Page 58

APLIKACJA

Już w starożytności umiejętności oratorskie były bardzo cenione. Dlatego w Atenach należy szukać źródeł wygłaszania mowy końcowej przed ostatecznym rozstrzygnięciem sporu. Fakt, że ten zwyczaj i niejako obowiązek procesowy pozostał w kulturze prawnej do dzisiaj, świadczy o tym, że prawnik i sztuka mówienia – to dwa nierozerwalne elementy.

Aplikant

dobrym mówcą O

prócz wiedzy kodeksowej, znajomości przepisów prawa i ich praktycznego zastosowania aplikanci muszą opanować sztukę mówienia. W pracy prawnika ta umiejętność może się przydać nie tylko podczas ostatniego etapu procesu – a więc podczas wystąpienia z mową końcową przed sądem, ale także w codziennej pracy w korporacji, kancelarii czy urzędzie. – Dobry prawnik to taki, który jest sprawnym mówcą – wskazuje procesualista, radca prawny z Wrocławia. – Mówienie jest kwintesencją tego zawodu. Wynika z samej istoty bycia prawnikiem, ale także ze społecznych oczekiwań w stosunku do tego zawodu. Na pewno nie każdy młody prawnik zostanie nowym Demostenesem, ale nad swoim warsztatem w mówieniu trzeba skrupulatnie pracować. Mówienie, szczególnie w sądzie podczas rozprawy sądowej, jest nie tylko spontaniczną wypowiedzią i bezwiednym działaniem. Jest czynnością kontrolowaną, przemyślaną i zaplanowaną, gdyż pociąga za sobą wiele skutków. Nadto, jest oceniane przez innych, a jego najważniejszą funkcją jest zapewnienie klientowi pożądanego rozstrzygnięcia sprawy. Z tych przyczyn mówienia należy się uczyć. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że prawnicy przemawiają zazwyczaj w najmniej korzystnych dla mówców warunkach. – Kontekst nałożony przez oficjalność sytuacji, silny emocjonalny stosunek do swojej wypowiedzi, sprzeczność interesów stron, wynikająca z pełnionych ról procesu, sprawiają, że wygłoszenie płynnej, poprawnej i profesjonalnej wypowiedzi jest co najmniej utrudnione – mówi specjalista z dzie2

Radca Prawny

o Szewczyku Dratewce i Wawelskim Smoku dziny retoryki, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. i w czasie płomiennych wystąpień w procesie Sposób mówienia odpowiadający oczekikarnym zajmowały się oceną postawy Szewczywaniom odbiorców – klientów, przeciwników ka Dratewki z punktu widzenia przepisów ustaprocesowych czy sądu – wywierający na nich wy o ochronie zwierząt. Raz oskarżony odpowrażenie, że mają do czynienia z osobą komwiadał za znęcanie się nad owcą wykorzystaną petentną jest wyrazem wysokiego profesjodo unicestwienia smoka, zaś za drugim razem nalizmu prawnika. Dlatego postawę dobrego – za zabicie smoka – ostatniego przedstawiciela mówcy należy kształtować już od pierwszych gatunku. Zarzut nieumyślnego spowodowadni szkolenia aplikacyjnego nia śmierci niejakiej Rozalki i od pierwszej wizyty na sali postawiono jej matce, która sądowej. (najwyraźniej będąc ofiarą Zachowania obecnego systemu służby Na rynku możemy znakomunikacyjne prawników leźć wiele ofert szkoleń, które zdrowia) zmuszona była kona sali sądowej są pomagają w kształtowaniu rzystać z pomocy znachorki odpowiedniej kultury profei leczyć nieżyt górnych dróg wypadkową ich sjonalnego mówienia, zwiąoddechowych swej córki kompetencji, znajomości w piecu chlebowym. Pozanego z wykonywaniem prawa i i sprawności stępowanie o wykreślenie danego zawodu. Dodatkowo, już od samego początz rejestru stowarzyszeń Zakojęzykowych. ku kształcenia studentów nu Templariuszy toczyło się prawa, uczelnie, organizacje z wniosku prezydenta Krastudentów organizują konkowa, natomiast w sporze kursy krasomówcze, które kształtują świadoo wydanie majątku Maćka z Bogdańca, wytomość młodych prawników, pokazując, jak ważczonym przeciwko opatowi z Tulczy, rozważano między innymi zagadnienia związane nym elementem pracy prawnika są umiejętności oratorskie. Aplikanci nie są na tym polu gorsi z zasiedzeniem. W sporze o zadośćuczynienie i także organizują podobne przedsięwzięcia. analizowano odpowiedzialność stoczni, która Nie tak dawno w krakowskiej okręgowej wyprodukowała „Titanica”, za jego katastroizbie radców prawnych odbył się konkurs fę, a historię pewnej damy, która w okresie krasomówczy. Jak pokazuje praktyka, oprócz XX-lecia międzywojennego sfingowała kradzież tego, że młodzi prawnicy mogą się czegoś nawłasnych futer i klejnotów, osadzono w realiach uczyć, szlifowanie umiejętności oratorskich starego Krakowa. Współczesne historie będące może być także dobrą zabawą. Oto, jakie kaprzedmiotem wystąpień dotyczyły głośnego zusy omawiali aplikanci w Krakowie podczas morderstwa w Chrzanowie i sprawy rozliczeń I Konkursu Krasomówczego: dwa zespoły z tytułu najmu. zdecydowały się na wykorzystanie legendy PO

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Advertisement