Page 1

H ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ TÙÍ ÈÅÓÐÑÙÔÙÍ ÊõñéáêÞ 11 Ιουλίου 2010

Áñéèìüò öýëëïõ 864

www.anastasiou.eu/titani.pdf

ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΙ ΡΑΚΙΝΤΖΗ

ΣΙΩΠΩΝΤΑΣ ΕΚΘΕΤΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ Όταν διαπι στώσαμε πως ο πρώην τοπικός μας Βουλευτής είχε «στοχοποιηθεί» από διάφορους, παρά τις άγριες και άδικες

επιθέσεις του εναντίον μας, παρά τις αρρωστημένες του εμπάθειες από τις οποίες δεν λέει (ή δεν μπορεί) να απαλλαγεί (ακόμη;), με υπευθυνότητα και παρρησία, σταθήκαμε στο πλευρό του. Αυτό το κάναμε, όχι γιατί τον συμπαθούμε (η αλήθεια να λέγεται, γιατί μόνο οίκτο

ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΩΝΕΣ; ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο ΠΙΤΟΥΛΗΣ Παρά τις όποιες συμβουλές και πιέσεις που τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ τελευταίες ημέρες δέχθηκε από φίλους και κομμα-

Ακόμη και στα δελτία Τύ που, για τις δραστηριότητές της, είτε ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης, δηλαδή του Κράτους, είτε ως Κομματικό στέλεχος, η Γε νική Γραμματέας της

τικά στελέχη, ο Δήμαρχος της Ηγουμενίτσας «έκοψε το σχοινί». Στην ουσία διαχώρισε τις όποιες σχέσεις του με το ση μερινό καθεστώς της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της οποίας Συνέχεια στη σελίδα 10

ά...ΠΕΙΡΑ!

Ο ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ

ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΚΡΙΤΗΣ

ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Θα την εξαγοράσω!! -Ευτυχώς την εξαγόρασα, μου είπε με στόμφο, και τώρα μπορώ να πάρω σύνταξη!!! - Ποια εξαγόρασες βρε; του είπα!!! Σκεπτόμενη με πονηριά κάποια ..γυναίκα.. - Την στρατιωτική θητεία, βρε πονήρω!!! Μου είπε γελώντας … - κι εγω τι να εξαγοράσω;;; σκέφτηκα με στενοχώρια.. μου λείΣυνέχεια στη σελίδα 11

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Συνέχεια στη σελίδα 11

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Το BLOG 892fm.blogspot.com διεξήγαγε δημοσκόπηση από 13-06-2010 έως 05-07-2010, προκειμένου να διερευνήσει την άποψη των Θεσπρωτών για τους διατελέσαντες Βουλευτές του Νομού! Η ερώτηση ήταν: «Ποιού θητείας ως Βουλευτής Θεσπρωτίας ήταν για τον τόπο: θετική, Αρνητική, Αδιάφορη, από τη μεταπολίτευση και μετά, άσχετα αν είναι εν ζωή ή έχουν χαθεί. Ο πολιτικός δεν ξεχνιέται, γιατί πάντα Συνέχεια στη σελίδα 8

ÊÜèå ÊõñéáêÞ... Ôïõ ×ñÞóôïõ Óôåö. ÅõáããÝëïõ

ΑΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Η ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΑΘΗΝΑ Η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Δεν γνωρίζω τους λόγους που επέβαλαν στη νέα Διεύθυνση του καταστήματος «Μικρές Αθήνες» Ηγουμενίτσας της Εμπορικής Τράπεζας. Αν οι λόγοι είναι …προσωπικοί ή αντιδραστικών σκοπιμοτήτων, αρμόδιοι έχουν χρέος να δώσουν εξηγήσεις. Αν οι λόγοι είναι οικονομικοί, τότε τον λόγο έχει η Διοίκηση της Τράπεζας να δώσει εξηγήσεις στους πελάτες της, για την οικονομική της κατάσταση, αφού δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην ρύπανση. υποχρέωση Συνέχεια στη σελίδα 7

έχουν γίνει σχεδόν όλες οι Ελληνικές πόλεις. Ανάμεσά τους και η Ηγουμενίτσα μας. Δυστυχώς και η Ηγουμενίτσα… Έχει όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Έλλειψη δημόσιων χώρων, πυκνή δόμηση, ανυπαρξία πρασίνου, καταστροφή του περιαστικού περιβάλλοντος, πλήρης εκμετάλλευση του χώρου, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και φυσικά σιγά – σιγά κάνει την εμφάνισή της και η ατμοσφαιρική

μας προκαλεί πια) ή γιατί δεν συνεχίζουμε να πιστεύουμε για την ακαταλληλότητά του και την επικινδυνότητα του ως πολιτικού. Το κάναμε γιατί είμαστε πεπεισμένοι για τη στοχοποίησή του. Συνέχεια στη σελίδα 10

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:

ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ολοκλήρωση της Εγνατίας μετά την περσινή και ίσως απρόσμενη αυξημένη τουριστική κίνηση, φέτος μετατράπηκε σε επενδύσεις νέων αλλά και παλιότερων Συνέχεια στη σελίδα 3

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΖΝΤΙΝΑΣ Εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Π.Η. η ένταξη του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού – Μεταβυζαντινού Οικισμού Οζντίνας» στο Τ.Δ. Πέντε Εκκλησιές του Δήμου Παραμυθιάς.Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δράσης, προJπολογισμού 684.000 ΕΥΡΩ, γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» και στον κωδικό Συνέχεια στη σελίδα 9

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πολλοί είναι οι λόγοι που σε πολιτικούς επιβάλλουν την ανεξαρτητοποίησή τους από τους συνδυασμούς ή τις παρατάξεις, με τις οποίες εκλέγονται. Συνήθως αυτές οφείλονται είτε σε διαφωνίες τους με την «ηγεσία» είτε σε κά ποια γεγονότα που αλλάζουν τα δεδομένα της πε Συνέχεια στη σελίδα 5

Συνέχεια στη σελίδα 6

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 52, ΗΓ/ΤΣΑ ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: 26650 25676 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ::26650 28165 FAX: 26650 29433


2

ÔÉÔÁÍÇ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 6543/6-7-2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού διάφορου, προJπολογισμού δαπάνης 540,000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ζητούμενο είδος της διακήρυξης (αρ. 3/2010). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Νοσοκομείο στις 1 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, ενώπιον της κατά Νόμου επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρό πο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με

την απαραίτητη όμως προJπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (31-08-2010) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού (αρ, 3/2010) και τις τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού # 15# Ευρώ. Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Καρακίτσος Χρήστος. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας θα πληρωθεί από το Νοσοκομείο. ΦΙΛΙΑΤΕΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑ ΙΟΥΛΙΑ

ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ HTTP://892FM.BLOGSPO T.COM

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ÉäñõôÞò: Á.Áíáóôáóéïõ & ÓÉÁ Å.Å. ÑÁÄÉÏÔÇËÅÏÐÔÉÊÅÓ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÅÓ & ÅÊÄÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Åêäüôçò - ÉäéïêôÞôçò ÁèáíÜóéïò Á. Áíáóôáóßïõ

ÄéåõèõíôÞò Íéêüëáïò Ã. ÔÜ÷éáò ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΕΙΟ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Êüêëõæá Çãïõìåíßôóáò Ô.Ê. 46 100 Ôçë: 2665023555 -2665022702 -6932250937 Fax: 2665025553 e-mail:titani@titani.gr

info@titani.gr

Êùäéêüò åíôýðïõ : 1125

ÓÕÍÄÑÏÌÇ - ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ: 0.50 ÅÕÑÙ - ÄÇÌÏÓÉÏ, ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ: 1,00 ÅÕÑÙ http://892fm.blogspot.com www.anastasiou.eu www.igoumenitsagreece.com www.eiet2.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 30-6-2010 Α.Π. 2162 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ » με προJπολογισμό 45.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : Α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προJπολογισμό 45.000,00 ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα , αξία ασφάλτου και ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων , Τιμολόγιο μελέτης , ΠροJπολογισμό μελέτης , Τεχνική Έκθεση ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Υ.ΝΑ Θεσπρωτίας Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β' Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665099931 , ΦΑΞ επικοινωνίας 26650 99827 Αρμόδιος υπάλλη-

λος για επικοινωνία Μαρία Κώτσια . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις...20-07-2010...ημέρα Τρίτη....και ώρα 10.00 .Και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι , με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης , του άρθρου (5 η 6) του Ν. 3.669/08. 4.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ καθώς & οι εμπειροτέχνες με τα ανάλογα προσόντα . 5.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 732,00 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 6.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ 7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ν.Ε. Σχεδιασμού & Προγρ/σμού . 8Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00 ευρώ. Ο Πρόεδρος Ν.Ε. Σχεδιασμού & Προγρ/σμού ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΑΝ. ΓΚΑΤΖΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:6692/08-07-2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕI Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Ορθοπαιδικής, προJπολογισμού δαπάνης 80.000,00 € με Φ.1Ι.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Νοσοκομείο στις 26 Αυγούστου 2010, ημέρα Πέμ πτη και ώρα 11.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, ενώπιον της κατά Νόμου επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρό πο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προJπό-

θεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη η μέρα (25-08-2010) της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού (αρ. 4/2010) και τις τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται κα θημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού #15# Ευρώ, Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Καρακίτσος Χρήστος. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας θα πληρωθεί από το Νοσοκομείο. ΦΙΛΙΑΤΕΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑ ΙΟΥΛΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΜΑ:«Χαρακτηρισμός έκτασης » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 2550/06-07-2010 πράξη χαρακτηρισμού του Προqστάμενου της Δ/νσης Δασών Ν. Θεσ/τίας, χαρακτηρίσθηκε η εποικιστική έκταση, εμβαδού πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.375,00 τ.μ,), που είναι το αριθμ. 1225 κληροτεμάχιο, διανομής έτους 1959, αγροκτήματος Γραικοχωρίου και η οποία : -Βρίσκεται στη θέση «Πα λαιό Γραικοχώρι» στην πε ριφέρεια του δ.δ. Γραικοχωρίου, του Δήμου Ηγουμε νίτσας, Νομού Θεσπρωτίας. -Απεικονίζεται στο αριθμ, 1194/14-04-2010 απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα, κλίμακας 1:5000, το οποίο έχει εκδοθεί από την Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων-Τοπογραφικής & Πολιτικής γης, της ΝΑ. Θεσπρωτίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραπάνω πράξης χαρακτηρισμού, ότι

δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1του Νόμου 3147/2003. Η πράξη αυτή εκδόθηκε μετά την από 16-04-2010 αίτηση του κ, Κωλέττα Γεώργιου του Μιχαήλ. Κατά της πράξεως αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 επιτροπών από τον Γ.Γ.Π.Η ως και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την δημοσίευση περίληψης της στον τοπικό τύπο ή από την κοινοποίηση της κατά περίπτωση. Ηγουμενίτσα 06-07-2010 Ο Προ*στάμενος της Δ/νσης Δασών Αθανάσιος Γκαντζιός Δασολόγος ΠΕ 2 με Α΄ Βαθμό

ÌÅÆÅÄÏÐÙËÅÉÏ - ØÇÓÔÁÑÉÁ ÅÕÔÕ×ÉÏÓ Ã. ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÕ ÊÁÑÔÅÑÉ ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ ÐÏÉÏÔÇÔÁ - ÔÉÌÅÓ - ÅÎÕ ÐÇÑÅÔÇÓÇ ÔÇË: 2665095585

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΜΑ: « Χαρακτηρισμός έκτασης >> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 2537/06-07-2010 πράξη χαρακτηρισμού του Προqστάμενου της Δ/νσης Δασών Ν. θεσ/τίας, χαρακτηρίσθηκε η μη εποικιστική έκταση εμβαδού οχτώ χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (8000τμ) η οποία; -Βρίσκεται στη θέση «ΝτίζαΣπάτι-Χόντζα» της περιφέρειας κοινότητας Πέρδικας, Ν. Θεσπρωτίας και προσδιορίζεται ως το τεμάχιο 1124, διανομής έτους 1956(Αναμόρφωση 1972), αγροκτήματος Πέρδικας -Απεικονίζεται στο αριθμ.1854/14-06-2010 απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα, κλίμακας 1:5000, το οποίο έχει εκδοθεί από την Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων-Τοπογραφικής & Πολιτικής γης, της ΝΑ. Θεσπρωτίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραπάνω πράξης χαρακτηρισμού, ως μη

δασική έκταση, μη δάσος, υπαγόμενη στις εξαιρέσεις του νόμου 998/79, κατά τα εις την παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 οριζόμενα, αφού είναι ελαιώνας και κατά συνέπεια δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη αυτή εκδόθηκε μετά την 15-06-2010 αίτηση του κ. Πάμπολλα Δημήτριου. Κατά της πράξεως αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν, 998/79 όπως ισχύει σήμερα, επιτροπών από τον Γ.Γ.ΠΗ ως και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε διάστημα δύο μηνών από π\ν δημοσίευση περίληψης της στον τοπικό τύπο ή από την κοι νοποίηση της κατά περίπτωση. Ηγουμενίτσα 06-07-2010 Ο Προqστάμενος της Δ/νσης Δασών Αθανάσιος Γκαντζιός Δασολόγος ΠΕ 2 με Α΄ Βαθμό

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ηγουμενίτσα 7-7-2010 Αριθμ.Πρωτ:90 ΘΕΜΑ :Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων & παραμονής εκδρομέων σε περιαστικά δάση λόγω του κινδύνου εκ των πυρκαγιών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν.3013 / 2002 (ΦΕΚ 102 Τ. Α΄) 2.Το Γενικό Σχέδιο ``ΞΕΝΟ ΚΡΑΤΗΣ``. 3.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓ115/ 23 – 6 – 2010 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 4.Το Τοπικό Σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 5.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 132 / 24 – 6 – 2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου. 6.Την από 21 – 4 – 2010 απόφαση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου σε σχέση : α Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. β . Εκτιμώντας την ετοιμότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α σε μέσα και προσωπικό. γ .Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της περσινής θερμοπυρικής περιόδου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α – Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων ως και την κυκλοφορία πεζών κατά το διάστημα από υπογραφής 7 – 7 - 2010 μέχρι λήξης της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2010 και από ώρας 21.00 έως 06.00 στους παρακάτω δασικούς και αγροτικούς δρόμους και περιοχές του Νομού λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1.Άλσος θέση ``Βουνοσπηλιά``. 2.Άλσος θέση ``Κάστρο``. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1.Άλσος Παραμυθιάς. 2.Άλσος περιοχής Αγίου Γεωργίου (πάνω από το γήπεδο)

3.Άλσος περιοχής Μανόπουλου (κάτω από το Κέντρο Υγείας, όπου υπάρχει η εκκλησία της Παναγίας ). 4.Άλση περιοχών Μίχλας, Βασιάνης , Ελαταριάς . 5.Άλση περιοχών Αγίας Κυριακής & Πετουσίου. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1.Δάσος στο Νοσοκομείο Φιλιατών 2.Δάσος περιοχής Κογκέλες . ΔΗΜΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 1.Πευκοδάσος Σαγιάδας – Ελαιώνας. 2.Πευκοδάσος – Ελαιώνας θέση ``Λιόψη`` Δ.Δ. Κεστρίνης. 3.Δασικές εκτάσεις θέση ``Γκούμανη – Μοναστήρι Δ.Δ.Ραγίου. ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ 1.Ελαιώνας Δ.Δ. Φασκομηλιάς. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 1. Πευκοδάσος – Ελαιώνας. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 1.Άλσος θέση ``Ντούλκα`` (δενδροφυτεμένο). 2.Άλσος θέση ``Κόντρα`` (δενδροφυτεμένο) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.Δάσος θέση ``Μπιστερέ`` Δ.Δ. Αυλοτόπου – δα σικές εκτάσεις όρος Γκορίλα & Δ.Δ. Φροσύνης. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2.Θέση Καραβοστάσι & Φυκιανού (μεγάλες δασικές εκτάσεις και επικίνδυ νη τουριστική περιοχή). Β – Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών , των Δήμων και Κοινοτήτων ως και τα οχήματα παροχής βοήθειας όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων και Κοινοτήτων όταν εκτελούν υπηρεσία. Γ – Την εφαρμογή της παρούσης αναθέτουμε στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, στο Τμήμα Αγροφυλακής, στις Δασικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών. Δ – Η παρούσα με μέριμνα των κ.κ. Δημάρχων και Προέδρων να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων, Δ. Διαμερισμάτων και Κοινοτήτων για να λάβουν γνώση όλοι οι κάτοικοι κ.λ.π των περιοχών. O NOMΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ Δημήτριος Νικολάου ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 41 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ. Γραφ. 2665027825 Κινητό 6940589353


3

ÔÉÔÁÍÇ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:

ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Συνέχεια από τη σελίδα 1 ε π α γ γελματιών στον τομέα του τουρισμού. Νέες μονάδες καταλυμάτων, ανακαινίσεις παλαιών μονάδων, καταστήματα εστίασης με υποδομές υψηλών προδιαγραφών έρχονται να προστεθούν στην Θεσπρωτική δράση γύρω από τον τουρισμό και αναβαθμίζουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τον κλάδο του τουρισμού. Η παράλια ζώνη του νομού εξελίσσεται και αποβάλλει το ξεπερασμένο προφίλ της αντικαθιστώντας το με ένα προφίλ εξελιγμένο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό. Αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για όλους μας η αλλαγή των δράσεων στις ευρύτερες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού και πάνω από όλα η αντίληψη που εγκαταστάθηκε στις συνειδήσεις όλων ότι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η φιλοξενία, η υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών λειτουργούν ως πόλος έλξης και νέων επισκεπτών αλλά και δημιουργίας ενός οικεί-

ου, προσιτού και φιλόξενου προορισμού με σταθερή αναζήτηση και προτίμηση στους επισκέπτες. Είμαστε όλοι πιο έτοιμοι να παρέχουμε και να υποστηρίξουμε τις δράσεις τουρισμού με καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Δημιουργούμε μια «φήμη» γύρο από τον προορισμό «Θεσπρωτία» η οποία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την συμβολή των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας στην απόκτηση αυτού του αναγνωρισμένου τίτλου στην αγορά τουρισμού. Συμμετείχαμε σε εκθέσεις, διοργανώσαμε συνέδρια για τον τουρισμό, και ξεναγήσαμε στη Θεσπρωτία επισκέπτες οι οποίοι πέρα από τη φυσική ομορφιά αναγνώρισαν και την προσφορά των κατοίκων στην συγκράτηση της επισκεψιμότητας στο νομό σε ικανοποιητικά επίπεδα. Παραμένουμε στο πλευρό των δράσεων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στο νομό και το εννοούμε καθώς αποτελεί καθημερινή διαπίστωση τόσο από την πλευρά όσων ασχολούνται με τον τουρισμό αλλά και όσων επισκέπτονται το νομό μας.

