Page 1

Ç ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÈÅÓÐÑÙÔÙÍ & ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ÁÑ.ÖÕËËÏÕ 704

www.anastasiou.eu/tolmi.pdf

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ακόµη και αν ο αριθµός των κρατουµένων λαθροµεταναστών µειωνόταν δραµατικά, δεν τιµά τον τόπο µας και την πολιτικοκοινωνική µας κουλτούρα, να συνεχίζουν να χρησιµοποιούν οι αρµόδιες Υπηρεσίες (Αστυνοµία – Λιµεναρχείο) τους γνωστούς χώρους των Συνέχεια στη σελίδα 11

«∆ίχως να έχουµε την ελάχιστη διάθεση να κατηγορήσουµε τις Αρχές του Νοµού και της Περιφέρειας θα καταδείξουµε, όµως, ότι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη της άµεσης, περάτωσης του έργου. Εκ των πραγµάτων, τους τελευταίους µήνες, πραγµατοποιείται, Συνέχεια στη σελίδα 10 θα λέγαµε,

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ … ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ασφαλώς και στην πολιτική, ποτέ δεν λένε ποτέ. ∆υστυχώς, όµως οι πολιτικοί γενικά, αλλά οι της Ελλάδας ειδικότερα, γεµίζουν τις προσωπικές σελίδες της καταγεγραµµένης πολιτικής τους διαδροµής µε ΠΟΤΕ, που σε πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα τα … ανακαλούν, ώστε να επιβεβαιώσουν τον παραπάνω κανόνα.

∆ηλαδή αν πεις τη λέξη ΠΟΤΕ, την αιτιολογία αυτής της έκθεθα εκτεθείς πολύ σύντοµα. σης: «Είπα – ξείπα, σκατά στο στόµα µου». Γι’ αυτό και σοφός και έξυπνος πολιτικός είναι εκείνος που αυτοπροστατεύεται από την έκθεση του ΠΟΤΕ. ∆ύσκολο πράγµα, αλλά και για τον λόγο αυτό αναφέροµαι στην Οι παλαιότεροι µάλιστα πολιτι- σοφία και την εξυπνάδα. κοί, είχαν θυµοσοφισµένη και Και βέβαια αυτό το προτέρηµα Συνέχεια στη σελίδα 10

ΨΗΦΙΣΜΑ του ∆.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ της 29/10/2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΑΚΕ Ι.Τ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ν.∆.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη συνεδρίασή του της 29/10/2012 αφού συζήτησε εκτός ηµερησίας διατάξεως το θέµα της πώλησης της γαλακτοβιοµηχανίας «∆Ω∆Ω ΝΗ» οµόφωνα καταθέτει το παρακάτω ψήφισµα :

∆ΑΚΕ: Καταστρέφονται δυο γενιές Ελλήνων µε το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ του λαού, και κάποιοι µιλούν για µέλλον!!! Κυρίες και Κύριοι βουλευτές, Aσκώντας το ∆ηµοκρατικό µας δικαίωµα, να µπορούµε ελεύθερα ως Έλληνες πολίτες να εκφράζουµε τις θέσεις,

Συνέχεια στη σελίδα 7

Συνέχεια στη σελίδα 12

BLOG (ΑΡΙΣΜΑΤΑ) Σε τούτον τον κόσµο όλα γίνονται. Ακόµη και τα αντίθετα προς τη λογική. Ποιος θα περίµενε πως «µπλοκαρισµένος» ο κα θένας οδηγείται και µαζί του παρασέρνει και άλ λους σε διέξοδα, τα οποία θα του ήταν εντελώς άγνωστα σε Συνέχεια στη σελίδα 11

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Γράφει ο Κώστας Σπυρόπουλος Η συνεχιζόµενη αδυναµία του Ελληνικού πολιτικού συστήµατος να προωθήσει διαρθρωτικές αλλαγές που θα καταστήσουν ανταγωνιστική την Ελληνική οικονοµία, οδηγούν τους Συνέχεια στη σελίδα 16

Κάθε Πέµπτη ... Του Χρήστου Στεφ. Εαγγέλου

Γράφει ο Βασίλειος Ηλ. Λέττας Η πλειοψηφία του λαού µας, απορεί και δεν µπορεί να εξηγήσει, που οφείλεται η σχεδόν χρεοκοπία της χώρας µας. Τα τελευταία 30 χρόνια, πόλεµο δεν είχαµε. Σοβαρές φυσικές καταστροφές ούτε. Εν τοι αύτη περιπτώσει το χρέος των 300 δις πως έγινε, και ποιοι το καρπώθηκαν;

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

Συνέχεια στη σελίδα 5

Συνέχεια στη σελίδα 6

ΒΡΩΜΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ Στη γειτονιά µου εδώ στον Άλιµο στην Αθήνα υπάρχουν δυο οικόπεδα. Στο ένα υπάρχει ένα µικρό σπιτάκι, εγκαταλειµµένο µε το πηγάδι µπροστά του και µια αµυγδαλιά.

Η ΕΛΠΙ∆Α ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ …ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΤΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ! * του Γιώργου Λύχνου Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία ,ψελλίζει στα χείλη του ο λαός στις δύσκολες καταστάσεις ,άλλα θα συµπλήρωνα κάποτε πεθαίνει και αυτή! Πάλι αδιάβαστοι θα πάνε οι περισσότεροι βουλευτές αν όχι όλοι Συνέχεια στη σελίδα 13

ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Την ιστορία της Ελλάδας και των Ελλήνων διαχρονικά, δεν τόλµησε κανείς να την αµφισβητήσει, πλην περιπτώσεων ξένης προπαγάνδας. Πολλοί επιχείρησαν να την αποδυναµώσουν ή και να την αλλοιώσουν και πάλι για προπαγανδιστικούς σκοπούς, µε µοναδικό κίνητρο τον εσωτερικό τους ανθελληνισµό. Όµως η σύγχρονη Συνέχεια στη σελίδα 15

Όλα είναι θέµα παιδείας Γράφει ο Λευτέρης Π.Φράτης Μετά το πέρας της βιοµηχανικής επανάστασης, η οποία κληροδότησε στην ανθρωπότητα αρκετά δεινά και αρκετά οφέλη όσον αφορά την ανάπτυξη µιας πολυσχιδούς Συνέχεια στη σελίδα 2


2

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

παραγωγικής παγκόσµιας οικονοµίας, ανέκυψε το ζήτηµα

του ελεύθερου χρόνου ως κεκτηµένο αγαθό της µεταστροφής που επέφερε το καπιταλιστικό σύστηµα στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Φτάνοντας στην εποχή µας λανθασµένα έχουµε αντιληφθεί το πεδίο του ελεύθερου χρόνου ως ‘’φύσει’’ και ‘’θέσει’’ αγαθό. Κάθε προσπάθεια αποδόµησης αυτού του αισθήµατος είναι περιττή και ανούσια και ο εκφραστής της ένας απλός αναχρονιστής και άκαµπτος στην νέα πραγµατικότητα. Ποιός άλλωστε σήµερα δεν έχει ελεύθερο χρόνο; Ακόµα και αν δεν υφίσταται θα πρέπει άµεσα να εξεβρεθεί. Φαντάζει αδιανόητο, ειδικότερα στους νέους η ανυπαρξία του ελεύθερου χρόνου. Εφόσον όµως ο ελεύθερος χρόνος κατέστη φύσει και θέσει αγαθό και προνόµιο των εκσυγχρονισµένων κοινωνιών µας, σήµερα ανακύπτει και απασχολεί ιδιαιτέρως η όσο το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη αξιοποίηση του. Συνεπώς σήµερα τον αναλύουµε υπό το πρίσµα της αισθητικής κρίσης και των ραγδαίων εξελίξεων που υφίστανται οι καιροί µας. Η τεχνολογική έκρηξη δηµιούργησε την λεγόµενη ‘’κοινωνία της πληροφορίας’’ και της ατελεύτητης επικοινωνίας. Μάλλον ορθότερα θα λέγαµε την κοινωνία της ατελεύτητης ανοησίας, της αµετροεπούς απο-

ÔÏËÌÇ Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ÉäñõôÞò: Á.Áíáóôáóéïõ & ÓÉÁ Å.Å.

ÑÁÄÉÏÔÇËÅÏÐÔÉÊÅÓ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÅÓ & ÅÊÄÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ Åêäüôçò - IäéïêôÞôçò

Äéåõèýíôής ÅõÜããåëïò Áíáóôáóßïõ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΑΜΕΙΟ-ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού ΕΤΕ

347/553795-90

Êüêëõæá Çãïõìåíßôóáò Ô.Ê. 46 100 Ôçë: 2665025435 - 2665025471 Fax: 2665025553 Êùäéêüò åíôýðïõ : 1444

ÓÕÍÄÑÏÌÇ

χαύνωσης και της απεµπόλησης των εγγενών χαρακτηριστικών που διακρίνουν την ανθρώπινη οντότητα στο σύνολο της. Θύµατα της κυρίως οι νέοι που παραπαίουν πολιτιστικά και κοινωνικά. ∆ιότι οι αρνητικές συνέπειες που τα συνοδεύουν, αµβλύνουν την κοινωνικότητα τους και τους καταδικάζουν να ζουν και να ονειρεύονται κόσµους άκρως ιδεατούς και καθ’ολοκληρίαν κίβδηλους. Ο εξωραϊσµός και η εξιδανίκευση της αχαλίνωτης διασκέδασης σε χώρους εστίασης συµβάλλει καθοριστικά στην διαµόρφωση µιας αντίληψης η οποία καταδικάζει τους αντιφρονούντες να παραµένουν στο περιθώριο αλλά ευτυχώς υγιείς και τους ασπάζοντες να απολαµβάνουν ηδονικά το θέαµα της αποσάθρωσης του αισθητικά και ποιοτικά ωραίου. Η φειδώ καταργείται σε οποιαδήποτε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η αγελαία συµπεριφορά που επιτάσσει τέτοιου είδους ενασχολήσεις προκύπτει από τους όρους που έχει θέση κάθε εποχή µε την εδραίωση της. Προφανώς δεν θα είχαµε τέτοια αποτελέσµατα εάν οι φορείς της παιδείας εξέθεταν τις απόψεις τους περί του ποιοτικού και πνευµατικά ανώτερου στοιχείου στην ζωή µε ενάργεια, σαφήνεια και καθαρότητα. Η διεύρυνση της πνευµατικής αναζήτησης παρέχει τα καλύτερα εχέγγυα για την καθολικότητα και την εµβάθυνση της προσωπικότητας του ατόµου. Ο άνθρωπος µπορεί να αποκτήσει πνευµατική αυτοπεποίθηση και να βαδίζει σταθερά στις ψυχαγωγικές ατραπούς υιοθετώντας τα ουσιώδη και

ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÏ ÁÃÊÁËÇ ÁÕÈÅÍÔÉÊÇ ÓÐÉÔÉÊÇ ÊÏÕÆÉÍÁ ÌÅ ÔÇ ÃÍÙÓÇ ÊÁÉ ÔÏ ÌÅÑÁÊÉ ÔÏÕ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÊÁÓÔÁÍÉÁÓ ÐÁÐÐÁ

Ðïéüôçôá & öéëéêÞ åîõðçñÝôçóç ãéá óôéãìÝò óáí üíåéñï ÊÜèå Ôñßôç ÑåìðÝôéêç & ËáúêÞ ÌïõóéêÞ ìå ôïí ×ñÞóôï Ëéüíôï Óôï ôñáãïýäé óõììåôÝ÷åé ç ÊáóôáíéÜ τηλ. 2665091016

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης, σε πλήρη λειτουργία και µε µόνιµους πελάτες το Ανθοπωλείο «ΤΖΩΡΤΖΗΣ» επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5. Τηλ: 2665022029, 24709 Ðùëείται 3αρι στο κέντρο της Ηγουµενίτσας, ìå äõíáôüôçôá äéáìüñöùóçò ãñáöåßïõ, óôçí Κ. Παλαµά. Ôçë.: 6932250937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗMOΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕIΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αγ. Αποστόλων 5 46100 HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Αρµόδιος: Ανθ/µος ΤΣΕΣ Θεόδωρος Τηλέφωνο: 2665028225 Ηγουµενίτσα 31/10/ 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. ∆/ΞΗΣ 1/2012 1. Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσπρωτίας προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό παροχής υπηρεσιών, για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού, του έργου καθαριότητας κοινοχρηστων χώρων και γραφείων των κάτωθι Υπηρεσιών: α) Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσπρωτίας µε τις συστεγαζόµενες Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουµενίτσας, Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Ηγουµενίτσας, Αστυνοµικού Τµήµατος Ηγουµενίτσας, Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, Τµήµατος Τουριστικής Αστυνοµίας Ηγουµενίτσας (Αγ. Αποστόλων 5 Ηγουµενίτσα) β) Αστυνοµικό Τµήµα Σαγιά-

δας µε τη συστεγαζόµενη Υπηρεσία του Κλιµάκιου Συνοριακής Φύλαξης Σαγιάδας (Σαγιάδα Θεσπρωτίας) γ) Τµήµα Αλλοδαπών ∆ιαβατηριακού Ελέγχου Ηγουµενίτσας (Νέο Λιµάνι Ηγουµενίτσας) δ) Β’ Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών (Λια Θεσπρωτίας) προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και κριτήριο την χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή. 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 20-11-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00' στο Γραφείο του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσπρωτίας (Αγ. Αποστόλων 5 Ηγουµενίτσα 1ος όροφος), ενώ η υποβολή σφραγισµένων προσφορών από πλευράς των ενδιαφερόµενων θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την 09.30' ώρα της 2011-2012, ηµέρα Τρίτη. 3. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο ∆ιαχείρισης Υλικού Χρηµατικού της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσπρωτίας. (Αγ. Αποστόλων 5 Ηγουµενίτσα Γ όροφος, τηλ.: 2665028225, fax:2665022329). Ο ∆ιευθυντής Γιώργος Λ. ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ Ταξίαρχος

ÐÁÉÄÉÊÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

ÌÁÓÉÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Åõáããåëéóôñßáò 2 Çãïõìåíßôóá Ôçë. 26650 25713

ÁÖÏÉ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ Êáýóéìá ÐåôñÝëáéï ÈÝñìáíóçò Ôçë.: 2665022405 Fax:2665025522

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ ∆ηµήτριος Νικολάου

- ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ: 0.50 ÅÕÑÙ - ÄÇÌÏÓÉÏ, ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ: 2,00 ÅÕÑÙ e-mail: radio@892.gr info@892.gr

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ

Êéí. 6932250937

www.anastasiou.eu/tolmi.pdf www.892fm.blogspot.com www.eiet2.gr

απορρίπτοντας τα επουσιώδη. Μπορεί ο ελεύθερος χρόνος να κατέστη φυσικό προνόµιο των ανθρώπων του σήµερα αλλά δεν παύει να απασχολεί ποικιλοτρόπως τους έχοντες ελεύθερο χρόνο υπό το πρίσµα του ποιοτικού στοιχείου.

Ενοικιάζεται 3αρι στο κέντρο της Ηγουµενίτσας, ìå µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα Ôçë.: 6936334713

Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 41 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ. Γραφ. 2665027825 Κινητό 6940589353


3

ÔÏËÌÇ

ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Υπογράφηκε την περασµένη ∆ευτέρα η σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της νορβηγικής PGS και στα µέσα Νοεµβρίου το ειδικά διασκευασµένο πλοίο της εταιρίας ξεκινά τις σεισµικές έρευνες από την περιοχή του Ιονίου, για να φθάσει ως νότια της Κρήτης. Το πλοίο έχει πάρει ήδη εντολή απόπλου από τη Βόρεια Θάλασσα, µε κατεύθυνση την Ηγουµενίτσα. Εκτιµάται ότι το αργότερο στις 15 Νοεµβρίου θα ξεκινήσει τις έρευνες του στην περιοχή που έχει ορισθεί από το ελληνικό δηµόσιο. Η αντιπρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης που συνέστησε το ΥΠΕΚΑ, καθηγήτρια Σοφία Σταµατάκη, µιλώντας στο συνέδριο του ΙΕΝΕ, ανέφερε ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε επτά µήνες, χρόνος ρεκόρ για τα ελληνικά δεδοµένα, µε τις διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν την ανάδειξη της PGS, στο πλαίσιο της υπογραφής της σύµβασης, να έχουν το χαρακτήρα win win. Έτσι, η ελληνική πλευρά πέτυχε να µειώσει το χρόνο αποκλειστικότητας των περιοχών προς έρευνα στα δύο χρόνια (ζητήθηκαν µέχρι

και 10 χρόνια), να ολοκληρωθεί η έκθεση των ερµηνευτικών δεδοµένων στα µέσα του 2013 και να προκηρυχθεί ο γύρος παραχωρήσεων οικοπέδων στα µέσα του 2014. Πάνω στο πλοίο της PGS θα υπάρχει µόνιµα εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, θα εκπαιδευθούν για τρεις µήνες δύο Έλληνες επιστήµονες, ενώ η PGS συµφώνησε να εκπονήσει και σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, πάνω στο πλοίο της θα επιβαίνουν και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα τόσο για την αλιεία, όσο και για θαλάσσια κήτη. Την τελική αξιολόγηση των σεισµικών θα κάνει η γαλλική εταιρία Beicip Franlab, ενώ το µερίδιο του δηµοσίου από τα έσοδα πώλησης των δεδοµένων κυµαίνεται µεταξύ 1054%, ανάλογα µε τον αριθµό των πωλήσεων που θα γίνουν. Όπως είπε η κ. Σταµατάκη, δεν αναµένονται µεγάλα έσοδα για το δηµόσιο από την πώληση των σεισµικών, τα µεγαλύτερα προσδοκόνται από τη φάση του γύρου παραχωρήσεων οικοπέδων.

ÐÅÌÐÔÇ 8ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΕ ΚΑΛΗ ΘΕΣΗ Η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Την 87η θέση µεταξύ 1.000 δηµοφιλών τουριστικών προορισµών κατέλαβε η Ηγουµενίτσα, στη λίστα µε τις 100 πιο "πράσινες" παράκτιες

και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, που ανακοινώθηκε στην εκδήλωση "Quality Coast Awards 2012" που έγινε στην Πορτογαλία στις

18 και 19 Μαΐου. Βασικά κριτήρια της επιλογής των περιοχών της εν λόγω λίστας είναι η καθαριότητα των υδάτων, η έλλειψη ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τα ποσοστά θορύβου και εντατικού φωτισµού. Πρόκειτα για βιώσιµους προορισµούς που ξεχωρίζουν για τη βιοποικιλότητά τους, το περιβάλλον τους, την κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση και την πολιτιστική τους κληρονοµιά. Στη λίστα των 100 καλύτερων περιοχών βρίσκονται και άλλοι ελληνικοί προορισµοί, όπως είναι η Σαµοθράκη (7η), η Αλόννησος (17η), η Λέσβος (29), η Νάξος (29), η Σάµος (32), η Κεφαλονιά (37), η Σιθωνία (43), η Χίος (43), το Ρέθυµνο (62), η Ζάκυνθος (62), η Κως (75), η Λίνδος (80) και η Ηγουµενίτσα (87).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α’ «Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές» Με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη, γίνεται γνωστή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» - Θεµατική προτεραιότητα «Άλλες κοινωνικές υποδοµές». ∆υνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι οι: Φορείς εποπτευόµενοι από τα Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (6η ΥΠΕ, λοιποί φορείς) και η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην αναβάθµιση κοινωνικών υποδοµών υγείας για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών Υγείας ειδικών κοινωνικών οµάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους. Η υποβολή τους είναι δυνατή από 12 -11-2012 µέχρι 31-3-2013 και µέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης ∆ηµόσιας δαπάνης, που ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr/espa και

στην κ. Α. Γκάσιου, τηλέφωνο 26513- 60506. Β’ «Υποδοµές Φροντίδας Παιδιών» Με ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη, γίνεται γνωστή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» - Θεµατική προτεραιότητα «Υποδοµές Φροντίδας Παιδιών». ∆υνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού και Επιχειρήσεων ΟΤΑ Α΄ βαθµού Περιφέρειας Ηπείρου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συµβάλουν στην κάλυψη αναγκών σε υποδοµές φροντίδας βρεφών και νηπίων, µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (Βρεφονηπιακοί σταθµοί). Ο χρόνος υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε ήδη την 1η Νοεµβρίου και καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 12 Μαρτίου 2013. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr και στην κ. Α. Γκάσιου, τηλέφωνο 26513- 60506.


4

Παρατηρητής • ΤΡΙΑ Μετάλλια και δύο εύφηµες µνείες έλαβαν Έλληνες µαθητές που συµµετείχαν στην Ολυµπιάδα Αστρονοµίας – Αστροφυσικής, στην Βραζιλία. Άλλο ήθος, άλλη προσπάθεια, µια νότα αισιόδοξη και µάλιστα από τη νεολαία µας. Μπράβο. • ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ προστασίας από τα φυτοφάρµακα: 1. Οι καταναλωτές πλένουν καλά τα φρούτα και τα λαχανικά 2. Να καταναλώνουν ποικίλα είδη 3. Να προτιµούν τα φρούτα και λαχανικά εποχής (είναι λιγότερο επιβαρηµένα σε σύγκριση µε τα εκτός εποχής) 4. Να τα ξεφλουδίζουν και να τα καθαρίζουν καλά 5. Να προτιµούν τα βιολογικά και ολοκληρωµένης διαχείρισης προϊόντα 6. Να αποφεύγουν τα εισαγωγής και µάλιστα όσα είναι γυαλιστερά στην εµφάνιση (µπορεί να είναι κερωµένα) 7. Να αποφεύγουν τα άγουρα προϊόντα 8. Να αγοράζουν από τους (γνωστούς τους) παραγωγούς 9. Να καλλιεργούν δικά τους προϊόντα όσο µπορούν 10. Να δίνουν µεγάλη προσοχή στην υγιεινή

ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μέσω διαδικτύου θα έχουν την δυνατότηταοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, από την ιστοσελίδα του Taxisnet, από την ερχόµενη Τετάρτη, να αναζητούν τα ειδοποιητήρια των νέων τελών κυκλοφορίας. Φέτος, τα ειδοποιητήρια δεν θα αποσταλούν µέσω ταχυδροµείου. Παράλληλα, όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα θα µπορούν να εξοφλούν τα τέλη σε οποιαδήποτε τράπεζα, χωρίς να χρειάζεται να έχουν στα χέρια τους το ειδοποιητήριο. Οι κάτοχοι οχηµάτων θα προσέρχονται στην τράπεζα µε τον αριθµό κυκλοφορίας και τον ΑΦΜ ή µε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Όσοι δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Taxisnet, µπορούν να µπαίνουν στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, να πληκτρολογούν τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατός τους και τον ΑΦΜ τους και να τυπώνουν το ειδοποιητήριο τους. Φέτος δεν αναµένεται να υπάρξει παράταση στην προθεσµία για την πληρωµή, ενώ το πρόστιµο για όσους δεν έχουν πληρώσει έως το τέλος του χρόνου θα είναι το διπλάσιο του ποσού. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων δεν θα λαµβάνουν κάποιο σήµα όταν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας και σε περίπτωση ελέγχου, θα υπάρξει ηλεκτρονική διασύνδεση των περιπολικών της αστυνοµίας µε το Τaxisnet. http://ksipnistere.blogspot.gr

ÔÏËÌÇ

διατροφή των παιδιών τους • ΤΕΛΟΣ στη µισητή φαλάκρα που … βασανίζει εκατοµµύρια άνδρες σε όλο τον κόσµο ελπίζουν να θέσουν µέσα στην επόµενη διετία οι επιστήµονες, όταν διατεθεί στην αγορά νέο φαρµακευτικό σκεύασµα, µε ελληνική υπογραφή (∆ρ. Γιώργος Κατσαρέλης, Η.Π.Α), που καταπολεµά τα αίτιά της. • ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνταξιοδότησης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα επέρχονται µεταβολές που απαιτούν διαρκή παρακολούθηση από τους ενδιαφερόµενους. Προσοχή, ενηµερωθείτε έγκαιρα και σωστά. • ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ που σταµατούν το τρέµουλο του Πάρκινσον, ταχύτερος ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε προηγµένα «τσιπ» και εύκαµπτες φωτοβολταϊκές ζελατίνες σε όλες τις επιφάνειες είναι ορισµένες µόνο από τις αλλαγές που υπόσχεται να φέρει η Νανοτεχνολογία στην καθηµερινότητα των ανθρώπων. Νέας µορφής τεχνολογική πρόοδος και χρήσιµη για την άνθρωπο. Είθε. • Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ προµηνύεται δύσκολος, πολύ δύσκολος. Γι’ αυτό λέξεις όπως αλληλεγγύη και ανθρωπισµός αποκτούν ιδιαίτερη αξία, σηµασία και το περιεχόµενό τους πρέπει να αναδειχθεί από όλους µας έµπρακτα.

