakrotnie przed wydaniem. Tak mam zamiar pracować. Mam zakorzeniony w sobie bardzo głęboko szacunek do publicznych pieniędzy, więc nie jestem skory do łatwego ich wydawania. - A czy jest bałagan związany z jakimiś dziwnymi decyzjami, które Pan zastał, z jakimiś sprawami, które gdzieś tam są rozpoczęte i Pan się zastanawia, co to w ogóle jest i jak to można było zrobić? - Jestem w szczególnej sytuacji i nie chciałbym zbyt mocno krytykować władz, które nie mogą się bronić, więc powiem dyplomatycznie, że widać było pewne zaniedbania wynikające, w mojej ocenie, z nieobecności pani sekretarz, czyli takiej osoby, która mogłaby spinać czasami pod względem prawnym pewne działania i, rozumiejąc jakby całą okoliczność rozstania z nią, a niekoniecznie zgadzając się z argumentacją, moim zdaniem takiej osoby brakuje. - Kiedy pan wójt zdecydował o zwolnieniu pani Anny Drost ze stanowiska, pytałem go co dalej, a on odpowiedział, że zastanawia się w ogóle, czy jest sens powoływać sekretarza... - Ustawa o pracownikach samorządowych dość jasno określa i wymaga od gminy zatrudnienia takiej osoby, ale można ten przepis tak zinterpretować (nie chcę powiedzieć ominąć), że obowiązki wykonuje ktoś inny, na przykład zastępca wójta. Więc jeżeli zastępca byłby w stanie udźwignąć ten zakres obowiązków, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że sekretarza mogłoby nie być. Natomiast założenie jest takie, że sekretarz jako osoba apolityczna, która jest odporna na zmieniające się władze, powinna być tą gwarancją właściwego, ciągłego funkcjonowania urzędu i raczej powinna ta funkcja być w urzędzie. - A czy to prawda, że Pan przywrócił panią sekretarz do

Fot. Rafał Paszek

Karmiński: decyzję o elektrowniach wiatrowych w gminie zostawiam mieszkańcom

pracy? - Od dzisiaj pani sekretarz wróciła do pracy. Natomiast jeśli chodzi o sytuację prawną, wygląda w ten sposób, że w dalszym ciągu jest na wypowiedzeniu. Pan wójt Mariusz H. zwolnił ją z obowiązku świadczenia pracy, czyli za, kolokwialnie mówiąc, nic nierobienie, ma płacone do końca kwietnia. Skoro tak jest, poprosiłem, żeby wróciła do pracy, wyraziła na to zgodę i myślę, że będzie ze swoją wiedzą i doświadczeniem bardzo pomocna. - A rozmawiał Pan na temat ewentualnego wycofania tego wypowiedzenia? - Muszę to też brać pod uwagę, z tego względu, że pani sekretarz złożyła pozew przeciwko gminie. Na dziś dzień wiemy, że jestem w urzędzie gminy Lipno do 9 kwietnia, więc po moim odejściu i ewentualnym powrocie Mariusza H., będzie mógł on znowu zwolnić panią sekretarz z obowiązku świadczenia pracy i naturalnym trybem umowa o pracę rozwiąże się 30 kwietnia. Jeśli z jakichś powodów miałbym zostać w urzędzie dłużej, muszę brać pod uwagę to, że gmina została pozwana przez panią sekretarz i przeanalizować ten pozew i sytuację gminy, żeby nie narazić jej na kolejne koszty i kłopoty. Więc decyzja jeszcze nie jest podjęta. Razem z panią prawnik ten pozew będziemy analizować. - Dlaczego Pan w takim razie prosił ją o powrót do pracy? - Uważam, że skoro pani sekretarz nie została zwolniona dyscyplinarnie, czyli ewentualne jej winy, jakie wziął pod uwagę pan wójt, nie są aż tak poważne, żeby odsuwać ją od obowiązków, stwierdziłem, że jej pomoc jest teraz, w tym trudnym okresie niezbędna. - Ona była, zdaje się, w konflikcie personalnym z wójtem i jego zastępcą, a ponieważ ich nie ma, rozumiem, że uważa Pan, że nie ma przeszkód, by

swoje obowiązki dalej pełniła? - Być może pewien konflikt personalny był, ale był on też podparty pewnymi zarzutami, o których nie chcę mówić. W moim odczuciu one nie są aż tak poważne. Nie popełnia błędów tylko ten, który nic nie robi. Sprawę jednak cały czas badamy. - Decyzję co do ewentualnego wycofania wypowiedzenia będzie Pan, rozumiem, podejmował w kwietniu. - Tak, najwcześniej w kwietniu. - Jeszcze sprawa, która była mocno podnoszona na rożnych forach, ale także w wypowiedziach pana Fedyka, przewodniczącego Rady, czyli pytanie o słynne elektrownie wiatrowe w gminie... Były silne obawy, że Pan, kiedy przyjdzie, przywróci tę sprawę, a mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się przecież, że elektrowni nie chcą. - Ostatnie sformułowanie, którego Pan redaktor użył, jest tu jak najbardziej na miejscu. Mieszkańcy w referendum określili, jaka powinna być przyszłość elektrowni wiatrowych i ja nie mam zamiaru, ani chęci, żeby decyzję mieszkańców zmieniać. Uważam, że ten temat już tak daleko zaszedł, że nawet gdyby za jakiś czas ktoś stwierdził, że wiatraki w gminie powinny być, to ta inicjatywa powinna wyjść od mieszkańców, a nie urzędu czy wójta. - Czy może już któryś z inwestorów z tej branży się do Pana zgłaszał? - Nie, nie było takich prób podjęcia kontaktu. - Czyli w tym temacie żadnych decyzji Pan nie będzie podejmował? - Postępowanie administracyjne trwa. Na razie jesteśmy na etapie tak zwanej zmiany studium, za chwilę to studium będzie wyłożone, czyli stanie się to, czego przeciwnicy wiatraków chcą, ja tego nie powstrzymuję,

wszystko się toczy zgodnie z przepisami. Z drugiej strony jeszcze na podstawie starego studium, nadal obowiązującego, postępowanie jest zawieszone i czeka na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czyli dwutorowo to się jakby toczy. - A czy są jakieś inne strategiczne decyzje, które mogą zapaść w najbliższym miesiącu, czyli do ewentualnego powrotu Mariusza H.? - Na razie nie widać niezbędnej konieczności, żeby jakieś ważne, strategiczne decyzje podejmować, skutkujące na przyszłość. Raczej będę starał się przygotowywać dokumenty tak, żeby po ewentualnym powrocie wójta była jasna sytuacja, żeby nie trzeba było już szukać gdzie co jest, tylko żeby można, na podstawie dokumentów, działać i podejmować decyzje. Natomiast jeśli bym miał zostać dłużej z jakiegoś powodu, to oczywiście, jak już wielokrotnie powtarzałem, nie będę uchylał się przed podejmowaniem decyzji strategicznych, długoterminowych. - Na przykład teraz sprawa absolutorium, w najbliższym czasie musi być uchwalone... - Tak, ale absolutorium nie otrzymuje wójt z nazwiska, tylko wójt jako organ gminy, więc myślę, że ta ciągłość tu też powinna być zachowana. - Będzie Pan przedstawiał sprawozdanie z wykonania budżetu? - Tak, może się stać tak, że będę to robił, już z panią skarbnik na ten temat rozmawiałem. - Policja i prokuratura jeszcze są w urzędzie? Zaglądają, biorą papiery - Nie spotkałem się ani osobiście, ani nie miałem kontaktu telefonicznego, ale powiem szczerze, że brakuje nam części dokumentów potrzebnych do takiego normalnego działania. Na przykład część teczek personalnych pracowników została zabrana.  Rozmawiał Jarek Adamek


4

Wydarzenia

14 marca 2012

Policzą PITa. PKP naprawią tory, Za darmo perony i przejścia Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej uruchamia nową usługę. To wypełnianie deklaracji podatkowych PIT. - Z usługi skorzystać może każdy – mówi szef biura Radosław Grys. Co ważne, deklaracje wypełniane są bezpłatnie.

Wypełnianie deklaracji podatkowej to dość skomplikowa-

na sprawa, szczególnie jeśli ma się kilka źródeł dochodu i korzysta z ulg. Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej służy pomocą w tym obowiązku, w dodatku za darmo. - Skorzystać z tego może każdy - mówi Radosław Grys - pod warunkiem, że się u nas zarejestruje. Procedura jest prosta - wystarczy przyjść do biura na ul. Kościelną 3, wypełnić formularz rejestracyjny i zostawić kopie wszystkich potrzebnych do wypełnienia deklaracji dokumentów, czyli danych osobowych, PITów 11 i 8c, faktur za internet itd. - O wypełnieniu deklaracji poinformujemy telefonicznie - mówi Radosław Grys powinno to potrwać nie więcej niż trzy dni. (jad)

Wrocławska firma nie odpuszcza

Wraca temat kasyna gry w Lesznie Wczoraj w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje społeczne w sprawie urządzenia w Lesznie kasyna gry. To już drugie podejście do tego tematu – w ubiegłym roku radni Leszna po protestach mieszkańców odrzucili projekt uchwały. Jednak firma, która chce kasyno urządzić złożyła ponowny wniosek – na tę samą lokalizację. O organizację w Lesznie kasyna gry stara się wrocławska firma Forgame. W ubiegłym roku złożyła ona wniosek o zgodę na prowadzenie tego typu działalności gospodarczej; przy ulicy Korfantego miała powstać świątynia hazardu z prawdziwego zdarzenia - z ruletką, Black Jackiem i pokerem. Jednak radni Leszna odrzucili projekt uchwały zezwalającej

na lokalizację kasyna. Decydujący wpływ na głosowanie miała postawa mieszkańców dzielnicy, w której kasyno miało powstać. Przybyli oni licznie na sesję i przekonywali, że takie sąsiedztwo będzie dla nich uciążliwe, a nawet niebezpieczne; wśród argumentów była nawet obawa przed wzrostem przestępczości, która ich zdaniem z hazardem się wiąże. Radni przyznali mieszkańcom rację, choć niektórzy nie wykluczali możliwości zgody na kasyno, jednak w innym miejscu. Tymczasem wrocławska firma nie zraziła się niepowodzeniem i złożyła w Urzędzie Miasta Leszna ponowny wniosek o zgodę na otwarcie lokalu. - W tej samej lokalizacji, czyli przy ul. Korfantego - powiedziała Radiu Elka Czesława Surmacz, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna - jednak wniosek wpłynął i musimy go rozpatrzyć. Sprawa wróci więc na jedną z najbliższych sesji Rady Miasta Leszna. Tym razem jednak prezydent zdecydował się na zorganizowanie wcześniej konsultacji społecznych. (jad)

Ciąg dalszy remontu na leszczyńskim dworcu

- Jeszcze w tym roku ma być przeprowadzony kolejny etap remontu dworca PKP w Lesznie – poinformował poseł Łukasz Borowiak. Z pisma, które otrzymał z Ministerstwa Transportu wynika, że przebudowane mają być torowiska, perony i przejścia podziemne w części obsługującej ruch Poznań-Wrocław.

Poseł Borowiak zapytał resort odpowiedzialny za PKP o wszystkie inwestycje, jakie są zaplanowane w tym roku w Wielkopolsce, w tym również w Lesznie. - Odpowiedź jest bardzo obszerna - informuje parlamentarzysta. Wiceminister Andrzej Massel wymienia szereg różnych zadań, które mają być podejmowane. Wśród nich wymienia też ciąg dalszy modernizacji leszczyń-

Fot. (2x) Arek Wojciechowski

Każdy może skorzystać z usługi

Prace mają być prowadzone po tej stronie dworca.

skiego dworca. Po niedawnym oddaniu do użytku wyremontowanego budynku dworcowego PKP przystępują do odnowy tego, co przy dworcu się mieści, przede wszystkim torów i peronów. Wymienione zostaną torowiska, rozjazdy i sieć trakcyjna torów nr 1 i 2 - czytamy w piśmie. To tory

obsługujące ruch na trasie E-59 Poznań-Wrocław. Poza tym zmodernizowane mają być perony nr 1 i 2: planowane jest dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych i przebudowa przejścia podziemnego. Wreszcie, na tych peronach zamontowane zostaną nowe megafony i wyświetlacze. Co ważne, wszystkie prace zaplanowane są jeszcze na ten rok. Z drugiej strony plany kolei nie mówią nic o pozostałych torach i peronach, które obsługują połączenia do Ostrowa czy Wolsztyna. (jad)

Jarek Adamek

Co się radnym śni Jakoś tak rok mija, jak dostąpiłem niewątpliwego zaszczytu wybrania mnie do jury konkursu na komiks promujący Leszno. Wybranie mnie do jakiegokolwiek jury schlebia mi jak mało co, więc wziąłem tę robotę od ręki, mimo że jak się okazało, była za darmochę. W dodatku wyszło na to, że mam gust, bo wygrał ten projekt, który mi się najbardziej podobał. Narysował go pan Wojtek Ejsmondt, człowiek niezwykle oryginalny w sposobie bycia i w podejściu do życia. Gdybym był niegrzeczny, nazwałbym go nieźle odjechanym. I nieźle odjechany był jego komiks. Najogólniej o królu Leszczyńskim. Jak wielokrotnie dawałem do zrozumienia za samym królem niekoniecznie przepadam, ale za wizją pana Wojtka i owszem. Nie będę się rozwodził nad treścią, ale chodziło o to, że podstarzały król na wygnaniu śni o dzisiejszym Lesznie, po którym go pan prezydent Malepszy oprowadza. Niby nic, ale narysowane tak pociesznie, że szapo ba. Zresztą mam nadzieję, że Urząd Miasta wreszcie komiks wyda – po to w końcu podobno konkurs robili, zdaje się – więc sobie Państwo zobaczycie sami. O królewskim śnie przypomniałem sobie, bo ostatnio swoje sny pokazała nam Platforma Obywatelska. Wyśniła ona sobie ładniejsze Leszno, przynajmniej gdzieniegdzie. Pamiętacie Państwo ich kampanię wyborczą, prawda? Całkiem udana była – zero gadania o złej władzy, przekrętach jakichś czy resentymen-

tach historycznych typu „better dead than red”. Sam pozytywny przekaz. Wielkie ekrany z widoczkami Placu Metziga, ul. Dąbrowskiego, żwirowni na Zaborowie. Wszystko w stylu: obecnie kicha w szmacie, ale jak wygramy... No więc wygrali i naród (ja też) zaczął delikatnie przypominać, że może warto by tak coś spełnić. Jak wszyscy wiemy, Platforma nie jest partią, która jeżeli mówi, że zrobi, to mówi. Więc się panie i panowie wzięli za robotę i oto tadaaam! Wystrzelili nam z aż trzema koncepcjami: Placem Metziga, Alejami 21 Października i parkiem przy Unii Europejskiej. No i oczywiście się zaczęło nie podobać. Że za dużo. Że za drogo. Że nierealne. Weźmy taki Plac Metziga. Koszula najbliższa ciału, w końcu to mój fyrtel. Piękna koncepcja. Tak, oczywiście martwi mnie, że wytną połowę parkingów. Czasem pół godziny jeżdżę w kółko, zanim znajdę miejsce, ostatnio nie znalazłem, dzięki czemu poznałem swojego dzielnicowego (pozdrawiam, Panie Sierżancie). Ale zdaje się że problem się nam wkrótce sam rozwiąże. Biorąc pod uwagę tempo znikania sklepów ze Starówki za jakiś rok nie będzie po co na Metziga wjeżdżać – więc miejsca postojowe będą potrzebne tylko mieszkańcom i turystom, którzy jakimś cudem do centrum zabłądzą. Się przynajmniej zachwycą przez chwilę – nową fontanną, płytami na ziemi czy amfiteatrem. A potem uciekną, bo dopadną ich zbierający „na chleb”. Aleje 21 Paź-

dziernika też się pięknie prezentują, choć bywam na nich dwa razy w roku, najczęściej wiosną, zanim przejdzie mi ochota na rower. Co do parku przy Unii Europejskiej nie mam zdania; najbliższy mnie park to Park Sztywnych (oficjalnie Heermanna), gdzie największą atrakcją... zaraz – tam nie ma żadnej atrakcji. Nawet ekshibcjonisty nie spotkasz. No, chyba że wdepniesz w psie g., ale tego pełno w całym mieście i do parków chodzić nie trzeba, żeby wdepnąć. Żeby nie było, że się tak strasznie planami Platformy zachwycam. Radni Lewicy swój rozum mają i skądinąd słusznie mówią, że może by tak najpierw Park Tysiąclecia skończyć. Pewnie. Tylko że jakoś tak ścibolicie na ten park, że prędzej się emerytury doczekam niż rewitalizacji. Dajcie raz a dobrze. Wiem, wiem – budżet. Zadłużenie. Oszczędności. Poważniejsze problemy są. Niby tak. Ale czemu sobie nie zafundować trochę ładnego miasta? Lublin takie coś zrobił, Toruń. No dobra – wielcy bogacze, więc poszukajmy czegoś z niższej półki. Oglądałem ostatnio, jak wygląda Bolesławiec. Mieścina prawie połowę mniejsza od Leszna. Z fantastycznie odnowioną Starówką. To jakieś sto kilometrów stąd, może warto więc wynająć busa, podjechać, pochodzić i popytać, jak się to robi. No chyba że mamy lepsze pomysły. Na pewno mamy. Pomysłów ci u nas dostatek. I z pewnością kiedyś je zobaczymy. W jakichś komiksach. Wyborczych na przykład.


14 marca 2012

Reklama

5


6

Wydarzenia

14 marca 2012

Na bieganie Strażnicy nigdy nie jest za późno z nowym autem Maratończyk przed 80-tką

Biegać można zacząć w każdym wieku. Sportowy życiorys Michała Szkudlarka z Przysieki Polskiej jest tego najlepszym przykładem. Zaczął po 60-tce i zdążył już przebiec czterdzieści maratonów. Choć w przyszłym roku skończy 80 lat, to nie zamierza wieszać butów na kołku.

Straż Miejska w Lesznie ma nowy samochód – srebrnego volkswagena caddy. - Nam się podoba, ciekawe co powiedzą mieszkańcy – mówi Roman Poprawski, zastępca komendanta jednostki. Auto ma też nowe oznakowanie, zgodne ze znowelizowanymi przepisami. Takie same otrzyma też używane do tej pory renault. Nowe auto Straż Miejska kupiła pod koniec ubiegłego roku. Dostawa trwała dwa miesiące, samochód trzeba było bowiem przystosować do potrzeb służby - przede wszystkim odpowiednio

oznakować. Zgodnie z nowymi przepisami od tego roku wszystkie auta Straży Miejskich w Polsce mają być srebrnego koloru, z niebieskimi pasami i żółtymi szachownicami na burtach. Poza tym na samochodzie jest herb Leszna i alarmowy numer telefonu Straży - 986. Podobne oznakowania będzie miało renault kangoo, używane do tej pory. Jednak nie zostanie ono przemalowane. - Nie ma takiej potrzeby - mówi Roman Poprawski - wymóg srebrnego lakieru dotyczy tylko nowych pojazdów. (jad)

- Obserwowałem tych nieco starszych biegaczy i pomyślałem, holender, czy ja nie mógłbym tak biegać? No i zacząłem, mając ponad 60 lat – wspomina pan Michał. Bieganie było kolejną dyscypliną sportu, której uprawianiem się zajął. – Na początku podnosiłem ciężary, przez 18 lat się tym zajmowałem. Miałem więc dobre podstawy siłowe i wytrzymałościowe do biegania długich dystansów. Gdy się biegnie 100 kilometrów w wieku 70 lat, trzeba mieć mocną górę, nie tylko nogi – podkreśla. Przygotowania do pierwszego maratonu w życiu nie trwały długo. - Rozpoczynałem od truchtania, a już po roku treningów wystartowałem we wrocławskim maratonie – wspomina biegacz z Przysieki. Przez 19 lat uprawiania biegów długodystansowych Michał Szkudlarek zaliczył 40

Pierwszeństwo mają dzieci z Leszna

Zapisz dziecko do przedszkola Rozpoczął się nabór dzieci do przedszkoli. - Miejsc z pewnością wystarczy dla 5- i 6-latków – mówi wiceprezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, przypominając jednocześnie, że pierwszeństwo w przyjmowaniu do placówek mają dzieci z Leszna.

Zapisy na następny rok szkolny w przedszkolach trwają od ubiegłego tygodnia. Urząd Miasta Leszna przypomina, że edukacja przedszkolna jest obowiązkowa dla pięciolatków, rodzice sześciolatków mają do wyboru przedszkole lub pierwszą klasę szkoły podstawowej. - Miejsc w leszczyńskich przedszkolach z pewnością dla nich wystarczy - zapewnia wiceprezydent Grzegorz Rusiecki. W Lesznie działa 15 przedszkoli samorządowych i 6 niepublicznych, które są przez miasto dotowane. Jeśli chodzi o młodsze dzieci wiceprezydent deklaruje, że będą przyjmowane do przedszkoli w miarę posiadanych przez nie wolnych miejsc. Zasadniczo przedszkola działają w ramach obwodów szkolnych, jednak rodzice mają swobodę w wyborze placówki. Grzegorz Rusiecki zastrzega jednak, że pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z Leszna i miejscowości z przyległych gmin, z

którymi miasto podpisało stosowne porozumienie, czyli Strzyżewic, Henrykowa, Książęcego Lasu,

Karczmy Borowej, Maryszewic i Gronówka. Nabór prowadzony będzie do końca marca. (jad)

Fot. Michał Konieczny

Jest ładne, oby też dobrze służyło

maratonów, pięć razy wystartował w biegu na dystansie stu kilometrów, sześć razy biegł w Katowicach w wyścigu na trzydzieste piętro, uczestniczył też w sztafetach olimpijskich zmierzających do Aten i Brukseli. Pan Michał skrupulatnie odnotowuje swoje starty. - Wszystko mam zapisane w czterech kronikach. Z wyliczeń wynika, że podczas treningów pokonałem 57 tysięcy kilometrów – zaznacza.

Choć biegacz z Przysieki Polskiej zbliża się do 80-tki, to nie zamierza zwalniać tempa. W ubiegłym roku przebiegł 11 półmaratonów i jeden maraton, w bieżącym planuje podobną ilość startów. W przyszłym, w którym będzie obchodził 80-te urodziny, 20-lecie biegania i 65-lecie uprawiania sportu, chciałby dwukrotnie stanąć na starcie maratonu. – Czuję się bardzo dobrze i jeszcze trochę pobiegam – mówi.


