Page 1

RETURADRESSE Thorkild Maarbjerg Hvidtjørnvej 10, Ejlstrup 5200 Odense V

KALENDER - mere på drv.dk/odense y Fredag den 22/10 - FØDSELSDAGSRECEPTION - i anledning af Thorkild Maarbjergs 60 års fødselsdag! Sted: Mødelokale 208, Frit Oplysningsforbund, Vestergade 37. Tid: Kl. 15.00-17.00 y Mandag den 25/10 - BYRÅDSGRUPPEMØDE Møde om lokalpolitik med udgangspunkt i Byrådets kommende dagsorden den 26. maj. Sted: Mødelokale 208, Frit Oplysningsforbund, Vestergade 37. Tid: Kl. 19.30 y Tirsdag den 26/10 - LANDSPOLITISK KOORDINATIONSMØDE Strategimøde med de odenseanske folketingskandidater om kommende møder og tiltag. Sted: Mødelokale 208, Frit Oplysningsforbund, Vestergade 37. Tid: kl. 17.00 y Onsdag den 27/10 - VEDTAGELSE AF NYT KOMMUNALPOLITISK PROGRAM Sted: Mødelokale 208, Frit Oplysningsforbund, Vestergade 37. Tid: Kl.19.00 y Mandag den 1/11 - MANDAGSMØDE: Menneskerettigheder, Nationalt, Europæisk og Globalt Mød bl.a. ORV's folketingskandidat Pia Petersen! Sted: Musikbibliotektet, Pantheonsgade i Odense. Tid: Kl.19.00 Arrangører: Odense Radikale Venstre & Frit Oplysningsforbund. y Tirsdag den 2/11 - BESTYRELSESMØDE Sted: Mødelokale 208, Frit Oplysningsforbund, Vestergade 37. Tid: Kl. 19.00 y Torsdag den 11/11 - "B-ØL" FEJRER NYE TRIUMFER Gruppen "B-Øl" har som sædvanlig seriøs ølsmagning som sit eneste punkt på dagsordenen, og er som altid åben for alle radikale! Sted: Carlsens Kvarter, Hunderupvej 19, Odense C. Tid: Kl. 19.30 y Mandag den 22/11 - OPSTILLINGSMØDE Sted: Mødelokale 208, Frit Oplysningsforbund, Vestergade 37. Tid: Kl. 19.00 Læs mere om det kommunalpolitiske program og opstillingsmødet inde i bladet!

Radikalt MIDTPUNKT

Blomstrende by, begejstrede borgere - nyt ORV-program!

Nr. 6 November 2004

Læs også om svineavl, præsidentvalg, EU/Tyrkiet, Connie-effekten og meget mere...

Odense Radikale Venstre


Radikalt MIDTPUNKT

Trængsel på midten

Nr. 5 - Oktober 2004 Forside............................................................1 Trængsel på midten........................................2 Udkast til kommunalt program 2005..........3-6 Fokusgrupper - kommet for at blive!.............8 Der er valg til november................................9 Dumme svin.................................................10 Effekten der blev væk..................................11 Over grænsen: Ja til Tyrkiet i EU........................................13 Landsmøde 2004.........................................14 Radikale Tanker: Vi savner ikke et valg....................................15 Kalender.......................................................16

2

Om Radikalt Midtpunkt Radikalt Midtpunkt udgives af Odense Radikale Venstre som foreningens medlemsblad og udkommer 5-6 gange om året. Udsendes gratis til foreningens medlemmer. Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Janne Høgshøj. Medlemmer: Rasmus S. Larsen, Rune Christiansen, Mads Brandsen, Herdis Weins og Thorkild Maarbjerg. Deadline For næste nummer: 10. november 2004. Oplag 286 stk.

Layout Rasmus S. Larsen

Kontakt os på midtpunkt@radikale.dk eller skriv til Midtpunkt v. Janne Høgshøj, Mariavænget 33, 5260 Odense S. Nyhedsbrev 1-3 gange om måneden udsender ORV et elektronisk nyhedsbrev. Tilmelding til odense@radikale.dk eller på ORV‘s nye hjemmeside www.drv.dk/odense.

Udkast til kommunalt program 2005

Vi vil arbejde for, at Odense bliver en bedre by for alle indbyggere, og tror derfor på værdien af et forpligtende samarbejde i såvel byrådssalen som bymiljøet. Et sådan samarbejde kræver både social og økonomisk ansvarlighed, og Det Radikale Venstre lægger vægt på at bevare en fornuftig balance mellem borgernes ønsker og behov og byens økonomiske rammer.

I det nedenstående kan man på overskriftsplan se indholdet i det udkast til et kommunalprogram, der er til debat og vedtagelse på mødet d. 27. oktober klokken 19.00 i lokalerne i Vestergade 37. Det samlede værk (med en udspecificering af de enkelte underpunkter) vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside og rundsendt til medlemmerne af partiets fokusgrupper.

