Page 1

VM® SMART OR®

PACS / RIS

SMART OR NVR

KIS VM® SMART OR®

NET VIDEO RECORDER

HDD

RESET

POWER

Stre

e

Ro

LAMPEN KAMERA OP 2

hi

ve

En

c

OP 3

e

Stre

od

hi

c

OP-FELD KAMERA OP 1

ve

od

e

Stre

am

A rc

En

ute

A rc

ve

A rc

Ro

e ut

am

hi

Ro

e ut

am

ENDO OP 2

od

ON

OP ...

ENDO OP 1

En

c

HDD

POWER

LAN

POWER

NETWORK SERVER

VM® SMART OR®

SMART OR CLIENT

SMART OR CLIENT DICOM CONNECT

ASSISTENZ

SMART OR NETWORK

OP 2

HL7 CONNECT

SERV SER SERV SERVER SE ER E RVE RV ER R

CHEFARZT

SMART OR CLIEN CLIENT ENT EN

ANZEIGEN

OP MONITTOR 3 C-BOGEN

VITAL MONITOR

OPP MON O MO ONIT N TOR NITO OR 2 OP-FELD C CA A AM M

OPP M O MONIT ONIT O N NIT NITOR ITOR OR 1

LLAM LAMP LA AMP AMPEN MPEN EN CAM AM

OP 1 OP

ENC ENCO E EN NC N NCO C CO OD DER ER E R

KREUZ KREU KREUZSCHIE KR KREUZ RE E SCHIE SC CHIE IENE NE

END ENDO EEN ND NDO N DOS DO SKOP SK K KO KOP OPP O

Ro

e ut

am

od

A rc

hi

e

Stre

VIDEOQUELLEN

TCP/IP NETZWERK

HÖR ÖRSAAL

ve

En

c

VM® SMART OR® VM

KRE EUZSCHIENE

DISPLAY 1 : MAIN SOURCE : DVI 1

DISPLAAY

SOURCE

+

SELEC

PIP

VM® SMAR VM SMARTT OR® O

HAR DWARE HARDW WARE ENCODER

STREAM

SYSTEM SY

 Video routing  Hardwarové kódování  Audio a video streaming  Archivace

POW WER


VIEWMEDIC SMART OR VIDEO ROUTING A ARCHIVACE Z JEDNOHO ZDROJE Multimediální technologie jsou stále důležitější při projektování moderních chirurgických zařízení. Endoskopické operace, PACS apod. přinášejí zjednodušení a větší bezpečnost při operacích, nabízejí nové možnosti jak v oblasti dokumentace, tak v oblasti vzájemné komunikace. Avšak není jednoduché sledovat rostoucí počet systémů, souhrn jejich signálů a distribuci těchto signálů na příslušná zobrazovací zařízení. To pro vás udělá VIEWMEDIC SMART OR. Monitoruje každý systém a přenáší všechny signály do IP sítě. Personál na operačním sále dokáže smysluplně ovládat videosignály, snímky a potřebné údaje z jednoho jednoduchého ovládacího centra.

VIEWMEDIC SMART  OR ov-

ládá zdroje všech videosignálů na OS, zobrazuje je na různé druhy výstupních zařízení a umožňuje síťový přístup k těmto informacím. SMART OR může dokonce archivovat videosignály nebo umožnit napojení na NIS, RIS a PACS.

ČTYŘI ZÁKLADNÍ FUNKCE KÓDOVÁNÍ

Více na str.6.

Stre

dio signály k dalšímu zpracování do sítě spravované SMART-OR.

