Page 1

Nyhedsbrev fra Århus Radikale Vælgerforening · Forår 2010

En ny politisk dagsorden Frihed til nærdemokrati En sund sundhedsøkonomi Opstilling af folketingskandidater Indkaldelse til generalforsamling søndag 21. marts Debatter med Preben Mejer og Troels Lund Poulsen + Stædighed, fornyelse og positiv energi + Følg følgegruppen


Stædighed, fornyelse og positiv energi Medlemsbladet Radikale Politik skal også have en ny form. Det var for omkostningstungt og samtidig bliver den eksterne kommunikation forstærket med flere ressourcer.

Af Sander Jensen, formand

Politik stopper aldrig. Det er en kontinuerlig, nærmest organisk, proces, der hele tiden er i bevægelse. Der er så mange faktorer, at det er umuligt at styre processen. Der er selvfølgelig nogle, der er bedre end andre. Anders Fogh Rasmussen var en mester i at jonglere politik, godt hjulpet af spindoktorer og et loyalt statsapparat. Hans afløser Lars Løkke Rasmussen er mere udfordret med at styre tropperne. Og det er vores mulighed for en ny regering. VKO træthed Langsomt, men sikkert, er det fasttømrede VKO-flertal, som Fogh holdt i et jerngreb, ved at blive metaltræt. Samtidig stormer SF frem, godt hjulpet af endnu en dygtig politisk iscenesætter i form af Villy Søvndal. Det er også vores mulighed. For imens regeringens sammenhængskraft smuldrer i takt med deres uansvarlige økonomiske styring af landet, søger de moderate og økonomisk ansvarlige borgerlige til Radikale Venstre. SF trækker vælgere fra DF SF har en offentligt erklæret målsætning om at tage vælgere fra DF, hvilket jo på sin vis er godt nok, da det forrykker magtbalancen. Og i takt med at SF øger den skrappe retorik på blandt andet udlændingeområdet, så tiltrækker vi de humanistisk orienterede og knap-så-socialistiskeat-det-gør-noget vælgere. Sådan er politik så foranderligt. Inde på midten står Radikale Venstre og er egentlig, som vi altid har været. Faste i troen og ukueligt stædige.

Samtidig er hele webplatformen under revision ligesom nye onlineværktøjer skal styrke foreningernes daglige arbejde. Valggrundlaget for det næste folketingsvalg er ved at blive specificeret med klare prioriteringer og kant. Sander Jensen mener, at partiet vil få flere vælgeres interesse, fordi vi står fast.

Vi er garanten for økonomisk ansvarlighed, en stærk folkeskole, et sundt sundhedsvæsen, en anstændig udlændingepolitik, frisind, frihed og et stort socialt ansvar. Nye klare visioner Fremgang er ikke noget, som vi kommer sovende til. Derfor er hele partiet i bevægelse. Fra toppen til de små foreninger. På www.radikale. dk kan du se nye visionære politiske udspil, som en genopbygningsplan for dansk økonomi og en gennemarbejdet vision for folkeskolen. Læs mere i Morten Østergaards indlæg på modsatte side. I landsforbundet sker der også mange nye ting. Hele strukturen og vores vedtægter ved at blive revideret og skal vedtages i ny form til landsmødet. Det skal sikre en mere smidig og omstillingsparat organisation. Ny grafisk linje og indhold Der bliver arbejdet på en moderne og skarp grafisk linje, som ligger klar til det kommende folketingsvalg.

Alt i alt bliver der optimeret og omstruktureret, så partiet bliver mere tidssvarende, dynamisk og klar til at indtage fremtiden. Sæt holdet 21. marts Som sagt så stopper politik aldrig. Derfor er vi i Århus klar til at sætte et nyt hold af folketingskandidater og bestyrelse den 21. marts. Det ville være dejligt, hvis du kiggede forbi. Vi arbejder målrettet og stædigt videre med at sætte den politiske dagsorden, afholder arrangementer og sørger for, at organisationen kører. Alt sammen i tæt samarbejde med Radikal Ungdom. Sammenhold og energi Derudover forsøger vi at skabe en positiv energi om det at være radikal i Århus. For det skal være sjovt og givende at engagere sig i politik. Det sociale samvær er vigtigt for, at vi kan samarbejde og fungere som et team, både til daglig, og når der er fuld damp på valgmaskinen. Jeg glæder mig meget til at kæmpe videre med jer for den radikale sag.