I fællesskab kan vi skabe et bedre og mere velfungerende Odense. Et Odense, der har de bedst mulige rammer for såvel virksomheder som børnefamilier, for såvel studerende som ældre. Et Odense med et rigt kulturliv, et stærkt erhvervsliv og et solidt socialt fundament. Sådan ser et radikalt Odense ud, og sådan bliver fremtidens Odense.

Programudkastet er udarbejdet af fokusgrupperne, og sammenfattet af foreningens formand Thorkild K. Maarbjerg samt Rune Christiansen, Peter Niemann og Susanne Bækholm. Programudkastet indeholder:

2. STRUKTURREFORM

Af Janne Høgshøj, redaktør Det Radikale Venstre er et midterparti - og nu er Dansk Folkeparti minsandten også et midterparti ifølge "Debatten" og duellen mellem de 2 "midterpartier" forleden på DR2. Det Radikale Venstre ligger bare i hængekøjen og leger sur - siger Dansk Folkeparti. Næh - jeg tror ikke vi er sure. Måske tænker vi i det "gamle" midterparti bare mere over tingene, orienterer os, fordyber os, snakker med dem, der både er med og imod, kigger nysgerrigt ud på verden, på oldschool danskere og nydanskere, lærer noget og bliver klogere. I modsætning til andre, der hektisk fyrer løs med kortfristede argumenter og håber på, at de fleste lander positivt hos den fortravlede brede befolkning og bliver siddende til valget. Men det flytter åbenbart noget at være radikal, tænksom, velovervejet og komme med en god forklaring i medierne. Når befolkningen - uanset politisk tilhørsforhold - skal udpege den mest seriøse politiker i Danmark, falder valget tit på kvinden med håndtasken. Så kan de andre råbe og skrige, hoppe og danse, udstille og iscenesætte sig selv - det hjælper ikke noget. Nu skal vi bare have omsat anerkendelsen og respekten for det moderne, internationale, troværdige og afslappede parti til et stort kryds på stemmesedlen ved næste valg. Og nu er det jo blevet smart at være radikal - lad os håbe, at det er et modefænomen, der holder i mange sæsoner fremover. Og pas nu på Pia, Marianne! - hængekøjen er altså ikke til 2 personer.

1. Radikale værdier 2. Strukturreform 3. Uddannelsespolitik 4. Socialpolitik 5. Erhvervspolitik 6. Kulturpolitik 7. Miljøpolitik

BLOMSTRENDE BY, BEGEJSTREDE BORGERE - KV 2005 1. RADIKALE VÆRDIER Det Radikale Venstre er et social-liberalt parti, der sætter fokus på den enkelte borgers deltagelse i et forpligtende fællesskab. Vi forventer, at den enkelte borger deltager i byens liv og udviser ansvarlighed og respekt overfor sine medborgere og det lokale fællesskab.

Odense Radikale Venstre anerkender behovet for en bred strukturreform. Vi beklager, at forligskredsen blev så snæver, som tilfældet var, men håber at reformen vil blive anledningen til en bedre kommunal fordeling, en stærkere og mere holdbar offentlig struktur og en tiltrængt regional nytænkning. - Opsamling af Amtslige kompetencer - Odense som udbyder af sociale ydelser - Strukturreform og administrativ reform i Odense

3. UDDANNELSESPOLITIK Kun igennem uddannelse skaber vi en bedre fremtid for vores børn. Kun igennem uddannelse sikrer vi velfærdsstatens fremtid og kun igennem uddannelse skaber vi forudsætningerne for at kunne begå os i en verden i udvikling. Det Radikale Venstre er - og har altid været - Danmarks uddannelsesparti.

3


Folkeskolen i Odense Folkeskolen skal være hele folkets skole. Der er her, vi skaber fundamentet for vores børns videre udvikling i et levende samspil med lærere og jævnaldrende. Odenses skoler skal have en kvalitet, der sikrer vores børn en stærk faglig fundering og giver dem lysten til at lære og muligheden for at begå sig i morgendagens samfund. - Faglighed for alle - Faglighed og tosprogethed - Den faglige ledelse - Fokus på indskoling - Distrikter og timeplaner - Den fælles skoleplan - Skole & Hjem

Skole for alle 4

Det er en væsentlig kommunal opgave at kunne levere en kvalificeret undervisning for alle, der har brug for det. Intet barn i Odense må føle sig som andenrangs elev, og alle børn skal have en undervisning, der passer til deres specifikke evner og behov. - Nærhed i undervisningen - Specialundervisning er også for forældre - Vidtgående specialundervisning som kommunal kompetence

Odense som studieby Odense er en af Danmarks største studiebyer med over 20.000 studerende. Disse mennesker udgør en enorm ressource for byen og er aktive i såvel det kulturelle som det politiske og sociale liv. Deres studietid skal foregå i en levende by, der til gengæld efterfølgende skal fastholde deres arbejdskraft og få gavn af deres nyvundne kompetencer. - Fra Studie til Erhverv i Odense

- Studenterliv i Byen - Ungdomsuddannelser i Odense - Boligforhold og sociale forhold for studerende

- Administrativ reform og nyvurdering af tilkøbsydelser - Omstrukturering og sammenlægning af eksisterende enheder

Odense Radikale Venstre er et socialt ansvarligt parti, der ser denne opgave som afgørende for opretholdelsen af det fællesskab, som er lokalsamfundets fundament.