Ro

e ut

am

Profesionální kódovací hardware převádí všechny snímky, video a au-

signálů

může

být

individuálně

upraveno

měl plnou kontrolu nad tokem videosignálů a ovládáním výstupních zařízení, aniž by se musel zajímat o to, jak funguje nemocniční IP síť

hi

ve

od

všech

a přizpůsobeno Vašim požadavkům tak, aby kolektiv na operačním sále

A rc

Směrování

e

ROUTING

En

c

nebo další IP zařízení – servery, rozbočovače apod. Viz str. 4. STREAMING Velmi rychlý síťový streaming signálů umožňuje součastně jak on-line přenos, tak i úspornou archivaci signálů při plné HD kvalitě. SMART OR CLIENT napojený na síť má přístup k těmto signálům z kteréhokoliv místa a umožňuje rovněž dvousměrnou komunikaci s druhou osobou. Více na str.5. ARCHIVACE Údaje v centrálním archívu (na serveru) mohou být zpřístupněny, uchovávány, propojovány a upravovány jak místně, tak i na dálku. Toto je umožněno pomocí síťového umístění SMART OR CLIENT, který pracuje nezávisle na fyzickém umístění. Způsob práce s dokumentací je projektován s přihlédnutím na specifiku zdravotnické digitální dokumentace, možnost napojení na NIS, RIS a PACS Více na str. 7-9.

2


SMART OR - ZÁKLADNÍ SYSTÉMY “Řešení ve formě modulárního systému, které může být kdykoliv modernizováno nebo rozšiřováno — perfektní pro každý požadavek.”

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ OS S MOŽNOSTÍ JEHO PŘIZPŮSOBENÍ SMART OR je jednoduše rozšířitelný a přizpůsobitelný různým požadavkům. Všechna SMART OR řešení využívají stejný základní software a uživatelské rozhraní. To uživatelům umožňuje jejich rychlou adaptaci bez nutnosti se intenzivně přeškolovat nebo SMART OR jakkoliv rozšiřovat. Existují tři základní systémy navržené tak, aby vyhověly veškerým individuálním požadavkům:

ROUTE SMART OR ROUTE je jednoduché PC řešení, které umožňuje v operačním světle, endoskopická věž atd.) k zobrazení na různých

ve

od

e

Stre

A rc

hi

směrovat videosignály z různých zdrojů (stropní kamera, kamera

Ro

e ut

am

En

c

zařízeních (monitory, projektory). ROUTE řešení je velmi výhodné v situacích, kdy není vyžadováno síťové propojení.

LOCAL SUITE SMART OR LOCAL SUITE nabízí praktický úvod do profesionální digitalizované dokumentace. Až čtyři uživatelé (SMART OR CLIENT) mohou využívat síťové napojení k přístupu na dostupné informační toky z OS, a dokonce je místně nahrávat. Není třeba zdůrazňovat, že zařízení LOCAL SUITE rovněž poskytuje veškeré možnosti routingu videosignálů.

NETWORK SUITE SMART

OR

NETWORK

SUITE

dokáže

řídit

množství

přednastavených scénářů a to i pro více OS. Tolik SMART OR CLIENT, kolik je požadováno, může přistupovat a sdílet všechny videosignály z OS. Pomocí SMART OR CLIENT lze otevřít a zpracovávat všechen dostupný archivovaný materiál na IP síti. Pro jednodušší práci a ochranu dat je vhodné síťovou verzi SUITE pro archivaci videosignálů umístit na specializovaný server. Řešení NETWORK SUITE samozřejmě umožňuje všechny možnosti routingu videosignálů.

3


INTELIGENTNÍ VIDEO ROUTING UMOŽŇUJÍCÍ STREAMING MNOHA VIDEOSIGNÁLŮ Počet zobrazovacích přístrojů používaných v moderních operačních sálech neustále roste. Řešení SMART OR dokáže zpracovávat veškeré obrazové informace snadno, zřetelně a výstižně. Několik jednoduchých dotyků na dotykové obrazovce postačí pro okamžité určení, jaký materiál bude zobrazován na zvoleném monitoru Můžete si přednastavit vzhled obrazovky a její konfiguraci. K tomuto přednastvení máte kdykoliv okamžitý přístup. Je možné uchovávat předvolby určené pro dané OS, operace nebo lékaře. SMART OR umožňuje integrovat ovládání všech Vašich AV přístrojů. Navíc intuitivní uživatelské rozhraní Vám zaručí možnost přímého

VIEWMEDIC SMART OR video routing Vám usnadní centrálně rozhodovat o video materiálech z operačního sálu. Lze ho využít pro určování jaký signál bude přenášen na ten či onen monitor a kdo má přístup na ten či onen živý přenos z OS.

přístupu ke všem IP kamerám, stejně jako ke kameře v operačním světle. Pomocí dotykového panelu SMART OR lze přímo ovládat funkci otáčení všech připojených PTZ kamer. Zásluhou kódovacího hardware je umožněn síťový přístup ke všem

videosignálům

a snímkům.

