Page 12

Fotografie: kl. M. Tomaka SCJ

rozmowa „Wstań”

spotykać się tylko ze spojrzeniem wyrażającym litość i współczucie… i nic więcej.

12

Jak widzą siebie chorzy, a jak postrzegają ich osoby zdrowe? SIOSTRA NATALIA: My, zdrowi, boimy się ludzi chorych i niepełnosprawnych. Niejednokrotnie nie wiemy, jak do nich podejść, jak się zachować. Wynika to często z braku kontaktu z takimi osobami, z lęku o siebie. MONIKA: Najgorsze jest to, gdy mówią o tobie ponad tobą; rozmawiają z opiekunem, a nie z chorym. Chciałabym, aby choroba nie determinowała patrzenia na mnie od zewnątrz. Zatem potrzebujemy siebie nawzajem? SIOSTRA NATALIA: Paradoksem jest to, że my, zdrowi, potrzebujemy osób chorych nie mniej niż one nas. To przede wszystkim my możemy wyjątkowo dużo zaczerpnąć z bogactwa ich cierpienia i życiowego doświadczenia, z owoców ich modlitwy i ofiary. Chory człowiek uczy nas wdzięczności za najdrobniejszy gest dobroci, wrażliwości na otaczające piękno, zachwytu nad małymi i pozornie banalnymi rzeczami, a także cierpliwości i życia chwilą obecną.

Cierpienie wiele w życiu zmienia. Czy zmienia się również relacja z Bogiem? SIOSTRA NATALIA: Choroba zmienia zupełnie perspektywę patrzenia na wiele spraw. Większość osób podkreśla ogromną, choć przecież niewidzialną pomoc, jaką otrzymują poprzez sakramenty i modlitwę. W Eucharystii sprawowanej codziennie w naszej kaplicy uczestniczą w pełni niemalże wszyscy pacjenci. Patrząc na ludzi modlących się, dostrzegam w niejednych oczach głębokie zaufanie do Pana Boga i głębię modlitwy, w innych zaś prośbę, tęsknotę i nadzieję na to, aby nie było gorzej, aby był ktoś, kto zawsze im pomoże, aby nie zostali sami. Piękne jest to, że wiele osób chorych i niepełnosprawnych powierza się Jezusowi bez reszty, wierząc, że On z ich cierpienia wyprowadzi dobro, zbawia świat. MONIKA: Sakramenty są dla mnie źródłem siły, zwłaszcza w kryzysowych momentach, trudnych sytuacjach. One wzmacniają mnie duchowo. Szczególnie bez Eucharystii i sakramentu namaszczenia chorych ciężko byłoby mi przetrwać. Cierpienie samo w sobie jest dla mnie pozbawione sensu, czasem traktuję je nawet jak zło konieczne, ale wszystko zmienia się, gdy patrzę na nie przez pryzmat wiary w Jezusa Chrystusa. W obliczu Jego cierpienia zmienia się moje postrzeganie choroby i niepełnosprawności. A kiedy nie potrafię się już modlić i brakuje mi siły, powtarzam słowa z piosenki Edyty Geppert: „Lecz czemu mnie do raju bram prowadzisz drogą taką krętą i czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą”. luty-marzec

Wstań  
Wstań  

Dwumiesięcznik dla chorych

Advertisement