Uddannelse for livet

Ydelser og Arbejdsmarkedspolitik i Odense

- Misbrugere og hjemløse i Odense - Handicappede i Odense - Sindslidende og Psykisk syge

Uddannelse er ikke noget, man kun får, når man er mellem 6 og 26 år. Det er et livslangt projekt, der giver os alle mulighed for at udvikle vores kompetencer på såvel det faglige som det menneskelige område. Derfor er det af væsentlig betydning for Odense Radikale Venstre, at voksen- og efteruddannelsesområdet fortsat prioriteres højt i Odense. - Voksenuddannelse i Odense - Kommunal efteruddannelse - Folkeoplysning i Odense

4. SOCIALPOLITIK Det sociale område spænder vidt. Fra børnefamilier til byens svageste, fra ældre medborgere til aktivering og arbejdsmarkedspolitik. Det handler om de sociale ydelser og om vilkårene for byens borgere og omfatter således væsentlige dele af det, vi i daglig tale kalder Velfærdsstaten.

Pasning og daginstitutioner i Odense Det er af afgørende betydning for Odenses mange børnefamilier, at deres børn kan få en institutionsplads og er garanteret en hverdag med udfordring og udvikling. For yderligere at sikre disse familiers erhvervsmuligheder, bør der desuden være en øget fleksibilitet i pasningen og en sikkerhed for et sammenhængende, lokalt pasningstilbud, ligegyldigt hvor i byen man befinder sig. - Pasningsgarantien sikres og udbygges - Tilbud om fleksible åbningstider til alle i Odense

Arbejdsmarkedet er indgangen til samfundet, og det er for de fleste borgere en ulykkelig situation at stå uden for arbejdsfællesskabet. Odense står over for store udfordringer på dette meget lovbundne område, men også over for store muligheder. Flere i arbejde og færre i aktiveringsprojekter vil give øget økonomisk frihed for kommunen og større livskvalitet for de arbejdssøgende. - Enstrenget arbejdsmarkedssystem - Forskellige målgrupper - forskellige tilbud - Det rummelige arbejdsmarked - Incitament og engagement

Ældres vilkår i Odense Der er ingen ældrebyrde i Odense, kun ældre medborgere! Odense har plads til borgere af alle aldre og tilbud til dem alle. Odense Radikale Venstre ser alle byens borgere som medspillere og byens ældre som en potentiel styrke, såvel som et fælles ansvar, for hvilken vi alle oppebærer et ansvar. - Mere livskvalitet for de samme penge - Ledelse & personale i plejen - Arbejdsmiljø og fremtidssikring på plejehjemmene

Udsatte grupper i Odense Et samfund skal kendes på den måde, det behandler sine svageste på. I Odense har vi en fælles opgave i at forbedre vilkårene for de af byens borgere, der af den ene eller anden grund ikke kan klare sig selv.re

5. ERHVERVSPOLITIK Odense Radikale Venstre vil arbejde på, at den erhvervspolitiske indsats i Odense Kommune bliver mere gennemskuelig og stringent. Den nuværende konstruktion med henholdsvis Odense Erhvervsråd og Odense Kommunes erhvervssekretariat er en uhensigtsmæssig organisering og skal derfor ændres til en enhed - Odense Erhvervsråd. Derudover peger Odense Radikale Venstre på følgende indsatsområder: - Iværksætteri - Innovationshus - Udvikling af potentielle erhvervsområder - Klyngepolitik til styrkelse af eksisterende virksomheder - Sammenhæng mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet

5. INTEGRATIONSPOLITIK Odense Radikale Venstre anerkender ikke tanken om, at der er nogen, der ikke kan deltage i samfundet. Danmark tilhører alle, der bor i landet, og Odense skal være en by for alle indbyggere. De problemer, der udspringer af kulturforskelle, sociale problemer og tilpasningsvanskeligheder, skal løses både til gavn for de nytilkomne og for byen som helhed. - Særlig indsats på børn og ungeområdet - Kvindekultur og ligestillingsarbejde - Kulturforståelse og kulturel udveksling i netværk. - Byrum og byudvikling, fra Vollsmose til

5


byens centrum 6. KULTURPOLITIK Et rigt kulturliv er udgangspunktet for et stærkt lokalt bymiljø. Kulturlivet skaber kulør på hverdagen, danner fællesskaber og er med til at fastholde borgere og virksomheder i byen. Odense Radikale Venstre ser kulturlivet som en integreret del af byens liv og som et vigtigt kommunalt bidrag til borgernes hverdag. - Teater & performance i Odense - Biblioteks & oplysningsarbejde - Museums & Kulturformidling