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Για κράτη μέλη της Ευρωπαqκής Ένωσης που επωφελούνται της ύπαρξης των φορολογικών "παραδείσων" και των offshore εταιρειών, χωρίς ωστόσο να τα κατονομάσει, έκανε λόγο ο Επίτροπος για θέματα φορο-λογίας, τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης κ. Algirdas Semeta έπειτα από σχετική παρέμβαση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γ. Παπανικολάου κατά την διαδικασία των ερωτήσεων προς την Επιτροπή στην Ολομέλεια του Ευρωπαqκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ο κ. Semeta σημείωσε ότι ορισμένα κράτη έχουν ιδιαίτερες επιφυλάξεις στην περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας της Ευρωπαqκής Ένωσης με τους επονομαζόμενους "φορολογικούς παραδείσους" με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η πάταξη της φοροδιαφυγής από πολίτες των κρατών μελών που δη-μιουργούν τραπεζικούς λογαριασμούς ή υπεράκτιες εταιρείες σε τρίτες χώρες προκειμένου να αποκρύψουν εισοδήματα. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση συμφωνίας με το Λίχτενσταqν για την αντιμετώπιση της απάτης και των παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ επιζητά και την έναρξη δια-πραγματεύσεων με την Ελβετία, την Αγκόλα, τον Σαν Μαρίνο και το Μονακό. Μάλιστα, το παράδειγμα συνεργασίας με το Λίχτενσταqν, εφόσον ευοδωθεί, θα αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα συνεργασίας για την Ευρωπαqκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι τα κράτη μέλη μόνο με τους

δικούς τους μηχανισμούς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και επομένως η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη. "Αυτής της μορφής η φοροδιαφυγή", σημείωσε, "επιφέρει σοβαρότατο πλήγμα στην ανάπτυξη και δημιουργεί ροές κεφαλαίων όχι με κριτήριο την απόδοσή τους αλλά την αποφυγή φορολόγησής τους". Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε εξάλλου, ότι η "χαλαρή" πολιτική των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας στο θέμα ελέγχου των καταθέσεων καθιστούν λιγότερο ελκυστικούς τους φορολογικούς παραδείσους και διευκο-λύνουν τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων που διαφεύγουν σε αυτούς, ωστόσο, είναι αμφίβολο κατά πόσο μια τέτοια πολιτική θα είχε το ίδιο επιτυχημένα αποτελέσματα σε κράτη μέλη της Ευρωπαqκής Ένωσης που δεν έχουν αποδοτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο Επίτροπος Se meta συμμεριζόμενος την άποψη του κ. Παπανικολάου τόνισε πως οι φοροδιαφεύγοντες, δυστυ χώς, βρίσκουν τρόπους να προσαρμόζονται στις αλλαγές των Ευρωπαqκών κανόνων και για αυτό το λόγο η Ευρωπαqκή Επιτροπή συνέστησε την Ομάδα ελέγχου του Κώδικα Δεοντολογίας που βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: την διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων κρατών και τον δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό. Στην βάση της αμοιβαιότητας, η Ευρωπαqκή Ένωση επιδιώκει να προωθήσει τον συγκεκριμένο κώδικα προς τρίτα κράτη προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός ευρω-παqκών κεφαλαίων που φοροδιαφεύγουν στο εξωτερικό.


4

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

Ο ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ Λόγω εγωισμού και με ύφος χιλίων καρδιναλίων ο νυν Δήμαρχος κ. Πιτούλης έθεσε εαυτόν εκτός Ν. Δημοκρατίας με δηλώσεις του στα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Ηπείρου. Εγωισμός που πηγάζει μέσα από τις δύο προηγούμενες επιτυχημένες Δημοτικές εκλογές, αφού του έδωσαν το αξίωμα του Δημάρχου. Όμως αυτό το αξίωμα του το έδωσε ο λαός της Ηγουμενίτσας και ειδικότερα οι Νεοδημοκράτες μιας και με την σημαία αυτού του Κόμματος κατήλθε στις εκλογές διεκδικώντας την ψήφο των Νεοδημοκρατών και των υπόλοιπων θνητών αυτής της πόλης. Ανιδιοτελής, έντιμος, γνωστός επιστήμων, ο Δήμαρχος όταν προσπάθησε να αναδειχθεί στο αξίωμα που κατέχει σήμερα και ειδικότερα πριν από οκτώ χρόνια. Παλιός ΜΑΚήτης και ΟΝΝΕΔίτης έδωσε τους δικούς του αγώνες από όποιο μετερίζι και αν βρισκόταν. Αλλά με μια διαφορά που φάνηκε την τελευταία διετία μέχρι σήμερα. Υπερόπτης, ανακόλουθος στις αποφάσεις του και στους ακολούθους του, καθόλου ανθρώπινος με την τοπική κοινωνία καθότι έχει χάσει την επαφή με τον απλό λαό, κοινώς ο μέγας Καρδινάλιος της πόλης ή ο ΚΑΙΣΑΡ της Ηγουμενίτσας κατά πως ακούγεται στα πηγαδάκια απλών κοινών θνητών και παραπιδημούντων την πόλης μας, με αποτέλεσμα το «εγώ είμαι ο Δήμαρχος Θωμάς Πιτούλης» να μεταφράζεται ως «Χαίρε ΚΑΙΣΑΡ οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν». Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό απέκτησε και άλλο ένα κουσούρι. Θέλει σώνει και καλά να είναι ξανά υποψήφιος ως εκ οφιτσίου προβλέπει το κόμμα. ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ λέγεται ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης ή κατά άλλον εξαναγκασμός του κόμματος όπου ανήκε μέχρι πριν λίγες μέρες ο παραπάνω, για να τον υποδείξει σαν υποψήφιο.Όμως μιας και το Κόμμα που και αυτό εν μέρει εξοκείλει καμιά φορά εξαιτίας των παρατρεχάμενων που το απαρτίζουν χωρίς να αφουγκρασθούν τον σφυγμό της τοπικής κοινωνίας, το κόμμα επαναλαμβάνω γνωρίζοντας τα τερτίπια ή τις αναποδιές που έλαχαν στον Δήμαρχο οκτώ

χρόνια ηθελημένα ή άθελα του αποφάσισε να μην τον έχει υποψήφιο στον Δ ήμο Ηγουμενίτσας. Και πριν καλά – κα λά του το ανακοινώσουν ο φίλτατος κατά τα άλλα Δήμαρχος μας εξεμάνει και έκανε το μέγα λάθος να βγει και να ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή του. Θεωρώ πως εν βρασμώ ψυχής προέβην σε αυτή τη απονενοημένη πράξη, διότι αν το έκανε εν πλήρη γνώση το τι πράττει του λέγω απλά «πως όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος» κατά την λαqκή ρήση του Ευάγγελου ΑΒΕΡΩΦ που ούτε καν την σκέφτηκε ο Θωμάς Πιτούλης μιας και την είπε ένας μέγας πολιτικός και Βλάχος όπως αυτός. Και μέσα σε όλα αυτά άρχισε να κτυπά κάτω από την μέση «συντροφικά μαχαιρώματα» τα λέω εγώ αυτά, τον νυν Νομάρχη που κατ’ αυτόν ή άλλους δεν είναι άμοιρος ευθυνών αλλά κατά πολλούς « σωστός ο κοντός» με πράξεις που δεν αρμόζουν σε ένα Δήμαρχο της ίδιας παράταξης.Κοινώς ο φίλος μας Θωμάς έχασε την ψυχραιμία του, δεν ξέρει τι κάνει. Και από την άλλη ο Νομάρχης τηρεί σιγή ιχθύος για

το δικό του καλό και κατ’ επέκταση και του κόμματος που ανήκει. Το μόνο κακό θα έλεγα που κάνει είναι να αυξάνει κατά το δοκούν την τάση του ρεύματος στην πλάτη του Δημάρχου για να δει τις αντοχές του, περιχαρής όταν βλέπει πως ο Δήμαρχος «τσιμπάει» καλώντας τον δήθεν και τάχα να συναντηθούν για να τα βρουν για το καλό τους και για να μην χαθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Παρόλα τα παραπάνω που προανέφερα ζητώ όπως και όλος ο Νεοδημοκρατικός λαός της πόλης αλλά και γενικότερα ο απλός κοσμάκης που δεν ανήκει σε κανέναν, ο Δήμαρχος μας να συνέλθει από τον λήθαργο που τον έβαλαν οι παρατρεχάμενοί του με αποτέλεσμα να προβεί στις δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης, να κλείσει τα αυτιά του στο δήθεν συγγενολόι του και τους λοιπούς αναποτελεσματικούς καρεκλοκένταυρους που τον πλαισιώνουν και να βγει ξανά δημόσια κλείνοντας τα στόματα των πάντων αναφωνώντας «ΜΕΑ COULPA». Εκτός και θέλει σώνει και καλά να φάει το κεφάλι του. Αν αυτό επιθυμεί καλό είναι να

κοιτάξει από τώρα την επερχόμενη καταστροφή του και να ετοιμάζεται να εξασκήσει το επάγγελμα που πραγματικά έως ότου κατέλθει υποψήφιος Δήμαρχος το έκανε πολύ καλά και με αρεστή αξιοπρέπεια. Ίσως όμως λέγω πως θα πρέπει να σκεφτεί καλά πριν προβεί στην υποτιθέμενη διάλυση της Ν. Δημοκρατίας στο μεγαλύτερο κομμάτι του Νομού, γιατί Δήμαρχέ μου ο Νεοδημοκράτης δεν ξεχνά και τιμωρεί αυτούς που από ανιδιοτελείς επιδιώκουν να γίνουν ιδιοτελείς. Κουλάρησε λοιπόν, κόψε ταχύτητα, εναρμονίσου με την ταχύτητα του τρένου της Ν. Δημοκρατίας, άρπαξε την ευκαιρία να ξανανεβείς και που ξέρεις ως απλός στρατιώτης της παράταξης τα οφέλη σου να είναι πολλαπλάσια των προσδοκιών σου. Μην ξεχνάς πως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ εξελέγη Πρόεδρος όταν έχασε την βουλευτική του έδρα. Αυτός είχε προσαρμοσθεί στα δεδομένα του τότε πολιτικού συστήματος και έκανε ματ. Για σκέψου το. Αυτά Δήμαρχε. Ο Σουλιώτης


5

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Συνέχεια απότη σελ. 1

ριόδου έναρξης της

συνε ργασίας. Στην πρώτη περίπτωση, η δήλωση ανεξαρτητοποίησης, πάντα συνοδεύεται με καταγγελίες, που πάντα απαιτούν και επιβάλλουν έρευνα και σχολιασμό. Ασφαλώς στις περισσότερες απ’ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αντίδραση από πλευράς «καταγγελλόμενων» και αναπτύσσεται αντίλογος ή και ακόμη … αντικαταγγελία. Όταν όμως από την πλευρά αυτή επικρατεί «σιωπή» τότε φυτρώνουν και αναπτύσσονται απορίες ή και υποψίες, που πάντα κεντρίζουν και πολυσυζητιούνται. Ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, για τα Αυτοδιοικητικά δεδομένα. Γι’ αυτό και μια τέτοια δήλωση ανεξαρτητοποίησης, συνοδευόμενη μάλιστα από σοβαρές καταγγελίες δεν επιτρέπεται, τουλάχιστον από τα Τοπικά ΜΜΕ, να «σκεπάζεται» για οποιοδήποτε λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα, δημόσια σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, κατατέθηκε στην Πρόεδρο του Σώματος η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας και πρώην Αντιδημάρχου Χρήστου Δήμου.Ο οποίος την έδωσε στη δημοσιότητα και για την οποία έδωσε και τις παρακάτω εξηγήσεις: Η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Του Δήμου Χρήστου Δημοτικού Συμβούλου Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα 30/6/2010 ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα Μετά από πολλές σκέψεις αποφάσισα την ανεξαρτητοποίηση μου από τον Συνδυασμό μου για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ορισμένοι θέλουν να αναρριχηθούν μέσω ορισμένων οργάνων, όπως είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση - είτε ανήκουν στην συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση-παίζοντας πολιτικά παιχνίδια εις βάρος κυρίως των εργαζομένων και εν συνεχεία των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο που πολλές κρίσιμες αποφάσεις του Δ.Σ στηρίζονται και στην αντιπολίτευ¬ση, αυτό φυσικά δεν είναι κακό αρκεί να μην είναι κραυγαλέο, όπως π.χ περίπτωση κάμπινγκ ή περίπτωση δανείου καταψηφί¬ζοντας το την πρώτη και υπερψηφίζοντας το τη δεύτερη κ.ά. Στην περίπτωση όμως του κάμπινγκ ξεχνάτε ή δεν γνωρίζετε ή νομίζετε ότι δεν γνωρί¬ζουμε ότι βάσει του Κανονισμού θέμα το οποίο παραπέμπεται

στο Δημοτικό Συμβού¬λιο από την Δημαρχιακή Επιτροπή για τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία, η οποία στην προκει¬μένη περίπτωση δεν επετεύχθη. Τρίτη κραυγαλέα περίπτωση είναι το κεντρικό εστιατόριο το οποίο έπρεπε να είχε καταθέσει 180000 ευρώ μέχρι σήμερα πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει αλλά αφαιρούνται και ορισμένες τροπολογίες από την σύμβαση που δεν είχαν ψηφιστεί ποτέ και το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του με την παρουσία των εργαζομένων για τους λόγους τους οποίους γνωρίζετε. Δεν είναι του χαρακτήρα μου τέτοιες ενέρ¬γειες και δεν ταιριάζουν σ' έναν άνθρωπο σαν εμένα που έχει περάσει από συμπλη¬γάδες στη ζωή του. Μετείχα και πιθανόν να μετέχω και στο μέλλον και να ασχολούμαι με τα προβλή¬ματα της κοινωνίας και μόνο. Στο εξής δηλώνω ότι το υπόλοιπο της θη¬τείας θα μετέχω πλέον ως ανεξάρτητος δη¬μοτικός σύμβουλος διότι δεν με κάλυπτε ούτε με καλύπτει βάσει της λογικής μου ούτε η συμπολίτευση ούτε η αντιπολίτευση. Ευχαριστώ ΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Για την πρώτη παράγραφο: Το ίδιο το πολίτευμά μας, η Δημοκρατία, επιβάλει στην Αντιπολίτευση να είναι πάντα απέναντι από τη Συμπολίτευση, το όργανο δηλαδή που ασκεί εξουσία. Γιατί έτσι μόνο επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός έλεγχος, ο οποίος στην ουσία εξασφαλίζει τη χρηστή Διοίκηση. Στη δική μας περίπτωση, επικρατεί ένα ειδικό καθεστώς, αφού η επικεφαλής της Αντιπολίτευσης είναι συγχρόνως υφιστάμενη διοικητική υπάλληλος του Δημάρχου. Πολλά ακούγονται για τα όσα συμβαίνουν στην ΤΕΔΚ, τα οποία έχεις και εσύ πολλές φορές προβάλλει, χωρίς ως τώρα να έχεις πετύχει τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων που ζητάς. Ποιος κρύβει ποιόν στην περίπτωση αυτή; Ή ποιος κρατάει ποιόν στο χέρι. Ένα είναι γεγονός. Ότι ο Δήμαρχος πολλές φορές εκβιάζει τους διαφωνούντες Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής του, με τη φράση, «ας μη το ψηφίσετε, θα το ψηφίσει η αντιπολίτευση». Αυτό δε, έγινε και μάλιστα τόσο κραυγαλέα και στην περίπτωση καταγγελίας της ΤΕΔΚ σε βάρος του Νομάρχη και των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αν και η αναρρίχηση δεν επιτυγχάνεται με τέτοιες διαδικασίες, την καταγγελία την ψήφισε μόνο ο Δήμαρχος και η αντιπολίτευση. Γι’ αυτό και επικαλούμαι, σαν παράδειγμα τις περιπτώσεις του Κάμπινγκ και του δανείου. Στην ουσία παράνομες αποφάσεις νομιμοποιήθηκαν με

παράνομο τρόπο, αφού απαιτούνταν απολύτως πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σύμφωνη γνώμη της Αντιπολίτευσης. Αλήθεια είναι δυνατόν να δεχθεί κανείς απόφαση Οργάνου της Πολιτείας με την οποία τροποποιούνται οικονομικά στοιχεία υπογεγραμμένης και εγκεκριμένης συμβάσεως; Κι όμως εδώ έγινε, δίχως καν να αντιδράσει η Αντιπολίτευση, αλλά με την ψήφο της. Για την 3η παράγραφο (Κεντρικό). Στο άρθρο 7 της προκήρυξης με τίτλο «ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς» προβλέπεται ρητά το αντίτιμο της μισθώσεως να καταβάλλεται σε δύο δόσεις στο Ταμείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Δηλαδή η πρώτη δόση, που αντιστοιχεί στο ήμισυ του συμφωνηθέντος ενοικίου κατ’ έτος από 1/1 έως 10/1 εκάστου έτους, ενώ η δεύτερη από 1/7 έως 10/7 εκάστου έτους. Δηλαδή στην περίπτωση του Κεντρικού Καταστήματος Δρεπάνου έπρεπε να είχαν ήδη κατατεθεί από τον ιδιώτη στα Ταμεία του Δήμου ανά 60000 ΕΥΡΩ στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2009, στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2010 και στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2010. Δηλαδή στα Ταμεία του Δήμου έπρεπε να είχαν μπει 180000 ΕΥΡΩ, με τα οποία και θα λύνονταν μέρος από το οικονομικό πρόβλημα των απλήρωτων εργαζομένων στην Δημοτική Επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος δεν τα απαιτεί, ενώ η Επιχείρηση λειτουργεί δίχως άδεια, παρά τη σχετική αρνητική απόφαση της πλειοψηφίας της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ξέρεις εσύ πολλές επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς άδεια της Δημοτικής Αρχής; Εμένα μου καταγγέλλουν πως το Κεντρικό έτσι λειτουργεί. Γιατί όμως κρύβεται ο Δήμαρχος; ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως η παραπάνω δήλωση και οι καταγγελίες έχουν σχέση με τις προσωπικές σου σχέσεις με τον Δήμαρχο ή με μη ικανοποίηση απαιτήσεών σου απ’ αυτόν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ούτε στη μια περίπτωση συμβαίνει κάτι τέτοιο, ούτε στην άλλη. Επικαλούμαι την μαρτυρία του, δημόσια, γιατί δεν είναι του χαρακτήρα μου να βάζω προJποθέσεις σε οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας. Όταν μου ανέθεσε την Αντιδημαρχία, τήρησα με απόλυτη συνέπεια τόσο τις θεσμικές μου υποχρεώσεις, όσο και το προσωπικό μου «πιστεύω» στον χώρο της πολιτικής. Εξ άλλου και κατά την περίοδο της Αντιδημαρχίας μου είχα διαφωνήσει δημόσια σε θέματα του Δήμου μαζί του, χωρίς αυτό να επηρεάσει, τόσο τις συναδελφικές μας σχέσεις, όσο και τις προσωπικές.


6

ÔÉÔÁÍÇ

Ê ÊÁ ÁÈ ÈÅ Å

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ê ÊÕ ÕÑ ÑÉ ÉÁ ÁÊ ÊÇ Ç. .. .. .

