Page 10

praktyka

Marcin Zawiśliński

Ponad 80 członków samorządu radcowskiego

pro publico bono doradzało osobom poszkodowanym przez los. Od 24 lutego do 1 marca 2014 roku po raz kolejny na terenie całego kraju obchodzono Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Dominowała przemoc w rodzinie – Zabiegamy o to, aby ofiary przestępstw czuły opiekę ze strony państwa. Leży nam na sercu, aby te osoby po raz drugi, wraz z postępowaniem sądowym, nie przechodziły traumy – podkreślił podczas konferencji prasowej, inaugurującej całą akcję, Marek Biernacki, minister sprawiedliwości. Uczestniczyło w niej wiele instytucji państwowych. Wśród nich m.in. Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. Po raz kolejny nie zabrakło też przedstawicieli samorządu radców prawnych. – Ponad osiemdziesięciu radców prawnych i aplikantów radcowskich zaangażowało się w tę społecznie oczekiwaną akcję. Z  porad specjalistów skorzystały w tym roku ponad dwa tysiące potrzebujących – wylicza Ewa Stompor-Nowicka, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Okręgowe izby radcowskie podały na swoich stronach internetowych terminy i godziny przyjęć, w jakich potrzebujący mogą przyjść i uzyskać pomoc. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że z  bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w całym kraju skorzystało dokładnie 2143 osób. O kilka więcej niż w roku ubiegłym (2136 osób). Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Spra10 Radca Prawny

wiedliwości. Jej zasadniczym celem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest również z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy specjalnej ustawy z 12 lutego 2003 roku. Tegoroczna koncepcja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Przestępstwem stanowiła kontynuację zeszłorocznej formuły. Polegała ona przede wszystkim na dyżurach specjalistów w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i miała charakter interdyscyplinarny. Udzielano nie tylko porad prawnych, ale także psychologicznych. Można je było zasięgać w ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od kilku lat działa w Polsce sieć szesnastu takich ośrodków oraz ich filii, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Ponadto, porady były również udzielane w siedzibach prokuratur okręgowych i rejonowych. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że najwięcej dotyczyło spraw związanych z  przemocą w  rodzinie. – Ta tendencja utrzymuje się od kilku lat. Większość osób zgłaszających się została pokrzywdzona szeroko rozumianą przemocą w rodzinie, nie chodziło bowiem tylko o znęcanie się, ale zgłaszano także inne czyny przemocowe, np. kradzieże czy nawet krótkotrwałe pozbawianie wolności – powiedziała PAP Marzena Kruk z wydziału ds. pokrzywdzonych przestępstwem i promocji mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. W ramach Tygodnia... równocześnie funkcjonowało Pogotowie Niebieska Linia, które udzieliło pomocy 119 osobom pokrzywdzonym wskutek różnego rodzaju przestępstw.

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Advertisement