Page 1

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

LARMET GÅR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Lär hjärt dig o lun ch g räd dnin g!

Anlagd brand En farlig lek med döden

Tränad för allvaret En av europas bästa träningsanläggningar finns i Fillan

Hotellen granskas Brandsäkerheten är ofta dålig

www.raddning.info


www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

www.raddning.info

2

3

Hej!

Krönika Peter Lötman välkomnar dig som läsare.................................................... 2 Samtal efter olyckor Brandmännen pratar ut efter svåra olyckor.................... 3 Checklista Är ditt hem brandsäkert?...................................................................... 3 Skaffa dig livsviktig kunskap Lär dig rädda liv......................................... 4 På kurs med Räddningstjänsten Kurs för traumatiska situationer......... 5 Utbildningar Räddningstjänstens alla utbildningar............................................. 8 Träning på Sveriges bästa anläggning Fillan brandövningsområde.... 8-9 Levande ljus Ljus orsakar många olyckor i våra hem.......................................... 9 När olyckan är framme Farten är största boven till många trafikolyckor..... 10 Tjej och brandman Endast fyra tjejer arbetar som brandmän........................11 Vanligt med anlagda bränder Livsfarlig lek med döden................ 12-13 Räddningstjänsten växer Nu går vi samman med Ånge......................... 14 Gripklon som underlättar Teknikavdelningens tar fram hjälpmedel......... 14 Extra satsning för att kolla säkerheten Hotell och vandrarhem..... 15 Marschaller Försiktighetsåtgärder med marschaller inför ju och nyår................. 15 ÅR LARMET G

d Anlagdmedbran döden En farlig lek

ret för allva Tränadbästa träningsEn av europasfinns i Fillan anläggningar

skas Hotellenärgran ofta dålig Brandsäkerheten

www.rad

dning.in

fo

Denna bilaga från Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå distribueras med Sundsvalls Nyheter till hushåll och kontor i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge och norra Nordanstig.

Produktion: Sundsvalls Nyheter Upplaga: 75 500 exemplar Reporter/fotograf: Sara Pettersson Vid eventuella frågor: Kontakta Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå www.raddning.info

Vi utbildar för en säkrare framtid!

V

älkommen till lite angelägen läsning om hur du kan öka ditt skydd mot olyckor och samtidigt lära dig lite mer om din egen räddningstjänst i Sundsvall och Timrå kommuner. Sundsvall – Timrå Räddningstjänstförbund, eller ”RST” som vi själva säger har ett mål, vi är med och bidrar till ett tryggare samhälle för dig som bor eller vistas i våra två kommuner.

D

en här bilagan ger dig ett axplock av vad räddningstjänsten arbetar med. Som du snabbt kommer att märka har vi ett brett arbetsområde som omfattar åtgärder för att förhindra och lindra konsekvenser av olyckor, att kraftfullt agera när en olycka har hänt och att även aktivt ta tillvara lärdomar efter olyckan så att vi, om möjligt, kan förhindra att det händer igen. Du får också en mängd goda råd hur du ska hantera vardagsriskerna på ett säkert sätt. Vi gör vårt arbete tillsammans med dig och alla andra människor i samhället. Det är våra gemensamma ansträngningar som gör skillnaden.

T

yvärr vet vi av dyster erfarenhet att det kommer att inträffa ett antal olyckor i julmånaden december. Bränder i bostäder, trafikolyckor och andra olyckor kommer att drabba människor på olika sätt. En del av dessa händelser beror på otur och inget annat. Men en stor del av dem kan undvikas om de risker som vi alla hanterar varje dag hanteras på ett säkert sätt. Genom att lära dig mer om vad som faktiskt är farligt och hur du ska göra för att förhindra olyckor kan du till stor uträckning påverka din egen säkerhet. Visst, om du drabbas av en olycka kommer vi alltid till din hjälp och vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa dig. Med det är såklart allra bäst om vi träffas för att lära dig hur du förebygger olyckor istället för att hjälpa dig ur en olycka som har hänt dig.

K R Ö N I K

A

Är ditt hem brandsäkert? Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.

Samtal efter olyckor P

å Räddningstjänsten jobbar i dag brandmän som kamratstödjare vid större händelser och dödsolyckor. En av dem är Lars Dolk. – Jag tycker det tillhör jobbet att stötta varandra, säger han.

K

pen att hantera upplevelserna. Rutinen finns, men det blir jobbigare med åren, säger han.

V

id riktigt stora olyckor med många inblandade räcker inte kamratstödjarna till, då kallar man in psykologer

och präster utifrån som brandmännen får tala ut med. – Det är bra att de kommer, men jag tror kamratstödjarna tillför med en förståelse för jobbet som brandman, som de som kommer utifrån inte har, säger Lars Dolk.

Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten.Installera gärna en timer! Se till att glödlamporna har rätt wattantal och att inga skarvsladdar kommer i kläm. Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt lösa. Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elelement för torkning. Släck levande ljus när du lämnar rummet.

amratstödjarna är inga psykloger utan vanliga brandmän som fått gå en enklare utbildning i kamratstöd. När det skett en dödsolycka eller en händelse där brandmännen tagit illa vid sig kallas kamratstödjarna automatiskt in. – Vi åker dit och inleder ett första snack, det är inget märkvärdigt egentligen, man ser till att alla får prata om sina upplevelser, säger Lars Dolk.

Om säkringar ofta går sönder – kontakta elektriker för felsökning.

H

Är köksfläkten rengjord?

an berättar att för bara tio år sedan så var det aldrig något snack efter olyckor. Alla åkte hem till sig efter jobbet. Men Lars Dolk tror att kamratstödjare behövs. – Ju mer otäcka synintryck man samlar på sig, desto svårare får krop-

Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder. Se till att TV:n står fritt och luftigt. Ta bort duk, stearinljus eller annat på TV:n som kan orsaka brand.

Finns brandvarnare och fungerar den? Finns handbrandsläckare i bostaden? Dammsug bakom kylskåp och frysbox. Så här kan det se ut när en kamratstödsgrupp har samtal.

A 2285 08-11

Innehåll

CHECKLISTA

I jobbet som brandman ingår det utryckning vid tragiska olyckor. När upplevelser blir för hemska rycker kamratstödjarna in. – Det är viktigt att alla får prata av sig känslor och synintryck, säger Lars Dolk, en av kamratstödjarna i Sundsvall - Timrå.

J

ag önskar dig en god jul och ett gott nytt, olycksfritt år! Hälsningar i vänlighet

Källa: www.svbf.se

Sinteso™ FS20– flexibelt och kostnadseffektivt.

Peter Löthman Peter Löthman Räddningschef

Du glömde väl inte att släcka ljuset?

Den 31 december 2008 läggs Räddningsverket ner och ersätts av nybildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB kommer att ansvara för ett sammanhållet arbete i samhället med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Nu när kvällsmörkret kommer tidigt är det mysigt att tända levande ljus. Men steget mellan ett ljus och en brand kan vara kort. Tänk på att bränder slår oftast till när man är som mest försvarslös. Se därför till att ha minst en brandvarnare hemma. Och så förstås en brandsläckare.

För oss på Räddningsskolan på Sandö innebär det bland annat att vi från och med den 1 januari byter namn till MSB Sandö.

Skadeförebyggande arbete är en viktig del i Folksams verksamhet. Att vidta en åtgärd, som gör att en skada aldrig inträffar, är trots allt den bästa försäkringen.