ΜΙΚΡΗ ΑΘΗΝΑ Η ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Συνέχεια από τη σελίδα 1

Είμαι υπερβολικός; Μακάρι να ήμουν. Διάβολε δεν άφησαν ένα παλιό κτίριο. Δεν άφησαν λίγο χώμα. Μια χούφτα χώμα. Μπετόν, άσφαλτος, πλακοστρώσεις πάσης φύσεως; Γιατί γκρέμισαν το τετράγωνο των Πετσιναίων και έφτιαξαν αυτό το έκτρωμα; Είναι πλατεία αυτή επαρχιακής πόλης; Αλήθεια αν δεν ήταν το παλιό λιμάνι που θα άφηναν τα αυτοκίνητα; Γιατί γκρέμισαν το παλιό Γυμνάσιο και το έκαναν τόπο να σταυλίζουν τα … σιδερένια άλογα; Γιατί γκρέμισαν άλλα χαρακτηριστικά κτίρια και η Ηγουμενίτσα δεν έχει το δικό της χρώμα, τη δικής της προσωπικότητα; Άσε το δικαστικό μέγαρο. Άσε τα μοντέρνα κτίρια απέναντι από το λιμάνι. Γιατί ρε γαμώτο … Και οι κάτοικοι; Η ζωή των κατοίκων; Των παιδιών μας. Τί τους αφήνουμε, τί τους κληρονομούμε; Και γεννάται το ερώτημα γιατί φθάσαμε ως εδώ, ποιος, ποιοι το επέτρεψαν. Πού οφείλεται αυτή η κακοδαιμονία, αυτή η αρχιτεκτονική παραμόρφωση; Θαρρώ πως το κακό οφείλεται κυρίως στο τρίπτυχο «ρυμοτομικά σχέδια – όροι δόμησης – ΓΟΚ». Στα ρυμοτομικά σχέδια το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι

προβλέπουν τον ελάχιστο δυνατό δημόσιο υπαίθριο χώρο. Ο ιδιωτικός οικοδομήσιμος χώρος έχει συνθλίψει τον δημόσιο. Οι δρόμοι είναι στενοί. Δεν προβλέπουν πλατείες και πράσινο ή δεν αφήνουν εκεί που πρέπει.Οι ό ροι δόμησης είναι ανεπαρκείς και συ χνά εσφαλμένοι.Αλλά και ο ΓΟΚ α πό κοντά μειώνει τις αποστάσεις ε νός κτιρίου από την μεσοτοιχία και εκμηδένισε τους υπαίθριους χώρου ς. Τα επιτρεπόμενα ύψη δεν περιορίζονται από ειδικές διατάξεις αλλά καθορίζονται από τον ΓΟΚ, με αποτέλεσμα την πλήρη αλλοίωση της «ουρανογραμμής» μέχρι και επτά – οκτώ ορόφους. Ακόμη με τους περιβόητους ημιυπαίθριους χώρους μεγάλωσε τους κλειστούς χώρους κάθε κτιρίου και έτσι οδήγησε σε μια άμεση επαύξηση του συντελεστή δόμησης. Και αυτό έγινε αυθαίρετα. Και βέβαια αυξάνουν συνεχώς τον συντελεστή δόμησης μέχρι και 70%. Πού να μείνει τόπος για λίγα λουλούδια, για λίγες γλάστρες. Όσο για δέντρα ας το ξεχάσουμε. φθάσαμε στο σημείο οι δρόμοι να μοιάζουν απλοί φωταγωγοί και κανάλι αυτοκίνησης αποκλείοντας οποιαδήποτε κοινωνική λειτουργία. Για να δεις ουρανό πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι «όπως η κότα όταν πίνει νερό και λένε πως έτσι ευχαριστεί το Θεό». Δεν υπάρχει καμιά προσπάθεια για τη

δημόσια γη. Ο καθένας «αρπάζει όπου θέλει και κτίζει όπου θέλει, όπως θέλει». Και τα οικόπεδα όσο ακριβαίνουν στα παράλια στο περίγυρο προχωράνε αυθαίρετα προς τα δάση τα οποία βέβαια αποχαρακτηρίζουν έναντι αδράς αμοιβής ή πιο απλά ακόμη βάζουν φωτιά στα λεγόμενα «φιλέτα». Αποτέλεσμα των πυρκαγιών και της απογύμνωσης των βουνών είναι να πλημμυρίζουν με τις πρώτες μεγάλες βροχές. Και αφού δεν υπάρχουν ή καλύτερα δεν κάνουν έργα υποδομής, πλημμυρίζουν και ζητούν και παίρνουν αποζημίωση. Ένας άλλος σοβαρός λόγος της κακοδαιμονίας της κακής δόμησης ήταν η εσωτερική μετανάστευση. Το κράτος δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να την εμποδίσει. Έτσι προώθησε τρόπους παραγωγής φθηνής κατοικίας με τις πολυκατοικίες με αντιπαροχή και τα αυθαίρετα. Η κατάσταση χειροτέρευσε ακόμη με τους μετανάστες εξωτερικού και φυσικά με τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στην επαρχία. Κτίζονται αποκλειστικά φοιτητοπολυκατοικίες με διαμερίσματα κλουβιά. Υπεύθυνοι για όλα αυτά είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες και κυρίως το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ όμως το διοικούν πολιτικοί τεχνικοί με κύριο μέλημα «την ψήφο του λαού». Μεγάλο μερίδιο έχουν και οι μηχανικοί, το σινάφι στο

οποίο ανήκουν. Δυστυχώς έχουν ενδώσει. Έχουν γίνει έμποροι. Έπρεπε να αντιδράσουν. Και το έκαναν, δεν το κάνουν ή δεν επέμεναν. Και φυσικά οι καθηγητές των Πολυτεχνείων. Όχι δεν τα ισοπεδώνω όλα. Υπάρχουν και συνάδελφοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα μπορούσε το Τεχνικό Επιμελητήριο να «κάνει μέτωπο, να επιμείνει;» Ναι μπορούσε αλλά είναι στη μέση ο συνδικαλισμός. Και το περίεργο είναι ότι οι πρόεδροι και γραμματείς των συνδικάτων ανήκουν στις λεγόμενες δημοκρατικές δυνάμεις. Αλλά κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Ο συνδικαλισμός μεταξύ των κομμάτων είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Φαύλος κύκλος. Οπότε; Οπότε πότε θα βρεθεί κάποιος υπουργός «πουτσούλας» όπως έλεγε ο πατέρας μου να θεσπίσει όρους και περιορισμούς δόμησης στην κεντρική περιοχή κάθε πόλης, να μειώσει τον συντελεστή κάλυψης, να επιβάλλει το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης, να κάνει σωστή ρυμοτομία; Πότε; Δεν πρόκειται να βρεθεί. Είμαι απογοητευμένος. Όλοι νοιάζονται πότε και πώς θα «πιάσουν την καρέκλα». Να τους χαιρόμαστε. Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου

ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ Ένας δημοσιοJπαλληλικός κλάδος που καθημερινά βάλλεται από όλους και από όλα, είναι ο κλάδος των εφοριακών Υπαλλήλων. Κατηγορούνται, για διαφθορά, για μεροληψία, για εκβιασμούς και για πολλά άλλα αδικήματα που έχουν σχέση με το χρήμα. Ασφαλώς η αλήθεια δεν είναι ακριβώς έτσι. Η ισοπέδωση των πάντων είναι μεγάλο λάθος. Βέβαια όλοι οι εφοριακοί δεν είναι άγιοι ούτε αναμάρτητοι. Υπάρχουν κάποιοι, που δε σέβονται την αποστολή τους, υπάρχουν όμως και πολλοί, οι περισσότεροι που είναι αξιόλογοι, ευσυνείδητοι, έντιμοι, ευγενικοί και πολύ εξυπηρετικοί στους πολίτες, που τους επισκέπτονται. Φαινόμενα διαφθοράς δε λείπουν από κανένα κλάδο, το εάν στους εφοριακούς το ποσοστό είναι κάπως διογκωμένο, αυτό οφείλεται στο ότι οι Υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται καθημερινά μπροστά στον πειρασμό, παλεύουν με το σατανά και πρέπει να είναι υψηλής αντοχής για να τον νικήσουν. Είναι γεγονός ότι ο πολύς κόσμος τους βλέπει με κακό μάτι και στα νύχια στέκεται για να αρπαχτεί. Ασφαλώς αυτή η συμπεριφορά είναι, μπορεί να πει κανείς, κατ’ οικονομίαν, δικαιολογημένη. Τον βλέπει σα τον άνθρωπο που του βάζει το χέρι στις τσέπες για …να του αφαιρέσει το βαλάντιο. Εδώ έχω την άποψη ότι ο καλός Υπάλληλος πρέπει να έχει την ικανότητα να τον καταπρανει, να τον μαλακώνει και να του

δίνει του πολίτη να καταλάβει ότι δεν είναι εχθρός του ότι είναι συνάνθρωπό τους, που φροντίζει για το καλό του. Εκείνο, που δε δικαιολογούνταν και που συνέβαινε μπροστά από κάποια χρόνια και όταν κυβερνούσαν κάποιες κυβερνήσεις ανίκανες, ήταν τούτο: Οι εφοριακοί Υπάλληλοι κρατούσαν ένα τουπέ, όχι βέβαια όλοι, κάποιοι από αυτούς πολλών εκατοντάδων καρατίων, φερνόντουσαν με τον χειρότερο τρόπο στους πολίτες, στους πελάτες τους κατ’ επέκταση, τους έβλεπαν όλους σαν φοροφυγάδες, σαν φοροκλέφτες. Το ύφος τους βαρύ, σκληρό, απότομο και πικρόχολο. Είχαν τέτοια αλαζονεία και υπεροψία, που νόμιζαν ότι …έπιασαν τον ουρανό με τ’ άστρα. Απρεπέστατοι στη συμπεριφορά, αγενέστατοι και κάκιστοι. Επαναλαμβάνω, για να μη παρεξηγηθεί. Κάποιοι εφοριακοί όχι όλοι. Μπροστά όμως από κάμποσα χρόνια και ιδίως σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Η διαφθορά περιορίστηκε και η συμπεριφορά των Υπαλλήλων είναι ευγενική και ανθρώπινη.Οι εφοριακοί είναι εξυπηρετικοί και καλόψυχοι. Για του λόγου το αληθές θα σας αναφέρω, αναγνώστες μου, ένα περιστατικό που συνέβηκε την 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους. Την ημέρα αυτή κίνησα και πήγα στη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας για κάποια υπόθεσή μου. Μόλις κατέβηκα από το ασανσέρ συνάντησα μπροστά μου τον παλιό μου φίλο, τον έφορο, τον κ. Χαρίση. Με

ËÏÃÉÓÔÉÊÏ ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÉÉÙ ÙÁ ÁÍ ÍÍ ÍÇ ÇÓ Ó Ã ÃÅ ÅÙ ÙÑ Ñà Ã.. Ð ÐÅ ÅÔ ÔÓ ÓÇ ÇÓ Ó ËÏÃÉÓÔÇÓ ÔÇË: 6937478619 ÅÕÈÕÌÉÁ ÓÐÕÑ. ÓÉÌÏÕËÇ ÉÙÁÍÍÁ ÄÇÌ. ÊÁËËÇ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ ÔÇË: 6937478618 ÔÇË: 6947750087 - ËïãéóôéêÝò - Öïñïôå÷íéêÝò åñãáóßåò - ÏñãÜíùóç - Åðßâëåøç Ëïãéóôçñßùí - Ïéêïíïìïôå÷íéêÝò ÌåëÝôåò

Óôáäßïõ 7 ÉùÜííéíá Ôçë: 26510 30609

καλωσόρισε με ευγένεια και χάρη και μου έδειξε και το αρμόδιο Γραφείο για την υπόθεσή μου. Το Γραφείο αυτό ήταν το Γραφείο «Κώδικας βιβλίων και στοιχείων». Μέσα σε αυτό υπήρχαν, μια γυναίκα και δυο άντρες. Τους καλημέρισα ευγενικά και μου απάντησαν καλόκαρδα με το χαμόγελο στα χείλη και οι τρείς. Βλέποντας την ηλικία μου και τα άσπρα μου μαλλιά, μου πρόσφεραν καρέκλα να καθίσω, λέγοντας μου ότι σε λίγο θα σε εξυπηρετήσουμε. Πραγματικά, ύστερα από λίγο άρχισαν να συμπληρώσουν ένα έντυπο, που με αφορούσε, μου ζήτησαν να τους πω κάποια στοιχεία, και ενώ δεν πέρασαν ούτε 15 λεπτά, η υπόθεσή μου έχει τακτοποιηθεί. Με χάρη και με ευγένεια μου είπαν: «Κύριε Λέττα τώρα είστε έτοιμος να φύγετε! Τελειώσαμε!Αυτή η συμπεριφορά αυτών των Υπαλλήλων, αυτή η ευγένεια, αυτή η ανθρωπιά και αυτή η γρήγορη εξυπηρέτηση με άφησαν άναυδο. Αν ήμουν στο ίδιο Γραφείο μπροστά από 10 χρόνια, τέτοιες συμπεριφορές δεν θα μπορούσα ούτε να τις φανταστώ. Τότε, μου έδιναν ένα έντυπο και με ύφος αλαζονικό και βελιγκεκικό μου έλεγαν: «Πηγαίνετε έξω, συμπληρώστε το και μας το ξαναφέρνετε». Εάν δε, τολμούσα να τους πω ότι δεν ξέρω να το συμπληρώσω; Η λύση εύκολη και άμεση. Να φέρετε τον φοροτεχνικό σας. Ποτέ δε θα μου πρόσφεραν καρέκλα να καθίσω παρ’ όλα τα κάτασπρα μαλλιά μου. Το χειρότερο που θυμάμαι, ότι έπαθα στο διπλανό γραφείο ήταν και το εξής παράδοξο και παράλογο, από κάποιον κακομούτσουνο Προqστάμενο, ξανθό και ολιγότριχο. Αφού με κράτησε αρκετή ώρα ήρθε μπροστά στο γραφείο του και αφού ανακάτεψε αμίλητος και βλοσυρός κάποια χαρτιά,

μου είπε αδιάντροπα και αδίστακτα: «Κύριε θα πληρώσετε 20.000 δραχμές πρόστιμο»! Σε ερώτησή μου, «γιατί;» μου είπε πολύ φυσικά και αβίαστα: «Στείλαμε για την υπόθεσή σας fax στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και δε μας απάντησαν. Τώρα η ημερομηνία έληξε και πρέπει να πληρώσετε. Το τέτοιο φαινόμενο ακόμη, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Θέλησα να αντιδράσω. Όμως μια άλλη υπάλληλος, που ήταν από πίσω μου, ίσως ομοqδεάτισσά μου, μου ψιθύρισε: «Πληρώνετέ τα κ. Λέττα, διότι αυτός και κάποιοι άλλοι θέλουν να σας τυραννήσουν! Συμμορφώθηκα, πλήρωσα και έριξα πίσω μου 5 καλάθια μούντζες στον λεγόμενο και υποτιθέμενο Προqστάμενο.Αυτά συνέβαιναν τότε στις Εφορίες, από κάποιους ανεγκέφαλους κομματάρχες! Ήταν τότε που ο Νομάρχης Θεσπρωτίας, που επικαλείτο σκοπικά «σαγιονάρας» έδερνε Λυκειάρχη και χαστούκιζε Δήμαρχο! «Θου Κύριε φυλακή τω στόματί μου». «Βρε πώς άλλαξαν οι καιροί»! αναπολώντας αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες αναμνήσεις του κακού παρελθόντος, η ημέρα της 1ης Ιουλίου 2010, μέσα στο Γραφείο «Κώδικας βιβλίων και στοιχείων» με τις συμπεριφορές των τριών Υπαλλήλων που περιέγραψα πιο πάνω μου φάνηκε «Ανάσταση του Χριστού μας» Μακάρι έτσι να φέρνονται όλοι οι Υπάλληλοι της Εφορίας αλλά και των άλλων κλάδων προς τους πολίτες και να είναι σίγουροι ότι ο Λαός θα τους αγαπήσει και θα τους αξιολογήσει με άριστα. Ο γράφων το γραπτό αυτό, που έχει κάποια ηλικία και κάποια οικογενειακή και κοινωνική μόρφωση, τους συγχαίρει και τους εύχεται ολόψυχα καλή σταδιοδρομία. Βασίλειος Ηλ. Λέττας. Συνταξιούχος Δάσκαλος


7

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Η ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνέχεια απότη σελ. 1

ΠΕΤΡΟΣ & Π ΑΥΛ Ο Σ Μ ΜΑ ΑΚ ΚΡ ΡΙΙΔ ΔΗ ΗΣ Σ Ιονίου Πελάγους Νέο Λιμάνι Ηγουμενιτσας Τηλ.: 26650 22952, 26715, 22679, 26411 Fax.: 26650 22101 Κινητό: 6942 844 090 Email: minoanig@hol.gr Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου στα μαθήματα φυσική, χημεία, μαθηματικά. Τιμές προσιτές. Για επικοινωνία: 6973357289

Πωλείται ή ενοικιάζεται πολυτελής ξενώνας με τζακούζι, 15 δωματίων, χτισμένο σε 5 στρέμ. κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο, με φανταστική θέα (μπροστά σε ποτάμι), με πηγή, και άριστο κλίμα ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΠΑΡΡΗΣ ΤΗΛ: 6938405058 από 9:00 έως 20:00

ÐÙËÅÉÔÁÉ åðé÷åßñçóç ÔáâÝñíá - Åóôéáôüñéï

150 ô.ì. óôïí ¢ãéï Ãåþñãéï, áðÝíáíôé áðü ôçí Åêêëçóßá. Êáéíïýñãéïò åîïðëéóìüò, êïõæßíá, øçóôáñéÜ,

Åßìáóôå Ýíá áðü 9.300 êáôáóôÞìáôá óôçí Åõñþðç

ôñáðÝæéá, êáñÝêëåò.

ÂÝñìðçò Ðáíáãéþôçò

Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 2665025892, 6977738426

4ï ÷ëì Çã/ôóáò - Éùáííßíùí 2665-0-41116

καταβολής συνδρομής ύψους ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ολόκληρων ΕΥΡΩ (!) για έναν ολόκληρο χρόνο, σε μια τοπική εφημερίδα, με την οποία συνεργάζεται για είκοσι χρόνια. Γνωρίζω όμως πως οι εφημερίδες ΤΙΑΤΝΗ και ΤΟΛΜΗ, έχουν εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη Τράπεζα, πολλές φορές, δημοσιοποιώντας ετήσια οικονομικά της στοιχεία, ακόμη και με ολοσέλιδες καταχωρήσεις, χωρίς να απαιτήσει ούτε ένα ΕΥΡΩ ούτε μια ΔΡΑΧΜΗ!!! Η εφημερίδα θεώρησε και συνεχίζει να θεωρεί πως έχει δεοντολογική υποχρέωση να εξυπηρετεί τέτοια ιδρύματα κυρίως σε θέματα που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του Έλληνα και όχι μόνο, καταναλωτή στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Για τον λόγο αυτό και μόνο η νέα Διεύθυνση του Καταστήματος, οφείλει να είναι πιο προσεκτική . Ακόμη και στην περίπτωση που επεδίωξε να μειώσει τα έξοδα του καταστήματος, είχε χρέος να επικοινωνήσει με την εφημερίδα, έστω και τυπικά. Η ευγένεια, όταν μάλιστα έχεις την τιμή να εκπροσωπείς ένα κατάστημα τέτοιου βεληνεκούς Ιδρύματος, δεν βλάπτει. Μάλλον επιβάλλεται. Να είναι βέβαια η νέα Διεύθυνση του καταστήματος, πως η εφημερίδα θα συνέχιζε να στέλνεται σ’ αυτήν, χωρίς καμία επιβάρυνση. Λυπάμαι που φθάνω σ’ αυτήν την αναγκαία δημοσιοποίηση, αλλά το θεωρώ απαραίτητο, γιατί ελπίζω οι υπεύθυνοι της νέας Διεύθυνσης να αντιληφθούν το τραγικό τους λάθος και να επανορθώσουν. Όχι. Συγνώμη δεν θέλουμε Δεν έχουμε τέτοια πάθη. Μόνο κατανόηση και θάρρος παραδοχής σφάλματος. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα προσόντα, όσων καταλαμβάνουν τέτοιες θέσεις. Βέβαια η Διοίκηση της Τράπεζας πρέπει να είναι ενήμερη, για τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς στελεχών της. Σ.Σ. Το αντίτιμο της συνδρομής δυο μηνών, ήδη καταβλήθηκε στα ταχυδρομικά τέλη επιστροφής της εφημερίδας!!!