Trykt og sponsoreret af:

Nyhedsbrevet er udgivet af Århus Radikale Vælgerforening Rosensgade 24, 8000 Århus C. Ansvarshavende redaktør: Sander Jensen. Oplag: 500 Web: www.radikaleaarhus.dk. Post: mail@radikaleaarhus.dk.

2

Århus Radikale Vælgerforening · www.radikaleaarhus.dk


En radikal dagsorden med plads til fremgang 3. Ordentlighed ønskes Værdidebatten, der som altid har sit omdrejningspunkt i den udlændingepolitiske arena, raser fortsat. Og her har vi en radikal forpligtelse. Uanset om vi skal op imod burkaforbud, tørklædeoptællinger eller indgreb overfor religionsfrihed.

Af Morten Østergaard, MF

Den politiske dagsorden synes mere og mere, at trække i radikal retning. Den store udfordring bliver at udnytte den radikale dagsorden til radikal fremgang. På weekendhovedbestyrelsesmødet i januar vedtog partiet et kampagnegrundlag. Vores bidrag til at skaffe et nyt flertal efter næste valg bliver med en stædig kamp for økonomisk ansvarlighed, en bedre folkeskole og en ordentlig udlændingepolitik. Alliance med virkeligheden Det passer fantastisk med den politiske dagsorden. Det handler altid om økonomi. Men i særligt grad nu, hvor finanskrisens sorte skyer er begyndt at trække lidt væk, men hvor tømmermændene fra en forsømt opgangstid for alvor sætter ind. VK-regeringen udviste ikke rettidig omhu og fik ikke bragt balance i de offentlige finanser, mens det gik godt. Nu er underskuddet så stort, at vi må forvente at blive mødt med et EU-krav om at nedbringe det offentlige budgetunderskud. Det er faktisk den mindste udfordring. For efter finanskrisen lurer velfærdskrisen. 1. En radikal genopbygningsplan Vi har fremlagt en genopbygningsplan, som sætter en anden dagsorden. Vi vil ikke afvikle velfærden og finansiere skattelettelser ved at skære ned på den offentlige service. Vi vil skabe en bæredygtig vækst og ansvarlige reformer, som giver os råd til at udvikle velfærden. Og så vil vi fokusere indsatsen for de mest udsatte grupper, som bliver glemt og klemt, når slagsmålet om velerhvervede rettigheder og velfærd til de mange går på sit højeste. Vi tør prioritere – og det bliver nødvendigt. Vi har ikke mange politiske allierede her, men vi har en alliance med virkeligheden. Og det er ikke så ringe endda.

Folketingsmedlem Morten Østergaard og partiet prioriterer tre mærkesager.

Gammel vin på gamle flasker Også folkeskolen er for alvor blevet centrum i den politiske debat. Statsministeren overrumplede vist både sin egen minister og skoleverdenen med 360 graders eftersyn, nye læseprøver og offentlige testresultater. I ca. 2 min. den 1. januar troede jeg faktisk, at Lars Løkke var på vej i radikal retning. I hans nytårstale gjorde han en dyd ud af de ting, som folkeskolen skal lære børnene udover at læse, stave, skrive og regne. Men hans konkrete forslag er gammel vin på gamle flasker! En læseprøve som fandtes i forvejen. Og et dokumenterbart skadeligt forslag om at reducere folkeskolens succeskrav til nogle standardiserede testresultater udlagt til offentlig skue. 2. Invester i lærerne Overfor det står det radikale bud: ”Vores skole”. Vi har brug for en rigtig grundig debat om, hvad der giver faglighed i folkeskolen. Skal vi poste flere penge i standardiserede undervisningstiltag udstukket fra Slotsholmen, eller skal vi investere i folkeskolens hovedressource: lærerne? Hvis vi ønsker fagligheden i bredeste forstand højnet, var det så ikke på tide med en systematisk efteruddannelse af vores lærere. Vi kunne starte med at sikre, at læreren bag katederet rent faktisk er uddannet til at undervise i det fag, som er på skemaet.