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

• ΕΝΟΧΑ για καρδιαγγειακές βλάβες είναι τα διάφορα προγράµµατα αδυνατίσµατος που βασίζονται στις πολλές πρωτεΐνες. Γι’ αυτό να ενηµερώνεστε και να εφαρµόζεται οδηγίες ειδικών. • ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ µας, όλα, που πέρασαν σε Πανεπιστηµιακές Σχολές και ΤΕΙ, θερµά συγχαρητήρια και τις ευχές µας για καλή πρόοδο, µε υγεία και δηµιουργικότητα. Κι ας µην ξεχνούν, εκεί που πάνε, στις σχολές τους, ότι πίσω τους αφήνουν τους γονείς τους αλλά και µια κοινωνία που προσδοκά µέσα και από τη δική τους πρόοδο, ότι καλύτερο. Ευχόµαστε πρόοδο και συγχαρητήρια. • ΕΙΧΑΜΕ την ευκαιρία το καλοκαίρι που µας πέρασε (λόγω και της κρίσης) να υποδεχθούµε πολλούς φίλους και συγγενείς στον τόπο µας. Ξεναγήσαµε πολλούς απ’ αυτούς (χωριό το χωριό) και τρελάθηκαν µε τις οµορφιές της πατρίδας µας, της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Τους περιµένουµε και του χρόνου (αν όχι και γιατί όχι και µόνιµα). • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ την συνεδρίαση της κίνησης «Καθαρός Καλαµάς¨» µε πολύ ενδιαφέρον. Είναι θετικό ότι υπάρχουν δυνάµεις σ’ αυτό τον τόπο που υπερασπίζονται το ποτάµι µας µε γνώµο9να την επιβίωσή του και την διατήρηση της οµορφιάς του.

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συµµετοχή στο τοπικό ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• «ΤΟ ΝΑ ΠΕΣΕΙΣ δεν είναι τροµερό, το να µη θέλεις όµως να σηκωθείς είναι ολέθριο» (Βίκτωρ Ουγκώ)

Η Π.Ε Θεσπρωτίας στα πλαίσια λειτουργίας του ∆ικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει οργανώσει η Περιφέρεια Ηπείρου και ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, προβαίνει στη συγκέντρωση ειδών διατροφής (µακράς ηµεροµηνίας λήξης) καθώς και ειδών ατοµικής υγιεινής και χαρτικών τα οποία θα διατεθούν σε Κοινωνικές ∆οµές της περιοχής µας (κέντρα παιδικής µέριµνας, οίκους ευγηρίας, θεραπευτήρια χρονίως παθήσεων, ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ενορίες, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α.). Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εµπορίου και τροφίµων-πολυκαταστήµατα-SuperMarket-σχολικές µονάδες-συλλόγους αδελφότητες -ενώσεις- σωµατεία- εθελοντικές οργανώσεις καθώς και πολίτες. Απευθυνόµαστε σε όσους επιθυµούν και έχουν τη δυνατότητα να προβούν στη συγκέντρωση των παραπάνω ειδών, να τα παραδίδουν στο Γραφείο Νο23 της Π.Ε Θεσπρωτίας από την είσοδο Παν. Τσαλδάρη 18. Τηλ. επικοινωνία= 2665360154 2665360172 2665360184

• ΓΙΑ ποιο άραγε κτυπά η καµπάνα; Μην αυταπατώµεθα. Για όλους µας χτυπά. Γι’ αυτό ανασκουµπωθείτε.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ Θωµάς Γ. Πιτούλης

• ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ άριστον και τώρα στην κρίση ποιο «άριστον». Κάτι γνώριζαν οι πρόγονοί µας.


5

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

Αγαπητοί µου αναγνώστες. Η οικονοµική κρίση της χώρας µας, µε ότι συνεπάγεται αυτή, είναι απόρροια της µεγάλης διαφθοράς, που είχαν όλες οι ενέργειες και αποφάσεις των κυβερνήσεων και των πολιτικών µας, τα τελευταία 30 χρόνια. Κυβερνήσεις και πολιτικοί των ετών αυτών απαξιώθηκαν, διεφθάρησαν και κατέστησαν αναξιόπιστοι στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό της Ευρώπης. Η πελατειακή συµπεριφορά, αλλά και ο άκρατος λαϊκισµός ήλων των κυβερνήσεων, και όλων σχεδόν των πολιτικών, ήταν η µεγάλη καταστροφή της οικονοµίας µας και οι αιτίες, που έφεραν τη χώρα µας στο γκρεµό. ∆ιεφθαρµένες Κυβερνήσεις και διεφθαρµένοι πολιτικοί, µπήκαν µε τα µούτρα στο ∆ηµόσιο κουρβανά και τον λεηλάτησαν, χωρίς να υπολογίσουν, ότι το περιεχόµενό του, προέρχονταν από τον τίµιο ιδρώτα του Ελληνικού λαού. Υπουργοί αχόρταγοι και αδίστακτοι, όπως ο Τσοχατζόπουλος και πολλοί άλλοι κούρεψαν σύρριζα το δηµόσιο πλούτο και τον έβγαλαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Λίστα ύστερα από δύο χρόνια καθυστέρηση, από το Βενιζέλο, µε δύο και πλέον χιλιάδες καταθέτες επώνυµους και ανώνυµους καταθέτες εκατοµµυρίων σε Ελβετικές Τράπεζες, παραδόθηκε µόλις προ ηµερών στον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαµαρά. Οι καταχρήσεις και οι σκανδαλώδεις ενέργειες, µεγαλοσχηµόνων του ∆ηµοσίου οργίασαν, αλλά και ακόµη οργιάζουν σε βάρος των Κρατικών εσόδων. Οι µεσάζοντες και οι µιζαδόροι έχουν πλουτίσει σε βάρος των διαφόρων Ιδρυµάτων και Οργανισµών και γενικά σε βάρος του φτωχού πολίτη. Μεγαλογιατροί και µεγακοκαθηγητές των Πανεπιστηµίων βούτηξαν σε ανυπολόγιστα χρέη τα Νοσοκοµεία και έγδαραν κυριολεκτικά τους φτωχούς ασθενείς µε τα … φακελάκια. Πολλοί από αυτούς πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω αλλά η τιµωρία τους δεν ήταν η αρµόζουσα. Με ψεύτικες βεβαιώσεις ιατρών, επίορκων και διεφθαρµένων, χιλιάδες άτοµα έπαιρναν ψεύτικες αναπηρικές συντάξεις για πολλά χρόνια. Πολλές χιλάδες, µε ψεύτικα διακαιολογητικά έπαιρναν σύνταξη από το ΙΚΑ για οεθαµένους συγγενείς τους, προ πολλών ετών. Υπάλληλος του ΟΑΕ∆, τελευταία µε πλαστές υπο-

γραφές ζηµίωσε το Ίδρυµα µε 3,5 εκατοµµύρια ευρών. Τέτοια περιστατικά καταχρήσεων είναι αµέτρητα και η δικαιοσύνη, πιστεύω θα ασχολείται για πολλά χρόνια. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ να δώσετε τη δέουσα προσοχή στα παραπάνω περιστατικά που συνεχίζονται ακόµη και να δώσετε εντολή στους αρµόδιους να τους τιµωρούν όσο γίνεται πιο αυστηρά, ώστε να σταµατήσει κάποτε αυτό το κακό. Αγαπητοί µου αναγνώστες. Η διαφθορά και τα σκάνδαλα των Κυβερνήσεων, έφεραν την Πατρίδα µας στη σηµερινή κρίση. Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, σε κήρυγµά του στη Χειµάρα της . Ηπείρου είπε: «Η κρίση οφείλεται στη διαφθορά. Η ουσία της κρίσης είναι η διαφθορά και την διαφθορά την τρέφουν τρεις ρίζες: η πλεονεξία και η φιλαργυρία. Το ψέµα και η αποφυγή της αυτοκριτικής, καθώς και ο εγωισµός που διώχνει την αγάπη. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός µπορεί να συµβάλλει, για την αναµόρφωση της Κοινωνίας όλη, διώχνοντας από την ψυχήν του αυτές τις τρεις κακές ρίζες». ∆άσκαλος της διαφθοράς και όλων των καταχρηστών υπήρξε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος θέλοντας να δείξει ότι είναι περισσότερο ∆ηµοκράτης, από τους άλλους, κατάργησε όλες τις κρατικές δικλείδες ασφαλείας που προστάτευαν την κρατική µηχανή, µε αποτέλεσµα ο κάθε ανώτερος Υπάλληλος του ∆ηµοσίου, ελεύθερος και ανεµπόδιστος, να καρπώνεται τα δηµόσια έσοδα. Τη συµπεριφορά του Ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ τη συνέχισε ο διαδεχθής αυτού κ. Κ. Σιµήτης. Αυτός ανεδείχθη σπουδαίος στο πελατειακό σύστηµα διακυβέρνησης του Κράτους. Το 2000 διόρισε 400.000 υπαλλήλους στο δηµόσιο χωρίς προσόντα και χωρίς να χρειάζονται. Ο κ. Σηµίτης κυβέρνηση το Κράτος χωρίς έλεγχο και επί των ηµερών του συνέβησαν πληθώρα καταχρήσεων και σκανδάλων. Φεύγοντας άφησε ένα χρέος των 164 δις ευρώ. Η Κυβέρνηση Κ. Καραµανλή, που κυβέρνησε 5 χρόνια αντί να κάνει την επανίδρυση του Κράτους και να διορθώσει τα οικονοµικά του Κράτους, δανείζονταν απερίσκεπτα και έκανε πολλά καλά έργα και ικανοποίησε τις απαιτήσεις των υπαλλήλων. Έτσι φεύγοντας από την εξουσία, πριν την ώρα του, έφτασε το χρέος του ∆ηµοσίου στα 300 δις ευρώ και το Κόµµα

της Ν.Σ. στο 33%. Εκείνος όµως, που έβαλε την ταφόπετρα στο νοικοκύρεµα τους Κράτους µας και στην οικονοµία της χώρας µας, καθώς και στη διάλυση της κρατικής µηχανής, αλλά και την ανεργία στο 25% είναι ο Πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ Κ. Γ. Παπανδρέου. Είναι ο πλέον ανίκανος και αναξιόπιστος Κυβερνήτης. Είναι αυτός, που υπόγραψε το περίφηµο µνηµόνιο των Ευρωπαίων, χωρίς καν να το διαβάσει και µας έβαλε µέσα στο ∆.Ν.Τ. Αποτέλεσµα ήταν να βυθιστεί η πατρίδας µας στη χρεοκοπία, στην ανεργία και στην φτώχια του λαού µας. Ήταν ένας πολιτικός χωρίς προσόντα, λαοπλάνος, λαϊκιστής και ανυπολόγιστος από όλους τους ηγέτες της Ευρωζώνης. Ευτυχώς, που έφυγε κυνηγηµένος από τα λάθη του για την ανικανότητά του, νύχτα από το Μέγαρο Μαξίµου και απαλλαχτήκαµε από την παρουσία του. Έτσι η χώρα µας έχασε µεγάλο µέρος της Εθνικής της Κυριαρχίας και έφτασε στο σηµείο η απόγονος του δικτάτορα Χίτλερ, κ. Μέρκελ, καγκελάριος της Γερµανίας να µας βρίζει µε τα χειρότερα λόγια. Μας αποκαλούσε τεµπέληδες και διεφθαρµένους και τελικά µας έριξε στα βρωµερά χέρια της Τρόικας. Η τρόικα, ανέλαβε ουσιαστικά τη διακυβέρνηση της πατρίδας µας και περιφέρονταν και περιφέρεται ακόµη και σήµερα αδέσποτη και ανεξέλεγκτη α0ό Υπουργείο σε Υπουργείο, κουρεύοντας οριζόντια τους µισθούς και τις συντάξεις µας. Έχουν τρεις µήνες, που προσπαθούν να κάνουν το περιβόητο πακέτο των 13,5 δις µαζί µε την Κυβέρνηση και ακόµη δεν κατόρθωσε να το κλείσουν, ώστε να γίνει η εκταµίευση των 31,5 δις στην Ελλάδα. Χωρίς να υπολογίζουν τίποτε οι τροϊκανοί, ζητάνε να κόψουν όλα τα έσοδα των υπαλλήλων. Είναι άνθρωποι αδίστακτοι, ανάλγητοι και συµπεριφέρονται σαν κατακτητές της χώρας µας. Η πατρίδα µας στην πραγµατικότητα, έγινε προτεκτοράτο της Ε.Ε. Αυτά τα θλιβερά και απάνθρωπα συµβαίνουν στον τόπο µας και η αξιωµατική αντιπολίτευση, µε τον αδιάντροπο Τσίπρα, να κοιτάζει µε ένα µάτι το Μέγαρο Μαξίµου, σαν την αλεπού τα σταφύλια της κληµαταριάς. Ντροπή του. Έτσι έχουν τα πράγµατα στη χώρα µας και όλα τα παραπάνω είναι τα αίτια της οικονοµικής κρίσης.

Βασίλειος Ηλ. Λέττας Ιωάννινα 1-11-2012


6

ÔÏËÌÇ

Ê ÊÁ ÁÈ ÈÅ Å

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ð ÐÅ ÅÌ ÌÐ ÐÔ ÔÇ Ç

… …. .

Ôïõ ×ñÞóôïõ Óôåö. ÅõáããÝëïõ

ÓõíÝ÷åéá áðï óåë. 11

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ Στο άλλο υπάρχει µόνο µια αµυγδαλιά. Το ένα οικόπεδο είναι περιφραγµένο. Το άλλο ελεύθερο, ξέφραγο. Μπαίνουν, βγαίνουν γάτες, σκυλιά, πετούν σκουπίδια οι γείτονες, οι περαστικοί. Γεµάτος ο τόπος από νάιλον σακούλες. Και σαν να µην έφθανε αυτό, επειδή δεν υπάρχουν σπίτια, έχουν τοποθετηθεί δυο κάδοι απορριµµάτων και τρεις στο άλλο. Ρίχνουµε σκουπίδια και δεν κλείνουν τα καπάκια. Και συνεχίζουµε να τα αφήνουµε έξω. Καθυστερούν να τα αδειάζουν και έτσι µόνιµα έχουµε το «άρωµα σκουπιδιών».

Και όµως οι δυο αµυγδαλιές, αν και έχουν τόσο κοντά, στη «µύτη τους» τα σκουπίδια, απτόητες «συνεχίζουν τη ζωή τους». Ανθίζουν, κάθε Φλεβάρη βάζουν τα νυφιάτικα φορέµατα ντύνονται νύφες. Μετά από λίγες µέρες τα λουλούδια γίνονται καρποί και συγχρόνως βγάζουν τα φύλλα σκούρα πράσινα. Θα λέγαµε τα νυφιάτικα και βάζουν το πράσινο φουστάνι. Και ο κύκλος της ζωής συνεχίζεται. Τα αµύγδαλα σιγά – σιγά σκληραίνουν, σκληραίνουν και τον Ιούλιο – Αύγουστο είναι έτοιµα για τη συγκοµιδή. ∆εν τα µαζεύει κανείς. Έρχεται το φθινόπωρο και κιτρινίζουν τα φύλλα. Έρχεται ο χειµώνας και

πέφτουν. Πολύ εύκολα µε τον πρώτο αέρα. Είναι άρρωστα, αδύναµα. Οι αµυγδαλιές µένουν γυµνές. Ή πιο σωστά χωρίς φύλλα αλλά µε τα αµύγδαλά στη θέση τους, στα κλαδιά. Από την βροχή, τη σκόνη, την ατµοσφαιρική ρύπανση µαυρίζουν. Από µακριά φαίνονταν σαν µαύρα στίγµατα, σαν µαύρα µικρά πουλιά, σαν καρκινώµατα … και όµως αυτές κάθε χρόνο κάνουν τον κύκλο τους. Όµως γιατί γράφω όλα αυτά; Που το πηγαίνω; Έχω το λόγο µου. Και µια µέρα που οι αµυγδαλιές ήταν ανθισµένες έκοψα από µικρά κλωνιά. Ένα για την γυναίκα και ένα για την κόρη. Τα πρόσφερα και έφυγα. Όταν γύρισα µετά από

λίγες ώρες µου είπαν ότι τα αµυγδαλολούλουδα µύριζαν άσχηµα ή πιο σωστά βρωµάνε. Τα µύρισα. Είχαν δίκιο. Αρχικά απορέσαµε. Μετά καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οφείλονταν στις κακοσµίες των σκουπιδιών και στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Και βέβαια αυτό που παθαίνουν οι αµυγδαλιές το παθαίνουµε και εµείς που κατοικούµε στην Αθήνα. Τα σωθικά µας απορροφούν βρωµιά, σκουπιδόµυρωδιές, καυσαέρια. Ναι βρώµισαν και τα λουλούδια. Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου

Η τριήµερη εκδροµή του ΚΑΠΗ Πλαταριάς στη Ζάκυνθο Το Κ.Α.Π.Η. Πλαταριάς πραγµατοποίησε στις 4,5 και 6 του τρέχοντα µήνα Οκτωβρίου την προ µηνών εκδροµή του στο «Φιόρο του Λεβάντε Άνθος της Ανατολής» και στον «Πλωτό κήπο της Ελλάδας», την πανέµορφη Ζάκυνθο. Η συµµετοχή υπήρξε αρκετά ικανοποιητική, λαµβανοµένου υπόψη µάλιστα ότι τα µέλη του ΚΑΠΗ Πλαταριάς, είναι στο σύνολο τους, εκτός ελαχίστων, απόµαχοι αγρότες και εκ των ασθενεστέρων οικονοµικά λαϊκών τάξεων, στηριζόµενοι οι περισσότεροι στην πενιχρή και µόνον σύνταξη του ΟΓΑ. Την 8ην πρωινή ώρα της Πέµπτης, 4ης Οκτωβρίου, ένα εκδροµικό πούλµαν, µε 51 εκδροµείς αναχωρεί από την παραλία της Πλαταριάς και ακολουθώντας την Εθνική οδό Ηγουµενίτσας - Πρέβεζας και µέσω Ακτίου και Αµφιλοχίας κατευθύνεται προς το Μεσολόγγι, στο οποίο και καταφθάνοντας πραγµατοποιείται η πρώτη στάση και επίσκεψη στον «κήπο των ηρώων» του Μεσολογγίου. Εκεί παραµείναµε επί 1 και πλέον ώρα, αφού είχαµε και την ευτυχή συγκυρία να υπάρχει στο χώρο και ένας εξαίρετος ξεναγός ο οποίος µε ιδιαίτερη ικανότητα και προσοχή µας εξιστόρησε τα γεγονότα της πολιορκίας, της ηρωικής αντίστασης των πολιορκηµένων επί 1 έτος και της ηρωικής εξόδου και αυτοθυσίας αυτών. Από το Μεσολόγγι αναχωρήσαντες και διελθόντες τη γέφυρα Αντιρίου - Ρίου, φθάνουµε στην Πάτρα, όπου πραγµατοποιείται η δεύτερη στάση στην παραλιακή πλατεία του Ωρολογίου, διάρκειας 2 ωρών για γεύµα και ανάπαυση. Από την Πάτρα αναχωρήσαµε για Κυλλήνη, από την οποία µετά τον απογευµατινό καφέ αναχωρήσαµε ακτοπλοϊκώς και µετά από ένα ευχάριστο ταξίδι 1 ώρας περίπου φθάνουµε στην ωραία πόλη της Ζακύνθου και επιβιβασθέντες του λεωφορείου καταλήγουµε στο ξενοδοχείο µας, εντός της πόλης, όπου αφού τακτοποιηθήκαµε και γευµατίσαµε, διανυκτερεύσαµε το πρώτο βράδυ. Το πρωί της δεύτερης ηµέρας και µετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, επιβιβαστήκαµε στο λεωφορείο και έχοντας µαζί µας έναν εξαίρετο και ηλικιωµένο ξεναγό, ξεκινήσαµε την πορεία µας για την περιήγηση του νησιού και την επίσκεψη, τόσο κεντρικά όσο και κυρίως περιφερειακά, των περισσοτέρων και αξιολογότερων χωριών και τοποθεσιών. Το πρώτο χωριό, που επισκεφθήκαµε ήταν το χωριό Μαγαιράδα, µε την περίφηµη εκκλησία του Αγίου Τιαοθέου και της Αγίας Μαύρας στην οποία εισήλθαµε και προσκυνήσαµε. Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε την I. Μονή της Αγίας Φανερωµένης της Ελευθερώτριας και από εκεί συνεχίζουµε ανηφορικά την πορεία µας προς τις Μαριές και τον Άγιο Νικόλαο τον «Κυλιόµενο» και από εκεί κατηφορίζοντας συναντάµε το χωριό Αναφωνήτρια και προχωρώντας παραλιακά φθάνουµε στο «Ναυάγιο» τη νοτιοδυτική ακτή του νησιού, όπου και σταµατήσαµε για να δούµε από ψηλά και πάντα προσεκτικά το «ναυάγιο». Συνεχίζοντας δυτικά φθάνουµε στο χωριό «Άγιος Λέων». Το τοπίο αρχικά και µετά την πόλη της Ζακύνθου µέχρι και το χωριό Μαχαιράδα είναι καταπράσινο αφού είναι κατάφυτο από ελαιώνες και αµπελώνες, ενώ όσο ανηφορίζουµε προς τα ψηλότερα µέρη