8

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ο ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ

Α ΑΥ ΥΣ ΣΤ ΤΗ ΗΡ ΡΟ ΟΣ Σ Κ ΚΡ ΡΙ ΙΤ ΤΗ ΗΣ Σ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Συνέχεια από τη σελίδα 1

εργάζεται για το μέλλον. Για τους τρείς χαρακτηρισμούς έδωσαν την άποψή τους ξεχωριστά. Συγκεκριμένα για τον χαρακτηρισμό ΘΕΤΙΚΗ βρέθηκαν 282 ψήφοι, για τον ΑΡΝΗΤΙΚΗ 403 και για τον ΑΔΙΑΦΟΡΗ 409. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και χρίζουν ιδιαίτερης και πολύ προσεκτικής ανάλυσης. Έτσι στη Δημοσκόπηση -Προηγείται ο χαρακτηρισμός ΑΔΙΑΦΟΡΗ με 409 ψήφους, ακολουθεί ο ΑΡΝΗΤΙΚΗ με 403 ψήφους και τελευταία ο ΘΕΤΙΚΗ με 282 ψήφους. -Σε σύνολο 1094 ψήφων ποσοστιαία προέκυψαν ΑΔΙΑΦΟΡΗ 37,40%, ΑΡΝΗΤΙΚΗ 36,85%, ΘΕΤΙΚΗ 25,75 %. -Κατά διατελέσαντα Βουλευτή σε αριθμό ψήφων προτιμήθηκαν ΜΠΕΖΑΣ (263) , Παπαδόπουλος (187), Κούρτης (118), Βεζδρεβάνης (113), Κατσούρας (98), ΚΑΝΕΝΑΣ (84) Τις περισσότερες ΘΕΤΙΚΕΣ ψήφους με τη σειρά εισέπραξαν: Παπαδόπουλος (93), ΚΑΝΕΝΑΣ (65), Κατσούρας (46), Μπέζας (28) Βεζδρεβάνης (17) Κούρτης (9) Οι παραπάνω αριθμοί σε ποσοστά είναι: Παπαδόπουλος (32,97%) ΚΑΝΕΝΑΣ (23,04%),

Κατσούρας (16,31), Μπέζας (9,92 %), Βεζδρεβάνης (6,02%) Κούρτης (3,19%) Τις περισσότερες ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ψήφους με τη σειρά εισέπραξαν: Μπέζας (152) Παπαδόπουλος (59), Κούρτης (49) Βεζδρεβάνης (38) Κατσούρας (21) ΚΑΝΕΝΑΣ (7). Οι παραπάνω αριθμοί σε ποσοστά είναι: Μπέζας (37,71%), Κούρτης (14,66%), Βεζδρεβάνης (14,18%) Παπαδόπουλος (8,55%), Κατσούρας (7,57%) , ΚΑΝΕΝΑΣ (2,93%). Για τον καθένα, λοιπόν, ξεχωριστά θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει τα εξής: -Οι Θεσπρωτοί είναι πολύ θυμωμένοι με τον πρώην Βουλευτή και πρώην Υφυπουργό Αντώνη Μπέζα. •Τον ψήφισαν 263 άτομα από τα 1094 σε σύνολο Βουλευτών 9. Δηλαδή ένας στους τέσσερις ασχολήθηκε μαζί του. •ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ γι’ αυτόν ψήφοι απ’ όσους έλαβε σε ποσοστά έφθασε μόλις το 10,65% αντίστοιχα οι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ έφθασαν το 57,79%, ενώ οι ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ το 31,56%. Δηλαδή εννιά στους δέκα του αρνήθηκαν την θετική ψήφο. -Φαίνεται πως η αρνητική στάση των Θεσπρωτών απέναντι του Μπέζα, παρέσυρε και όλους τους χρηματίσαντες βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Με μεγαλύτερο θύμα του τον Ηλία Βεζδρεβάνη,

ο οποίος αν και δεν υπήρξε ποτέ Κυβερνητικός Βουλευτής, μπορεί να εισέπραξε τις λιγότερες ΘΕΤΙΚΕΣ ψήφους, αλλά του έδωσαν την αρνητική 38 ψήφοι από τους 282 αρνητικές σε σύνολο 1094. Το ίδιο θύμα της διάθεσης κατά Μπέζα φαίνεται πως είναι και ο Θωμάς Κούρτης. -Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ψήφος που δόθηκε στον πρώην Βουλευτή και πρώην Υπουργό Αλέκο Παπαδόπουλο. Παρά το γεγονός πως έχει αρκετά χρόνια μεκριά από την πολιτική και περισσότερα από το Νομό (ήταν Βουλευτής και Β΄ Αθηνών), πήρε τις περισσότερες ΘΕΤΙΚΕΣ ψήφους και λίγες σχετικά ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ και ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ. Γεγονός που αποδεικνύει τις άριστες σχέσεις που διατηρεί, έστω και από μακριά – με τους συμπατριώτες του Θεσπρωτούς. -Τέλος με τον σημερινό Βουλευτή Χρήστο Κατσούρα ασχολήθηκαν συνολικά ενενήντα οκτώ άτομα, από τα οποία οι μισοί περίπου του έδωσαν ΘΕΤΙΚΗ ψήφο. Γεγονός που ερμηνεύεται πως βρίσκεται στο στάδιο της χαριστικής περιόδου ακόμη, με έμφαση όμως την εμπιστοσύνη του λαού. Στο χέρι του είναι να την κερδίσει για πάντα.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:

Áêïýóôå ôï ÑÜäéï Çãïõìåíßôóá æùíôáíÜ ìÝóù Internet

www.892.gr


9

ÔÉÔÁÍÇ

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΖΝΤΙΝΑΣ θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» του Ε.Π. «ΘΕΣ ΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 -2013». Με την ολοκλήρωσή του θα έ χουν συντηρηθεί και διασωθεί τρία σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτίας και θα παραδοθεί στο κοινό ένας ολοκληρωμένος επισκέψιμος αρχαι ολογικός χώρος. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των μνημείων και συντήρησης τοιχογραφιών στους ναούς Κοίμησης και Ταξιαρχών. Στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου θα γίνει αντικατάσταση στέγης. Θα δημιουργηθούν διαδρομές επισκεπτών. Ο χώρος και τα μνημεία θα σημανθούν. Θα κατασκευαστούν σημεία πληροφόρησης και προβολής, προσβάσιμα από Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τόσο στο χωριό όσο και σε σημείο από όπου θα υπάρχει άμεση οπτική επαφή με τον υπό ανάδειξη χώρο. Θα παρθούν μέτρα δημοσιότητας του χώρου και του έργου (έκδοση φυλλαδίου, δημοσιεύσεις κ.λ.π.). Μαζί με το παραπάνω έργο εντάΣυνέχεια από τη σελίδα 1

χθηκε και το «Αρχαιολογικό Πά ρκο Μεταβυζαντινού Μνημείου Κληματιάς» για τα οποία η Γ.Γ. Δήλωσε: «Με τα δυο έργα διαθέτουμε 1,6 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια για δράσεις που συμβάλουν στη διατήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου. Οι παρεμβάσεις θεωρούμε πως θα καταστήσουν τους χώρους ακόμη πιο επισκέψιμους, αλλά πρωτίστως θα συμβάλλουν στην διάσωση μνημείων. Τα μνημεία αυτά αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά σύνολα της Ηπείρου. Θα δώσουν δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές ,που βρίσκονται στη λεκάνη του ποταμού Καλαμά , η οποία επιπλέον παρουσιάζει και μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τα έργα για την ανάπτυξη των περιοχών τους ».

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ… "Το ΠΑΣΟΚ ξέρει να "μοιράζει" και να "μαζεύει". Να μοιράζει υποσχέσεις ανέφικτες. Και να μαζεύει "φόρους", να επιβάλει θυσίες μάταιες. Ξέρει να μοιράζει, ξέρει να μαζεύει, αλλά δεν ξέρει να παράγει", υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε: "Δε ν μπορεί να παράγει λύσει ς, δεν μπορεί να δείξει διέξοδο, δεν μπορεί να δημιουργήσει Ελπίδα. Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες. Κι όποιος κραυγάζει "λεφτά υπάρχουν", λίγο αργότερα κόβει τις συντάξεις των 700 ευρώ! Εμείς δείξαμε από την αρχή ένα διαφορετικό δρόμο. Και σήμερα τον παρουσιάσαμε και τον αναλύσαμε. Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να τον υιοθετήσει η κυβέρνηση. Θα τη στηρίζαμε, μάλιστα. Άλ λωστε της τον υποδείξαμε εξ αρχής.

Επιμέναμε συνεχώς. Και τη στηρίξαμε πριν κάνει τις ολέθριες επιλογές της με το Μνημόνιο. Αλλά στο αδιέξοδο που οδηγεί δεν θα ακολουθήσουμε. Άλλωστε το καταλαβαίνουν ήδη και πολλοί δικοί της, ότι πρόκειται για αδιέξοδο. Κάποιοι θα αμφισβητήσουν εκείνο ή το άλ λο σημείο του Σχεδίου μας. Τώρα, όμως, ο Ελληνικός λαός γνωρίζει ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι υπάρχει πολύ καλύτερος δρόμος… Ως οικονομολόγος μπορώ να συζητώ, όσο θέλετε, τις λεπτομέρειες εκείνου ή του άλλου σημείου. Αλλά ως πολιτικός οφείλω να χαράξω ένα δρόμο που βγάζει από το αδιέξοδο και να επιμείνω σε αυτόν. Κι αυτό ακριβώς κάνω. Αυτό ακριβώς θα συνεχίσω να κάνω. Αυτό είναι το χρέος μου προς τον Ελληνικό λαό. Κι αυτό ακριβώς έχει ανάγκη σήμερα -περισσότερο από κάθε άλλη φορά- ο Ελληνικός λαός."

ÊáèçãÞôñéá ÎÝíùí Ãëùóóþí, Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Éôáëßáò, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá ÉôáëéêÞò Ãëþóóáò óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ & Ëõêåßïõ üëùí ôùí åðéðÝäùí êáé óå ÖïéôçôÝò ôïõ Ô.Å.É Çãïõìåíßôóáò. Ôçë: 6945250591

ÐËÁÓÊÁÓÏÂÉÔÇÓ Ã. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÁ - ËÏÃÉÓÔÉÊÁ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÏÕËÅÓ ÐË. ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏÕ 11 ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ ÔÇË. 26650-25907


10

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Åãþ ëåýôåñïò èá åßìáé, áêüìá êáé áí ìå äÝóïõí ìå ÷ßëéåò áëõóßäåò.

ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΙ ΡΑΚΙΝΤΖΗ

ΣΙΩΠΩΝΤΑΣ ΕΚΘΕΤΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ Συνέχεια απότη σελ. 1

Γι’ αυτό και καλέσαμε ολόκληρο τον Θεσπρωτικό λαό, να σταθεί, μαζί μας, στο πλευρό του. Όμως τώρα, που οι καταγγελίες σε βάρος του, κυρίως εκείνες που αφορούν τις υποθέσεις SIE MENS και δομη μέ νω ν ομολόγων, εκείνος σιωπά. Αλλά αυτή η σιωπή, που, ασφαλώς δεν έχει σχέση με τον …χρυσό, δεν έχει μόνο σοβαρές πολιτικές αλλά και ποινικές, επιπτώσεις, σε βάρος του. Εκθέτει ανεπανόρθωτα και τον τόπο του, που σημαίνει όλους εμάς τους Θεσπρωτούς, τους συμπατριώτες του. Θα πρέπει ο πρώην Βουλευτής να λάβει σοβαρά υπόψη το γεγονός πως η Θεσπρωτία, έχει γίνει (πολιτικά) γνωστή γιατί έχει γεννήσει πολιτικούς, που μας κάνουν υπερήφανους. Εκείνοι οι πολιτικοί, με το έργο τους, την εργατικότητά τους, το ύφος και τον χαρακτήρα τους, τη συμπεριφορά τους και το πολιτικό τους ανάστημα, άφησαν σαν παρακαταθήκη (πολιτική) την ίδια τους την υστεροφημία. Στην ουσία δημιούργησαν δική τους σχολή, την Θεσπρωτική, της οποίας ο κάθε πολιτικός, πολύ θα ήθελε να γίνει μέλος της. Σ’ αυτή τη σχολή ο Μπέζας αρνήθηκε να ενταχθεί, για τους δικούς του λόγους και για τους οποίους δεν τον κρίνουμε, αφού είναι προσωπική του επιλογή. Όμως δεν μπορεί να αποποιηθεί την ιδιότητα του Θεσπρωτού πολιτικού, γι’ αυτό και οι συμπατριώτες του είναι θιγμένοι, για όσα, αυτές τις μέρες του καταμαρτυρούν. Να του θυμίσω πως τον Αλέκο Παπαδόπουλο τον επικαλούνται ακόμη και σήμερα και τον συζητούν,

ÌÏÍÉÌÇ ÕÐÏÌÍÇÓÇ ÐÑÏÓ ÁÉÑÅÔÏÕÓ ÊÁÉ ÌÇ ÁÑ×ÏÍÔÅÓ "Ôïí Üñ÷ïíôá ôñéþí äåß ìÝìíçóèáé: Ðñþôïí, áíèñþðùí Üñ÷åé. Äåýôåñïí, êáôÜ íüìïõò Üñ÷åé. Ôñßôïí, ïýê åóáåß Üñ÷åé."

ÁÃÁÈÙÍ Êáé ãéá ôçí õðüìíçóç Á.

ως τον ικανότερο, να χειριστεί και να διαχειριστεί το οικονομικό πρό βλημα της Χώρας. Τον Ηλία Βεζδρεβάνη, μετά από τόσα χρ όνια, οι Αχαιοί, πο λίτες, κόμματα και πο λιτικά στελέχη, τον μνημονεύ-

ουν με υπερηφά-

νεια, γιατί στον τόπο τους πέρασε ένα ς έντιμος, εργατικότατος, σώφρων και σοφός Θεσπρωτός πολιτικός και τον δείχνουν πάντα σαν παράδειγμα για μίμηση. Να γιατί ο Μπέζας δεν δικαιούται να σιωπά. Γιατί έτσι μειώνει το έργο των συναδέλφων του Θεσπρωτών πολιτικών και πληγώνει σοβαρά κάθε συναίσθημα του απλού Θεσπρωτού πολίτη.

ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ Ο ΠΙΤΟΥΛΗΣ Συνέχεια απότη σελ. 1

υπήρξε από τα δυναμικότερα στελέχη, «εκχωρώντας έτσι κάθε δικαίωμά του, που ασφαλώς δεν του είχε χαρίσει κανείς. Είναι δε ανεξήγητη η στάση του απέναντι του σημερινού Νομάρχη, τον οποίο θεωρεί και ως μοναδικό του εσωπαραταξικό αντίπαλο. Όμως έτσι, προκάλεσε την τύχη του. Αναγνώρισε έμμεσα, πλην σαφέστατα, την πολιτική υπεροχή του «αντιπάλου» του. Ο οποίος, έξυπνα, πολιτικά και εύστοχα διατηρεί ψύχραιμη στάση πολιτική απέναντί του. Φαίνεται πως ο Δήμαρχος δεν πείστηκε από κανέναν φίλο του πως το δικαίωμα να έχει φιλοδοξίες και να διεκδικεί την όποια υποψηφιότητα, την έχει ο καθένας. Και όχι μόνο ο ίδιος. Φαίνεται πως ο Δήμαρχος δεν πείστηκε από κανέναν φίλο του, πως την αξιολόγηση για οποιαδήποτε υποψηφιότητα δεν την κάνει ο έχων την πρόθεση να τη διεκδικήσει, αλλά θεσμοθετημένα όργανα του κόμματος. Πως η αξιολόγηση αυτή γίνεται με όσο το δυνατόν αντικειμενικότερα κριτήρια που στοχεύουν ουσιαστικά στο να κερδηθεί ο Δήμος ή οποιαδήποτε άλλη θέση. Πως η αξιολόγηση αυτή έχει να κάνει και με τη δική του υποψηφιότητα, παρ’ όλο που στο κόμμα προβλέπεται η εξ «ΟΦΙΤΣΙΟ» επιλογή του εν ενεργεία Δημάρχου, εκτός και αν διαπιστώνονται ενέργειες του που δεν εξασφαλίζουν τον παραπάνω στόχο.

Ο Δήμαρχος δεν έχει διευκρινίσει ακόμη τί συνέβη το τελευταίο διάστημα και ανακάλεσε προηγούμενες δηλώσεις και δεσμεύσεις του. Πριν λίγο καιρό είχε δηλώσει «στρατιώτης» της παράταξης και πως αν η επιλογή της ηγεσίας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για τη θέση του υποψηφίου Δημάρχου θα ήταν άλλη, εκτός της δικής του, θα παρέμενε «στρατιώτης» και σε καμιά περίπτωση δεν θα έπαιζε τον άχαρο ρόλο του αντάρτη. Τώρα δηλώνει «ανεξάρτητος» (από ποιους άραγε;) και συγχρόνως «χτυπάει» κάτω από τη μέση τον κατά φαντασία αντίπαλό του. Αλήθεια, αν τελικά και στην ηγεσία της Ν.Δ. βρεθούν κάποιοι να σκέφτονται κάπως ανεύθυνα και πάρουν αποφάσεις «εν θερμώ» σαν του λόγου του, τί λέει ο Δήμαρχος; Πώς θα διεκδικήσει η παράταξη τον Δήμο, που να τονίσω εδώ, τον κερδίζει για δεκαετίες, μόνο και μόνο γιατί τα τοπικά της στελέχη ήταν πάντα μονοιασμένα, με δύο υποψηφιότητες, ή και με μια, αλλά κατασπαρμένη; Πόσοι, πιστεύει ο Δήμαρχος, περισσεύουν από τον πολιτικό του Φορέα, που με τόσο πάθος και αγωνιστικότητα υπηρέτησε, για να προκαλέσει ο ίδιος μια τέτοια διάσπαση; Γιατί δεν κάνει σύγκριση τις δύο τελευταίες τετραετίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να θυμηθεί την ολέθρια για τον ίδιο, την παράταξη αλλά και για τον τόπο και τον θεσμό, παράλογη, ανεξήγητη, ανεύθυνη και με εμπάθειες, όπως αποδείχθηκε ενέργεια του τότε Βουλευτή, να μη στηρίζει την υποψηφιότητα που επέλεξε η ίδια του η παράταξη; Δεν είναι μακρινό το παρελθόν αυτό. Και θα έπρεπε ο Δήμαρχος να το είχε για οδηγό του. Ο Δήμαρχος, δυστυχώς για τον ίδιο, αλλά και για την παράταξη, διαπράττει και άλλο λάθος. Πιο σοβαρό και από την επιλογή του να δηλώσει ανεξάρτητος. Λάθος που δεν ταιριάζει, ούτε στον χαρακτήρα του, ούτε στον μέχρι τώρα πολιτικό του βίο. Επιτίθεται όχι τόσο έντιμα κατά του ομοqδεάτη του Νομάρχη και μάλιστα με επιχειρήματα που δεν πείθουν κανέναν. Σε αντίθεση με τον Νομάρχη, ο οποίος πολιτικά ώριμα και κοινωνικά ψύχραιμα, δεν τον παρακολουθεί και πάντα, όταν μιλάει γι’ αυτόν, τον χαρακτηρίζει συνεργάτη του και, με μεγάλη επιείκεια, του συμπεριφέρεται ευγενικά. Αλήθεια θεωρεί ο Δήμαρχος πως ο «αντίπαλός» του, είναι εξυπνότερός του; Για να πάψει δε να επαναλαμβάνει τις «καταγγελίες» του σε βάρος του Νομάρχη της μέχρι τώρα παράταξης του, ξέχωρα απ’ όλους τους άλλους συνάδελφούς του, στο θέμα του προγραμματισμού έργων για το Νομό, θα του πω τούτα: -Όλα τα έργα που έχουν γίνει στο Νομό, έστω και καθυστερημένα, προγραμματίστηκαν κυρίως με αυτόν τον τρόπο. -Είναι επιεικώς βλακεία το να μην συμφωνείς με κάποιον για προγραμματισμό έργων στον τόπο σου. -Όλα τα στελέχη του πολιτικού Φορέα στον οποίο ανήκει ο Δήμαρχος, διαφώνησαν με την άποψη του και κατήγγειλαν τις καταγγελίες του, είτε υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε τη Νομαρχιακή. -Ο «Καλλικράτης» προβλέπει ρητά – και αυτό όφειλε να το γνωρίζει ο Δήμαρχος, ή να μην το αποκρύπτει – πως όσα έργα των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα είναι σε εκκρεμότητα,


11

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ôç ëåõôåñéÜ Þ ôç óêëáâéÜ ôçí êïõâáëÜ ï êáèÝíáò ìÝóá ôïõ.

ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ Ο ΠΙΤΟΥΛΗΣ θα ρυθμιστούν από την Κεντρική Διοίκηση, δηλαδή από τα αρμόδια Υπουργεία. Άρα, δεν θα είναι φορτίο και αρνητική προίκα των νέων Δήμων ή των Περιφερειών, όπως άστοχα υποστηρίζει ο ίδιος. Γι’ αυτό και δεν πείθει κανέναν. Όμως στον Δήμαρχο θα πω και τούτα, όπως μου το επιτρέπει η ταπεινή μου ενασχόληση με τα κοινά και ιδιαίτερα οι αγώνες μου για την παράταξή μας, πάντα μαζί του, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου όσο μου το επιβάλει ο δεσμός της προσωπικής μου φιλίας, που μετράει πολλές δεκαετίες. (Θέλω να πιστεύω πως ο Θωμάς είναι (και) δικό μου πολιτικό παιδί). -Πέτυχε και κέρδισε την απόλυτη στήριξη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για δύο τετραετίες, χωρίς την οποία δεν θα ήταν ούτε Δήμαρχος, ούτε Πρόεδρος της ΤΕΔΚ. Άρα σε καμιά περίπτωση, δικαιούται να φορέσει τον μανδύα του αγνώμονα. -Οι κομματικές ηγεσίες έρχονται και παρέρχονται. Αλλά τα κόμματα και οι αγωνιστές της βάσης τους παραμένουν. Ο ίδιος ανδρώθηκε πολιτικά από ΜΑΚΙτης, στη συνέχεια ΟΝΝΕΔίτης και μετά ως υψηλόβαθμος ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ. Αυτή την ιδιότητα, δεν υποχρεούται για κανέναν λόγο και δεν δικαιούται, απέναντι των καλών του φίλων και συναγωνιστών, λίγων ή περισσότερων, δεν έχει σημασία, να την εκχωρήσει, για λογαριασμό κανενός Σαμαρά και καμιάς Ντόρας. Η παράταξη αυτή, με την ψυχή του αείμνηστου ευπατρίδη Ευάγγελου Αβέρωφ, ανήκει αποκλειστικά στους απλούς ψηφοφόρους της, που όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις προκλήσεις κάποιων χρυσοκαρεκλοκένταυρων κατ’ ευφημισμό «στελεχών» που τους ταπείνωναν και τους πλήγωναν, έγιναν ανυποχώρητοι οπαδοί – ιδεολόγοι. Ας μην το ξεχνά αυτό ο Δήμαρχος.

Εξ άλλου, μιας και αναφέρθηκα στον Ευάγγελο Αβέρωφ, καλά θα κάνει ο Δήμαρχος να θυμηθεί το σοφό του απόφθεγμα, σαν βλάχος που είναι και προέρχεται από κτηνοτροφική φάρα, «το αρνί έξω από τη στρούγκα το τρώει ο λύκος». Είναι μικρός ακόμη ο Δήμαρχος και έχει ακόμη λαμπρό μέλλον μπροστά του, για να θυσιαστεί σαν …αρνί. Θαρρώ πως δικαιούμαι να επιχειρήσω έστω και αυτή τη στιγμή, που πολλοί μπορούν να τη θεωρήσουν ύστατη, να τον καλέσω πάντα με

καλή διάθεση, να σταθεί όρθιος. Ο δρόμος απ’ όλους τους άλλους, για μια ομόθυμη και μονοιασμένη νέα διεκδίκηση του νέου καλλικρατικού Δήμου της Ηγουμενίτσας, είναι (ακόμη) ανοιχτός. Ας μην κλείσει την πόρτα, μόνος του, μένοντας απ’ έξω … μόνος του. Τουλάχιστον, αφού οι Βλάχοι διακρίνονται για την τάση να … εκμεταλλεύονται, ας εκμεταλλευτεί και την αγάπη μου και τη φιλία μου.

Α.

ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΩΝΕΣ;

ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Συνέχεια απότη σελ. 1

Περιφέρειας Ηπείρου κ. Μπάστα – Γεωργακοπούλου Δήμητρα, μας έβγαλε …κόκκινη κάρτα. Αυτήν την εξήγηση δίνουμε μετά το γεγονός

πως έπαψαν πια να μας έρχονται τα δελτία τύπου της Περιφέρειας, παρά το γεγονός ότι είμαστε το μεγαλύτερο ενημερωτικό και Ειδησεογραφικό Συγκρότημα του Νομού και όχι μόνο. Φαίνεται πως, είτε η ίδια, είτε κάποιοι «σοφοί» παρατρεχάμενοί της, δεν έχουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν ούτε την αλήθεια, ούτε την πραγματικότητα, ούτε ασφαλώς και την κριτική. Εκτός αν κάποιο από τα «φωτισμένα» αυτά «μυαλά» σκέφθηκε πως έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο, θα κατορθώσουν να μας… φιμώσουν. Γιατί, πιστεύουν, αφού απέτυχαν να μας «γονατίσουν» οικονομικά, με την παράνομη και βλακώδη κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης για το ΕΣΠΑ (γι’ αυτό, όταν υλοποιηθεί το πρόγραμμά τους, εκεί στις αίθουσες του Δικαστηρίου, θα γελάσει και το …παρδαλό κατσίκι) θα μας …φιμώσουν με άλλους τρόπους. Ξεχνούν φαίνεται πως είμαστε ένα Ευρωπαqκό Κράτος με Δημοκρατικό Πολίτευμα. Αντίθετα εμείς πιστεύουμε πως η μόνη που βγαίνει ζημιωμένη, από την υπόθεση, είναι η νέα Περιφερειάρχης, η οποία, παρά τις δύσκολες εποχές και το μικρό χρονικό διάστημα της θητείας της, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της να μη φανεί αγνώμων προς το Κόμμα που την επέλεξε και την τίμησε, δείχνει να έχει όρεξη για δουλειά. Αυτή η δουλειά όμως χρειάζεται και ανάδειξη. Άρα είναι βλακεία και ηλίθια σκέψη να απομονώσει από το σύστημα ενημέρωσης και προβολής του έργου, οποιαδήποτε ΜΜΕ, πολύ δε περισσότερο από τα πρώτα σε δύναμη, αναγνωσιμότητα, ακροαματικότητα και δημοφιλία. Μήπως είναι ώρα η πρώτη κυρία της Περιφέρειας να βάλει το χέρι της σφιχτά στα …μηνίγγια της και να σκεφθεί έξυπνα, πολιτικά και ψύχραιμα;

ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ά.... ΠΕΙΡΑ!!!!!!!!!

Θα την εξαγοράσω!! Συνέχεια απότη σελ. 1 πουν 3-4 χρόνια για να μπορέσω να κατοχυρώσω δικαίωμα σύνταξης… Και τι θα πει εξαγοράζω την στρατιωτική θητεία; Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό; Γιατί μπορώ και εξαγοράζω κάτι που υποχρεούμαι να κάνω για το εθνικό συμφέρον τηρώντας έναν νόμο του κράτους; Απλά

ÐÁÉÄÉÊÁ ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

ÌÁÓÉÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Åõáããåëéóôñßáò 2 Çãïõìåíßôóá Ôçë. 26650 25713

επειδή οι άντρες μένουν έξω από την παραγωγική διαδικασία για όσο διάστημα κάνουν τη θητεία τους ή επειδή η ύπαιθρος στερούνταν παλιότερα ανδρικών εργατικών χεριών από τις καλλιέργειες και την παραγωγική διαδικασία ; Ή αποτελεί αυτή η εξαγορά μια ακόμη διάταξη της εποχής της ανισότητας των δυο φύλων επιβεβαιώνοντας την μόνιμη σκέψη και φράση των ανδρικών μυαλών « μα τι λες τώρα; εμείς πάμε φαντάροι!!!» Σιγά τα ωά, αγόρια!! Γιατί εσείς μπορεί να πηγαίνετε στρατό αλλά η ιστορία έδειξε ότι πολλές φορές οι γυναίκες πήραν τα άρματα και τουφέκισαν εχθρούς από την Σουλιώτισσα μέχρι την γυναίκα της Πίνδου και την Αντίσταση. Και σε τελευταία ανάλυση μπορεί να πήγατε στρατό αλλά πήγατε και σε καιρό ειρήνης!! Μην τρελαθούμε κιόλας…. Κι αφού ήρθε αυτή η ρημάδα η ισότητα και εμείς οι χαζές γυναίκες τσιμπήσαμε σε αυτό το δόλωμα των συνδικαλιστών, που μας κατάστρεψαν ως κράτος, αρχίσαμε να δουλεύουμε και να κάνουμε ανδρικές εργασίες, και να γυναίκες οδηγοί νταλίκας και βυτιοφόρων, και γυναίκες ταξιτζήδες και γυναίκες χειριστές βαριών μηχανημάτων και γυναίκες πυροσβέ-

στες, αστυνομικίνες και μεγαλοδικηγόροι και γυναίκες πολιτικοί και να η ποσόστωση στα ψηφοδέλτια και να οι γυναίκες έξω από το σπίτι και να τα παιδιά στους δρόμους και όλα τα σχετικά παρατράγουδα.. Και ξανασκέφτομαι από την αρχή αφού οι άντρες μπορούν και εξαγοράζουν την στρατιωτική θητεία, τότε εμείς να εξαγοράσουμε την (τις) εγκυμοσύνη –ες , αφού με αυτές συμβάλλουμε στην αύξηση του πληθυσμού της χώρας (ανδρικού - γυναικείου πληθυσμού) και δημιουργούμε ανάχωμα στην γήρανση της χώρας, απέχουμε από την παραγωγική διαδικασία για κάποιο χρονικό διάστημα και σε τελευταία ανάλυση φέρνουμε στη ζωή ανθρώπους και δεν εκπαιδευόμαστε σε οπλισμό παρωχημένο και σε φανταστικές καταστάσεις, σε υποβρύχια που γέρνουν και δεν θα δουλέψουν ποτέ, σε στρατιωτικά και πολεμικά μουσεία αγκαλιά με ξανθιές περσόνες της ροζ γραμμής και τα σχετικά των τελευταίων ημερών… - Ναι, θα την εξαγοράσω!! Κι όποιος μου το αρνηθεί έγκυος να μείνει !!!! Ο ΑΠΕΙΡΟΚΑΛΟΣ Για την Μεταφορά Α


12

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ÌÉÊÑÅÓ ÁÃÃÅËÉÅÓ ÅNOIKIAZÏÍTAI Ενοικιάζεται διαμέρισμα τριάρι, στον 1ο όροφο με αυτόνομη θέρμανση, κοντά στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Ηγ/τσας, 75 τ.μ. σε λογική τιμή. ηλ: 2655024835 κιν: 6979147084 Ενοικιάζεται χώρος 125τ.μ. απέναντι απο το παλιό ΚΤΕΛ Κύπρου 12, 1ος όροφος, διαμπερές για επαγγελματική στέγη τηλ: 26650-23492 κιν: 6948898917 .Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης επί της οδού Κύπρου στο ύψος της εκκλησίας ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ αυτόνομη θέρμανση 33m2 στον 2ο όροφο κοντά στα ΤΕΙ. Πληρ. 6944390979 ÅíïéêéÜæïíôáé åðéðëùìÝíá äéáìåñßóìáôá äõÜñéá, ôñéÜñéá, óå öïéôÞôñéåò. Ïäïò Åèí. ÁíôéóôÜóåùò 131 (ðáñáëßá) ðëçóßïí ÔÅÉ. Ðëçñïöïñßåò: 2665022927, 6948898917

ÉÓÏÃÅÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ: êáôÜóôç ìá 65 ô.ì. åðß Êýðñïõ 35. Ôçë.: 2665022179 Êéí.: 6937132248 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: 200 ô.ì. ìå õðüãåéï óôçí Í. Óåëåýêåéá Ôçë.: 26640-23396, 26650-25262 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: åðéðëùìÝíåò

ãêáñóïíéÝñåò

óôï

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΡΟΥΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ (A.B.C.), ΖΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 12. (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 150 Þ 200 ô.ì., óôçí Å.Ï. Çã/ôóáò - Éùáííßíùí, ðëçóßïí ÄÅÇ,ìå ìåãÜëï PARKING Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 6972893602, 26650-24844 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ äéáìÝñéóìá 70 m2 ðßóù áðü ôçí ðáéäéêÞ ÷áñÜ óôçí ïäü Â. Çðåßñïõ êáôÜëëçëï ãéá öïéôçôÝò - åñãÝíçäåò. Ôçë.: 2665026048

êÝíôñï ôçò ðüëçò ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé bolier. Ôçë.: 26650-29529

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα

ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: åðß ôçò ÃñÜììïõ 125. Ôçë. 2664051129 & 2665026520

ιταλικής γλώσσας από απόφοιτη Πανεπιστημίου Ρώμης σε ενήλικες & παιδιά. Πληροφορίες 6938056129 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ïéêüðåäï 4 óôñ. åðÜíù óôçí ÅèíéêÞ Ïäü, 2ï ÷ëì. ôçëÝöùíï: 2665025806 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ôñéÜñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï, äßðëá óôï Ã. Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï. Ôçë.: 6938999977 2665026136

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá ôñéÜñé, 100 ô.ì. åðß ôçò ïäïý 49 Ìáñôýñùò, óôçí Çãïõìåíßôóá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 26650-27213

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφο κτίριο (υπόγειο 90τ.μ., κατάστημα 90, μεζονέτα 140 τ.μ.) με στέγη στο κέντρο των Φιλιατών, νέας κατάσκευής. τηλ. κιν: 6932813646

Ðùëείται 3αρι στο κέντρο της Ηγουμενίτσας,

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ êáôÜóôçìá 220 ô.ì. ðÜíù óôçí ÅèíéêÞ ïäü Çãïõìåíßôóá - ÉùÜííéíá, áíÜìåóá óôï LIDL êáé DIELLAS. Ôçë.: 6938613560 - 6938999977 2665026873

ìå äõíáôüôçôá äéáìüñöùóçò ãñáöåßïõ, óôçí Κ. Παλαμά. Ôçë.: 6932250937

ÄéáìÝñéóìá 3Üñé 90 ô.ì. óôç Í. Óåëåýêåéá. ÔçëÝöùíï: 2665026036

Πωλείται μεζονάτα πολυτελούς κατασκευής 135 τ.μ. στο Μαυρούδι. δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις.τηλ: 2665041744 κιν: 6942409774

ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÅÓ, åðéðëùìÝíåò, ìå èÝñìáíóç êáé ìðüéëåñ, óôçí Êüêëõæá. Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 2665023601 & 2976822301 ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÁ êáéíïýñãéá, ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé ìðüéëåñ. ÔçëÝöùíá: 2665026948, 6944843493 3Üñé, óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. ÄéáìðåñÝò, ìå áõôïíïìßá óôç èÝñìáíóç êáé ìðüéëåñ, ìåãÜëá ìðáëêüíéá êáé èÝá èÜëáóóá êáé âïõíü. ÔçëÝöùíá: 2665026948, 6944843493 4Üñé ìå ôæÜêé, ðÜñêéíã, èÝá óôç èÜëáóóá. ÐÜñïäïò 4çò Öåâñïõáñßïõ óôï Ãñáéêï÷þñé. Ôçë. 26650-71433 ÃÑÁÖÅÉÁ: 2 ãñáöåßá åðß ôç Êýðñïõ (14) 1ïò üñïöïò. ÔçëÝöùíï: 6977562740 ÄÕÁÑÉÁ, ÔÑÉÁÑÉÁ, ìå èÝá. ÔçëÝöùíï:. 6974734349 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ åðß ôçò ïäïý 28ç Ïêôùâñßïõ 21(Ýíáíôé ÉÅÊ). Ôçë. 2665026393, 6936486439 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé óôçí Çãïõìåíßôóá (êüêëõæá) ìå èÝá, áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé ãêáñÜæ. Ôçë.: 2665024407 êéí: 6936426887

Πωλείται Πιτσαρία στο κέντρο της Ηγουμενίτσας. τηλ: 6957202799 Πωλείται 2οροφη οικοδομή με υπόγειο στο Λαδοχώρι (κοντά στο Ξενοδοχείο Ήπειρος) Τηλ: 6945383234 Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου στο Καστρί Ηγουμενίτσας 1250 τ.μ. με απεριόριστη θέα στο Ιόνιο με συντελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 100 ευρώ το τ.μ. Τηλ: 6936460441-6936460442

Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 1400 ôåôáñã., ìå åîÞíôá ìÝôñá öÜôóá óôçí Å.Ï. Çã/ôóáò-Éùáííßíùí óôç èÝóç Ìáõñïýäé. ÔçëÝöùíá: 26650-22560, 6944 34 57 39 ÏÉÊÏÐÅÄÏ: åíôüò ïéêéóìïý Ìáõñïõäßïõ 300 ô.ì., 200 ì. áðü Å.Ï. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 6944737132 ÃÊÁÑÓÏÍÉÅÑÁ, 3åôßáò óôç ÃñÜììïõ óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë.:6932285097 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÖÏ ÌÐÉÆÏÕ - ÅÉÄÙÍ ÄÙÑÏÕ - ÄÅÑÌ.ÅÉÄÙÍ óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ ëüãù áíá÷þñçóçò. Ôçë:6932285097 ÉÓÏÃÅÉÏ 150 ô.ì. çìéôåëÝò óå ìïíïêáôïéêßá óôïí Áã. Ãåþñãéï ÐáñáðïôÜìïõ, óå êáëÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò: 2665092110 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ 3Üñé äéáìðåñÝò ìå èÝá óôç èÜëáóóá. Ïäüò Êïõãêßïõ ÊéÜöáò Çãïõìåíßôóá. Ôçë.: 6932090830, 2665026136 Mercedes êïìðñÝóïñ Å 200 (2000 ê.å.) áõôüìáôç ìå ðïëëÜ Ýîôñá óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. ÔçëÝöùíï: 69774196777

Ðùëïýíôáé 5 ãêáñóïíéÝñåò, ìå äõíáôüôçôá äéáìüñöùóçò åíéáßïõ ÷þñïõ (ãñáöåßïõ ê.ë.ð.), óôçí Ð. ÔóáëäÜñç. Óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ. Ôçë.: 69 36 61 3416

Πωλείται οροφοδιαμέρισμα σε 3ώροφη νέα οικοδομή, σε τιμή ευκαιρίας, με υπόγειο, χώρο στάθμευσης, τζάκι, ασανσέρ, στην περιοχή του κλειστού Γυμναστηρίου (κοντά στο ΚΤΕΛ). Τηλ: 00497112696941 Κινητό: 00491631625115

ÌÇ×ÁÍÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ: Ðùëïýíôáé ìåôá÷åéñéóìÝíåò ìç÷áíÝò áõôïêéíÞôùí (TOYOTA CARINA êáé CELICA). Ôçë: 6974760570

ÄéáìÝñéóìá: 3Üñé äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï åðß ôçò Êýðñïõ (ôÝñìá). Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá: 2665024194 - 27884 κιν.6972607472

Πωλούνται 2 οικόπεδα στη θέση Γρούζα στο Μαυρούδι. Εντός σχεδίου Μαυρουδίου. Τηλέφωνο 2665022356.

2Üñé ðïëõôåëåßáò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 131 - ÐëáôÜíéá 2ïò üñïöïò) ðëçñïöïñßåò: 26650 22927 ðñùß, 2665023492 áðüãåõìá.

Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 87,00 ô.ì. 5ïõ ïñüöïõ, óôçí ïäü Êýðñïõ 36, Ýíáíôé 1ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 2665022527, 6944281608

ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 3Üñé åðéðëùìÝíï ãéá öïéôÞôñéåò ðáñáëéáêü 500 ìÝôñá áðü ôá ÔÅÉ. Ôçë.:2665022927 - 2665023492

ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 1 óôñ. óôç Í. Óåëåýêåéá, åíôüò ó÷åäßïõ. ÔçëÝöùíï: 2665025806 ÐÙËÅÉÔÁÉ ×ùñÜöé ìå 220 äÝíôñá ìå ìáíôáñßíéá óôïí êÜìðï ôçò ÓáãéÜäáò & ïéêüðåäï 245 ô.ì. ìÝóá óôç ÓáãéÜäá. Ôçë.: 6973688044 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ óôçí ÐáñáìõèéÜ 1.650 ô.ì. åíôüò ó÷åäßïõ, ìå ðáëéÜ ðÝôñéíç åñåéðùìÝíç êáôïéêßá, ìå äÝíôñá, ðçãÜäé, ðáíïñáìéêÞ èÝá. Äå÷üìáóôå ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò. Ðëçñïöïñßåò: 6972713775 Êþóôáò Ïéêüðåäï 130 ìÝôñá, ïéêïäïìÞóéìï 80 ìÝôñá êÜôù 80 ìÝôñá ðÜíù, åíôüò ó÷åäßïõ ðüëåùò, ðßóù áðü ôï îåíïäï÷åßï EPIROS. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 210 9622696 ÎÕËÏÕÑÃÉÊÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ (ìç÷áíçìáôá), ðëÞñùò åîïðëéóìÝíï, óå Üñéóôç êáôÜóôáóç êáé ôéìÞ åõêáéñßáò. ôçëÝöùíï: 6974604557, 2665022225

ÏÉÊÏÐÅÄÏ 290 ô.ì. ïéêïäïìßóçìï óôçí 3ç Ð.Å. Ôçë: 2665025657

×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ, öñïíôéóôÞ ñéá, ãñáöåßï ê.ë.ð. ðëÞñùò åîïðëéó ìÝíïò 120 ô.ì. åðß ôçò Êýðñïõ 12, Ýíáíôé ðáëáéïý ÊÔÅË. ÐëçñïöïñßåòôéòðñùéíÝò þñåò: 266502292 Ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò: 2665023492

ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ 180 ô.ì. óôï äñüìï Çãïõìåíßôóá - Í. Óåëåýêåéá (ðñþçí ÖÅÃÁ). Ôçë.: 25540-41449 & 2665025166 ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ 250 ô.ì óôï 2ï ÷ëì. Çã/ôóáò Éùáííßíùí ôçë.: 26650-23464 êáé 24778 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÅðéðëùìÝíï 60 ôì óôïõò ÖéëëéÜôåò (ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò 19).ôçë 26640-23135 (âñáäõíÝò þñåò)

ÐÙËÅÉÔÁÉ ðïëõôåëÞ 4Üñé, 117 ô.ì. óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë.: 6945562755 & 6947807576

Πωλείται οικόπεδο 5 στρ στην Εθνικη Οδό Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων (Δράμεση) τηλ: 26650-23783 Πωλείται αγρόκτημα 2 στρ. στον κάμπο Δράμεσης τηλ: 26650-23783

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται στην Χρυσαυγή Παρ/θιάς επί της Εθνικής Οδού Παρ/θια –Γλυκής αγροτεμάχιο πέντε (4) στρέμματα με 32 ελαιόδεντρα και με ημιτελή τρίόροφη μεζονέτα 250 τ.μ. Τηλ: 6936460441

ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ/ÃÑÁÖÅÉÏ:Óýã÷ñïíï äéáìÝñéóìá 2Üñé Þ ãéá ÷ñÞóç ãñáöåßïõ 80 ô.ì. óôá ÐëáôÜíéá, ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 95, ìå êáôáðëçêôéêÞ èÝá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 6944573697 ÃÑÁÖÅÉÏ: ÅíïéêéÜæåôáé ãñáöåßï (70 ô.ì.) óôçí Ðëáôåßá Äçìáñ÷åßïõ, óôçí Çãïõìåíßôóá. ÔçëÝöùíï: 2665022382

ìåíßôóáò ìå ðëÞñçò åîïðëéóìü, ðëÞñåò äéáìüñöùóç. Ôçë: 6945029752, 2665024957 Ðùëïýíôáé 2.000 ô.ì. óôçí èÝóç "ÁÌÐÅËÉÁ" ìå öÜôóá óôïí äçìüóéï äñüìï ðñïò Í.Óåëåýêåéá. ðëçñïöïñßåò óôá ôçë. 2665024957 - 6945029752. ÌåóéôéêÜ Ãñáöåßá ÐÙËÅÉÔÁÉ ÓÔÁÂËÉÊÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ 208 ÔÌ. ÌÅ ÏÌÂÑÏÄÅÎÁÌÅÍÇ ×ÙÑÉÔÉÊÏÔÇÔÁÓ 50 ÊÕÂÉÊÙÍ, ÓÅ ÁÃÑÏÔÅÌÁ×ÉÏ 5800ÔÌ., ÓÔÏÍ ÎÇÑÏËÏÖÏ ÐÁÑÁÌÕÈÉÁÓ. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: 2666051038 & 6979147873

Ðùëåßôáé ìåæïíÝôá êïíôÜ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò, Ïäüò ÃñÜììïõ êáé Éùáííßíùí, óôïí 3ï üñïöï ìå ðëÞñç åîïðëéóìü êïõæßíáò. Ôçë: 2665023493 Êéí: 6974422781 Ðùëïýíôáé ìç÷áíÞìáôá ðáñáãùãÞò âéïìÜæáò ðÝëåôò, åíåñãåéáêÝò óüìðåò ìå ðÝëåôò Éôáëßáò, åíåñãåéáêÜ ôæÜêéá Éôáëßáò, ËÝâçôåò êáëïñéöÝñ ïéêéáêïß êáé åðáããåëìáôéêïß ìå êáõóüîõëá, âéïìÜæá ðÝëåôò ôçë. 6947226861 site:rougevertenergy.gr Ðùëåßôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá äéáìðåñÝò ìå èÝá, 80 ô.ì., ðÜñêéíãê, áðïèÞêç. Ïäüò Êïõãêßïõ - ÊéÜöáò. Ôçë: 2665026136 - 6938999977 Ðùëåßôáé åðé÷åßñçóç, óôåãíïêáèáñéóôÞñéï, óôçí Çãïõìåíßôóá, ëüãù óõíôáîéïäïôÞóåùò. Ôçë: 26650-2356125932, 6938406102 Ðùëåßôáé ÐïëõôåëÞò êáôïéêßá óôï êÝíôñï ôçò Çãïõ-

ÔÑÉÁÑÉ ìå ãêáñÜæ êáé áðïèÞêç óôá ÌðåæÝéêá. ÔçëÝöùíï: 6936166670

ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÖÅÊÏÐÔÅÉÏÕ (ìç÷áíÝò, ìýëïé, æõãáñéÝò, øõãåßï, ôáìåéáêÞ) Ðëçñïöïñßåò: 2665025130 - 6936594262 ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ óýã÷ñïíá êáé ðïëõôåëÞ óôï êÝíôñï ôçò Çãïõìåíßôóáò: ôçë: 2665025804 êéí.: 6932459601 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ðëÞñùò åîïðëéóìÝíç óå ðïëý êáëü ðüóôï êáé óå êáëÞ ôéìÞ. Ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò. ÔÇË: 6946376896 ÐÙËÅÉÔÁÉ ÏÉÊÏÐÅÄÏ 6 ÓÔÑÅÌÌÁÔÙÍ ÓÔÏ ÌÁÕÑÏÕÄÉ ÅÐÉ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÄÏÕ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 7Ï ×ËÌ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇË: 6976130079 Πωλείται οικοπεδο 70 στρεμμάτων σε ευκαιρίας.(οδός Αθηνά πίσω από το Ήπειρος) τηλ: 2665025657-

τιμή

Ðùëïýíôáé 2.000 ô.ì. óôçí èÝóç "ÁÌÐÅËÉÁ" ìå öÜôóá óôïí äçìüóéï äñüìï ðñïò Í.Óåëåýêåéá. ðëçñïöïñßåò óôá ôçë. 2665024957 - 6945029752 ΜåóéôéêÜ Ãñáöåßá Πωλείται οικόπεδο στο άνω Καρυώτη Παραμυθιάς 1950 τ.μ. εντός σχεδίου, ήσυχη περιοχή, θέα, ασφαλτόδρομος. Χωρίζεται σε τρία άρτια οικόπεδα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26510325720 (Πατσούρας Χαράλαμπος) 2665091488 (Σιώχος Γεώργιος)6 Πωλείται αυτοκίνητο επαγγέλματικό κλειστό (VAN) σε κλή κατάσταση. τηλ:6933369881Πωλούνται οικόπεδα οικοδομήσιμα στο Μαυρούδι. τηλ: 2665041867, κιν: 6977400065 PP

άρτια

και


13

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥˏΟΥ 2010

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε. ΧΡΥΣΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ

Από τον ΟΛΗΓ δόθηκε στη δημοσιότητα το παρακάτω του έγγραφο, το οποίο και καταχωρούμε, δίχως …σχόλια: Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) διαμορφώνεται ως εξής: 1.Σκάλκος Δημήτριος του Κων/νου, Νομικός, ως Πρόεδρος 2.Κιτσαντάς Θωμάς του Δημητρίου, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, ως Διευθύνων Σύμβουλος 3.Πανακούλιας Στέφανος του Αριστοτέλη, Δ/ντης ΚΕΚ Ηπείρου ΓΣΒΒΕ-Επιστημονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως μέλος 4.Μπαλαμπάνης Νικόλαος του Βασ., Ναυπηγός – Μηχ/γος Μηχ/ικός ΕΜΠ, ως μέλος 5.Νάτσης Κων/νος του Σταύρου, Εκπαιδευτικός, ως μέλος 6.Πάσχος Αλέξανδρος του Χρήστου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου , ως μέλος 7.Τζώρτζης Ευάγγελος του Σταύρου, Συντ. Τραπεζικός Υπάλληλος, Π. Δ/ντης Εμπορικής Τράπεζας, ως μέλος 8.Τσάτσας Χαρίλαος του Αποστόλου, μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Τμήματος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου , ως μέλος 9.Τακλάκογλου Παναγιώτης του Κων/νου, Φορτοεκ/τής, εκπρ. Ο.Φ.Ε., ως μέλος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΠΡΩΤΟ ΓΚΟΡΕΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Χρυσό Παγκόσμιο μετάλλιο

Κατέκτησε η αθλήτρια Γκορέζη Λυγερή Οι 4 αθλητές έκαναν εκπληκτική εμφάνιση στο παγκόσμιο με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας και μαζί με την προπονήτρια τους πού κοουτσάρισε τους αθλητές της Εθνικής Ελλάδος Γκορέζη –Ραπτοπούλου Αγγελική γύρισαν με 4 παγκόσμιες διακρίσεις. Συγχαρητήρια στους αθλητές και τους

PREVEZA CUP 2010 Ρεκόρ συμμετοχής αθλητών σημειώθηκε για το διεθνές τουρνουά τένις που θα διεξαχθεί στην Πρέβεζα από 11 – 18 Ιουλίου 2010 . Συγκεκριμένα δήλωσαν συμμετοχή 145 αγόρια και 130 κορίτσια ηλικίας έως 18 ετών από 26 χώρες. Το τουρνουά είναι βαθμολογούμενο για την παγκόσμια κατάταξη και έτσι εξηγείται η μεγάλη συμμετοχή. Στην Ελλάδα γίνονται δυο μόνο πρωταθλήματα της κατηγορίας αυτής, το ένα από αυτά γίνεται σταθερά στην Πρέβεζα. Ως γνωστό ο Πρόεδρος του ομίλου μας, Δημήτρης Παππάς είναι Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.), Πρόεδρος Επιτροπής Πρωταθλημάτων και Πρόεδρος της Ένωσης Β.Δ. Ελλάδος. Η διαδικασία των αγώνων είναι η ακόλουθη: 11 Ιουλίου – προκριματικοί για το κυρίως ταμπλό, αγόρια και κορίτσια 12 Ιουλίου – αρχίζουν οι αγώνες του κυρίως ταμπλό από 32 + 32 αθλητές Τα 22 ονόματα του κυρίως ταμπλό μπαίνουν βάσει της βαθμολογίας που έχουν στην παγκόσμια κατάταξη, 4 ονόματα με λευκή κάρτα και 6 από τα προκριματικά. Τις τελευταίες τρεις ημέρες καταρτίζεται και το ταμπλό των διπλών. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι με προπονητές , συνοδούς γονείς κλπ. θα σημειωθούν περισσότερες από 1100 διανυκτερεύσεις στην πόλη μας. Χώρες που θα εκπροσωπούνται στους αγώνες είναι : Αυστραλία. Αυστρία, Ισραήλ, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία, Ιταλία, Ουγγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Ρουμανία, Σουηδία, Γερμανία, Ρωσία, Κροατία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Ελβετία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Εκουαντόρ. Το Δ.Σ. του ομίλου καλεί όλους τους πολίτες του Νομού μας να παρακολουθήσουν τους αγώνες όπου η είσοδος είναι ελεύθερη. Χώρος διεξαγωγής των αγώνων - το Αθλητικό

παγκόσμιο

προπονητές τους Γκορέζη Παναγιώτη , κατέκτησε ο αθλητής Γκορέζης Δημήτριος.

Χάλκινο παγκόσμιο μεταλλιο 3η θέση στον κόσμο κατέκτησε η αθλήτρια Γραβάνη Αθηνά.

4η θέση στο παγκόσμιο κατέκτησε ο αθλητής Σκέυης ΘεμιστοΓκορέζη-Ραπτοπούλου Αγγελική και

κλής

5η θέση στο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ http://folk.myth espro.gr Ôï äéêü ìïõ ÷Üñéóìá... κáèïäçãçôÞò äéêüò óáò.

Ìåëëïíôïëüãïò ×ñõóÜíèç Çãïõìåíßôóá Ôçë: 6972222807

Βαζδέκη Συμεών.


14

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Συνταγές Γεμιστά ρολάκια κιμά Συστατικά •1 κιλό κιμά (ανάμικτο μοσχαρίσιο και χοιρινό) •1 μεγάλο κρεμμύδι •3 μέτριες σκελίδες σκόρδο λειωμένο •1 ματσάκι μαqντανό •2 αυγά •2 φρυγανιές ή αντίστοιχο ψωμί - εγώ βάζω 4 σουηδικά παξιμαδάκια ολικής άλεσης •1 1/2 (κοφτό) κουταλάκι αλάτι, πιπέρι •80 ml άσπρο κρασί κι ακόμα : •2 αυγά για το πανάρισμα •μερικά σουηδικά παξιμαδάκια ολικής άλεσης •τυρί ρεγκάτο ή γραβιέρα •ζαμπόν (κομμάτι ή φέτες) ή λουκανικάκια Φρανκφούρτης Οδηγίες 1.Τρίβουμε τα παξιμαδάκια στο cutter. Χτυπάμε το κρεμμύδι με το μαqντανό και τα αυγά (στο cutter πάλι - τι βολικό πράμα!) και ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά μαζί. 2.Κόβουμε το τυρί σε μπαστουνάκια. 3.Βράζουμε τα λουκανικάκια και τα κόβουμε κατά μήκος ή κόβουμε το ζαμπόν σε λωρίδες. 4.Χτυπάμε σε μπολ τα αυγά με νερό για το πανάρισμα. 5.Χτυπάμε (πάντα στο cutter) τα παξιμαδάκια, να σπάσουν σε κόκκους, αλλά να μη γίνουν σκόνη, και βάζουμε το τρίμμα σε πλατειά πιατέλα.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΥΑΡΙΑ Πολυτελούς κατασκευής επί της όδού Αγαθ. Κωνσταντινίδη Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651079791 & 6984240424

6.Παίρνουμε ένα κομμάτι από το μίγμα του κιμά, το ζυμώνουμε λίγο, το πλαταίνουμε, βάζουμε επάνω του από ένα κομμάτι τυρί και λουκανικάκι (η καλύτερη εκδοχή είναι να τυλίξουμε το τυρί σε λωρίδα από φέτα ζαμπόν) και το κλείνουμε, προσέχοντας να καλυφτεί καλά από τον κιμά η γέμιση. Συνεχίζουμε με τα επόμενα ρολάκια μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. 7.Παίρνουμε ένα ρολάκι, το βουτάμε στο αυγό, το χαqδεύουμε γύρω-γύρω να λειανθεί όμορφα, να φύγει το περιττό αυγό και να μείνει απλώς υγρό το ρολάκι και το απιθώνουμε στην πιατέλα με το τρίμμα. Συνεχίζουμε με το επόμενο ρολάκι -μέχρι να υπάρχουν αρκετά στην πιατέλα. Τότε και μόνο τότε ρολάρουμε ένα -ένα τα ρολάκια πάνω στη φρυγανιά, τινάζουμε όση φρυγανιά δεν έχει κολλήσει και βάζουμε τα ρολάκια στην άκρη. 8.Τηγανίζουμε σε πολύ λάδι (να κολυμπούν, για να μη χαλάσει η φόρμα τους - αχ, η οικολογική μου συνείδηση μού βαλε τις φωνές τώρα...) σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν.

Καραμελωμένη κρέμα κανέλας με λεμόνι Συστατικά •2 φλ. κρέμα γάλακτος •1 ξύλο κανέλας •1/4 κ.γλ. μοσχοκάρυδο •2 κ.γλ. ξύσμα λεμονιού •6 μεγάλους κρόκους •1/3 φλ. ζάχαρη •6 κ.σ. καστανή ζάχαρη για το καραμέλωμα Οδηγίες

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΥΑΡΙΑ Πολυτελούς κατασκευής επί της όδού Αγαθ. Κωνσταντινίδη (Σεισμόπληκτα). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651079791

1.Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τη κρέμα γάλακτος, τη κανέλα, το μοσχοκάρυδο και το ξύσμα και αφήνουμε να πάρει μια βράση 2.Το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου και αφαιρούμε τη κανέλα 3.Σε ένα μπόλ χτυπάμε τους κρόκους μέχρι να γίνουν κρέμα και προσθέτουμε τη ζάχαρη συνεχίζοντας το ανακάτεμα 4.Προσθέτουμε λίγη λίγη τη κρέμα στους κρόκους ανακατεύοντας 5.Μοιράζουμε το μείγμα σε 6 πυρίμαχα φαρδιά μπολάκια 6.Τοποθετούμε τα μπολάκια σε ταψί με βραστό νερό (μπεν μαρι) και τα ψήνουμε για 40-45 λεπτα 7.Τα αφηνουμε να κρυωσουν και τα διατηρούμε στο ψυγείο 8.Οταν είναι να τα σερβίρουμε τα πασπαλίζουμε με την καστανή ζάχαρη και τα καίμε με φλογιστρο ή τα τοποθετούμε στο γκριλ μέχρι να καραμελώσουν

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Δ/ΝΣΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑΣ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΩΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ, ΚΙΘΑΡΑΣ, ΠΙΑΝΟΥ, ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Τηλ: 2665029073 & 6946314594 e-mail:pilidisg@yahoo.com