Vårt uppdrag att utbilda för ett säkrare samhälle med färre olyckor ändras dock inte. På MSB Sandö ska vi fortsätta att erbjuda utbildningar inom områdena risk och säkerhet, från grund- och vidareutbildning till uppdragsutbildning.

Via vår hemsida folksam.se kan du som är Folksamkund köpa bra säkerhetsprodukter till specialpris. Och har du inte dina försäkringar i Folksam – ring 0771–950 950 så hjälper vi dig med det.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om hur vi kan utbilda för en säkrare framtid! Nya kontaktuppgifter från och med den 1 januari 2009: Telefon: 0771-240 240 www.msbmyndigheten.se

folksam.se

En komplett partner när du behöver optimala transportlösningar.

Vi har den avancerade tekniken för att undvika störningar och onödiga larm. Den nya SintesoTM FS20-serien från Siemens är baserad på vår långa erfarenhet av brandlarmsystem. SintesoTM FS20 är ett flexibelt och kostnadseffektivt system som uppfyller marknadens krav. Resultatet? Ett omfattande brandlarmsystem som kan utökas nu och i framtiden. För mer information, tel 08-578 410 00 eller www.siemens.se/sinteso

Building Technologies


www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

4

5 Räddningstjänsten utbildar personer i alla åldrar om brand. Från förskolor till personal på företag och verksamheter. – Vår uppgift är att förbereda medborgarna att möta en traumatisk situation, säger utbildaren Lars I Hammarström.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. De flesta dör i väntan på ambulans. – Vi skulle kunna rädda flera hundra liv varje år om allmänheten kunde utföra hjärt- och lungräddning, säger Maria Ålund på räddningstjänsten.

På kurs med Räddningstjänsten

Skaffa dig livsviktig kunskap B

ara en av fem personer som stöter på en person med hjärtstillestånd vågar prova att utföra hjärt- och lungräddning. Orsakerna är flera: panik, rädsla att göra fel och olustkänslor till att göra mun-mot-mun metoden. – Det gör inget om man gör fel, det viktiga är att påbörja hjärt- och lungräddning snabbt och ringa 112, säger Maria Ålund.

S

töter man på en skadad människa ska man först kolla om personen är vid medvetande, kontrollera andningen och sedan pulsen. Efter det ska man larma 112 så att kunnig personal kan komma

dit så snabbt som möjligt. – Har personen ingen andning och puls har personen troligen ett hjärtstopp och då måste man påbörja en hjärt- och lungräddning direkt, säger Maria Ålund. Vid en hjärt- och lungräddning börjar man med att trycka mellan bröstvårtorna på personen 30 gånger i snabb hastighet, cirka 100 kompressioner, tryck, i minuten. Sedan blåser man två andetag in i personens mun samtidigt som man håller för näsan. Sedan upprepas samma procedur tills ambulanspersonal eller räddningstjänst är på plats. – Ett misstag många gör är att de under upplivningen känner om perso-

nen har puls, men den puls man känner beror på att man genom kompressioner har pumpat upp ett blodtryck i kroppen. Om man då slutar med upplivningen försvinner också pulsen och då dör personen, säger Maria Ålund.

V

Lyssna om personen andas.

R

äddningstjänsten är de som utbildar flest personer av allmänheten i hjärt- och lungräddning, men Maria Ålund tycker att utbildningen måste bli större och nå än fler personer så att fler kan överleva ett hjärtstopp. – En tidig hjärt- och lungräddning ökar överlevnadschansen med två till tre gånger, säger Maria Ålund.

Kommande kurser i HLR 2009: Tisdag 13/1, Onsdag 21/1, Tisdag 17/2, Kontakt: Maria Ålund, 073-274 21 91

HLR HLR HLR

Sidoläge Sidoläge Sidoläge

Om Ominga ingalivstecken, livstecken,skaffa skaffahjälp hjälpoch ochstarta startaHLR! HLR!

En Enmedvetslös medvetslösperson personsom somandas andasnormalt normalt och ochhar harpuls pulsskall skallvändas vändastill tillstabilt stabiltsidoläge sidoläge

• Personer i åldern 50-89 år

Han Hanreagerar reagerarinte inte

har störst risk att drabbas av hjärtstopp.

• Av de 10 000 som drabbas

Är Ärdu duvaken? vaken?

Lars l Hammarström visar hur man ska använda en brandfilt, brandsläckare och hur fort ett rum kan bli övertänt.

U

Känn om personen har puls.

FAKTA

id sex års ålder får barnen deras första kontakt med Räddningstjänsten. Brandmän åker ut på förskolorna för att lära dem att larma på 112, vikten av att ha brandvarnare hemma och att inte leka med eld. – Den utbildningen lägger vi på barnens nivå, vi tar bland annat med oss en presenning som får föreställa rök som de får öva att krypa under, säger Jörgen Nygren, som ansvarar för utbildningarna hos Räddningstjänsten. töver skolverksamheten utbildar Räddningstjänsten personal på bland annat företag, äldreomsorg, hotell och föreningar. Vem som helst kan beställa en utbildning och Räddningstjänsten varierar undervisning beroende på vilken plats de åker ut till. Det kan vara hjärtoch lungräddning, en enklare sjukvårdsutbildning eller hur man sköter ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi anpassar oss efter verksamhetens önskemål, säger Jörgen Nygren.

P

å räddningstjänsten jobbar cirka tio brandmän med utbildning, en av dem är Lars I Hammarström. För honom blev ut-

bildningen en nystart i livet. – Efter 30 år i utryckning som brandman började jag bli trött och less. När Räddningstjänsten öppnade ett nytt övningscentrum passade jag på att söka tjänst som instruktör. Nu går jag till jobbet med ett leende på läpparna varje dag, säger han.

N

är vi träffar Lars är han på väg ut till ett dagboende för att utbilda personalen där om brandsäkerhet. På plats berättar han med hjälp av en powerpoint om Räddningstjänstens arbete, hur en brandutveckling ser ut och hur de ska göra vid en brand.

– Det är viktigt tjejer och grabbar att ni är psykiskt förberedda på att en brand kan hända var som helst och när som helst, och då ska ni veta hur ni ska agera, säger han.

S

om avslutning går han runt med personalen och kontrollerar lokalernas utrymningsmöjligheter och sen får de alla prova på att släcka en brinnande docka med filt och en brinnande panna med brandsläckare. – Materiella saker kan man bygga upp igen, men ett människoliv som slocknar väcker man

inte. Därför är det viktigt att veta hur ni ska agera vi brand, och inte utsätta er för någonting ni inte vet att ni klarar av, säger Lars och avslutar dagens lektion för att packa ihop och förbereda sig inför nästa undervisning. – Ingen dag är den andra lik och så är det ett så tacksamt ämne att undervisa i, alla är fascinerade av eld och hur vi människor kan tämja den, säger han.

Han Hanreagerar reagerarinte inte

Är Ärdu duvaken? vaken?

av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast 5 procent.

• En person med hjärtstopp

Han Hanandas andas inte inteheller! heller!

överlever i fyra-fem minuter utan hjälp.

Han Hanandas andasnormalt normalt

För varje minut minskar chanserna för överlevnad med 10 procent.

• Är man rädd för smitta vid

Hjälp! Hjälp!

Han Hanhar haringen ingenpuls puls

Brandstegen JIMMY FASAD

Han Hanhar haringen ingenpuls puls

Assistancekåren Bärgab jobbar i Sundsvall Härnösand och Kramfors med omnejd

mun-mot-mun så ska man börja försöka göra kompressioner i alla fall, det är det viktigaste.