είναι κατάφυτο και καταπράσινο από πεύκα τα οποία σε αρκετά µέρη της διαδροµής είναι καµένα από τη µεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Ο ξεναγός µας από τη στιγµή που φύγαµε από την πόλη µέχρι και την απογευµατινή, που επιστρέψαµε, δεν έπαυσε να οµιλεί και να µας εξιστορεί και εξηγεί µε κάθε λεπτοµέρεια τα πάντα (ιστορία του νησιού, πληθυσµό, ασχολίες, προϊόντα, τοπία, ιδιαιτερότητες, ήθη, έθιµα κ.τ.λ.) και ενδιάµεσα να µας ψυχαγωγεί και να µας ψυχαγωγεί και να µας συναρπάζει τόσο µε τα ωραία ανέκδοτα του όσο και µε το χαρισµατικό του χιούµορ. Έτσι η ολοήµερη διαδροµή υπήρξε ευχάριστη, ενδιαφέρουσα, πολύ διδακτική και διόλου κουραστική. Συνεχίζοντας την κατηφορική πορεία προς την Έξω Χώρα και αριστερά του λόφου Καµπί. αντικρίσαµε τα 33 πηγάδια, σε εµφανές σηµείο, γεµάτα νερό που χρησιµοποιείται µόνο ως πόσιµο. Προχωρώντας συναντάµε ένα µικρό οικισµό, του οποίου κατά τον µεγάλο σεισµό του 1953 δεν έπεσε κανένα από τα σπίτια του. Από το µέρος αυτό, σύµφωνα µε την παράδοση, πέρασαν οι τρεις Μαρίες (Μαρία η Μαγδαληνή, Μαρία του Κλωπά και Μαρία, η µητέρα του Χριστού). Συνεχίζοντας την πορεία µας βορειοανατολικά και πάντα παραλιακά και αντικρίζοντας απέναντι µας και αρκετά πλησίον την Κεφαλονιά, καταλήγουµε στις Βολίµες, τρία συνεχόµενα χωριά, τερµατίζοντας στις παραλιακές Βολίµες µε τις χαρακτηριστικές και περίφηµες γαλάζιες σπηλιές τις οποίες ορισµένοι από µας επισκεφτήκαµε µε ένα από τα ειδικά προς τούτο σκάφη - βάρκες, απολαύσαντες το πανέµορφο γαλάζιο υγρό τοπίο που παρουσιάζουν οι πολλές αυτές κατά µήκος της ακτής σπηλιές. Μετά και το γεύµα µας στις Βολίµες και συνεχώς παραλιακά, προχωρούµε κατευθυνόµενοι πλέον προς το Λαγανά. Στην πορεία µας συναντάµε το Μακρύ Γιαλό, τις Ορθονιές και το µεγάλο χωριό το Καταστάρι, στην παραλία του οποίου βρίσκονται οι αλυκές της Ζακύνθου. Συνεχίζοντας φθάνουµε στα Πηγαδάκια, πεδινή περιοχή, αριστερά της οποίας προβάλλει σε ένα λόφο ο Αγιος Νικόλαος ο Καθιστός (εκκλησία) και στη συνέχεια συναντάµε το χωριό Άγιος ∆ηµήτριος, στον κάτω κάµπο, το χωριό ΤΖιλόβι και τα χωριά Αγγελικός και Άγιος Κήρυκας. Περνώντας εξωτερικά της πόλης της Ζακύνθου φθάνουµε κατά το απόγευµα στην περιοχή του Λαγανά και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόµο, µε τα καταστήµατά του εκατέρωθεν της κεντρικής αυτής λεωφόρου και σχετικά σε µεγάλο µήκος τερµατίζουµε στην µεγάλη παραλία µε την λεπτή άµµο, που απλώνεται δεξιά και αριστερά µας σε αρκετά µεγάλη έκταση και στην οποία αυτή αµµουδιά, γεννά και εναποθέτει τα αυγά της η χελώνα «ΚΑΡΕΤΑ - ΚΑΡΕΤΑ». Μπροστά µας και

µέσα στον κόλπο του Λαγανά, προβάλλουν τρία νησάκια, µεγαλύτερο και σπουδαιότερο των οποίων είναι ο «Άγιος Σώστης». Αναχωρώντας από το Λαγανά και επιστρέφοντας από άλλη διαδροµή, αντικρίζουµε στην πορεία µας και αριστερά αυτής, το αεροδρόµιο του νησιού «∆ιονύσιος Σολωµός» και σε ελάχιστο χρόνο φθάνουµε στο εργοστάσιο παρασκευής µαντολάτου και παστελιού, όπου και πραγµατοποιήσαµε, µικρή στάση, για παρακολούθηση της διαδικασίας παρασκευής καθώς και για προµήθεια των προϊόντων αυτών. Από εκεί αναχωρήσαντες φθάνουµε την 5η απογευµατινή ώρα στη χώρα και τερµατίζουµε στο ναό του πολιούχου του νησιού Αγίου ∆ιονυσίου, για συµµετοχή στον εσπερινό, που πραγµατοποιήθηκε και για προσκύνηµα στο ιερό σκήνωµα του Αγίου ∆ιονυσίου. Πραγµατοποιώντας έτσι την επιθυµία µας και εκπληρώνοντας το χρέος που νιώθαµε για προσκύνηµα στον Άγιο και προστάτη του νησιού αυτού, ανακουφιστήκαµε και ψυχικά και ανανεωµένοι και χαρούµενοι, κατευθυνθήκαµε, πεζοί και παραλιακά προς το ξενοδοχείο για ολιγόχρονη ανάπαυση και στη συνέχεια για γεύµα. Την 9:30 απογευµατινή ώρα, επιβιβασθόντες στο λεωφορείο µας, µεταβήκαµε στο κέντρο διασκέδασης «ΠΟΠΟΛΑΡΟΣ» όπου περάσαµε ευχάριστα, παρακολουθώντας κυρίως «Ζακυνθινές Καντάδες» και χορεύοντας τόσο νησιώτικους χορούς όσο και ηπειρώτικους καθώς και λαϊκούς γενικά, µέχρις ότου, µετά το µεσονύκτιο επιστρέψαµε στο ξενοδοχείο για ύπνο. Την 3η και τελευταία ηµέρα και µετά το πρωινό στο ξενοδοχείο και την τοποθέτηση των αποσκευών µας στο λεωφορείο, επισκεφθήκαµε το λόφο του «Στρόνι» και τη Μπόγαλη, από όπου προβάλλει πανοραµικά, φανταστικά, όλη η πόλη της Ζακύνθου µε το λιµάνι της καθώς και µε το απέναντι νοτιοανατολικό χερσαίο µέρος του νησιού, µε τους λόφους και τα χωριά τους. Μετά την επίσκεψη στη Μπόχαλη και στο Βενετσιάνικο κάστρο, επιστρέφουµε στην πόλη για να επισκεφθούµε το Μουσείο ∆ιονυσίου Σολωµού και την οµώνυµη µεγάλη πλατεία, µε τον µεγαλοπρεπή ανδριάντα του εθνικού µας ποιητή να προβάλλει, προ του οποίου ανδριάντα και φωτογραφηθήκαµε τόσο οµαδικά, όσο και µεµονωµένα. Ο υπολειπόµενος χρόνος χρησιµοποιήθηκε για ελεύθερη επίσκεψη στην πόλη µέχρις ότου στις 1:30 µ.µ. ώρα που επιβιβασθέντες άπαντες στο πλοίο, αναχωρήσαµε για την Κυλλήνη, αποχαιρετώντας, γεµάτοι χαρά και ενθουσιασµό το πανέµορφο νησί του «Τζάντε» µε τις τόσες πολλές καλλονές του και τις τόσο ευχάριστες και αξέχαστες εντυπώσεις που βιώσαµε στο ολιγόχρονο αυτό διάστηµα που το επισκεφτήκαµε. Φθάνοντας µετά από 1 περίπου ώρα στην Κυλλήνη ακολουθήσαµε το δρόµο της επιστροφής και µε ενδιάµεσες στάσεις στο. Αντίρριο για γεύµα και στην Αµφιλοχία για καφέ, τερµατίζουµε περί την 10η νυχτερινή ώρα στην Πλαταριά, κατενθουσιασµένοι και µε έκδηλη τη χαρά και την ικανοποίηση όλων µας από την πολύ εντυπωσιακή και σπουδαία αυτή εκδροµή.

Πλαταριά 15-10-2012 ∆ήµας Γρηγόριος Συν/χος δάσκαλος


7

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ του ∆.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ της 29/10/2012 ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 29/10/2012 ΟΧΙ στην Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της γαλακτοβιοµηχανίας «∆Ω∆ΩΝΗ» Σε µεγάλη αναστάτωση βρίσκεται ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσµος, του ∆ήµου µας, της Ηπείρου και γενικά ο λαός της βορειοδυτικής Ελλάδας, µετά την ανακοίνωση, για πώληση της γαλακτοβιοµηχανίας ∆Ω∆ΩΝΗ. Είναι έγκληµα για µια παραγωγική µονάδα που χαρακτηριζόταν από κυβερνητικά στελέχη ως η «ναυαρχίδα» στον κτηνοτροφικό τοµέα, όπου οι εισαγωγές ζωοκοµικών ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 2 δις ευρώ. Ήδη οι αγροτοκτηνοτρόφοι, εργαζόµενοι και ο λαός της Ηπείρου βρίσκονται σε καθηµερινές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις κάθε µορφής, για να εµποδίσουν την ιδιωτικοποίηση και µετεξέλιξη της βιοµηχανίας σε επιχείρηση σκληρής εκµετάλλευσης µικροµεσαίων κτηνοτρόφων, εργαζοµένων, λαϊκής κατανάλωσης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του κέρδους του ιδιώτη. Η ∆Ω∆ΩΝΗ µε τον κρατικοσυνεταιριστικό χαρακτήρα, που έχει, θεωρείται στήριγµα των

κτηνοτρόφων, λειτουργεί σαν στάθµη αναφοράς για τη διαµόρφωση τιµών γάλακτος όχι µόνο για την ευρύτερη περιοχή αλλά για όλη την Ελλάδα και δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στους καταναλωτές, για την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. ∆εδοµένου ότι η ∆Ω∆ΩΝΗ είναι δηµιούργηµα των ίδιων των κτηνοτρόφων, και η κρατική ΑΤΕ για χρόνια εκµεταλλεύτηκε τον ιδρώτα τους, είναι λογικό και δίκαιο το αίτηµά τους για να µη ιδιωτικοποιηθεί και να παραµείνει δηµόσια. Για µια ακόµη φορά επισηµαίνουµε τις άµεσες και οδυνηρές επιπτώσεις από την ιδιωτικοποίηση της ∆Ω∆ΩΝΗΣ, ότι δηλαδή συµβαίνει και µε τις άλλες ιδιωτικές γαλακτοβιοµηχανίες, που αποτελούν καρτελ. ∆εν θα παραλαµβάνουν το γάλα των µικρών παραγωγών και των αποµακρυσµένων χωριών. Οι τιµές γάλακτος παραγωγού θα µειωθούν σηµαντικά. Η εξόφληση του γάλακτος δεν θα γίνεται κανονικά αλλά µετά από 6-8 µήνες και περισσότερο. Η ποιότητα των παραγόµενων γαλακτοκοµικών προϊόντων θα υπονοµευθεί, αφού µπορούν να χρησιµοποιούν υποπροϊόντα, υποκατάστατα και σκόνες γάλακτος. Οι

µορφές απασχόλησης θα γίνουν πιο ελαστικές. Με την ιδιωτικοποίηση θα έχουµε ξεκλήρισµα των µικρών και µεσαίων κτηνοτρόφων, αύξηση της ανεργίας και αποδυνάµωση της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας. Η σκληρή, αντιλαϊκή πολιτική της τρικοµµατικής συγκυβέρνησης µε τις οδηγίες της ΤΡΟΪΚΑΣ (δηλαδή της Ε.Ε. και του ∆ΝΤ) δίνει βορά στο µεγάλο κεφάλαιο τα πάντα, ενάντια στα συµφέροντα του λαού και της χώρας. Η πολιτική αυτή είναι αναποτελεσµατική και σε βάρος της ύπαρξης των µικροµεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και της ντόπιας παραγωγής. Λύση για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας είναι η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων διατροφικών αναγκών του λαού µας, προστατεύοντας τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, δηµιουργώντας παραγωγικούς συνεταιρισµούς που µε την ουσιαστική στήριξη του κρατικούς τοµέα θα παράγονται καλά, ποιοτικά, ασφαλή και φτηνά εγχώρια τρόφιµα. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ

Μια φορά και έναν καιρό ... Ιφιγένεια εν Αυλίδι και εν Ταύροις Ένας δυστυχισµένος πατέρας Ο Αγαµέµνονας εξακολουθούσε να µένει ακίνητος σαν άγαλµα, στο ίδιο σηµείο που τον άφησε ο Κάλχας. Εκεί τον βρήκαν ο Μενέλαος και ο Οδυσσέας. - Τι σου συµβαίνει, Αγαµέµνονα; τον ρώτησε ο δεύτερος. Τι έχεις πάθει και στέκεσαι έτσι ακίνητος; Ο Αγαµέµνονας στράφηκε, τους κοίταξε και ένας βαθύς αναστεναγµός βγήκε από το στήθος του. - Ο Κάλχας µού ζητάει να θυσιάσω την κόρη µου την Ιφιγένεια, Οδυσσέα. Και µε λίγα λόγια τούς εξήγησε τι του είπε πιο πριν ο µάντης. - Είναι φοβερό! ψιθύρισε ο Οδυσσέας και κούνησε µε θλίψη το κεφάλι του. - Κι εσύ, Αγαµέµνονα; ρώτησε ο Μενέλαος τον αδελφό του. Εσύ... τι απάντηση έδωσες στον Κάλχα; - Του είπα ότι αποκλείεται να θυσιάσω την Ιφιγένεια, Μενέλαε! Ποιος πατέρας θα ήταν τόσο σκληρός ώστε να θυσιάσει το παιδί του; Ο Μενέλαος έσκυψε για λίγο το κεφάλι του. Μια βαθιά οδύνη καθρεφτίστηκε στο πρόσωπό του. - Ναι, βέβαια, είπε σε λίγο. Καταλαβαίνω πολύ καλά τη θέση σου, Αγαµέµνονα. Η απαίτηση της Άρτεµης είναι πολύ σκληρή. Αλλά δεν ξέρω αν εµείς οι θνητοί έχουµε το δικαίωµα ν’ αρνιόµαστε τη θέληση και τις προσταγές των αθανάτων. - Τι θέλεις να πεις, Μενέλαε; Να θυσιάσω το παιδί µου; Να σκοτώσω την Ιφιγένεια; - Σου το ζητάει η θεά, Αγαµέµνονα. - Κι επειδή µου το ζητάει η θεά; Αν φέρω την αθώα µου Ιφιγένεια, την πιο αγαπηµένη µου κόρη, στην Αυλίδα, και τη θυσιάσω στο βωµό τής Άρτεµης, θα είµαι ο πιο σκληρός, ο πιο αναίσθητος πατέρας του κόσµου. Καλύτερα να ξεριζώσω την καρδιά µου παρά να σκοτώσω την Ιφιγένεια! - Έχεις δίκιο, αδελφέ µου. Νιώθω τον

σπαραγµό σου. Αλλά σκέφτηκες για ποιον λόγο συγκεντρωθήκαµε εδώ; Ξεκινήσαµε απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας και κάναµε τόσες και τόσες ετοιµασίες για να εκ-στρατεύσουµε κατά της Τροίας. Για να τιµωρήσουµε τον Πάρη και να πάρουµε την Ελένη από τα χέρια του. Αν... αν δεν δεχτείς να θυσιάσεις την Ιφιγένεια, τότε πρέπει ο καθένας µας να γυρίσει στην πατρίδα του, ο Πάρης θα µείνει ατιµώρητος και η Ελένη δεν θα γυρίσει ποτέ στη Σπάρτη, κοντά στον άντρα της και το παιδί της... - ∆ηλαδή – τον έκοψε οργισµένος ο Αγαµέµνονας – µου ζητάς να θυσιάσω την κόρη µου για το χατήρι της Ελένης και το δικό σου; Όχι, Μενέλαε, χίλιες φορές όχι! - Αγαµέµνονα... Τα µάτια του Αγαµέµνονα πετούσαν τώρα φωτιές. - Χίλιες φορές να µείνει η Ελένη στην Τροία παρά να χάσω το αγαπηµένο µου κορίτσι! - Αγαµέµνονα – αποφάσισε να µπει στη συζήτηση ο Οδυσσέας – είµαι κι εγώ πατέρας και νιώθω τον πόνο σου. Όµως, δεν πρόκειται µόνο για την Ελένη. Ο Πάρης πρόσβαλε τον αδελφό σου, εσένα, ολό-κληρη την Ελλάδα, και πρέπει να ξεπλύνουµε αυτή τη φοβερή προσβολή. ∆εν µπορούµε να γυρίσουµε πίσω στις πατρίδες µας σαν άνανδροι, δεν το καταλαβαίνεις; Όσο βαριά κι αν είναι η θυσία που σου λέει ο Κάλχας, πρέπει να την κάνεις για το χατήρι της Ελλάδας, για το χατήρι όλων µας! Ο Αγαµέµνονας σήκωσε το πρόσωπό του και κοίταξε τον Οδυσσέα µε βουρκωµένα µάτια. - Τι µου ζητάς να κάνω, Οδυσσέα; Να σκοτώσω το παιδί µου; - Έκανες µια µεγάλη αµαρτία σκοτώνοντας το ιερό ελάφι της Άρτεµης και πρέπει να πληρώσεις.

- Να πληρώσω µε το αίµα του παιδιού µου;! Ένας – ένας οι βασιλιάδες πλησίαζαν και µάθαιναν το τραγικό νέο. Όλοι συµπονούσαν τον Αγαµέµνονα, αλλά δεν τολµούσαν να πάρουν την απόφαση να γυρίσουν πίσω. - Αγαµέµνονα, του είπε ο ∆ιοµήδης, ο βασιλιά του Άργους, εγώ που γνωρίζω την Ιφιγένεια, ξέρω πόσο τραγικό θα είναι για σένα να τη χάσεις. Αυτή η θυσία όµως θα γίνει για το καλό όλων των Ελλήνων... Σκέψου το... Όλοι συµφώνησαν µε τα λόγια του ∆ιοµήδη. - Αφήστε µε! φώναξε ο Αγαµέµνονας. Αφήστε µε! Άφησε τους βασιλιάδες πίσω του και προχώρησε προς τη θάλασσα. Έφτασε στην ακτή, κοντά στα ακί-νητα καράβια, και εκεί άρχισε να κλαίει. Κανείς δεν τόλµησε να τον πλησιάσει και τον ενοχλήσει... Έµεινε εκεί πολλές ώρες... Όταν ξηµέρωσε, γύρισε στο στρατόπεδο. Το πρόσωπό του ήταν τώρα αγνώριστο και γερασµένο. - Οδυσσέα, σκέφτηκα πολύ όλη τη νύχτα και πήρα την απόφασή µου. Θα θυσιάσω το παιδί µου. Θα χάσω το παιδί µου για το καλό της Ελλάδας... Ο Οδυσσέας τού έσφιξε το χέρι: - Είσαι πολύ γενναίος, Αγαµέµνονα. Μόνο ένας γενναίος θα έπαιρνε αυτή την απόφαση. - Εκείνο που ξέρω είναι πως από δω και µπρος θα είµαι ο πιο δυστυχισµένος πατέρας του κόσµου. - Πρέπει να σε παρηγορεί η σκέψη ότι τη θυσία την έκανες για την Ελλάδα και την τιµή των Ελλήνων. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σε κατηγορήσει κανείς πως είσαι ένας άστοργος πατέρας. Όλοι θα πουν πως είσαι ένας γενναίος Έλληνας, ένας υπέροχος πατριώτης. Εδώ θα γίνει η θυσία; - Ναι, στον βωµό της Άρτεµης. - Πρέπει να φέρεις την Ιφιγένεια... Να τη φέρει η µητέρα της... - Και τι θα πω στην Κλυταιµνήστρα, Οδυσσέα; Τι θα της παραγγείλω; Να φέρει εδώ την αγαπηµένη µας κόρη να τη θυσιάσουµε; Ποια µάνα θα δεχόταν να οδηγήσει την κόρη της στον θάνατο; - Φυσικά και δεν πρέπει να µάθει τίποτα η Κλυταιµνήστρα, ώσπου να φέρει εδώ την Ιφιγένεια. - Με ποια δικαιολογία θα της παραγγείλω τότε να έρθουν εδώ; Το µυαλό του πολυµήχανου Οδυσσέα δούλεψε αµέσως.

- Άκουσε τι θα κάνεις. Θα στείλεις µερικούς ανθρώπους σου και θα πουν στην Κλυταιµνήστρα ότι τάχα ο Αχιλλέας ζήτησε να παντρευτεί την Ιφιγένεια. Ότι πήρε την απόφαση να την αρραβωνιαστεί προτού φύ-γει για την Τροία. Όταν το ακούσει η Κλυταιµνήστρα, θα ξεκινήσει µε χαρά από την Αυλίδα. Γιατί, αλή-θεια, ποια βασίλισσα δεν θα τρελαινόταν από τη χαρά της, αν µάθαινε ότι ο διαλεχτός βασιλιάς της Φθί-ας, ο κοσµοξακουσµένος Αχιλλέας, ζητάει να παντρευτεί την κόρη της; Αυτό να κάνεις, Αγαµέµνονα. ∆υο χοντρά δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπο του Αγαµέµνονα. Θα έστηνε παγίδα στη µικρή, αγαπηµένη του κόρη... µια παγίδα για να την παρασύρει στον θάνατο... Αντί για τον Αχιλλέα, θα την περίµενε το µαχαίρι του Κάλχα... - Ναι, αυτό θα κάνω, είπε στον Οδυσσέα. Προχώρησε προς το στρατόπεδο των Μυκηνών µε σκυµµένο κεφάλι, ενώ ο Οδυσσέας πήγαινε να συ-ναντήσει τον Μενέλαο για να του τα νέα. Σε λίγο τους πλησίασε ο Αχιλλέας. - Θλίβοµαι για την τραγική µοίρα αυτού του κοριτσιού, τους είπε. Αλλά πώς θα καταφέρει την Κλυται-µνήστρα να του φέρει εδώ την Ιφιγένεια; - Μ’ ένα ψέµα, του απάντησε ο Οδυσσέας. - ∆ηλαδή; - Θα της πουν οι απεσταλµένοι του Αγαµέµνονα να φέρει εδώ την Ιφιγένεια για να την αρραβωνιάσει µε τον πιο ξακουστό βασιλιά της Ελλάδας. - Ποιον απ’ όλους; - Με εσένα, Αχιλλέα. Οργή και αγανάκτηση φούντωσαν στο στήθος του Αχιλλέα. - Έκανε τέτοιο πράγµα ο Αγαµέµνονας χωρίς να µε ρωτήσει; φώναξε. Να ξεγελάσει ένα αθώο κοριτσάκι χρησιµοποιώντας το όνοµά µου; Αυτό δεν πρόκειται να του το συγχωρήσω ποτέ! - Να καταπιείς το θυµό σου και να το ξεχάσεις, τον συµβούλεψε ο Οδυσσέας. Είναι κρίµα ν’ αρχίσουν οι έριδες και οι διχόνοιες ανάµεσά µας, πριν ξεκινήσουµε για την Τροία. Μα ο Αχιλλέας πληγώθηκε πολύ στη σκέψη ότι θα ξεγελούσαν την Ιφιγένεια για την παρασύρουν στο θάνατο, στήνοντάς της µια παγίδα µε τ’ όνοµά του. Και ορκίστηκε να µην συγχωρήσει ποτέ τον Αγαµέ-µνονα για τη φοβερή του πράξη...

Ιφιγένεια εν Αυλίδι και εν Ταύροις, εκδόσεις Στρατίκη Πηνελόπη Χ. Ευαγγέλου, νηπιαγωγός


8

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Strategic Initiatives ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από την Strategic Initiatives (S.I) εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Εκφράζουµε την λύπη µας για τα θλιβερά επεισόδια που προκάλεσε µία µικρή µειοψηφία συνδικαλιστών. Η ∆ωδώνη δεν χρειάζεται προστάτες. Χρειάζεται κεφάλαια για να αναπτυχθεί η επιχείρηση, κεφάλαια για να στηριχθεί η ελληνική κτηνοτροφική παραγωγή, και δουλειά από όλους. Όλοι οι πολίτες των Ιωαννίνων αντιλαµβάνονται ότι οι µόνοι που κερδίζουν από ανάλογες συµπεριφορές, είναι οι ανταγωνιστές της ∆ωδώνης και οι ξένες πολυεθνικές που γεµίζουν τα ράφια των supermarkets µε τα δικά τους προϊόντα. ∆ύο φορές τα Ελληνικά δικαστήρια, ενώπιων των οποίων οι ίδιοι µας οδήγησαν, απέρριψαν τους ισχυρισµούς τους. Η δική µας επιλογή είναι να ζητήσουµε την συνδροµή της πολιτείας για να προστατευτεί η περιουσία της ∆ωδώνης και ασφαλώς οι παραγωγοί και το προσωπικό από τους αυτοαποκαλούµενους προστάτες της. ∆εν πρόκειται να επιτρέψουµε σε κανέναν να εµπλέξει την ∆ωδώνη σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και σε βάρος της καλής λειτουργίας της επιχείρησης να οικοδοµήσει τις κοµµατικές ή συνδικαλιστικές του φιλοδοξίες .

