Page 1

Functienaam

Stagecoördinator Verdiepingscoschap

Afdelingsnaam

AO (RHA)

Per

september 2018

Bepaalde/onbepaalde tijd (indien bepaalde tijd Aantal uur per week

Bepaalde tijd: 3 jaar met eenmalig mogelijkheid tot verlenging 0,1 fte

Vacaturehouder

Dr. M. van de Pol, opleidingsdirecteur

Functieomschrijving Bij de vormgeving van het programma voor de masteropleiding geneeskunde is ervoor gekozen het programma van drie jaar te verdelen in tien zogenaamde ‘episodes’. Een episode is een periode van enkele maanden onderwijs, waarin het leren in de klinische praktijk van de geneeskunde centraal staat. Vanaf oktober 2018 begint episode 7 met 4 weken voorbereidend centraal klinisch onderwijs (CKO7v), daarna volgt het coschap ouderenzorg van 4 weken, vier weken vakantie, het coschap huisartsgeneeskunde van 8 weken, en het coschap verdieping van 4 weken. De periode wordt afgesloten met 2 weken afsluitend centraal klinisch onderwijs (CKO7n).

Taken De stagecoördinator, afkomstig uit het Radboudumc, is verantwoordelijk voor het gehele coassistentschap. De stagecoördinator heeft volgende taken: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Verantwoordelijk voor de uiteindelijke vormgeving van de stage en de communcatie hierover via de digitale leeromgeving (blackboard/brightspace) Stemt de vorm en inhoud van de stage af met de coördinator van het CKO-voor onderwijs rondom het coschap verdieping en met de episodecoördinator van episode 7. Eindverantwoordelijk voor uitvoering van het programma van de stage (inhoud) Eindverantwoordelijk voor de roostersystematiek en de weekprogramma’s binnen de betreffende stage (praktische uitvoering) Eindverantwoordelijk voor de beoordeling van coassistenten in de betreffende stage Eindverantwoordelijk voor de beoordeling van coassistenten van de keuze coassistentschappen in de betreffende (en verwante) disciplines Voorzitter van de stagecommissie Aansturing van en afstemming met de coassistentenopleiders van de geaffilieerde instellingen. Stelt een onderwijscommissie in met enkele kern-opleiders die enkele keren per jaar de overkoepelende zaken bespreekt om te zorgen voor een goede aansturing en afstemming met de grote groep coassistentenopleiders.

9.

Zorg dragen voor regelmatig overleg over de betreffende stage met coassistentenopleiders van UMC en geaffilieerde instellingen (disciplineoverleg in de stagecommissie) 10. Evaluatie van de stage op vorm en inhoud volgens de opgestelde procedures 11. Aanspreekpunt voor het OMT-2, de stafdienst Academische Opleidingen en studenten. 12. De stagecoördinator is verantwoording verschuldigd aan het OMT-2.

Profiel • • • • • • • •

Is eerstelijns arts In het bezit van de basiskwalificatie Theoretisch Onderwijs en Praktisch Klinisch Onderwijs, of bezig in traject om deze te halen Heeft ruime ervaring in het aansturen en uitvoeren van onderwijs in de master geneeskunde Is actief betrokken bij de begeleiding van coassistenten Kent de onderwijsorganisatie, de wettelijke bepalingen en de relevante regelgeving Is een teamwerker Bezit redactionele vaardigheden Staat open voor feedback, kan goed luisteren, denkt in oplossingen


Organisatie Het onderwijsinstituut Academische opleidingen (AO) van de Radboudumc Health Academy verzorgt het academisch onderwijs binnen het Radboudumc, waarbij dit onderwijs vorm krijgt door inhoudelijke bijdragen van (medische) professionals van verschillende afdelingen. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het ontwerp van het curriculum én de uitvoering ervan. De verantwoordelijkheid voor onderdelen van het curriculum ligt meestal bij coördinatoren van onderwijseenheden die door de opleidingsdirecteur worden benoemd. Zij zoeken een team van docenten bijeen, vaak vanuit verschillende afdelingen van het UMC waarbij zij op hun beurt verantwoordelijk zijn voor een kwalitatief hoogwaardige inbreng vanuit hun vakgebied. Dit model levert veel op: binnen de universiteit ongeëvenaarde en stabiele rendementen, een hoge doorstroomsnelheid en – het belangrijkste – een hoge kwaliteit van onderwijs. Achtereenvolgende visitatiecommissies plaatsten de Nijmeegse curricula dan ook in de top van de ranglijsten.

Opmerkingen en contactinformatie Informatie over de vacature kan worden opgevraagd bij dr. M van de Pol (via Judith.DahlhausBooij@radboudumc.nl). Sollicitaties met (onderwijs-) CV s.v.p. via e-mail sturen naar dr. J. Dahlhaus, vóór 15 mei 2018.

Vacature stage coordinator verdieping 2018  
Vacature stage coordinator verdieping 2018