15

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ένα είναι το δίλημμα: Θα αφήσουμε το σύστημα να καταρρεύσει με κίνδυνο τα παιδιά μας να μην πάρουν ποτέ σύνταξη ή θα πάρουμε τώρα τις γενναίες αποφάσεις που συμφέρουν μακροπρόθεσμα την κοινωνία, την πατρίδα, την Ελλάδα, ιδιαίτερα τις επόμενες γενιές και τους πιο αδύναμους; Προσωπικά, δεν έχω τέτοιο δίλημμα. 1. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι αν θα λάβουμε αποφάσεις που επιτείνουν την αδράνεια, την ατολμία και συντηρούν ένα σύστημα καταδικασμένο ή, αν θα σταθμίσουμε όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το συμφέρον αυτών που δεν έχουν ακόμη δικαίωμα ψήφου, ή και αυτών που δεν έχουν ακόμη καν γεννηθεί. 2. Προσωπικά, δεν έχω τέτοιο δίλημμα. Και η βούληση αυτής της Κυβέρνησης είναι να μην αντιμετωπίσουν ποτέ οι μελλοντικές γενιές τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης σημερινής φυγομαχίας, να μην αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο ακόμη και να στερηθούν το βασικό δικαίωμα της σύνταξης. Αναρωτιέμαι, πώς μπορεί σήμερα κάποιος να εθελοτυφλεί, μπροστά στο ενδεχόμενο να μην μπορούν αύριο να πληρωθούν συντάξεις, μπροστά στο ενδεχόμενο τα παιδιά μας να πρέπει να δουλέψουν χωρίς να πάρουν ποτέ σύνταξη; Αναρωτιέμαι, πώς μπορεί κανείς να υποστηρίζει ότι πρέπει να αφήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα να καταρρεύσει; Γιατί αυτό είναι το δίλημμα. Κανένα άλλο. Τελειώνουμε οριστικά με το πελατειακό κράτος που λίγο έλλειψε να αποτελειώσει την Ελλάδα. Αυτό το πελατειακό κράτος έθεσε σε κίνδυνο και το ασφαλιστικό σύστημα. Η Ν.Δ., που δείχνει ότι δεν έχει μετανιώσει για τίποτα ας αποφασίσει: θα υπερασπίζεται εξαφανισμένους και μοιραίους για τη χώρα πρώην Πρωθυπουργούς ή θα φανεί χρήσιμη για τον τόπο και τους πολίτες; 1. Η προσπάθεια που καταβάλλει αυτή την περίοδο η πατρίδα μας, να εξέλθει από την κρίση και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αφορά πρώτα απ' όλα στους νέους, στις επόμενες γενιές. Διορθώνουμε τα κακώς κείμενα που δεν δικαιούμαστε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Ζούμε το τέλος του πελατειακού κράτους. Αυτή η Κυβέρνηση θα το αποτελειώσει το πελατειακό κράτος, που λίγο έλλειψε να αποτελειώσει την ίδια τη χώρα. Αυτό το πελατειακό κράτος, είναι που έθεσε σε κίνδυνο το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι αυτό, που μας εμπόδισε να λάβουμε σωστές και δίκαιες αποφάσεις, τότε που έπρεπε. 2. Είναι το πελατειακό κράτος, που γνωρίσαμε στην πιο ακραία εκδοχή του τα τελευταία χρόνια, που μας οδήγησε στις πρακτικές των ομολόγων, που τίναξαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία στον αέρα. Που οδήγησε στην απίστευτη λεηλασία του Δημόσιου Ταμείου, μέσω ενός οργίου πελατειακών διορισμών, με αποκορύφωμα, τα θλιβερά φαινόμενα που αποκαλύφτηκαν με την υπόθεση «ΑΓΡΟΓΗ». Αλλά ακόμη πιο θλιβερό και επικίνδυνο, ότι η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας παρείχε και συνεχίζει να παρέχει πλήρη κάλυψη στα φαινόμενα αυτά. Ούτε μισή λέξη καταδίκης. Η ΝΔ δεν μετανιώνει! Για αυτό έφτασε στο αδιανόητο σημείο να καταψηφίσει τον πρώτο νόμο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, την καθολική εφαρμογή του ΑΣΕΠ, που βάζει οριστικό και αμετάκλητο τέλος σε κάθε πελατειακή πρόσληψη στο Δημόσιο. 3. Το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μετανιώσει για τίποτα, μας το απέδειξε και πάλι. Ο Αρχηγός της, συνεχίζει να αρνείται την πραγματικότητα, αγνοεί ότι δεν είμαστε εμείς, αλλά η Νέα Δημοκρατία που διόγκωσε το έλλειμμα - και αυτό πιστοποιήθηκε από την ίδια την Ευρωπαqκή Επιτροπή που, δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία, το εκτίμησε ακόμα υψηλότερα απ’ ότι και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ας εφάρμοζαν, λοιπόν, 5,5 χρόνια, αυτά που σήμερα δήθεν προτείνουν, για να μην είχαμε επιτηρήσεις, για να μην είχαμε Μνημόνια Το βασικό διακύβευμα σήμερα είναι να αλλάξουμε τόσο ριζικά την Ελλάδα, ώστε να μην χρειαστούμε ποτέ πια Μνημόνια, να μην κινδυνεύσουμε ποτέ πια με χρεοκοπία. Αυτό είναι το πατριωτικό καθήκον, αυτή είναι η λαqκή επιταγή. Αποφασίστε, αν υπάρχετε για να προστατεύετε εξαφανισμένους και μοιραίους για τη χώρα Πρωθυπουργούς, ή αν υπάρχετε για να είστε πράγματι χρήσιμοι για τον τόπο. Για εμάς, τώρα είναι η ώρα της μεγάλης αλλαγής. Αν κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι, αν κάποιοι δεν λένε να βγάλουν τις παρωπίδες τους και να καταλάβουν ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο έτσι, η σημερινή Κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη όλα αυτά να τα αλλάξει. Και τα αλλάζει. Πληρώνουμε σήμερα το κόστος των πελατειακών προνομίων που εξασφάλιζαν για δεκαετίες κάποιοι. 1. Στο ασφαλιστικό, για δεκαετίες, κάποιοι εξασφάλιζαν προνόμια, το κόστος των οποίων αναγκαζόταν να χρηματοδοτεί συνεχώς το κράτος, ο φορολογούμενος, με αποτέλεσμα μάλιστα να μην μένει τίποτα για τους νέους εργαζόμενους. 2. Προχωράμε σήμερα σε μια μεγάλη αλλαγή. Γιατί φτάσαμε σε μια πραγματική μαύρη τρύπα, χωρίς τέλος. Και δεν είναι μόνο η αύξηση του προσδόκιμου ζωής ή η γήρανση του πληθυσμού, που επιβάλλουν τη στροφή σε ένα βιώσιμο σύστημα… -Είναι οι πελατειακές αποφάσεις που επί δεκαετίες

έπαιρναν, ναι, όλες οι κυβερνήσεις, με αποκορύφωμα, όμως, όλα όσα έγιναν την περασμένη εξαετία. -Είναι η ένταξη των Ταμείων των ΔΕΚΟ στο ΙΚΑ, με εξωφρενικά μεγάλες συντάξεις, χωρίς όμως να έχουν ποτέ κατατεθεί οι αντίστοιχοι πόροι, χωρίς δηλαδή να έχουν ποτέ πληρωθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. -Είναι οι χαριστικές πράξεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες, σε εποχή παχιών αγελάδων, προκειμένου να μην πληρώσουν δισεκατομμύρια σε εισφορές. -Είναι οι εγκληματικές εθελούσιες έξοδοι, όπου η διαπραγμάτευση κατέληγε στην αναγνώριση πολλών πλασματικών ετών εργασίας, για τα οποία επίσης δεν είχε πληρωθεί ούτε ένα ευρώ εισφορών στα Ταμεία. Κορυφαία παραδείγματα, αυτά της Ολυμπιακής, αλλά και του ΟΤΕ, όπου η Πολιτεία χάρισε το δικαίωμα στη σύνταξη σε εργαζόμενους με 12 ή και 15 χρόνια εργασίας. -Ήταν οι ρυθμίσεις που επέτρεπαν σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων να συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 40 ή των 45 ετών, με ελάχιστα χρόνια εργασίας, και το κράτος να καλείται τελικά να χρηματοδοτεί τις συντάξεις τους για 40 ή και για 50 χρόνια, σε βάρος των άλλων. -Είναι το θέμα της εισφοροδιαφυγής, που δημιουργήθηκε ως ένας φαύλος κύκλος, διότι δεν υπήρχε αξιοπιστία στην Πολιτεία. 3. Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν. Δίχως τη σημερινή μας παρέμβαση, η δαπάνη για τις συντάξεις από το 13,5%, σε δεκαετίες, μαζί με τις επικουρικές, θα έφτανε στο 26% του ΑΕΠ. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το σύνολο της οικονομίας θα τιναζόταν στον αέρα. Σημαίνει ότι θα δουλεύαμε για να πληρώσουμε τις συντάξεις και τίποτα άλλο. Δεσμευόμαστε, όταν η οικονομία σταθεί στα πόδια της και μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης, να βελτιώσουμε τις συντάξεις. Το προβλέπουμε και ρητά στο νομοσχέδιο αυτό. 1. Λαμβάνουμε αποφάσεις δύσκολες, πολλές από τις οποίες πονάνε. Αλλά είναι αποφάσεις που έχουν ως βάση αυτές τις αρχές: αλληλεγγύη, βιωσιμότητα, κοινωνική δικαιοσύνη. Ήδη, με την παρέμβασή μας, εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα. Στο μέλλον, αυτό το σύστημα θα είναι βιώσιμο. Ακόμη και μέσα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα, την σιγουριά και ασφάλεια για τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο. 2. Στόχος μας, παρά τις δύσκολες αποφάσεις που είμαστε αναγκασμένοι σήμερα να πάρουμε, για να σώσουμε όχι μόνο την οικονομία μας, αλλά και το ασφαλιστικό σύστημα, είναι όταν η οικονομία μας σταθεί στα πόδια της, όταν μπούμε πάλι σε ρυθμούς ανάπτυξης, θα μπορέσουμε - και δεσμευόμαστε γι' αυτό - να βελτιώσουμε τις συντάξεις, θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους εργαζόμενους, στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους. Γι' αυτό και ρητά προβλέπουμε ότι, για παράδειγμα, το επίδομα των 800 ευρώ θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, στο βαθμό που τα οικονομικά της χώρας θα το επιτρέψουν. Εγγυώμαι λοιπόν προσωπικά ότι, όταν η οικονομία μας σταθεί στα πόδια της, όταν ξεπεράσουμε την κρίση, αυτό θα γίνει. Αλλάζουμε προς το καλύτερο, προς το δικαιότερο, προς το λογικότερο τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται οι συντάξεις στη χώρα. Αλλάζουμε οριστικά, προς το καλύτερο, προς το δικαιότερο, προς το λογικότερο, τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται οι συντάξεις στη χώρα. -Εξασφαλίστηκε η βασική σύνταξη -Αναγνωρίζεται το δικαίωμα εξαγοράς - με πολύ μικρά ποσά - χρόνου ασφάλισης -Αποφύγαμε μέσα σε περίοδο τεράστιας κρίσης περικοπές σε συντάξεις χηρείας, αλλά και στο σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων άγαμων θυγατέρων, -Πάμε σε ένα αναδιανεμητικό σύστημα, που δεν θίγει καθόλου τους χαμηλοσυνταξιούχους και κλείνει ουσιαστικά την ψαλίδα μεταξύ πολύ μεγάλων και πολύ μικρών συντάξεων, σε όφελος εκείνων των συμπολιτών μας με τις μικρότερες συντάξεις. Αποκαθιστά την ανισότητα στο εισόδημα και τη σύνταξη. Τελειώνουμε με τις αδικίες που οδήγησαν άλλους σε παχυλές συντάξεις και άλλους σε συντάξεις πείνας. Φροντίζουμε να διευκολύνουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης από το κράτος και το ασφαλιστικό σύστημα. -Για τους περιστασιακά απασχολούμενους, για παράδειγμα, το κατ’ οίκον προσωπικό, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πληρωμή τους, με το εργόσημο, δηλαδή μια επιταγή, η οποία ενσωματώνει τόσο την αμοιβή του εργαζόμενου, όσο και τις εισφορές για την ασφάλισή του. -Όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως θα απολαμβάνουν καλύτερες, πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αφού δημιουρ-

γείται ενιαίος φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και διαχωρίζονται οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες συντάξεων στα Ταμεία. Παύει να υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στο Ιατρικό Κέντρο του ΕΣΥ και του ΙΚΑ. -Εξασφαλίζεται επίσης η ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελματιών, όταν για κάποιο λόγο διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επιτυγχάνουμε έτσι την εφαρμογή της αρχής: κανένας πολίτης χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη. -Δίνουμε λύση στο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, που χάνουν τη δουλειά τους σε μεγάλη ηλικία, και ειδικότερα όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τις προJποθέσεις των απαιτούμενων ενσήμων συνταξιοδότησης. Προβλέπουμε την δυνατότητα αυτασφάλισης έως την συνταξιοδότησή τους, με υποχρεωτική συμμετοχή των εργοδοτών κατά 50% έως και 80%, και με το υπόλοιπο να καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ. -Διαδοχική ασφάλιση: Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να αποκαθίσταται πλήρως πια η αδικία, που οδηγούσε έναν ασφαλισμένο μέχρι και σε 30% απώλειες από τη σύνταξή του, αν άλλαζε κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου φορέα ασφάλισης. Όχι μόνο δεν θίγουμε εργασιακά τους νέους κάτω των 25 ετών, αλλά τους διευκολύνουμε να βρουν δουλειές με συγκεκριμένα μέτρα. 1. Επειδή πολύς λόγος έχει γίνει για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, κάτω των 25 ετών, ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Θίγονται ή ωφελούνται από τις ρυθμίσεις που εισάγουμε; Και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολλές οι ελληνικές οικογένειες, που έχουν παιδιά 25 και 30 χρονών, τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα στην αγορά εργασίας. 2. Λοιπόν, οι νέοι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ από το σημερινό μισθό του νέο-εισερχόμενου, αφού αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ να καλύπτει τη διαφορά. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μόνο μείωση του κόστους εργασίας για τον εργοδότη - και αυτό θα είναι κίνητρο για την πρόσληψη νέων ανέργων. Κατά συνέπεια, οι νέοι όχι μόνο δεν θίγονται, διότι δεν αλλάζει σε τίποτε αυτό που εισπράττουν κάθε μήνα στην τσέπη τους, αντιθέτως, αυξάνεται ουσιαστικά η δυνατότητά τους να βρουν δουλειά, σε ώρα κρίσης. Και αυτό, κάποιοι είχαν το θράσος να το παρουσιάσουν ως καταστροφή, ενώ είναι ένα γνήσιο προοδευτικό μέτρο κοινωνικής συνοχής. Να είναι σίγουροι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι σήμερα μπορεί να καταβάλλουμε όλοι μαζί μια δύσκολη προσπάθεια που ενέχει και πόνο, αλλά αύριο θα ζούμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. 1. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Πολιτεία στη χώρα μας έκανε πολλά σφάλματα στο παρελθόν στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Όπως πάντα συμβαίνει με μια τέτοια αλλαγή, πόσο μάλλον σε εποχή κρίσης, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη αλλαγή. Το κατανοούμε. 2. Καλώ όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες, να είναι σίγουροι, να είναι βέβαιοι, ότι μπορεί σήμερα να καταβάλουμε όλοι μαζί μια μεγάλη προσπάθεια, που ενέχει ένα βαθμό δυσκολίας για όλους - ναι, και πόνο αλλά να είναι βέβαιοι ότι, αύριο, θα ζήσουμε όλοι μαζί σε μια καλύτερη Ελλάδα. Η ζωή, η καθημερινότητά μας, η εργασία μας, η προοπτική μας, θα γίνουν καλύτερες. 3. Όσο ολοκληρώνουμε τον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε, για να βάλουμε τάξη στο χάος που παραλάβαμε, στο κράτος και στα δημόσια οικονομικά μας - και είμαστε σε καλό δρόμο, ναι, οι κόποι πιάνουν τόπο - τόσο περισσότερο θα είμαστε σε θέση να στρέψουμε όλες τις δυνάμεις μας στις μεγάλες, θετικές αλλαγές στη χώρα, για να έρθει πιο γρήγορα η ανάπτυξη, να αλλάξουμε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας και να χτίσουμε ένα πραγματικό, ισχυρό κράτος πρόνοιας, που προστατεύει τους αδύναμους. Αυτό αποτελεί και δέσμευσή μου. ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ… ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΑΓΡΟΓΗ», ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: 14 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΕΣΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ...!

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΕΟ Δ.Σ. Συγκλήθηκε σε σώμα, το νέο Δ.Σ. του Ε.Σ. Ηγουμενίτσας, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές: Πρόεδρος: Σκεύης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος: Δήμας Θεόδωρος Γ. Γραμματέας: Τσώνης Αθανάσιος Ταμίας: Ρούμπης Αναστάσιος Μέλη: Βένος Σταύρος Βλάχου Αγγελική Μαρέτης Ανδρέας Μπάρμπας Δημήτριος Νικολάου Παναγιώτης


16

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Εσείς & η Υγεία σας Σπάνια φυσικά αντισώματα υπόσχονται αποτελεσματική αντιγριπική προστασία Το ανθρώπινο σώμα παράγει σπάνια αντισώματα που είναι αποτελεσματικά κατά όλων των ιών της γρίπης και αυτά μπορούν να ενισχυθούν ώστε να παραχθεί μια καλύτερη θεραπεία κατά της γρίπης. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του επιστημονικού εντύπου Proceedings of the National Academy of Sciences, δοκιμές που έγιναν σε ποντίκια από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γουισκόνσιν και της εταιρείας The raclone Sciences, έδειξαν ότι οι πρωτε“νες του ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν να βοηθήσουν στην επιβίωση των περισ σοτέρων ανθρώπων που θα έχουν εκτεθεί σε μια θανατηφόρο δόση του ιού της γρίπης. «Η ικανότητα των αντισωμάτων αυτών στην προστασία των ποντικιών από πολύ θανατηφόρα στελέχη του ιού της γρίπης είναι ενθαρρυντική. Τα αντισώματα αυτά θα βοηθήσουν σε περιόδους μια νέας πανδημίας γρίπης από νέους, εξαιρετικά παθογόνους ιούς της γρίπης», εξηγεί ο Δρ Γιοσιχίρο Καβαόκα από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο που πήρε μέρος στην έρευνα. Ο ιός Η1Ν1 της γρίπης των χοίρων εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, έχοντας προκαλέσει επισήμως την πρώτη πανδημία του 21ου αιώνα. Ενώ πρόκειται για ένα σχετικά ήπιο στέλεχος, έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων παιδιών και νεαρών ενηλίκων απ ότι συνήθως προκαλεί η γρίπη και μπορεί να μεταλλαχθεί εύκολα σε πιο επιθετική μορφή. Οι συνηθισμένοι ιοί της εποχικής γρίπης προκαλούν επίσης ανθρώπινα θύματα, οδηγώντας στον θάνατο 250.000 με 500.000 άτομα κατά μέσο όρο τον χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα νέα στελέχη της γρίπης μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν μεταξύ των ανθρώπων, περιλαμβανομένου του Η5Ν1 που προκάλεσε την γρίπη των πτηνών, που προκάλεσε τον θάνατο 259 από τα 499 άτομα που μολύνθηκαν από το 2003. Η εταιρεία Theraclone Sciences εντόπισε τα αντισώματα με την χρήση τεχνολογίας απεικόνισης σπάνιων αλλά χρήσιμων αντισωμάτων. Στην συνέχεια επικοινώνησε με την επιστημονική ομάδα του αμερικανικού πανεπιστημίου για να μπορέσει να παράγει μεγάλες ποσότητες των αντισωμάτων και να τα δοκιμάσει σε πειραματόζωα. Τα αντισώματα επιτέθηκαν σε ένα τμήμα του ιού της γρίπης που όλες ή σχεδόν τα περισσότερα στελέχη έχουν, χωρίς όμως πολλές μεταλλάξεις. Όταν τα μολυσμένα ποντίκια με θανατηφόρες δόσεις των ιών Η1Ν1 και Η5Ν1 πήραν αντισώματα κατάφεραν να αναρρώσουν σε ποσοστό 60% και 80% αντίστοιχα, και συγκριτικά πάντα με το 10% της ομάδας ελέγχου. Ενδεχομένως να είναι εφικτή η δημιουργία καλύτερων εκδοχών των αντισωμάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον (μονοκλωνικά αντισώματα) ώστε να δημιουργηθούν καλές εναλλακτικές θεραπείες για τους επικίνδυνους ιούς της γρίπης.

Χριστάκης Λ. Κωνσταντίνος Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Εγνατίας 41, Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας Τηλ: 2665021050, 2665021013 Κιν.: 6974943399, Fax: 2665021413 E-mail: Christakis.K@mail.gr Web: www.thesygeia.com

Επί του παρόντος κυκλοφορούν τέσσερα φάρμακα κατά της γρίπης αλλά οι ιοί έχουν ήδη αναπτύξει ανθεκτικότητα στα παλαιότερα σκευάσματα και αρκετά στελέχη της εποχικής γρίπης έχουν μεταλλαχθεί σε μορφές που τα νεότερα αντιqικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Και τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν η χορήγηση των αντιγριπικών δεν γίνει εντός 48 ωρών από την λοίμωξη.

