Page 18

w zdrowym ciele… lek. med. Katarzyna Dąbek Lublin

Ból pod lupą Ból jest swoistą sytuacją stresową, która mobilizuje organizm do działania i pozwala na podjęcie ważnych decyzji. Trzeba jednak podkreślić, że ciągły, nieprzerwany, silny ból może prowadzić do wyczerpania organizmu, dlatego należy z nim walczyć, uśmierzając go – o ile to tylko możliwe.

18

Jak to jest, że czuję ból? Ból jest osobistym, nieprzyjemnym, przykrym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym, które wiąże się z uszkodzeniem tkanki. Odczuwanie bólu to wynik przekazywania informacji o niszczeniu lub zagrażającym uszkodzeniu tkanki, która dociera do tzw. receptorów odczuwania bólu i następnie przekazywana jest do mózgu. To tyle od strony teoretyczno-medycznej, bo tak naprawdę o tym, czym jest ból, może opowiedzieć tylko osoba, która go doświadczyła. Jest taki ból, którego przyczyn można się dopatrywać w stanie psychicznym człowieka, a także ból spowodowany chorobą czy niepełnosprawnością. Ten drugi rodzaj bólu jest łatwiejszy do zdiagnozowania i złagodzenia. Skala bólu Aby można było pomóc w odpowiedni sposób osobie cierpiącej, stworzono skale oceny bólu. Są one próbą przedstawienia cierpienia w sposób graficzny, liczbowy lub słowny. brak bólu 0

Oceniwszy natężenie bólu, lekarz może rozpocząć odpowiednie leczenie. Wśród skal wizualnych najbardziej popularna jest tzw. skala wzrokowo-analogowa, która posługuje się linijką o długości 10 cm. Pacjent określa natężenie odczuwanego bólu, pamiętając o tym, że początek skali oznacza całkowity brak bólu, natomiast koniec – najsilniejszy ból, jaki można sobie wyobrazić. W przypadku dzieci stosowana jest skala przedstawiająca schematy twarzy wyrażających różne nasilenie bólu. Istnieje też skala werbalna pozwalająca ocenić ból w sposób opisowy. W skalach tego typu chory może opisywać ból, posługując się czterema stopniami: brak bólu, ból słaby, ból umiarkowany, ból silny, a dodatkowo wyróżnia się stopień piąty i szósty – ból bardzo silny i ból nie do zniesienia. Zwykle takie skale stosowane są przez lekarzy w celu określenia natężenia bólu pooperacyjnego lub nowotworowego. Po rozpoczęciu leczenia podobnie skonstruowane skale służą ocenie stopnia uśmierzenia bólu. Jak leczyć ból? Zarówno ignorowanie bólu, jak i natychmiastowe stosowanie proszków przeciwbólowych jest błędnym postępowaniem. Po pierwsze, ważne jest odnalezienie przyczyny bólu, a następnie łagodzenie go poprzez odpowied-

ból umiarkowany 1

2

3

4

5

6

najsilniejszy wyobrażalny ból 7

8

9

10 luty-marzec

Wstań  

Dwumiesięcznik dla chorych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you