Για άλλη µια χρονιά το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ABC ENGLISH ACADEMY της κυρίας Βούλας Ρούκου Γεωργίου σηµείωσε ποσοστό επιτυχίας 100% στις εξετάσεις για τα πτυχία. Κατόπιν τούτου συγχαίρουµε τους µαθητές µας και τους ευχόµαστε καλή πρόοδο και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους. 49 Μαρτύρων 15, Ηγουµενίτσα, Τηλ.: 26650 21411 Εγγραφές από 3 Σεπτέµβρη, Ώρες: 18:00 - 21:00

Έναρξη µαθηµάτων 17 Σεπτέµβρη


9

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

«Οι νέοι κίνδυνοι που γεννάει καθηµερινά ο πολιτισµός είναι άπειροι. Οι άνθρωποι που οδοιπορούσαν µε τα γαϊδουράκια τους δεν εµφανίζονται πια. Τ’ αυτοκίνητα, οι σιδηρόδροµοι και τα αεροπλάνα, έχουν τον πρώτο λόγο, την κυρίαρχη βούληση και ανεξέλεγκτη εξουσία. Οι άνθρωποι που φωτίζουν τις ειρηνικές αγρυπνίες µε τα λυχνάρια του χυµού της ελιάς και έκλεβαν τον σπινθήρα του πυρός από την καρδιά της πέτρας, δεν µπορούσαν να προφητεύσουν τις ενώσεις των ηλεκτρικών ρευµάτων, τον κίνδυνο θανάτου της ηλεκτρικής εταιρείας, τις θανατηφόρες αναθυµιάσεις του φωταερίου και τις αυτόµατες αναφλέξεις των σπίρτων της ασφάλειας και των µηχανηµάτων του εθνικού φωτισµού. Σήµερα όλο το ηµερονύχτιο κινδυνεύει να γεµίζει από κακές ώρες. Η ∆αµόκλειος σπάθη σήµερα κρέµεται επάνω από κάθε κεφάλι, πολιτισµένου ανθρώπου και δυστυχώς κρέµεται από µεταξωτή κλωστή. Ειδικά για τους Έλληνες των οποίων η πρωτοτυπία µαζί µε την πενιά υπήρξε πάντοτε συντροφιά, οι κίνδυνοι που περιστοιχίζουν όλους τους άλλους πολιτισµένους ανθρώπους, δεν είναι οι µόνοι. Ο δυστυχισµένος νεοέλληνας δεν διατρέχει µόνο τον κίνδυνο να συντριβεί, να καεί ζωντανός, να πάθει ασφυξία ή να πέσει ένδοξα από µια σφαίρα, από τις πλανηµένες σαν αερόλιθοι εις την ατµόσφαιραν, κατά τις ήσυχες νύκτες. Κινδυνεύει ακόµα να γίνει ανάγνωσµα. Κι ας µην υποθέσει κανείς, ότι ο κίνδυνος αυτός είναι ο µικρότερος από τους άλλους.

ÐËÁÓÊÁÓÏÂÉÔÇÓ Ã. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÁ - ËÏÃÉÓÔÉÊÁ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ - ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÏÕËÅÓ ÐË. ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏÕ 11 ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ ÔÇË. 26650-25907

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 52, ΗΓ/ΤΣΑ ΤΗΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ: 26650 25676 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ::26650 28165 FAX: 26650 29433

Και µολονότι, µη νοµίσετε ότι είµαι κηρυγµένος εχθρός όλων των …» Αυτά περίπου σηµειώνει σ’ ελεύθερη απόδοση ο χρονογράφος στο προκείµενο χρονογράφηµα. Στην εποχή του δεν υπήρξε ο πυρηνικός πόλεµος και ολοσχερή καταστροφή µεταξύ των αντιπλεκόµενων που απειλεί, φοβερίζει και εκφοβίζει ο ένας τον άλλον. Αντί να χρησιµοποιεί την πυρηνική ενέργεια κινητών στρέφουν σε έργα κοινωφελή και παραγωγικά, που θα ευεργετήσουν την ανθρωπότητα και θα συντελέσουν στην ευηµερία ως ευδαιµονία των ανθρώπων ανεβάζοντας το βιοτικό, εκπολιτιστικό τους και πνευµατικό επίπεδο κατακόρυφα. Παράγοντας πλούσια και χρήσιµα αγαθά και προπάντων βιολογικά αγνά και ανόθευτα. Όπως και αξιοποιήσεως των δυνάµεων και τους ανθρώπους. Όπως ευεργετών που προέρχονται από τη χρήση µηχανηµάτων αι σκευών που θα τίθενται στην διάθεση του. Αντί να ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα µε τα πάσης φύσεως παραγόµενα ρυπογόνα όπως είναι τα πυρηνικά απόβλητα: το µονοξείδιο του άνθρακα,

το πλουτόνιο, το όζον κ.λ.π. να την προστατεύουν από την µόλυνση µε επικίνδυνα ως επιβλαβή στοιχεία που βλάπτουν την υγεία και σύντοµα τον θάνατο. Ιδιαίτερα τα πάσης φύσεως µικρόβια που διαρκής πληθαίνουν και µεταβάλλουν µορφή και στόχους και τα πολυπληθή καρκινογόνα στοιχεία. Να διατηρούµε καθαρή την ατµόσφαιρα και αµόλυντη από τους διάφορους ρύπους και ρυπογόνα απόβλητα. Καταπολεµώντας και περιορίζοντας τα βλαβερά, όπως το µονοξειδίου του άνθρακα και λοιπά στοιχεία που µολύνουν την ατµόσφαιρα. Να παράγονται βιολογικά προϊόντα, και όχι µεταλλαγµένα και νοθευµένα. Εµπλουτισµένα µε ζωογόνα στοιχεία, όπως οξυγόνο καθαρό νερό κ.λ.π. Αυξάνουν οι αρρώστιες και µάλιστα σε επικίνδυνο σηµείο. Ιδιαίτερα οι χρόνιες παθήσεις και οι καρκινογόνες – όπως υπογραµµίστηκε, που διαρκής επεκτείνονται µε πρωτοπόρο την επάρατη νόσο και άλλες παρεµφερείς προς αυτήν και εξίσου θανατηφόρες. Παντ. ∆ήµας


10

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Åãþ ëåýôåñïò èá åßìáé, áêüìá êáé áí ìå äÝóïõí ìå ÷ßëéåò áëõóßäåò.

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ … ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ οφείλουν να το διαθέτουν ή έστω να το αναδεικνύουν οι εκάστοτε ηγέτες, αδιαφόρου σχήµατος ή µεγέθους του σώµατος που προΐστανται. Αφορµή του παρόντος σχολίου, είναι οι πρόσφατες διαταραχές που δηµοσιοποιήθηκαν στο ∆ήµο της Ηγουµενίτσας, µετά την τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ας µου επιτραπεί να χαρακτηρίσω όλα τα διαδραµατισθέντα ως ένας ΛΑΘΟΣ. Ναι, το µέγεθός του επιτρέπει τη χρησιµοποίηση κεφαλαίων γραµµάτων. Η ∆ηµοτική Παράταξη που, µε την ψήφο των δηµοτών, εκλέχτηκε να Κυβερνήσει τον τόπο, τα τεσσεράµισι αυτά χρόνια, από της συγκροτήσεώς της – προεκλογικά – έδειξε πως επρόκειται για οµάδα … τετραετίας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις την οµάδα συγκροτούσαν άτοµα της ίδιας ιδεολογίας και της ίδιας κοµµατικής πορείας, κατά τα τελευταία χρόνια. Άρα, κάθε φορά, που έβγαινε προς τα έξω κάποια ρωγµή στις σχέσεις ανάµεσά τους ήταν δυσάρεστη έκπληξη για τους πολλούς και ιδιαίτερα εκείνους που την ψήφισαν. Οφείλω να παραδεχτώ πως αυτές οι ρωγµές, σύντοµα «θεραπεύονταν». Μόνη εξαίρεση ήταν η σχέση µέρους της ηγετικής οµάδας µε τον εκλεγέντα Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

ÌÏÍÉÌÇ ÕÐÏÌÍÇÓÇ ÐÑÏÓ ÁÉÑÅÔÏÕÓ ÊÁÉ ÌÇ ÁÑ×ÏÍÔÅÓ "Ôïí Üñ÷ïíôá ôñéþí äåß ìεìíήóèáé: Ðñþôïí µεν ότι áíèñþðùí Üñ÷åé. Äåýôåñïí ότι êáôÜ íüìïõò Üñ÷åé. Ôñßôïí ότι ïýê áåß Üñxåé." ÁÃÁÈÙÍ Êáé ãéá ôçí õðüìíçóç Á.

Ο οποίος, να τονίσω, πως ήταν και ο πρώτος δηµοτικός της σύµβουλος σε αριθµό ψήφων. Όσοι παρακολούθησαν από κοντά την οµάδα, διαπίστωναν πως εκείνη, είχε κατά κάποιον τρόπο παραµερίσει τον πρόεδρο, σε σηµείο που, πολλές φορές έδινε την εντύπωση πως ήταν ξένο σώµα ανάµεσα στα µέλη της. Ο ίδιος, χαµηλών τόνων πολιτικός, επιχείρησε και το κατόρθωσε να κρατήσει τη θέση του Προέδρου, σε ικανοποιητικό βαθµό ανεξαρτησίας. Πιθανόν αυτό κάποιοι να το παρεξήγησαν. Επίσης κάποιες σοβαρές ρωγµές προκλήθηκαν στην «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ» εξ αιτίας των κοµµατικών συµπαθειών ή σχέσεων των

µελών της µε την κοµµατική ηγεσία του τόπου και ιδιαίτερα µε τον Τοπικό Βουλευτή Χρήστο Κατσούρα. Οι ρωγµές αυτές, ασφαλώς άγγιξαν και τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο οποίος διατηρούσε (και συνεχίζει) να έχει ιδιαίτερες σχέσεις µε τον Βουλευτή. ∆ηλαδή, κάπου η χηµεία των χνώτων τους διαφοροποιήθηκε. Αυτό, όµως, δεν δικαιολογεί την πολύχρονη διατήρηση των συγκεκριµένων «ρωγµών». Γιατί οι λόγοι που επέβαλαν τη συγκρότηση της οµάδας από τα µέλη, ανάµεσα στα οποία είναι, από τους πρώτους, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δεν έχουν εκλείψει. Άρα οι όποιες δηλώσεις, προκλήσεις, δηµόσιες ή µη, τα όποια παράπονα ή «καρφιά» τα κατατάσσω ,προσωπικά, στην κατηγορία του ΛΑΘΟΥΣ. Εκείνοι οι δηµότες που τους εξέλεξαν, πέρα από τις προσωπικές σχέσεις, τους συµπεριφέρθηκαν σαν αµιγή πολιτική οµάδα. Χρέος τους είναι να σεβαστούν ή τουλάχιστον να επιδιώξουν να το πετύχουν αυτό, την επιθυµία. Αν και, προσωπικά, ανήκω ιδεολογικά σε άλλον χώρο, σεβόµενος την ετυµηγορία των συνδηµοτών αφ’ ενός και την ανάγκη ειρηνικής συµβίωσης και συνεργασίας µεταξύ των µελών – Συµβούλων της ∆ηµοτικής Αρχής, ως προ-

ϋπόθεση ικανότητας αντιµετώπισης των πολλών συσσωρευµένων προβληµάτων της Κοινωνίας µας, κάνω την παρούσα παρέµβαση. ∆εν κάνω σύσταση. Μεταφέρω όµως την επιθυµία της Κοινωνίας µας, ως ευχή, όλων.

ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

ένα «τεστ» των πολιτικών αντανακλαστικών των εκπροσώπων αυτού του τόπου σε θέµατα πολιτικής στάσης και ευαισθησίας απέναντι στους αυριανούς πολίτες, τους µαθητές µας». Η παράγραφος αυτή, δεν έχει να κάνει µε πολιτική αντιπαράθεση κοµµάτων ή ατόµων από διαφορετική παράταξη, προκειµένου να δηµοσιοποιηθεί κάποια κατηγορία. Είναι η τελευταία παράγραφος ανακοίνωσης που έδωσε στη δηµοσιότητα το 3ο Γυµνάσιο Ηγουµενίτσας, µε την υπογραφή του ∆ιευθυντή του Βασίλη Μητσιώνη, του Συλλόγου των Καθηγητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Έχει σχέση δε µε τη µη αποπεράτωση του σχολικού κτιρίου. Κτιρίου που θα έπρεπε να είχε δοθεί σε χρήση εδώ και αρκετά χρόνια. Θα περίµενε κανείς, τα βέλη των όποιων ανακοινώσεων, να στρέφονται κατά της Πολιτείας ή της Κυβέρνησης, αφού η καθυστέρηση οφείλεται στη µη καταβολή της δαπάνης στον εργολάβο. Αυτός είναι και ο λόγος που η παραπάνω παράγραφος έχει προκαλέσει πολλά ερωτηµατικά στη µικρή µας Κοινωνία. Κι αφού, για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση ευθύνονται οι Αρχές του Νοµού και της Περιφέρειας, γιατί δεν δίνονται αναλυτικές εξηγήσεις γι’ αυτές; Κι αφού οι υπεύθυνοι του Σχολείου, είναι σε θέση να καταδείξουν αυτές τις ευθύνες, γιατί τις κρατάνε σας … Εθνικό µυστικό; Ποιους θέλουν να προστατέψουν; Μήπως θέλουν κάποιους να εκβιάσουν; Κι αφού η ανακοίνωση αυτή δηµοσιοποιήθηκε, γιατί οι Αρχές του Νοµού και της Περιφέρειας, που κατηγορούνται για … αποκλειστική ευθύνη αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, δεν αντιδρούν; Γιατί δεν δίνουν εξηγήσεις στους µαθητές, τους γονείς, την Κοινωνία; Γιατί αντιµετωπίζουν αυτές τις σοβαρότατες και επίσηµες κατηγορίες µε απαξία; ∆εν το αξίζουν οι µαθητές; Ναι. Θα συµφωνήσω, πως, µετά τη δηµοσιοποίηση αυτής της ανακοίνωσης του 3ου Γυµνασίου, πραγµατοποιείται ένα ΤΕΣΤ, όχι µόνο πολιτικών, αλλά και εκπαιδευτικών και κοινωνικών αντανακλαστικών. Άραγε θα γνωρίσουµε κάποιον ή κάποιους ευαίσθητους;


11

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ôç ëåõôåñéÜ Þ ôç óêëáâéÜ ôçí êïõâáëÜ ï êáèÝíáò ìÝóá ôïõ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

(κρατητήρια). Όσοι έχουν επισκεφθεί αυτούς τους χώρους ή ακόµη περισσότερο έχουν ζήσει σ’ αυτούς, µόνο µε ανατριχιαστικές φράσεις θα µπορούσαν να τους περιγράψουν. Καθαρά ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙΑ. Μόνο που σ’ αυτά φυλακίζονται ανθρώπινες ψυχές. Που ασφαλώς κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο, από κάθε πλευρά ή άποψη. Γεγονός που επιβαρύνει ψυχολογικά και τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες αυτές. Ούτε αυτό το δικαίωµα το έχει κανείς να βάζει σε καθηµερινή δοκιµασία που καταντά ψυχοκτόνος, τα όργανα της Αστυνοµίας και του Λιµεναρχείου. Βέβαια, η Πολιτεία, σχεδόν έχει αποποιηθεί τις ευθύνες τις, επικαλούµενη είτε πραγµατικές, είτε εικονικές Μνηµονιακές Οικονοµικές αδυναµίες. Το µπαλάκι έτσι πέφτει στην ίδια µας την Κοινωνία και ιδιαίτερα στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων. Οι οποίοι δεν δικαιούνται να ξεπερνούν αυτό το πρόβληµα ανεύθυνα και ανέµελα. Ας σπεύσουν να δώσουν άµεσα λύση. Θα µπορούσε να προταθεί σαν λύση η χρήση κτιρίων που δεν χρησιµοποιούνται όπως παλαιά σχολεία ή κοινοτικά καταστήµατα, τα οποία δεν απαιτούν µεγάλη δαπάνη για κατάλληλη διαµόρφωση. Τέτοια κτίρια ασφαλώς υπάρχουν και πολύ κοντά στο λιµάνι. Η συµµετοχικότητα δεν αφορά µόνο τον τοµέα της πολιτικής. Στη συγκεκριµένη µάλιστα περίπτωση θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και στην ανάληψη των ευθυνών, σε θέµατα που αφορούν άµεσα την τοπική Κοινωνία.

Οταν ο Ποιητής γίνεται Προφήτης! Ο Οδυσσέας Ελύτης ενάντια στη µνηµονιακή βαρβαρότητα! « Ήδη, σας το είπα. Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να 'ρχεται µεταµφιεσµένη, κάτω από άνοµες συµµαχίες και προσυµφωνηµένες υποδουλώσεις. ∆εν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για µεθοδευµένη και οιονεί επιστηµονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισµό του. Για την ατίµωσή του. Οπότε αναρωτιέται κανείς: Για τι παλεύουµε νύχτα µέρα κλεισµένοι στα εργαστήριά µας; Παλεύουµε για ένα τίποτα, που ωστόσο είναι το.... παν. Είναι οι δηµοκρατικοί θεσµοί, που όλα δείχνουν ότι δεν θ' αντέξουν για πολύ. Είναι η ποιότητα, που γι' αυτή δεν δίνει κανείς πεντάρα. Είναι η οντότητα του ατόµου, που βαίνει προς την ολική της έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των µικρών λαών, που έχει καταντήσει ήδη ένα γράµ-

µα νεκρό. Είναι η αµάθεια και το σκότος. Ότι οι λεγόµενοι «πρακτικοί άνθρωποι» -κατά πλειονότητα, οι σηµερινοί αστοί- µας κοροϊδεύουν, είναι χαρακτηριστικό. Εκείνοι βλέπουν το τίποτα. Εµείς το πάν. Που βρίσκεται η αλήθεια, θα φανεί µια µέρα, όταν δεν θα µαστε πια εδώ. Θα είναι, όµως, εάν αξίζει, το έργο κάποιου απ' όλους εµάς. Και αυτό θα σώσει την τιµή όλων µας -και της εποχής µας" ∆ήλωση που έκανε σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1979, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία µε αφορµή την αναγγελία για τη βράβευσή του µε το Νόµπελ Λογοτεχνίας.

άδικα µέτρα, θανάσιµα µέτρα για το Έθνος και τον Λαό µας. Πονηρά µέτρα, µέσα στην παράλογη λογική: «ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ, ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ» Αυτό δεν θα γίνει. ∆εν πρέπει να γίνει. ∆εν µπορεί να γίνει. Καλούµε όλους, πρόσωπα, κόµµατα και φορείς σε εθνική πανστρατιά. Τώρα είναι ο υπέρ πάντων, Αγών. Έλληνες ενωµένοι, ποτέ νικηµένοι . ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαµένους

ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

Μεταξύ των αριστουργηµάτων που έγραψε ο µεγάλος Λιβανέζος ποιητής Xαλίλ Γκιµπράν (1883-1931),είναι και το έργο «Ο Κήπος του Προφήτη». To ποίηµα εκδόθηκε το 1923! Και µοιάζει µε προφητεία της Ελλάδας...του σήµερα.Ιδού ένα από-

σπασµα : «Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυµα που δεν το ύφανε.Ψωµί αν τρώει αλλά όχι απ' τη σοδειά του.Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή παρά µονάχα στη ποµπή της κηδείας. Που δεν συµφιλιώνεται παρά µονάχα µες τα ερείπιά του. Που δεν επαναστατεί παρά µονάχα σαν βρεθεί ο λαιµός του ανάµεσα στοσπαθί και την πέτρα. Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσοφο, µπαλώµατα και αποµιµήσεις είναι η τέχνη του. Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαµένους».

∆ΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Αυτή εδώ, είναι η Ελλάδα, η χώρα των πατέρων µας. Την ελευθέρωσαν τα παλικάρια της, οι γυναίκες και οι άντρες της, µε απέραντες θυσίες. Τον Καπουδάν Πασσά, τον διώξαµε εδώ και καιρό όταν ένας στους πέντε Έλληνες, έπεσε για την Ελευθερία της Πατρίδας. Αλλά ο θάνατος για την Πατρίδα, είναι καλός θάνατος κι Αθάνατος. Και γι’ αυτό το Έθνος µας επέζησε. Κανείς λοιπόν δεν µπορεί να φέρει πίσω, το ξένο φοροεισπράκτορα και µάλιστα µε την θέληση και την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. ∆εν µπορούν οι βουλευτές, οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός να ταπεινώνουν τους Έλληνες και να ξεπουλάνε τον πλούτο της Ελλάδας. ∆εν είναι αυτό το καθήκον τους. ∆εν έχουν αυτό το δικαίωµα. Αυτό ονοµάζεται: Ύβρις και Εθνική Προδοσία. Απαιτούµε από όλους, να σεβαστούν το αξίωµα τους και να καταψηφίσουν τα «δύσκολα» µέτρα όπως τα λένε. Αλλά δεν είµαι µόνο «δύσκολα», είναι αιµατηρά µέτρα,

BLOG (ΑΡΙΣΜΑΤΑ) περιπτώσεις «ελευθερίας». Θέλω να πιστεύω πως η φιλοξενία κειµένων από διάφορα blogs πολλές φορές είναι επιβεβληµένη για πολλούς λόγους, η ανάλυση των οποίων είναι αδιάφορη. Αυτήν την ευκαιρία επιτρέψτε µου να µη σας την στερήσω:

(δεν φαίνεται αλλά) ΟΛΟΙ στον ίδιο δρόµο είµαστε.. …στον δρόµο για την Λευτεριά! Αυτή τη στιγµή νιώθουµε ότι στέκουµε άπραγοι (βουβοί δεχόµαστε τον βιασµό). Κανείς µας δεν καταλαβαίνει ότι η αντίσταση που ήδη κάνουµε ( ό π ο ι ο υ είδους) είναι αυτή που θα τους στείλει στον αγύριστο. Κανείς µας δεν καταλαβαίνει τη σπουδαιότητα του αγώνα του. Όλοι περιµένουµε να συµβεί κάτι σηµαντικό, κάτι µεγάλο που θα τους ρίξει. Γι’ αυτό φτερουγίζει η καρδία στην πράξη αντίστασης όποιου άλλου, κυρίως όταν γίνει ντόρος (τραβήξει τις κάµερες πάνω του). Φτερουγίζει η καρδιά γιατί αναµένουµε το «µεγάλο».. Να µην αυταπατώνται όµως όλοι όσοι επιδιώκουν τη διασηµότητα, δεν αναζητούµε ήρωες, αλλά αφορµή!!! Η κίνηση µετράει -ως πιθανή αιτία για το µεγάλο µπραφ- κι όχι αυτός που την κάνει. Το σηµαντικό του θέµατος όµως είναι άλλο. Το ότι δεν καταλαβαίνουµε ότι αλλάζουµε την ιστορία, δεν σηµαίνει ότι δεν την αλλάζουµε!! Ό,τι ακριβώς κάνουµε θα τους ξεκουµπίσει (σχεδόν έχει επιτευχθεί.. ένα τσακ). Θα πέσουν επειδή γκαρίζουµε στις εφορίες, επειδή στήνουµε ανταρτοπόλεµο σε κάθε παράνοµο ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, επειδή δεν µπορούν να σταθούν ανάµεσά µας, επειδή δεν τηρούµε τα µέτρα, επειδή τους µηνύουµε, επειδή δεν µπορούν ούτε κατασχέσεις να κάνουν, ούτε καν το ρεύµα να κόψουν, δεν τους παίρνει, επειδή πέφτει ένα κάλεσµα και τρέχουν εκατό, επειδή δεν λυγίζουµε µε τίποτα, επειδή στηρίζουµε ο ένας τον άλλο και κρατάµε γερά. Όταν µε το καλό ελευθερωθούµε τα πράγµατα θα µπουν στη θέση τους. Τότε θα ανακαλύψουµε ότι ΟΛΟΙ µαζί το φέραµε! Άσχετα µε το είδος της αντίστασης που προέβαλε ο καθένας µας, αυτή καθαυτή η αντίσταση είναι που θα τους ρίξει. Επίσης τότε θα ηρωποιηθεί ο «άσηµος».. Αυτός που σήµερα παλεύει χωρίς να φαίνεται, χωρίς εχέγγυα, λυσσαλέα, που κάθε προσπάθειά του πάει άπατη, κι αυτός εκεί, κάθε φορά σηκώνει κεφάλι και µατωµένος αρχίζει νέα µάχη. Ήρωας µου είναι ο διπλανός µου.. Ο δικός του αγώνας θα φέρει και την δική µου ελευθερία. Ο αγώνας του καθενός. Stefania http://ksipnistere.blogspot.gr


12

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΑΚΕ Ι.Τ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ν.∆. ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

τις απόψεις, και τις αγωνίες µας για το παρόν και το µέλλον το δικό µας αλλά και της χώρας, σας αποστέλλουµε την ύστατη αυτή ώρα την παρούσα επιστολή, ως έχοντες άλλωστε υποχρέωση να πράξουµε και.... λόγω του θεσµικού µας ρόλου, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας. Όπως άριστα γνωρίζετε για πολλοστή φορά, η Ελληνική κοινωνία καλείται να πληρώσει το µάρµαρο της κρίσης µε το πιο σκληρό πακέτο µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και κατακρεούργησης εργασιακών κεκτηµένων που αποτελούν ευρωπαϊκό κεκτηµένο και παραβιάζουν ωµά διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες. Εργασιακά κεκτηµένα που δεν επηρεάζουν ούτε κατ’ ελάχιστο θετικά ή αρνητικά την αποµείωση του ελλείµµατος, ούτε και την διαµόρφωση του πακέτου των µέτρων των 13,5 δις € και τα οποία η Κυβέρνηση και η Τρόϊκα συζητούν, αγνοώντας επιδεικτικά τους κοινωνικούς εταίρους και τους καλούν για να…επικυρώσουν τα προαποφασισµένα. Για µια ακόµη φορά, εσείς, οι εκπρόσωποι του ΛΑΟΥ, καλείστε, ελπίζουµε όχι υπό την απειλή της διαγραφής, να στηρίξετε την ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ για την έξοδο από την κρίση, που µέχρι πριν λίγους µήνες, φανατικά υποστηρίζατε ενώπιον του ελληνικού λαού, παρά τα τότε διλλήµατα περί προαπαιτούµενων για τη …δόση. Καλείσθε να στηρίξετε και να ψηφίσετε µέτρα τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στη δανεια-

Ευχαριστήριο Η Θεραπευτική Μο νάδα Υποκατάστασης Πρέβεζας του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) θέλει να εκφράσει τις θερµές της ευχαριστίες προς τον Σύλλογο Θρακοµακεδόνων Πρέβεζας για την ευγενική δωρεά υλικοτεχνικής υποδοµής προς την µονάδα µας.