Program telewizyjny

ŚRODA

Program telewizyjny od 14.03 - 20.03.2012

HITY TYGODNIA

102 Dalmatyńczyki TVP 1, piątek, godz. 20.20 Kontynuacja fabularnej wersji 101 dalmatyńczyków. Przebiegła i zła Cruella De Mon (Glenn Close) wychodzi z więzienia za dobre sprawowanie. Zdawać by się mogło, że terapia behawioralna przyniosła rezultaty, a Cruella zrezygnowała z marzeń o futrze z psiej sierści. Obecnie uchodzi za wielką przyjaciółkę zwierząt, kupuje nawet podupadające schronisko dla psów. Wątpliwości co do jej prawdziwych intencji ma tylko pani kurator, Chloe Simon. I jak się okaże - słusznie. Biedne dalmatyńczyki znów znajdą się w niebezpieczeństwie. Sojusznikiem Cruelli jest tym razem francuski dyktator mody, Jean Pierre Le Pelt (Gerard Depardieu). Ich niecne zamiary będą się starali pokrzyżować Chloe i naiwny kierownik schroniska, Kevin Sheperd (Ioan Gruffudd).

14.03

TVP 1

TVP 2

POLSAT

5.20 Telezakupy 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.08 Polityka przy kawie 8.20 Zabawy z Lippy and Messy 8.30 Domisie - Zaginiony żółw 9.00 Budzik - Kraina bajek 9.30 Andzia (9) - serial 9.50 Pinky i Perky (15) - serial 10.10 Galeria (31) - serial 10.40 Klan (2248) - telenowela 11.05 Moda na sukces (5606) - serial 11.30 Pytając o Boga - magazyn 12.00 Wiadomości, Agrobiznes 12.30 Magazyn Rolniczy 12.45 Natura w Jedynce - Nil - Poszukiwacze źródła - odc. 3 - serial 13.50 Czterdziestolatek (6) - Włosy Flory, czyli labirynt - serial 15.00 Wiadomości 15.25 EUROexpress - magazyn 15.30 Jaka to melodia? 16.00 Ojciec Mateusz (83) - serial 17.00 Teleexpress 17.25 Galeria (32) - serial 17.50 Klan (2249) - telenowela 18.25 Jaka to melodia? 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.20 Kontrakt na zabijanie - film fabularny, HIT USA, Niemcy, reż. Bruce Beresford, wyk. John Cusack, Morgan Freeman, Megan Dodds 22.05 Na pierwszym planie - program Piotra Kraśki 23.05 Dok szok - Pieski świat I, cz. 2 - film dok. 0.05 Kino nocnych marków - Trudno zapomnieć - film fabularny, USA, Kanada, reż. Victor Sarin, wyk. Chad Everett, Douglas Bristow, Owen Sejake 1.50 Kino nocnych marków - Praga - żelazna kurtyna - film fabularny, Niemcy, reż. Lutz Konermann, wyk. Anneke Kim Sarnau, Christoph Bach, Valerie Koch 3.25 Bezgranicznie kulturalni 3.45 Zagadkowa Jedynka

5.25 Dwie strony medalu (78) - serial 5.50 Pogoda na piątek (9) - serial 6.45 Telezakupy 7.25 Na dobre i na złe (385) - Problem wagi ciężkiej - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 10.55 Święto Purim - modlitwy w warszawskiej synagodze 11.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 12.30 Sąsiedzi (137) Mądre posunięcie - serial 12.55 Barwy szczęścia (720) - serial 13.35 Szansa na sukces - Ania Rusowicz 14.40 Dla niesłyszących - M jak miłość (899) - serial 15.30 Biegi narciarskie - PŚ - Sztokholm - sprint 15.45 Biegi narciarskie - PŚ - Sztokholm - sprint 18.00 Panorama 18.25 Sport Telegram 18.40 Reporter Polski - magazyn 19.05 Rodzinka.pl (29) - Dzień ojca - serial 19.35 Polska bez fikcji - Krótka historia o zabijaniu w jednym ujęciu - reportaż 19.50 Polska bez fikcji - Niebo - film dok. 20.10 Barwy szczęścia (721) - serial 20.45 Ja to mam szczęście! (3) - serial 21.15 Ja to mam szczęście! (4) - serial 21.50 Kino na maksa - Kosmiczne jaja - koHIT media, USA, reż. Mel Brooks, wyk. Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy, Daphne Zuniga, Joan Rivers 23.35 Powrót do życia - s. II (16) - Płatny zabójca - serial 0.30 Herosi, s. 3 (8) - Złoczyńcy - serial 1.25 Kosmiczne jaja - komedia, USA, reż. Mel Brooks, wyk. Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy, Daphne Zuniga, Joan Rivers 3.00 Chłop i baba (2) - Obiecanki czyli cacanki - serial 3.30 Polska bez fikcji - Krótka historia o zabijaniu w jednym ujęciu - reportaż 3.40 Polska bez fikcji - Niebo - film dok. 3.55 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Przygody Animków 8.00 Pinky i Mózg 8.30 Miś Yogi 8.40 Miś Yogi 8.50 Miś Yogi 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Hotel 52 - serial 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport 19.30 Świat według Kiepskich 20.30 Studio sport 20.45 Mecz Real Madryt - CSKA Moskwa 23.00 Liga Mistrzów UEFA - skróty meczów 23.45 Charlie Bartlett - komediodramat, USA, HIT 2007, reż. Jon Poll, wyk. Anton Yelchin, Robert Downey Jr, Hope Davis, Kat Dennings, Tyler Hilton Komediodramat w gwiazdorskiej obsadzie. Bogaty nastolatek Charlie Bartlett bezskutecznie próbuje przystosować się do nowej szkoły prowadzonej przez wiecznie zmęczonego dyrektora Gardnera. Kiedy zaczyna rozumieć hierarchię panującą w tej instytucji, jego urok osobisty i łatwość nawiązywania kontaktów powalają mu zostać kimś przypominającym szkolnego psychologa, udzielającym rad i okazjonalnie wypisującym receptę potrzebującym kolegom. Wkrótce Charlie zaczyna brać sobie do serca własne porady… 1.45 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 2.15 Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu

TVN

TVN 7

TV 4

7.30 Julia - telenowela 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej - serial 11.40 Teraz albo nigdy 12.40 Ostry dyżur - serial 13.40 Ukryta prawda - serial 14.40 Detektywi - serial 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku 16.55 Ukryta prawda - serial 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial 19.00 Fakty, Sport 19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 You can dance - Po prostu tańcz!

6.15 W roli głównej - Shazza 6.45 W roli głównej - Piotr Rubik 7.15 Teresa - telenowela 8.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.15 Przyjaciele - serial 10.20 Dr House I - serial 11.20 Mango Telezakupy 12.55 Detektyw Monk - serial 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 14.55 Teresa - telenowela 15.55 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze - serial 16.55 Kryminalni - serial 18.00 Detektyw Monk - serial 19.00 Dr House I - serial

22.30 Szept - horror, USA 2007, reż. Stewart HIT Hendler, wyk. Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Blake Woodruff, Joel Edgerton, Michael Rooker 0.25 Milion w minutę - teleturniej 1.30 Uwaga! 1.45 Arkana magii - program interaktywny 3.05 Rozmowy w toku 4.00 Nic straconego

20.00 Chłopcy z ferajny - film sensacyjny, USA HIT 1990, reż. Martin Scorsese, wyk. Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine BraccoFrank Sivero 23.00 Bez śladu - serial 23.55 Małe dzieci - film obyczajowy, USA 2006, reż. Todd Field, wyk. Kate Winslet, Patrick Wilson, Jennifer Connelly, Gregg Edelman, Noah Emmerich 2.40 Arkana magii - program interaktywny 4.40 Koniec programu

5.00 Inspektor Gadget 5.25 Morze miłości - serial 6.15 Muzyczne listy 7.20 Słoneczny patrol 8.25 Dziewczyny z fortuną 9.05 TV Market 9.25 Triumf miłości 10.25 Kiedy się zakocham… 11.25 Kiedy się zakocham… 12.25 Muzyczne listy 13.30 Inspektor Gadget 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Morze miłości - serial 16.00 Gliniarze z Melbourne 2 17.00 Kiedy się zakocham… 18.00 Kiedy się zakocham… 19.00 Triumf miłości 20.00 Bruce Lee - Legenda Kung Fu I - film Chiny, 2008 21.55 Bestie z morza - film USA, 1999, reż. HIT Bob Misiorowski, wyk. Casper Van Dien, Ernie Hudson, Jenny McShane, Tony Caprari, Paul Ditchfield 0.00 Osobliwości kulturowe Culture X Singapur, 2009 1.00 Film erotyczny 2.00 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.15 To był dzień - program publicystyczny 3.15 To był dzień na świecie - program publicystyczny 3.40 Muzyczne listy 4.30 Zakończenie programu

TV POLONIA

TVP INFO

TV PULS

12.05 Barwy szczęścia (541) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Życie nad rozlewiskiem (2) - serial 13.45 Kabaretowy Klub Dwójki 14.45 Kto za to zapłaci? - program Tadeusza Mosza i Jana Wróbla 15.35 Złotopolscy (388) - telenowela 16.05 Kultura, głupcze - magazyn 16.40 Notacje - cykl dok. 17.00 Galeria (21) - serial 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress - magazyn 17.55 Kraj się śmieje - stresy i emocje 18.55 Wilnoteka 19.15 Barwy szczęścia (541) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.45 Warto kochać (1) - serial 22.00 Polonia 24 22.45 Kabaretowy Klub Dwójki 23.50 Na pierwszym planie - program Piotra Kraśki 0.45 Galeria (21) - serial 1.15 Podróż za jeden uśmiech (4) - Grzybobranie - serial

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30 Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.24 Serwis Info 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 Wyklęci przez Bogów - film dok. 0.40 Minęła 20ta 1.30 Telekurier 1.50 Serwis Info 2.45 Polska według Kreta - magazyn 3.10 Raport z Polski 3.30 Było, nie minęło 3.55 Wyklęci przez Bogów - film dok. 5.10 Reportaż TVP INFO 5.20 Reportaż TVP INFO

6.00 Muzyczny budzik 7.00 Burza uczuć - telenowela 8.00 Chłopi 9.00 Pokojówka na Manhattanie telenowela10.00 Gra o życie 11.00 Niezwykłe przypadki medyczne - serial dokumentalny 12.00 Taki jest świat - Pod lupą 13.00 Ja Wam pokażę! 14.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela15.00 Łowcy skarbów 16.00 Gra o życie 17.00 Jednostka specjalna 18.00 Yogi - łowca skarbów 18.30 Nowe przygody Toma i Jerry’ego - serial animowany 19.00 Chip i Dale - serial animowany 19.30 Timon i Pumba - serial animowany 20.00 Tajemnicza wyspa 22.10 Przepowiednia końca świata 0.00 Goło i wesoło 1.00 Ja Wam pokażę! 2.00 Noce i dnie 3.00 Zobacz to!

Lejdis TVN, sobota, godz. 21.30 Komedia o perypetiach czterech kobiet usiłujących poradzić sobie ze zwariowanym życiem, które nigdy nie wygląda tak, jak się je sobie zaplanuje. Bohaterki znają się od dzieciństwa, mieszkały przez lata w jednej warszawskiej kamienicy, bawiły się na podwórku-studni i chodziły do tej samej szkoły. Potem ich losy potoczyły się kompletnie inaczej: Łucja samotnie wychowuje dorastającego syna Szymka, uczy biologii w katolickim gimnazjum i z uporem wiąże się z niewłaściwymi facetami. Korba to demon kobiecości zirytowany nie przynoszącą satysfakcji posadą. Monia ma wszystko, co potrzebne jest kobiecie, by czuć się szczęśliwą - tak się jednak nie dzieje. A Gośka nie może zrealizować największego marzenia - zajść w ciążę.

Tylko taniec TVP 2, sobota, godz. 22.20

Dziewczyna z Alabamy TVP 1, niedziela, godz. 21.20 Melanie Carmichael (brawurowa Reese Witherspoon) jest śliczną i utalentowaną, nowojorską projektantką mody. Życie układa się jej jak w bajce, a do pełnego szczęścia brakuje tylko wystawnego ślubu. Wygląda jednak na to, że i ten cel zostanie osiągnięty, bo o rękę Melanie stara się najlepszy z możliwych kandydatów: młody, bogaty, świetnie zapowiadający się polityk, Andrew Hennings (Patrick Dempsey). Jest tylko jeden mały problem. Melanie wyjeżdżając z rodzinnej Alabamy, zostawiła tam męża - ukochanego z czasów szkolnych. Nim, więc poślubi księcia z Nowego Jorku, będzie musiała wrócić do miasteczka Pigeon Creek i uzyskać rozwód...

© www.telepress24.com telepress24@gmail.com

W scenerii słynnych klubów Chicago rozgrywa się opowieść o młodym pokoleniu utalentowanych ludzi, dla których taniec jest treścią życia. Ludzi takich jak Lauryn Kirk. Lauryn opuszcza rodzinne miasteczko i wyrusza na podbój Chicago uzbrojona jedynie w surowy, nieoszlifowany talent taneczny i marzenia o wielkiej sławie, której początkiem miałaby być nauka w prestiżowej szkole tańca. Niestety, konfrontacja własnych umiejętności z tym, jak oceniają je profesjonaliści, jest dla niej wielkim rozczarowaniem. Wkrótce w jednej z knajpek poznaje Danę, dziewczynę, która dobrze wie, jak ciężko zaistnieć w tańcu. Dana zabiera ją pod swój dach, a następnie zaprowadza ją do klubu tanecznego, gdzie dziewczyna pracuje jako księgowa, a po pewnym czasie… tancerka. Upór i marzenie o dostaniu się do szkoły tańca powodują, iż Lauryn postanawia jeszcze raz spróbować swoich sił na przesłuchaniu do szkoły

EUROSPORT

TELE 5

POLSAT 2

8.30 Magazyn Olimpijski 9.00 FIA WTCC. WTCC od środka 9.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming 10.30 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo 11.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming 12.00 Tenis. Turniej WTA, Indian Wells 14.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming 15.45 Biegi narciarskie. PŚ, Sztokholm 17.15 Skoki narciarskie. PŚ, Oslo 18.00 Piłka nożna. Liga Mistrzów kobiet 20.00 Wednesday Selection 20.05 Jeździectwo. Magazyn Riders Club 20.10 Golf. World Golf Championships, Cadillac Championship 21.10 Golf Club 21.15 Yacht Club 21.20 Wednesday Selection 21.30 Tenis. Turniej WTA, Indian Wells 23.15 Biegi narciarskie. PŚ, Sztokholm 0.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming 0.45 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming

6.20 Werdykt 3 - program sądowy 7.00 Telezakupy 10.00 Kosmica TV 12.00 Kraina piękna - dramat, Kanada 2006, reż. Robert Budreau, wyk. Roy Dupuis, Jane McGregor, Gordon Tootoosis 14.05 Jurajscy wojownicy - serial 14.55 Mega katastrofy - serial 15.55 Tropiąc potwory - serial 16.55 Jurajscy wojownicy - serial 17.55 Mega katastrofy - serial 18.55 Tropiąc potwory - serial 19.55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy 20.05 Apokalipsa - film science fiction, USA/Słowacja 1997, reż. Albert Pyun, wyk. Rutger Hauer, Shannon Whirry, Norbert Weisser, Tina Cote 21.50 Do diabła z kryminałem 4 - serial 22.50 Akcja ratunkowa - serial 23.55 Lub czasopisma - program rozrywkowy 0.10 Niegrzeczne dziewczęta - film erotyczny

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.35 Awantura o kasę 8.30 Pierwsza miłość 9.15 Malanowski i Partnerzy 9.45 Rodzina zastępcza 10.35 Pensjonat pod Różą 11.35 Awantura o kasę 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy 13.30 Świat według Kiepskich 14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Państwo w Państwie 16.00 Samo życie 16.30 Pensjonat pod Różą 17.25 Linia Życia 18.00 Wydarzenia 18.30 Interwencja 19.00 Dlaczego ja? 20.00 Wydarzenia 20.45 Pierwsza miłość 21.30 Linia Życia 22.00 Rodzina zastępcza 23.00 Świat według Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Malanowski i Partnerzy 1.00 Linia Życia 1.30 Kobieta Cafe 2.15 Interwencja 2.30 Wydarzenia 3.00 Samo życie 3.25 Pierwsza miłość

7


8

Program telewizyjny

CZWARTEK

15.03 PIĄTEK

16.03

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

5.20 Telezakupy 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.08 Polityka przy kawie 8.20 Domisie - Rozśmieszacze 8.50 Dlaczego? Po co? Jak? 9.10 Mysia Klinika i Doktorek Humorek (10) 9.35 Była sobie Ziemia (15) - serial 10.05 Galeria (32) - serial 10.35 Klan (2249) - telenowela 11.00 Moda na sukces (5607) - serial 11.25 My Wy Oni - magazyn 12.00 Wiadomości, Agrobiznes 12.30 To się opłaca - magazyn 12.45 Natura w Jedynce - Mordercza broń - Broń Chemiczna - serial 13.30 Czterdziestolatek (7) - Judym, czyli czyn społeczny - serial 15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress - magazyn 15.30 Jaka to melodia? 16.00 Ranczo (67) - Kozi róg - serial 17.00 Teleexpress 17.20 Galeria (33) - serial 17.50 Klan (2250) - telenowela 18.20 Jaka to melodia? 19.00 Wieczorynka 19.10 Tomek i przyjaciele (2) - serial 19.30 Wiadomości, Sport 20.20 Ojciec Mateusz (84) - Rocznica - serial 21.20 Sprawa dla reportera 22.20 Polskie Oko, Polski Pazur - Przeżyć Afganistan - film dok. 23.25 Licencja na film - Praga - żelazna kurHIT tyna - film fabularny, Niemcy, reż. Lutz Konermann, wyk. Anneke Kim Sarnau, Christoph Bach, Valerie Koch 1.15 Kino nocnych marków - Na wolność - dramat, Polska, reż. Andrzej Konic, wyk. Katarzyna Walter, Irena Kownas, Eugeniusz Kamiński, Jan Pęczek, Krzysztof Bauman, Roman Kosierkiewicz, Hanna Lachman, Lidia Michałuszek, Paweł Nowisz, Józef Pieracki 2.55 Notacje - Kazimierz Wiśniak. Teatralna trójca - cykl dok. 3.05 Zagadkowa Jedynka

5.25 Dwie strony medalu (79) - serial 5.50 Pogoda na piątek (10) - serial 6.45 Telezakupy 7.20 Na dobre i na złe (386) - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.15 Reporter Polski - magazyn 11.50 Pożyteczni.pl 12.20 Familiada - teleturniej 12.50 Sąsiedzi (138) - serial 13.20 Barwy szczęścia (721) - serial 13.55 Postaw na milion - teleturniej 14.55 Chłopi (9) - Wielkanoc - serial 16.00 Panorama 16.20 Taka przyjaźń zdarza się raz - film dok. 17.20 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18.00 Panorama 18.25 Sport Telegram 18.40 Reporter Polski - magazyn 19.05 Rodzinka.pl (30) - serial 19.35 Polska bez fikcji - Oj Boże, Drogi Boże - film dok. 19.50 Polska bez fikcji - Konkurs - film dok. 20.10 Barwy szczęścia (722) - serial 20.45 Magia kłamstwa (5) - serial 21.35 Felieton Kocham Kino 21.45 Wszyscy jesteśmy Chrystusami HIT - dramat, Polska, reż. Marek Koterski, wyk. Marek Kondrat, Andrzej Chyra, Michał Koterski, Janina Traczykówna, Małgorzata Bogdańska, Tomasz Sapryk, Marcin Dorociński, Bożena Adamek 23.45 Świat bez tajemnic - Rosja kontra Zachód - nowa Zimna Wojna - Nowy rozdział (4) - serial 0.55 Magia kłamstwa (5) - serial 1.50 Wszyscy jesteśmy Chrystusami - dramat, Polska, reż. Marek Koterski, wyk. Marek Kondrat, Andrzej Chyra, Michał Koterski, Janina Traczykówna, Małgorzata Bogdańska, Tomasz Sapryk, Marcin Dorociński, Bożena Adamek 3.35 Art Noc - Izrael - live - koncert 4.20 Sława i chwała (1) - serial 5.15 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Przygody Animków 8.00 Pinky i Mózg 8.30 Pies Huckleberry 8.40 Pies Huckleberry 8.50 Pies Huckleberry 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Szpilki na Giewoncie 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy Do biura Malanowskiego zgłasza się Paweł Molak. Młody mężczyzna roztrzęsionym głosem wyznaje, że chyba został zgwałcony. Ostatnią rzeczą, jaką Paweł pamięta, jest wizyta w nocnym klubie, w którym spotkał się ze swoją byłą dziewczyną, Ewą Bartkowską. Paweł, który rozstał się z Ewą w przykrych okolicznościach, podejrzewa, że to właśnie ona w akcie zemsty zaaranżowała gwałt na nim. 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia 19.20 E.Wedel - Wygraj Bilety na UEFA EURO 2012 19.25 Sport 19.35 Świat według Kiepskich 20.00 CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku 21.00 Hotel 52 - serial 22.00 Szpilki na Giewoncie 23.00 Kości - serial 0.00 Kości - serial 1.00 Zakończenie programu

