Page 6

Benedykt XVI

Stawić czoła chorobie

6

W swych rozważaniach związanych ze Światowym Dniem Chorego papież podkreśla, że choroba jest złem. Złem, które dotyka zarówno ciała, jak i ducha. Gdzie mamy zatem szukać pomocy? Lekarstwo jest tylko jedno: wiara w miłość Boga! On nas uleczy i oczyści ze skutków tego zła. (…) Czterej ewangeliści zgodni są co do tego, że uwalnianie od chorób i wszelkiego rodzaju słabości stanowiło, wraz z przepowiadaniem, główną działalność Jezusa w Jego życiu publicznym. Choroby są bowiem znakiem działania Zła na świecie i w człowieku, podczas gdy uzdrowienia pokazują, że królestwo Boże jest blisko. Jezus Chrystus przyszedł, aby pokonać Zło u korzeni, a uzdrowienia są zapowiedzią Jego zwycięstwa, osiągniętego przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Pewnego dnia Jezus powiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mk 2,17). Miał wówczas na myśli grzeszników, do których przyszedł, aby ich wzywać

i zbawić. Jest jednak prawdą, że choroba jest sytuacją typowo ludzką, w której doświadczamy mocno, że nie jesteśmy samowystarczalni, ale potrzebujemy innych. W tym sensie moglibyśmy powiedzieć, że paradoksalnie choroba może być zbawiennym czasem, w którym człowiek może zaznać troski innych oraz innych otoczyć opieką. Jednakże jest ona zawsze próbą, która może być długa i trudna. A kiedy nie wraca się do zdrowia i cierpienia się wydłużają, człowiek może poczuć się niejako przygnieciony, odizolowany, a wówczas nasza egzystencja staje się smutna i okrutna. Jak powinniśmy reagować na ten atak Zła? Z pewnością trzeba podjąć odpowiednie leczenie, ale również Słowo Boże uczy nas, że istnieje decydująca i zasadnicza postawa, z jaką należy mierzyć się z chorobą, a jest to postawa wiary w dobroć Boga. Jezus zawsze mówi ludziom, których uzdrawia: „Twoja wiara cię ocaliła” (por. Mk 5,34.36). (…) Ale wiara w co? W miłość Boga. Oto prawdziwa odpowiedź, która radykalnie zwycięża Zło. Tak jak Jezus przeciwluty-marzec

Wstań  

Dwumiesięcznik dla chorych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you