Tyto streamované signály jsou dostupné pro všechny SMART OR CLIENT prakticky v reálném čase. Síťové řešení NETWORK SUITE má integrovaný systém autorizace, který umožňuje vedoucímu lékaři rozhodnout, kdo může sledovat živý přenos prostřednictvím počítače s instalovaným programem CLIENT. Až 16 videosignálů může být zobrazeno současně v HD kvalitě na jednom monitoru. Ikona ‘On-Air’ na monitoru umožňuje vedoucímu lékaři jednoduchým způsobem rozhodnout, zda kdokoliv nacházející se mimo OS bude mít aktuální možnost sledovat videosignál.

ve

od

e

Stre A rc

hi

Ro

e ut

am

En

c

4


CENTRÁLNÍ VIDEO MANAGEMENT VIEWMEDIC SMART OR CLIENT umožňuje přístup k živým přenosům z OS a také archivaci záznamů na centrálním serveru. Navíc, každý CLIENT může nahrávat video a kopírovat tyto nahrávky a zprávy na DVD nebo USB.

PŘÍSTUP NA VAŠE DATA KDYKOLIV SE SMART OR CLIENT SMART OR CLIENT je uživatelské rozhraní pro práci se systémem SMART OR. Tyto CLIENT programy využívají síťový přístup k funkcím video managementu. Každý uživatel CLIENT má prostřednictvím dotykové obrazovky přístup jak k archivovanému materiálu, tak k živým přenosům. Takže například hlavní lékař může sledovat dění v OS, aniž by byl v dané místnosti. Všechny CLIENT aplikace mají rovněž přístup na integrovanou funkci nahrávání: uživatel CLIENT tak může nahrávat a archivovat videosignály. Přístup pro nahrávání a přehrávání je možný kdykoliv. CLIENT je výborný nástroj pro pohotové a účinné psaní zpráv a hlášení, použijeteli volitelné přídavné moduly HL7 CONNECT a DICOM CONNECT (strany 8 a 9), které Vám usnadní přístup ke všem informacím o pacientech. Zprávy mohou být vytisknuty nebo uloženy na DVD společně s jakýmikoliv příslušnými obrázky a video nahrávkami. V případech, kdy je vyžadována maximální dostupnost a ochrana – to platí hlavně pro OS – může být SMART OR CLIENT rozšířen o funkci ‘FAIL OVER FUNCTION’ (funkce proti selhání - FOF). Toto rozšíření

5

ve

od

e

Stre A rc

hi

zici i v případě, že zkolabuje síť nebo server.

e ut

am

zajišťuje, aby všechny základní funkce CLIENT zůstaly k dispo-

Ro

En

c


BLU-RAY KVALITA S H.264 Stre

am

Ro

e ut

SMART OR HARDWAROVÝ KÓDOVAČ Hardware kódující video automaticky redukuje velikost příchozích snímků a video nahrávek z nahrávacích

e

hi

MPEG4/H.264 v kvalitě FULL HD prakticky bez zpoždění.

VIEWMEDIC SMART OR kóc n E davací hardware automaticky redukuje velikost příchozích snímků a video nahrávek z nahrávacích zařízení na nepoměrně menší datovou velikost než měla původní nahrávka. Takto komprimovaná data jsou pak trvale přístupná prostřednictvím sítě.