5.20 Telezakupy 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.08 Polityka przy kawie 8.25 Domisie - Walizka z bajką 8.55 Moliki książkowe 9.10 I kudłate i łaciate (9) 9.30 Andzia (10) - serial 9.45 Pinky i Perky (16) - serial 10.05 Galeria (33) - serial 10.35 Klan (2250) - telenowela 11.00 Moda na sukces (5608) - serial 11.30 EURO wg Gesslera 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.30 Po sąsiedzku - magazyn 12.45 Natura w Jedynce - Niedźwiedzie w ukrytej kamerze - film dok. 13.50 Czterdziestolatek (8) - Otwarcie Trasy, czyli czas wolny - serial 14.50 Wiadomości 15.05 Skoki Narciarskie - PŚ - Planica - LOTY 17.05 Teleexpress 17.25 Galeria (34) - serial 17.50 Klan (2251) - telenowela 18.25 Jaka to melodia? 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.20 Hit na piątek - 102 Dalmatyńczyki - film HIT fabularny, USA, reż. Kevin Lima, wyk. Glenn Close, Gerard Depardieu, Ioan Gruffudd, Alice Evans 22.15 Wiesz co dobre - Elitarni - dramat, Brazylia, Holandia, Argentyna, USA, reż. José Padilha, wyk. Wagner Moura, Caio Junqueira, Andre Ramiro 0.15 Kino nocnych marków - Szczyt, cz. 1 - serial 2.00 Kino nocnych marków - Bajki na dobranoc - dramat, Polska, reż. Sławomir Idziak, wyk. Michał Bajor, Zofia Mrozowska, Wiesław Michnikowski, Halina Łabonarska, Małgorzata Zajaczkowska 3.30 Zagadkowa Jedynka 4.30 Zakończenie dnia

5.25 Dwie strony medalu (80) - serial 5.50 Pogoda na piątek (11) - serial 6.45 Telezakupy 7.25 Na dobre i na złe (387) - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.05 Reporter Polski - magazyn 11.20 Reporter Polski - magazyn 11.40 Sztuka życia 12.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej 12.45 Barwy szczęścia (722) - serial 13.15 Biegi narciarskie - PŚ - Falun - 2, 5 km stylem dowolnym 13.30 Biegi narciarskie - PŚ - Falun - 2, 5 km stylem dowolnym 14.30 Ekstrasy - Kabaretowy Klub Dwójki 14.55 Chłopi (10) - Śmierć Boryny - serial 16.00 Panorama 16.20 Poziom 2.0 (73) - magazyn 17.20 XIII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2011 - W górę smyki! - widowisko rozrywkowe 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.40 Reporter Polski - magazyn 19.05 Rodzinka.pl (31) - Urodziny Kacperka - serial 19.30 Polska bez fikcji - Krajobraz nizinny z kołyską - film dok. 20.10 Na dobre i na złe (477) - serial 21.15 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa 22.50 Alibi na piątek - Policyjna opowieść 3. HIT Superglina - film akcji, Hong Kong, reż. Stanley Tong, wyk. Jackie Chan, Michelle Yeoh, Maggie Cheung, Wah Yuen, Kenneth Tsang 0.35 Bitwa na głosy - after party 0.50 Zemsta niedźwiedzicy - film fabularny, USA, reż. David DeCoteau, wyk. Tyler Hoechlin, Kate Todd, Graham Kosakoski 2.25 Policyjna opowieść 3. Superglina - film akcji, Hong Kong, reż. Stanley Tong, wyk. Jackie Chan, Michelle Yeoh, Maggie Cheung, Wah Yuen, Kenneth Tsang 4.05 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Przygody Animków 8.00 Scooby Doo 8.30 Yogi Bear Show 8.40 Yogi Bear Show 8.50 Yogi Bear Show 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Dom nie do poznania 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport 19.30 Świat według Kiepskich 20.00 Tylko taniec - Got to Dance 21.35 Fantastyczna czwórka - film fantaHIT styczny, USA, 2004, reż. Tim Story, wyk. Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian McMahon Ekranizacja jednego z najbardziej znanych komiksów z wydawnictwa Marvel. Wynalazca, astronauta i naukowiec dr Reed Richards staje na czele ekspedycji, która wyruszy na spotkanie kosmicznej burzy. Ma nadzieję, że dzięki wyprawie uda mu się rozszyfrować zagadki kodu genetycznego człowieka, a zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystać dla dobra całego rodzaju ludzkiego. Początkowo ekspedycja przebiega bez najmniejszych niespodzianek… 23.45 Zachować twarz - komediodramat, USA, 2004, reż. Alice Wu, wyk. Michelle Krusiec, Guang Lan Koh, Jessica Hecht, Jin Wang, Joan Chen, Lynn Chen 1.50 Zagadkowa noc 3.00 Tajemnice losu

TVN

TVN 7

TV 4

TVN

TVN 7

TV 4

7.30 Julia - telenowela 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej - serial 11.40 Teraz albo nigdy 12.40 Ostry dyżur - serial 13.40 Ukryta prawda - serial 14.40 Detektywi - serial 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku - talk show 16.55 Ukryta prawda - serial 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial 19.00 Fakty, Sport 19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 Kuchenne rewolucje

7.15 Teresa - telenowela 8.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.15 Kryminalni - serial 10.20 Dr House I - serial 11.20 Mango Telezakupy 12.55 Detektyw Monk - serial 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 14.55 Teresa - telenowela 15.55 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze - serial 16.55 Kryminalni - serial 18.00 Detektyw Monk - serial 19.00 Dr House I - serial 20.00 Reguły gry - serial

7.30 Julia - telenowela 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej - serial 11.40 Teraz albo nigdy 12.40 Ostry dyżur - serial 13.40 Ukryta prawda - serial 14.40 Detektywi - serial 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku 16.55 Ukryta prawda - serial 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial 19.00 Fakty, Sport 19.50 Uwaga!

6.15 W roli głównej - Olivier Janiak 6.45 W roli głównej - Anna Mucha 7.15 Teresa - telenowela 8.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.15 Kryminalni - serial 10.20 Dr House I - serial 11.20 Mango Telezakupy 12.55 Detektyw Monk - serial 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 14.55 Teresa - telenowela 15.55 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze - serial 16.55 Kryminalni - serial 18.00 Detektyw Monk - serial

22.30 Na zabójczej ziemi - film sensacyjny, HIT USA 1994, reż. Steven Seagal, wyk. Steven Seagal, Michael Caine, Joan Chen, John C. McGinley, R. Lee Ermey 0.30 Woli i Tysio na pokładzie 1.10 Uwaga! 1.25 Arkana magii - program interaktywny 2.45 Rozmowy w toku - talk show

20.40 Vabank II czyli riposta - komedia, Polska HIT 1984, reż. Juliusz Machulski, wyk. Jan Machulski, Leonard Pietraszak, Witold Pyrkosz, Bronisław Wrocławski, Ewa Szykulska, Marek Walczewski, Elżbieta Zającówna 22.40 Dwóch i pół - serial 23.15 Californication III - serial 23.55 Egzekutor - film sensacyjny, USA 1976, reż. James Fargo, wyk. Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino 1.55 Arkana magii - program interaktywny 4.00 Pascal. po prostu gotuj

5.00 Dekoratornia 5.25 Morze miłości - serial 6.15 Muzyczne listy 7.20 Słoneczny patrol 8.25 Dziewczyny z fortuną 9.05 TV Market 9.25 Triumf miłości 10.25 Kiedy się zakocham… 11.25 Kiedy się zakocham… 12.25 Muzyczne listy 13.30 Dekoratornia 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Morze miłości - serial 16.00 Gliniarze z Melbourne 2 17.00 Kiedy się zakocham… 18.00 Kiedy się zakocham… Dramatyczna historia miłości Renaty i Jeronima, którym na drodze do szczęścia staje podstępne kłamstwo i zdrada. Akcja serialu rozgrywa się na przemian w tętniącym życiem Mexico City i w malowniczej scenerii winnic Doliny Gwadelupy, jednego z najpiękniejszych regionów północnego Meksyku. 19.00 Liga Europejska 21.00 Bruce Lee - Legenda Kung Fu II - film Chiny, 2008 23.10 Magazyn Ligi Europejskiej 23.45 CSI: Kryminalne zagadki Miami CSI: Miami 8 wyk. David Caruso 0.45 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 1.00 Zakończenie programu

20.00 Madagaskar - komedia, USA 2005, reż. Eric Darnell, Tom McGrath, wyk. Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen 21.50 Krwawy diament - film sensacyjny, HIT Niemcy/USA 2006, reż. Edward Zwick, wyk. Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, Arnold Vosloo, Antony Coleman 0.40 Kuba Wojewódzki 1.45 Uwaga! 2.00 Arkana magii - program interaktywny 3.20 Rozmowy w toku 4.15 Nic straconego

19.00 Dr House I - serial 20.00 Złote dziecko - komedia, USA 1986, HIT reż. Michael Ritchie, wyk. Eddie Murphy, Charles Dance, Charlotte Lewis, J.L. Reate, Victor Wong, Randall ‘Tex’ Cobb 22.00 Egzekutor - film sensacyjny, USA 1976, reż. James Fargo, wyk. Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino 0.00 Shootfighter. Na śmierć i życie - film sensacyjny, USA 1992, reż. Patrick Allen, wyk. Bolo Yeung, Maryam D’Abo 2.00 Arkana magii - program interaktywny 4.00 Pascal. po prostu gotuj

6.00 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 6.15 Muzyczne listy 7.20 Słoneczny patrol 8.25 Dziewczyny z fortuną 9.05 TV Market 9.25 Happy Hour 10.25 Kiedy się zakocham… 11.25 Kiedy się zakocham… 12.25 Muzyczne listy 13.30 V - Max 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Morze miłości - serial 16.00 Gliniarze z Melbourne 2 17.00 Kiedy się zakocham… 18.00 Kiedy się zakocham… 19.00 Galileo Extra 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami CSI: Miami 8 wyk. David Caruso 21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami CSI: Miami 8 wyk. David Caruso 22.00 Osobliwości kulturowe Culture X Singapur, 2009 23.00 Film erotyczny 0.55 CSI: Kryminalne zagadki Miami CSI: Miami 8 wyk. David Caruso 1.55 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.10 To był dzień - program publicystyczny 3.10 To był dzień na świecie - program publicystyczny 3.35 Muzyczne listy 4.25 Zakończenie programu

TV POLONIA

TVP INFO

TV PULS

TV POLONIA

TVP INFO

TV PULS

12.05 Barwy szczęścia (542) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (880) - serial 13.45 De Mono w Lapidarium, cz. 2 - koncert 14.45 Na pierwszym planie - program Piotra Kraśki 15.35 Złotopolscy (389) - telenowela 16.05 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 16.30 Sztuka życia - magazyn 17.00 Galeria (22) - serial 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress - magazyn 17.55 Kraj sie śmieje - Stresy i emocje 18.35 Życie to nie kabaret… 18.55 Alchemia zdrowia i urody 19.15 Barwy szczęścia (542) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.45 Komisarz Alex (2) - Uniknąć śmierci - serial 22.00 Polonia 24 22.45 Glina (23) - serial 23.40 Niedokończona historia. marzec 68 - film dok.

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30 Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.24 Serwis Info 22.30 Jan Pospieszalski. Bliżej - program publicystyczny 23.45 Sportowy Wieczór 0.00 Gwałt na wojnie - film dok. 1.10 Minęła 20ta 1.55 Telekurier 2.15 Serwis Info 2.23 Jan Pospieszalski. Bliżej - program publicystyczny 3.30 Polska według Kreta - magazyn

7.00 Burza uczuć - telenowela 8.00 Ja Wam pokażę! 9.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela10.00 Gra o życie 11.00 Gliniarz z Memphis 12.00 Do góry nogami! 13.00 Nad Niemnem 14.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela15.00 Łowcy skarbów 16.00 Gra o życie 17.00 Jednostka specjalna 18.00 Yogi - łowca skarbów 18.30 Nowe przygody Toma i Jerry’ego - serial animowany 19.00 Chip i Dale - serial animowany 19.30 Timon i Pumba - serial animowany 20.00 Niezłomny 22.20 Obława 0.30 Goło i wesoło 1.00 Do góry nogami! 2.00 Nad Niemnem 3.00 Zobacz to!

12.05 Dwie strony medalu (66) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (881) - serial 14.20 Niedokończona historia. marzec 68 - film dok. 15.35 Złotopolscy (390) Erotyczna noc poślubna - telenowela 16.05 Smaki polskie - Pierogi ruskie 16.20 Polska według Kreta - Białka i Bukowina Tatrzańska - magazyn 17.00 Galeria (23) - serial 17.30 Teleexpress 17.55 Poziom 2.0 (73) - magazyn 18.55 Magazyn Medyczny - SPECT - CT, cz. II 19.15 Dwie strony medalu (66) - serial 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.45 Na dobre i na złe (472) - Zanim będzie za późno - serial 22.00 Polonia 24 22.45 Szczęśliwego Nowego Jorku - film obyczajowy 0.20 32. Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark 2011

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30 Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info 20.10 Forum 21.05 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.24 Serwis Info 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 Krwawe rubiny Czerwonych Khmerów - film dok. 0.35 Forum 1.25 Telekurier 1.45 Serwis Info 2.45 Było, nie minęło 3.10 Raport z Polski 3.30 Reportaż TVP INFO 3.40 Reportaż TVP INFO 3.55 Krwawe rubiny Czerwonych Khmerów - film dok. 4.50 Telekurier

6.00 Muzyczny budzik 7.00 Burza uczuć - telenowela 8.00 Nad Niemnem 9.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela10.00 Gra o życie 11.00 Potęga przyrody 12.00 Taki jest świat 13.00 Noce i dnie 14.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela15.00 Łowcy skarbów 16.00 Gra o życie 17.00 Jednostka specjalna 18.00 Yogi - łowca skarbów 18.30 Nowe przygody Toma i Jerry’ego - serial animowany 19.00 Chip i Dale - serial animowany 19.30 Timon i Pumba - serial animowany 20.00 Alarm 22.00 Goło i wesoło 23.00 Tunel śmierci 1.00 Taki jest świat - Pod lupą 2.00 Taki jest świat 3.00 Zobacz to!

EUROSPORT

TELE 5

POLSAT 2

EUROSPORT

TELE 5

POLSAT 2

8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming, Austria 9.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming, Austria 10.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming, Austria 11.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming, Austria 12.00 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 13.00 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway, Irlandia 17.00 Piłka nożna. Liga Mistrzów kobiet, 19.00 Tenis. Turniej WTA, Indian Wells, Stany Zjednoczone 20.45 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway, Irlandia 23.00 Poker. European Poker Tour 0.00 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 1.00 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming, Austria

6.20 Werdykt 3 - program sądowy 7.00 Telezakupy 10.00 Kosmica TV 12.00 Mroczne serce - western 14.20 Jurajscy wojownicy - serial 15.20 Mega katastrofy - serial 16.20 Tropiąc potwory - serial 17.20 Jurajscy wojownicy - serial 18.15 Mega katastrofy - serial 19.15 Tropiąc potwory - serial 20.20 Ponad prawem - film akcji, USA 2002, reż. Jorge Montesi, wyk. Cynthia Rothrock, Seamus Dever, Jessica Stier, Jeff Wincott, Stephen Macht 22.05 Do diabła z kryminałem 4 - serial 23.05 Akcja ratunkowa - serial 0.15 Lub czasopisma - program rozrywkowy 0.30 Podniecający miesiąc miodowy - film erotyczny 2.00 Nocny patrol

6.00 Nowy dzień z Polsat News - 7.35 Awantura o kasę 8.30 Pierwsza miłość 9.15 Malanowski i Partnerzy 9.45 Rodzina zastępcza 10.35 Pensjonat pod Różą 11.35 Awantura o kasę 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy 13.30 Świat według Kiepskich 14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Psie serce 16.00 Samo życie 16.30 Pensjonat pod Różą 17.25 Linia Życia 18.00 Wydarzenia 18.30 Interwencja 19.00 Dlaczego ja? 20.00 Wydarzenia 20.45 Pierwsza miłość 21.30 Linia Życia 22.00 Rodzina zastępcza 23.00 Świat według Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Malanowski i Partnerzy 1.00 Linia Życia 1.30 Kobieta Cafe 2.15 Interwencja 2.30 Wydarzenia 3.00 Samo życie 3.25 Pierwsza miłość

8.30 Sporty Motorowe. Magazyn Test Drive 9.30 Piłka nożna. Liga Mistrzów kobiet 10.15 Piłka nożna. Liga Mistrzów kobiet 11.00 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 12.00 Piłka nożna. Liga Mistrzów 12.15 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk, Rosja 13.00 Piłka nożna. Liga Europy, 13.15 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 14.15 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk, Rosja 15.45 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 17.45 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway, Irlandia 19.00 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway, Irlandia 23.00 Rajdy Samochodowe. Intercontinental Rally Challenge, Hiszpania 23.30 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 1.00 Biegi narciarskie. PŚ, Falun

6.20 Werdykt 3 - program sądowy 7.00 Telezakupy 10.00 Kosmica TV 12.00 Solo - thriller science fiction 13.55 Jurajscy wojownicy - serial 14.55 Mega katastrofy - serial 15.55 Tropiąc potwory - serial 16.50 Playlista Tele5 - program rozrywkowy 16.55 Jurajscy wojownicy - serial 17.55 Mega katastrofy - serial 18.55 Tropiąc potwory - serial 19.55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy 20.05 Ich własna liga - komedia, USA 1992, reż. Penny Marshall, wyk. Tom Hanks, Geena Davis, David Stathairn, Madonna 22.50 Akcja ratunkowa - serial 23.50 Nieźle kliknięci bez filtra - program rozrywkowy 0.30 Z pamiętnika cheerleaderki - film erotyczny 2.00 Nocny patrol

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.35 Awantura o kasę 8.30 Pierwsza miłość 9.15 Malanowski i Partnerzy 9.45 Rodzina zastępcza 10.35 Pensjonat pod Różą 11.35 Awantura o kasę 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy 13.30 Świat według Kiepskich 14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Copernicus 15.30 Tajemnice Kniei 16.00 Samo życie 16.30 Pensjonat pod Różą 17.25 Linia Życia 18.00 Wydarzenia 18.30 Interwencja 19.00 Dlaczego ja? 20.00 Wydarzenia 20.45 Pierwsza miłość 21.30 Linia Życia 22.00 Rodzina zastępcza 23.00 Świat według Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Malanowski i Partnerzy 1.00 Linia Życia 1.30 Kobieta Cafe 2.15 Interwencja 2.30 Wydarzenia 3.00 Samo życie


Program telewizyjny

SOBOTA

17.03 NIEDZIELA

18.03

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

5.40 Telezakupy 6.00 Moda na sukces (5604 - 5606) 7.15 Z Jedynką po drodze 7.30 Rok w ogrodzie 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn 8.25 Ziarno - magazyn 9.00 Hannah Montana (45) - serial 9.25 Pinky i Perky - serial 9.45 Skoki Narciarskie - PŚ - Planica - LOTY 11.55 Frank - film obyczajowy, USA, reż. Douglas Cheney, wyk. Greg Amici, Brian Burnett, Alayna Caryl 13.35 Weekendowy magazyn filmowy 14.00 Zwierzęta świata - Dzika Rosja . Kraj Ussuryjski, cz. 1. - cykl dok. 14.35 SOS dla czterech łap (3) - dokument 15.10 Pożar uczuć - komedia, USA, reż. Joshua Brand, wyk. William Baldwin, John Leguizamo, Sadie Frost, Erika Eleniak 16.45 Biało - czerwoni - magazyn 17.00 Teleexpress 17.30 Ojciec Mateusz (84) - Rocznica - serial 18.20 N jak Neo - Nówka 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.00 Gol T - Mobile Ekstraklasa 20.20 Komisarz Alex (3) - serial 21.20 Hit na sobotę - Piraci z Karaibów. KląHIT twa Czarnej Perły - film przygodowy, USA, reż. Gore Verbinski, wyk. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport 23.50 Męska rzecz… - Grindhouse, cz. 2 Planet Terror - horror, USA, reż. Robert Rodriguez, wyk. Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin, Marley Shelton 1.45 Kino nocnych marków - Ślepy strach - dramat, Wielka Brytania, reż. Richard Fleischer, wyk. Mia Farrow, Dorothy Alison, Diane Grayson 3.10 Kino nocnych marków - Ocaleni (4) - serial 4.05 Zakończenie dnia

5.55 Pożyteczni.pl (15) 6.25 Niezwykłe zwierzęta (9) - serial 6.55 Opowieści Śrubziemia (12) - Gdzie jest Norbert? - serial 7.10 Opowieści Śrubziemia (13) - Napój miłosny - serial 7.30 M jak miłość (898) - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 10.40 Barwy szczęścia (719) - serial 11.10 Barwy szczęścia (720) - serial 11.45 Poranek z EURO 12.20 Poziom 2.0 (73) - magazyn 13.20 Wajrak na tropie - W pogoni za salamandrą - cykl dok. 13.55 Familiada - teleturniej 14.30 Ja to mam szczęście! (3) - serial 15.00 Biegi narciarskie - PŚ - Falun - 10 km stylem dowolnym 15.15 Biegi narciarskie - PŚ - Falun - 10 km stylem dowolnym 16.40 Słowo na niedzielę 16.50 Kabaretowy Klub Dwójki - Studenci - widowisko rozrywkowe 18.00 Panorama 18.35 Sport Telegram 18.55 Kulisy - Postaw na milion 19.05 Postaw na milion - teleturniej 20.05 Bitwa na głosy - widowisko 21.55 Bitwa na głosy - after party 22.20 Kino relaks - Tylko taniec! - film HIT muzyczny, USA, reż. Darren Grant, wyk. Mary Elizabeth Winstead, Tessa Thompson, Riley Smith 0.00 Klasyka Polskiego Kabaretu - Konferansjer jak biustonosz… - Wieczór Piotra Bałtroczyka - widowisko rozrywkowe 0.55 Requiem dla mordercy - film kryminalny, Kanada, reż. Douglas Jackson, wyk. Molly Ringwald, Christopher Heyerdahl, Lynne Adams, Chris Mulkey 2.40 Tylko taniec! - film muzyczny, USA, reż. Darren Grant, wyk. Mary Elizabeth Winstead, Tessa Thompson, Riley Smith 4.05 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News 6.45 Studio F1 7.00 Formuła 1 GP Australii - kwalifikacje 8.00 Studio F1 8.15 Pies Huckleberry 8.45 Pinky i Mózg 9.15 Scooby Doo 9.45 UEFA Champions League 10.15 Ewa gotuje 10.45 Się kręci - na żywo 11.45 Tylko Muzyka. Must be the music. 13.45 Ten pierwszy raz - film USA, 1999, reż. Raja Gosnell, wyk. Drew Barrymore, John C. Reilly, Michael Vartan, David Arquette 15.55 Słoneczny Patrol - Ślub na Hawajach - film USA, 2003, reż. Douglas Schwartz, wyk. David Hasselhoff, Angelica Bridges, Carmen Electra 17.45 Pamiętniki z wakacji - serial 18.50 Wydarzenia, Sport 19.30 Świat według Kiepskich - serial 20.05 Czerwony Kapturek - Prawdziwa histoHIT ria - film USA, 2005, reż. Cory Edwards Futrzany glina ze zwierzęcego świata prowadzi dochodzenie w sprawie zakłócenia porządku w chatce babci. Uczestnikami zdarzenia są Czerwony Kapturek, Wilk i Drwal z siekierą. Zarzuty są poważne. zakłócenie spokoju, zamiar zjedzenia babci oraz posiadanie siekiery bez pozwolenia. Wkrótce na jaw wyjdzie prawda o dramatycznych wydarzeniach widzianych z perspektywy Wilka, Kapturka, Babci i Drwala. Okaże się, że każdy ma jakiś sekret. 21.50 Gala Boksu Zawodowego - Pwaeł Kołodziej - Giulian Ilie 22.50 Spisek w New Hope - film USA, 2008, reż. Adam Marcus, wyk. Val Kilmer 0.45 Mucha - film Wielka Brytania/Kanada/ USA, 1986, reż. David Cronenberg, wyk. Jeff Goldblum, George Chuvalo, Geena Davis 2.45 Tajemnice losu 4.45 TV Market