En ny meningsmåling blandt indvandrere viser, at den oplevede diskrimination på gader, i institutioner osv. er faldende. Mens den diskrimination, der opleves gennem medierne og ikke mindst fra politisk hold, er stigende. Der er her virkeligt tale om, at en god portion ordentlighed i den politiske debat, formentlig vil være et af de væsentligste integrationsfremmende tiltag, der kan tages. Kampagneklar Så den politiske dagsorden matcher altså de radikale mærkesager. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal være tilstede i debatten om et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, en ambitiøs klima- og miljøpolitik og den stadigt mere svækkede retspolitik i Danmark. Vælgerne skal med stadig større tydelighed se, hvad de får, hvis de stemmer på Radikale Venstre i form af en økonomisk ansvarlighed og reformparathed. En klar linje i værdipolitikken, hvor vi ikke jagter folkestemninger. Og et stærkt fokus på uddannelsespolitikken, som en fundamental del af den radikale DNA. Brug for dig Derfor har hovedbestyrelsen godkendt en beslutning om, at vi går i kampagne-modus. Forberedelserne er i fuld gang og, der bliver brug for alle. I de kommende måneder (til vi får et valg), vil vi med jævne mellemrum gå på gaden med vores konkrete løsninger på de tre mærkesager. Send en mail til rvmors@ft.dk, hvis du vil være med. Sammen kan vi sørge for, at kampagnerne bliver både set og hørt i Århus og omegn.

3


Indkaldelse til generalforsamling i Århus Århus Radikale Vælgerforening indkalder hermed til generalforsamling: Søndag 21. marts 11.00 til 15.00 i Cafe Nicolai i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. (Kom i god tid)

Generalforsamling del 1, søndag 21. marts 11.00 - 13.00 Dagsorden for del 1 1. Valg af dirigent og stemmetællere på dagen. 2. Høring af folketingskandidater. 3. Opstilling og valg af fire folketingskandidater.

Foreningen giver en lækker sandwich til frokost. Øl og vand kan købes til favorable priser. Te og kaffe er gratis.

Generalforsamling, søndag 21. marts 13.00 - 15.00 Dagsorden for del 2 4. Valg af dirigent. 5. Formandens beretning. 6. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 7. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende kalenderår. Der forslås en kontingentstigning bl.a. pga. af kontingentstigninger fra region og landsforbund. De nøjagtige tal vil blive offentliggjort på www.radikaleaarhus.dk og i det elektroniske nyhedsbrev. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Valg af: 1. Formand for foreningen. (Sander Jensen genopstiller) 2. Yderligere otte medlemmer af bestyrelsen samt maksimalt otte suppleanter. 3. To revisorer og en suppleant. 4. Valg af delegerede og suppleanter til Østjyllands storkreds og Midtjyllands region. 5. Valg af landsmødedelegerede og suppleanter til landsmødet. 10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Skriv til mail@radikaleaarhus.dk eller til Rosensgade 24, 8000 Århus C. Forslagene skal meddeles til medlemmerne senest 1 uge før behandlingen på generalforsamlingen. Vedtægterne kan læses på www.radikaleaarhus.dk/organisation/vedtaegter

Indkaldelse årsmøde i storkreds og region Radikale i Region Midtjylland og Østjyllands Storkreds indkalder til årsmøde: Lørdag 29. maj kl. 9.30, Nørgårds Højskole, Vestre Ringvej 9, Bjerringbro. Der er årsmøde i Østjyllands Storkreds og i Region Midtjylland lørdag den 29. Maj 2010 på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. Regionen betaler morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Mødet starter kl. 9.30 med morgenkaffe. Kl. 10 har Østjyllands Storkreds delegeretmøde og

4

efter frokosten kl. ca. 13.15 er der delegeretmøde i Region Midtjylland. Kl. 15 er der kaffe med efterfølgende debatmøde. Din stemme som delegeret tæller, når Århus skal repræsenteres i hovedbestyrelsen, sektorpolitiske udvalg og bestyrelsen i regionen. Kørsel arrangeres.

Århus Radikale Vælgerforening · www.radikaleaarhus.dk


Opstilling af folketingskandidater Ønsker du at stille op som folketingskandidat i Århus? Kandidater kan blive bedt om at komme til samtale hos bestyrelsen. Dog er du ifølge vedtægterne selvfølgelig fri til at opstille på selve generalforsamlingen. Som folketingskandidat forpligter du dig til at være synlig, sætte den politiske dagsorden og involvere dig i vælgerforeningen, så godt du nu kan. I valgkampen forventer vi, at du følger følger god markedsførings- og forretningsskik samt fører en sober valgkamp. Følgende kandidater har meddelt, at de ønsker at stille op i en af de fire kredse; Nord, Syd, Øst og Vest. De er, i tilfældig rækkefølge.