ve

Kódovač je natolik výkonný, že je schopen redukovat nahrávku na přibližně 3 procenta její původní datové velikosti. Například nekomprimovaný tok údajů o velikosti 700 Gbytes může být redukován po použití kódovacího hardware na pouhých 20 Gbytes. Další výhoda tohoto systému: komprimované videosignály jsou k dispozici během milisekund po komprimaci a tak mohou být používány okamžitě. To znamená, že vedoucí lékař může nejen sledovat operaci „živě“ ze své pracovny, ale tato operace může být rovněž přenášena studentům do místní učebny a ti tak mohou získavat operační zkušenosti, jako by byli přímo účastníci na OS. S řešením NETWORK SUITE je počet kódovacích

od

původní nahrávka. Převádí veškeré obrazové signály na

A rc

zařízení na nepoměrně menší datovou velikost než měla

hardware schopných kódovat a přenášet videosignály do sítě téměř neomezený. Jeho modulární konstrukce umožňuje, aby přístup na veškeré dostupné video toky mohl probíhat v reálném čase a současně pro všechny PC stanice s CLIENT. Kódovací hardware dokáže rovněž

H.264 / MPEG

uchovat vysokou kvalitu jednotlivých snímků z video nahrávky, takže mo-

1.688 MBit/s

hou být následně používány napříkad ve zprávách nebo během konzulace s pacientem. Navíc kódovač má rovněž audio vstup a může tak nahrávat zvukové signály z mikrofonu. Audio signály jsou potom kom-

725 GByte/h

primovány společně s videosignálem.

50 MBit/s 72 GByte/h

18 GByte/h

BEZ KOMPRESE

Datový tok za hodinu

Maximální datový tok za sekundu 6


Zařízení SMART OR NVR (Network Video Recorder) je určeno pro archivaci, přehrávání a přenos audio a videosignálů. Volitelně může uchovávat i zvukové údaje (komentáře apod.). Kvalitu nahrávání určuje integrovaný kódovač SMART OR. Výhoda: můžete si zvolit stupeň video komprimace, od vysoké po nepatrnou. Toto nastavení lze kdykoliv změnit. Zdroje a výkonnost sítě jsou optimalizovány díky použití specializovaných přístrojů a nástrojů pro dané úkoly: správa sítě (SMART OR NETWORK), video kódovací hardware a nahrávání (SMART OR NVR). Kterýkoliv SMART OR CLIENT na základě přístupových práv má přístup k údajům archivovaným v zařízení NVR. Data pak mohou být využívána například pro konzultace s pacientem, zakomponována do zpráv a diagnostických nálezů nebo uchována na externích médiích (USB nebo CD/DVD). Náhrávky mohou být rovněž přehrávány v učebnách, které mají síťové připojení. A opět existuje možnost zobrazit a kombinovat několik různých videosignálů. V závislosti na kapacitě serveru a požadavcích na síť mohou být složky SMART OR NETWORK a NVR uloženy na jednom serveru nebo na dvou různých serverech. Virtualizace, například používání VMware, je rovněž na přání.

7

Ro

e

od

Stre

VIEWMEDIC hi SMART OR NVR ve archivuje snímky pořízené na OS společně s nezbytnými informacemi o pacientovi a ukládá je na centrální server Nahrávky jsou přístupné kdykoliv a pro kterýkoliv připojený CLIENT.

A rc

SMART OR NVR NAHRÁVÁ VIDEO V HD KVALITĚ

am

e ut

SMART ARCHIVACE

En

c


RIS & PACS S DICOM CONNECT SMART OR DICOM CONNECT SMART OR DICOM CONNECT spojuje SMART OR SUITE se

Stre

Ro

světem DICOM.

e ut

am

Uživatelské rozhraní DICOM CONNECT

může být individuálně upraveno podle požadavků a potřeb uživatele. Zařízení SMART OR přenáší video a obrázkové informace z OS jako modality do sítí PACS

od

A rc

Všechny CLIENTS hi na OS mají přístup ve k údajům PACS a RIS prostřednictvím VIEWMEDIC SMART OR plug-in DICOM CONNECT. Tento plug-in propojuje informace o pacientovi s chirurgickými postupy a přenáší rovněž jakékoliv snímky a video materiály získané během operace do PACS.

e

nebo RIS.

En

c

Modul

DICOM CONNECT

umožňuje SMART OR

přijímat záznamy DICOM. SMART OR potom filtruje veškeré možné postupy pro určené modality a poskytuje je

včetně informací o pacientovi k dalšímu využití. Pokud jsou do jednotlivých modalit zahrnuty i obrázkové údaje, pak postačí několik jednoduchých úkonů k jejich převedení do systému PACS nebo RIS. Intuitivní systém jednoduché kontroly SMART OR zajišťuje vždy správné propojení všech údajů. DICOM CONNECT plug-in může dokonce uchovávat video materiály a snímky v NIS, RIS nebo PACS. Tento volitelný doplněk je založen na nejnovějším uspořádání DICOM (Doplněk 149) a je tak připraven na další budoucí modernizaci.

