Page 1

Subsidieaanvraag UMCN Studentenbudget UMCN student grant

Studieonderdeel in het Buitenland

Ondergetekende vraagt hiermee subsidie aan voor tenminste1 maand studie of stage in het buitenland. Let op: subsidie uit het UMCN budget mag meermalen worden aangevraagd tot een maximum van € 600,-

Dit formulier - voorzien van de nodige bijlagen - inleveren bij het StIP van het UMC St Radboud. Please, hand in this form at StIP - with the necessary attachments. studentnr.

BSN

datum/date

Naam en voorletters/Name and surname

Studieonderdeel waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft/ Related internship Onderzoeksstage (GNK)

*verklaring commissie onderzoeksstage bijvoegen

Coschap (CKEU, COWL, CSEN) * bewijs van indeling bijvoegen VKO (GNK of BMW) *goedkeuring examencommissie bijvoegen Stage BMW/BMS * goedkeuring examencommissie bijvoegen Internship BMS * add approval Board of Examiners Internship MMD * add approval Board of Examiners Research Internship Honours Programme students (voor geneeskunde studenten Start datum/ Start date

Einddatum / End date

Land van bestemming/ Country of destination

Instituut (naam en adres)/ Institute (name and address)

Handtekening/ Signature

Rekeningnummer/ Bank account number

Subsidiebedragen/Grants: - Europe € 150,- per 4 weeks (max. € 600,-) - Outside Europe € 200,- per 4 weeks (max. € 600,-) Aanvragen worden niet eerder dan 2 maanden voor de startdatum in behandeling genomen. Applications are accepted 2 months before the start of your internship. Website: www.umcn.nl/internationaloffice NB1: Indien u tijdens het indienen van uw declaratie alsnog een arbeidsrelatie heeft met het Radboudumc zijn wij, conform de belastingwetgeving, verplicht om belasting in te houden over dit bedrag. NB2: Bent u in loondienst van het Radboudumc en wilt u de delaratie onbelast ontvangen, dan dient u er zelf voor te zorgen dat eventuele contracten zijn beëindigd voordat u uw declaratie indient.

Profile for Radboudumc

Umcnstudentenbudget aanvraagformulier  

Umcnstudentenbudget aanvraagformulier