Τα περιττά κιλά θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης Οι υπέρβαρες γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες γονιμότητας έχουν διπλάσιο κίνδυνο αποβολής από τις γυναίκες με φυσιολογικό βάρος, σύμφωνα με βρετανική μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαqκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας στη Ρώμη. Πάνω από το ένα τρίτο των υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών έχουν ιστορικό τουλάχιστον μιας αποβολής, συγκριτικά με μόλις μία στις πέντε γυναίκες με φυσιολογικό βάρος. Παλαιότερα στοιχεία έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που συλλαμβάνουν φυσιολογικά επίσης διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο διακοπής της κύησης, αν είναι υπέρβαρες γεγονός που δείχνει ότι η παχυσαρκία απειλεί την γυναικεία γονιμότητα. Η μελέτη του Νοσοκομείου Guy's and St. Thomas στο Λονδίνο έγινε σε δείγμα περίπου 300 γυναικών που είχαν απευθυνθεί σε κλινική γονιμότητας. Όλες είχαν υποβληθεί σε εμφύτευση ενός εμβρύου ηλικίας πέντε ημερών, το οποίο είχε προκύψει από εργαστηριακή διαδικασία γονιμοποίησης. Οι μισές συμμετέχουσες εί χαν Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 25, δηλαδή ήταν υπέρβαρες. Το 14% είχε ΔΜΣ 30 και άνω, δηλαδή έπασχαν από κλινική παχυσαρκία. Οι ερευνητές εξηγούν ότι δεν παρατήρησαν διαφορά στην ποιότητα των ωραρίων ή του εμβρύου στην αρχή της διαδικασίας, αλλά οι γυναίκες με ΔΜΣ άνω του 25 είχαν 35% ποσοστό αποβολής. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 21% για τις γυναίκες με φυσιολογικό ΔΜΣ. Μετά από συνυπολογισμό παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο αποβολής (ηλικία, κάπνισμα) διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος αποβολής διπλασιαζόταν στην ομάδα των υπέρβαρων γυναικών. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί τα περιττά κιλά αυξάνουν τον κίνδυνο διακοπής της κύησης, αλλά σύμφωνα με μια επιστημονική θεωρία το βάρος επ ηρεάζει τα τοιχώματα της μήτρας και την επιτυχία εμφύτευσης του εμβρύου.Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, περιλαμβανομένης της προεκλαμψίας και του πρόωρου τοκετού. Οι επιστήμονες συμβουλεύουν λοιπόν τις γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες γονιμότητας και ειδικά εξωσωματική γονιμοποίηση, αν έχουν περιττά κιλά, να φροντίσουν για την απώλεια τους, ανεξαρτήτως του τρόπου που επιτυγχάνεται τελικά η κύηση.

Τα παντζάρια μειώνουν την αρτηριακή πίεση του αίματος

Το νιτρικό περιεχόμενο του χυμού των παντζαριών μπορεί να βοηθά στη μείωση της υπέρτασης, υποστηρίζουν επιστήμονες της Σχολής Ιατρικής και Οδοντιατρικής του Λονδίνου «Barts», σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύουν στο επιστημονικό έντυπο Hypertension.Η μελέτη δείχνει ότι η αρτηριακή πίεση του αίματος μπορεί να μειωθεί εντός 24 ωρών από την κατανάλωση παντζαρόζουμου ή τη λήψη χαπιών που περιέχουν νιτρικό άλας. Όσο μεγαλύτερη η αρτηριακή πίεση, τόσο μεγαλύτερη η επίδραση των νιτρικών αλάτων. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ελπίδα χρήσης ενός πιο «φυσικού» μέσου μείωσης της αρτηριακής πίεσης του αίματος, καθώς τα νιτρικά άλατα εμπεριέχονται σε πολλά λαχανικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερη μελέτη είχε δείξει ότι η κατανάλωση χυμού από παντζάρια μπορεί να μειώσει σημαντικά την αρτηριακή πίεση των ατόμων που έχουν φυσιολογικές τιμές. Οι Βρετανοί επιστήμονες απέδειξαν γιατί συμβαίνει αυτό. «Αποδείξαμε ότι ο χυμός από τα παντζάρια και γενικά οι κάψουλες νιτρικού άλατος είναι εξίσου αποτελεσματικά στην μείωση της αρτηριακής πίεσης του αίματος, γεγονός που σημαίνει ότι το νιτρικό περιεχόμενο του παντζαριού μπορεί να προκαλέσει αυτή τη μείωση», εξηγεί η επικεφαλής των ερευνητών Δρ Αμρίτα Αλουγουάλια. Η μελέτη αποδεικνύει ότι το ανόργανο νιτρικό περιεχόμενο του παντζαριού μετατρέπεται σε αέριο νιτρικού οξειδίου όταν καταναλωθεί. Αυτό το αέριο διατηρεί ανοιχτές και χαλαρές τις αρτηρίες και διατηρεί την αρτηριακή πίεση σε χαμηλά επίπεδα. Η καρδιαγγειακή νόσο γίνεται αιτία θανάτου εκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως. Πάνω από το 25% του ενήλικου πληθυσμού της Γης είναι υπερτασικοί και εκτιμάται ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί στο 30% το 2025. Η κατανάλωση λαχανικών και φρούτων είναι γνωστό ότι έχει ευεργετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως τα παντζάρια και τα μαρούλια είναι προτιμότερα στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου και εμφράγματος επειδή έχουν υψηλό ανόργανο περιεχόμενο, το οποίο προκύπτει από τα νιτρικά άλατα του εδάφους στο οποίο αναπτύσσονται.Η Δρ Αλουγουάλια ελπίζει ότι μια διατροφική προσέγγιση με βάση το νιτρικό περιεχόμενο των τροφών και η αύξηση της κατανάλωσης των λαχανικών που περιέχουν νιτρικό άλας, θα συντελέσει στην προστασία του οργανισμού από τις παρενέργειες της υπέρτασης. Πάντως, η μελέτη ρίχνει περισσότερο βάρος στο γεγονός ότι πρέπει να καταναλώνουμε τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε και την διαφορετική επίδραση που είχε ο χυμός των παντζαριών σε γυναίκες και άνδρες. Στους τελευταίους η μείωση της αρτηριακής πίεσης ήταν εμφανέστερη μετά την κατανάλωση του χυμού.Αυτό σημαίνει ότι το γυναικείο σώμα είναι εκ φύσεως καλύτερο στην επεξεργασία των νιτρικών αλάτων.

ÁËÅÎÉÏÕ ÊÉÌ. ÐÁÕËÏÓ

ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ ÌðáêáãéÜííç 7 Çãïõìåíßôóá Ôçë. Éáôñåßïõ: 2665024727 Êéíçôü: 6974558828


17

ÔÉÔÁÍÇ

ΚÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ψυχαγωγία Γνωμικά Όλοι παινεύουν τους καλούς, χω ρίς να τους αγαπούν. Τιμούν απλώ ς τα ονόματά τους, αλλά δεν θαυμάζουν τις ενάρετες πράξεις τους, ούτε ακολουθούν το παράδειγμά τους. (Πλούταρχος)

τερη από τη ζωή, η κακολογία είναι σοβαρότερη από τον φόνο, γιατί ο φονιάς σκοτώνει με μεγάλο κίνδυνο της ζωής του μόνο τους ζωντανούς, ενώ ο κακόλογος με μια κουβέντα του και με μεγάλη ασφάλεια σκοτώνει και ζωντανούς και πεθαμένους. (Σωκράτης)

Η αλήθεια και η ελευθερία έχουν μια ιδιαιτερότητα: ό,τι και να κάνουν υπέρ ή κατά τους, και τα δυο τους φέρνουν όφελος. (Β. Ουγκώ)

Η ασυγκράτητη οργή, είναι πολλές φορές περισσότερο επιζήμια από το αδίκημα που την προκάλεσε. (Σενέκας)

Η συκοφαντία είναι σαν την ενοχλητική σφήκα: αν είσαι σίγουρος σκότωσε την με μια αποφασιστική κίνηση αμέσως. Αν όχι, μην προσπαθείς να την διώχνεις, γιατί θα σου επιτεθεί με μεγαλύτερη μανία. (Ν. Σαμφόρ) Ο κακόλογος σκοτώνει την τιμή ενός ανθρώπου, ενώ ο φονιάς τη ζωή, αλλά επειδή η τιμή είναι ανώ-

Ανέκδοτα Ο εγγαστριμύθος και η ξανθιά Ένας νεαρός εγγαστρίμυθος δουλεύει σ' ένα μικρό κλαμπ μια επαρχιακής πόλης. Κάποιο βράδυ, αφού έχει κάνει τα συνηθισμένα του κόλπα κι έχει πει τα συνηθισμένα του ανέκδοτα για γυναίκες, ξανθιές, πόντιες, σηκώνεται μία ξανθιά και του λέει: - Ακούσαμε αρκετά απ' αυτά τα

ηλίθια ανέκδοτα μέχρι τώρα. Τι σε κάνει να γενικεύεις έτσι και να βάζεις όλες τις γυναίκες στο ίδιο σακούλι; Τι σχέση έχει το χρώμα των μαλλιών ή η καταγωγή με την ανθρώπινη υπόσταση, τον χαρακτήρα και το μυαλό του καθενός μας; Ο εγγαστρίμυθος δεν περίμενε ένα τέτοιο δριμύ κατηγορώ και τα 'χασε. - Είναι κάτι τυποι σαν και σένα, που κάνουν δύσκολη τη ζωή των γυναικών σαν κι εμένα και δε μας αφήνουν να κερδίσουμε το σεβασμό των άλλων στην κοινωνία και να δείξουμε τη δυναμικότητά μας, συνεχίζει η ξανθιά. Γιατί εσύ και οι όμοιοί σου κάνετε διακρίσεις κατά όχι μόνο ξανθών, αλλά όλων των γυναικών γενικώς και όλ' αυτά στο όνομα του χιούμορ... Κατακόκκινος ο εγγαστρίμυθος, αρχίζει τις συγγνώμες, αλλά η ξανθιά τον διακόπτει: - Εσύ, κύριος, κάτσε στην άκρη...

Στη κούκλα μιλάω..!!! Οι συμπτώσεις Τρεις φίλοι συζητούν σχετικά με τις συμπτώσεις: - Η γυναίκα μου διάβαζε την "Ιστορία δύο πόλεων" και γέννησε δίδυμα! - Η δικιά μου διάβαζε τους "Τρεις σωματοφύλακες και γέννησε τρίδυμα! Τότε ο τρίτος πετάγεται από τη θέση του πανικόβλητος και φωνάζει: - Ωχ, πρέπει να πάω αμέσως στο σπίτι μου! Την ώρα που έφευγα η γυναίκα μου διάβαζε το "Ο Αλή Μπαμπά και οι σαράντα κλέφτες". Ο πελαργός - Τοτό, ο πελαργός σου έφερε ένα καινούργιο αδελφάκι... - Καλά ρε μπαμπά, έξω κυκλοφορούν ένα σωρό ωραίες γυναίκες κι εσύ πήγες να γ.... τον πελαργό;

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Τι ακριβώς είναι αυτό το πλάσμα; Εξωγηινος ή ο μυθικός ΠΑΝΑΣ; Αυτό το πλάσμα, βρέθηκε στην Ταqλάνδη, το περίεργο σχήμα στο σώμα του, περικλείει

μεγάλο μυστήριο γύρω από αυτό. Ο φωτογράφος έχει συλλάβει με το φακό του μια πραγματικά μοναδική και εκπληκτική στιγμή, και μπόρεσε και πήρε φωτογραφίες που συνθέτουν μια μεγάλη φανταστική ιστορία. Όπως όλα τα καλά μυστήρια αυτά συμβαίνουν πολύ μακριά από τα τεχνολογικά θαύμα-

ÓÏÕËÉÙÔÇ ÍÁÔÁÓÁ ×åéñïýñãïò Ïäïíôßáôñïò

τα της σύγχρονης κοινωνίας της Ταqλάνδης. Μπορείτε να δείτε τον τοπικό κόσμο στο πλαίσιο αυτών των φωτογραφιών που φαίνεται να λατρεύουν αυτό το πλάσμα που έχουν «βρεί». Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ακόμη πιο παράλογη και μάλιστα διασκεδαστική σκηνή. Κατάφερα να μείνω περισσότερο έκπληκτος όταν είδα το ταλκ και τους χυμούς που έφεραν, ως φόρο τιμής σε αυτό το πλάσμα. Έχουν και έναν ανεμιστήρα για να κρατά δροσερό και να διατηρήσουν πιο πολύ το σώμα για τους επιστήμονες. Υπήρξε πολλή συζήτηση για το τι μπορεί να είναι αυτό το πλάσμα και αυτή είναι ακριβώς η ομορφιά του μυστηρίου, η αδυναμία να το λύσεις. Μπορεί να είναι κάποιο περίεργο ζώο, φαίνεται ότι ακόμη και σαν ένα μυθικό πλάσμα.(Πάνας) Ειλικρινά δεν ξέρω τι να σκεφτώ για αυτό το γεγονός. Οι φωτογραφίες αυτές γενούν περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις ...

προσληφθεί απο το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Lagos για να θάψει τα παιδιά. Εκείνος ομως προτίμησε να πάει να τα ξεφορτωθεί αλλά έγινε αντιληπτός

Συνελήφθη με 70 νεκρά μωρα! Εναν άντρα ο οποίος κουβαλούσε σακούλες με τα πτώματα 70 συνολικά μωρών συνέλαβαν οι αρχές της Νιγηρίας. Οπως όλα δείχνουν ο άνθρωπος αυτός είχε

Ôçë: 26650 - 25253 Êéí. 6937 - 260114 nsoulioti@mailbox.gr Êýðñïõ 116 1ïò üñïöïò Ηãïõìåíßôóá

ÌÁÑÃÁÑÉÔÉ ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ (30ï ×ËÌ Å.Ï. ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ - ÐÑÅÂÅÆÁÓ) Ôçë: 26650 94400

ÓÍÁÊ ÌÐÁÑ Óôïí ðáñÜäñïìï ôçò Åãíáôßáò Óôï ðñáôÞñéï ÁÖÙÍ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Óýã÷ñïíï, ìå åõ÷Üñéóôï

ÁÖÏÉ ×ÏÍÄÑÏÐÏÕËÏÉ

ðåñéâÜëëïí ðñïóéôÝò ôéìÝò êáé

Êáýóéìá ÐåôñÝëáéï ÈÝñìáíóçò

ìåãÜëç ðïéêéëßá Ôçë: 2665029262

Ôçë.: 2665022405 Fax:2665025522

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ επί της όδού Κουγκίου - Κιάφας (Σε υπό ανέγερση οικοδομή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651079791 & 6984240424


18

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010


19

ÔÉÔÁÍÇ

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010


20

ÔÉÔÁÍÇ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Την χαριστική βολή επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στους αγρότες και κτηνοτρόφους της Ηπείρου κάνοντας γνωστή την πρόθεση της να εκποιήσει την οικονομική ατμομηχανή της Ηπείρου την ΔΩΔΩΝΗ. ΔΩΔΩΝΗ ένα όνομα μια ιστορία δεκάδων ετών, ο μόχθος, τα όνειρα, η ζωή και το μέλλον χιλιάδων Ηπειρωτών. Η ΝΟ.Δ.Ε Θεσπρωτίας ενώνοντας την φωνή της με την κραυγή αγωνίας όλων των Θεσπρωτών και των άλλων Ηπειρωτών κάνουμε γνωστό στους συμπολίτες μας κάθε πολιτικής απόχρωσης την κατηγορηματική αντίθεση μας στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για εκποίηση της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Δ.Σ. ΟΛΗΓ Α.Ε. Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, και των νέων μελών του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε., θέλω να τους καλωσορίσω στην φιλόξενη πόλη της Ηγουμενίτσας, και να ευχηθώ καλή συνεργασία για την επίλυση των πολλών σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που δημιουργεί η λειτουργία του Λιμένα Ηγουμενίτσας εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Ã.Í. - Ê.Õ. ÖÉËÉÁÔÙÍ ÊÅÍÔÑÏ ØÕ×ÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁÓ ÙñÜñéï Ëåéôïõñãßáò ôï Ê.Ø.Õ. ëåéôïõñãåß áðü ÄåõôÝñá Ýùò êáé ÐáñáóêåõÞ ðñùéíÝò þñåò êáôüðéí óõíåííïÞóåùò ìå ñáíôåâïý. Åðéêïéíùíßá ÍÝï Ëáäï÷þñé Çãïõìåíßôóáò (ðëçóßïí ÍÝïõ ëéìáíéïý) Ôçë. 2665021551 & 2665021549 ÖÜî: 2665021477 e-mail : mhci@gnfiliaton.gr

Óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíï áðü Å.Ô.Ð.Á. 75% êáé Õ.Õ.Ê.Á. 25% ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ Å.Ð. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÕÃÅÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

ÕÃÅÉÁ - ÐÑÏÍÏÉÁ 2000 - 2006 "ØÕ×ÉÊÇ ÕÃÅÉÁ" ÌÅÔÑÏ 2.3

ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÅÍÙÓÇ Å.Ô.Ð.Á.

ÊÕÑÉÁÊÇ 11 ΙΟΥˏΟΥ 2010

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΤΑΝΗ:

Π. ΜΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Αγαπητέ κ. Διευθυντά Παρακαλώ να δημοσιεύσετε στην φιλόξενη «ΤΙΤΑΝΗ» την εξής επιστολή ΠΡΟΣ μου: Τον κ. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας και κ. Διοικητή Τμήματος Τροχαίας Επειδή και η υπομονή και η ανοχή έχουν τα όρια τους, σας προκαλώ, σαν απλός πολίτης αυτής της πόλης να απαντήσετε, όχι βέβαια σε εμένα αλλά σε όλους εκείνους που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα τροχαίου από την αλόγιστη και παράνομη κίνηση όλων αυτών των Μοτοποδηλάτων, που κινούνται στον «Πεζόδρομο» της οδού Γρ. Λαμπράκη, χωρίς να φοβούνται και χωρίς να υπολογίζουν την σωματική ακεραιότητα των μικρών παιδιών, αφού ξέρουν πολύ καλά ότι η Δημοτική Αστυνομία ή η Τροχαία δεν πρόκειται να τους ελέγξει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο τμήμα της παραλιακής λεωφόρου,

διότι και εκεί, τις βράδυνες ώρες, τοποθετούνται μεγάλες πινακίδες, απαγορευτικές της κίνησης των πάσης φύσεως τροχοφόρων, από το σημείο συμβολής της παρόδου Φ. Μιχαλά με την παραλιακή λεωφόρο και προς την έξοδο της πόλης και ελάχιστοι τις σέβονται, αφού οι περισσότεροι κινούνται ελεύθερα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν, όσοι πεζοί κινούνται στο οδόστρωμα, με την εντύπωση ότι είναι ασφαλείς, διότι υπάρχει Δημοτική Αστυνομία και Τροχαία, που μεριμνούν για την αποφυγή κινδύνων κατά της ζωής τους, αφού υποτίθεται πως απαγορεύουν ή ελέγχουν την κίνηση τροχοφόρων !!! Ξέρω ότι, οι υπεύθυνοι, θα πούν το κλασικό : «Αφήστε φωνάξουν» αλλά τότε θα πάρουν την απάντηση που τους ταιριάζει. Με εκτίμηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Η ΘΕΣΠΡΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΑΒΟΥ «Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ηγουμενίτσας, στην Ελλάδα, έχει στις τάξεις του, ένα διάσημο, λαμπρό αθλητικό αστέρι, που ακόμη είναι στην αρχή της καριέρας. Πρόκειται για την Θεσπρωτή Αλαξάνδρα Τσιάβου». Έτσι παρουσιάζουν τα σχετικά με τον αθλητισμό έντυπα παγκόσμιας κυκλοφορίας, την συμπατριώτισσά μας αθλήτρια, μετά την ανακήρυξή της, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κωπηλασίας, ως την ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεγονός που κάνει τις καρδιές των Ηπειρωτών να χτυπάνε στοργικά και υπερήφανα, για την Αλεξάνδρα. Η οποία αναχώρησε ήδη με την ΕΘΝΙΚΗ μας ομάδα για την Λουκέρνη της Ελβετίας, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο κωπηλασίας, πάντα συνοδευόμενη με τις ευχές όλων μας.

TITANH 11-7-2010  

EFIMERIDA TIS THESPROTIAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you