8


VÝBORNÉ PROPOJENÍ DO NIS SMART OR HL7 CONNECT SMART OR HL7 CONNECT spojuje SMART OR s Nemocničním Informačním Systémem (NIS). ‘Health Level Seven’ (neboli HL7) podporuje komunikaci a součinnost nejen mezi zdravotnickými institucemi, ale rovněž mezi administrativou, vedoucími lékaři a všemi dalšími důležitými a odpovědnými články nemocnice. HL7 umožňuje zpracovávat administrativní dokumenty a běžnou agendu v rámci nemocnice a sdílet je s různými odděleními. HL7 CONNECT plug-in poskytuje všem aplikacím CLIENT možnost připojit k příslušným video nahrávkám odpovídající data. Na oplátku je možno velmi lehce propojit video materiály pořízené prostřednictvím SMART OR s nemocničním informačním systémem.

Stre

Ro

HL7

e ut

am

CONNECT

plug-in

urychluje

a

zjednodušuje

začleňování administrativních dat a údajů o pacientovi, což by jinak zabralo spoustu času a úsilí. SMART OR vyžaduje vždy specifickou instalaci s ohledem

ve

S HL7 je výměna informací týkajících se pacienta snadná. Jednoduše používejte VIEWMEDIC SMART OR plug-in, HL7 CONNECT, k vzájemnému propojení multimediálních informací, jako jsou obrázky a video materiál s informacemi o pacientovi v NIS.

9

od

A rc

hi

e

na místní podmínky a odlišnosti u uživatele.

En

c


Uživatelské rozhraní VIEWMEDIC SMART OR je optimalizováno pro používání dotykové obrazovky s intuitivním menu. Hlavní obrazovka, zobrazena níže, ovládá a nahrává videosignály a ovládá zobrazovací zařízení. Je jí možno využít i k ovládání videosignálů na jiných místech nebo pro nastavení spontánní audio konference.

Ruční zadání pacienta nebo jeho výběr ze seznamu operací.

Systém přesměrovává jakékoliv videosignály do příslušných monitorů. Zde je možno i zahájit nahrávání videa a pořizovat snímky.

Práce s archivovaným materiálem pro zpracování hlášení, úprava video materiálů a export na USB, DVD nebo Blu-ray.

Volba a nastavení přehrávání hudby pro OS.

Aktuální stav všech napojených operačních sálů, učeben a dalších pracovišť.

Přístup k aplikacím na webu, intranetu, PACS, NIS a RIS.

Výměna krátkých zpráv s jiným SMART OR CLIENT.

Administrativní oprávnění pro externí přístup na video materiály z OS.

Předvolby pro opakující se sestavy přenosů.

Seznam všech dostupných zdrojů videosignálů začleněných do systému SMART OR. Červený světelný bod naznačuje právě nahrávaný zdroj. Znak oka naznačuje možnost přístupu z jiného SMART OR CLIENT.

10

Postačí cení akt pro zas


UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

í á Definuje právě prováděnou práci v OS z přednastaveného seznamu a dává na vědomí tuto informaci ostatním SMART OR CLIENT.

Postačí jednoduchý dotyk pro zachycení aktuálně probíhajícího videa nebo pro zastavení nahrávání.

11

On-line sledování* zvoleného zdroje videosignálu. *není k dispozici pro SMART OR ROUTE.

Stiskem tohoto tlačítka aktivujete přenos prostřednictvím audio kanálu.

Přehled dostupných monitorů pro zobrazování. Barevné kódy umožňují snadno a rychle zjistit a přiřadit různé obrazovky.

Toto tlačítko umožňuje ovládat připojená zařízení, jako je například PTZ kamera, prostřednictvím SMART OR.