- Musik & natteliv - Børne & ungdomskultur - Sport & fritid 7. MILJØPOLITIK Vi tager et fælles ansvar for de fysiske rammer omkring os. Vi skal bevare vores naturlige ressourcer, styrke vores miljøindsats, håndhæve miljølovgivning og skabe grønne områder til gavn for borgere og fremtidige generationer. - Parker og bymiljøer - Offentlig transport - Vand og naturressourcer - Den miljørigtige kommune

Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 ...er der debatmøde om den nye udgave af vores kommunalprogram "Blomstrende by, begejstrede borgere" i Frit Oplysningsforbunds lokaler, nærmere bestemt lokale 208. Alle medlemmer af ORV er velkomne! Det samme er tilfældet ved det kommende...

Opstillingsmøde til Kommunalvalget - hvor DU kan vælge, hvem der skal repræsentere ORV i byrådet de næste 4 år!

Mandag den 22. november kl. 19.00 ...holder Odense Radikale Venstre opstillingsmøde i Frit Oplysningsforbunds lokale 208, Vestergade 37, 2. sal (indgang fra St. Gråbrødrestræde).

6

I forvisning om, at det er muligt at opnå valg af 2 kandidater til byrådet, indstiller bestyrelsen - i. h. t. vedtægterne - at vi opstiller 4 prioriterede kandidater med 2 primære spidskandidater og 2 sekundære spidskandidater. De af de opstillede som ikke bliver valgt på de 4 første pladser vil blive placeret på opstillingslisten i den rækkefølge de bliver valgt. Der er på nuværende tidspunkt 7 medlemmer, som har meldt sig i kampen om at blive Odense Radikale Venstres spidskandidat til byrådsvalget. Alle opstillede bliver bedt om skriftligt at besvare et antal spørgsmål af politisk og organisatorisk karakter, og besvarelserne vil blive sendt ud til alle medlemmer inden den 22. november. På opstillingsmødet den 22. november vil de enkelte opstillede så præsentere sig nærmere, og ordet bliver derefter givet frit til en engagerende debat, inden de fremmødte ved skriftlig afstemning afgør hvordan vores byrådsliste skal se ud.

Kommunevalget 2005 tegner godt!

Jeg håber, at så mange som muligt af vore medlemmer møder op til denne meget vigtige valghandling. Det er her at man som medlem af ORV kan afgøre hvilke holdninger, hvilke mærkesager og hvilke personer der skal tegne ORV i den kommende byrådsvalgkamp. Så hvad enten du er nyt eller gammelt medlem, lokalpolitisk interesseret, landspolitisk orienteret, interesseret i indflydelse eller bare nysgerrig, så mød op den 22. november og sæt dit præg på vores kandidatliste. Thorkild Maarbjerg

7


Fokusgrupperne kommet for at blive!

derfor igen få et lidt bredere fokus, og der vil være plads til at diskutere både landspolitiske og principielle spørgsmål.

Så kører vi igen!

Af Thorkild K. Maarbjerg og Rune Christiansen, formand hhv. næstformand for Odense Radikale Venstre

8

Som det vil være de fleste bekendt har vi i Odense Radikale Venstre indført en række politiske fokusgrupper. Grupperne dækker for tiden erhverv, uddannelse, integration, social- og kulturpolitik. Med tiden håber vi desuden at kunne føje en miljøpolitisk gruppe til samlingen, så vi så vidt det er os muligt dækker alle områder af radikal politik i ORV.

Færdigt arbejde I de sidste par måneder har fokusgrupperne imidlertid arbejdet benhårdt på at forberede hver deres faglige oplæg til ORV's kommunalpolitiske program, KV2005. På side 3-6 har vi givet en lille smagsprøve på de politikker og mærkesager der udgør kernen i det nye program. Selve programmet kan herefter findes på ORV's hjemmeside og vil blive lagt frem til debat, redigering og endelig vedtagelse på et stort anlagt medlemsmøde d. 27. oktober.

Horisonten udvides Det betyder imidlertid også, at det meget hektiske kommunalpolitiske arbejde i fokusgrupperne er overstået for denne gang. I den kommende tid vil fokusgrupperne

Om en måned begynder således en ny runde af fokusgruppemøder. Fra da af mødes hver gruppe ca. en gang om måneden for at formulere radikal politik på alle niveauer og til alle valgte fora, fra Europa-parlamentet til Odense byråd. Vi har i alle grupper en kerne af engagerede og vidende medlemmer, men vi er meget ivrige efter at tiltrække endnu flere.