Henriette Sandager

Morten Østergaard

Uddannet pædagog og studerer cand. pæd. på Aarhus Universitet. Medlem af bestyrelsen i vælgerforeningen og tidligere byrådskandidat.

Medlem af Folketinget for Århus og næstformand i den radikale folketingsgruppe.

Henriette er 35 år og bor i Århus.

Morten er 33 år, er fra Århus og bor til daglig i København.

Liv Holm Andersen

Kåre Albrechtsen

Studerer statskundskab på Aarhus Universitet, arbejder som hjemmehjælper og frivillig i Red Barnets ungdom.

Nuværende folketingskandidat i Århus og sekretariatschef for Vindmøllesekretariatet under Miljøministeriet.

Liv er 23 år, bor i Århus og er tidligere byrådskandidat.

Kåre er 41 år og bor i Risskov.

Ønsker du at stille op som folketingskandidat, så tag kontakt til formand Sander Jensen på 30 28 84 42 eller

Læs på www.radikaleaarhus.dk inden generalforsamlingen for at se mere om kandidaterne.

sander@smallgiant.dk hurtigst muligt.

Kontaktpersoner Århus Radikale Vælgerforening Formand Sander Jensen Mobil 30 28 84 42 sander@smallgiant.dk

Medlemsarrangementer John Engelbrechtsen Mobil 20 21 94 99 john.engelbrechtsen@8320.dk

Medlem af Folketinget Morten Østergaard Telefon 33 37 47 18 rvmors@ft.dk

Næstformand Sanne Bjørn Mobil 27 13 44 40 sannebjoern@gmail.com

Kommunalpolitisk koordinator Jonna Fonnesbæk Hansen Telefon 86 14 26 26 jofo@aabc.dk

Medlem af Århus Byråd Rabih Azad-Ahmad Mobil 40 50 76 59 ra@byr.aarhus.dk

Kasserer og indmeldelse Ejner Hviid Jensen Telefon 86 12 56 18 ehj@stofanet.dk

Radikal Ungdom Formand Trine Jensen Mobil 26 13 63 95 trinejensen@radikalungdom.dk

Medlem af Regionsrådet Andreas Steenberg Mobil 21 75 72 72 andreas.steenberg@gmail.com

5


Må vi så være fri? tryk for en dybtgående mistillid til, at opgaver kan løses decentralt uden indblanding fra Christiansborg og rådhusene?

Af Rabih Azad-Ahmad, medlem af Århus Byråd

I Århus kommune har bestyrelser i nogle daginstitutioner valgt, at svinekød ikke længere er at finde på institutionernes kostmenu. Bestyrelsens begrundelse er, at det skyldes praktiske årsager. Nogle børn i disse børnehaver spiser ikke svinekød, og bestyrelsen mener, at det er lettere kun at skulle servere én slags mad. Men det er en beslutning, der lige pludselig har påkaldt sig visse folketings- og byrådspolitikeres interesse. Forældre skulle stå skoleret Byrådsmedlemmer i Århus fra Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti har langet ud efter den pågældende bestyrelse. Ja, den demokratisk valgte forældrebestyrelse skulle nærmest stå skoleret overfor politikerne og forsvare beslutningen.

Rabih Azad-Ahmad mener, at man skal have tillid til nærdemokratiet.

Folketing og byråd bør ikke blande sig i, hvilken mad forældrebestyrelser vælger at servere, så længe maden er sund og lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger. For hvad bliver det næste? Hvad bliver det næste? Bliver det, at regeringen eller byrådet i en kommune, skal bestemme, hvilke udflugter børnene i en daginstitution skal på? Er det måske ud-

Man kan i hvert fald få det indtryk, at der er gået inflation i politik, siden regeringspartierne og oppositionen i Århus Byråd vil blande sig i, hvad daginstitutionerne skal servere af mad, samt hvordan folk skal gå klædt osv. Pinagtig burka-debat Senest har burka-debatten udviklet sig til en pinagtig affære for især Det Konservative Folkeparti, efter at en undersøgelse viste, at man ikke kunne finde personer i Danmark, der bærer burka. Men måske er de, der angiveligt kæmper for frihedsrettigheder, slet ikke så frihedselskende igen? Særligt ikke når det gælder daginstitutioner, og især ikke, hvis en sag relaterer sig til etniske minoriteter i Danmark.