κή σύµβαση, αλλά τίθενται επιτακτικά από τους γνωστούς κύκλους εργοδοτών “κουκουλοφόρων” στη λογική του “τώρα που βρήκαµε παπά, ας θάψουµε πέντε έξι”… Μέτρα που κάθε µέρα που περνά, αυξάνονται και αποτελούν νέες παράλογες απαιτήσεις της Τρόϊκα… Είναι κοινή πλέον παραδοχή ότι το πρόγραµµα αυτό δεν Βγαίνει!!! Αυτό δεν το λέµε εµείς…Το λένε έγκριτοι και διαπρεπείς οικονοµολόγοι, πρώην στελέχη του ∆.Ν.Τ. και πρώην κυβερνώντες, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των δηλώσεων και των θέσεων της Ν.∆. όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Η καταστροφική όµως πορεία του προγράµµατος κυρίως επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του, τα οποία είναι τραγικά για την κοινωνία και την οικονοµία. Η ύφεση καλπάζει για µία ακόµη χρονιά στο 7% του ΑΕΠ, τα λουκέτα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο, η ανεργία εκτινάχθηκε σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία στο 25% και ανεπίσηµα στο 30%, µε 440.000 οικογένειες να µην έχουν καθόλου εισόδηµα στα σπίτια τους, οι νεόπτωχοι να αγγίζουν το 30% και οι φτωχοί που εξαθλιώνονται το 30% του πληθυσµού. Μετά τις νοµοθετικές παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες ήταν υπέρ των εργοδοτών, όσοι ακόµη εργάζονται, αντιµετωπίζουν τη σκληρότητά τους υπό την απειλή της απόλυσης. Οι νέοι και οι νέες αναζητούν την τύχη τους µεταναστεύοντας σε άλλες χώρες και οι απόµαχοι της εργασίας βλέπουν το µόχθο και τους κόπους µιας ζωής να χάνονται, πότε µε έκτακτη φορολόγηση, πότε µε άµεσους φόρους και πότε µε έµµεσους φόρους, χωρίς παράλληλα να µπαίνει πάτος στο βαρέλι, χωρίς να υπάρχει ελπίδα να βγούν στο ξέφωτο, από το τούνελ που µας οδήγησε η κυβέρνηση του Γ.Α.Π. και των κηπουρών του… Καταστρέφονται δυο γενιές Ελλήνων µε το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ του λαού, και κάποιοι µιλούν για µέλλον!!! ∆ιαλύεται ο κοινωνικός ιστός και οι ίδιοι άνθρωποι τολµούν να µιλούν για βήµατα…προόδου!!! Αγωνίζονται τάχα για το µέλλον µας, την ώρα που δείχνουν περισσή ανικανότητα να διασφαλίσουν το παρόν µας!!! Κυρίες και κύριοι βουλευτές , Θα µπορούσαµε να γράψουµε κι άλλα πολλά…για την σκληρή πραγµατικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Πολλά απ’ αυτά που λέµε, είµαστε βέβαιοι ότι τα γνωρίζετε… Μένουµε όµως σ’ αυτά τα λίγα και σας ζητούµε να αναλογιστείτε την ευθύνη που έχετε, απέναντι στο λαό που σας εξέλεξε να επαναδιαπραγ-

Ξενοδοχείο “Το Σταυροδρόµι” Ειδική προσφορά για φοιτητές & νέους για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου.

15 ευρώ / ηµέρα 240 ευρώ / µήνα (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται κοινόχρηστα και πάγια έξοδα - ∆ΕΗ - ΝΕΡΟ κτλ.) Πληροφορίες: 2665022343 6947045595 (κ. Βασίλης) www.stavrodromihotel.gr hotel@stavrodromihotel.gr

µατευτείτε τους επαχθείς όρους των µνηµονίων και να αφήσετε στην άκρη την κοµµατική ευθύνη. Άλλωστε πολλοί από εσάς επικαλείστε την πατρίδα και την σωτηρία της ως εθνικό καθήκον… Έχετε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία που δοκιµάζεται πολύ σκληρά. Έχετε ευθύνη όχι µόνο απέναντι στους γονείς και στα παιδιά σας, αλλά και στους δικούς µας γονείς και στα δικά µας παιδιά… Έχετε συλλογική και ατοµική ευθύνη, όπως και ατοµική κρίση και άποψη και αυτή πρέπει να εκφράσετε… ∆εν νοµιµοποιήστε να στηρίζετε την άποψη του ενός και µάλιστα όταν αυτή αλλάζει µε τους συνήθεις εκβιασµούς και απειλές…Εκτός εάν θεωρείτε τους εαυτούς σας αναλώσιµους πράγµα το οποίο απευχόµαστε. Έχετε ιστορική ευθύνη και η ιστορία γράφεται µε λίγα και στοιβαρά “ΟΧΙ” και όχι µε πολλά και υποτακτικά “ΝΑΙ” !!! Επιτέλους αντισταθείτε και πείτε “ΟΧΙ” στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών!!! Πείτε ΟΧΙ στην εξαθλίωση των πολιτών … ΟΧΙ στη απαξίωση των θεσµών … Πείτε ΟΧΙ στα αναποτελεσµατικά µέτρα. Σταµατήστε να παριστάνετε τους τροχονόµους στα χιλιόµετρα των µέτρων!!! Το κράτος δεν µπορεί να αναλαµβάνει το ρόλο προστάτη του ισχυρού και δυνάστη των αδυνάτων. Οι Έλληνες είµαστε ισότιµα µέλη στην Ευρώπη!!! Έτσι οφείλουν να µας συµπεριφέρονται οι “εταίροι” µας και ΟΧΙ σαν ιθαγενείς του Νότου. Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η διαπραγµάτευση µε την Τρόικα τελείωσε…. Η επαναδιαπραγµάτευση όµως που υποσχέθηκε δεν ξεκίνησε ποτέ… Η πολιτική διαπραγµάτευση στη Σύνοδο Κορυφής είναι το µείζον και αυτή δεν µπορεί και δεν πρέπει να τελειώσει όταν αφορά στην επιβίωση 11 εκατοµµυρίων πολιτών… ∆εν µπορεί η Ελληνική κυβέρνηση να θυσιάζει έναν ολόκληρο λαό, για να διασωθούν οι τράπεζες και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης!!! ∆εν µπορεί το “σύγχρονο” ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ του ελληνικού λαού να αποτελεί ΕΠΙΛΟΓΗ της ελληνικής Κυβέρνησης … ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να δεχθούµε την µετατροπή της ελληνικής δηµοκρατίας σε δηµοκρατία της ΒΑΪΜΑΡΗΣ!!! Όσοι λοιπόν εθελοτυφλούν και δεν αντιλαµβάνονται που οδηγούν το λαό και τη δηµοκρατία, εγκληµατούν… ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕΜΙΑΣ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΦΟΡΟ… ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ… ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΚΕ Ι.Τ.

∆ΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Τηλ. 6932251875


13

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η ΕΛΠΙ∆Α ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ …ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΤΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ! ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

,στο κοινοβούλιο, λόγο του όγκου του νέου προϋπολογισµού ή καλύτερα του νέου µνηµονιακού προϋπολογισµού και των συνεχόµενων

κοινοβουλευτικών συσκέψεων και το καταµαρτυρούν όλοι αυτοί που περιφέρονται στα κανάλια και σε όλες τις οµάδες εργασίας ,µα δεν είναι για γέλια ή µάλλον για κλάµατα ! Γεγονός είναι πάντως ότι η οικονοµία µας στηρίζεται σε έναν συνεχόµενο δανεισµό ,συνεχώς αυξανόµενο και ως που θα πάει αυτό κανείς δεν ξέρει . Στην ευρωπαϊκή και γενικότερα στην παγκόσµια οικονοµία τα πράγµατα δεν πάνε καλύτερα εκτός από κάποια κράτη , βλ. Γερµανία ,και αυτά προσωρινά ,θα εξηγήσω αργότερα το γιατί , που κερδίζουν σε περιόδους κρίσης ,λειτουργώντας ως τοκογλύφοι και εθελοτυφλώντας µπροστά στο πρόβληµα . Γιατί µην νοµίζετε το πρόβληµα είναι η Ελλάδα ή κατά κύριο λόγο η Ελλάδα ,άλλωστε στην παγκόσµια η οικονοµία µας είναι ένας κόκκος άµµου το 0,2% ,άλλα η έλλειψη ρευστού που έχει κάνει την χώρα µας να «γονατίσει» αποτελεί και το αγκάθι τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά όσο και για την παγκόσµια αγορά . Κάποιοι ,κάπου µαζεύουν ρευστό κλείνοντας τις «στρόφιγγες του δανεισµού» και παίζοντας µε ανθρώπινες ζωές , δεν θα αρχίζει να αποκαλυφθεί του «λόγου το αληθές». ∆υσµενές διεθνές ,ευρωπαϊκό ,οικονοµικό περιβάλλον που οδηγεί σε ύφεση ,αστάθεια ,κοινωνική πολιτική οδηγούν µια µικρή χώρα σαν την δική µας ,που σίγουρα έχει

κάνει τα λάθη της να γίνετε το πειραµατόζωο και να « πληρώνει» παραπάνω από ότι ίσως θα έπρεπε για λάθη ή και παραλείψεις στην γενικότερη ευρώ- τροΐκανή πολιτική . Σίγουρα έχουµε κάνει λάθη ,σίγουρα χρειάζονται διαθρωτικές αλλαγές ,όχι σε βάρος όµως κοινωνικών κεκτηµένων , µη βλέποντας τουλάχιστον από το 2007 τα αρνητικά οικονοµικά µεγέθη και συνεχίζοντας οι πολιτικοί µας να βολεύουν και να βολεύονται µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε τώρα σε µια ελεγχοµένη χρεοκοπία εντός της ευρωζώνης . Με την Γερµάνια να κερδίζει προσωρινά από τους τόκους δανείων και να ικανοποιεί ενόψει εκλογών την γερµανική κοινή γνώµη ,το ίδιο και η Ολλανδία µε κυβέρνηση στηριζόµενη από ακροδεξιό κόµµα που είναι αντίθετο σε κάθε βοήθεια προς την Ελλάδα . Μέτρα υφεσιακά στραγγαλίζουν την ανάπτυξη και την ελπίδα τώρα στην χώρα µας και πολύ σύντοµα σε κάθε κράτος που θα ακολουθήσει ,γιατί ξέρουν όλοι καλά ότι θα ακολουθήσουν Ιταλία, Ισπανία ,Πορτογαλία και δεν είναι διόλου τυχαίο ότι πυκνώνουν οι φωνές στην Ευρώπη µε κινήµατα και µε την κοινή γνώµη να είναι κατά αυτής της πολιτικής. Ήδη Ιρλανδοί , Πορτογάλοι και τελευταίοι οι Ιταλοί µαζί µε εµάς ονειρεύονται το µέλλον τους σε άλλες πατρίδες . Όλα αυτά άλλα και άλλα που δεν βλέπουν το φως της δηµοσιότητας ,δηµιουργούν ένα περιβάλλον άγνωστο στους ευρωπαίους και έλληνες πολιτικούς ενώ είναι γνωστά στους διεθνής ευφυής κερδοσκόπους που λειτουργούν και δρουν πολύ πιο γρήγορα από τους ευρωπαίους πολιτικούς, µε µόνο σκοπό το κέρδος . Βέβαια σιγά σιγά διαµορφώνεται µια ευρωπαϊκή κοινή γνώµη που αντιλαµβάνεται το «παιγνίδι» κατανοούν ότι η µικρή Ελλάδα δεν µπορεί να φταίει για όλα και πολύ περισσότερο δεν µπορεί να «πληρώσει » για τα πάντα κατανοούν

επίσης ότι στο τέλος τιµωρώντας εµάς , η τιµωρία αυτή θα κυνηγά την ίδια τη Ευρώπη. Αλήθεια έχουν σκεφτεί οι οπαδοί αυτής της πολιτικής τι θα γίνει εάν ακολουθήσουν αυτή την ίδια ασφυκτική πολιτική ,στην φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης που λέγεται Ελλάδα ,Πορτογαλία, ποιος θα αγοράζει τα γερµανικά προϊόντα, αυτοκίνητα ,ηλεκτρινές συσκευές κ.α . Τι νοµίζουν ότι κάνουν όταν κατεδαφίζουν κοινωνικούς θεσµούς ,µειώνουν µισθούς και συντάξεις και καταστρατηγούν αυτό που οι ίδιοι στηρίζουν τον φιλελευθερισµό στη αγορά όταν επεµβαίνουν στις διαδικασίες διευθέτησης των µισθών µεταξύ των εργοδοτών και των εργαζοµένων και πλήττουν την αγοραστική δύναµη του ευρωπαίου πολίτη ,επιβάλλοντας ένα µνηµόνιο χωρίς αναπτυξιακά µέτρα . Κόβουν κονδύλια από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων που προορίζεται για την ανάπτυξη, για άλλη µια φορά , έκλεισαν κοινωφελής οργανισµούς ΟΕΚ και Εργατική Εστία µαζεύοντας ψίχουλα και πετούν στον αέρα θυσίες και χρήµατα εργαζοµένων και κοινωνικές πολικές πολλών ετών. ∆εν χρειάζονται πλέον µέτρα αυτός ο λαός δεν µπορεί άλλο να υποφέρει σε αυτές τις πολιτικές ,το ποτάµι σιγοβράζει και είναι έτοιµο να ξεχυθεί ,χρειάζεται κοινωνική συµφιλίωση ,χρειάζεται η ελληνική κοινωνία να αναπνεύσει τώρα περισσότερο από ποτέ ,να φύγει η µιζέρια ,η νεανική ανεργία που πλήττει ένα στους δυο νέους ,η δυσαρέσκεια ενός λαού που περιµένει να τιµωρηθούν οι ένοχοι αυτής της κατάντιας ,ενός λαού που αναµένει να αναβίωση το κύρος της χώρας του . Ο έλληνας ζει µια πρωτόγνωρη κατάσταση και ίσως υπήρξε και κοιµισµένος ,τον έβαλαν για ύπνο ,λέγοντας του ότι λίγες θυσίες ακόµη και αυτές θα είναι οι τελευταίες ,οπορτουνιστικές συµπεριφορές κόµµατων και κυβερνόντων που τώρα πια ίσως δεν περνούν . ∆εν µπορεί πια ο Έλληνας να δεχτεί ότι το κανονικό του επίπεδο θα είναι αυτό του Ρουµάνου , του Βούλγαρου του Τούρκου της γειτονιάς µας επειδή µόνον και µόνον γειτνιάζουµε γεωγραφικά και κάποιοι το ζητούν ,τέτοιες εκφράσεις που υπάρχουν και στο µνηµόνιο πρέπει να απαλείφουν ! Τα συνεχόµενα φορολογικά νοµοσχέδια που έρχονται κάθε 2-3 µήνες δεν είναι για την τρόικα ανασχετικά της οικονοµικής ανάπτυξης ;

H έλλειψη σταθερότητας και η ύφεση που συνεχίζεται παρ’ όλα τα προηγούµενα µέτρα δεν είναι προφανές ότι το πρόγραµµα δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του ; Μήπως όµως κάνεις από τους δανειστές µας δεν ενδιαφέρεται πραγµατικά ,γιατί αλήθεια δεν µπορεί να µην το βλέπουν ; ’Eβαλαν το ∆ΝΤ διαχειριστή , λόγο εµπειρίας και έλλειψης ενός κεντρικού οργανισµού ,οικονοµικής υπηρεσίας, ευρωπαϊκού υπουργείου, πες το όπως εσείς θα θέλατε να διαχειριστεί την κατάσταση ,έφεραν τον «Λύκο» από τη Αµερική να φυλάει τα «ευρωπαϊκά πρόβατα» , να µετακυλήσει στην ουσία την αµερικανική κρίση στην ευρωπαϊκή αγορά ,ακούσατε κάτι τώρα τελευταία για την αµερικανική κρίση εξαφανίστηκε λέτε; Απλά δεν γίνεται λόγος δεν εξαφανίστηκε , άλλα επειδή η οικονοµία είναι πρωτίστως ψυχολογία ακόµη και µε το να µην γίνεται λόγος είναι η αρχή της µεταβολής της κατάστασης ,άρα συµφέρει η ενασχόληση µε την Ευρώπη και γιατί όχι ας την φορτώσουµε µε βαρίδια έως ότου «ξεπλύνουµε και εµείς τα άπλυτά µας ». Τώρα προωθείτε µια ακόµη µείωση µισθών και συντάξεων ένα ακόµη οικονοµικό έµφραγµα της αγοράς αλήθεια δεν το ξέρουν όλοι αυτοί , τροικανοί και µη, που ασχολούνται µε την ελεύθερη οικονοµία και αγορά ότι το ρευστό κινεί την οικονοµία Τι περιµένουν ; Λέτε να έχουν δίκιο αυτοί που υποψιάζονται ότι περιµένουν να πάρουν τα λεφτά τους και του τόκου τους όσο πιο γρηγορότερα γίνεται, βλέποντας ότι και να φέρνουν στη Ελλάδα (πειραµατικά) δεν τους βγαίνει ,αλήθεια εµείς ως λαός αναρωτηθήκαµε ποτέ µετά από αυτό τι θα γίνει ,µήπως πρέπει να το σκεφτούµε και να δράσουµε τώρα και να µην περιµένουµε άλλους από έξω να µας σώσουν ,πάντα οι από «έξω» το έκαναν µε το αζηµίωτο , εµείς οι ίδιοι ξέρουµε τον «πόνο µας» οι ίδοι να ξέρουµε και το «φάρµακο», όταν δεν τραβάει η οµάδα δεν αλλάζεις µόνον προπονητή άλλα και παίχτες και κάποιοι παίχτες του κοινοβουλίου όχι µόνον δείχνουν κουρασµένοι άλλα το λιγότερο ανίκανοι σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτικοί οµάδα και να ανήκουν φυσικά ! * Ο Γιώργος Λύχνος είναι Οικον. Τουρισµού , Καθηγητής Ιταλικής & Γεν. Γραµ.του Πανελληνίου Συλλόγου Ειδικών & Επιστ. Συνεργατών.