Betingelser? Det kræver ingen forkundskaber at være med i en af ORV's fokusgrupper og der er ingen egentlige forpligtelser forbundet med det. Til gengæld giver det alle medlemmer en mulighed for at deltage i det politiske arbejde med netop de sager de selv brænder for! Grupperne har indtil videre været en stor succes og har produceret både gode debatter og masser af konkrete politiske resultater. Vi forventer at succesen fortsætter, og opfordrer hermed alle partiets medlemmer til at møde op til en eller flere af fokusgrupperne og få en smag på hvad det vil sige at lave fagpolitik i ORV.

FØNIKS COMPUTERS www.foeniks-computers.dk

Der er valg til november Af Lars Kaspersen, folketingskandidat Vi står foran et folketingsvalg, og der er nok at tage fat på i den danske debat. Temaerne har været klare i den seneste tid med Karen Jespersen der smækkede med døren, farcen i DR, debatten om skattestoppet der bliver stadigt mere populært o.s.v. Alligevel vil jeg i dette indlæg til Midtpunkt skrive om begivenhederne på den anden side af Atlanten. Når du læser dette er der kun små 14 dage til amerikanerne vælger præsident og lige nu tegner det til at blive noget af en gyser.

Valgkamp er luksus Lad mig først bekende, at når det handler om amerikansk politik så er jeg noget af en nørd. Jeg har fulgt det intenst i mindst 20 år, jeg har deltaget i 2 demokratiske partikonventer og en række politiske studieture til USA - ja jeg har endda været vært ved flere demokratiske valgstrategers besøg i Danmark - de har nemlig også danske kunder. Så for mig er disse valgkampagner den rene luksus, som jeg dyrker i månederne op til valget. Det må siges, at amerikansk valgkamp kan man dyrke som en fuldtidsbeskæftigelse, for mængden af interessant information er enorm. Internettet har her gjort, at alle der vil følge med i valgkampen kan gøre det, ikke mindst på de store TV-stationers hjemmesider hvor politik har en meget fremtrædende placering.

Kilder til information www.msnbc.com og us.cnn.com er gode kilder til nyhedsstrømmen. Og er man interesseret i daglige opdateringer af meningsmålingerne i hver enkelt stat, så kan jeg varmt anbefale www.electoral-vote.com. Dette er en side, der udarbejdes af en Kerry-støtte, men det ændrer ikke på, at siden indeholder et væld af upartiske informationer og links til alt muligt andet godt, hvis man vil læse mere end tendenser i det amerikanske vælgerkorps. I år er der en særlig god grund til at følge med i det amerikanske valg, for hånden på hjertet så er valget af præsident for USA noget mere betydningsfuldt end valget af en statsminister i Danmark - såmænd også for os her i vort lille land. Tænk blot på hvilken forskel det har gjort, at George W. Bush efterfulgte Bill Clinton i Det Hvide Hus! USA er slået ind på en meget enerådig og militaristisk kurs samtidig med, at man forsager en række afgørende internationale konventioner. USA svigter arbejdet for et bedre miljø og man svigter de fattige i den 3. verden og i selve USA, hvor fattigdommen er steget med skræmmende kraft de seneste 4 år.

Brug for en ny præsident Både omverdenen og USA har stærkt brug for en ny præsident, så samarbejde kan erstatte konfrontation. Bush deler USA som ingen anden præsident i nyere tid. Der er tydeligvis grobund for en valgsejr for John Kerry og derfor er den barske realitet den, at taber Kerry valget så er det ganske enkelt fordi han ikke var en stærk nok kandidat. Forhåbentlig er han det for jeg er ikke i tvivl om, at han vil kunne blive en meget god præsident - langt bedre end den vi alle må nøjes med nu! Om kort tid ved vi besked - det er spændende…

9


Dumme svin Af Morten Kirk Jensen, folketingskandidat

10

Efteråret er nu for alvor sat ind, og i det område på Vestfyn hvor jeg bor (Assens) er der driftige folk i gang overalt. Efteråret i haven betyder kørsel med trailer og det låner vi gerne hos hinanden. Det har flere gode konsekvenser, ikke blot sparer man penge, nej man får også klaret verdenssituationen. For ingen låner noget uden at der følger en god snak. Jeg var forleden på besøg hos en lokal partifælle for at låne trailer, den overdragelse var klaret i en fart, men der var lige noget jeg skulle se oppe bag i haven, hvor der sædvanligvis var en flot udsigt ud over det vestfynske kulturlandskab, med hvad heraf følger af flotte marker og hegn. "Ved du at Svendborgmotorvejen starter her på Vestfyn?", blev jeg spurgt, hvortil jeg måbende kun kunne svare at det da vist måtte bero på en misforståelse. Men han blev ved og jeg skulle se oppe i marken, og det var nu også for galt, for se nu alt det der blev gravet op, og der var ikke engang nogen der havde sagt noget til naboerne, men i avisen kunne de læse at nabogården havde ansøgt om en større udvidelse. "Av for den, skal jeg nu til at lægge øre til den sædvanlige svada om bønderne (de dumme svin) - det orker jeg næsten ikke", tænkte jeg ved mig selv, men så kom det: "Havde han dog bare givet en bajer!" Min partifælles udmelding gik i al sin enkelthed på at bevare det gode naboskab. For der var sådan set ingen nervøsitet ang. amtets miljømæssige vurderinger og given tilladelser, men havde gårdmanden dog bare inviteret na-