Følgegruppen - vær’ med hvor det sker Dagen inden hvert byrådsmøde kan du mødes med de aktive radikale og vores byrådsmedlem. Kort sagt er det på følgegruppemøderne, at du kan følge med i det nyeste nye og få indflydelse i det daglige politiske arbejde i Århus. Til hvert møde kører vi bordet rundt, hvor alle kan blive hørt, hvorefter vi gennnemgår dagsordenen for det kommende byrådsmøde. Har du viden om eller en holdning til byrådspolitikken, så lytter vores byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad meget gerne på, hvad du har at sige. Det er en af de korteste veje til indflydelse, hvis du interesserer dig for kommunalpolitik. Og inden du ser

6

dig om, er dine ideer og holdninger måske i byrådssalen. Skriv til kommunalpolitisk koordinator Jonna Fonnesbæk på mail@radikaleaarhus.dk, hvis du vil på mailinglisten fra følgegruppen på rådhuset. Du kan også ringe til Jonna på 24 84 74 24 for at høre mere. Du kan altid se den seneste byrådsdagsorden her via dette link: www.aarhuskommune.dk/portal/ politik/byraadet/byraadsmoeder/ aktuel_dagsorden Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Jonna Fonnesbæk

Århus Radikale Vælgerforening · www.radikaleaarhus.dk


Hvordan får vi sundhedsøkonomien til at hænge sammen? Af Andreas Steenberg, medlem af regionsrådet for Region Midtjylland

skattelettelser? Børnecheck, ældrecheck og efterløn?

Jeg har nu været medlem af regionsrådet i godt to måneder. I den korte tid har der været heftig debat, om regionerne skal nedlægges, fordi budgetterne ikke er holdt.

Også inden for sundhedsvæsenet er der vigtige debatter at tage. Skal alle sygdomme behandles inden for en måned? Kunne man få folk til at tænke en ekstra gang over at gå til lægen ved at pålægge en brugerbetaling på 100 kr.?

Det kan godt være, at regionerne skal nedlægges, men i dette indlæg vil jeg forklare, hvordan der er massive problemer i finansieringen af vores sundhedsvæsen, uanset hvem der har ansvaret. Velstand skaber øgede behov Det økonomiske råd har kigget på sundhedsudgifterne. Hver gang vi bliver en procent rigere, stiger behovet for sundhed mere end en procent. Folk vil have mere behandling, og vi går mere til vores praktiserende læge, når vi bliver rigere. Det hænger selvfølgelig ikke sammen økonomisk. Regeringen har også lovet befolkningen, at alle skal behandles inden for en måned, og det skaber også et økonomisk pres. Når alle skal behandles inden for en måned, er der også utroligt svært at lægge et budget. For hvem ved på forhånd, hvor mange syge der opsøger sundhedsvæsenet for behandling?

Regionsrådsmedlem Andreas Steenberg vil prioritere i sundhedsvæsnet.

Kan behandle flere lidelser Oven i de øgede krav til mængden af sundhed kommer også det faktum, at flere bliver syge, og at vi heldigvis kan behandle flere og flere lidelser. Og der kommer flere ældre, der skal behandles. Sammenlagt betyder det, at vi kan bruge ufattelige mængder på sundhed. Det leder mig hen til min pointe. I dag har vores velfærdssamfund et underskud på 20 mia. årligt. Det hænger ikke sammen! Der skal prioriteres Derfor er den største udfordring nu og her og i fremtiden at få en debat om, hvilke velfærdsydelser vi vil beholde. Er det nødvendigt, at staten skal betale for børns mad, er det nødvendigt med skattestoppet og

Den allerstørste udfordring i de kommende år bliver at turde afskaffe nogle ydelse eller indføre noget upopulært. Og her er vi radikales eksistensberettigelse.