• En hjärt- och lungräddning kan inte starta igång hjärtat utan hjälper kroppen att skydda organen genom att pumpa runt syre till dem.

kommer. I ngen I ngenkommer. Jag Jagmåste måsteringa ringa112 112själv. själv.

kommer. I ngen I ngenkommer. Jag Jagmåste måsteringa ringa112 112själv. själv. Det Detärärnågon någonhär här som somärärmedvetslös medvetslös

Det Detärärnågon någonhär här som somhar harfått fått hjärtstopp hjärtstopp

Börja med hjärt och lungräddning om personen inte andas eller inte har någon puls.

• För att få igång hjärtat krävs en hjärtstartare - defibrillator.

Kontakta med förtroende oss när det gäller alla sorters transporter! Bl.a Biltransporter, bärgningstransporter, industri-, maskintransporter, kranbilstransporter. Vi har även mobilkranar och utför special- och tungtransporter. Korglift med personkorg, om du behöver arbeta på hög höjd. Lyfter upp till 30 meter.

Brandstegen JIMMY FASAD är en svensktillverkad, lätt, stark och smidig brandstege och är närmast avsedd för användning i villor, radhus och flervåningshus. JIMMY FASAD väger bara ca 5 kg (4 meters) vilket gör den lätt att hantera förde flesta i familjen. Vid behov hakas brandstegen fast i förinstallerade krokar (medföljer) och sedan kastas hela kartongen ut. Brandstegen Jimmy Fasad utvecklas då automatiskt. Jimmy Fasad brandstege är testad och godkänd av statens provningsanstalt. Testad & Godkänd Brandstegen JIMMY FASAD är testad och godkänd av Statens provningsanstalt och klarar av vikter på 1500 kg. Jimmy fasad räddningsstege finns i längderna: 4,5,6,7,8,9 samt 10.1 meter

Jag Jagstartar startarHLR HLR Tryck Tryck30 30gånger gånger Blås Blåstvå tvågånger gånger

Har du några frågor om brandstegar Ring oss gärna på 026-650056 alt info@TryggSaker.se.

Källa: HLR Stiftelsen

Faxa förfrågningar på 0611-202 92 eller per e-post på patrikgostasson@yahoo.se!

OBS! OBS!Om Omdu duinte intekänner kännernågon någonpuls, puls, eller ellerärärosäker, osäker,måste måstedu dustarta startaHLR. HLR. Källa: HLR Stiftelsen

Eller ring Patrik Göstasson, 070-65 222 52 Tony Nyback, 070-295 22 52 Christer Ohlsson, 070-622 52 58 Lokalt larmnummer 0611-222 52

Svenska rådet för hjärt- och lungräddning har tagit fram en enkel defibrillatorapparat, AED-hjärtstartare, som kan starta igång ett hjärta som drabbats av hjärtstopp. Tanken är att apparaten ska placeras ut på allmänna platser som gallerior, flygplatser och taxibilar. Apparaten är halvautomatisk och guidar personen med tal hur den fungerar. Tester har visat att personer från åtta årsålder kan använda den. Apparaten hoppas kunna rädda många liv där ambulansen annars inte hade hunnit till plats.

Håll för näsan på personen och blås två andetag.


Elden är lös

Vill du få information om händelseförloppet vid brandlarm? Kontakta oss!

45 tusen skäl att inte göra en onödig utryckning. Nu finns InsatsCenter24

InsatsCenter24 Åc[hd[dbWhcY[djhWb :[jh[jjceZ[hdj^]j[adebe]_iajY[dj[hZhl_jWh[cejXhWdZbWhc c[ZZ[jWb`[hWZ_d\ehcWj_ediecjWbWhec[nWajl_ba[dZ[j[ajehiec kjijXhWdZbWhc[jiWcjj[cf[hWjkheY^i_aj\h^bbWdZ[dfZ[j Wajk[bbWeX`[aj[j$:[jjW\haehjWh_diWjij_Z[dWli[lhj\h hZZd_d]ij`dij[d"?diWji9[dj[h(*[hX`kZ[hl[dEdb_d[#i[hl_Y[iec ][hjho]]^[jfZ_ijWdi_XhWdZiaoZZiWhX[j[j$ åC[Z?diWji9[dj[h(*c_diaWhcWdh_ia[d\h\WbiabWhceY^ edZ_]WXhWdZbWhcZcWd\hdZ_ijWdiaWdi[ec[dZ[j[ajeh hickji_]eY^X[^l[hh[d]hWi$ å?diWji9[dj[h(*aWdjW[cejkffj_bb*+&&&i_]dWb[hc[Z_d\ehcW# j_ediecj[cf[hWjkh"WdjWbkjbijWZ[j[ajeh[h"haj`eYab[a"cc$ åC[Z?diWji9[dj[h(*aWdeh_[dj[h_d]ih_jd_d]WheY^_diWjifbWd[h ia_YaWiZ_h[ajj_bbhZZd_d]i\ehZedl_ba[j][hefj_c[hWZ_diWji# iWcehZd_d]"aWZia[h^[jeY^idWXXWh[_diWji[h$ För intresseanmälan eller för mer information om InsatsCenter24, kontakta oss på www.niscayah.se eller på insatscenter24@niscayah.se

D_iYWoW^78"8en'(+*+"'&((/IjeYa^ebc"mmm$d_iYWoW^$i[

Händelseförlopp Klockan 02:01 š8hWdZ[dijWhjWh_[dZWjeh_aedjeh'$ š9[djhWbWffWhWj[dia_YaWhi_]dWbecXhWdZj_bb?diWji9[dj[h(*$ šJ[cf[hWjkh[d_aedjeh[jh((]hWZ[h$ šHa[dXb_hahW\j_]Wh[eY^\hZkdab_d]fXh`Wi"Z[j[ajeh add[hWlha[dij`eYab[a$ Klockan 02:02 š :[j[ajeh_aehh_ZehbWhcWhj_bb?diWji9[dj[h(*$ Klockan 02:06 š J[cf[hWjkh[d_aedjeh'h'*&]hWZ[h$ š <hZkdab_d]Wlha[daWh$ Klockan 02:07 š :hh[dj_bbbW][hijhkffijbbZfa_b$ š Ha[difh_Z[hi_]j_bbdhb_]]WdZ[bW][h_WddWdXhWdZY[bb$ š J[cf[hWjkh_aehh_Zehhdk,-]hWZ[h$ š <hZkdab_d]ia[h$ š 8hWdZX_bWhhfl]eY^_d\ehcWj_edecXhWdZ[dia_YaWi Z_h[ajkjj_bb\ehZed[dj_bbiWccWdic[Zeh_[dj[h_d]ih_jd_d] eY^_diWjifbWd$ Klockan 02:10 š 8hWdZcdd[dWdldZ[hWd]h[ffil]7\hWjj[dabWij aeccWjeY^X[acfW_d_j_WbXhWdZ[d$ š J[cf[hWjkh[d_aedjeh'hcoYa[j^]$ š J[cf[hWjkh[d_aehh_ZehhY_haW'(&]hWZ[h$ š :hh[d_XhWdZY[bb[dj_bbbW]h[jhff[d$Hajhd][h_][dec till lagret. š ;dZ[j[ajehbWhcWh_bW]h[j$ š J[cf[hWjkh_bW]h[jh((]hWZ[h$ š <hZkdab_d]_bW]h[jfXh`Wi$


www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

www.raddning.info

8

9

Räddningstjänstens kursutbud

Träning på Sveriges bästa anläggning

Räddningstjänstens mål är att skapa ett säkrare och tryggare samhälle genom att sprida kunskap i att förebygga brand och olyckor.