14

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ÌÉÊÑÅÓ ÁÃÃÅËÉÅÓ ÅNOIKIAZÏÍTAI ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ∆ΥΑΡΙΑ Πολυτελούς κατασκευής επί της όδού Αγαθ. Κωνσταντινίδη (Σεισµόπληκτα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651079791 Ενοικιάζεται 3αρι µε αυτόνοµη θέρµανση, πλήρως ανανεωµένο, στο κέντρο της Ηγουµενίτσας. Τηλ: 2665024835, 6979147084 Ενοικιάζεται 4αρι διαµπερές στην Κόκλυζα. Τηλ: 2665026528 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τ.µ. µε υπόγειο 37 τ.µ. στην οδό Κύπρου 126 & Ιωαννίνων. ∆υνατότητα παταριού και για χρήση γραφείου. Αυτόνοµη θέρµανση, tv, τηλέφωνο.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΒΟΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: πωλείται διαµέρισµα 34 τ.µ. στον 1ο όροφο (∆ωµάτιο, κουζίνα, καθιστικό, µπάνιο) µε θέα τη θάλασσα (55.000 ευρώ) Επίσης διαµερίσµατα 50 τ.µ. µε ανεξάρτητες αυλές 90 µέτρα από τη θάλασσα (70.000 ευρώ) προσφορά ένα τριάρι διαµέρισµα αντ΄ί 60.000 ευρω. Τηλ. 6937989744 Πληροφ. Κ. Σπύρος τηλ. 6977988827 Ενοικιάζεται κατάστηµα ειδικά διαµορφωµένο για παιδικούς σταθµούς, φροντιστήρια κλπ, 2 µεγάλα δωµάτια, 1 χολ, κουζίνα και 3 τουαλέτες. Βοηθητικός χώρος έξω 100 τµ.Στο κέντρο του Καστρίου δίπλα από το ίδρυµα Σάρρα Πληροφορίες στο τηλ. 2665041753, 6988401405 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ Στην πλατεία ∆ηµαρχείου Γραφείο 75 τ.µ. στον 2ο όροφο και δύο 3άρια διαµερίσµ. στη Γράµµου Τηλ. 2665022382 Ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα επί της Κύπρου

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι, 80τ.µ. (πλήρως ανακαινισµένο) που βρίσκεται στην οδό Κουγκίου αριθµός 2-12 στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων (πίσω από το ∆ικαστικό Μέγαρο). Πληροφορίες στα τηλ. 2665027355, 6944887750 (τέρµα) κοντά στα ΤΕΙ.Τηλ. 2665024194 - 6979359099 Ενοικιάζεται ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ στην Ηγουµενίτσα πλήρως εξοπλισµένος ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισµός.Τηλ: 6945819901 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης επί της οδού Κύπρου στο ύψος της εκκλησίας ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ αυτόνοµη θέρµανση 33m2 στον 2ο όροφο κοντά στα ΤΕΙ. Πληρ. 6944390979 ÅíïéêéÜæïíôáé åðéðëùìÝíá äéáìåñßóìáôá äõÜñéá, ôñéÜñéá, óå öïéôÞôñéåò. Ïäïò Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 131 (ðáñáëßá) ðëçóßïí ÔÅÉ. Ðëçñïöïñßåò: 2665022927, 6948898917 ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá 2áñé 45ô.ì. ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò (ðåñéï÷Þ ðáëáéïý Äçìáñ÷åßïõ) ôçë.: 6946154545 ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 150 Þ 200 ô.ì., óôçí Å.Ï. Çã/ôóáò Éùáííßíùí, ðëçóßïí ÄÅÇ,ìå ìåãÜëï PARKING Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 6972893602, 26650-24844 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ïéêüðåäï 4 óôñ. åðÜíù óôçí ÅèíéêÞ Ïäü, 2ï ÷ëì. ôçëÝöùíï: 2665025806 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ôñéÜñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï, äßðëá óôï Ã. Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï. Ôçë.: 6938999977 - 2665026136 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ êáôÜóôçìá 220 ô.ì. ðÜíù óôçí ÅèíéêÞ ïäü Çãïõìåíßôóá - ÉùÜííéíá, áíÜìåóá óôï LIDL êáé DIELLAS. Ôçë.: 6938613560 - 6938999977 - 2665026873 4Üñé ìå ôæÜêé, ðÜñêéíã, èÝá óôç èÜëáóóá. ÐÜñïäïò 4çò Öåâñïõáñßïõ óôï Ãñáéêï÷þñé. Ôçë. 26650-71433 ÃÑÁÖÅÉÁ: 2 ãñáöåßá åðß ôç Êýðñïõ (14) 1ïò üñïöïò. ÔçëÝöùíï: 6977562740 ÄÕÁÑÉÁ, ÔÑÉÁÑÉÁ, ìå èÝá. ÔçëÝöùíο 6974734349 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ åðß ôçò ïäïý 28ç Ïêôùâñßïõ 21(Ýíáíôé ÉÅÊ). Ôçë. 2665026393, 6936486439 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé óôçí Çãïõìåíßôóá (êüêëõæá) ìå èÝá, áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé ãêáñÜæ. Ôçë.: 2665024407 êéí: 6936426887 ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ, öñïíôéóôÞ ñéá, ãñáöåßï ê.ë.ð. ðëÞñùò åîïðëéó ìÝíïò 120 ô.ì. åðß ôçò Êýðñïõ 12, Ýíáíôé ðáëáéïý ÊÔÅË. Ðëçñïöï ñßåò ôéò ðñùéíÝò þñåò: 266502292 Ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò: 2665023492 ÄéáìÝñéóìá: 3Üñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï åðß ôçò Êýðñïõ (ôÝñìá). Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 2665024194 κιν.6972607472 2Üñé ðïëõôåëåßáò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 131 - ÐëáôÜíéá - 2ïò üñïöïò) ðëçñïöïñßåò: 26650 22927 ðñùß, 2665023492 áðüãåõìá. ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ/ÃÑÁÖÅÉÏ:Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá 2Üñé Þ ãéá ÷ñÞóç ãñáöåßïõ 80 ô.ì. óôá ÐëáôÜíéá, ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 95, ìå êáôáðëçêôéêÞ èÝá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 6944573697 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ 250 ô.ì óôï 2ï ÷ëì. Çã/ôóáò - Éùáííßíùí ôçë.: 26650-23464 êáé 24778 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÅðéðëùìÝíï 60 ôì óôïõò ÖéëëéÜôåò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 19).ôçë 26640-23135 (âñáäõíÝò þñåò) ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 3Üñé åðéðëùìÝíï ãéá öïéôÞôñéåò ðáñáëéáêü 500 ìÝôñá áðü ôá ÔÅÉ. Ôçë.:2665022927 - 2665023492 ÉÓÏÃÅÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ: êáôÜóôç ìá 65 ô.ì. åðß Êýðñïõ 35. Ôçë.: 2665022179 Êéí.: 6937132248 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé bolier. Ôçë.: 26650-29529 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá ôñéÜñé, 100 ô.ì. åðß ôçò ïäïý 49 Ìáñôýñùò, óôçí Çãïõìåíßôóá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 26650-27213 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: åðß ôçò ÃñÜììïõ 125. Ôçë. 2664051129 & 2665026520 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ µε πρόσθετα πτυχία: Αγγλικά (LOWER), Γαλλικά (DELF), ECDL, AUTOCAD Τηλ: 2665093376 Κιν: 6945348436

ΠÙËÏÕÍÔÁÉ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Πωλείται ή ενοικιάζεται Ξυλουργικό εργοστάσιο πλήρως εξοπλισµένο µε σύγχρονα µηχανήµατα λόγω συνταξιοδότησης.Προσφορές µόνο σοβαρές Τηλ: 6932250937 Πωλείται καφενείο απέναντι από το ∆ηµαρχείο Ηγουµενίτσας. Τιµή συζητήσιµη. τηλ. 6970226009 – 2665027394 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ Για επαγγελµατική χρήση στο Γραικοχώρι Ηγουµενίτσας µόλις 600 µέτρα από τον κόµβο της Εγνατίας Οδού και 1500 µέτρα από την είσοδο του νέου Λιµένος Ηγουµενίτσας . Η οικοδοµή είναι διώροφη επιφάνειας 250 τµ. µε δύο στρέµµατα οικοπέδου περι φραγµένου και συνδεδεµένου µε τα δίκτυα ύδρευσης και ∆ΕΗ . Τιµή : 200.000,00 € ( διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) Πληροφορίες : κινητό 6932029995 Πωλείται σε τιµή ευκαιρίας κτήµα 4 στρεµµάτων άρτιο και οικοδοµήσιµο, κάτω από τη δεξαµενή Καστρίου µε θέα τη θάλασσα. Τηλ. 6937989744 Πωλείται οικόπεδο εντός οικισµού στην Αγία Μαρίνα, οικοδοµήσιµο, επί του Επαρχιακού δρόµου έκτασης 630 τµ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΑ 1) χειριστές Τσάπας και JCB για έργα ύδρευσης στην Περιοχή Ηγουµενίτσας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 694 650 28 13 2) οδηγούς για Ανατρεπόµενα – Χωµατουργικά φορτηγά µε ∆ίπλωµα Ε΄ Κατηγορίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 694 650 28 13 3) Πολιτικούς Μηχανικούς – Τεχνολόγους έργων Υποδοµής, Τοπογράφους και Εργοδηγούς µε σχετική εµπειρία στα δηµόσια έργα, για την Περιοχή της Ηγουµενίτσας. Αποστολή Βιογραφικών στο 210 88 29 575 ή e-mail : gdioc@tee.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 82 16 133 (κα. Καλυψώ Κλουκίνα) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΡΟΥΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ (A.B.C.), ΖΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12. (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Τηλ: 6944712607 -2665027194 Πωλείται σοβαρή επιχείρηση εν λειτουργία στο κέντρο της Ηγουµενίτσας µε πλήρες εξοπλισµό. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 6943299881 Καθηγήτρια Γερµανικής Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει µαθήµατα Γερµανικών. Τιµές συζητήσιµες. Τηλ:

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Πωλείται επιχείρηση Καφέ +Μπαρ στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944799806-6944795806 6983155828 Οικόπεδο: Πωλείται πλησίον του ΒΙΟΠΑΘΕ οικόπεδο 2700 στρέµµατα στην Ψάκα τηλ. 2665026393 κιν. 6936486439 Ενοικιάζεται 4άρι µε τζάκι 155τ.µ. στο Λαδοχώρι. τηλ. 6944462484 ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ιδιαίτερα µαθήµατα παραδίδονται από καθηγήτρια πτυχιούχο του Ινστιτούτου Cervantes. Πρώτο µάθηµα δωρεάν. τηλ. 6974576615 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ. ΤΗΛ.6976646291,6979644277

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικός µε µεταπτυχιακές σπουδές στη διδακτική ξένων γλωσσών παραδίδει µαθήµατα Γαλλικών και Ρωσικών σε παιδιά και ενήλικες για όλα τα επίπεδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας:6946-716393, 26650-41384. ∆ίδεται µεγάλη αντιπροσωπεία πετυχηµένης γνωστής αλυσίδας, casual και sport υποδήµατος και ενδύµατος. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6955060102 Πωλείται στην Ηγουµενίτσα στην οδό ∆ωδώνης νεόδµητο διαµέρισµα 48 τµ, 1ου ορόφου. Τιµή 70.000 ευρώ (συζητήσιµη) πληρ. Στο τηλ. 2106477153, 2106477255 Πωλείται µονοκατοικία (3αρι) στο κέντρο της Πραµυθιάς µε ταράτσα – κήπο, µεγάλη αποθήκη και απέραντη θέα σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ,ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,ΙΣΟΓΕΙΟΝ 100 τ.µ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΝ 100 τ.µ.ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ 50 τ.µ. ΜΑΖΙ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ! Τηλ.: 6936772833 Τηλ: 6947112136 Πωλείται πιστοποιηµένο κέντρο πληροφορικής στο κέντρο της πόλης. Κυπρου 20, 2ος όροφος. πληροφ. στο τηλ 2665027008 THESPROTIASOLAR ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Aποστολή βιογραφικών Κύπρου 1 τηλ.26650-28135 thesprotiasolar@hotmail.com Θέλετε να χάσετε κιλά και πόντους χωρίς δίαιτα και στερήσεις και χωρίς να τα ξαναπάρετε ποτέ πίσω? εύκολα, υγιεινά ,οικονοµικά? πληροφορίες στο τηλ.6975593625 ή στο site www.ilikemybody.gr

Πωλείται οικόπεδο πέντε στρεµµάτων στα Σύβοτα, άρτιο οικοδοµήσιµο, εκτός σχεδίου, µε φως, νερό, δρόµο. (187 µέτρα από τον Γαλλικό Μόλο.Τηλ. 6944585659 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα ρετιρέ 110-135 τµ (ηµιτελές ή αποπερατωµένο) µε πανοραµική θέα στη θάλασσα στην

Πωλούνται MERCEDES VITO 110 DIESEL 1999 – 120.000 χλµ. , ABS, ψυγείο, συντήρηση, λευκό και MERCEDES 412 sprinter 1999 -240.000 χλµ, ABS, κοφα 410+220x220, Υ∆/πορτα -2,250 µικτό 4600 Πληροφορίες στα τηλ: 6973334877 Αλέξανδρος 2105549549 ∆ηµοκας οδό Κουγκίου Κιάφας Ηγουµενίτσα Τηλ: 6973002055 ΣΥΒΟΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίριο µε επτά δυάρια πλήρως εξοπλισµένα ολόκληρο ή τµηµατικά κοντά στην πλατεία άριστη κατασκευή. Τηλ: 6973002055 Πωλείται οικόπεδο άρτια &οικοδοµήσιµο στο Μαυρούδι. Τηλ. 2665041687 κιν 6977400065

Πωλείται: Εστιατόριο – Ψαροταβέρνα πλήρως εξοπλισµένο, µε εξωτερικό χώρο, άνετο πάρκινγκ, συνολικός οφέλειµος χώρος 1.500 τ.µ. Τιµή λογική ∆εχόµαστε προσφορές –προτάσεις µόνο σοβαρές τηλ: 6934278298 -6936879385 Ζητούνται άτοµα για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση, επιθυµητές γνώσεις h/y.τηλ.6959333600 site successstep.gr Πωλείται µεζονάτα πολυτελούς κατασκευής 135 τ.µ. στο Μαυρούδι. δεχόµαστε µόνο σοβαρές προτάσεις.τηλ: 2665041744 κιν: 6942409774 Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου στο Καστρί Ηγουµενίτσας 1250 τ.µ. µε απεριόριστη θέα στο Ιόνιο µε συντελεστή δόµησης 0,8. Τιµή 100 ευρώ το τ.µ. Τηλ:

6936460441-6936460442 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ επί της όδού Κουγκίου - Κιάφας (Σε υπό ανέγερση οικοδοµή).Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26510 79791 & 6984240424 Πωλείται οικόπεδο 5 στρ στην Εθνική Οδό Ηγουµενίτσας - Ιωαννίνων (∆ράµεση)τηλ: 26650-23783 Πωλείται αγρόκτηµα 2 στρ. στον κάµπο ∆ράµεσης τηλ: 26650-23783 Πωλούνται 2 οικόπεδα στη θέση Γρούζα στο Μαυρούδι. Εντός σχεδίου Μαυρουδίου. Τηλέφωνο 2665022356. Πωλείται 2οροφη οικοδοµή µε υπόγειο στο Λαδοχώρι (κοντά στο Ξενοδοχείο Ήπειρος) Τηλ: 6945383234 Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 87,00 ô.ì. 5ïõ ïñüöïõ, óôçí ïäü Êýðñïõ 36, Ýíáíôé 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 2665022527, 6944281608 Ðùëåßôáé ìåæïíÝôá êïíôÜ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò, Ïäüò

ÐÙËÅÉÔÁÉ ðïëõôåëÞ 4Üñé, 117 ô.ì. óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë.: 6945562755 & 6947807576 ÃñÜììïõ êáé Éùáííßíùí, óôïí 3ï üñïöï ìå ðëÞñç åîïðëéóìü êïõæßíáò. Ôçë: 2665023493 Êéí: 6974422781

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 1400 ôåôáñã., ìå åîÞíôá ìÝôñá öÜôóá óôçí Å.Ï. Çã/ôóáòÉùáííßíùí óôç èÝóç Ìáõñïýäé. ÔçëÝöùíá: 26650-22560, 6944 34 57 39 Ðùëïýíôáé ìç÷áíÞìáôá ðáñáãùãÞò âéïìÜæáò - ðÝëåôò, åíåñãåéáêÝò óüìðåò ìå ðÝëåôò Éôáëßáò, åíåñãåéáêÜ ôæÜêéá Éôáëßáò, ËÝâçôåò êáëïñéöÝñ ïéêéáêïß êáé åðáããåëìáôéêïß ìå êáõóüîõëá, âéïìÜæá ðÝëåôò ôçë. 6947226861 site:rougevertenergy.gr Ðùëåßôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá äéáìðåñÝò ìå èÝá, 80 ô.ì., ðÜñêéíãê, áðïèÞêç. Ïäüò Êïõãêßïõ - ÊéÜöáò. Ôçë: 2665026136 - 6938999977 Ðùëåßôáé ÐïëõôåëÞò êáôïéêßá óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò ìå ðëÞñçò åîïðëéóìü, ðëÞñåò äéáìüñöùóç. Ôçë: 6945029752, 2665024957 Ðùëïýíôáé 2.000 ô.ì. óôçí èÝóç "ÁÌÐÅËÉÁ" ìå öÜôóá óôïí äçìüóéï äñüìï ðñïò Í.Óåëåýêåéá. ðëçñïöïñßåò óôá ôçë. 2665024957 - 6945029752. ÌåóéôéêÜ Ãñáöåßá ÐÙËÅÉÔÁÉ ÓÔÁÂËÉÊÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ 208 ÔÌ. ÌÅ ÏÌÂÑÏÄÅÎÁÌÅÍÇ ×ÙÑÉÔÉÊÏÔÇÔÁÓ 50 ÊÕÂÉÊÙÍ, ÓÅ ÁÃÑÏÔÅÌÁ×ÉÏ 5800ÔÌ., ÓÔÏÍ ÎÇÑÏËÏÖÏ ÐÁÑÁÌÕÈÉÁÓ. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: 2666051038 & Πτυχιούχος Φυσικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού & Γυµνασίου στα Μαθηµατικά Φυσική -Χηµεία τηλ. 6934324844 6979147873 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 1 óôñ. óôç Í. Óåëåýêåéá, åíôüò ó÷åäßïõ. ÔçëÝöùíï: 2665025806 ÐÙËÅÉÔÁÉ ×ùñÜöé ìå 220 äÝíôñá ìå ìáíôáñßíéá óôïí êÜìðï ôçò ÓáãéÜäáò & ïéêüðåäï 245 ô.ì. ìÝóá óôç ÓáãéÜäá. Ôçë.: 6973688044 Ðùëïýíôáé 5 ãêáñóïíéÝñåò, ìå äõíáôüôçôá äéáìüñöùóçò åíéáßïõ ÷þñïõ (ãñáöåßïõ ê.ë.ð.), óôçí Ð. ÔóáëäÜñç. Óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ. Ôçë.: 69 36 61 3416 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ óôçí ÐáñáìõèéÜ 1.650 ô.ì. åíôüò ó÷åäßïõ, ìå ðáëéÜ ðÝôñéíç åñåéðùìÝíç êáôïéêßá, ìå äÝíôñá, ðçãÜäé, ðáíïñáìéêÞ èÝá. Äå÷üìáóôå ìüíï óï âáñÝò ðñïôÜóåéò. Ðëçñïöïñßåò: 6972713775 Êþóôáò Ïéêüðåäï 130 ìÝôñá, ïéêïäïìÞóéìï 80 ìÝôñá êÜôù 80 ìÝôñá ðÜíù, åíôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò, ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï EPIROS. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 210 9622696 ÎÕËÏÕÑÃÉÊÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ (ìç÷áíçìáôá), ðëÞñùò åîïðëé óìÝíï, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç êáé ôéìÞ åõêáéñßáò. ôçëÝöùíï: 6974604557, 2665022225 ÏÉÊÏÐÅÄÏ: åíôüò ïéêéóìïý Ìáõñïõäßïõ 300 ô.ì., 200 ì. áðü Å.Ï. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 6944737132 ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÁ, 3åôßáò óôç ÃñÜììïõ óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë.:6932285097 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÖÏ ÌÐÉÆÏÕ - ÅÉÄÙÍ ÄÙÑÏÕ - ÄÅÑÌ.ÅÉÄÙÍ óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ ëüãù áíá÷þñçóçò. Ôçë:6932285097 ÉÓÏÃÅÉÏ 150 ô.ì. çìéôåëÝò óå ìïíïêáôïéêßá óôïí Áã. Ãåþñãéï ÐáñáðïôÜìïõ, óå êáëÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò: 2665092110 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé äéáìðåñÝò ìå èÝá óôç èÜëáóóá. Ïäüò Êïõãêßïõ ÊéÜöáò Çãïõìåíßôóá. Ôçë.: 6932090830, 2665026136 Mercedes êïìðñÝóïñ Å 200 (2000 ê.å.) áõôüìáôç ìå ðïëëÜ Ýîôñá óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ÔçëÝöùíï: 69774196777 ÏÉÊÏÐÅÄÏ 290 ô.ì. ïéêïäïìßóçìï óôçí 3ç Ð.Å. Ôçë: 2665025657 ÌÇ×ÁÍÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ: Ðùëïýíôáé ìåôá÷åéñéóìÝíåò ìç÷áíÝò áõôïêéíÞôùí (TOYOTA CARINA êáé CELICA). Ôçë: 6974760570 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ óýã÷ñïíá êáé ðïëõôåëÞ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò: ôçë: 2665025804 êéí.: 6932459601 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 6 ÓÔÑÅÌÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÌÁÕÑÏÕÄÉ ÅÐÉ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÄÏÕ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 7Ï ×ËÌ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇË: 6976130079 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.ΤΗΛ.6959333600 SITE www.successstep.gr Πωλείται οικοπεδο 70 στρεµµάτων σε τιµή ευκαιρίας.(οδός Αθηνά πίσω από το Ήπειρος)τηλ: 2665025657Πωλείται οικόπεδο στο άνω Καρυώτη Παραµυθιάς 1950 τ.µ. εντός σχεδίου, ήσυχη περιοχή, θέα, ασφαλτόδροµος. Χωρίζεται σε τρία άρτια οικόπεδα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26510325720 (Πατσούρας Χαράλαµπος) 2665091488 (Σιώχος Γεώργιος) Πωλείται αυτοκίνητο επαγγέλµατικό κλειστό (VAN) σε κλή κατάσταση. τηλ:6933369881 Ζητούνται 3 άτοµα (άνω των 22 ετών) για εργασία από το χώρο τους, µέσω Η/Υ, µερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες: 6975593625 ή στο site www.time-for-money.gr


15

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

Ελληνική Πολιτεία, δεν κατόρθωσε να πείσει τον Έλληνα, να είναι πνευµατικά συνδεδεµένος µε τη δική του ιστορία, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουµε. Από πλευράς µας θα καταβάλουµε προσπάθειες να δώσουµε αυτή την ικανότητα στους συµπολίτες µας, ώστε να έχουν την απαιτούµενη επαφή τους µε την ίδια τους την ιστορία. Πολύτιµος βοηθός µας το ∆ιαδίκτυο. Κάθε συνεργασία ευπρόσδεκτη.

Ιχώρ, µύθευµα ή ιστορία; Ποιοί ήταν πραγµατικά οι Θεοί της Αρχαίας Ελλάδας, ήταν απλώς σύµβολα ή αληθινά υπερδύναµα όντα; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά επιχειρήµατα ικανά να µας πείσουν ότι οι θεοί των Αρχαίων Ελλήνων ήταν σύµβολα, όπως υποστήριζε και µια µεγάλη µερίδα φιλοσόφων, οι Στωικοί, οι οποίοι πίστευαν ότι οι µύθοι δεν έχουν κυριολεκτική σηµασία αλλά... αντίθετα παρουσιάζουν αλληγορικές διηγήσεις, χρήσιµες για την καθηµερινότητα των ανθρώπων. Υπάρχει περίπτωση να ισχύει το αντίθετο; Σε ολόκληρη την Ελληνική γραµµατεία, οποιοσδήποτε µπορεί να ανακαλύψει µια ατελείωτη σειρά από παράδοξες και µεταφυσικές εµπειρίες, που οι θνητοί πρόγονοί µας τις απέδωσαν στους αθάνατους θεούς τους. Επίσης υπάρχει µια παραφυσική λεπτοµέρια που ίσως αποτελεί κλειδί για την διατύπωση

της αληθινής φύσης των αρχαίων θεών. Μέσα στην µυθολογία υπάρχουν αµέτρητες αναφορές σχετικά µε µιά ουσία ονόµατι Ιχώρ που έρρεε στις φλέβες των Θεών και ήταν γαλαζόχρωµη. Η ουσία Ιχώρ αναφέρεται από τον Όµηρο, τον Πλάτωνα, τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, τον Ιουλιανό,τον Αριστοτέλη,τον Πυθαγόρα κ.α. Ο Όµηρος αναφέρει: (ιλιάς Ε 340 και Οδύσσεια 405). "ρέε δ' άµβροτον αίµα θείο, ιχώρ, οις περ τε ρέει µαχάρεσση θεοίσιν". Ο Πλάτωνας (Πλάτων, Τίµαιος, 39, 3) "ο ιχώρ, το υγρόν, ο ορός του αίµατος είναι απαλός της µαύρης και της οξείας χολής είναι δριµύς, όταν αναµειγνύεται ένεκα θερµότητας µε αλµυρά συστατικά, τότε το ονοµάζουµε οξύ φλέγµα". Ο Πυθαγόρας επίσης αναφέρει περί «θείας ουσίας» στο αίµα των Ελλήνων που προστατεύει τους φέροντες από αλλοίωση ή µετάλλαξη του γενετικού τους κώδικα. Επίσης, στην µυθολογία γίνεται µια αναφορά για έναν µυθικό φύλακα της Κρήτης,τον Τάλω, που ήταν κατασκευασµένος από χαλκό από τον θεό Ήφαιστο και µέσα του έρεε ιχώρ (θα µπορούσε να ήταν ένα είδος καυσίµου;)! Πρόκειται σύµφωνα µε αναφορές για µία ζωογόνο ουσία που είναι αθάνατη, άφθαρτη, δεν υπόκειται στούς νόµους σύνθεσης και αποσύνθεσης, έχει την ιδιότητα να πυρακτώνεται, να

παρέχει τεράστια δύναµη και δύναται να κληροδοτηθεί από τον πατέρα. Έτσι, αν θεωρήσουµε ότι οι θεοί ήταν όντα υπαρκτά και ενώθηκαν µε τους ανθρώπους τοτε σύµφωνα µε τις αναφορές, τα παιδία που προέκυπταν από την ένωση θεών και θνητών είχαν είτε γαλάζιο αίµα είτε κόκκινο. Όσα παιδιά είχαν γαλάζιο αίµα,ήταν ηµίθεοι και όσα παιδιά είχαν κόκκινο, διέθεταν ανενεργό ιχώρ, όπως εξακολουθούν να έχουν και σήµερα οι απόγονοι της ένωσης των ανθρώπων µε τους θεόυς, οι Έλληνες. Ο ιχώρ ακόµη, λέγεται ότι µπορεί να ενεργοποιηθεί στο αίµα και να το µετατρέψει από κόκκινο σε γαλάζιο (ποια θα ήταν η συνέπεια;). Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό Γάλλοι βιολόγοι αποφάνθηκαν ότι στό DNA (γενετική σύσταση) των Ελλήνων υπάρχουν κάποια χρωµατοσώµατα που τους καθιστούν διαφορετικούς (θα µπορούσε να ήταν ο Ιχώρ;). Επίσης σύµφωνα µε έρευνα των Πανεπιστηµίων του Στάνφορντ των ΗΠΑ και της Παβίας της Ιταλίας, τo DNA των Ελλήνων καταδεικνύει πως σε ποσοστό 99,5% πρόκειται για καθαρά φυλή που δεν έχει επηρεασθεί από τους Σλάβους ούτε από τους Τούρκους. xorisoria.org

ÊáèçãÞôñéá ÎÝíùí Ãëùóóþí, Ðôõ÷éïý÷ïò Πáíåðéóôçìßïõ Éôáëßáò, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá ÉôáëéêÞò Ãëþóóáò óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ & Ëõêåßïõ üëùí ôùí åðéðÝäùí êáé óå ÖïéôçôÝò ôïõ Ô.Å.É Çãïõìåíßôóáò. τηλ: 6945250591

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ S/M Στην προσπάθειά µας να δώσουµε την ευκαιρία έρευνας και επιλογής στην αγορά, στο καταναλωτικό κοινό της Θεσπρωτίας, ξεκινάµε σήµερα να δηµοσιοποιήσουµε ένα «παρατηρητήριο» τιµών προϊόντων ποιοτικών από τα τοπικά Μεγάλα Καταστήµατα.