Følg Andreas’ arbejde Hvis du interesserer dig for sundheds- og regionspolitik, så er du velkommen til at skrive til Andreas på andreas.steenberg@gmail.com. Andreas vil løbende udsende information til foreningerne om sager, der vedrører lokalområder. Derudover sender han nyhedsbreve/læserbreve ud til medlemmer og medier. Følg med på Andreas’ hjemmeside www.andreassteenberg.dk.

Genopretningsplan for dansk økonomi Radikale Venstres har lanceret et reformprogram, der forbedrer de statslige finanser med ca. 30 mia. kr. årligt (varigt): 1) Efterlønnen afvikles gradvis: 18 mia. kr. 2) Dagpengeperioden afkortes til to år: 4.5 mia. kr. 3) En håndholdt beskæftigelsesindsats: 3 mia. kr. 4) Genoptjeningskravet øges fra 26 til 52 uger / justeringen af hhv. dimittendsatsen og ungeregler: 2 mia. kr. 5) Skat der virker: 2 mia. kr. 6) Øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: 0.25 mia. kr. Læs mere på www.radikale.dk

7


Teknologi-guruen Mejer møder Morten Hvordan påvirker teknologi vores dagligdag, fremtid og velfærd? Gå ikke glip af en unik mulighed for at møde en af Danmarks skarpeste og mest visionære teknologihjerner, Preben Mejer, sammen med folketingsmedlem Morten Østergaard. Preben Mejer fra Innovation Lab vil give sine svar på, hvordan teknologien vil komme til at forme vores hverdag i fremtiden. Preben Mejer er foregangsmand på teknologi og internetområdet i Danmark. Gennem sit virke, har han et stort internationalt netværk at trække på, når der skal opsøges viden om de nyeste teknologier. Morten Østergaard og Preben Mejer vil samtidig debattere fremtidens udfordringer og diskutere den aktuelle landspolitiske situation. Det er altid forfriskende, når Morten Østergaard fortæller om sidste nyt fra folketinget, inklusiv de seneste røverhistorier fra Christiansborg.

Tid og sted: Onsdag 24. februar kl. 18.30 til 20.45 Rosensgade 24. Tag en ven med.

Om Preben Mejer Uddannet boghandler. Videnkilde og storinspirator, der i 2001 af Computerworld blev kåret til en af Danmarks ti mest indflydelsesrige IT personer. Blev i 2002 af Børsens Nyhedsmagasin valgt til mest nyskabende danske IT personlighed. Ville egentlig læse psykologi, men brugte i stedet sin tæft for menneskevæsenet til forudsigelse af PC’ens indtog og stiftede Danmarks første og største leverandør af PC’er, DanaData.

Startede senere Danmarks dengang største internetvirksomhed, TDC Internet. Roder i sin fritid med en gammel Jaguar og tænker bedst til musik, gerne og ofte live. Har en næsten komplet Frank Zappa samling og en tørret torsk med lys i. Opfatter slips som en hindring for iltningen af øverste etage. Flerdobbelt prismodtager, senest Dansk Ingeniørforenings IT pris i 2003 og it-avisen ComONs pris som ”Årets it-profil” i 2004.

Venstres nye chefideolog tørner sammen med Morten Østergaard Miljøminister Troels Lund Poulsen fra Venstre er blevet udnævnt til at folde Lars Løkke Rasmussen drømme ud; statsministerens ti visioner for Danmark.

Det skal nok blive festligt, at diskutere værdier og visioner for Danmark.

Kom og hør hvad det nu går ud på, når Morten Østergaard og Troels Lund Poulsen debatterer fremtidens Danmark.

Tid og sted: Torsdag 25. marts kl. 19.00

Der bliver også tid til at debattere miljøpolitik.

Mødet er åbent og alle er velkommen og inviteret. Tag en ven med!

Hvordan bliver danskerne mere Løkkelige?

Cafe Nicolai Folkeoplysningens Hus Vester Allé 8, 8000 Århus C Troels Lund Poulsen fintænker. Foto: Morten Fauerby

Nyttige links Landet: www.radikale.dk · Århus: www.radikaleaarhus.dk Debat: www.radikale.net · Århus Radikale Ungdom: www.aaru.dk

8

Århus Radikale Vælgerforening · www.radikaleaarhus.dk

Nyhedsbrev-foraar2010-low  

En ny politisk dagsorden Opstilling af folketingskandidater Indkaldelse til generalforsamling søndag 21. marts Frihed til nærdemokrati Nyhed...