Page 2

I detta nummer är temat gyncancer, en tumörform som drabbar ungefär 2 900 kvinnor varje år, men som vi inte talar så mycket om. Kanske kan man säga att cancer­sjukdomar under såväl bälte som skärp är lite tabu att diskutera. Men nu ska det bli ändring på det! Sex sidor om gyncancer i detta nummer. Under åren 2009 till 2011 stödjer Cancerfonden 16 forskningsprojekt om denna cancerform, grundforskning inte inräknad. Dessutom uppmärksammar vi att Gynsam tioårs­jubilerar som patientorganisation.

form The Factory of Design LAYOUT Madelene Olsson, The Factory of Design KORREKTUR Birgitta Hessulf, Rödpennan ANSVARIG UTGIVARE Ursula Tengelin TEKNISK PRODUKTION Sörmlands Grafiska AB. Rädda Livet är tryckt på miljögodkänt papper.

VI LL DU H A R Ä DDA LI VE i fort sätt ni ng T välkom na r vien så som stöd med dig i Ca ncer fond lem en.

Foto Karl Foto magnus

REDAKTÖR Marita Önneby Eliasson marita.onneby@cancerfonden.se

gotander

F

lera läsare har hört av sig och vill veta mer om hur man tar emot ett cancerbesked. För Rolf innebar beskedet att han blev stödperson för andra i samma sjukdomsgrupp. Jessica klarade sin sjukdomsperiod genom att prata, gråta, skratta och träna. Båda berättar om att de lärt sig att alltmer leva i nuet.

gabor

« Ska bara … »

Oktober innebär Rosa Bandet-kampanj. Årets

OMSLAGSFOTO Jennifer Nemie

band har ett budskap i blindskrift. Där står ”ska bara”. Det är Alfons Åberg-citatet som uppmanar oss att undersöka brösten nu och inte sedan som så lätt blir till aldrig.

RÄDDA LIVET utkommer med fyra nummer per år och utges av Cancerfonden, den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. BLI STÖDMEDLEM – AVGIFT PER ÅR 18 – 65 år: 200 kr Under 18 år/över 65 år: 100 kr Organisationer och företag: 1 000 kr Enstaka exemplar: 45 kr, inklusive porto

Cancerfondens generalsekreterare har tagit en tur till

soliga Ulricehamn och möter medlemmar och insamlare från förra årets Rosa Bandet-kampanj.

CANCERFONDEN är en fristående, ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning.

Pappa Jan Theorin varnar för alternativmedicin utan

verkan. Dottern Lotta ville inte förlora brösten, men förlorade sitt liv.

CANCERFONDEN, 101 55 Stockholm Telefon 020-59 59 59. Fax 08-677 10 01 Besöksadress: David Bagares gata 5 Webbplats: cancerfonden.se

FRÅGOR OM CANCER Cancerfondens informations- och stödlinje Telefon 020-59 59 59, mån – fre 9 – 13.00 infostodlinjen@cancerfonden.se

2

Foto Melker Dahlstrand

VILL DU BLI MÅNADSGIVARE? Ring Cancerfonden 020-59 59 59 Mån – fre 8 – 21, lö 8 – 14

Tyck till! Vad saknar du i Rädda Livet? Vad vill du läsa mer om? Hör av dig och berätta! marita.onneby@cancerfonden.se

nr 3 2009

Rädda Livet, nr 3-09  
Rädda Livet, nr 3-09  

En tidning för närstående och patienter om cancer och cancerforskning.

Advertisement