Page 26

prenumerata JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ ? telefonicznie:

12 271 15 24 mailowo:

redakcja@wstan.net reda

listownie:

Re Redakcja WSTAŃ 32-422 Stadniki 81 32 lub lu ub wy wypełnij wype pe przekaz: str.

26

ILE KOSZTUJE? prenumerata roczna pr 29,40 zł prenumerata pren nu półroczna 14,70 zł

PODARUJ sobie bądź swoim bliskim chorym PRENUMERATĘ „WSTAŃ” Przy zamówieniu powyżej 20 egzemplarzy (2 (21 lub więcej) koszty wysyłki ponosi redakcja. Prenumerata roczna wynosi wówczas: 21 zł x liczba zamawianych egzemplarzy. Np. przy zamówieniu 21 egz. należność wynosi 441 zł, 22 egz. – 462 zł.

WARUNKI PRENUMERATY (cena 1 egz.: 3,50 zł + koszt wysyłki)

26

ilość półroczna roczna egz. (3 kolejne numery) (6 kolejnych numerów) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14,70 zł 26,10 zł 36,60 zł 47,10 zł 58,80 zł 69,30 zł 83,10 zł 93,60 zł 104,10 zł

29,40 zł 52,20 zł 73,20 zł 94,20 zł 117,60 zł 138,60 zł 166,20 zł 187,20 zł 208,20 zł

nr rachunku odbiorcy

KONTAKT: WYŻSZE SEMINARIUM MISYJNE ZGROMADZENIA KSIĘŻY NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO (KSIĘŻA SERCANIE) 32-422 Stadniki 81, tel.: 12 271 15 24, fax: 12 271 15 45 e-mail: redakcja@wstan.net

nazwa odbiorcy

W Y Ī S Z E

86 1020 2892 0000 5102 0016 3758

S E M I N A R I U M

M I S Y J N E

nazwa odbiorcy cd.

3 2 - 4 2 2

S T A D N I K I

8 1

numer rachunku odbiorcy

8 6

kwota

zleceniodawca:

1 0 2 0

2 8 9 2

0 0 0 0

5 1 0 2

0 0 1 6 waluta

W P

3 7 5 8

kwota

PLN

numer rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota sáownie (wpáata)

Odcinek dla banku / poczty

WYŻSZE SEMINARIUM MISYJNE 32-422 STADNIKI 81 Polecenie przelewu / wpáata gotówkowa

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA NADAWCY

odbiorca

nazwa i adres zleceniodawcy

nazwa i adres zleceniodawcy cd.

tytuáem/inne

Prenumerata „Wstaĕ”. Zamawiam póâroczna

egz. roczna

PRENUMERATA „WSTAŃ”. ZAMAWIAM OKRES PRENUMERATY:

EGZEMPLARZY.

PÓŁROCZNA

ROCZNA

„WSTAŃ” DLA UBOGICH OFIARA NA MISJE

Opáata:

stempel dzienny

Opáata: ........................................

data, pieczĊü, podpis(y) zleceniodawcy

„WSTAŃ” DLA UBOGICH OFIARA NA MISJE

Wstań  

Dwumiesięcznik dla chorych

Wstań  

Dwumiesięcznik dla chorych

Advertisement