boerne på en kop øl, hvor der så var blevet redegjort for det kommende byggeforløb, hvor naboerne evt. kunne komme med gode forslag til dækbeplantning, så ikke svinestalden var det første der faldt i øjet når man kigge ud i marken, ja så var de nok ikke blevet så sure alle sammen! "Jeg forstår godt hvorfor de ikke høster den store sympati de landmænd", var den sidste melding. Nu havde han så fået læsset af, og det er altid godt, men vi havde jo ikke rigtig fået klaret de egentlige problemer: Naboernes problem med manglende kommunikation og det andet som jeg bragte op: Miljøets problem med at klare flere svin (de dumme svin). Det første problem er let at løse. Stil krav om informationsskrivelse direkte til alle matrikler der grænser op til den der har søgt om udvidelse. Så må det være frivilligt om landmanden også vil give en bajer! I dette tilfælde kunne altså konstateres et behov, måske specielt fordi gravearbejdet tilsyneladende er startet inden tilladelsen er givet. Det andet problem er lidt vanskeligere at få has på. I denne sag gik betænkeligheden ikke umiddelbart på de miljømæssige konsekvenser, men de bør nu altså også medtænkes. Det handler om forurening af grundvand, naturområder, lugtgener i lokalområdet, ammoniakholdigt nedbør over et større areal og de æstetiske konsekvenser et stort nybyggeri har. Hvis den udvikling der er i gang indenfor landbruget skal fortsætte, er det også i fremtiden nødvendigt at kunne øge produktionen, det kan kun være muligt (hvis vi vil undgå kraftige miljøproblemer) med hjælp fra moderne teknologi. Der er mange uudnyttede muligheder, som vi radikale må stille krav om ikke blot er muligheder, men noget der skal udnyttes! Så ender det ikke altid med et råb om svinestop, men om mere miljø og flere svin! Det må da også være i landbrugets interesse, så er der slet ingen der bliver udråbt til dumme svin!

Effekten der blev væk Af Pia Petersen, folketingskandidat Connie-effekten, hvor tit har man ikke set den slået op som overskrift med syvtommersøm. Da Fogh valgte at lave en ministerrokade og indsatte den tidligere konservative kronprinsesse som miljøminister, var det med håbet om at hente dyrebare stemmer, som meningsmålingerne i lang tid havde placeret uden for regeringens rækkevidde. Fogh fik ret. Kort tid efter, at Connie Hedegaard havde sat sig på taburetten, begyndte meningsmålingerne at røre på sig, og De Konservative gik frem med ikke mindre end tre mandater. Men, men, men der er løbet meget vand i åen siden da, og de tre mandater er skrumpet til et enkelt, og hvad er der sket med miljøet? Den positive afsmitning på regeringens miljøpolitik er forsvundet eller udeblevet, på samme måde som de tre mandater er blevet til et. Regeringen har hidtil benyttet den såkaldte grønthøstermetode, når bevillinger til miljøet har været oppe at vende, og umiddelbart er det meget svært at se en ændring under den nye miljøminister.

Tomme løfter... Connie Hedegaard har udtalt, at hun ikke vil være miljøminister, hvis de varslede nedskæringer i 2006 gennemføres. Udtalelser der meget hurtigt kan afvises som tidlig valgflæsk, da det næppe er sandsynligt, at Fogh trækker valget til efter næste års finanslovsforhandlinger. Miljøministe-

ren har dermed meldt klart ud, at hun ikke vil gøre noget ved de varslede nedskæringer i 2005. Det er ikke særlig innovativt at afvise besparelser, der ligger uden for den siddende regerings valgperiode.

Fra kritiker til rygklapper Miljøministeren har heller ikke formået at sætte sit præg på den kommende kommunalreform i den sidste forhandlingsrunde. Der er praktisk talt ikke ændret på udspillet fra juni, og frem for at tordne miljøpolitik har Hedegaard tilsluttet sig rygklapperne. Med udtalelser om, hvor dejligt det er at se, at kommunerne bliver store nok til at varetage miljøspørgsmål, spiller hun hasard med fremtiden og ignorerer fuldstændig det faktum, at miljøet breder sig ud over kommunegrænser. Hedegaard kritiserede tidligere regeringens miljøpolitik for at være smålig og uden fremtid, lige indtil hun selv blev en del af den borgerlige grønthøster. 8000 sommerhuse skal placeres og spolere den danske natur, Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag skal plejes, 54 mio. skal spares på miljøet i 2005… For som Venstres miljøordfører Eyvind Vesselbo sagde, da han modtog Connie Hedegaard i miljøministeriet: "Regeringen har vedtaget en miljøpolitik, og den vil køre videre".