PŘEHLED MOŽNOSTÍ SMART O VIEWMEDIC SMART OR NETWORK SUITE má čtyři hlavní funkce:

lit, jakou kvalitu má video mít – tato úprava kvality je neomezená.

ROUTING, KÓDOVÁNÍ, STREAMING a ARCHIVACE. Tyto systémo-

Takto kódované videosignály jsou přístupné v reálném čase.

vé složky skvěle spolupracují. Mohou být snadno integrovány do

 STREAMING: Využívá síť pro sdílení video materiálů s kterýmkoliv

Vašeho již existujícího systému.

připojeným CLIENT. Inovovaná technologie pro streaming instalo-

 ROUTING: Routing integrovaný do SMART OR Vám umožní

vaná v zařízení SMART OR Vám umožní vytvářet téměr neomezený

směrovat neomezený počet vstupních signálů (video a audio) na

počet signálů živého video materiálu a archivovaných nahrávek

jakékoliv výstupní zařízení. Můžete na jednom monitoru zobrazit

na síti.

až 16 videosignalů. Funkce ROUTING rovněž přímo ovládá externí

 ARCHIVACE: SMART OR Vám rovněž umožní ovládat nahrávání

zařízení jako je např. router.

všech videosignálů z operačního sálu a tyto nahrávky kdykoliv vyh-

 KÓDOVÁNÍ: Kódovací hardware v zařízení SMART OR automatic-

ledat. Povel k nahráváni můžete zadat i z kteréhokoliv připojeného

ky redukuje velikost příchozích snímků a video nahrávek z nahrá-

CLIENT a součastně přistupovat na všechna archivovaná videa.

vacích zařízení na nepoměrně menší datovou velikost, než měla

Následně lze snímky použít pro vypracování hlášení, k prezentaci

původní nahrávka, aniž by zjevně snížil kvalitu videa. Můžete si zvo-

v učebnách nebo pro konzultace s pacientem.

SMART OR CLIENT

MONITORY

OS MONITOR 3

<&41,'8+&'15+)0.ł

C-RAMENO

MONITOR VIT. FUNKCÍ

OS MONITOR 2 2Į'*.'&-#/

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

UŽIVATELSKÝ PROFIL

SMART OR CLIENT zajišťuje přístup na všechna videa, která byla vytvořena na klinice. To umožňuje, aby tento materiál z OS byl k dispozici v místnosti lékařů nebo v učebnách.

Můžete vytvořit jednotlivé uživatelské profily pro každý OS. To znamená, že lze vytvořit uživatelský profil např. pro daný typ operace, pro určitý operační sál nebo pro určitého doktora.

OS KAM

SMART OR CLIENT

FOF CLIENT zaručuje, že funkce routing všech videosignálů činných v SMART OR bude v činnosti i v případě kolapsu serveru nebo sítě. Toto řešení se užívá pro případy, kdy je vyžadována vyšší bezpečnost a provozní spolehlivost.

OS MONITOR 1

OS 1

KODÉR

VIDEOROUTR

ENDOSKOP

VIDEO ROUTER

Video router je přímo řízen prostřednictvím SMART OR CLIENT. Video router je zařízení, do kterého jsou směrovány veškeré videosignály z různých zdrojů, jako jsou například kamery OS, endoskopy nebo monitory fyziologických funkcí a následně jsou tyto signály směrovány na příslušné monitory a do kódovacího hardware.

HARDWAROVÝ KODÉR

Kódovací hardware umístěný v OS komprimuje videosignály na minimální datový tok, aniž by se snížila jejich kvalita (Blu-ray).

12


T OR NETWORK SUITE VÍCE OS

Lékaři, medici a sestry mohou využívat zařízení CLIENT připojené na síť z jejich pracovišť, kanceláří nebo učeben jak pro přístup na živá videa, tak do archívu.

HL7 CONNECT a DICOM CONNECT plug-in umožňují propojení údajů dostuných na PACS, NIS a RIS se snímky, které byly pořízeny na OS. Můžete mít tudíž během celé Vaší činnosti přístup jak ke snímkům, tak k potřebným údajům.