S/M ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟΣ Μεταξύ µας κάθε µέρα λέµε καληµέρα… OMO σκόνη πληντυρίου

ARIEL κάψουλς πληντυρί-

60 µεζ. 6,49 ευρω

ου ρούχων -30% φθηνότερα

Νέο χ. υγείας ZEWA DELUX Big Rolls 4φυλλο -50% φθηνότερα από 6.80 τώρα 3.40

Μίσκο κριθαράκι µέτριο κοφτό 1 + 1 ∆ΩΡΟ

Κατεψυγµένες µπάµιες YFANTIS 1 κιλό -40% φθηνότερα από 4.99 τώρα 2.99

FORTE υγρό δαπέδου 1 + 1 ∆ΩΡΟ

DURACELL Μπαταρίες 1 + 1 ∆ΩΡΟ

Μέλισσα ζυµαρικά -50% φθηνότερα

Φόρµα φρυγανιά οικονοµική συσκευασία -20% φθηνότερα

Agrino ρύζι 500γρ -30% φθηνότερα

Προσφορές που διαρκούν χωρίς µπόνους, χωρίς κάρτες, προσφορές και χαµηλές τιµές για όλους τους πελάτες Κεντρικό:1ο χλµ Π.Ο. Ηγ/τσας - Ιωαννίνων, 2ο: Σαµουήλ 3, 3ο: Κυρά Βασιλικής 17, 4ο: 49 Μαρτύρων 11


16

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ÓõíÝ÷åéá από óåëßäá 1

ειδικούς του ∆.Ν.Τ. στην εκτίµηση ότι η Ελληνική οικονοµία θα παραµείνει – πόσα χρόνια ακόµα ο Θεός ξέρει – σε βαθιά ύφεση. Θα καταγράψει νέο ρεκόρ ανεργίας και δε θα µπορέσει να διαχειριστεί το διαρκώς αυξανόµενο δηµόσιο χρέος. Εκτός των προβλέψεων αυτών και οι βασικοί δείκτες της Ελληνικής οικονοµίας, ενισχύουν την άποψη ότι οι παραπάνω προβλέψεις δεν απέχουν πολύ της πραγµατικότητας και το πιθανότερο εποµένως σενάριο είναι η περαιτέρω αρνητική πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας. Να υπενθυµίσουµε ότι σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία, το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε από 145 σε 148% του ΑΕΠ το 2011, και εκτοξεύτηκε στο 170% στη συνέχεια. Και αυτά συµβαίνουν όταν και σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του ∆ΝΤ, το χρέος µιας χώρας θεωρείται βιώσιµο, όταν δεν ξεπερνάει το 120% του ΑΕΠ. Με βάση λοιπόν τους νόµους και τους προφήτες του παραπάνω ταµείου, το Ελληνικό χρέος δεν έχει προοπτική βιωσιµότητας, γεγονός που οδηγεί το ∆ΝΤ στην πρόθεση ή στην απόφαση να µη ρίξει και άλλα χρήµατα στη χαµένη όπως λένε υπόθεση της Ελληνικής οικονοµίας. Σχετικό είναι και το γεγονός ότι σε χώρες που εφαρµόστηκαν προγράµµατα αυστηρής λιτότητας όπως στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του ΑΕΠ. Εκτός όµως του καλπασµού του δηµόσιου χρέους και η ανεργία ακολουθεί τη δική της τρελή πορεία, και έφτασε αισίως στο 25% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, και στο 50% στους νέους. Και βλέποντας αυτήν την τραγική κατάσταση αναρωτιέσαι σε ποια ποσοστά θα κυµανθεί η ανεργία µετά την εφαρµογή των νέων µέτρων που «κλείδωσαν» όπως µας πληροφορούν οι αρµόδιοι, και που εντούτοις δεν κάνουν τον κόπο να µας πούνε πως θα βγάλουν το χειµώνα οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι άρρωστοι, οι µη προνοµιούχοι Έλληνες µε δύο λόγια, στις πλάτες των οποίων φορτώνεται και αυτή τη φορά το κόστος των νέων µέτρων. Όσο για τους 2.000 περίπου Έλληνες – τρόπος του λέγειν – µέγιστους ή έστω µεγάλους φοροκλέφτες της λίστας Λαγκαρντ που κανείς αρµόδιος δεν ξέρει που βόσκει, ε, αυτοί µένουν καλούκακού στο φορολογικό απυρόβλητο. Όλα σε κάθε περίπτωση δείχνουν ότι τα νέα µέτρα θα πονέσουν και θα απογοητεύσουν

τους Έλληνες λόγω της σκληρότητας, αλλά και του γεγονός ότι παίρνονται από µια νέα κυβέρνηση, από έναν νέο πρωθυπουργό στον οποίο είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους για ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνηµα. Για αποδέσµευση από το αµαρτωλό παρελθόν. Για καταδίκη των υπεύθυνων της εθνικής τραγωδίας. Και αντί για καταδίκη βλέπουµε τους υπεύθυνους των δεινών του ελληνικού λαού να κυκλοφορούν ελεύθεροι, χαµογελαστοί και το χειρότερο, να προκαλούν βαφτίζοντας την καταστροφή σε σωτηρία και τους εαυτούς τους από καταστροφείς σε σωτήρες. Αυτοί όµως φταίνε ή εµείς που τους δώσαµε τη δύναµη να ισοπεδώσουν την Ελλάδα; Ήλπιζαν ακόµα οι Έλληνες ότι ο νέος πρωθυπουργός θα έδινε προτεραιότητα στα προβλήµατα του λαού και όχι των δανειστών. Και αυτή όµως η ελπίδα του Έλληνα δεν έγινε πράξη αφού η πρεµούρα των κυβερνώντων είναι και πάλι στραµµένη στους τοκογλύφους δανειστές που ρουφάνε σαν τις βδέλλες το αίµα του Ελληνικού λαού, αφού δανείζονται µε επιτόκιο 1% ή κάτι παραπάνω και µας δανείζουν µε 5 ακόµα και 6%. Έχουµε λοιπόν, άδικο που τους αποκαλούµε κάθε τόσο τοκογλύφους; Βέβαια, οι καιροί είναι δύσκολοι, ποιος λέει όχι, διότι ο τ. Πρωθυπουργός έδεσε χειροπόδαρα αι χρόνια τους Έλληνες µε τις εγκληµατικές, τις Εθνοκτόνες, τις αβασάνιστες αποφάσεις του. Όµως δεν είναι η πρώτη φορά που η πατρίδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είχε όµως πολλές φορές το θάρρος, την τόλµη, την παλικαριά να αγνοήσει τους κινδύνους, τις θυσίες, τις απειλές, τις φοβέρες, να αρθρώσει το ανάστηµά της και να πει το άγνωστο σήµερα όχι. Ήξερε ότι το όχι έχει αξία όταν λέγεται σε δύσκολες συνθήκες και τέτοιες ήταν και εκείνες του Οκτωβρίου του 1940. Όπως όµως κι αν έχουν τα πράγµατα ο κ. πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του γνωρίζουν ότι και άλλα κράτη και άλλοι λαοί βρέθηκαν σε κάποια φάση της ιστορικής τους διαδροµής στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η πατρίδα µας. Και άλλα υπερχρεωµένα κράτη πολύ µεγαλύτερα από την Ελλάδα βρέθηκαν µπροστά στο δίλληµα αν θα έπρεπε να υπηρετήσουν τα συµφέροντα των δανειστών ή των λαών τους. Και πολλά κράτη και πολλοί θαρραλέοι κυβερνήτες αγνόησαν τους εκβιασµούς, τις απειλές των δανειστών, δεν υπέκυψαν κι έσωσαν τους συµπατριώτες τους από τα δεινά της τροϊκανής σκλαβιάς την οποία οι Έλληνες βιώνουµε. Και πήραν µετά στο κυνήγι τους υπεύθυνους πολιτικούς και τους εκπροσώπους των δανειστών

Ã.Í. - Ê.Õ. ÖÉËÉÁÔÙÍ ÊÅÍÔÑÏ ØÕ×ÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÙñÜñéï Ëåéôïõñãßáò ôï Ê.Ø.Õ. ëåéôïõñãåß áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ ðñùéíÝò þñåò êáôüðéí óõíåííïÞóåùò ìå ñáíôåâïý. Åðéêïéíùíßá ÍÝï Ëáäï÷þñé Çãïõìåíßôóáò (ðëçóßïí ÍÝïõ ëéìáíéïý) Ôçë. 2665021551 & 2665021549 ÖÜî: 2665021477 e-mail : mhci@gnfiliaton.gr Óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíï áðü Å.Ô.Ð.Á. 75% êáé Õ.Õ.Ê.Á. 25% ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Å.Ð. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

ÕÃÅÉÁ - ÐÑÏÍÏÉÁ 2000 - 2006 "ØÕ×ÉÊÇ ÕÃÅÉÁ" ÌÅÔÑÏ 2.3

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÅÍÙÓÇ Å.Ô.Ð.Á.

που είχαν µετατραπεί σε δυνάστες, όπως ακριβώς γίνεται σήµερα στη χώρα µας που µια διµοιρία καλοταϊσµένα υπαλληλάκια τρίτης κατηγορίας, αποφασίζουν έµµεσα έστω, για τη ζωή και το µέλλον των Ελλήνων. Και αυτά γίνονται γιατί ποτέ δεν ακούστηκε ένα βροντερό, ένα αποφασιστικό όχι από υψηλόβαθµα κυβερ νητικά στελέχη. Ακούστηκε όµως πολλές φορές όχι, από βουλευτές που γνώριζαν ότι ο εξαναγκασµός σε κοµµατική πειθαρχία είναι αντισυνταγµατικός. Και ακόµα, ότι αυτό το βολικό εφεύρηµα της κοµµατικής πειθαρχίας που ζει και βασιλεύει µε όλους τους καιρούς, υποβαθµίζει το ρόλο του βουλευτή που εκλέγεται άµεσα από το λαό και όχι από το κόµµα. Τις επόµενες µέρες πάντως θα κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή το νοµοσχέδιο των νέων µέτρων, καµουφλαρισµένο σε πολυνοµοσχέδιο και είναι βέβαιο ότι οι βουλευτές που προτίθενται να µη το ψηφίσουν θα πρεσαριστούν άσχηµα, ακούγοντας τη γνωστή σολοµωνική ότι πρέπει να πούνε ναι γιατί αλλιώς δεν θα πάρουµε την επόµενη δόση, δεν θα έχουµε λεφτά για µισθούς και συντάξεις, όλα όσα ακούµε δηλαδή µονότονα, βασανιστικά, τρία χρόνια τώρα. Και το ερώτηµα που τίθεται είναι. Τόσα ναι είπε η βουλή των Ελλήνων σε παρόµοια νοµοσχέδια, είδαµε καµιά βελτίωση, καµιά καλυτέρευση των οικονοµικών πραγµάτων και της ζωής των Ελλήνων ή έγινε το αντίθετο; Τα χρήµατα της επόµενης δόσης θα µπούνε στις τσέπες των συνταξιούχων και των εργαζοµένων ή στα ταµεία των τραπεζών; Χρήµατα της νέας δόσης θα επιστραφούν στους δανειστές υπό µορφή τόκων και χρεολυσίων και αν ναι, σε πόσα δις ευρώ θα ανέλθει το ποσό αυτό; Και ακόµα, τόσα χρήµατα εισπράττει το δηµόσιο δεν µπορεί να πληρώσει εξ ιδίων µισθούς και συντάξεις και πρέπει να περιµένουµε µε την ψυχή στο στόµα τη νέα δόση; Ας βρεθεί κάποιος αρµόδιος να µας ενηµερώσει για να µην υπάρχουν απορίες. Όσο για την ψήφιση ή όχι των νέων µέτρων, πιστεύουµε ότι είναι εθνικά προτιµότερο να µην ψηφιστούν, εννοούµε, µε πιέσεις, διλλήµατα, απειλές που ευδοκιµούν σε ανάλογες περιπτώσεις, από το να ψηφιστούν µε ουσιαστική κατάργηση του άρθρου του Συντάγµατος που περιγράφει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των βουλευτών στα πλαίσια της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Εκτός βέβαια κι αν τα κόµµατα και οι αρχηγοί τους ξεχνάνε ότι υπάρχει στο Σύνταγµα τέτοιο άρθρο και δεν ξεχνάνε ότι υπάρχει ένα άλλο άρθρο που καθιερώνει και συντηρεί τη βουλευτική ασυλία.


17

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ειδήσεις από το …παρελθόν

Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο ΩΡΑ, 22.1.1876 – Ο πατριάρχης των εν των νέω κόσµω φιλελλήνων Σαµουήλ Howe απεβίωσεν εν Βοστώνη τη 9 Ιανουαρίου. Ο µακαρίτης ήλθε το 1827 εις την Ελλάδα και συνηγωνίσατο ενδόξως τον Εθνικόν Αγώνα επί εξαετίαν υπηρετήσας ως χειρουργός, µετ’ αυταπαρνήσεως και ακράτου φιλελληνισµού νοσηλεύσας τους εν ταις µάχαις τραυµατισθένας. Το 1867 πάλιν ο αγαθός γέρων επεχείρησεν επιπονοτάτην ποντοπορίαν, κοµίσας και διανείµας εις τους Κρήτας τα εν Αµερική φια της αρχεβουλίας και δραστηριότητος αυτού συλλεγέντα βοηθήµατα. ΩΡΑ, 5.4.1876 – Το εσπέρας του παρελθόντος Σαββάτου ανηγγέλθη τηλεγραφικώς εκ Βιέννης, ότι την πρωίαν της αυτής ηµέρας καθ’ ώραν 7, απεβίωσεν ο βαρόνος Σίνας. Εικάζοµεν δε, ότι ο θάνατος υπήρξε αιφνίδιος, διότι προ δύο ηµερών αυτός απηύθυνε τηλεγράφηµα προς τινα των ενταύθα φίλων του. Έπασχεν όµως τινων ετών ανίατον νόσον. ΩΡΑ, 9.4.1876 – Μεγάλη µέλαινα σηµαία κυµατίζει επί της καλλίστης εκ λευκού µαρµάρου Σινιαίας Ακαδηµίας. Εις σηµείον πένθους επί τη αποβιώσει του µεγάλου ευεργέτου της πόλεως των Αθηνών βαρόνου Σίνα. Το λαµπρότατον τούτο οικοδόµηµα θέλει µείνει εις µνήµην αΐδιων του ελληνικού πατριωτισµού του αρίστου και ευεργετικωτάτου εκείνου ανδρός. ΩΡΑ, 9.5.1876 – Η σύζυγος του µακαρίτου βαρόνου Σίµωνος Σίνα απήντησεν εις το συλληπητήριον γράµµα του επί των εξωτερικών υπουργού δι’ ευχαριστηρίου επιστολής. ΩΡΑ, 12.5.1876 – Η σύζυγος του Φιλέλληνος

αµερικανού Σαµουήλ Χάου απήντησεν εις το συλληπητήριον γράµµα του επί των Εξωτερικών υπουργείου δι’ ευγενεστάτης απαντήσεως την απέστειλε προς τον εν Βοστώνη έλληνα πρόξενον κ. Ι.Μ. Ροδοκανάκην. ΩΡΑ, 8.8.1876 – Καθά επιστέλλουσιν εκ Φαρσάλων διήλθεν εκείθεν µεταβαίνων εις Ιωάννινα ο γηραιός αντιστράτηγος Ματσαξή Αχµέτι Πασάς, όπως αναλάβη την αρχηγίαν του στρατού της Ηπείρου – Θεσσαλίας. Ο Ματσαξή Αχµέτ Πασάς, έλλην το γένος, κατάγεται εξ Αµφίσσης. ΩΡΑ, 13.8.1876 – Καθά επιστέλλουσιν εξ Αργυροκάστρου την 18 λήξαντος ήρξαντο αι εξετάσεις των εν Κεστερατίω Ζωγραφείων διδασκαλείων ιδρυθέντων δαπάνη του Χρηστάκη Εφένδη Ζωγράφου. Εις τα εξετάσεις ταύτας παρήσαν ο αρχιερεύες ∆ρυϊνουπόλεως, ο έλλην υποπρόξενος, ο Μουτασερίφης, ο Καδής και διάφοροι πρόκριτοι. Εις τα διδασκαλεία δαπάνη του ιδρυτού διδάσκονται 60 υπότροφοι, εξ ων 30 παίδες και 30 κοράσια εκ της Ηπείρου άπαντες. Το παρθεναγωγείον διευθύνεται υπό της Μαριγούς Κουτσαριάδου τελειοδιδάκτου του Αρσακείου παρθεναγωγείου και εξ Αθηνών καταγοµένης. Αι εξετάσεις απέδειξαν την πρόοδον των µαθητών και µαθητριών εις έκαστον των οποίων εδωρήσατο επί τη επιµελεία αυτών ο Μουτασερίφης ανά πέντε αργυρά γρόσια. ΩΡΑ, 14.8.1876 – Καθά επιστέλλουσιν εξ Ιωαννίνων εις την «ευθύνην» της Κέρκυρας, αγγέλεται εκ Γρεβενών ότι την 4 µεσούντος λησταί συνέλαβαν τρεις εµπόρους χριστιανούς. Προ τριών δε εβδοµάδων εις τα προς την µακεδονίαν µεθόρια της Ηπείρου τούρκοι κονιάροι συλλαβόντες

MiSRaR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νέον τινά χριστιανόν εκ των Κοτζανοχωρίων αφού τον εβασάνισαν πολυτρόπως, τέλος έρριψαν αυτόν εντός φούρνου και ούτω τον έψησαν. ΩΡΑ, 21.8.1876 – Ο πληθυσµός των εν τη Αυστοουγγρική µοναρχία εβραίων ανέρχεται κατά την τελευταίαν στατιστικήν εις 1.417.000. ΩΡΑ, 23.8.1876 – Εν Αλεξανδρεία υπάρχει σωµατείον συγκείµενον εξ ελλήνων εργατών επονοµαζόµενον «Ελληνική Εργατική Εταιρεία». Το σωµατείον τούτο έχει σκοπόν την αµοιβαίαν των µελών περίθαλψιν εν ώρα ασθενείας, είχε περίσσευµα εκ λιρών εβδοµήκοντα. Εν τίνι των τελευταίων συνεδριάσεων το σωµατείον παµψηφεί απεφάσισε να δωρηθή άπαν το περίσσευµα εις την υπέρ ιδρύσεως Εθνικού στόλου επιτροπή. Προς δε εσχηµάτισαν επιτροπήν προς συλλογήν εράνων επί των αυτώ σκοπώ. ΩΡΑ, 27.8.2876 – Απεβίωσεν εν Τεργέστη ο εκ Ζαγορίου της Ηπείρου, καταγόµενος Ιωάννη Κότσης. Ο νεκρός αυτού µετακοµισθείς εις Κέρκυραν εκηδεύθη χθες. ΩΡΑ, 10.10.1876 – Οι εν των χωριω «Λειά» της επαρχίας φιλιατών χριστιανοί κάτοικοι απέστειλαν προς τον ενταύθα πρεσβευτήν της Υ. Πύλης κ. Φωτιάδην Βέην αναφοράν γι’ ης εκθέτουσιν ότι οθωµανοί ζητούσι να καταλάβωσι τα κτήµατά των άτινα από αιώνων ανήκουσιν εις αυτούς εκ κληρονοµίας ή αγοράς, ζητούσι δε παρ’ αυτού, αναδεχθέντος άλλοτε την προστασία των, όπως τους προστατεύση και δώση τα κτήµατά των από τους όνυχας των αρπαγών Οθωµανών. Συνέχεια στο επόµενο φύλλο Και για την αντιγραφή Αντώνης Ν. Βενέτης Μοναστηράκι ∆ωρίδος

ΓΩΝΙΑ Ν. ΛΥΓΕΡΟΥ τη λειτουργία λες και είσαι ο βουβός µαχητής της επανάστασης των Φιλικών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ματωµένη ψυχή Το έργο MiSRaR υλοποιείται στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συµµετέχοντες ανταλλάσουν εµπειρίες και τεχνογνωσία σε µια σειρά από θέµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία µετριασµού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πληµµύρες πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.τ.λ. Στο έργο συµµετέχουν 7 εταίροι από 6 χώρες. Από ελληνικής πλευράς συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Την 25η Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο Dordrecht της Ολλανδίας η τελική συνδιάσκεψη για το κλείσιµο του έργου. Στα πλαίσια της συνδιάσκεψης έγινε και η παρουσίαση του Εγχειριδίου για την άµβλυνση κινδύνων στην αγγλική γλώσσα το οποίο θα µεταφραστεί έως το τέλος του έτους και στις γλώσσες των εταίρων (ολλανδικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, βουλγάρικα και εσθονικά). Έχει προηγηθεί η δηµοσίευση τριών φυλλαδίων που έχουν ήδη µεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων. Σκοπός των φυλλαδίων και του Εγχειριδίου είναι η διάχυση των συµπερασµάτων του έργου. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του έργου (www.misrar.eu).

Η ποίηση της κίνησης Η ποίηση της κίνησης δείχνει ότι δεν µπορεί να ειπωθεί µε λόγια αλλά και τις αντοχές του ανθρώπινου σώµατος που εκφράζει µε τη µνήµη του τις αισθήσεις που παραµένουν πάντα αόρατες για αυτόν τον τυφλό που ονοµάζουµε άτοµο της κοινωνίας, εσύ λοιπόν κοίτα τα σώµατα της γης για να πετάξεις στον ουρανό µας.

