Page 32

KIRP

Fot. archiwum

Samorz@d

w sieci

Łukasz Kamiński

Internet jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się medium. Wraz z jego coraz powszechniejszym wykorzystaniem przez członków naszego samorządu i osoby z nim związane stało się oczywiste, że w sferze „wsparcia on-line” aktywność Krajowej Rady Radców Prawnych powinna być szczególnie dostrzegalna i efektywna.

P

oniżej przedstawiamy najnowsze projekty internetowe KRRP, realizowane z myślą o radcach prawnych, aplikantach radcowskich i wszystkich zainteresowanych sprawami naszego samorządu.  Portal ofert dedykowanych dla radców prawnych i aplikantów radcowskich Projekt stanowi odpowiedź zarówno na potrzeby członków samorządu radcowskiego, dla których status zawodowy może stanowić dodatkowy atut na drodze do uzyskania korzystnych ofert handlowo-usługowych, jak i instytucji poszukujących możliwości prezentowania swojej oferty tej grupie odbiorców. Serwis działa pod adresem www.dlaradcow.pl. Dla członków naszego samorządu utworzono możliwość zapisania się do dedykowanego newslettera z ofertami. W sekcji portalu pn. „Materiały do pobrania” za pośrednictwem formularza radcowie prawni mogą zgłosić chęć otrzymania unikalnego wydawnictwa cyfrowego – „Biurowego pakietu startowego dla radców prawnych”.   Biblioteka Prawa Samorządowego 2.0 W odpowiedzi na postulaty zgłoszone przez dziekanów rad OIRP i innych użytkowników Biblioteki Prawa Samorządowego, 8 sierpnia br. została uruchomiona nowa wersja serwisu. Wyposażona m.in. w nową sekcję „Podstawowe akty prawne”, zawierającą zbiór podstawowych publikacji prawa samo-

32

rządowego w formie tekstów jednolitych/ ujednoliconych, dostępna jest bezpośrednio z poziomu strony głównej KRRP (www.kirp.pl/ biblioteka-prawa-samorzadowego). W ten sposób zainteresowani jeszcze prościej i szybciej odnajdą zawsze aktualny zbiór podstawowych aktów prawnych, dodatkowo usystematyzowany tematycznie. Ponadto, w serwisie publikowane są również obowiązujące oraz archiwalne uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezydium KRRP i Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz stanowiska i opinie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Portal umożliwia przeglądanie danego dokumentu on-line bez potrzeby pobierania i otwierania w programie zewnętrznym. Jednym z największych atutów projektu jest nowa, jeszcze dokładniejsza wyszukiwarka, umożliwiająca znalezienie publikacji według numeru dokumentu, jego tytułu/opisu, słów kluczowych – z dodatkową opcją wyboru szukania tylko w zbiorze podstawowych aktów prawnych.  Serwis informacyjny Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP W serwisie OBSiL KRRP, stanowiącego istotne zaplecze eksperckie samorządu radcowskiego, publikowane są m.in. opinie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, projekty aktów prawnych w ramach tzw. prainicjatywy ustawodawczej, informacje nt. prac legislacyjnych dotyczących wykonywania zawodu radcy

prawnego, analizy stanu prawa samorządowego, badania i sondaże związane m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, interpretacje przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Oprócz bieżących aktualności z zakresu prac legislacyjnych, na stronie www.obsil.pl studenci prawa, aplikanci oraz radcowie prawni znajdą w postaci publikacji *.PDF do pobrania wydawnictwa ośrodka, m.in. „Prace aplikantów radcowskich”, „Zbiór przepisów dotyczących aplikacji radcowskiej”, „Zbiór przepisów samorządu radców prawnych”, „Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania”, „Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich”.  Portal Orzeczeń Dyscyplinarnych samorządu radców prawnych W świetle przepisów o dostępie do informacji publicznej podjęto inicjatywę realizacji projektu wykonania oraz wdrożenia serwisu www.orzeczenia.net – zbioru orzecznictwa dyscyplinarnego samorządu radców prawnych: Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz okręgowych sądów dyscyplinarnych. Poszukujący informacji w tym zakresie znajdą tam bieżące oraz archiwalne zanonimizowane orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, opcjonalnie publikowane mogą być również – w formie odrębnej dla każdej z izb – orzeczenia okręgowych sądów dyscyplinarnych. Rozbudowana wyszukiwarka umożliwia szukanie orzeczeń po numerze sygnatury, dacie, sentencji oraz po słowach kluczowych przypisanych do dokumentu – zarówno w obrębie orzecznictwa dyscyplinarnego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, jak i okręgowych sądów dyscyplinarnych. O rozwoju istniejących i zapowiedziach nowych projektów będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach „Radcy Prawnego”, w cyklu „Samorz@d w sieci”.

Radca Prawny 167 / wrzesień-październik 2016  
Radca Prawny 167 / wrzesień-październik 2016  
Advertisement