Tid til forandring? Connie-effekten kan meget vel sammenlignes med de utallige reality programmer, seerne dagligt bombarderes med "Forunderlig forvandling" er blot et af mange, hvor der med dramatiske midler pyntes på deltagernes ydre, uden at essensen ændres. Det samme er tilfældet med Connie Hedegaard og den såkaldte Connie-effekt, de fleste mænd vil sikkert give mig ret i, at Connie Hedegaard ser bedre ud end sin forgænger - men det er vist også det eneste, der er ændret.

11


Fra Assens til Washington: Radikalt MIDTPUNKT kommer hele vejen rundt...

Over grænsen: Ja til Tyrkiet i EU Af Henning Nielsen, formand for Det Radikale Venstres Udenrigspolitiske Udvalg Da det i december 2002 ved topmødet i København under det danske formandskab lykkedes at blive enige om at byde 10 nye lande velkommen i EU, var der begejstring i stort set alle partier i Danmark. Der blev talt om et historisk øjeblik og om betydningen for fred i Europa. Det blev gentaget 1.maj 2004, da den formelle optagelse fandt sted, og ingen talte om, at der i flere af de ny lande langt fra er tale om stabile demokratier, hvad de seneste valg i Letland og Litauen har bekræftet. Men troen på, at EU-medlemskabet i sig selv kan medvirke til såvel politisk som økonomisk fremgang, er det fremherskende.

12

Frit Oplysningsforbund - læs mere på www.fo-odense.dk

Mærkeligt nok er der ikke den samme begejstring i forhold til det perspektiv, der tegner sig, efter at EU-kommissionen i sin rapport 6. oktober 2004 har anbefalet, at der nu optages forhandlinger med Tyrkiet om medlemskab af EU - sådan som det også blev besluttet i København i december 2002. Mærkeligt, fordi Tyrkiets eventuelle medlemskab af EU i forhold til fred og sikkerhed og i forhold til økonomisk udvikling er mindst lige så vigtig som den udvidelse, der netop har fundet sted. Forklaringen på en del danskeres skepsis er uden tvivl den sammenblanding af reli-

gion og politik, som ikke mindst Dansk Folkeparti, men også f.eks. Karen Jespersen - der har virket som en slags Pia Kjærsgaard light i Socialdemokratiet - fejlagtigt har fremført.

Krævende men givtigt Naturligvis er forhandlingerne med Tyrkiet vanskelige - sådan som de også var med de ti lande, der blev medlem i år - og der må ikke herske tvivl om, at Tyrkiet i forhold til f.eks. ytringsfrihed, kvinders rettigheder, øvrige menneskerettigheder, nul-tolerance i forhold til tortur, m.m.m. selvfølgelig skal leve op til det samme som alle øvrige lande, der er medlem af EU. Der skal sikkert også på en række områder være lange overgangsordninger, men de skal ikke være permanente. Tyrkiets muligheder for at fungere som bro mellem det øvrige Europa og den arabiske verden og en række andre muslimske lande åbner store sikkerhedspolitiske perspektiver, og derfor er det glædeligt, at det nyvalgte radikale europaparlamentsmedlem Anders Samuelsen har engageret sig i den debat om Tyrkiets medlemskab, som der tydeligvis er behov for radikalt engagement i.

Den radikale rolle I EU-kommissionens indstilling nævnes også betydningen af øget politisk og kulturelt samarbejde i den formentlige lange periode, hvor forhandlingerne pågår, og Det Radikale Venstres Udenrigspolitiske Udvalg vil tage denne udfordring op. For selvfølgelig er det vigtigt, at der også er folkelig forståelse for vigtigheden af Tyrkiets medlemskab af EU. Heldigvis er der også i andre partier kræfter, vi kan spille sammen med, men lad os som Danmarks internationale parti gå i spidsen for det, der tegner til at kunne blive en af de vigtigste udenrigspolitiske udfordringer i de kommende år.

13


Landsmøde 2004

Af Thorkild K. Maarbjerg og Rune Christiansen, formand hhv. næstformand for Odense Radikale Venstre

14

Årets landsmøde fandt som altid sted i Nyborg, og ORV var denne gang bedre forberedt end nogensinde før. Vores fokusgrupper havde udarbejdet en række resolutionsforslag, der efterfølgende havde været igennem et velbesøgt resolutionsmøde med deltagelse af ca. 30 af foreningens medlemmer. De fire resolutioner der kom ud af denne proces indgik sammen med mere end 80 andre i de forslag der kom til afstemning om søndagen. Inden da havde vi hørt en lang række politiske taler og indlæg, genvalgt partiets siddende formand og næstformand samt naturligvis deltaget i den traditionelle landsmødefest. Hvordan gik det så med Odenses bidrag til partiets officielle samling? Jooooh... fremmødet var fremragende. (Vi var 17 delegerede og yderligere 11 uden stemmeret.) De Odenseanske debatindlæg fra talerstolen var også en succes. (Odense havde, ud over vores folketingskandidater, hele 5 mand på talerstolen.) Resolutions-forslagene var derimod en mere blandet fornøjelse. Af de fire forslag blev et enkelt vedtaget uden sværdslag, et andet blev vedtaget i en stærkt reduceret form og de sidste to blev blankt afvist. Det er imidlertid værd at erindre, at det ikke nødvendigvis er de bedste eller mest debatskabende for-

slag der bliver vedtaget uden modstand. Tit og ofte er de forslag der faktisk flytter partiets holdning og skaber debat også dem, der enten vedtages eller forkastes med en smal margin, og det var til denne gruppe at Odenses resolutionsforslag hørte.