7.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 8.00 Tydzień 8.25 Las bliżej nas - magazyn 8.45 Zabawy z Lippy and Messy 8.50 SpongeBob Kanciastoporty - Bombowe ciasto (24) - serial 9.20 iCarly (22) - serial 9.50 Skoki Narciarskie - PŚ - Planica - LOTY - konkurs drużynowy 12.05 Między ziemią a niebem 12.10 Anioł Pański 12.25 Między ziemią a niebem 13.00 EURO wg Gesslera 13.25 Program podróżniczy 14.00 BBC w Jedynce - Ewolucja. cz. 3. Sztuka przetrwania - film dok. 15.05 Opowieść o Zbawicielu, cz. 1 - serial 16.45 Biało - czerwoni - magazyn 17.00 Teleexpress 17.25 Komisarz Alex (3) - Zabójcze misie - serial 18.20 Jaka to melodia? 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.00 Biegi narciarskie - Kronika Pucharu Świata - Falun 20.20 Ranczo (68) - Narracja negacji - serial 21.20 Zakochana Jedynka - Dziewczyna HIT z Alabamy - komedia, USA, reż. Andy Tennant, wyk. Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey 23.15 Dynastia Tudorów II (1) - serial, Irlandia, reż. Steve Shill, Charles McDougall, wyk. Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, Natalie Dormer, Maria Doyle Kennedy 0.25 Dynastia Tudorów II (2) - serial 1.35 Kino nocnych marków - Krajobraz po bitwie - dramat, Polska, reż. Andrzej Wajda, wyk. Daniel Olbrychski, Stanisława Celińska, Aleksander Bardini, Tadeusz Janczar, Zygmunt Malanowicz, Mieczysław Stoor 3.15 Zakończenie dnia

7.45 M jak miłość (899) - serial 8.40 Barwy szczęścia (721 - 722) - serial 9.45 Rodzinne oglądanie - Matka - Ziemia - Wiatr - serial 10.50 Wojciech Cejrowski - boso przez świat - Kabokle 11.25 Makłowicz w podróży - Madera 12.05 Bitwa na głosy - widowisko 13.55 Familiada - teleturniej 14.30 Ja to mam szczęście! (4) - serial 15.00 Biegi narciarskie - PŚ - Falun - 10 km stylem klasycznym 15.15 Biegi narciarskie - PŚ - Falun - 10 km stylem klasycznym 16.50 Na dobre i na złe (477) - serial 18.00 Panorama 18.30 Sport Telegram 18.55 Tak to leciało! - kulisy 19.00 Tak to leciało! - teleturniej 20.05 Kabaretowy Klub Dwójki - Fitness - widowisko rozrywkowe 21.10 Aida (3) - serial 22.05 30 minut Młodego Kina - Moja nowa HIT droga - film obyczajowy, reż. Barbara Białowąs, wyk. Roma Gąsiorowska, Michał Sitarski, Dorota Pomykała, Maciej Damięcki, Wojciech Wysocki 22.50 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 23.20 WOK - Wszystko o kulturze 0.10 Studio filmowe Dwójki - Spokój - film TVP, reż. Krzysztof Kieślowski, wyk. Jerzy Stuhr, Izabela Olszewska, Jerzy Trela, Michał Sulkiewicz, Danuta Ruksza, Elżbieta Karkoszka, Stanisław Gronkowski, Jerzy Fedorowicz 1.45 Jest sprawa - komedia, Polska, reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Joanna Kurowska, Leszek Malinowski, Krzysztof Kowalewski, Jarosław Gruda, Tomasz Sapryk, Michał Malinowski, Tadeusz Huk, Stefan Friedman, Bohdan Łazuka, Olaf Lubaszenko 3.15 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 3.35 Biedni milionerzy (12) - Wszystko stracone? - serial

6.00 Nowy dzień z Polsat News 6.30 Studio F1 7.00 Formuła 1 GP Australii - wyścig 9.15 Pinky i Mózg 9.40 Scooby Doo 10.10 Looney Tunes Show 10.40 Historie przy kawie 10.45 Strażacki pies - film USA, 2007, reż. Todd Holland, wyk. Josh Hutcherson, Bill Nunn, Bruce Greenwood, Mayte Garcia, Scotch Ellis Loring 13.00 Grzanie ławy - film USA, 2006, reż. Dennis Dugan, wyk. Rob Schneider, David Spade 14.45 Czerwony Kapturek - Prawdziwa historia - film USA, 2005, reż. Cory Edwards, Todd Edwards 16.15 Tylko taniec - Got to Dance 17.45 Pamiętniki z wakacji 18.50 Wydarzenia, Sport 19.30 Państwo w Państwie 20.00 Tylko Muzyka. Must be the music. 22.00 Kości - serial 23.00 Zdrada - thriller polityczny, USA, 1997, HIT reż. Alan J. Pakula, wyk. Harrison Ford, Natascha McElhone, Treat Williams, Brad Pitt, Margaret Colin Irlandzki terrorysta Frankie McGuire lub, jak kto woli, Rory Devaney, ucieka do Nowego Jorku, gdzie agent IRA, ksiądz Fitzsimmons, znajduje mu kwatere w domu policjanta - Irlandczyka Toma O’Meara. Policja wpada na trop nielegalnych handlarzy bronią, z którymi Rory nawiązuje kontakt. Nie trudno się domyśleć. przed jak bardzo dramatycznymi dylematami staje uczciwy stróż porządku publicznego… 1.30 Magazyn sportowy 3.30 Tajemnice losu 4.45 TV Market

TVN

TVN 7

TV 4

TVN

TVN 7

TV 4

8.00 S.O.S. dla świata 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej Omnibus - serial 12.50 Surowi rodzice 13.50 Madagaskar - komedia, USA 2005, reż. Eric Darnell, Tom McGrath, wyk. Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen 15.40 Julia omnibus - telenowela 18.00 Kuchenne rewolucje 19.00 Fakty, Sport 19.45 Uwaga! 20.00 X Factor 21.30 Lejdis - komedia, Polska 2008, reż. HIT Tomasz Konecki, wyk. Iza Kuna, Edyta Olszówka, Magdalena Różczka, Anna Dereszowska, Robert Więckiewicz, Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Tomasz Kot, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Danuta Stenka, Krzysztof Globisz

6.10 You can dance - Po prostu tańcz! 7.10 Mango - Telezakupy 9.15 Teoria wielkiego podrywu - serial 10.15 Reguły gry - serial 10.45 Tajemnice Smallville - serial 11.40 Szpital Miłosierdzia - serial 12.35 Niania - serial 13.40 Złote dziecko - komedia, USA 1986, reż. Michael Ritchie, wyk. Eddie Murphy, Charles Dance, Charlotte Lewis 15.35 Pod osłoną nocy - serial 16.30 Columbo - serial 18.30 Bez śladu - serial

8.00 Maja w ogrodzie - magazyn 8.25 Akademia ogrodnika - magazyn 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 10.55 Co za tydzień - magazyn 11.20 Przepis na życie - serial 12.15 Prawo Agaty - serial 13.15 You can dance - Po prostu tańcz! 14.15 X Factor 15.40 Złoty kompas - film przygodowy, USA/ Wielka Brytania 2007, reż. Chris Weitz, wyk. Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards, Ben Walker, 18.00 Milion w minutę - teleturniej 19.00 Fakty, Sport 19.45 Uwaga! 20.00 Surowi rodzice 21.00 Prawo Agaty - serial

6.35 Mango - Telezakupy 8.40 Columbo - serial 10.40 Vabank II czyli riposta - komedia, Polska 1984, reż. Juliusz Machulski, wyk. Jan Machulski, Leonard Pietraszak, Witold Pyrkosz, Bronisław Wrocławski 12.45 Masz wiadomość - komedia, USA 1998, reż. Nora Ephron, wyk. Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey 15.15 W samo południe - western, USA 1952, reż. Fred Zinnemann, wyk. Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell 16.55 Pod osłoną nocy - serial 17.50 Niania - serial 18.55 Dwóch i pół - serial 19.25 Reguły gry - serial

19.30 Masz wiadomość - komedia, USA 1998, HIT reż. Nora Ephron, wyk. Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, 21.55 40 - letni prawiczek - komedia, USA 2005, reż. Judd Apatow, wyk. Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen 0.20 Tożsamość Bourne’a - film sensacyjny, USA/Czechy/Niemcy 2002, reż. Doug Liman, wyk. Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Julia Stiles 2.45 Arkana magii - program interaktywny 4.45 Pascal. po prostu gotuj

5.15 mała Czarna 6.00 Podróż Kota w butach - film japoński 1976, reż. Hiroshi Shidara 7.30 Dragons’Den - jak zostać milionerem 8.30 Heidi i dzieciaki 9.00 Różowa Pantera 9.30 Różowa Pantera 10.00 Różowa Pantera 10.30 Różowa Pantera 11.00 Galileo 12.00 mała Czarna 13.00 Ryzykanci 14.00 V - Max 14.30 Final Four - siatkówka mężczyzn 17.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 18.00 Galileo - jak to możliwe 19.00 Galileo 21.00 STOP Drogówka 22.00 Dracula, wampiry bez zębów HIT - komedia USA/Francja 1995, reż. Mel Brooks, wyk. Leslie Nielsen, Mel Brooks, Peter Mac Nicol, Steven Weber, Amy Yasbeck, Harvey Korman, Mel Brooks 23.50 Kickboxer 4 - film akcji USA 1994, reż. Albert Pyun, wyk. Kamel Krifa, Sasha Mitchell, Brad Thornton, Brad Thornton, Deborah Mansy 1.45 Galileo 2.45 TV Market 3.00 To był dzień - program publicystyczny 3.50 To był dzień na świecie - program publicystyczny 4.15 Zakończenie programu

5.15 Galileo 6.00 V - Max 6.30 Dzieci natury 7.00 Dekoratornia’ 7.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 8.30 Ryzykanci 9.30 Podróż Kota w butach - film japoński 1976, reż. Hiroshi Shidara 11.00 Galileo 12.00 mała Czarna 13.00 Dekoratornia 13.30 Spadkobiercy 14.30 Łowca Krokodyli Steve Irwin 15.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 16.30 Heidi i dzieciaki 17.00 Ace Ventura 3 - komedia USA 19.00 Galileo 20.00 Predator. Starcie w miejskiej dżungli HIT - film USA, 1990, reż. Stephen Hopkins, wyk. Kevin Peter Hall, Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, Bill Paxton, Maria Alonso, Adam Baldwin 22.10 Spadkobiercy 23.10 Operacja Delta Force 3 - film sensacyjny USA 1999, reż. Roper Mark, wyk. Bryan Genesse, Jim Fitzpatrick 1.10 Bestie z morza - film USA, 1999, reż. Bob Misiorowski, wyk. Casper Van Dien, Ernie Hudson, Jenny McShane, Tony Caprari, Paul Ditchfield 3.05 TV Market 3.20 To był dzień - program publicystyczny 4.10 To był dzień na świecie - program publicystyczny 4.35 Zakończenie programu

TV POLONIA

TVP INFO

TV PULS

TV POLONIA

TVP INFO

TV PULS

12.05 Polska według Kreta - Białka i Bukowina Tatrzańska - magazyn 12.40 Ojciec Mateusz (68) - Rabunek - serial 13.30 Makłowicz w podróży - Podróż 21 Austria i Szwajcaria - “Dolina Paznaun” 14.00 Na dobre i na złe (472) - Zanim będzie za późno - serial 15.00 Dwie ojczyzny - film dok. 15.55 Kulturalni PL - magazyn 17.00 Słownik polsko@polski 17.30 Teleexpress 17.50 M jak miłość (882) - serial 18.45 Szansa na sukces - Ania Rusowicz 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.20 Sport 20.25 Pogoda 20.40 Czas honoru (52) “Złoty konwój” - serial 21.40 Pamiętaj o mnie - koncert życzeń 22.00 Polonia 24 22.25 Zabić Sekala - dramat obyczajowy 0.20 Koncert zespołu Formacja Nieżywych Schabuff 0.50 M jak miłość (882) - serial

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 13.00 Debata po europejsku 13.15 Parlament i prezydencja 13.30 Serwis Info 14.00 Raport z Polski - Ekstra 14.30 Serwis Info 15.00 Było, nie minęło 15.30 Serwis Info 16.00 Studio Wschód - magazyn 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Prawdę mówiąc - magazyn 20.30 Serwis Info 21.00 Kod dostępu - program publicystyczny 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.30 Serwis Info 23.03 Sportowy Wieczór 23.22 Wspomnienia z Afganistanu - film dok. 0.30 Studio Wschód - magazyn 0.55 Prawdę mówiąc - magazyn 1.25 Serwis Info 2.10 Eurosąsiedzi - magazyn 2.25 Era Wynalazków - magazyn 2.40 Serwis Info

6.00 Muzyczny budzik 6.30 Spotkanie z Balladą 7.30 Taki jest świat - Pod lupą 8.30 Potęga przyrody 9.30 Gniew natury 10.30 Pies nr 1 12.30 Przyjaciel Willy 14.35 Baśnie tysiąca i jednej nocy 16.20 Niezłomny 18.30 Nowe przygody Toma i Jerry’ego - serial animowany 19.00 Chip i Dale - serial animowany 19.30 Timon i Pumba - serial animowany 20.00 Operacja Hades - thriller USA 2006 reż. Mick Jackson 21.50 Lot 8714: ostatni start - dramat Hiszpania 2010 reż. Norberto López Amado wys. Carmelo Gómez, Emma Suárez, Fernando Cayo „Lot 8714” to oparta na faktach historia jednej z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w Hiszpanii 0.10 Kelnerzy 2.00 Taki jest świat - Pod lupą 3.00 Zobacz to!

12.05 Między ziemią a niebem 12.10 Anioł Pański 12.25 Między ziemią a niebem 13.00 Transmisja Mszy Świętej - z Bazyliki Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie 14.50 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa 16.15 Skarby nieodkryte - teleturniej 16.50 Salon Polonii - magazyn 17.30 Teleexpress 17.50 M jak miłość (883) - serial 18.45 Rezydencja (54) - telenowela 19.10 Rezydencja (55) - telenowela 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.20 Sport 20.25 Pogoda 20.40 Blondynka (1) - Zatrzasnąć za sobą drzwi - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Tygodnik.pl - magazyn 22.40 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa 0.05 Salon Polonii - magazyn 0.50 M jak miłość (883) - serial 1.40 Dobranocka za oceanem

7.00 Było, nie minęło 7.30 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 12.00 Serwis Info - Podsumowanie Tygodnia 12.30 Serwis Info 13.00 Prawdę mówiąc - magazyn 13.30 Serwis Info 14.00 Wierzę, wątpię, szukam 14.30 Serwis Info 15.00 Reportaż TVP INFO 15.15 CZAS NA JAZDĘ 15.30 Serwis Info 16.00 Teleplotki 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Głos Mediów - magazyn 20.30 Serwis Info 20.50 Młodzież kontra 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info 23.00 Sportowa niedziela 23.25 Operacja Życie - cykl dok. 23.52 Operacja Życie - cykl dok. 0.25 Tu kultura - magazyn 0.50 Głos Mediów - magazyn 1.20 Serwis Info 1.50 Sportowa niedziela

6.00 Muzyczny budzik 6.30 Do góry nogami! 7.40 Taki jest świat 8.30 Potęga przyrody 9.30 Tropem drapieżników 10.30 Animaniaki. Życzenie Wakko 12.00 Agent X - 19 14.00 Nowe szaty cesarza 15.20 Księżniczka na ziarnku grochu 16.30 Tajemnicza wyspa 18.30 Nowe przygody Toma i Jerry’ego - serial animowany 19.00 Chip i Dale - serial animowany 19.30 Timon i Pumba - serial animowany 20.00 Szarańcza - horror, USA 2005 reż. David Jackson wys. Lucy Lawless, John Heard, Dylan Neal 22.00 Niezwykłe przypadki medyczne - serial dokumentalny 23.00 Podniebny horror - serial/ katastroficzny, Kanada 2010 0.00 Gliniarz z Memphis 1.00 Taki jest świat 2.00 Do góry nogami! 3.00 Zobacz to!

EUROSPORT

TELE 5

POLSAT 2

EUROSPORT

TELE 5

POLSAT 2

8.30 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 11.45 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk, Rosja 12.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming, Austria 13.45 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk, Rosja 14.30 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 15.15 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 15.45 Kolarstwo. Mediolan - San Remo, Włochy 17.00 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway, Irlandia 19.00 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway, Irlandia 22.30 Jeździectwo, Paryż, Francja 23.45 Rajdy Samochodowe. Intercontinental Rally Challenge, Hiszpania 0.15 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 1.00 Wyścigi samochodowe. MŚ endurance, Sebring, Stany Zjednoczone

6.20 Werdykt 3 - program sądowy 7.00 Telezakupy 10.00 Kosmica TV 12.00 Mroczny rycerz - serial 13.05 Demolka - program rozrywkowy 13.35 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy 14.05 Disco Bandżo 15.30 15.10 do Yumy - western 17.20 Ich własna liga - komedia, USA 1992, reż. Penny Marshall, wyk. Tom Hanks, Geena Davis, David Stathairn, Madonna 20.00 Telemaniak - komedia, USA 1996, reż. Ben Stiller, wyk. George Segal, Owen Wilson, Jim Carrey, Matthew Broderick, Leslie Mann 22.05 XIII - serial 23.05 Demolka - program rozrywkowy 23.35 Miłosny trójkąt - program rozrywkowy 0.10 Lub czasopisma - program rozrywkowy 0.25 Zabójczy seks - film erotyczny 2.10 Nocny patrol

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Pensjonat pod Różą 8.40 Pensjonat pod Różą 9.30 Pensjonat pod Różą 10.25 Pensjonat pod Różą 11.20 Pensjonat pod Różą 12.15 Pierwsza miłość 13.00 Pierwsza miłość 13.45 Pierwsza miłość 14.30 Pierwsza miłość 15.15 Pierwsza miłość 16.00 Kataryniarze - Kabaretowa Rewelacja Roku 16.55 Oblicza Ameryki 17.30 Taaaka ryba 18.05 Trudne sprawy 19.00 Trudne sprawy 20.00 Wydarzenia 20.45 Tajemnice Kniei 21.15 Hotel 52 22.10 Ludzie Chudego 23.05 Szpilki na Giewoncie 0.05 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE !!! 0.35 Mamuśki 1.10 Copernicus 1.40 Psie serce 2.30 Wydarzenia 3.05 Oblicza Ameryki 3.35 Hotel 52 4.25 Trudne sprawy 5.15 Trudne sprawy

3.00 Wyścigi samochodowe. MŚ endurance, Sebring 8.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming 10.00 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 12.15 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming 13.45 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk 14.30 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 15.15 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 16.00 Jeździectwo, Paryż 17.30 Tenis. Turniej WTA, Indian Wells 19.00 Tenis. Turniej WTA, Indian Wells 20.45 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway 22.30 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 23.00 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk 23.30 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk 0.00 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych 0.15 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia

6.20 Werdykt 3 - program sądowy 7.00 Telezakupy 10.00 Kosmica TV 12.00 Mroczny rycerz - serial 13.05 Demolka - program rozrywkowy 13.35 Nieźle kliknięci - program rozrywkowy 14.05 Disco Bandżo 15.30 Wyścig z żywiołem - film katastroficzny, USA 2003, reż. Neil Kinsella 17.20 Straż graniczna 3 - serial 17.55 Playlista Tele5 18.05 Telemaniak - komedia, USA 1996, reż. Ben Stiller 20.00 Był sobie twardziel - film sensacyjny, USA 1996, reż. Kurt Wimmer, wyk. Brian Bosworth, Bruce Payne, Jeff Kober, Neal McDonough 22.05 XIII - serial 23.05 Demolka - program rozrywkowy 23.35 Teksańska masakra piłą mechaniczną. Następne pokolenie - horror 1.45 Nocny patrol

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Sport w Polsacie 2 9.45 Linia Życia 10.10 Linia Życia 10.40 Linia Życia 11.05 Linia Życia 11.40 Linia Życia 12.05 Piotr Bałtroczyk Przedstawia II. Ryjek - XII Rybnicka Jesień Kabaretowa 13.00 Trudne sprawy 13.55 Trudne sprawy 14.50 Ewa gotuje 15.20 Hotel 52 16.20 Ludzie Chudego 17.15 Mamuśki 17.40 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE !!! 18.10 Szpilki na Giewoncie 19.05 Copernicus 19.30 Ewa gotuje 20.00 Wydarzenia 20.40 Państwo w Państwie 21.30 Przeznaczenie 22.30 Tajemnice Kniei 22.55 Piotr Bałtroczyk Przedstawia II. Ryjek - XII Rybnicka Jesień Kabaretowa 23.50 Psie serce 0.40 Sport w Polsacie 2 2.40 Wydarzenia 3.10 Przeznaczenie 4.00 Szpilki na Giewoncie 4.45 Ludzie Chudego