TCP/IP 5©ĸ

En

c

SMART OR CLIENT

DICOM

Obrazová data jsou nahrávána pomocí SMART OR NVR. CLIENT, který má autorizaci pro přístup na daná data na ně může kdykoliv přistupovat.

ARCHIVACE

Vedoucí lékař může využívat administrativní nástroj autorizace začleněný do SMART OR NETWORK SUITE k určení, které video materiály z OS mohou být zpřístupněny prostřednictvím CLIENT na síti.

2Į'&0j SÁL

SERVER

PACS / RIS

ve

od

e

Stre A rc

hi

SMART OR NETWORK

Ro

e ut

am

Každý CLIENT může zahájit nahrávání jednoho nebo více „živých“ videosignálů, dokonce lze nahrávat i hromadné paralelní toky. CLIENT může rovněž přenášet jakékoliv video matriály nebo snímky na USB , DVD či Blu-ray.

VEDOUCÍ .¥-#Į

1j'6Į18 PERSONÁL

SMART OR CLIENT

SMART OR CLIENT

NIS

OS 2

OS 3

DICOM CONNECT

SMART OR NETWORK

ENDO OS 1

ENDO OS 2

2Į'*.'& KAMERA OS 1

KAMERA OS 2

*.%100'%6

OS ... SMART OR CLIENT SMART OR NVR

13

SMART OR NETWORK neslouží pouze k propojení jednotlivých CLIENT mezi sebou, ale také je propojuje na síťový video rekordér (Net Video RecorderNVR). Navíc umožňuje přístup k videosignálům pořizovaným na jednotlivých OS.

HL7

Na sále si můžete vyvolat předpřipravené seznamy operací. Všechny snímky a nálezy pořízené během operace či ošetření mohou být následně připojeny k informacím v PACS a v tomto prostředí zpracovány.

e

Stre

SMART OR NETWORK SUITE může integrovat libovolný počet OS do sítě. Kódovací hardware komprimuje data, a tak nedochází k přetížení sítě.

SMART OR NVR

ve

od

A rc

AUTORIZAČNÍ SYSTÉM

Ro

e ut

am

hi

En

c

VEDOUCÍ LÉKAŘ

Počet aplikací CLIENT umožňující přístup k SMART OR NETWORK SUITE je prakticky neomezený. Všechny aplikace CLIENT mají přístup k libovolnému videosignálu, stejně jako k nahrávkám, které byly uloženy do NVR (Síťový video rekordér).

ZPRÁVY

Pomocí komunikačního modulu si může personál pomocí CLIENT vyměňovat texty, zvukové a obrazové zprávy. To umožňuje například studentům v učebně sledovat živý komentář operatéra během operace.


TO NEJLEPŠÍ O VMEDIC SMART OR Řešení SMART OR je flexibilní, pohotové a může být přizpůsobeno

o možnosti archivovat a přenášet snímky a video materiály pořízené

pro každou situaci. Naše tři typová řešení: ROUTE, LOCAL SUITE

na OS. K systému je možno připojit až čtyři další PC s aplikací CLIENT.

a NETWORK SUITE jsou navržena především pro potřeby OS.

CLIENT mají prostřednictvím sítě možnost přístupu k uloženým

VM SMART OR ROUTE je řešení pro jeden OS – směrování

snímkům a archivovanému video materiálu.

všech signálů je řízeno z OS. Toto řešení dovoluje pracovnímu kolekti- VM SMART OR NETWORK SUITE rozšiřuje své schopnosvu jednoduše rozhodovat prostřednictvím dotykové obrazovky, který snímek bude zobrazen na kterém monitoru.

ti mnohem dále. Umožňuje hromadné připojení operačních sálů k místní síti. To umožňuje instalovat neomezený počet PC s CLIENT

VM SMART OR LOCAL SUITE rozšiřuje ROUTE řešení

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

s přístupem ke snímkům pořizovaným na všech OS.