Levande ljus orsakar många olyckor December till februari är den period på året då det inträffar flest bränder i bostäder i Sverige. Antal utryckningar på grund av levande ljus ökar för varje adventsdag och är flest den 4:e advent. Mest bränder uppstår på nyårsafton och nyårsdagen.

Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå erbjuder en rad olika utbildningar. Vissa har fastslagna kursdatum, andra anordnas allt eftersom efterfrågan finns.

Varför utbildar vi? Kommunen ska underlätta för den enskilde att uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor. I Sundsvall respektive Timrå kommun är det Räddningstjänsten som fått det uppdraget. Genom att erbjuda utbildningar i brand- och skyddsfrågor bidrar vi till att företag och organisationer kan bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Brandmän i väntan på att få gå in och öva rökdykning.

Hjärt och lungräddning Under de tio senaste åren har antalet bränder på grund av levande ljus i flerbostadshus halverats. Troligen beror det på att andelen flerbostadshus med brandvarnare har ökat samtidigt.

Lär dig känna igen andnings- och cirkulationsstillestånd, kunna skapa fria andningsvägar och ge hjärt och lungräddning.

L- ABC sjukvård första hjälpen Kursens mål är att deltagarna ska ha en handlingsberedskap för att kunna ge livräddande första hjälp.

Allmän brand En grundläggande basutbildning inom brand. Kursen kan kompletteras samt anpassas efter eget önskemål.

Under december inträffar de flesta bränderna orsakade av levande ljus. Här finns en sammanställning för december månad under åren 1996 till 2007.

Föreståndare för brandfarlig vara Få en inblick i regler och risker med brandfarlig vara och vilka hanteringsrutiner som krävs.

Företagsanpassad utbildning Kursen ger kunskap i att förebygga brand och att agera rätt i händelse av brand. Den anpassas så den överensstämmer med företagets utbildningsplan i det systematiska brandskyddsarbetet

Ur brandövningshuset bolmar röken.

Anläggningsskötare av automatiskt brandlarm Det är lika viktigt att en anläggning har den driftsäkerhet som krävs som att larmet ska fungera på en säkerhetshetsanläggning.

Ute på Fillan tränas ungefär 150 rökdykare per år.

E

Anläggningsskötare sprinkler

tt tjugotal brandmän från Sundsvall och Timrås brandstationer har åkt till Fillan, gamla färjeläget ut mot Alnö, för att öva rökdykning. Dagen inleds med undervisning i stålförarteknik, hur man ska rikta brandslangen för att få en så effektiv släckning som möjligt. – Det gäller att släcka branden med så lite vatten som möjligt för att undvika vattenskador, men samtidigt tänka på våran egen säkerhet, säger Lars L Hammarström. Efter lektionens slut försvinner alla ut i omklädningsrummen där den 24 kg tunga utrustningen sätts på. Sen samlas de vid brandövningshuset som är byggt av ett tjugotal hopsvetsade containrar som bildar ett tre våningar högt hus. Övningsledaren som styr övning trycker ut flytande gasol i huset och tänder på. Röken bolmar från huset och eldslågor slår ut genom

Sprinkelanläggningen utgör en mycket viktig del i ert brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete Denna utbildning ger er grunden för att komma igång med ert systematiska brandskyddsarbete och hur man redovisar brandskyddet för kommunen.

Utbildning för internkontrollanter En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är den interna kontrollen. I samband med denna kontrolleras att brandskyddet är på en godtagbar nivå.

Heta arbeten Målsättningen med denna kurs är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud

Gasol för restauranger Kursens mål är att få en inblick i regler och risker med gasol och vilka hanteringsrutiner som krävs. För att undvika olyckor förutsätts att de som hanterar gasol har nödvändig kunskap.

PLANERADE UTBILDNINGAR Hjärt och lungräddning för barn Brandskydd för skogsbruk Mer information: www.raddning.info

Fillans brandövningsområde är unikt i hela Sverige. Här skapas bilolyckor, rökfyllda hus och brinnande tak att öva på. – Brandmännen kan testa sina gränser här på ett säkert sätt, säger Lars L Hammarström.

Ungefär 25 gånger per år åker brandmännen i Sundsvall och Timrå ut till Fillan för att göra brandövningar.

dörröppningar. Brandmännen gör sig redo, två åt gången dyker de in i röken och försvinner ur sikte. Några minuter senare kommer de tillbaka ut ur röken, nästa par gör sig redo och ledaren tänder på elden igen. – Att öva med gasol är bra för den går att kontrollera, alla får samma förutsättning i övningen. Men vi tränar också i fibrösa bränder, det är ju så verklighetens bränder ser ut, säger Lars L Hammarström.

P

å Fillan finns utöver brandövningshuset ett klimathus som drivs av fjärrvärme. Där inne kan man öva rökdykning i 65 graders värme och skapa en luftfuktighet på 70 procent (jämför med bastu som har 20 procents luftfuktighet). Att öva inne i fukt är miljövänligt, det blir inga ut-

släpp och det är skonsamt mot kläderna. – Vi tvättar ungefär 40 tvättar i veckan efter övningar i eld och rök, men vid övningar i klimathuset så behöver vi bara torktumla kläderna, säger Lars L Hammarström. I klimathuset kan man skapa den verklighet som behövs för tillfället. Väggar och trappor kan flyttas om och huset kan bli till en vårdanläggning med sjukhussängar, ett hotell eller en vanlig tvåplansvilla. Varje övning blir unik och brandmännen vet inte alltid vad som väntar sig innan de dyker in i huset. – Fillan är unik i Sverige och vi hoppas på att kunna utbilda fler från andra stationer, alla har inte ett så fint område som oss, säger Lars L Hammarström.

Tidpunkt Totalt alla månader

Snitt/dag

December

5,4

1:a advent

5,3

0,9

2:a advent

9,8

3:e advent

10,9

4:e advent

11,2

Övriga dagar december

4,8

De vanligaste julbrandorsakerna Orsak Procent Levande ljus 57 Fyrverkeri 33 El 4 Spis 3 Övrigt 3 Källa: www.srv.se


ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

www.raddning.info

10

11

Semestertider är farliga tider

Varje år dör ungefär 500 personer i trafikolyckor i Sverige. De som drabbas värst är de som kör för fort. – Det är hastigheterna som dödar och bestämmer hur illa olyckan blir, säger Fredrik Sundström, ansvarig vid trafikolyckor på Räddningstjänsten i Sundsvall och Timrå.

När trafikolyckan är framme N

är larmet går om en trafikolycka rycker Räddningstjänstens brandmän ut. På vägen ut försöker de skaffa sig information om olyckan. Hur många fordon som är inblandade, om människor sitter fastklämda eller om det finns andra risker som kan försvåra arbetet. – På plats gäller det att snabbt läsa av olyckan och prioritera de värst drabbade, säger Fredrik Sundström.

A

lla i gruppen som åker ut till olyckan har en speciell roll att arbeta efter. Det finns en säkerhetsansvarig som minimerar riskerna på plats, spärrar av övrig trafik och håller koll på eventuella utsläpp av giftiga ämnen. Den verktygsansvarige servar brandmännen med verktyg de behöver och är Räddningstjänsten först på plats, innan ambulansen kommit, finns det alltid en person som är sjukvårdsansvarig. – Vi jobbar effektivt för att vinna tid. Några sekunder här och där blir i slutändan flera minuter och det ökar patientens chans att överleva, säger Fredrik Sundström.