0.25 Morderczy przyjaciel - horror, USA 1993, reż. John Lafia, wyk. Ally Sheedy, Lance Henriksen, Robert Costanzo 2.10 Uwaga! 2.25 Arkana magii - program interaktywny 3.45 Rozmowy w toku - talk show 4.35 Nic straconego

22.00 Za szybcy, za wściekli - film sensacyjny, HIT Niemcy/USA 2003, reż. John Singleton, wyk. Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, James Remar, Devon Aoki 0.15 Szymon na żywo 1.15 Arkana magii - program interaktywny 2.35 Uwaga! 2.50 Rozmowy w toku - talk show 3.40 Nic straconego

20.00 Tożsamość Bourne’a - film sensacyjHIT ny, USA/Czechy/Niemcy 2002, reż. Doug Liman, wyk. Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye - Agbaje 22.25 Dowody zbrodni - serial 23.25 Californication III - serial 0.00 Alive. Dramat w Andach - film katastroficzny, USA 1992, reż. Frank Marshall, wyk. Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Bruce Ramsay

9


10

Program telewizyjny

PONIEDZIAŁEK

19.03 WTOREK

20.03

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVP 1

TVP 2

POLSAT

5.20 Telezakupy 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.05 Polityka przy kawie 8.25 Tygrys i przyjaciele - film animowany 9.45 Świnka Peppa (47) - serial 10.00 Galeria (34) - serial 10.30 Klan (2251) - telenowela 10.55 Moda na sukces (5609) - serial 11.25 Ludzkie ciało. Do granic możliwości (2). Potęga mózgu, cz. 1 - cykl dok. 12.00 Wiadomości, Agrobiznes 12.30 Klimaty i smaki - program poradnikowy 12.45 BBC w Jedynce - Ewolucja. cz. 3. Sztuka przetrwania - film dok. 13.50 Czterdziestolatek (9) - Rodzina, czyli obcy w domu - serial 15.00 Wiadomości 15.25 EUROexpress - magazyn 15.30 Jaka to melodia? 16.05 Siostry (10) - serial 17.00 Teleexpress 17.25 Galeria (35) - serial 17.50 Klan (2252) - telenowela 18.25 Jaka to melodia? 19.00 Wieczorynka, Sport 20.25 Teatr Telewizji - Ciemno, reż. Janusz HIT Majewski, wyk. Jan Kobuszewski, Paweł Wawrzecki, Hanna Zembrzuska, Magdalena Wójcik, Wiktor Zborowski, Lech Ordon, Krystyna Feldman, Marek Kondrat, Andrzej Mastalerz, Anna Maj 21.40 Czas na dokument - Seksturystyka dziecięca. Tropem pedofilów - film dok. 22.40 Serial fabularny 23.30 Serial fabularny 0.25 Kino nocnych marków - Ona to on - komedia, USA, reż. Andy Fickman, wyk. Amanda Bynes, Channing Tatum, Jessica Lucas, James Kirk 2.20 Naszaarmia.pl - magazyn 2.40 Notacje - prof. Rafał Strent. Marzec 68 - cykl dok. 2.50 Zagadkowa Jedynka 3.50 Zakończenie dnia

5.50 Dwie strony medalu (81) - serial 6.20 Coś dla Ciebie - magazyn 6.45 Telezakupy 7.25 Na dobre i na złe (388) - Legionista - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.20 Obok nas - magazyn 11.55 Coś dla Ciebie - magazyn 12.20 Familiada - teleturniej 12.55 Sąsiedzi (139) - Niech żyje miłość - serial 13.20 Lokatorzy (97) - Ofiara własnego wdzięku - serial 13.55 Tak to leciało! - teleturniej 15.00 Tancerze (26) - Wyciagnąć wnioski - serial 16.00 Panorama 16.15 Świat bez tajemnic - Maria - dokument 17.20 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18.00 Panorama 18.25 Sport Telegram 18.40 Reporter Polski - magazyn 19.05 Rodzinka.pl (32) - Ciągle głodni - serial 19.35 Polska bez fikcji - Zaklęty krąg 20.10 Barwy szczęścia (723) - serial 20.45 M jak miłość (900) - serial 21.40 Kulisy serialu 21.50 Tomasz Lis na żywo 22.55 Poniedziałek z gwiazdami - ZakochaHIT na na zabój - dramat, Wielka Brytania, USA, reż. Gregory MacKenzie, wyk. Sienna Miller, Scott Glenn, David Caradine 0.35 Czy świat oszalał? - Ameryka Obamy - Koniec marzenia? (2) - cykl dok. 1.45 Tomasz Lis na żywo 2.50 Zakochana na zabój - dramat, Wielka Brytania, USA, reż. Gregory MacKenzie, wyk. Sienna Miller, Scott Glenn, David Caradine 4.20 Zakończenie programu

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Miś Yogi 7.40 Miś Yogi 7.50 Miś Yogi 8.00 Przygody Animków 8.30 Pinky i Mózg 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Pamiętniki z wakacji 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 MEGA HIT - Pan i pani Smith - film akcji, HIT USA, 2005, reż. Doug Liman, wyk. Brad Pitt, Adam Brody, Angelina Jolie John i Jane Smith są zwyczajnym małżeństwem ze sporym stażem, wiodącym ustabilizowany, żeby nie powiedzieć nudny żywot w uroczym domu na przedmieściach. Funkcjonują bez większych zgrzytów, wzlotów czy upadków, ale nie da się ukryć, że codzienna rutyna obojgu za bardzo nie służy. W tajemnicy przed sobą John i Jane Smith są też płatnymi zabójcami, których skuteczność i profesjonalizm są szeroko doceniane i wysoko opłacane. Wszystko się zmienia, gdy każde z osobna dostaje zlecenie zlikwidowania niebezpiecznego zabójcy, którym okazuje się… szanowny małżonek… 22.45 Regulamin zabijania - film USA, 2000, reż. William Friedkin, wyk. Tommy Lee Jones, Ben Kingsley, Blair Underwood 1.15 Bestia 2.25 Zagadkowa noc 3.25 Tajemnice losu

5.20 Telezakupy 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.05 Polityka przy kawie 8.25 Domisie - Domisiowa niezapominajka 8.55 Jedynkowe Przedszkole 9.25 Strażnicy Dobrej Nowiny - Właściwy wybór (9) - serial 10.00 Galeria (35) - serial 10.30 Klan (2252) - telenowela 10.55 Moda na sukces (5610) - serial 11.25 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.30 Apetyt na EURO-pę - magazyn 12.45 Natura w Jedynce Błękitna Planeta, cz. 1 - serial 13.50 Czterdziestolatek (10) - Pocztówka ze Spitzbergenu, czyli oczarowanie - serial 15.00 Wiadomości 15.20 EUROexpress - magazyn 15.30 Jaka to melodia? 16.00 Komisarz Alex (3) - serial 17.00 Teleexpress 17.25 Galeria (36) - serial 17.55 Klan (2253) - telenowela 18.25 Jaka to melodia? 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości, Sport 20.00 Gol T - Mobile Ekstraklasa 20.25 Ona to on - komedia, USA, reż. Andy HIT Fickman, wyk. Amanda Bynes, Channing Tatum, Jessica Lucas, James Kirk 22.20 Kto za to zapłaci? - program Tadeusza Mosza i Jana Wróbla 23.10 Drugie życie mojego męża - dramat, USA, reż. Alan Metzger, wyk. Margaret Colin, Jay O. Sanders, Aaron Ashmore 0.50 Kino nocnych marków - Wybór ojca - dramat, USA, reż. Christopher Cain, wyk. Peter Strauss, Mary McDonnell, Michelle Trachtenberg 2.30 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… 2.55 Notacje - Andrzej Święcicki. Potraktowałem Wronki jako zakład naukowy 3.05 Zagadkowa Jedynka 4.10 Zakończenie dnia

5.25 Dwie strony medalu (82) - serial 5.50 Pogoda na piątek (12) - serial 6.45 Telezakupy 7.25 Na dobre i na złe (389) - Zaręczyny - serial 8.30 Pytanie na śniadanie 11.15 Obok nas - magazyn 11.50 Seder a Ostatnia Wieczerza - reportaż 12.15 Jeden z dziesięciu - teleturniej 12.50 Sąsiedzi (140) Futro z norek - serial 13.20 Barwy szczęścia (723) - serial 13.55 Klasyka Polskiego Kabaretu - 60 minut na godzinę - program kabaretowy 15.00 Dla niesłyszących - M jak miłość (900) - serial 16.00 Panorama 16.25 Świat bez tajemnic - Hugh Grant - wieczny chłopiec - film dok. 17.20 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18.00 Panorama 18.25 Sport Telegram 18.40 Reporter Polski - magazyn 19.05 Rodzinka.pl (33) - Trudne decyzje - serial 19.35 Niezwykły lot Boeinga 737 - film dok. 20.10 Barwy szczęścia (724) - serial 20.45 M jak miłość (901) - serial 21.40 Kulisy serialu 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22.55 Świat bez fikcji - Jak Steve Jobs zmienił świat, Francja 23.50 Aida (3) - serial 0.50 Ekstradycja II (2) - serial 1.55 Gry uliczne - film fabularny, Polska, reż. HIT Krzysztof Krauze, wyk. Redbad Klijnstra, Robert Gonera, Grażyna Wolszczak, Andrzej Precigs, Justyna Kulczycka 3.35 Magazyn Ekspresu Reporterów 4.25 Niezwykły lot Boeinga 737 - film dok. 4.50 Zakończenie programu

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.15 TV Market 7.30 Scooby Doo 8.00 Przygody Animków 8.30 Looney Tunes Show 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Daleko od noszy 10.30 Świat według Kiepskich 11.00 Malanowski i Partnerzy 11.30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy 12.00 Doktor Oz radzi 13.00 Pamiętniki z wakacji 14.00 Pierwsza miłość 14.45 Trudne sprawy 15.50 Wydarzenia 16.15 Interwencja 16.30 Malanowski i Partnerzy 17.00 Dlaczego ja? 18.00 Pierwsza miłość 18.50 Wydarzenia, Sport 19.30 Świat według Kiepskich 20.05 Nieobliczalny - film akcji, USA, 2006, HIT reż. Michael Keusch, wyk. Steven Seagal, Imelda Staunton, Michael Elwyn Gdy skorumpowani agenci CIA wykorzystują jako kuriera swego byłego kolegę Jacka Fostera do przemycenia śmiertelnego wirusa poza Stany, nie mają pojęcia jaką nieopanowaną furię wywołają. Nieświadom intrygi, w jaką został wmieszany, Jack zabiera swoją córkę w podróż po Europie, gdzie dziewczyna zostaje porwana przez tajemniczego, obcego agenta. Teraz, by ją uratować i pokonać porywaczy, Jack musi jak burza wkroczyć do mrocznego świata międzynarodowego szpiegostwa, w którym wrogowie kryją się za każdym rogiem, a przyjaciele mogą odwrócić się w mgnieniu oka. Czy uda mu się ujść cało z tej intrygi i odzyskać dziecko? 22.05 CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23.10 Kłamstwa - film USA, 2004, reż. John Sacret Young, wyk. Brett Cullen, Emily Barclay, Louis Corbett 1.00 Zagadkowa noc

TVN

TVN 7

TV 4

TVN

TVN 7

TV 4

7.30 Julia - telenowela 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Co za tydzień - magazyn 11.40 Teraz albo nigdy 12.40 Ostry dyżur - serial 13.40 Ukryta prawda - serial 14.40 Detektywi - serial 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku - talk show 16.55 Ukryta prawda - serial 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial 19.00 Fakty, Sport 19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial

5.40 Na Wspólnej - serial 6.10 W roli głównej - Mandaryna 6.40 W roli głównej - Martyna Wojciechowska 7.10 Teresa - telenowela 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Kryminalni - serial 10.15 Dr House I - serial 11.15 Mango Telezakupy

5.05 Inspektor Gadget 5.25 Morze miłości 6.15 Muzyczne listy 7.20 Słoneczny patrol 8.25 Dziewczyny z fortuną 9.05 TV Market 9.25 Łowca Krokodyli Steve Irwin 10.25 Kiedy się zakocham… 11.25 Kiedy się zakocham… 12.25 Muzyczne listy 13.30 Inspektor Gadget 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Morze miłości 16.00 Gliniarze z Melbourne 2 17.00 Kiedy się zakocham… 18.00 Kiedy się zakocham… Dramatyczna historia miłości Renaty i Jeronima, którym na drodze do szczęścia staje podstępne kłamstwo i zdrada. Akcja serialu rozgrywa się na przemian w tętniącym życiem Mexico City i w malowniczej scenerii winnic Doliny Gwadelupy, jednego z najpiękniejszych regionów północnego Meksyku. 19.00 Zakazane uczucie - telenowela 20.00 STOP Drogówka 21.00 Galileo 22.00 Galileo 23.00 Dragons’Den - jak zostać milionerem 0.00 mała Czarna 1.00 Spadkobiercy 2.00 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.15 To był dzień - program publicystyczny 3.15 To był dzień na świecie - program publicystyczny 3.40 Muzyczne listy

7.30 Julia - telenowela 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej - serial 11.40 Teraz albo nigdy 12.40 Ostry dyżur - serial 13.40 Ukryta prawda - serial 14.40 Detektywi - serial 15.15 W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.55 Rozmowy w toku - talk show 16.55 Ukryta prawda - serial 17.55 Julia - telenowela 18.25 Detektywi - serial 19.00 Fakty, Sport 19.50 Uwaga! 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial

6.10 W roli głównej - Krzysztof Ibisz 6.40 W roli głównej - Katarzyna Grochola 7.10 Teresa - telenowela 8.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.10 Kryminalni - serial 10.15 Dr House I - serial 11.15 Mango Telezakupy 12.55 Detektyw Monk - serial 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 14.55 Teresa - telenowela 15.55 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze - serial 16.55 Kryminalni - serial 18.00 Detektyw Monk - serial 19.00 Dr House I - serial 20.00 Strach - film sensacyjny, USA 1996, HIT reż. James Foley, wyk. Mark Wahlberg, Reese Witherspoon, William L. Petersen, Amy Brenneman, Alyssa Milano 22.00 Nie z tego świata - serial

21.30 Przepis na życie - serial 22.30 Kuba Wojewódzki 23.30 Superwizjer - magazyn 0.05 Tajemnice Smallville - serial 1.05 Uwaga! 1.20 Arkana magii - program interaktywny 2.40 Rozmowy w toku - talk show 3.35 Nic straconego

23.00 Klucz do koszmaru - horror, USA 2005, reż. Iain Softley, wyk. Kate Hudson, Gena Rowlands, John Hurt, Peter Sarsgaard, Joy Bryant 1.10 Arkana magii - program interaktywny 3.10 Pascal. po prostu gotuj 3.40 Pascal. po prostu gotuj 4.35 Koniec programu

5.05 Inspektor Gadget 5.25 Morze miłości - telenowela 6.15 Muzyczne listy 7.20 Słoneczny patrol 8.25 Dziewczyny z fortuną 9.05 TV Market 9.25 Zakazane uczucie 10.25 Kiedy się zakocham… 11.25 Kiedy się zakocham… 12.25 Muzyczne listy 13.30 Inspektor Gadget 14.00 Dziewczyny z fortuną 15.00 Morze miłości - serial 16.00 Gliniarze z Melbourne 2 17.00 Kiedy się zakocham… 18.00 Eva Luna - telenowela 19.00 Zakazane uczucie - telenowela 20.00 Galileo Extra 21.00 Galileo - jak to możliwe 22.00 Podejrzany - film sensacyjny USA 1987, HIT reż. Peter Yates, wyk. Joe Mantegna, Cher, Dennis Quaid, John Mahoney, Liam Neeson 0.30 mała Czarna 1.30 STOP Drogówka 2.30 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.45 To był dzień - program publicystyczny 3.35 To był dzień na świecie - program publicystyczny 4.00 Muzyczne listy 4.50 Zakończenie programu

21.30 Szymon na żywo 22.30 Woli i Tysio na pokładzie 23.05 Mentalista - serial 0.05 Fringe. Na granicy światów - serial 1.00 Co za tydzień - magazyn 1.30 Uwaga! 1.45 Arkana magii - program interaktywny 3.05 Rozmowy w toku - talk show 4.00 Nic straconego

12.55 Detektyw Monk - serial 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 14.55 Teresa - telenowela 15.55 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze - serial 16.55 Kryminalni - serial 18.00 Detektyw Monk - serial 19.00 Dr House I - serial 20.00 Alive. Dramat w Andach - film katastroHIT ficzny, USA 1992, reż. Frank Marshall, wyk. Ethan Hawke, Vincent Spano 22.35 Pamiętniki wampirów - serial 23.35 Twarda sztuka - film obyczajowy, USA 2007, reż. Garry Marshall, wyk. Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney, Cary Elwes 1.50 Arkana magii - program interaktywny 3.50 Pascal. po prostu gotuj 4.20 Koniec programu

TV POLONIA

TVP INFO

TV PULS

TV POLONIA

TVP INFO

TV PULS

12.05 Barwy szczęścia (543) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Blondynka (1) - serial 13.45 Salon Polonii - magazyn 14.25 Pięć portretów pana Kazimierza - film dok. 15.10 Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 2005 15.35 Złotopolscy (391) - telenowela 16.10 WOK - Wszystko o kulturze 17.00 Galeria (24) - serial 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress 17.55 Koncert Urszuli 18.25 Ucieczka z raju - film dok. 18.50 Skarby nieodkryte - teleturniej 19.15 Barwy szczęścia (543) - serial 19.45 Proszę słonia (4) - serial 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.45 Życie nad rozlewiskiem (3) - serial 21.45 Biało - czerwoni - magazyn 22.00 Polonia 24 22.45 Szansa na sukces - Ania Rusowicz 23.45 Tomasz Lis na żywo 0.45 Galeria (24)

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30 Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.18 Serwis Info 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 Zwyczajny Marzec - film dok. 0.40 Minęła 20ta 1.30 Telekurier 1.50 Serwis Info 2.45 Głos Mediów - magazyn 3.10 Raport z Polski 3.30 Studio Wschód - magazyn 3.55 Zwyczajny Marzec - film dok. 5.10 Teleplotki 5.35 Raport z Polski 5.50 Zakończenie dnia

6.00 Muzyczny budzik 7.00 Burza uczuć - telenowela 8.00 Noce i dnie 9.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela10.00 Gra o życie 11.00 Podniebny horror 12.00 Lalka 14.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela15.00 Łowcy skarbów 16.00 Gra o życie 17.00 Jednostka specjalna 18.00 Yogi - łowca skarbów 18.30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 19.00 Chip i Dale - serial animowany 19.30 Timon i Pumba - serial animowany 20.00 Agent X - 19 - komedia 22.00 Komodo vs. kobra. starcie potworów 0.00 Goło i wesoło - program rozrywkowy Program prezentuje zabawne sytuacje, nakręcone ukrytą kamerą. Zaskakujące reakcje ludzi na nieoczekiwane dla nich sytuacje, rozbawią widzów do łez. A nie będą to zwyczajne żarty… 1.00 Lalka

12.05 Barwy szczęścia (544) - serial 12.35 Wiadomości 12.50 Czas honoru (52) - serial 13.45 Szansa na sukces - Ania Rusowicz 14.45 Tomasz Lis na żywo 15.40 Złotopolscy (392) - telenowela 16.15 Tygodnik Kulturalny 17.00 Galeria (25) - serial 17.30 Teleexpress 17.45 EUROexpress - magazyn 17.55 Tele PRLe - 18.55 Klimaty i smaki 19.15 Barwy szczęścia (544) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.30 Pogoda 20.45 Ojciec Mateusz (69) - Ogrodnik - serial 21.45 Biało - czerwoni - magazyn 22.00 Polonia 24 22.45 Tata Kazika na żywo - koncert 23.45 Byłem gangsterem 0.15 Poranek z EURO 0.45 Galeria (25) - serial 1.15 Szaleństwo Majki Skowron (1) Ariel - serial 1.45 Dobranocka za oceanem

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 13.00 Serwis Info 13.10 Raport z Polski 13.30 Serwis Info 14.00 Serwis Info 14.30 Serwis Info 15.00 Serwis Info 15.10 Raport z Polski 15.30 Serwis Info 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Biznes 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 17.00 OTV Pasmo lokalne 20.00 Serwis Info 20.10 Minęła 20ta 21.05 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.24 Serwis Info 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 Michał Urbaniak. Nowojorczyk z wyboru - film dok. 0.40 Minęła 20ta 1.30 Telekurier 1.50 Serwis Info 2.45 Eurosąsiedzi 2.55 Era Wynalazków - magazyn 3.10 Raport z Polski 3.30 Prawdę mówiąc - magazyn 3.55 Michał Urbaniak. Nowojorczyk z wyboru

6.00 Muzyczny budzik 7.00 Burza uczuć - telenowela 8.00 Taki jest świat 9.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela10.00 Gra o życie 11.00 Szpital - nagłe przypadki 12.00 Taki jest świat - Pod lupą 13.00 Chłopi 14.00 Pokojówka na Manhattanie - telenowela15.00 Łowcy skarbów 16.00 Gra o życie 17.00 Jednostka specjalna 18.00 Yogi - łowca skarbów 18.30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 19.00 Chip i Dale - serial animowany 19.30 Timon i Pumba - serial animowany 20.00 Atomowa burza - thriller, USA 2002 reż. Bill Corcoran 22.00 Operacja Hades 0.00 Goło i wesoło 1.00 Taki jest świat - Pod lupą Muzyczne hity wszech czasów, najzabawniejsze teledyski, niezapomniane klipy oraz kontrowersyjne przeboje disco polo. 2.00 Chłopi 3.00 Zobacz to!