FLEXIBILNOST A ROZŠIŘITELNOST

Uživatelské rozhraní je zcela zřetelně členěno a lze mu lehce

Neomezená možnost rozšiřování v každém systému, od řešení

porozumět

pro jeden sál až po volitelné alternativy sítě

Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky

SMART OR lze lehce přizpůsobit příslušnému početu modalit

Ergonomický tvar pro pohotové a jednoduché zacházení

Modulární stavba s možností individuálního přizpůsobení

Možno kdykoliv skrýt ovládací část programu

Možnost začlenění do existujícího systému

ROUTING A VIDEO MANAGEMENT

STREAMING PO CELÉ SÍTI Síťový streaming všech dostupných signálů Mnoho videosignálů může být zobrazeno a nahráváno z jednoho CLIENT Do sítě je možno začlenit libovolný počet PC

hi

Pro integraci DICOM a HL7 se používají příslušné

Síťový přístup k živě vysílaným videosignálům

Integrovaný autorizační systém 

Ro

ve

En

c

plug-in 

Výměna dat mezi SMART OR a NIS, PACS, RIS atd.

Příslušné plug–in zjednodušují začlenění do existujícího sys-

Často opakovaná nastavení mohou byt uložena v přednastavení

e

A rc

CENTRALIZOVANÁ ARCHIVACE

od

videa

Stre

Kterýkoliv CLIENT může zahájit nahrávání

Centrální distribuce videa pro všechna zobrazovací zařízení

e ut

am

s CLIENT

KÓDOVACÍ HARDWARE 

Skutečné hardwarové kódování, výjimečná kva-

lita a full HD rozlišení 

Kvalita videosignálu a jeho objem dat může být

přizpůsobena stávající hardwarové konfiguraci (kvalita obrazu vs objem dat)

tému

Použitý formát šetří síť a zdroje (MPEG4/H.264)

Každý CLIENT v síti SMART OR má přístup prostřednictvím

Minimální zpoždění a okamžitá dostupnost pro celou síť

plug-in modulů na údaje uchovávané v NIS, RIS a PACS 

Schopnost souběžné archivace sdružených videosignálů

14


VM SMART OR - PŘEHLED SMART OR ROUTE

SMART OR LOCAL SUITE

SMART OR NETWORK SUITE

Kontrola kamer použitých na OS

   

Nejlepší routing signálů

Video a audio konference mezi CLIENT

Přenos audio/signálů z mikrofonu k připojeným CLIENT

SMS a e-mail mezi CLIENT

       

       

CLIENT s FOF

2

5+

Typ kódovače

Hardwarové kódování

Hardwarové kódování

Max. rozlišení

1920 x 1080

1920 x 1080

Nastavitelná kvalita kódování

Routing

Zobrazení ve FULL HD kvalitě Ovládání audio a video zařízení Předdefinované uživatelské profily

Kódování Max. počet kódovačů na 1 OS

H.264 / MPEG4 Part 10

H.264 / MPEG4 Part 10

1

1

Neomezeno

1 CLIENT na OS

1 CLIENT v OS 4 CLIENT mimo OS

Neomezeno

Upozornění na přenos

Max počet videosignálů na 1 monitor

4

16

Autorizace

Síťový a CLIENT management

CLIENT v OS

Server v tech.místnosti

HL7 Connect pro propojení s PCAS a RIS

Dicom Connect pro propojení s NIS

DDM (Dynamic Database Mapping): flexibilní propojení do externích databází

Přenos operačního programu a informací o pacientovi

Možnost CLIENT nahrávat video

Kodek

Streaming Max. počet integrovaných operačních sálů Max. počet CLIENT v sestavě

Archivace

Umístění nahrávky

CLIENT na OS

NVR (Net Video Recorder) serverovna

Současné nahrávání z více zdrojů

Max. 3 zdroje

Neomezeno

Přehrávání obsahu archivu přes CLIENT

Export na CD

Export na DVD

  

  

Export na Blu-ray

Export na USB media

Tiskové zprávy

 

 

— = není obsaženo □ = volitelné

15

=

zahrnuto


AKC konstrukce, s.r.o. Pivovarská 10 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: + 420 571 620 771 info@akcmed.cz www.akckonstrukce.cz

Výrobce Rein Medical GmbH Německo info@reinmedical.com www.reinmedical.com

AKC konstrukce / 09 - 2013 / RM - SOR - CZ1

Autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Smart or cz  
Smart or cz  
Advertisement