Page 1

Onderwijsplanning Bachelor + Master (nieuw curriculum) Geneeskunde Radboudumc Health Academy / Studiejaar 2019 - 2020 Master Geneeskunde - voor oude versie en overgangsfase zie apart schema Master GNK Periode 1 02-09-19 36

37

Periode 2 38

39

30-09-19 40

41

Periode 3

42

43

28-10-19 44

45

Periode 4 46

47

25-11-19 48

49

Periode 5 50

51

52

1

06-01-20 2

3

Periode 6

4

5

03-02-20 6

7

Periode 7 8

02-03-20 10

9

11

Periode 8 12

13

30-03-20 14

15

16

Periode 9 17

18

04-05-20 19

20

Periode 10

21

22

01-06-20 23

24

Periode 11

25

26

29-06-20 27

28

29

Periode 12 30

CKO7n

CKO8

CSEN

Senior co-schap

CSEN

Senior co-schap

M2 CKIN

M1 CAIM

Kindergeneeskunde

Algemene introductie masterfase

VRIJ

CKO4n

CKO5v CGYN

VRIJ

CKO1v Centraal Klinisch Onderwijs 1 (voor)

CINT

Verloskunde & gynaecologie

Interne geneeskunde

CSEN

Senior co-schap

VRIJ

CKO5b

CAVK Acute verloskunde CSEH

CAVK Acute verloskunde

CKO5b

CINT

Interne geneeskunde

Spoedeisende hulp

CKO9

EPOND Onderzoeksstage

CKNO KNO-Heelkunde CDER Dermatologie

CKO5n

CKO6v

Centraal Klinisch Ow. 6 (voor)

CKO1n

CKO2v

Centraal Klinisch Ow. 2 (voor)

CNEU

CDER Dermatologie CKNO KNO-Heelkunde

Neurologie

03-08-20 32

33

EPOND Onderzoeksstage

EPOND Onderzoeksstage

Vrije keuze co-assistentschap

Vrije keuze co-assistentschap

Vrije keuze co-assistentschap

CKO7v

Centraal Klinisch Ow. 7 (voor)

CZRG

VRIJ

CHUI

Huisartsgeneeskunde

CHUI

Huisartsgeneeskunde

CVER

CPSY

Psychiatrie

CKO2n

Centraal Klinisch Ow. 3 (voor)

CHEE

Heelkunde

CHEE

Heelkunde

CKO3n CKO4v

Ouderenzorg

VRIJ

CKO3v

Pasen

Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

Pinksteren

ma 13-04-20

di 05-05-20

don 21-05-20

ma 01-06-20

13-04-20 16 1

04-05-20 19 3

34

Breekweek

M3

31

Verdieping

Bachelor Geneeskunde - jaar 3 02-09-19 36 1

37 2

38 3

39 4

40 5

41 6

42 7

43 8

44 9

45 10

11-11-19 46 1

47 2

48 3

49 4

50 5

51 6

52

06-01-20 1 2 7

3 8

4 9

5 10

03-02-20 6 1

7 2

8 3

9 4

10 5

Semester 5

11 6

12 7

13 8

14 9

15 10

17 2

18

Q11

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

Minoren Q9 + Q10 (maandag / dinsdag) MIN01 Efficacy and safety of drugs MIN02 Visualizing health and disease: from molecule to man MIN04 Cancer mechanisms and immune defense MIN05 Moving questions: an introduction to clinical human movement science MIN06 Global health & infectious diseases MIN09 Pain, inflammation and cancer: new drugs to combat disease

MIN11 MIN14 MIN18 MIN22 MIN23 MIN27

23 7

24 8

25 9

26 10

24 8

25 9

26 10

29-06-20 27

Oncologie in beeld Neurorevalidatie: de mens als geboren aanpasser Klinische immunologie: puzzelen van bench tot bedside Anemie: kliniek en onderzoek Beter Beslissen = beter dokteren Clinical infectious diseases and global health Kwetsbare groepen Het kind in nood van klein tot groot Snijdende specialismen Healthcare communication, management and organisation

MINK01 MINK06 MINK09 MINK10 MINK14 MINK15

Medical humanities: geneeskunde, filosofie, kunst Kwaliteit van leven in de pijn en palliatieve geneeskunde Het fascinerende brein; een multidisciplinaire verdieping in de pathologie van de hersenen Hart voor de acute geneeskunde Medisch leiderschap Dokter, het is toch niet erfelijk?

Student Geneeskunde is in Q11 OF Q12 ingedeeld in Klinische vraagstukken Cluster E 10PPV Psychomotore vaardigheden Klin. Vraagst. Cluster D Zenuwstelsel 2, psycho-problematiek en huid D1 D2 D3 D4 D5

Hoofdpijn en angst Bewustzijnsveranderingen Psychiatrie A Psychiatrie B Huidaandoeningen