Radikale tanker

Landsmødet var præget af valgrygter og af følelsen af at partiets fremgang havde toppet. Der var stadig optimisme og ubegrænset opbakning til Mariannes lederskab, men også en vis bekymring for Connie-effekten (se også analysen på s. 11, red.!) og en vis usikkerhed omkring muligheden for at danne regering med Socialdemokraterne. Marianne vakte bred jubel ved fra talerstolen at trække forslaget om forbud mod fætter-kusine-ægteskab tilbage, men det kunne ikke skjules at integrationspolitikken fortsat var et både væsentligt og potentielt problematisk emne ved det folketingsvalg, som alle landsmødets deltagere så i horisonten.

Af Helle Kragh

Landsmødet synes at indikere, at vi som parti er kommet os over den første begejstring over gode meningsmålinger og stor medlemsfremgang. Det står klart for alle, at den store medlemsvækst, og det efterfølgende fokus på den Københavnske vælgerforening, ikke er helt uproblematisk. Det er også tydeligt, at den standhaftige og vedholdende radikale idealisme, der har skaffet Marianne en tårnhøj troværdighed og partiet stor vælgerfremgang, heller ikke er gratis. Hovedbudskabet fra landsmødet må således være, at selvom hverdagen har meldt sig i partiet, så er engagementet stadig stærkt og vi formår stadig at fejre os selv og de radikale værdier under festlige former. PS: Hvis der er nogen af ORVs medlemmer, der er interesseret i et mere uformelt referat af radikal snak & rygter som de lød i Stjernebaren efter midnat, så er de velkomne til at kontakte næstformanden.

Vi savner ikke et valg men et alternativ at vælge! Mange følte sig formentlig snydt, da statsministeren for en uge siden åbnede Folketinget uden at udskrive valg. For alt var ligesom kørt i stilling til et efterårsvalg. Sendefladen var ryddet, nyhedsredaktionerne oprustede og oppositionspartierne kampklare. Og interessen skyldtes næppe en smokingklædt SF'er og et til lejligheden genforenet, nysepareret kongeligt par, men derimod spekulationerne om et nært forestående folketingsvalg. Spekulationer som altså viste sig intet hold i virkeligheden at have. Så frem for at høre statsministeren udskrive valg måtte de fremmødte og alle os ude ved tv-skærmene tage til takke med den sædvanlige, næsten velkendte åbningstale fyldt med lovord om rigets sunde tilstand og regeringens fantastiske bedrifter det seneste år.

Men sådan ser oppositionen øjensynligt ikke på sagen og mener så åbenbart, at når statsministeren ikke frivilligt vil udskrive valg før tid, ja så må han tvinges, selvom han jo ret beset er valgt til at regere godt et år endnu. Kønt tog oppositionens træk sig bestemt ikke ud set fra sofarækken - snarere ret patetisk og desperat.

- eller desperation? Og det er måske også netop det, det er udtryk for - et desperat forsøg på at finde noget at stå sammen om som alternativ til regeringen. Andre store, folkelige sager som flygtninge- og indvandrer- samt efterlønspolitikken kan oppositionen jo ikke blive enige om. Set i lyset af den åbenlyse uenighed og de seneste meningsmålingers klare flertal til regeringen kan det være svært at se, hvad oppositionen håber at få ud af et efterårsvalg. I virkeligheden tror jeg, at det er i oppositionens interesse, at valget udskydes så længe som muligt. Hvis oppositionen vel at mærke udnytter tiden til at nærme sig hinanden og frem for desperat at tjatte til højre og venstre komme med et slagkraftigt alternativ til den nuværende regering.

Fatalisme... Og godt det samme fristes man til at sige, når man gerne ser, men har svært ved at få øje på et alternativ til den siddende regering, der ifølge de seneste mange meningsmålinger sidder sikkert på et flertal af stemmerne. Det virker derfor også højest besynderligt og decideret fatalistisk, at oppositionen to dage efter Folketingets åbning krævede et folketingsvalg inden vedtagelsen af en ny kommunalreform, hvilket vil sige i løbet af efteråret.

Vincent Vinhandel v/ Gert Dyrn Radikal vin til rimelige priser Tlf. 26 27 63 44

15

RM 5 2004  

Radikalt Midtpunkt 5 2004