F

ör att vara effektiva på plats övar brandmännen ute på Fillans övningsområde ett par gånger om året. Där preparerar de bilar så att övningen blir så verklighetstrogen som möjligt. För ett par år sedan släpptes en bil ned från en 22 meter hög kran så att den kunde användas att öva frontalkrocksolycka med. – När brandmännen kommer till övningsplat-

Det gäller att hand la snabbt. Några sekunder här och som kan minska den skadade pers där blir snabbt m onens chanser att inuter överleva. sen vet de aldrig vad som väntar. I bilen sätter vi en levande människa som spelar skadad, och det gäller för brandmännen att göra ett så snabbt och säkert arbete som möjligt, säger Fredrik Sundström.

T

yvärr slutar inte alla trafikolyckor ute på vägarna väl i verkligheten. I brandmännens

jobb ingår det att ta hand om många dödsolyckor. – Vid sådana händelser jobbar vi så värdigt vi kan, säger Fredrik Sundström. Men vi hoppas att fler kan hålla hastigheterna och ha fräscha vinterdäck så här i vintertid, så att trafikolyckorna minskar.

Många tror att det flesta bilolyckorna sker då det är mörkt och halt. Det är fel. Enligt statistiken sker de flesta bilolyckorna mitt under sommarsemestern. En viktig del av Räddningstjänstens arbete är trafikolyckor. Enligt Vägverkets statistik var det totalt 17 dödsolyckor, och 157 svårt skadade i hela Västernorrland under 2007 (totalt antal olyckor 591). Av dessa kallades Räddningstjänsten Sundsvall/ Timrå till 215 trafikolyckor. Dödsolyckorna i trafiken i länet har dock minskats sedan mitträcken monterades längs E4. De flesta trafikolyckorna sker på vägar där mitträcken saknas till exempel E14. Under juni, juli och augusti sker totalt de flesta trafikolyckorna. Hittills i år har Räddningstjänsten åkt på sammanlagt 152 trafikolyckor (20/11-08). När du befinner dig i trafiken kring Sundsvall/Timrå- området bör du vara extra försiktig vid sträckan mellan motorvägens påfart i Sundsvall och Bydalen. Där har hela 30 procent av årets (2008) alla trafikolyckor skett.

Av Sundsvall och Timrås cirka 220 brandmän är endast fyra kvinnor. En av dem är Maria Ålund. – Jag vill få kvinnor att känna sig säkra och trygga i olyckssituationer, säger hon. Maria Ålund hjälper Beatrice Larsson på med brandjackan.

Tjej och brandman M

aria Ålund jobbar på Räddningstjänstens skyddsavdelning och som deltidsbrandman på Söråkers brandstation. Den största delen av sin arbetstid lägger hon på utbildning, och gärna bland kvinnor. Jag tror många skräms av de hårda fysiska testerna, men har man väl bestämt sig för att bli brandman, då klarar man av det, säger Maria.

N

är vi träffar Maria arbetar hon på en mässa för högstadietjejer. Med sig har Maria en brandbil som tjejerna får provsitta. De får även prova brandutrustning och gå en

Deltidsbrandman Maria Ålund är ute och visar upp Räddningstjänsten.

liten tipspromenad med frågor om brand och olyckor. Är du en sån där brandkvinna, frågar en av tonårstjejerna Maria. Ja det kan man väl säga, men egentligen kallas jag också för brandman, svarar hon. Flera tjejer tvekar till att prova brandkläderna, men Beatrice Larsson och Emilia Falberg, båda 14 år nappar direkt. Vad coolt, tufft! Men tuberna är

tunga, jag får ont i ryggen, säger Emilia när hon fått på sig hela utrustningen. vinnor i åldrarna 16 - 25 år är de som känner sig mest otrygga när det gäller brand och olyckor i hemmet enligt en nyligen gjord enkätundersökning i Sundsvall- och Timråområdet. Det resultatet fick Maria att börja spåna kring ett brandläger för unga kvinnor. Jag la upp idén för chefen och han

K

stöttade mig direkt, och nu håller vi på och bollar idéer med varandra för hur lägret ska se ut, säger Maria. Planerna är att ungefär 20 kvinnliga gymnasieelever ska få lära sig om brand, sjukvård och vardagsolyckor under cirka en veckas tid. Förhoppningsvis ska det anordnas lektioner i till exempel självförsvar, bandageomläggning och brandövningar. Sen vill vi självklart hitta på roliga saker tillsammans som filmkvällar och badutflykter. Vi vill göra dem trygga inför framtiden och samtidigt ha kul tillsammans under lägret, säger Maria Ålund.

Elin Kempe, 13 år, hoppar upp i brandbilen för att provsitta.

Beatrice Larsson, 14 år, svarar på tipsfrågor om brand.

Vår servicevilja är stor! Säker dörr. Säker montering.

www.bolt.se

Räddingstjänsten måste vara förberedd på alla sorts olyckor. Allt från personbilar med allvarligt skadade till långtradare med explosiva vätskor.

Vår grundläggande policy är att ge våra kunder hög kvalitet och servicegrad på utförda tjänster. Det kan med trygghet ske genom vår välutbildade personal och vår moderna maskinpark. Vi erbjuder flexibla och effektiva lösningar som skräddarsys efter kundens behov.

En säkerhetsdörr från Daloc håller både tjuvar och oljud borta. Och vid brand kan

I äldre fastigheter fastigheter är

dörren vara skillnaden

ofta karmen en svag svag länk.

som räddar liv. Den solida

Dalocs säkerhetsdörrar dörrar

känslan och det vackra

levereras alltid med med en

dörrbladet är resultatet av

karm av stål. Secor Secor säljer

många års erfarenhet och

och monterar säkerhets-

modern teknik.

dörrar och åtar sig renover-

sanering · Kolsyreblästring · Mögelsanering · Olje · Vatten· ring ngö ksre tryc Hög · ng pni vsli Gol uumsanering allshantering · VÅRA TJÄNSTER: Asbestsanering · Avf ring · Slamsugning · Takmålningar · Säkerhetsrådgivare · TV inspektion · Vac der till vattentorn äst fasa Rostskyddsmålning · Rörlining · Sandbl fasader och balkonger · Vi utför även diverse specialbeläggningar allt från av bilning · Vattenblästring · Renovering

Mejselvägen 11, Sundsvall, 060-644790, www.issindustriservice.se

ingar i trapphuset.

Ståldörrar är säkra dörrar

www.daloc.se

020-244 244

www.secor.se

020-440 450

Trygga och trivsamma trapphus


www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

ANNONSBILAGA FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN SUNDSVALL-TIMRÅ

www.raddning.info

13

12 Varje dag går larmet på två skolor i Sverige på grund av anlagda bränder. För att minska på dem har två brandmän i Timrå startat en utbildning för högstadieelever. – ­Utan att skryta måste jag säga att det hitintills har varit en braksuccé, säger Mats Nygren.

Varje år anläggs det upp emot 10 000 bränder i Sverige. Över hälften av dem orsakas av ungdomar under 21 år. – Efter årsskiftet ska vi göra en extra satsning med förebyggande åtgärder på skolorna här i Timrå och Sundsvall, säger Torbjörn Thoresson på Räddningstjänsten.