EUROSPORT

TELE 5

POLSAT 2

EUROSPORT

TELE 5

POLSAT 2

8.30 Maraton. Seul 9.30 Narciarstwo Alpejskie. PŚ, Schladming 10.00 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk 11.30 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 12.15 Biegi narciarskie. PŚ, Falun 13.00 Curling. MŚ kobiet, Lethbridge 15.00 Kolarstwo. Mediolan - San Remo 16.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii. Hiszpania 17.00 Skoki narciarskie. PŚ, Planica 18.30 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk 19.15 Snooker. Players Tour Championship, turniej finałowy, Galway 20.45 Watts 21.00 Magazyn. Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 21.05 Pro wrestling. Tydzień z WWE 21.35 Magazyn. Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 21.45 Pro wrestling. Vintage Collection 22.45 Biathlon. PŚ, Chanty - Mansyjsk 23.15 Skoki narciarskie. PŚ, Planica

6.20 Werdykt 3 - program sądowy 7.00 Telezakupy 10.00 Kosmica TV 12.00 Wirus - film sensacyjny, USA 2001, reż. John Murlowski, wyk. Megan Gallagher, Matteo Crismani, Andrew Hawkes, Bruce Boxleitner 13.55 Jurajscy wojownicy - serial 14.55 Mega katastrofy - serial 15.55 Tropiąc potwory - serial 16.55 Jurajscy wojownicy - serial 17.55 Mega katastrofy - serial 18.55 Tropiąc potwory - serial 19.55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy 20.05 Przynęta - film sensacyjny, USA 2010, reż. Bill McAdams Jr, wyk. Jessica Sonneborn, Michael McLafferty, Ryan Bittle, Paulie Roja 21.55 Do diabła z kryminałem 4 - serial 22.55 Akcja ratunkowa - serial 0.05 Lub czasopisma - program rozrywkowy 0.25 Intrygujące plotki - film erotyczny

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.35 Awantura o kasę 8.30 Pierwsza miłość 9.15 Malanowski i Partnerzy 9.45 Rodzina zastępcza 10.35 Pensjonat pod Różą 11.35 Awantura o kasę 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy 13.30 Świat według Kiepskich 14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Mamuśki 15.30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE !!! 16.00 Samo życie 16.30 Pensjonat pod Różą 17.25 Linia Życia 18.00 Wydarzenia 18.30 Interwencja 19.00 Dlaczego ja? 20.00 Wydarzenia 20.45 Pierwsza miłość 21.30 Linia Życia 22.00 Rodzina zastępcza 23.00 Świat według Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Malanowski i Partnerzy 1.00 Linia Życia 1.30 W obiektywie Justyny Steczkowskiej

8.35 Eurogole 9.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii. Hiszpania 10.30 Curling. MŚ kobiet, Lethbridge, Kanada 12.45 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 14.45 Eurogole 15.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii. Hiszpania 16.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Katalonii. Hiszpania 17.00 Curling. MŚ kobiet, Lethbridge, Kanada 19.00 Skoki narciarskie. PŚ, Planica, Słowenia 21.30 Curling. MŚ kobiet, Lethbridge, Kanada 0.00 Rajdy Samochodowe. IRC od środka 0.30 Wyścigi samochodowe. MŚ endurance, Sebring, Stany Zjednoczone

6.20 Werdykt 3 - program sądowy 7.00 Telezakupy 10.00 Kosmica TV 12.00 Śmierć na Evereście - dramat, Czechy/USA 1997, reż. Robert Markowitz, wyk. Peter Horton, Nathaniel Parker, Richard Jenkins 13.55 Jurajscy wojownicy - serial 14.55 Mega katastrofy - serial 15.55 Tropiąc potwory - serial 16.55 Jurajscy wojownicy - serial 17.55 Mega katastrofy - serial 18.55 Tropiąc potwory - serial 19.55 Playlista Tele5 - program rozrywkowy 20.05 Zasięg rażenia - film akcji, USA 2006, reż. Daniel Milican, wyk. Lou Diamond Philips, Yancy Butler, Tom Wright 22.00 Do diabła z kryminałem 4 - serial 22.55 Akcja ratunkowa - serial 0.05 Lub czasopisma - program rozrywkowy 0.25 Cudzołożnica - film erotyczny 2.05 Nocny patrol

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.35 Awantura o kasę 8.30 Pierwsza miłość 9.15 Malanowski i Partnerzy 9.45 Rodzina zastępcza 10.35 Pensjonat pod Różą 11.35 Awantura o kasę 12.30 Rodzina zastępcza 13.00 Daleko od noszy 13.30 Świat według Kiepskich 14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Taaaka ryba 15.30 Ewa gotuje 16.00 Samo życie 16.30 Pensjonat pod Różą 17.25 Linia Życia 18.00 Wydarzenia 18.30 Interwencja 19.00 Dlaczego ja? 20.00 Wydarzenia 20.45 Pierwsza miłość 21.30 Linia Życia 22.00 Rodzina zastępcza 23.00 Świat według Kiepskich 23.30 Rodzina zastępcza 0.00 0.30 Malanowski i Partnerzy 1.00 Linia Życia 1.30 Grunt to rodzinka 2.15 Interwencja 2.30 Wydarzenia 3.00 Samo życie 3.25 Pierwsza miłość


Ogłoszenia drobne Ogłoszenia przez sms! Wyślij SMS-a pod numer 79567 z treścią ogłoszenia bez polskich znaków, pierwsze słowo: dodatek Ogłoszenie - maksymalnie do 160 znaków - bez drukowanych liter. Ogłoszenia wysłane do piątku - do godziny 16.00 ukażą się w najbliższym środowym wydaniu gazety bezpłatnej „Dodatek”. Koszt ogłoszenia to 9 zł netto (11.07 zł brutto).

Wysłanie smsa z ogłoszeniem - oznacza akceptację regulaminu umieszczania ogłoszeń, który dostępny jest w redakcji. AGD/RTV SPRZEDAM nagłośnienie 2x252 + perkusja, cena 2000 zł. 697 560 010

MEBLE SPRZEDAM 3 szafy białe do sypialni, 602 304 914

MOTORYZACYJNE SPRZEDAM Opel Corsa 1998r,, 3500 zł, 782 667 115 KUPIĘ stare motocykle, części - WSK, Komar, SHL, Osa, Junak. 724 516 594

VW PASSAT 1.9 TDI, cena 10900 zł, 2000r., 90 KM. Leszno. 667 002 752

Leszno.

OPEL Meriva 1,7 CDTI, 125 KM, 6-biegów, cena 23900 zł, 2006r., Leszno. 603 079 214

RENAULT Scenic 1,6 16V bezwypadkowy z Niemiec, cena 8700 zł, 2001r. 107 KM. 724 184 662

MERCEDES Benz ML 270, cena 37000 zł, 6 biegowa skrzynia, 2000r., Leszno. 509 828 233

FORD KA 1997r., klimatyzacja, cena 3199 zł, Leszno. 514 906 914 OPEL Astra w dobrym stanie, cena 1650 zł, 1.4, Leszno. 1992r. 724 516 409 LETNIE koła do Vw Polo, cena 320 zł, rozmiar kól:175/65 R13 classe premiere roadstone. 510 074 245 VW GOLF III GT TDI, cena 3700 zł, 1.9, 1995r. 519 499 484

VOLKSWAGEN 1.6, 11900 zł, 1998r., serwisowany. Leszno. 502 334 551

FORD Focus 2004r., 1.8 TDCi, cena 14900 zł, 100 KM, Leszno. 605 869 749 OPEL Tigra! Okazja! Cena 3500 zł. 1.6. 1995r. Leszno. 501 556 230

2011r.

RENAULT Clio IV sport tourer 1.2 16V, cena 24000 zł, klima, 696 067 681

RENAULT Laguna, cena 8500 zł, 2001r., 1.6 16V, 107 KM, Lesz605 828 407

TOYOTA Avensis Prestige 2.0 D4D chip 146 KM, bezwypadkowy, cena 32000 zł, 2004r., Rawicz. 668 429 333 CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI, cena 11500 zł, 2002r. 691 862 409 PEUGEOT 106 1.0 2000r., cena 3900 zł, Poniec. 605 699 919 MERCEDES-Benz 190 D, 1987r., cena 3900 zł, 72KM, Leszno. 669 889 112

wicz.

PEUGEOT 307 - 2005r., full opcja, cena 24500 zł, 136 KM, Leszno. 515 141 596 RENAULT Grand Scenic 1,9 dci, 7 osobowy; cena 19500 zł, 2004/2005, 120 KM, Bucz. 605 102 972 SPRZEDAM! Renault Kangoo 1.4! Tanio. Cena 5999 zł. 75 KM. Gostyń. 601 895 406 RENAULT Scenic 1,6 16V z Niemiec alu, klima, cena 8900 zł, 2001r., 107 KM. Włoszakowice. 724 184 662 CITROEN Saxo diesel 2000, 5000r., Leszno. 605 956 787 RENAULT Laguna 1.6 16V, klimatyzacja, 6200 zł, 1998r., Leszno. 606 891 816 FIAT Punto 3300 zł, 1997r., Leszno. 791 002 484 BMW 318D model po lifcie, cena 22900 zł, 2004r., Leszno. 609 244 023 AUTO na kredyt 24.pl to profil usług w zakresie doradztwa, kompleksowej realizacji finansowania zakupu pojazdów nowych i używanych. 695 584 225

NAUKA

NISSAN Primera 1,9 dCi, cena 20500 zł, 2004r., 120KM. Ra605 435 128 C3 PICASSO Exclusive, 1.6 hdi, cena 35000 zł, 2009r. Leszno. 669 690 383

SEAT Ibiza 1,9 SDI, 2000r., cena 8800 zł, 68KM, Leszno. 603 752 192

HONDA Accord 1.8, 11500 zł, 1998r., klimatyzacja, Leszno. 793 535 367 CITROEN C3 1.4, exlusiv, klimatronic, stan idealny, cena 8900 zł, 2007r., 75 KM, Leszno. 603 079 214

no.

VOLKSWAGEN Lupo, cena 4999 zł, 1.0, bezwypadkowy, 1999r., rewelacyny stan, Leszno. 666 115 322

BRAVA 1.6 z gazem! Opłaty ważne do lutego 2013! Koła zimowe + alu z letnimi! Cena 4300 zł. Piaski/ Gostyń. 661 652 064

RENAULT Scenic 1.9 DTI, 1999r., cena 9900 zł. 691 278 877

HONDA CRV 2.2 CDTi - 1 właściciel, salonowa, serwisowana, cena 90000 zł, 2009r., 150 KM. Leszno. 501 245 426

NISSAN Qashqai full opcja, cena 47900 zł, 2008r. Leszno. 609 166 582

MERCEDES E-klasa, 2001r., 2.2 CDI, 7-mio osobowy, cena 18000 zł. 663 717 781

V O L K S WA G E N Golf IV, 2001r., 1.9 TDI, 110 KM, zarejestrowany! 15800 zł. Gostyń. 691 737 870

VOLKSWAGEN Golf III cena 3199 zł, sprawny, zadbany. Po wymianie rozrządu. 1995r., 75 KM, Leszno. 724 104 126

C-3 1.4 HDI, klimatyzacja, 19900 zł, 2009r., 68 KM, Krzycko Małe. 601 946 968

POWER

ROVER 25 2002r., 9500 zł, dynamiczny i oszczędny silnik diesla o mocy 101 KM. 603 362 770

SPRZEDAM Forda Escorta, 3200 zł, 1.4, 1995r. Leszno. 502 758 795

603 079 214

PEUGEOT 207 1,4 HDI, klima, książka serwisowa, cena 26900 zł, 2009r., Leszno. 603 079 214

SPRZEDAM Renault Megane ll 2003r. 1.9 dci 120 KM, cena 13500 zł. 603 705 068

AUDI 80 B4 gaz - klima, 6600 zł, automat, 1992r., 90KM. 696 050 832

BMW 320 D, 136 KM, książka serwisowa, 15800 zł, 1999r.,

VW GOLF IV 2000r. Salon Polska, cena 12500 zł, 1,6 16V, 105 KM, 2000/2001r., Leszno. 698 903 953

RENAULT Scenic 2000r. zadbany, cena 11900 zł, 1.6 16v 110

609 390 008 KURS pracownika ochrony. 693 878 658 ANGIELSKI - nauczyciel. 698 974 615

NIERUCHOMOŚCI

604 588 700 DAIHATSU Terios 1.3 benzyna 4X4 lift 2000/2001r., 13900 zł. 665 503 832, 65 575 15 65

SPRZEDAM łąkę w Boszkowie wsi, 07 ha i mieszkanie 50 m2 we Włoszakowicach. 603 603 022

SKODA Octavia, 1.9 TDI, 90 KM, rok 2002, cena do negocjacji 17500 zł. Klimatyzacja, Leszno. 665 405 547

WYNAJMĘ mieszkanie 3 pokoje, Leszno, ul.Grunwaldzka, parter. 605 351 871

CITROEN Berlingo 1, 4 + LPG 98/99 7600 zł. 75 KM. 661 616 922 PASSAT w gazie. Za małe pieniądze. 9400 zł. 1.6. 1997r. 101 KM. Kościan. 724 287 937, 663 779 782

DZIAŁKI budowlane w Bojanowie przy ulicy 17 Stycznia za sklepem ogrodniczym. Działki o powierzchniach od 800 m2 do 1500 m2. Media w głównej drodze. Dojazd drogą asfaltową. 724 103 348 NOWY lokal w centrum Leszna, 40 m2, 1500 zł/m-c. 693 715 735 DZIAŁKA ul. Grottgera 784 m2, spokojna okolica, 141000 zł, działka o wymiarach 28x28 położona na osiedlu domków jednorodzinnych. 693 715 735 PIĘKNY dom w Lipnie 220 m2, okazyjna cena, 395000 zł, na dużej działce. 693 715 735 DZIAŁKA budowlana w Lesznie, dzielnica Gronowo, powierzchnia 2658 m2. Ocieplony budynek mieszkalny o pow. 50 m2. Cena 155 zł/m2 605 40 11 44 LOKAL na salon fryzjerski, kosmetyczny lub kwiaciarnie, 1480 zł/m-c. 37 m2. Cena: 40 zł/m2 + 23% VAT. 606 129 822 DZIAŁKA w Lesznie po okazyjnej cenie, cena 599000 zł, 9878 m2. Cena: 60,6 zł/m2. Przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe. 606 129 822 SPRZEDAM mieszkanie na 1 piętrze, 3 pokoje, Leszno ul. Grunwaldzka, cena 210000 zł, 61.4 m2. 725 761 599 BUDYNEK Drink baru, cena 80000 zł, 63.8 m2, budynek w zabudowie wolnostojącej, parterowy, podpiwniczony - dwa pomieszczenia 30 m2. Osłonin. 603 343 490

KREDYTY hipoteczne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Leszno, ul. Marcinkowskiego 8/2. 693 906 309, 65 520 40 85

KM.

11

DZIAŁKA budowlana 830 m2, Kąkolewo. 608 836 326 BEZCZYNSZOWE, wyremontowane, centrum Leszna 36 m2. 785 368 866 POWER

ALFA Romeo 147 1.9 JTDM, 2010r. 19300 zł, 115 KM, Bukówiec Górny. 697 285 169

SPRZEDAM dom, hale oraz działkę w Lasocicach. 1770000 zł. Dom 190 m2, hale 422 m2, nowy budynek z przeznaczeniem na kuchnie letnią o powierzchni 80 m2 oraz działka rolna o powierzchni 10500 m2. 534 656 727

FORD Mondeo 1996r., kombi, cena 1000 zł, 90 KM, Leszno. 605 056 452

LUKSUSOWE mieszkanie na poddaszu, 467500 zł, centrum Leszna - kamienica. 187 m2. 607 614 905

ŁADNY dom blisko Leszna, 330000 zł, 100 m2, na działce 0, 5 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi, Tworzanice. 603 343 490 DOM z budynkami gospodarczymi i działką w Starej Krobi, 260000 zł, 150 m2, 4 pokoje, Stara Krobia. 534 656 727 DOM z dużą działką w dobrej lokalizacji, 165000 zł, Dębowa Łęka, gmina Wschowa. 80 m2. 667 380 335 MIESZKANIE 57 m2, Leszno, Zamenhofa, 3 pokojowe, garaż, 175000 zł. 603 775 093 SPRZEDAM dom, zabudowania gospodarcze i działkę w Osiecznej. Cena 229000 zł. 534 656 727 MIESZKANIE 2 - pokojowe, 1 piętro, powierzchnia, 43 m2, Leszno, nowa część Ostroroga, 186000 zł. 601 665 442 MIESZKANIE 4 - pokoje, 65.30 m2, Leszno ul. Włodarczaka, cena 189000 zł, parter. 601 665 442 MIESZKANIE 2 pokoje, 34 m2, Leszno, ul. Sikorskiego, cena 110000 zł. 794 499 996, 725 761 599 WYNAJMĘ pomieszczenie biurowe, cena 980 zł/m-c, 28 m2 na parterze w atrakcyjnym miejscu. Leszno ul.Dąbrowskiego 7 - róg z ul. Prochownia. 510 148 210, 534 656 727 MIESZKANIE os. Ogrody, 4 piętro,cena 159000 zł, 56 m2. Czynsz 280 zł. 534 656 727

BIURA OGŁOSZEŃ: Leszno: ul. Sienkiewicza 30a tel. 065 529 56 78 / ul. Opalińskich 4, tel. 603 803 145 / ul. Lipowa 4, Agencja Reklamowa „TURUS”, tel. 65 529 41 15 / Nowy Rynek 33, 065 529 78 34 Rydzyna: Rynek 25 Agencja Finansowa Amazonka tel. 503 039 056 TYLKO 50 GROSZY ZA SŁOWO!


12

Ogłoszenia drobne

TANIO sprzedam mieszkanie, cena 129000 zł, 3 - pokojowe, po kapitalnym remoncie, z dużym balkonem i przynależną piwnicą. 53.12 zł. Góra, os. Kazimierza Wielkiego. 602 329 953 BARDZO atrakcyjna działka w Wilkowicach, 79000 zł. 783 165 894 POLE V kl. przy jeziorze w Ziemnicach, cena 310000 zł. 2,2 ha pole bezpośrednio przy Jeziorze Ziemnice. 606 129 822 PLAC z lokalem w centrum Leszna, 2550 zł/m-c, 170 m2, plac 1370 m2. Cena: 15 zł/m2 + VAT. 606 129 822 NOWE duże mieszkanie na poddaszu, 215000 zł, Leszno przy ul. Narutowicza/Karwowskich, duże 50/85m2. 502 754 571 MIESZKANIA poddaszowe w centrum, cena 125000 zł, po generalnym remoncie, kamienica w centrum Leszna. 38 m2. Ul.Marcinkowskiego. 502 754 571 NOWE bezczynszowe mieszkanie na parterze w centrum, 215000 zł, 1.5 km od rynku. 502 754 571 44 M2 nowoczesna kawalerka, cena 158000 zł, ostanie nowe mieszkanie w Willi Karwowskich w centrum Leszna. 502 754 571 LOKAL handlowy od 60 do 165 m2, 35 zł/m-c. Leszno, ul. Niepodległości. 502 754 571 KAWALERKA w centrum Leszna, cena 115000 zł, na parterze z niezależnym wejściem. Ul. Marcinkowskiego 4, parking przed lokalem. 502 754 571 LOKALE handlowo + usługowe, od 60 do 160 m2, 35 zł/m-c. 502 754 571 MIESZKANIE Poniec, okazja!!! Cena 140000 zł, 4 pokoje, garaż. 45,6 m2. 693 442 608 CZĘŚCIOWO umeblowane mieszkanie os. Rejtana, 2 piętro, 63 m2, 1100 zł/m-c. 3 pokoje. 607 592 854 LESZNO ul.Grunwaldzka, 2 pokoje, 500 zł/m-c, 35 m2 , 2 pokoje + kuchnia + łazienka. Odstępne + czynsz 800 zł, kaucja 1000 zł. 65 526 61 14 DOM do wynajęcia, cena 1500 zł/ m-c, osobie prywatnej lub firmie. Idealne miejsce na prowadzenie niewielkiej cichej działalności gospodarczej np. biuro rachunkowe. Działka 1000m2. Powierzchnia 66 m2. 794 499 996 WYNAJMĘ piękne mieszkanie 1 piętro, Leszno ul. Dożynkowa. 600 zł/ m-c. 3 pokoje. Kaucja 3000 zł. 62 m2. 609 417 790 DOBRA cena: działki budowlane w Dąbczu i Kłodzie k. Rydzyny. 45000 zł. Cena: 50 zł/m2! Od 900 m2 do 1200 m2. 606 129 822 DOMINICE, działka rekreacyjna z widokiem na jezioro - 500 m2, cena 118000 zł, zabudowana niewielkim budynkiem rekreacyjno-gospodarczym. 609 120 940

LESZNO centrum, mieszkanie 3 pokojowe, bezczynszowe, 80 m2, 200000 zł, 2 piętro. 609 120 940 KOMFORTOWE, umeblowane mieszkanie, cena 1000 zł/ m-c odstępne + 250 zł czynsz (w tym woda, śmieci) + media wg. zużycia. 38 m2. Leszno, ul. 17 Stycznia. 605 855 454 LUKSUSOWE mieszkania na poddaszu, 467500 zł, dwa odrębne lokale. Całość o powierzchni 187 m2. 607 614 905 DZIAŁKI budowlane w Gostyniu, 68508 zł, ul. Energetyków. Działki mają od 692 m2 - 2598 m2. Cena za metr 99 zł brutto. 534 656 727 MIESZKANIE w Lesznie na Zatorzu, 120000 zł, 39 m2, 1 piętro, niski czynsz. 691 206 596 ATRAKCYJNE, umeblowane mieszkanie w Lesznie, Ogrody, cena 900 zł/m-c.58 m2 użytkowa, 62 m2 całkowita. 605 252 110 ATRAKCYJNY dom w Boszkowie, cena 260000 zł, działka około 300 m2, dom około 80 m2. 605 252 110 PRZESTRZENNE, wspaniałe mieszkanie 4 pokojowe w Lesznie. Cena 295000 zł. Powierzchnia 116 m2 media: prąd, woda, gaz, kanalizacja, kablówka, ogrzewanie gazowe, kablówka. 605 252 110 DOMEK w Dębcu Nowym, cena 365000 zł, nad Jeziorem Wonieść powierzchnia: działka 482 m2, dom 101, 6 m2. 605 252 110 MIESZKANIE, Leszno, 47 m2, ul. Grunwaldzka, 1 piętro, bez pośredników, 149000 zł. 668 198 637 32 M2, 2 pokoje, mieszkanie na Przylesiu w Lesznie, 135000 zł. 606 129 822 63 M2, 3 pokoje, 3 piętro, ul. Dożynkowa, cena 180000 zł. 606 129 822 7 MIESZKAŃ bezczynszowych z ogródkiem na granicy Leszna. 3200 zł. 693 715 735 DOM na Zatorzu, cena 340000 zł, ul. Olszewskiego. Budowany w latach 80 - 90 tych. Położony na działce o powierzchni 667 m2. 534 656 727