Η πόρτα της Ελλάδας Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

Η πόρτα της Ελλάδας δεν ανοίγει ποτέ όταν την χτυπάς αλλά όταν στέκεσαι σιωπηλά δίπλα της όπως όταν µπαίνεις στον ιερό ναό ενός Αγίου µας διότι σε περιµένουν οι εικόνες και ο παπάς για ν’ αρχίσουν

Ματωµένη ψυχή έχει ο Έλληνας που αντιστάθηκε στην Κατοχή διότι ήξερε ότι ήταν µόνος µέσα σ’ ένα πλήθος όπου η προδοσία ήταν το κέρµα της επιβίωσης, και τώρα πια που βλέπει τους πάντες να θεωρούν ότι αντιστέκονται µατώνει περισσότερο αλλά συνεχίζει τον αγώνα του για τη µνήµη µας.

Η ταυτότητα της µνήµης Η ταυτότητα της µνήµης δεν έχει καµιά αξία για την κοινωνία της λήθης αλλά είναι η µόνη που µπορεί ν’ αντισταθεί στη βαρβαρότητα διότι ξέρει καλά τι σηµαίνει γενοκτονία λόγω της σφραγίδας πάνω στο µπράτσο που δεν πρόκειται ποτέ να φύγει και δείχνει σήµερα το βάθος της νύχτας και το µέγεθος της θυσίας µας.


18

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Εσείς & η Υγεία σας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΑΪ∆ΕΣ Αποτελεσµατική, απόλυτα ασφαλής και µε µηδενικές επιπλοκές είναι η νέα ελάχιστα τραυµατική χειρουργική θεραπεία µε τη χρήση υπερήχων για την αντιµετώπιση των αιµορροΐδων ! Σύµφωνα µε τα επιστηµονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 16ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο «Πρόκειται για µία αναίµακτη, ελάχιστα τραυµατική και µε µηδενικές σχεδόν επιπλοκές θεραπεία , η οποία διαρκεί µισή ώρα και δίνει οριστικό τέλος στο επώδυνο πρόβληµα των αιµορροΐδων» ανέφερε ο ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Αθήνας γενικός χειρουργός κ. Αναστάσιος Ξιάρχος, ο οποίος παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για 610 τέτοιες επεµβάσεις. Από τον Σεπτέµβριο του 2008 µέχρις και το Ιούνιο του 2012, όπως ανέφερε ο κ Ξιάρχος, χειρουργήθηκαν από την οµάδα του µε τη νέα µέθοδο, για την αντιµετώπιση των αιµορροΐδων, 610 ασθενείς. Το σύνολο δε των ασθενών που έχουν χειρουργηθεί τα τελευταία 6 χρόνια ξεπερνά τους 1000. Σε όλους τους ασθενείς έγινε απολίνωση των αιµορροιδικών κλάδων (6 µέχρις 11 αρτηρίες), ενώ αιµορροιδοπηξία πραγµατοποιήθηκε σε 460 ασθενείς , οι οποίοι εµφάνιζαν και βλεννογονική πρόπτωση. Σε 450 ασθενείς η νάρκωση ήταν γενική ή ραχιαία ενώ στους υπόλοιπους 60 ασθενείς η επέµβαση έγινε µε µέθη(ελαφρά νάρκωση) . Σύµφωνα µε τα στοιχεία η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 43,3 +_ 12 χρόνια, ενώ οι 398 ήταν άντρες και 212 γυναίκες. Αιµορροιδοπάθεια βαθµού ΙΙ είχαν 61 ασθενείς , βαθµού ΙΙΙ 360 και ΙV 189. Μετεγχειρητική αιµορραγία, που απαίτησε επανεπέµβαση είχαµε σε 2 ασθενείς . Μετεγχειρητική αιµορροιδική θρόµβωση εµφάνισαν 8 ασθενείς ενώ χρόνιο πόνο κανένας!!

Αιµορροιδική πρόπτωση ανέφεραν 44 ασθενείς, όµως αυτή επιβεβαιώθηκε σε 29 ασθενείς, η οποία ήταν ιδιαίτερα ήπια. Στους υπόλοιπους τα µορφώµατα ήταν ιστικά ράκη (skin tags). Συνολικά η αιµορραγία ελέγχτηκε αποτελεσµατικά σε βάθος χρόνου σε 541 ασθενείς ,ενώ η πρόπτωση σε 502 ασθενείς .Υποτροπή η οποία απαίτησε επανεπέµβαση έγινε σε 12 ασθενείς . «Η διαπρωκτική απολίνωση των αιµορροιδικών αγγείων µε συνοδό αιµορροιδοπηξία (THD, Hal ), φαίνεται να αποτελεί µια αποτελεσµατική ελάχιστα επεµβατική µέθοδο για τη θεραπεία της αιµορροιδοπάθειας, ενώ η νοσηλεία διαρκεί από λίγες ώρες µέχρι µια ηµέρα» τόνισε ο κ Ξιάρχος κλείνοντας την οµιλία του.. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΜΟΡΡΟΙ∆ΕΣ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι έχουν αιµορροΐδες στην περιοχή του πρωκτού. Είναι αιµοφόρα αγγεία, µικρές φλέβες και αρτηρίες, δηλαδή «σωληνάκια» που µεταφέρουν αίµα στην περιοχή του πρωκτού. Κατά την διάρκεια της αφόδευσης δρουν σαν προστατευτικά µαξιλάρια, στην περιοχή που βρίσκεται ο σφιγκτήρας , ο οποίος συγκρατεί τα κόπρανα αλλά και επιτρέπει την δίοδό τους κατά την αφόδευση. Επειδή η νόσος αυτή αφορά µία περιοχή του σώµατος για την οποία το ευρύ κοινό πολλές φορές νοιώθει άβολα να συζητήσει ή και να ενδιαφερθεί σοβαρά ο ασθενής µε αιµορροΐδες φθάνει στον γιατρό αργά, µε προχωρηµένα ενοχλήµατα, χωρίς σωστή διάγνωση από ειδικό γιατρό. Τα συµπτώµατα που δίνουν οι αιµορροΐδες είναι: ¬ Πόνος στην περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου ¬ Αιµορραγία ¬ Έκκριση βλέννης ¬ Τοπικός ερεθισµός ¬ Κνησµός ¬ Ασυµπτωµατική ή επώδυνη διόγκωση ¬ Αίσθηµα ατελούς αφόδευσης

Συγκεκριµένα: ¬ Η δυσκοιλιότητα. Ο «δυτικός» τρόπος ζωής ( άστατος τρόπος διατροφής, κρεατοφαγία, καθιστική ζωή, µειωµένη άσκηση, καθηµερινό άγχος, διατροφή κ,λ,π). ¬ Η εγκυµοσύνη, η µεγάλη ηλικία, ο έντονος βήχας, όπως στην βρογχίτιδα των χρόνιων καπνιστών ¬ Η συχνή άρση βαρέων αντικειµένων σε κάποια επαγγέλµατα, ¬ Η συνήθεια ορισµένων να σπαταλούν πολύ χρόνο στην λεκάνη της τουαλέτας, ¬ Η κληρονοµική προδιάθεση. Οι αιµορροΐδες, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης τους διακρίνονται σε τέσσερα στάδια: ¬ 1ο είναι οι αιµορροΐδες που δεν είναι εµφανείς, φαίνονται µόνο µε το πρωκτοσκόπιο ¬ 2ο είναι αυτές που προπίπτουν µέσα στον πρωκτό, ¬ 3ο αυτές που εξέρχονται έξω από τον πρωκτό και ανατάσσονται από τον ίδιο τον ασθενή µε τη βοήθεια του δακτύλου του ¬ 4ο αυτές που εξέρχονται και δεν ανατάσσονται εύκολα. Η θεραπεία των αιµορροΐδων των δύο αρχικών σταδίων είναι συντηρητική µε κατανάλωση δηµητριακών, αύξηση των φυτικών ινών και του νερού στην διατροφή ( 6-8 ποτήρια νερού και τουλάχιστον 30 γραµµαρίων φυτικής ίνας καθηµερινά). Στα άλλα δυο στάδια απαιτείται επεµβατική µέθοδος. Η νέα µέθοδος ενδείκνυται όµως και για τους τέσσερις βαθµούς αιµορροϊδων που προκαλούν προβλήµατα και έχει ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες αιµορροϊδοπαθείς σε Ευρώπη και Αµερική. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-MAIL: ngara@otenet.gr. www. cosmosep. gr

ΑΙΤΙΑ -∆ΙΑΓΝΩΣΗ -ΘΕΡΑΠΕΙΑ Πολλές είναι οι αιτίες που ενοχοποιούνται.

ÓÏÕËÉÙÔÇ ÍÁÔÁÓÁ Χειρούργος Οδοντίατρος Ôçë: 26650-25253 Êéí. 6937-260114 nsoulioti@mailbox.gr Êýðñïõ 116 1ïò üñïöïò Çãïõìåíßôóá

Νάστος Νικόλαος Χειρούργος Μαιευτήρας Γυναικολόγος Παπάζογλου 16 & Κάνιγγος Ιωάννινα Τηλ – fax: 2651078488, κιν.: 6947421825 email: nastos.nikos@yahoo.com


19

ÔÏËÌÇ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ÓõíôáãÝò Καλτσόνε αφράτο

Τι χρειαζόµαστε: 3 κούπες αλεύρι 3 κ.γ. ξηρή µαγιά 1 ½ κούπα ζεστό νερό ½ κ.γ. ζάχαρη 1 ½ κ.γ. αλάτι 3 κ.σ. λάδι

1 κρόκο αυγού και λίγο γάλα για την επάλειψη Πως το κάνουµε: 1) Σε ένα µπολάκι ρίχνουµε τη ζάχαρη, την µαγιά και το νερό και ανακατεύουµε καλά, έπειτα το αφήνουµε περίπου για 5’. 2) Σε µία λεκανίτσα κοσκινίζουµε το αλεύρι µε το αλάτι. 3)Κάνουµε µία λακκούβα στη µέση και ρίχνουµε σιγά σιγά το υγρό µείγµα µε την µαγιά. Ανακατεύουµε καλά και προσθέτουµε το ελαιόλαδο. 4) Ζυµώνουµε καλά την ζύµη µας έως ότου έχουµε ένα ελαστικό ζυµάρι. 5) Μεταφέρουµε την ζύµη σε καλά λαδωµένο µπολ , την σκεπάζουµε µε µία πετσετούλα και την αφήνουµε να φουσκώσει για περίπου 15’-20’. 6) Το ζυµάρι µας πλέον είναι έτοιµο, το ξαναζυ-

µώνουµε ελαφρώς και το κάνουµε δύο µπάλες. 7) Ανοίγουµε το ένα µπαλάκι της ζύµης και προσθέτουµε τα υλικά της αρεσκείας µας, κλείνουµε το καλτσόνε µας . Χτυπάµε το αυγό µε το γάλα και αλείφουµε το καλτσόνε και το χαράζουµε. 8) Το καλτσόνε είναι έτοιµο για ψήσιµο, ψήνουµε στους 220 για περίπου 20’, καλή επιτυχία! Λίγα µυστικά ακόµα Η ζύµη µας πρέπει να προσέξουµε να είναι µαλακή και να µην κολλάει, ίσως χρειαστείτε και λίγο παραπάνω αλεύρι. Η γέµιση αλλάζει σύµφωνα µε τα γούστα, εγώ βάζω πάριζα, πιπεριές, ντοµάτα και κίτρινο τυρί, µπορείτε να προσθέσετε µανιτάρια, πεπερόνι, φέτα τυρί, ή να το κάνετε και µόνο µε κιµά, απλά προσέξτε να είναι χωρίς πολλά υγρά η οποιαδήποτε γέµιση. www.sintagespareas.gr

ØY×ÁÃÙÃÉÁ Η δίκη είχε ξεκινήσει. Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ ανθυγιεινός τύπος δικαζόταν και ο δικαστής απευθυνόµενος σ αυτόν λέει: -Κατηγορείσαι ότι σκότωσες µια δασκάλα µε ένα αλυσοπρίονο... -Παλιοψεύτη ! Ακούγεται µια φωνή από το βάθος της αίθουσας του δικαστηρίου. -Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο δικαστής, και κοιτάζει πάλι τον κατηγορούµενο λέγοντας του: -Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες το παιδί που µοιράζει τις εφηµερίδες µε ένα φτυάρι... -Παλιοµίζερε ! Ακούγεται η ίδια φωνή από το βάθος της αίθουσας του

δικαστηρίου. -Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο δικαστής, κοιτάζει πάλι τον κατηγορούµενο και του λέει: -Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες και ένα ταχυδρόµο µε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι... -Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο ίδιος τύπος. -Τι ξεσπάσµατα είναι αυτά κύριε µου; Ρωτά ο δικαστής. -Κύριε ∆ικαστά, είµαι γείτονας του κατηγορούµενου 10 χρόνια τώρα, και ξέρετε... ...ποτέ δε µου δάνεισε ένα εργαλείο όταν το χρειαζόµουν

...να πάρει....! ∆ύο φίλοι παίζουν γκολφ. Ο ένας από τους δύο αστοχεί και αρχίζει να βρίζει.. - (.....) να πάρει, αστόχησα! - Μη βρίζεις γιατί ο Θεός σε βλέπει, σε ακούει και θα σε τιµωρήσει. Μετά από λίγο ξανααστοχεί και βρίζει πάλι.. - (.....) να πάρει, αστόχησα! -Μη φέρεσαι έτσι γιατί ο Θεός θα σου στείλει κακό σηµάδι.. Ο νευρικός τύπος αστοχεί και πάλι και συνεχίζει.. - (...) να πάρει αστόχησα! Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός αλλά χτυπάει τον άλλο παίχτη και ακούγεται µια φωνή από τα σύννεφα: - Να πάρει, αστόχησα..

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Το παπάκι πάει στην Εγνατία…

∆εκάδες πάπιες περπατούσαν επάνω στο οδικό δίκτυο, προκαλώντας έκπληξη στους οδηγούς. Κατά πάσα πιθανότητα οι πάπιες το έσκασαν από κάποιο οικόσιτο κοτέτσι της περιοχής και σύµφωνα µε το ThrakiToday, βρέθηκαν επάνω στην Εγνατία Οδό προσπαθώντας να βρουν τον δρόµο της επιστροφής. Χρειάστηκε να περάσει αρκετή ώρα για να βρεθεί λύση και να αποµακρυνθούν τα πτηνά χωρίς να σηµειωθούν ατυχήµατα.

σπαθώντας να περάσουν πρώτοι τη γραµµή τερµατισµού και να κερδίσουν µεγάλα χρηµατικά έπαθλα. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν και

Αγώνες… νεροβούβαλων στην Ταϊλάνδη Αντιµέτωποι µε ένα ασυνήθιστο θέαµα ήρθαν οι οδηγοί που κινούνταν επί της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη, κατευθυνόµενοι προς το αεροδρόµιο της πόλης.

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Φρόσω Κοτζαβράαµ – Τσούτσουρα

ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ * Νέα Σελεύκεια – 2ο Χιλ. προς Σαγιάδα * Νέο παράρτηµα Ηγουµενίτσα – Σουλίου 15 (απέναντι από το ξενοδοχείο «Το Σταυροδρόµι)

Εγγραφές από 5/9 έως 15/9 Πληροφορίες: 6945382179 – 2665022972 - 2665027161

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν πριν από λίγες ηµέρες σε µία ειδικά διαµορφωµένη αρένα στην πόλη Τσόνµπουρι της Ταϊλάνδης, προκειµένου να παρακολουθήσουν αγώνες ταχύτητας µε… νεροβούβαλους. Το «Buffalo Racing Festival» διοργανώνεται για 141η φορά, µε περισσότερους από 100 ανθρώπους να λαµβάνουν µέρος στους αγώνες, προ-

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ "ΗΟRIZONT" Φίλη Αντιγόνη Σας ενηµερώνουµε ότι το Κέντρο Γερµανικής Γλώσσας "ΗΟRΙΖΟΝΤ" µεταφέρθηκε από 1η Οκτωβρίου στην οδό Κύπρου 10 στον 1ο όροφο (απέναντι από τα παλιά ΚΤΕΛ). Tηλ. 2665028144 & 6947375769

φέτος µεγάλη καθώς στη διάρκεια των αγώνων συµβαίνουν αρκετά ευτράπελα τα οποία χαρίζουν στιγµές έντασης και ορισµένες φορές… γέλιου. Όπως µετέδωσε το Euronews, στο περιθώριο των αγώνων αυτών πραγµατοποιείται ένα από τα µεγαλύτερα υπαίθρια παζάρια της Ταϊλάνδης.

ÓÙÔÇÑÉÏÕ ÅÉÄÇ ÕÃÉÅÉÍÇÓ Ãéá êÜèå óôõë & ãïýóôï Ãéá êÜèå áðáßôçóç & ÷þñï 3ï ÷ëì Å.Ï. Çã/ôóáò - Éùáííßíùí Ôçë: 2665024169 1000 ô.ì., 4 üñïöïé


20

ÔÏËÌÇ

«ΑΡΙΑ∆ΝΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑ∆ΝΗ» στα πλαίσια της συνεργασίας του µε την σχολική κοινότητα υλοποίησε στο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά σας και συγκεκριµένα στους µαθητές της Β΄ τάξης του ∆ηµοτικού προληπτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Ψυχική Υγεία και ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις». Το πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιήθηκε σε 5 δίωρες συναντήσεις από την κα Ζιάγκου Κων/να, ψυχολόγο-στέλεχος του Κ.Π. «ΑΡΙΑ∆ΝΗ» και σε συνεργασία µε τις εκπαιδευτικούς κα Λιώλη Σοφία και κα Αλεξίου Ανθούλα. ∆ιαπραγµατεύτηκε τα ακόλουθα θέµατα : • 1η συνάντηση «Ποιος είµαι ;» • 2η συνάντηση «Πώς είµαι ;» • 3η συνάντηση «Οικογένεια» • 4η συνάντηση «Πώς µε βλέπου οι άλλοι όταν συναντώ δυσκολίες ;» • 5η συνάντηση «Πώς βλέπω εγώ τους άλλους ;» Ολοκληρώνοντας το παραπάνω πρόγραµµα καλούµε τους γονείς των µαθητών της Β΄ τάξης να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο και τους στόχους του προγράµµατος και να ανταλλάξουµε απόψεις και θέσεις για τις δυσκολίες και προκλήσεις που απορρέουν από τον γονεϊκό ρόλο. Η συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 18.00 στο ∆ηµοτικό σχολείο Γραικοχωρίου. Η παρουσία σας θα µας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Με εκτίµηση Ζιάγκου Κων/να Ψυχολόγος-στέλεχος του Κ.Π. «ΑΡΙΑ∆ΝΗ»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούµε την Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2012, ετήσιο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αναστάσιου Σαµετίων υπέρ της πολυαγαπηµένης µας κόρης, Αδελφής και θείας

ΧΡΥΣΑΣ Ι. ΓΚΟΡΕΖΗ Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιµούν την µνήµη της όπως ενώσουν µαζί µας της δεήσεις προς τον Ύψιστο ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ÐÅÌÐÔÇ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΟΚ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΑΝ 2500 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ Όλες οι πτυχές του φαινοµένου συζητήθηκαν χθες σε επιστηµονικό Συµπόσιο της Κλίµακας «Πρόληψη της Αυτοκτονίας». Η ΜΚΟ έχει καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας σχέδιο για τη χάραξη εθνικού προγράµµατος πρόληψης της αυτοκτονίας, το οποίο θα περιλαµβάνει από εκπαίδευση γιατρών και εκπαιδευτικών έως σύσταση ειδικών κέντρων σε όλη τη χώρα και θεσµοθέτηση δεοντολογίας για τον τρόπο δηµοσιοποίησης. Παγκοσµίως το 1,5% των θανάτων ετησίως προκύπτουν από αυτοκτονίες, ενώ σύµφωνα µε τον ΠΟΥ (Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας) ο αριθµός αυξάνεται διαρκώς. «Είναι µια ατοµική πράξη µε κοινωνικές διαστάσεις όµως, καθώς υπολογίζεται ότι µια αυτοκτονία επηρεάζει καταλυτικά πέντε µέλη της οικογένειας του αποθανόντος και περίπου είκοσι άτοµα από το ευρύτερο περιβάλλοντος του» δηλώνει ο Dr. Lanny Berman, πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης για την Πρόβλεψης της Αυτοκτο νίας. Ο ιδιος ανέφερε πλείστα µέτρα προλήψης του φαινοµένου, που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες. «Μια ενδεικτική περίπτωση είναι οι αυτοκτονίες στο Μετρό της Αθήνας, που από 3 ή 4 ανά έτος έφθασαν πέρυσι τις 9». Μια αυτοκτονία θα µπορούσε να αποτραπεί µε φωτεινές επιγραφές, ενηµέρωση των εργαζοµένων, κάµερες, τοποθέτηση εµποδίων κτλ. Ψυχιατρικά

προβλήµατα (κατά 40,9%) –συχνά αδιάγνωστα- σε συνδυασµό µε οικονοµικές δυσκολίες και προσωπικά αδιέξοδα προκαλούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Πάνω από είκοσι είναι οι ψυχικές διαταραχές- πέραν της δηµοφιλούς κατάθλιψης- που µπορούν να συµβάλουν στην αυτοκτονία. «∆ιαπιστώνω ότι οι αυτόχειρες δεν είναι τόσο οι άνεργοι όσο εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστηµα υγείας και την απαιτούµενη φαρµακευτική αγωγή», υπογραµµίζει η Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στο ΕΚΠΑ, κ. Χαρά Σπηλιοπούλου. Η οµάδα της, που φθάνει στο σπίτι του αυτόχειρα, έρχεται αντιµέτωπη µε πλειάδα «σιωπηλών» µηνυµάτων που αφήνει πίσω του ο νεκρός. «Η ίδια η πράξη της αυτοκτονίας είναι µια προσπάθεια επικοινωνίας αυτού που πεθαίνει µε το περιβάλλον του, από το οποίο συνήθως είναι αποµονωµένος» εκτιµά η κ. Σπηλιοπούλου «άλλωστε στη συντριπτική πλειοψηφία οι αυτοκτονίες γίνονται δια απαγχονισµού, που είναι ένας τρόπος τιµωρίας των οικείων». Τέλος, η γιατρός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις χιλιάδες άδειες οπλοφορίας, που έχουν µεν λήξει αλλά τα όπλα δεν έχουν κατασχεθεί. «∆εν καταγράφεται ούτε ελέγχεται σε ποιά χέρια βρίσκονται και αν ο κάτοχος είναι ψυχικά υγιής» υπογραµµίζει «τις προάλλες µια γυναίκα άνοιξε το συρτάρι του αποθάνοντα από δεκαετία συζύγου της, βρήκε ένα περίστροφο και αυτοκτόνησε». http://ksipnistere.blogspot.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λευκά Είδη -20% έως -50%

Κρεβατοκάµαρες -20% έως -50%

Φωτιστικά -20% έως -50%

∆ιακοσµητικά Είδη -20% έως -50% Στρώµατα -10% έως -30% Μικροέπιπλα -20% έως -50%

Χαλιά -20% έως -50%

Κουρτίνες - Κουρτινόξυλα

-20% No 1 στην Ελλάδα

Βασίλειος Ελευθερίου Αντιπρόσωπος Θεσπρωτίας 1ο χλµ Εθνικής οδού Ν. Σελεύκειας - Σαγιάδας 46 100 Ηγουµενίτσα Τηλ/Fax: 26650 22828 Κινητό: 6944 66 35 31 www.eleftheriou-home.gr (e-shop)

tolmi 8-11-2012  

efimerida tis thesprotias

tolmi 8-11-2012  

efimerida tis thesprotias

Advertisement