Bergeforsens Bärgning & Transport För assistans eller förfr.

ring 070-2561246

En braksuccé med förebyggande information L

ari Salminen och Mats Nygren, brandmän på Timrå brandstation, hade jobbat tillsammans länge i samma skift. En dag på jobbet satt de och diskuterade problemet med anlagda bränder på skolor och kom på idén att man skulle åka ut på skolorna och fånga upp eleverna, lära dem om respekt för eld och sina medmänniskor innan det är för sent. – ­Chefen måste ha stått och lyssnat på oss, för plötsligt dök han upp med sina

jätteöron och satte sig bredvid oss för att lyssna, säger Lari Salminen. Sen dess har han sagt: – Gör och kör!

alla för att visa respekt. Vissa blir tagna och vet inte ens hur man tar i hand, säger Mats Nygren.

L

immen som följer berättar de om olika typer av bränder och konsekvenserna av dem. De berättar om vardagen som brandman, visar bilder och är lyhörda för vad eleverna själva har för upplevelser. – Vi lägger ribban på lektionen i den stund vi kliver innanför dörren, varje klass är unik och vi måste anpassa oss efter dem, vi kan inte bara snacka hål i huvudet på dem, säger Mats Nygren.

ari och Mats fick fria tyglar och de satte ihop ett entimmesprogram för högstadieelever. Projektet las på Ljustadalskolan där de under hösten har föreläst för sammanlagt cirka 140 elever. – Vi börjar med att skaka hand med

Foto: Räddningstjänsten Mora

ostnaden för anlagda bränder på skolor i Sverige ligger på närmare en miljard kronor per år och problemen är flera. Elever och personal utsätts för fara, skolarbetet störs vid utrymningen och det tar resurser från räddningstjänsten. – Medan vi är ute på anlagda bränder som inte är mer än lite rök, blir vi försenade till andra värre olyckor, de förstår inte konsekvenserna av deras bus, säger Mats Nygren.

M

Vanligt med anlagda bränder i skolor S

D

e vanligaste motiven till att ungdomar anlägger en brand är nyfikenhet, uttråkning eller skadegörelse. Andra motiv kan

vara att dölja brott, hämnd och konflikter. Pyromani svarar för högst tio procent av de anlagda bränderna.

F

ör att minska anlagda bränder på skolor ska Räddningstjänsten i Sundsvall och Timrå satsa extra mycket på förebyggande arbete efter årsskiftet. Tanken är att jobba fram en metod där flera aktörer

Anlagd brand objudna gäster ute. 1. Håll Se till att dörrar till källare, soprum, vindar, förråd, garage och andra allmänna utrymmen hålls låsta. Kontrollera att dörrstängaren är tillräckligt stark att slå igen dörren och att låsmekanismen inte är så trög att dörren stannar i olåst läge. Rapportera allt misstänkt till polis.

hjälps åt att jobba emot anlagd brand. – Vi vill jobba i ett nätverk med flera verksamheter. Det är inte Räddningstjänsten som äger problemet, men vi ställer gärna upp med resurser och kompetens, säger Torbjörn Thoresson.

A

tt arbeta mot anlagda bränder är för det mesta ett förebyggande arbete. Forskning

visar att det inte hjälper att förklara följderna för dem som redan har anlagt en brand, då är det för sent. I stället krävs det ett tidigt arbete med flera verksamheter som polis, Räddningstjänst, skolor och försäkringsbolag samarbetar. – Anlagda bränder är i grunden ett väldigt tragiskt problem med höga kostnader och så förstör det för personerna själva som utför bränderna. Därför försöker vi förhindra dem så mycket vi kan, säger Torbjörn Thoresson.

De anlagda bränderna kostar närmare en miljard kronor per år. trapphus och entréer fria 2. Håll från brännbart material.

i trapphuset bör 3. Meddelanden alltid sättas upp i anslagstavla med glas eller genomskinlig plast.

4.

Samla inte skräp som lätt kan tändas på i källare och på vindar.

Under lektionen berättar Lars Dolk om historier från verkliga livet. En av dem är diskoteksbranden i Göteborg, konsekvenserna av ett bus som gick mycket illa.

vegetation – särskilt 6. Beskär intill fasader. Det möjliggör

8. Fastighetsskötare

bränder bör containrar med låsbara lock användas. Om man använder öppna containrar, se till att de placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.

ökad upptäckt och kan avskräcka eventuella brandanläggare.

kan ge goda råd om brandskydd till hyresgäster. Tänk på att tillfället gör brandanläggaren. Minimera riskerna i ditt bostadsområdet.

Det finns numera billiga utomhusarmaturer med rörelse-detektor som tänder lyset när någon rör sig i närheten.

�Trygghet i 1 år �Ett tfn nr att ringa när bilen krånglar

�Ingen självrisk �Hyrbil, starthjälp,

driftstopp, bensinstopp, låsöppning m m.

Njurunda Bärgarna AB 060-313 50

Visste du att dina dörrar till pannrummet måste vara brandskyddad? Vi brandskyddar dina dörrar!

ats och Laris projekt är förebyggande, de vill nå eleverna innan det är försent. Förhoppningsvis kommer projektet blir större med fler engagerade så att de kan nå fler skolor. Men de är båda överens om att inte vem som helst kan utföra jobbet. – Det måste kännas på insidan av hjärtat, annars blir det inga resultat, säger Mats Nygren. – Ja, även om man har en dålig dag och inte är hundra taggad att åka dit på sin lediga tid, så känns det jäkligt bra efter att man väl haft sin lektion med eleverna! säger Lari Salminen.

Vi använder Minerit eller Masterboard som är ledande på marknaden!

Välkommen att kontakta oss!

Harrys Byggshop

Verkstadsvägen 8, Härnösand (Saltviks industriområde) 0611-127 15 • harrysbygg.se

Här är åtta råd för hur du minimerar riskerna.

att öka möjligheten 5. För att förhindra container-

belysning håller 7. Bra oönskade besökare borta.

Teckna Falk Väghjälp!

K

De vanligaste motiven till anlagda bränder på skolor är nyfikenhet, uttråkning eller skadegörelse. Här bekämpar brandmännen en anlagd brand på en skola i Mora.

verige ligger högt upp på listan över länder med mycket anlagda bränder på skolor. I övriga Europa är det nästan inte alls ett problem. – I Norge vet man knappt vad det är och i Sydeuropa är anlagda bränder på skolor väldigt ovanligt. Men vad de beror på vet vi inte, säger Torbjörn Thoresson.

T

www.bergeforsens-bt.se

Genom samarbete kan vi minska antalet bränder och få ett säkrare och tryggare bostadsområde! Informationen bygger på foldern ”Minst var fjärde brand är anlagd” som är framtagen i samarbete mellan Räddningsverket och Svenska Brandskyddsföreningen. www.svbf.se

PVC-fönster

• Energisnåla Underhållsfria! • Behöver aldrig målas • Lång livslängd • Säker konstruktion • Går att få putsningsfritt glas • Svårantändliga (minst 390°C) • Isolerkarm av flerkammarprofiler i stål • Specialstorlekar utan extra kostnad

NU 35

rabatt%

Beställ före 31 januari förr leverans i vår vår.