DO WYNAJĘCIA dom jednorodzinny z dużą działką, 1000 zł/m-c, plus pomieszczenia gospodarcze. Do zamieszkania lub na działalność. Działka 1000 m2. 66 m2. 794 499 996 DZIAŁKI w Dąbczu przy lesie! Najlepsza cena! Cena 59 zł. 693 715 735 BEZCZYNSZOWE mieszkanie z własnym ogrodem! 4 pokojowe! Cena 290000 zł. 76.70 m2, ogród 200 m2. 693 715 735 LOKAL nad jeziorem - Olejnica, centrum, przy drodze głównej, cena 85000 zł, w sercu Przemęckiego Parku Krajobrazowego. 95 m2. 609 120 940 NOWOCZESNE mieszkania 2-3 pokojowe w centrum! 3600 zł. Niecałe 500 metrów od rynku. 693 715 735 KAWALERKI i 2 pokojowe mieszkania w odnowionej kamienicy w centrum Leszna. Cena 75000 zł. 693 715 735 VILLA z ogrodem + budynki gospodarczo-handlowe, cena 1125000 zł, w Sierakowie pod Rawiczem + budynki gospodarczo - handlowe o powierzchni 270 m2. 693 715 735 UROKLIWY dom w Golejewku + budynki gospodarcze, cena 500000 zł. 200 m2. 693 715 735 PIĘKNY dom w Lipnie, 220 m2, okazyjna cena! 395000 zł. Wolne od zaraz. 693 715 735 NOWY dom do wykończenia w Gronówku! Cena 269000 zł, powierzchnia 89,9 m2. 693 715 735 PIĘKNY dom w centrum miasta z działalnością handlową. 570000 zł. Przed budynkiem parking na 2-3 auta + miejsca parkingowe za ogrodzeniem. 230 m2. Leszno. 693 715 735 WOLNOSTOJĄCY dom z pięknym ogrodem Leszno - Gronowo. Cena 430000 zł, 150 m2, ładna i duża działka. 693 715 735 NOWOCZESNE wolnostojące domy na nowym osiedlu! Wyjątkowa oferta!!! Cena 418000 zł. Święciechowa. 693 715 735 BLIŹNIAKI na nowym osiedlu Leszno - Święciechowa. Nowoczesny projekt. Cena 338000 zł. 693 715 735

DOM w Pomykowie, cena 306000 zł, 200 m2 położony na ogrodzonej działce 750 m2. Dom w stanie deweloperskim. 534 656 727

ATRAKCYJNA oferta Śmigiel, 7 pokoi, 144.47 m2, z dużą działką 5.227 m2, 320000 zł. 606 714 077

KOMFORTOWY dom w Gronowie! Cena 525000 zł, 44 m2, 667m2. 607 693 365

DZIAŁKA Leszno Gronowo ul. Miła - jedna z ostatnich, 77787 zł. Działka 603 m2. 601 460 631

MIESZKANIE w pałacu Barchlin + piwnice + działka. Cena 150000 zł. 67.03 m2, na 1 piętrze. 609 253 480 LOKAL na parterze, powierzchnia 65 m2, duży parking! Cena 38 zł/m-c. Duży sklep z wygodnym parkingiem od frontu i zaplecza budynku. Dogodny dojazd do centrum. Wysoki standard wykończenia. Leszno, w strefie handlu. 693 715 735

PRACA PANELE - układanie, złota rączka, 691 677 720 PRACOWNIK biurowy z 15-letnim doświadczeniem, dodatkowo grafika komputerowa, www, księgowość małej firmy, podejmie pracę, zlecenie, mężczyzna 38 lat, Leszno i okolice. 601 450 432

PRACA w sklepie Solar - w weekendy i na pełny etat. Miejsce pracy Galeria Leszno. Wymagania: wiek do 30 lat, wykształcenie średnie lub wyższe. CV prosimy składać w sklepie osobiście. SPECJALISTA ds. organizacji imprez i szkoleń. Do Restauracji Hotelu „Raz Dwa Trzy” w Lipnie. Oczekujemy doświadczenia w branży gastronomicznej. Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@law-reklama.pl PUB Wieniawa zatrudni na sezon letni kelnera/barmana. CV: hotel@wieniawa.pl lub osobiście w recepcji. 65 528 50 50 PRZYJMĘ panią w charakterze sprzedawcy wiek powyżej 40 lat. Branża odzieżowa. 695 522 182 ROLNICZE SKUP bydła i trzody chlewnej. Sieletycki. 667 189 125 RÓŻNE TANI węgiel z importu oraz niemiecki brykiet do kominków. 601 786 937, 65/529 61 96 KAPELA bluesowa poszukuje harmonijkarza lub klawiszowca.koniecznie absolwenta i lo w lesznie.wiecej informacji na www.lo1.leszno.edu.pl/eb. 609 213 126 FOTELIK samochodowy, 665 181 557 SPRZEDAM czyściki Raypath. 605 380 951

TERMAX wynajem - sprzedaż, klimatyzatory, osuszacze, kurtyny powietrzne. 603 603 514

TERMAX sprzedaż – wynajem nagrzewnice elektryczne, gazowe, olejowe. 603 603 514

TELE TAXI tel. 65 520 03 30 kom. 605 890 330; z Orange komórki *4444. SPRZEDAŻ drewna kominkowego. 601 063 381, 603 138 048 ODZYSKIWANIE, wykup długów. 508 931 753

LESZNO, ul.Przemysłowa 25. Płatnośc po otrzymaniu zasiłku ZUS/ KRUS. Tel. czynny całą dobę. 065 520 91 00, 609 205 982

WĘGIEL promocja, miał 450zł/t, ekogroszek, orzech, 606 391 844 KARNET żużlowy - sezon 2012. Wartość karnetu 310 zł. Cena, która mnie interesuje - 260 zł. 693 279 568 ALUFELGI do Vw, Audi, 17 cali, rozstaw śrub 5X112. Posiadają ślady użytkowania.

INSTALACJE wod-kan-co-gaz. 605 662 403 WYKONYWANIE instalacji elektrycznych, antenowych TV. TV-SAT.Alarmy. Kasy fiskalne firmy ”ELZAB”. 506 524 536, 790 715 6651

668 445 194

OPONY nowe, używane. Auto klima. 667 114 855

SPRZĘT fryzjerski dla zwierząt gromera. Cena 1000 zł do uzgodnienia. 663 305 517, 697 850 540

POGOTOWIE pożyczkowe do 600 zł bez BIK. 665 982 073

OLYMPUS VR-310 aparat zakupiony w styczniu, 100% sprawny, stan idealny, posiada gwarancję. 14 Mp i 10 krotny zoom cyfrowy. Wbudowana lampa błyskowa, nagrywanie filmów. Cena: 380 zł. 601 067 953

CIESIELSTWO.

OPONY letnie 165/60R14 vredestein t-trac 165/60/14. 603 376 188 ŁÓŻECZKO z przewijakiem - cena 120 zł, materac do zabawy cena - 20 zł, telewizor 21” cena - 100 zł. 607 409 240 USŁUGI

PRACE dyplomowe. TYNKI tradycyjne. KARCHER.

660 158 745 516 138 046 603 479 407 606 430 493

SUFITY podwieszane. ZABUDOWA z płyt g-k.

601 942 749 601 942 749

MASZ problem z oprogramowaniem? -zadzwoń 513 719 561

FIRMA ogólnobudowlana oferuje usługi ogólnobudowlane klejenie papy termo-zgrzewalnej ,wykończenie wnętrz 667 626 721

USŁUGI ogrodnicze, wertykulacja trawników, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, strzyżenie żywopłotów, sadzenie drzew i krzewów, zakładanie trawników, prace porządkowe. 609 570 191

AUTO do ślubu z kierowcą. Cztery samochody: Honda CRV (czarna), Jaguar s-type (ciemnozielony), Audi A4 (czarny) lub klasyczny Mercedes 190 (beżowy). 695 875 755

USŁUGI glebogryzarką spalinową ogródków przydomowych i działkowych. 669 269 140

ZWIERZĘTA YORKI.

65 518 96 27

BIURA OGŁOSZEŃ: Leszno: ul. Sienkiewicza 30a tel. 065 529 56 78 / ul. Opalińskich 4, tel. 603 803 145 / ul. Lipowa 4, Agencja Reklamowa „TURUS”, tel. 65 529 41 15 / Nowy Rynek 33, 065 529 78 34 Rydzyna: Rynek 25 Agencja Finansowa Amazonka tel. 503 039 056 TYLKO 50 GROSZY ZA SŁOWO!


Sport

14 marca 2012

13

Powalczą o II ligę Zwycięstwo Derby dla Tęczy

Historyczny sukces wschowskiej koszykówki

Barw drużyny prowadzonej przez leszczyńskiego trenera, Krzysztofa Zajca, bronią koszykarze ze Wschowy, Sławy, Leszna i Głogowa, stąd na trybunach wschowskiej hali pojawiło się w sobotę sporo fanów z tych miejscowości. Przyjechali, by wesprzeć zespół w najważniejszym meczu w historii klubu, a później cieszyć się z awansu do baraży walki o II ligą. Wsparcie bardzo się przydało, bo spotkanie nie było łatwe. Gospodarze na parkiet wybiegli mocno spięci i początkowo gra nie układała się po ich myśli. Po pierwszej kwarcie notowano remis 16:16, w drugiej wciąż brakowało płynności w grze wschowian, ale dzięki udanym akcjom Matuszewskiego, Jaworskiego i

na wagę utrzymania?

Fot. (3x) Rafał Paszek

Jest spora szansa na to, by w nowym sezonie kibice w regionie znowu oglądali męską koszykówkę na drugoligowym poziomie. Awans do baraży przypieczętowali właśnie zawodnicy WschowskoSławskiego Towarzystwa Koszykówki. Pokonali na swoim terenie ekipę Górnika Wałbrzych 87:72.

Rzeszowskiego WSTK zbudowało niewielką przewagę i do szatni schodziło prowadząc 36:32. W przerwie meczu specjalne podziękowania otrzymali sponsorzy, kibice zajadali się pączkami, a panie na trybunach obdarowane zostały różami. Koszykarscy fani mogli się więc rozluźnić w oczekiwaniu na emocje drugiej połowy, jak się okazało, rozluźnieni wyszli na nią także miejscowi koszykarze. Trzecia kwarta była popisem w ich wykonaniu. Wygrali ją w stosunku aż 33:10 i po trzydziestu minutach prowadzili 69:42. W ostatniej partii trener Zajc dał pograć młodszym zawodnikom, co wałbrzyszanie próbowali wykorzystać. Zniwelowali znacznie przewagę, ale w końcówce na parkiet wyszedł znowu pierwszy

garnitur WSTK i sytuacja została opanowana. Gospodarze wygrali 87:72 i w sali zapanowała euforia. Zespół z pierwszego miejsca awansował do baraży o wejście do II ligi. - To historyczny sukces wschowskiej koszykówki - przyznał prezes klubu Mirosław Zgrzebnicki. Punkty dla WSTK zdobywali: Rzeszowski 27, Jaworski 20, Matuszewski 19, Kaptur 8, Łukanus 6, Zgrzebnicki 5 i Naramski 2. Miejsce rozgrywania turnieju barażowego nie jest jeszcze znane. - Złożymy propozycję do władz polskiej koszykówki, aby turniej, planowany na końcówkę marca, odbył się u nas - poinformował prezes klubu Mirosław Zgrzebnicki.

Teraz jazdy na Smoczyku i sparingi ze Stalą

Bardzo ważne wyjazdowe zwycięstwo zanotowały w niedzielne popołudnie koszykarki Tęczy Leszno. Pokonały w Poznaniu MUKS 60:47. Przed leszczyniankami już tylko jeden mecz fazy zasadniczej, a później walka o utrzymanie w gronie zespołów, które zajmą w tabeli Ford Germaz Ekstraklasy miejsca 9-14. Przystąpią do niej z kilkupunktową przewagą nad najsłabszymi drużynami ligi.

Przygotowania do sezonu żużlowego nabrały tempa. Byki mają już za sobą treningi na, należącym do rodziny Pavliców, torze Millenium w Gorican. W tym tygodniu wyjeżdżają na tor stadionu Smoczyka, a w weekend dwukrotnie zmierzą się w sparingowych potyczkach ze Stalą Gorzów.

Kolejną huśtawkę nastrojów fundują ostatnio swoim kibicom koszykarki Tęczy. Po dość nieoczekiwanym zwycięstwie nad Liderem Pruszków, trzy dni później przegrały w Trapezie bardzo ważnym pojedynek z ŁKS-em 75:78, mimo że przez 30 minut dominowały na parkiecie i przed ostatnią kwartą wygrywały dziesięcioma punktami. Ta porażka postawiła podopieczne Dariusza Raczyńskiego w bardzo trudnej sytuacji i było jasne, że w wielkopolskich derbach z MUKS-em w Poznaniu nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Ponieważ poznanianki też grają w tym sezonie z nożem na gardle, w poczynaniach obu ekip w pierwszej połowie dało się zauważyć sporą nerwowość. Z pewnością duży zawód przeżyli

Byki trenowały w Gorican

Staje się powoli tradycją, że żużlowcy Unii Leszno rozpoczynają sezon od wyjazdu do Gorican. W tym roku także skorzystali z zaproszenia rodziny Pavliców. Plan zajęć na torze był intensywny. Przez kilka dni podopieczni

Romana Jankowskiego odbywali po dwie sesje treningowe. Dla większości żużlowców Unii była to pierwsza okazja do przetestowania sprzętu przygotowanego na ten sezon przez tunerów. W szczególnej sytuacji znalazł się Jarek Hampel. Kapitan Unii pobyt w Gorican musiał potraktować jako próbę generalną sprzętu przed, zaplanowaną na 31 marca, Grand Prix Nowej Zelandii na torze w Auckland. Jarek zabrał do Chorwacji trzy motocykle i dwa silniki, które po treningach w Gorican wysłane zostały do Holandii, skąd drogą lotniczą trafią na Antypody. – Niestety nie ma czasu

na długie testy, nie będzie okazji, żeby zrobić to w Polsce. Mam nadzieję, że dokonałem właściwych wyborów – stwierdził kapitan Unii. W marcu wszelkie sprawy dotyczące przygotowań do sezonu dzieją się bardzo szybko. Już w najbliższą sobotę 17 marca Unia ma zaplanowany na stadionie Smoczyka sparing z ekipą Stali Gorzów, a dzień później rewanż w Gorzowie. Do tego czasu Byki mają w planach kilka treningów na swoim obiekcie. Leszczyńscy kibice na warkot dobiegający ze Strzeleckiej czekają już z utęsknieniem.

ci kibice, którzy liczyli, że zobaczą ofensywną koszykówkę. - Nie ma co ukrywać, pierwsza połowa nie stała na wysokim koszykarskim poziomie - przyznał trener Tęczy Dariusz Raczyński. Jego podopieczne były w niej trochę skuteczniejsze i do przerwy prowadziły 27:24. Najlepsza w wykonaniu leszczynianek i, jak się okazało, kluczowa dla losów pojedynku była trzecia kwarta. Przyjezdne wygrały ją zdecydowanie 19:8 i odskoczyły ekipie MUKS na 14 punktów (46:32). Tak duża zaliczka pozwoliła koszykarkom Tęczy z dużym spokojem rozgrywać ostatnią kwartę. Kontrolowały wynik i zwyciężyły pewnie, inkasując w Poznaniu jakże cenne 2 punkty. – Tradycyjnie bardzo dobrze zaprezentowała się grająca pełne 40 minut Freeman. Cieszy też postawa Eweliny Gali, również Ania Kuncewicz dała dobrą zmianę. Baliśmy się o groźny upadek podczas jednej z akcji Justyny Grabowskiej, ale miejmy nadzieję, że skończy się tylko na mocnym potłuczeniu - informuje trener Raczyński. Punkty dla Tęczy zdobywały: Marke Freeman 18 (3x3), Ewelina Gala 12, Anna Kuncewicz 10, Katarzyna Bednarczyk 7, Małgorzata Chomicka 6, Justyna Grabowska 5 oraz Dominika Urbaniak 2. Najwięcej dla MUKS: Agnieszka Makowska 14. W kolejny weekend leszczynianki wybierają się do Bydgoszczy na mecz z Artego. Będzie to dla Tęczy ostatni pojedynek fazy zasadniczej.

Wisła Can - Pack Kraków

47

24

23 - 1

1886 - 1377

CCC Polkowice

43

23

20 - 3

1816 - 1326

Lotos Gdynia

42

23

19 - 4

1880 - 1373

Energa Toruń

40

24

16 - 8

1910 - 1662

KK Row Rybnik

38

24

14 - 10

1632 - 1569

Matizol Lider Pruszków

38

25

13 - 12

1654 - 1649

KSSSE AZS PWSZ

37

24

13 - 11

1600 - 1624

ŁKS Siemens AGD Łódź

36

24

12 - 12

1633 - 1721

Artego Bydgoszcz

34

24

10 - 14

1591 - 1739

MKS Tęcza Leszno

33

25

8 - 17

1498 - 1728

Widzew Łódź

32

24

8 - 16

1503 - 1745

Odra Brzeg

29

24

5 - 19

1396 - 1658

MUKS Poznań

29

24

5 - 19

1399 - 1756

INEA AZS Poznań

26

24

2 - 22

1197 - 1668


Sport

14 marca 2012

NIE PRZEGAP

Panie rządziły za kółkiem

Rajdowcy po drodze wpadali do muzeum

wy

14 marca Czas na komiks Galeria MBWA w Lesznie, wernisaż wystawy o godz. 17.00. 14 marca Koncert z okazji 100-lecia Ekonomika MOK w Lesznie, godz. 18.00.

Automobilklub Leszczyński już tradycyjnie uczcił Dzień Kobiet, organizując Rajd Pań. Na starcie przy leszczyńskim salonie Renault stanęło 15 załóg – albo damskich, albo damsko-męskich. Zawodnicy poza samą umiejętnością jazdy musieli wykazać się zacięciem turystycznym.

16 marca Spektakl „Kibice” GOK Hutnik, godz. 19.00. Bilety: 25 zł, do nabycia w kasie GOK. 18 marca XI Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Kopa Centrum Kultury, godz. 10.00. 18 marca Super Os na kartodromie Gostyń. Zgłoszenia: www.automobilklub.leszno.pl. Początek imprezy - godz. 9.00. 18 marca Koncert The Bill Fabryka Cukierków w Lesznie, godz. 19.00. Bilety 15/20 zł.

Formuła Rajdu Pań dopuszcza wprawdzie udział panów, ale są oni zasadniczo „dodatkiem” do załogi - choć najczęściej, jak zauważyliśmy, dodatkiem za kółkiem, a nie w fotelu pilota. Nie zabrakło oczywiście załóg żeńskich, nieraz z doświadczeniem z innych imprez Automobilklubu Lesz-

20 marca Wstawa „Wypędzeni 1939” Wernisaż w Muzeum Regionalnym w Kościanie, godz. 17.00

więcej na portalu:

elka.pl 1

2

10

5

29

31

14 15

20

19

27

3

8

16

17

2 22

11

18 16

14

4

23

24 24

32

27

13

17

czyńskiego. Zresztą sama impreza nie stawiała na zmagania czysto sportowe; na trasie liczącej ponad 40 kilometrów przygotowano tylko jedną próbę sprawnościową.

18

6

9

Polonia inauguruje wiosnę

26

29

23 1

12

34

1

2

3

4

18

19

20

21

5

22

Nie zabrakło za to zadań turystycznych - uczestnicy musieli na przykład odwiedzić Muzeum Okręgowe i obejrzeć aktualną ekspozycję czasową o sztuce secesyjnej. Trzeba było się też wykazać znajomością zasad ruchu

drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Przede wszystkim liczyła się jednak dobra zabawa, której ukoronowaniem było podium na mecie - w tym roku w Smyczynie. Zwyciężyła jadąca oplem astra załoga Michał Kraśner Emilia Ciesielska, która wyprzedziła Rafała i Justynę Rybackich w renault scenic oraz Mariusza i Marię Zakrzewskich w renault megane. (jad)

Wzmocniona Sparta Brodnica pierwszym rywalem

25

20

oferta szantażystów, 19) lodowy – na rzece, 20) krzewinka o aromatycznym zapachu i drobnych liściach, 21) mocne, deserowe wino portugalskie, 22) kurcz, 25) do morza ucieka, 26) śląska gra w karty, 30) specjał, rarytas, 31) wynik dzielenia, 32) skutek, 33) dłoni – na powitanie. Pionowo: 2) mięta lub szałwia, 3) butelka dla kolarza, 4) opis obsługi urządzenia, 5) faworki, 6) strawa, jadło, 7) masa na szosę, 8) siostra Mojżesza (lub pseudonim Zenona Przesmyckiego), 12) komentarz u dołu strony, 13) oddział chorób wewnętrznych, 14) trzyma ciepło (lub zimno), 16) jaja mintaja, 17) paryski opryszek, 18) pionowa ściana grani, 23) ciastko na tłusty czwartek, 24) zawieja śnieżna, 27) kompan, koleżka, 28) impreza dla handlowców, 29) figiel, psikus.

Poziomo: 1) buja (się) w obłokach, 9) Andrzej, 1922 – 2000, polski śpiewak operowy, baryton, 10) żigolo, 11) rzeka w Peru, prawy dopływ Amazonki, 12) pies myśliwski do tropienia ptactwa, 15)

15

8

30

30

25

7

9

17

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, uporządkowane od 1 do 34 utworzą rozwiązanie - myśl Lidii Jasińskiej. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać prawidłową odpowiedź smsem pod numer 72 103 wpisując w treści słowo: dodatek, swoje imię i nazwisko oraz hasło z krzyżówki. Koszt wiadomości to 2,46 zł z Vat. Hasło z poprzedniej krzyżówki brzmi: „Łatwiej dom zbudować niż go stworzyć”, a zwycięzcą jest: Andrzej Boguszewski. Po odbiór nagrody zapraszamy do naszej redakcji.