Tel: 070 - 555 14 69 • www.mittfonster.se


www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRĂ&#x2026;N RĂ&#x201E;DDNINGSTJĂ&#x201E;NSTEN SUNDSVALL-TIMRĂ&#x2026;

ANNONSBILAGA FRĂ&#x2026;N RĂ&#x201E;DDNINGSTJĂ&#x201E;NSTEN SUNDSVALL-TIMRĂ&#x2026;

www.raddning.info

14

15

Hotell och vandrarhem har dĂĽlig brandsäkerhet. En undersĂśkning gjord av Räddningsverket visade att nästan alla, av de 117 boenden som undersĂśktes i Sverige, hade brister. â&#x20AC;&#x201C; I hĂśst satsar vi extra här i Sundsvall och TimrĂĽ fĂśr att kolla upp hotell och vandrarhem, säger Lars Dolk pĂĽ skyddsavdelning.

Gripklon som underlättar P

ĂĽ teknik- och utvecklingsavdelningen jobbar fem anställda. Deras jobb gĂĽr ut pĂĽ att serva brandmännen med bästa mĂśjliga utrustning genom att kĂśpa in fordon och andra verktyg. â&#x20AC;&#x201C; Vi sĂśker igenom marknaden och mässor fĂśr att hitta nya utrustningar och metoder som kan hjälpa brandmännen i deras arbete, säger Sven- Olov Hansson.

M

en avdelningen kÜper inte bara in, de utvecklar även egna produkter. Den senaste är en kran med gripklo som kan ta hül i tak vid bränder.

â&#x20AC;&#x201C; Med hjälp av kranen tar vi hĂĽl pĂĽ taket sĂĽ att vi fĂĽr ut brandrĂśken den vägen. PĂĽ sĂĽ sätt kan brandmännen gĂĽ in tidigare i huset fĂśr att släcka branden och det fĂśrenklar släckningsarbetet, säger Bo ElgenstrĂśm som jobbar pĂĽ teknik- och utvecklingsavdelningen.

I

dĂŠn till kranen kom vid branden pĂĽ O´Learys i Sundsvall ĂĽr 2005. Eftersom rĂśken var sĂĽ kraftig var det svĂĽrt att skicka in brandmän och det tog lĂĽng tid att släcka branden. Med en kran hade arbetet fĂśrkortats och inte lika stor skada uppstĂĽtt. â&#x20AC;&#x201C; Det vi gjorde innan vi hade kranen var att skicka upp folk pĂĽ taket fĂśr att sĂĽga sĂśnder det, men det är ett mycket farligt arbete, med kranen minskar vi brandmännens risker, säger Bo ElgenstrĂśm. ranen kan styras via en dosa av en man i en skylift. PĂĽ sĂĽ sätt kan den person som styr fĂĽ bra Ăśversikt och fĂśrsätter inte sig själv i fara. Kranen nĂĽr 30 meter hĂśgt upp och 26 meter i sidled. â&#x20AC;&#x201C; TvĂĽ krafttag med gripklon i taket räcker fĂśr att fĂĽ ut tillräckligt med rĂśk, och det tar bara ett par minuter, säger Bo ElgenstrĂśm.

K Pü säkert avstünd kan man gÜra hül i tak med grip-klon. Tvü krafttag med klon räcker fÜr att fü ut rÜken.

I n t e r n at

BrandskyddsfÜreningen är en medlemsorganisation som arbetar fÜr ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rüdgivning hjälper vi människor, fÜretag och organisationer att ta eget ansvar fÜr sitt brandskydd. FÜr mer information: www.svbf.se

ne

io

Brandsäker kunskap

serv ce i

Räddningstjänsten Sundsvall/TimrĂĽ kan komma att slĂĽs ihop med Ă&#x2026;nge räddningstjänst. Med en ny stor Räddningstjänst skulle resurserna utnyttjas bättre. â&#x20AC;&#x201C; Ingen personal riskerar sina jobb och kommuninnevĂĽnarna i alla tre kommunerna fĂĽr en bättre och mer kompetent räddningstjänst fĂśr skattekronorna, säger Peter LĂśthman chef pĂĽ Räddningstjänsten Sundsvall TimrĂĽ. Det som krävs är att politikerna i kommunerna ger sina klartecken, när de gjort det kan den nya organisationen vara i drift under slutet av 2009.

Teknik- och utvecklingsavdelningen är Räddningstjänsten egna uppfinnarverkstad. Här jobbar man med att lĂśsa praktiska behov och utveckla nya redskap. â&#x20AC;&#x201C; Vi fĂśrsĂśker skaffa de verktyg som brandmännen behĂśver fĂśr att gĂśra ett sĂĽ bra och säkert jobb som mĂśjligt, säger Sven-Olov Hansson, chef pĂĽ avdelningen.

K

ranen har varit i bruk i ungefär ett ĂĽr och har använts ett antal gĂĽnger vid mindre bränder. UtĂśver att ta hĂĽl pĂĽ tak har Räddningstjänsten kommit pĂĽ andra användningsomrĂĽden som den ocksĂĽ är bra fĂśr. â&#x20AC;&#x201C; Vi har använt den till att ta upp timmer ur ĂĽn när det var hĂśga vattenflĂśden, sen kan den användas till att lyfta av hĂśga vägskyltar som hänger lĂśst vid hĂĽrd blĂĽst, säger Bo ElgenstrĂśm.

Ert lokala bevakningsfĂśretag Ert lokala bevakningsfĂśretag Har funnits funnits i Ale sedan Har i Sundsvall sedan2001 2008

ll S ä k

e erh

Hej fĂśretagare HejSundsvalls Ale fĂśretagare Hoppas ni har haft en underbar sommar. Hoppas ni har haft en underbar sommar. Nu när Nu när vintern stĂĽrdĂśrren fĂśr dĂśrren blirallt allt mĂśrkare mĂśrkare ute. hĂśsten stĂĽr fĂśr ochoch detdet blir ute! GĂśr som ďŹ&#x201A; era SundsvallsfĂśretagare redan gjort. LĂĽt oss GĂśr som flera AlefĂśretagare redan gjort! LĂĽt oss pĂĽ Säkerhetsservice AB seAB Ăśver pĂĽ Internationell Internationell Säkerhetsservice seerĂśver er verksamhet när ni verksammhet pĂĽinte närärnidär. inte är där. Vi och och Vi har harnu nutvĂĽ tvĂĽronderingsbilar ronderingsbilar en kommun. en larmutryckningsbil larm utryckningsi Sundsvalls bil i Alekommun.. Vi tjänster: Vi utfĂśr utfĂśrdessa dessa tjänster: Rondering Rondering Larmutryckning Larmutryckning Jourbil Jourbil Ordningsvakter Ordningsvakter Evenimangssäkerhet Evenemangssäkerhet HĂśr vi tillviertilloch om säkerhet. HĂśr av averersĂĽsĂĽkommer kommer erpratar och pratar om säkerhet Telefon:0303-74 82 80 eller info@is-ab.com Tfn 0768-97 32 02 eller info@is-ab.com

Certifierade av SOS Alarm fĂśr: Jourlarm, Egendomslarm

Marschaller vid jul och nyür, tänk pü att:

Endast använda dem utomhus

â&#x20AC;˘

Extra satsning fÜr att kolla upp säkerheten R

ts

Snart växer Räddningstjänsten Sundsvall/ TimrĂĽ med Ă&#x2026;nge

äddningstjänsten har som uppgift att gĂśra tillsyn pĂĽ verksamheter och fĂśretag i samhället fĂśr att kolla att brandsäkerheten skĂśts som den ska. Varierande verksamheter granskas och i hĂśst är temat hotell och vandrarhem i Sundsvall och TimrĂĽomrĂĽdet. I nuläget finns här cirka 40 fĂśretag som bedriver uthyrning av rum. â&#x20AC;&#x201C; Till en bĂśrjan fick vi leta runt fĂśr att fĂĽ tag pĂĽ de som hyr ut rum, alla finns inte registrerade som de ska, sĂĽ vi har tagit hjälp av bland annat turistbyrĂĽer fĂśr att hitta dem, säger Lars Dolk.

H

otell och vandrarhem faller under lagen om skydd mot olyckor, LSO, och har därmed vissa brandrutiner och ĂĽtgärder som de mĂĽste fĂślja. Räddningstjänsten som bĂśrjade sin granskning i oktober märker redan att tillsynen av hotell var välbehĂśvlig. â&#x20AC;&#x201C; Det har faktiskt varit en hel del smĂĽ och stora brister pĂĽ de ställen vi undersĂśkt, sĂĽ vi märker att det är bra att vi gĂśr det här, säger Lars Dolk.

D

e vanligaste felen pü hotellen är att de inte fullfÜljt de besiktningar de müste gÜra av bland annat brandlarm, släckutrustning och utrymningsskyltar. Att skÜta ett systematiskt brandskyddsarbete där man kontrollerar sin utrustning är mycket viktigt.

Flytta aldrig en varm brinnande marschall

â&#x20AC;˘

Placera marschallen i en hĂĽllare avsedd fĂśr marschaller

Brandlarmen ska besiktigas regelbundet fĂśr att se och hĂśra att de fungerar.

â&#x20AC;˘

Släck marschaller genom att kväva lügan med en plüt, ett lock eller liknande.

â&#x20AC;&#x201C; Det är mycket lagar och paragrafer som hotellägarna mĂĽste hĂĽlla koll pĂĽ sĂĽ vi fĂśrstĂĽr att det inte är lätt. VĂĽr uppgift är inte att fälla nĂĽgon, utan att stĂśtta och ge dem en chans att fĂśrbättra sig, men gĂśr de inte det sĂĽ mĂĽste vi ge fĂśrelägganden och i värsta fall stänga ned stället, säger Lars Dolk.

â&#x20AC;˘

Använd aldrig vatten eller snÜ dü innehüllet i marschallen kan slungas upp explosionsartat!

E

tt fĂśreläggande ger räddningstjänsten verksamheten om de inte ĂĽtgärdar det de blivit tillsagda att gĂśra, eller om fĂśretaget under flera ĂĽr slarvat med sina ĂĽtaganden. I ĂĽr har Räddningstjänsten fĂśr fĂśrsta gĂĽngen gett ett fĂśreläggande med vite pĂĽ 100 000 kronor till ett fĂśretag i Sundsvall och TimrĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Sen tar Länsstyrelsen Ăśver och tar hand om ärendet. Men pĂĽ det här sättet vill vi poängtera att man inte slarvar med sĂĽdana här saker, det handlar om människors liv, säger Lars Dolk.

Källa: www.srv.se

Utrymningsvägarna ska vara väl skyltade.

=P\[MÂ&#x20AC;YHSSHPTHYRUHKLUMÂ&#x20AC;YLRVTTHUKL ,SPUZ[HSSH[PVULYp]LUZ]HNZ[YÂ&#x20AC;TZrZVT! 

0UIYV[[ZSHYTÂ&#x2021;:UHII[LSLMVUP )YHUKSHYTÂ&#x2021;;Y`NNOL[ZSHYT ;= 7HYHIVSHUSpNNUPUNHY +H[HUp[ZPUZ[HSSH[PVULY

UmeĂĽ Ă&#x2013;stersund HärnĂśsand Sundsvall Ljusdal/Hudiksvall

Gävle

Stockholm :VSSLM[Lr  

2YHTMVYZ  

/pYUÂ&#x20AC;ZHUK  

^^^RLTWLZLSZL

:\UKZ]HSS   

Gärdevägen 7, Sundsvall 060-55 00 70 www.totalsanering.net


www.raddning.info

ANNONSBILAGA FRĂ&#x2026;N RĂ&#x201E;DDNINGSTJĂ&#x201E;NSTEN SUNDSVALL-TIMRĂ&#x2026;

Din villa

Asbestsanering Brandsanering VentilationsrengĂśring FĂśrorenad mark Fuktutredning Avfuktning Golvslipning

Din bil

IndustrirengÜring Klottersanering Skadebesiktning PCB-sanering Radonsanering Golvblästring Rivningsarbeten

Ditt fĂśretag

VI RĂ&#x201E;DDAR VĂ&#x201E;RDEN OCH MILJĂ&#x2013;

JOUR DYGNET RUNT

Din bĂĽt

060-52 58 60 www.ocabsundsvall.com

Din häst

Nügra av vüra varumärken:

795:-

QJ l U U H 7 QV VXQG Q L I  X 1 LgVWHU lYHQ

U N I F O R M

Din familj

F O O T W E A R

EICKHORN rescue knives 0OCKET2ESCUE4OOL0246) TILLHĂ&#x2039;LFTENSĂ?GTANDATBLAD"Ă&#x2039;LTESKNIV GLASKROSS%ICKHORNHARTILLVERKATKNIVARIĂ&#x161;VERĂ?R4YSKKVALITĂ? +NIVARNAĂ&#x2039;RTILLVERKADEI3OLINGEN 4YSKLAND

U N I F O R M

F O O T W E A R

BATES Ultra-lites Sidezip "ATESLĂ&#x2039;TTVIKTSKĂ&#x2039;NGAMEDDRAGKEDJA

795:-

Sveriges nĂśjdaste kunder FĂśr tre ĂĽr sedan kom vi fĂśr fĂśrsta gĂĽngen med i Svenskt

2395:LOWA Combat boot GORE-TEX KĂ&#x201E;NGA &LERSĂ&#x2039;SONGSKĂ&#x2039;NGAFĂ&#x161;RVARIERADTERRĂ&#x2039;NGžVERDELIFULLNARVLĂ&#x2039;DERAV MYCKETHĂ&#x161;GKVALITĂ?'ORE 4EXÂ&#x161;MEMBRANOCHSPECIALANPASSADINNER SULAFĂ&#x161;RKLIMATKONTROLL VATTENTĂ&#x2039;THETOCHBĂ&#x2039;STAvANDNINGSFĂ&#x161;RMĂ?GAv 3JĂ&#x2039;LVRENSANDE6IBRAMÂ&#x161;v4SAVOvSULAFĂ&#x161;RBĂ&#x2039;STAGREPPPĂ?mERAOLIKA UNDERLAG

Kvalitetsindex mätningar, även om vüra rÜtter gür tillbaka till 1768. Och fÜr tredje üret i rad har vi fütt kvitto pü att vi har Sveriges nÜjdaste kunder. Ett stort tack fÜr fÜrtroendet! Hos oss fÜrsäkrar du allt frün hus och hem till bil och fÜretag. Vi heter Dina FÜrsäkringar eftersom vi ägs av vüra kunder. Välkommen du ocksü!

webshop: www.terrang.se Vi finns i Stockholm, GĂśteborg, Ă&#x2013;stersund och MalmĂś. Sundsvall TimrĂĽ Torp HärnĂśsand 4%22ÂŻ.')ž34%235.$s3TORTORGET s 

060-66 56 70 060-416 56 0691-302 13 0611-262 10

www.dina.se

Larmet går  

Informationsbilaga från Räddningstjänsten Sundsvall Timrå

Larmet går  

Informationsbilaga från Räddningstjänsten Sundsvall Timrå

Advertisement