14

6

28

31

33

5

16

22

33

10

15

11

21

4

7 13

19

26

28

32

12

21

3

Fot.(6x) Jarek Adamek

14

6

7

8

9

10

11

12

13

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Niebezpieczeństwo wycofania z rozgrywek zostało zażegnane, piłkarze Polonii 1912 Astromal Leszno po czteromiesięcznej przerwie wracają do gry o punkty w III lidze. W weekend podopieczni trenera Aleksieja Tiereszczenki zmierzą się ze wzmocnioną podczas zimowej przerwy Spartą Brodnica.

Problemy z dopięciem budżetu na rundę wiosenną, ze skompletowaniem drużyny, niechęć leszczyńskich juniorów do gry w pierwszym zespole – to główne tematy, którymi żyli ostatnio kibice piłkarscy w Lesznie. Jeszcze trzy tygodnie temu wydawało się, że seniorzy Polonii Leszno nie przystąpią do rundy rewanżowej w III lidze. Spotkania zarządu klubu z przedstawicielami miasta oraz sponsorami pozwoliły jednak rozwiązać problemy. Trzeba też przy-

znać, że mimo niepokojących wieści napływających z klubu, zespół pod wodzą Aleksieja Tiereszczenki solidnie przygotowywał się do rundy wiosennej. Drużyna zagrała w zimowej przerwie najwięcej sparingów od lat. Piłkarze wychodzili na boisko nawet wtedy, kiedy problemy kadrowe były tak duże, że nie udawało się zestawić pełnej jedenastki. W ostatnich spotkaniach kontrolnych trener Tiereszczenko miał już jednak do dyspozycji co najmniej kilkunastu zawodników i wszystko wskazuje na to, że na inaugurację wiosennej rywalizacji Polonia będzie miała skompletowany całkiem solidny skład. W leszczyńskiej drużynie nie zobaczymy już wyróżniających się jesienią Łotysza Pavla Hohlovsa i Ukraińca Serhija Shapovala, są za to reprezentant łotewskiej młodzieżówki Wladislavs Pavljucenko oraz napastnik z Ukrainy Ihor Wons. Do Polonii wrócili Artur Krawczyk i Bogumił Ceglarek, z ekipy juniorskiej Polonii dołączył Tomasz Dorociak, wszystko wskazuje, że z drużyną pozostanie również Brazylijczyk Marcos Da Silva Bonfim. Ponadto trener może liczyć też na pewno na Krzysztofa Banaszaka i Mateusza Chudziaka w bramce, Artura Si-

wego, Przemysława Kowalskiego, Łukasza Bugzela, Dawida Adamczaka, Artura Jęśka, Łukasza Glapiaka, Bartosza Świętka, Tomasza Wiśniewskiego, Filipa Olejniczka oraz najprawdopodobniej Adriana Jakubowskiego. Wszyscy wymienieni wystąpili w ostatnim sparingu przed inauguracją rundy rewanżowej. Polonia przegrała w nim z występującą w łotewskiej ekstraklasie ekipą Spartaka Jurmala 1:5. Pierwszy mecz o ligowe punkty Poloniści zagrają już w najbliższy weekend. Odbędzie się wówczas przeniesiona z maja - 29, a więc przedostatnia kolejka spotkań o mistrzostwo III ligi w grupie kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. Rywalem zajmujących dwunastą lokatę w tabeli leszczynian będzie czternasta Sparta Brodnica. Zima w Brodnicy upłynęła pod znakiem wzmocnień. Sparta pozyskała nowego sponsora, a drużynę zasiliło trzech piłkarzy z Bałkanów i dwóch Brazylijczyków. Wszystko wskazuję więc na to, że brodniczanie wiosną będą dużo silniejszym zespołem, niż jesienią. Zgodnie z terminarzem inauguracja wiosennej rywalizacji o ligowe punkty ma się odbyć w Lesznie w najbliższą niedzielę. Początek spotkania w samo południe.


14 marca 2012

Polonia wzięła wszystko

Sport

15

Ojciec i syn dzielą motocyklową pasję

To była wspaniała niedziela dla leszczyńskiego kręglarstwa. Kręglarze Polonii pokonali w ostatnim meczu sezonu odwiecznego rywala Alfę Vector Tarnowo Podgórne i odebrali czekające na nich już od dwóch tygodni złote medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Ich klubowe koleżanki nie chciały być gorsze i przypieczętowały we Wronkach zdobycie mistrzowskiego tytułu.

Poloniści do ostatniego meczu w sezonie przystępowali już jako nowokreowani mistrzowie kraju. Powrót na tron po pięciu latach przerwy zapewnili sobie, wygrywając przed dwoma tygodniami w Brzesku. Mimo to, kończące sezon spotkanie z ustępującymi mistrzami Polski, zespołem Alfy Vector Tarnowo Podgórne potraktowali bardzo prestiżowo. Grali jednak nie tylko o prestiż, ale również dla ekipy Startu Gostyń, której chcieli się zrewanżować za postawę w poprzedniej kolejce. Wygrana Polonii otwierała bowiem Startowi drogę do wicemistrzowskiego tytułu. Przy ogłuszającym dopingu swoich kibiców Poloniści pokonali na swoim terenie Alfę Vector 5,5:2,5 w kręglach 3500:3450 i zdobycie złotych medali Drużynowych Mistrzostw Polski mogli świętować z kompletem dwunastu ligowych zwycięstw. Punkty dla mistrzowskiej ekipy w ostatnim pojedynku sezonu zdobywali: Adrian Szulc 612, Piotr Kieliba 591, Michał Szulc 583, Bartosz Włodarczyk i Mikołaj Konopka po 579 oraz Sebastian Piosik 556.

Fot. Michał Konieczny

Złoci kręglarze, Będzie się ścigał z najlepszymi kręglarki też już złote

Chwilę po ostatnim rzucie kapitan zespołu Mikołaj Konopka otrzymał okazały puchar, zawodnicy udekorowani zostali złotymi medalami. Później strzeliły korki szampanów i rozpoczęła się mistrzowska feta. - Szczerze powiem, że łatwiej zdobywało się to złoto jako zawodnik, niż teraz w nowej roli - przyznał szkoleniowiec Polonii Zygmunt Felenberg. W tym gronie żywiołowo dopingujących kibiców na leszczyńskiej kręgielni pojawiła się również najlepsza polska kręglarka Beata Włodarczyk. - Poprosiłam o wolny weekend w Victorii Bamberg i zostałam w Lesznie, by wspierać Polonię oraz grającego w niej syna Bartka – mówiła. Za dwa tygodnie w leszczyńskiej kręgielni będzie miała miejsce kolejna feta. Na 25 marca w Lesznie planowany jest trzeci turniej finałowy Superligi kobiet. Walka o mistrzowski tytuł została już jednak zakończona. Kręglarki Polonii, wygrywając drugi turniej finałowy we Wronkach, za dwa tygodnie na swoim obiekcie wystąpią już jako najlepszy zespół sezonu, a po zawodach odbiorą złote medale za zdobycie mistrzostwa Polski. We Wronkach Polonistki triumfowały z 3286 punktami na koncie, a na ten dorobek złożyły się: Anna Chwastyniak 568, Kinga Konopa 558, Monika Marażewska 553, Joanna Lajtke 552, Katarzyna Jańczak 529 i Jolanta Jaś 526.

dok. ze strony 16 - Jak wyglądały kulisy zaproszenia do udziału w Pucharze Europy Juniorów KTM? SK: - Zawodnik sam musi o to zabiegać. Wysłałem zgłoszenie i chyba okazało się, że moje wyniki są wystarczająco dobre. Otrzymałem szybką odpowiedź: „Witamy w Pucharze Europy Juniorów”. - Panie Pawle, wiem, że zajmuje się pan na co dzień motocyklami. Czy odpowiada pan także za sprzęt Szymona, czy są jeszcze inni współpracownicy? PK: - Moje kompetencje w sprawie przygotowania sprzętu Szymona skończyły się w 2010 roku. Kiedy trafił do Czech, byłem tam już tylko pomocnikiem czeskiego mechanika. Ja też naprawiam motorki i skuterki, ale takie ściganie, to już zupełnie inna liga. - Szymonie, czy ściganie na motocyklu to bezpieczne zajęcie? SK: - Dużo bezpieczniejsze od piłki nożnej. Mamy kombinezony i kaski więc, jak się przewrócimy to jesteśmy tylko poobijani. Rzadko kiedy zdarzają się złamania. - No właśnie, zaliczyłeś już kiedyś poważny upadek? SK: - Tak, na początku kariery miałem poważne złamanie z przemieszczeniem. Stało się to na początku wakacji, więc było wyjątkowo niewesoło. Od tamtego czasu kontuzje mnie omijają. - Jesteśmy w sezonie 2012, powiedz trochę o tym, jak wyglądają plany na najbliższe tygodnie i o samej rywalizacji w Pucharze Europy Juniorów. SK: - 19 marca wyjeżdżam do Hiszpanii na testy na tor Cartagena. Dopiero tam będę miał okazję zapoznać się ze sprzętem, którego będę używał. Sam Puchar składa się z ośmiu rund w ośmiu państwach. Będziemy rywalizować na wielu znanych torach: między innymi Monza, czy Silverstone. Startujemy przy mistrzostwach świata superbików. Zatem będziemy jeździć z największymi gwiazdami sportu motocyklowego. Co istotne, w Pucharze Europy Juniorów wszyscy startują na takich samych motocyklach marki KTM. - Ilu zawodników ściga się w tym Pucharze? SK: - Nie ma jeszcze oficjalnej listy startowej, ale na dziś jest 36 zawodników. - Kilka słów o sprzęcie. Czy są to motocykle fabryczne? SK: - Jest to KTM 690 duke o mocy 80 koni, osiągający prędkość około 260 k/h. Każdy będzie dysponował takim samym sprzętem, decydować będą zatem umiejętności i głowa.

PK: - Dodam jeszcze, że nie możemy nic w tym motocyklu zmieniać. Nawet opony są określone przez organizatorów Pucharu. - Będzie Pan towarzyszyć Szymonowi w każdym wyścigu? PK: - Stety i niestety tak. Jestem zgłoszony formalnie jako mechanik Szymona. Jestem w to niewątpliwie wciągnięty, sam mam motocyklowe korzenie. - Szymon, czy kontaktowałeś się z kimś w sprawie tego Pucharu? Zdobywałeś jakieś informacje o wyścigach? Co udało Ci się ustalić? SK: - Rozmawiałem z Pawłem Szkopkiem, najlepszym polskim motocyklistą. Przekazał mi wiele cennych informacji. - Mamy też pytania od kibiców, którzy za naszym pośrednictwem proszą Cię o wyjaśnienie kilku kwestii. Pytają między innymi o sponsorów, budżet i cele, jakie sobie postawiłeś. SK: - Moim głównym sponsorem jest tata. Wspomaga mnie także miasto Kościan i powiat kościański. Są też inni sponsorzy, którzy bardzo mi pomagają. Na cały sezon potrzebujemy około 30 tysięcy euro. - A cele? SK: - Dojeżdżać do mety, zdobywać doświadczenie i umiejętności i zacząć z czasem wygrywać. - Czy masz swoją wymarzoną klasę wyścigową, w której chciałbyś startować? SK: - Oczywiście, moim marzeniem jest start serii GP Moto 1, to taka Formuła 1 na dwóch kółkach. - A kto jest Twoim sportowym idolem? SK: - Valentino Rossi, 9-krotny motocyklowy Mistrz Świata. - Wspominaliśmy o czekających Cię testach na torze Cartagena. Znasz ten obiekt, miałeś już tam okazję jeździć? - Będę tam pierwszy raz, ale mam wydrukowaną mapkę toru, więc wirtualnie jestem przygotowany. - Na jakim dystansie odbywa się rywalizacja w Pucharze Europy Juniorów? SK: - Zwykle jest to tylko 10 albo 11 okrążeń. PK: - Dystans całego wyścigu wynosi około 60 km. - Czyli paliwo po jednym tankowaniu starczy? PK: - Tak i dokładnie trzeba to paliwo wymierzyć, bo ciężar w motocyklach seryjnych ma bardzo duże znacznie. Wiadomo, że zbyt ciężki motocykl nie jest atutem. - Szymonie, czy będzie Cię można oglądać w TV? Jakaś

stacja pokazuje rywalizację w pucharze, w którym wystartujesz? SK: - Wyścigi będą pokazywane przez Eurosport i Sportklub. Być może relacje pojawią się też w innych mediach. Wszystko będzie można oglądać na żywo - Czyli 22 kwietnia będziemy mogli śledzić Twoje poczynania w Holandii? SK: - Wszystko na to wskazuje. - Ojca i syna łączy motocyklowa pasja, a jak na ściganie Szymona zapatruje się reszta rodziny? PK: - Powiem szczerze, że w moim przypadku nie jest do końca tak, że na wszystko się godzę. No może teraz już tak, bo nie mam wyjścia. Początkowo miałem jednak zastrzeżenia, gdyż sam próbowałem swoich sił w sportach motocyklowych. Trenowałem w szkółce żużlowej Unii pod okiem pana trenera Andrzeja Pogorzelskiego, później w Racocie na trawie, na crossie. Chcę też podkreślić, że Szymon ze sportem związany jest od wczesnego dzieciństwa. Jako dziecko trenował taekwondo, miał granatowy pas z czerwoną belką i startował nawet w międzynarodowych zawodach. Jeśli chodzi o reakcje pozostałej części rodziny, to przyznam, że żona początkowo chyba trochę nieświadomie zaakceptowała pasję Szymona, ale raczej nie spodziewała się, że to się aż tak rozwinie. Dopiero w zeszłym roku pojawiła się po raz pierwszy na wyścigach w Poznaniu - Powiedziała: „zamykamy motory, koniec zabawy”? PK: - Nie, tak nie powiedziała (śmiech). Ale nie ukrywam, że pojawiają się między nami niesnaski. Troszkę musimy czasami uszczuplić nasz budżet domowy, żeby zainwestować w pasję Szymona i stąd jakieś drobne nieporozumienia. - Jesteś w podobnej sytuacji do Kuby Giermaziaka. Uprawiasz dyscyplinę, która jest właściwie nieobecna w kraju. Żeby zobaczyć Cię w akcji, trzeba się wybrać za granicę. Kiedy i gdzie będziesz się ścigał najbliżej Polski? SK: - Najbliżej będzie Brno. Wyścig zaplanowano na 22 lipca. - Czego ci życzyć w pierwszym sezonie w juniorskiej elicie wyścigowej? SK: - Spełniania marzeń związanych z tym sportem, innych marzeń nie mam. - Zatem mamy nadzieję, że się spełnią. Dziękuję za wizytę w studiu. SK, PK: - Dziękujemy. Rozmawiał Michał Konieczny

Roszada najlepszym klubem w Polsce

Wielkopolska rządzi w warcabach Uczniowski Klub Sportowy ,,ROSZADA” Lipno został uznany za najlepszy klub warcabowy w Polsce we współzawodnictwie sportowym za 2011 rok. W sumie warcabiści zdobyli 1144 punkty. – Do tego sukcesu przyczynili się wszyscy nasi zawodnicy – powiedział trener Zbigniew Myszuk – i ci najmłodsi, w wieku przedszkolnym, jak i juniorzy starsi.

Zawodnicy zbierają punkty, startując w różnych imprezach

mistrzowskich. Najwyżej punktowane są mistrzostwa Europy i Świata. Polski Związek Warcabowy przygotował klasyfikację za ubiegły rok i okazało się, że najwięcej punktów zdobył klub Roszada Lipno. - Głównie zdobyliśmy je w imprezach młodzieżowych, bo nie dochowaliśmy się jeszcze seniorów - dodał Myszuk. - Nasi warcabiści dostali się do kadry i startowali nie tylko w zawodach w kraju, ale także za granicą. Roszada Lipno, zdobywając

1144 punkty, wyprzedziła ubiegłorocznego zwycięzcę Mazovię Mińsk Mazowiecki 1042 punkty. Trzecie miejsce zajął Klub Struga Marki, czwarte Lokator Gniezno, piąte Zuch Rychlik i szóste Sokół Wrocław. W klasyfikacji województw najlepsze okazało się województwo wielkopolskie, tuż za nim mazowieckie, a na trzecim miejscu sklasyfikowano województwo dolnośląskie. To drugi taki sukces Roszady w dziesięcioletniej historii klubu. (emi)


Ojciec i syn dzielą motocyklową pasję

Strony sportowe redagują: Marcin Hałusek i Michał Konieczny

Dla fanów wyścigów motocyklowych z regionu ten sezon będzie szczególnie emocjonujący. W światowej młodzieżowej elicie będą mieli swojego człowieka. W Pucharze Europy Juniorów KTM z najlepszymi na świecie walczyć będzie 18-letni Szymon Kaczmarek z Kościana. Szymon i jego ojciec Paweł w Magazynie Sportowym Radia Elka opowiadali o motocyklowej pasji.

Będzie się ścigał z najlepszymi Fot. szymonkaczmarek.pl, Arek Wojciechowski

Szymon Kaczmarek

- Jak się zaczęła Twoja przygoda ze ściganiem na motocyklach? Zdaje się, że od pewnego prezentu. Szymon Kaczmarek (SK): Tak, od skutera. W 2007 roku wziąłem udział w pierwszym wyścigu na torze w Gostyniu. Wcześniej szalało się trochę na ulicy. W pewnym momencie doszliśmy z ojcem do wniosku, że zbytnio się to nie opłaca, wiadomo – policja, te sprawy. - Były mandaty? SK: - Mandat można dostać od 17 roku, ale były nieprzyjemności, pomińmy ten temat. Doszliśmy do wniosku, że coś trzeba ze mną zrobić, bo mam za dużo energii. Wybraliśmy się do Gostynia i tam zaczęło się ściganie. - Ile miałeś lat? SK: - Trzynaście. - Powiedz trochę o zawodach na skuterach. To są jakieś sformalizowane, profesjonalnie zorganizowane rozgrywki? Jakaś liga, czy puchar? SK: - Jest to Puchar PZMot. Rywalizacja odbywa się w kilku klasach: amator – dla początkujących, później klasa dla zaawansowanych i najmocniejsza ze skuterami o pojemności 70

Paweł Kaczmarek

ccm. - Panie Pawle, na jakich skuterach ścigał się Szymon na początku kariery? Można było coś w tym sprzęcie podrasować, czy obowiązywały ustawienia fabryczne? Paweł Kaczmarek (PK): - W 2007 roku w Pucharze Zipp był to skuter fabryczny, później w klasie amator i kolejnej sprzęt jest już mocno podrasowany. Zwiększona moc, niesamowite przyspieszenie. Sporo pracy trzeba było w to włożyć. Po każdych zawodach silnik był rozbierany, wymienialiśmy części, oczywiście na tuningowe, a nie fabryczne. - Co było po skuterach? SK: - Później startowałem w Pucharze Yamahy 125 ccm, to były już zawody w randze mistrzostw Polski. Miałem wtedy 14 lat i jeszcze nie dosięgałem na motocyklu nogami do ziemi. W „generalce”, po udanej końcówce sezonu zająłem czwarte miejsce. PK: - Szymon był najmłodszym uczestnikiem tego Pucharu. Tak jak mówi, na starcie musiał pochylać motocykl, by dosięgnąć do podłoża. Zabrakło trochę dystansu, by w klasyfikacji generalnej stanąć na podium, bo pod koniec sezonu jeździł

bardzo dobrze, zajął dwukrotnie drugie miejsce. W Pucharze Yamahy wszyscy jeździli na równych motocyklach, o sukcesie decydowały więc umiejętności. - Po jednym sezonie zmieniłeś jednak klasę wyścigową… SK: - Tak, trafiłem do Pucharu Hondy 125. W klasyfikacji generalnej wskoczyłem na trzecie miejsce, tracąc punkt do drugiego zawodnika. - Później zdecydowałeś się rozwijać talent za granicą. Związałeś się z czeskim teamem. Jak trafiłeś za naszą południową granicę? SK: - Przez naszego najlepszego motocyklistę Pawła Szkopka. Plany były zupełnie inne na sezon 2010. Miałem wystartować w pucharze ADAC junior, w Aprilia Cup przy międzynarodowych mistrzostwach Niemiec. Właśnie tam byłem zgłoszony. W porę zadzwonił jednak Paweł Szkopek z informacją, że Czesi z teamu Heron potrzebują dobrego polskiego zawodnika. Wytypował właśnie mnie. Pojechaliśmy podpisać kontrakt i wystartowałem w Mistrzostwach Czech i w Pucharze Europy Alpen Adria. - Panie Pawle, jak wyglądają czeskie teamy motocyklowe.

Mówi się, że ten sport jest tam dużo bardziej popularny niż u nas. PK: - Czesi są fanatykami sportów wyścigowych. Mieliśmy okazję współpracować przez dwa lata. Do dziś utrzymujemy kontakty z zespołem Heron. Są bardzo zainteresowani tym, jak rozwija się kariera Szymona. Dzwonimy do siebie, składamy życzenia na święta. Robią wiele rzeczy i pomagają zupełnie bezinteresownie. Mam bardzo dobre zdanie na temat czeskich mechaników i menadżerów. Są to ludzie którzy znają się na swojej robocie. - W Czechach jest też więcej profesjonalnych torów… PK: - Tak, jest techniczny tor Most, gdzie przyjeżdża mnóstwo zawodników, by się podszkolić, no i tor w Brnie, gdzie odbywają się mistrzostwa świata superbike. W tym roku Szymon także będzie tam startował.

- Szymonie, sporo sukcesów na Twoim koncie, a jaki był miniony rok, też obfitujący w udane występy? SK: - Może nie był tak udany jak 2010. Ścigałem się w sześciu rundach międzynarodowych mistrzostwach Niemiec. To zmaganiach, w których startują zawodnicy z doświadczeniem z mistrzostw świata na dużo, dużo lepszym sprzęcie. Wziąłem też udział w dwóch rundach mistrzostw Czech i Alpen Adria. Udało mi się wygrać deszczowy wyścig o mistrzostwo Czech na torze w Poznaniu, a w Alpen Adrii byłem trzeci. - Czy starty w czeskim teamie pomogły Ci wskoczyć do światowej, juniorskiej elity? SK: - Bardzo dużo pomogły. W Polsce mamy tylko jeden tor i na pewno nie miałbym tylu okazji do zaprezentowania swoich możliwości.  dok. na stronie 15

Dodatek 11/2012 (189)  

Gazeta bezpłatna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you