Klinische vraagstukken Cluster E Capita selecta

Klinische vraagstukken Cluster E Capita selecta

E1

Algemene klachten, infectieziekten en endocriene ziekten

E1

Algemene klachten, infectieziekten en endocriene ziekten

E2

Acute complexe zorg

E2

Acute complexe zorg

E3

Oncologie, palliatieve behandeling en levenseinde

E3

Oncologie, palliatieve behandeling en levenseinde

E4

Chronisch ziek zijn en specifieke patiëntengroepen

E4

Chronisch ziek zijn en specifieke patiëntengroepen

E5

Klinische vaardigheden

E5

Klinische vaardigheden

Opening academisch jaar ma 02-09-19

28

Afsluitende onderwijsweken

Minoren Q9 + Q10 (donderdag / vrijdag) MIN03 Translational cardiovascular research MIN17 Biomedical research methods (premaster minor) MIN08 State-of-the-art research technologies in cancer, immunology and diagnostics MIN19 Clinical exercise physiology MIN10 Diagnostics and molecular research in kidney disease MIN21 Breast cancer; biology, treatment, patient MIN12 Assessment of surgical innovation MIN25 Sustainable healthcare improvement: principles and practice MIN13 Medical biotechnology towards clinical practice MIN28 Human embryology in perspective MIN16 Translational neuroscience MIN29 Control of infectious diseases Klinische vaardigheden Klinische vaardigheden 9PCC Communicatie en consultvoering 9PPV Psychomotore vaardigheden 10PCC Communicatie en consultvoering Student Geneeskunde is in semester 5 ingedeeld in Klinische vraagstukken Cluster CD of AB (tegenovergestelde van semester 4) Klinische vraagstukken Cluster A Klinische vraagstukken Cluster B Klinische vraagstukken Cluster C Zenuwstelsel 1, zintuigen en Circulatie, respiratie en nierfalen Abdomen, kleine bekken en urogenitaal bewegingsapparaat A1 Risicofactoren Gastroenterologie A A2 Pijn op de borst B1 Zenuwstelsel 1a: stoornissen C1 Gastroenterologie B A3 Kortademigheid en in de motoriek C2 Urogenitale problemen in de fertiele levensfase ademhalingsproblemen B2 Ogen en visus C3 Zwangerschap A4 Hoesten en hemoptoe B3 Oren en gehoor C4 Benigne urogynaecologie en proctologie A5 Hartkloppingen B4 Zenuwstelsel 1 b: stoornissen C5 Speciële oncologie A6 Nierschade in de sensibiliteit C6 Oedeem Pijn in het bewegingsapparaat Buikpijn/acute buik A7 B5 C7

22 6

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP) Student Geneeskunde is in Q11 OF Q12 ingedeeld voor minoren Klinische minoren Q12

Klinische minoren Q11 MINK03 MINK04 MINK07 MINK11 MINK13 MINK16 MINK17 MINK19 MINK20 MINK21

21 5

Q12

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

Clinical research: principles and practice Neuroscience of stress-related psychopathology Hemato-oncology – developing new therapies Hemostasis, a delicate balance! Pediatric infectious diseases and immunity Genomics research – from molecule to population

20 4

Carnaval ma 24 + di 25-02-20

Pasen ma 13-4-20

Bevrijdingsdag di 05-05-20

Hemelvaartsdag don 21-5-20

Pinksteren ma 01-06-20

Bachelor Geneeskunde - jaar 2 02-09-19 36 1

37 2

38 3

39 4

40 5

41 6

42 7

43 8

44 9

45 10

11-11-19 46 1

47 2

48 3

49 4

Q5 Levensfasen en nieuwvorming

50 5

51 6

52

1

6-01-20 2 7

3 8

4 9

5 10

03-02-20 6 1

7 2

8 3

9 4

10 5

12 7

13 8

14 9

15 10

Q6 Beweging en stroming Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

Vrije keuze onderwijs Context science and innovation (CSI) 5CCS Kanker: screening, diagnose en dure geneesmiddelen 5CPD Prenatale screening en morele dilemma's 5PRJ Scientific research proposal

Vrije keuze onderwijs Context science and innovation (CSI) 6CEBP Evidence based practice 6CSEB Statistiek voor EBP

Vrije keuze onderwijs Context science and innovation (CSI) 7CG Guidelines 7CS Statistics Klinische vaardigheden 7PCC Communicatie en consultvoering

5PPV 5PKR

5MLD 5MGO 5MRL 5MVE

5MPA Nieuwvorming: patiënt 5MPO Nieuwvorming: populatie 5MMC Nieuwvorming: moleculair en cellulair

6CNC 6PRJ

Praktijk en principes van de geneeskunde (PPG) 6PCC Communicatie en consultvoering 6PPV Psychomotore vaardigheden Mechanismen van gezondheid en ziekte (MGZ)

Psychomotore vaardigheden Klinisch redeneren

6MAS 6MBB 6MBT 6MEV 6MHB

17 2

18

29-06-20

04-05-20 19 3

20 4

21 5

22 6

23 7

27

28

Atherosclerose Belasting en belastbaarheid Beeldvormende technieken Elektrische verschijnselen Hart en bloed, gaswisseling

Neurologie in context Scientific research proposal

6PKR

Klinisch redeneren

6MHS 6MPR 6MSS 6MZB 6MZS

Hemostase Preventie Skelet en spieren Van zintuig naar brein Zenuwstelsel

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

7PRJ

Klinische vaardigheden Psychomotore vaardigheden 8PCC Communicatie en consultvoering Student Geneeskunde is in semester 4 ingedeeld in Klinische vraagstukken Cluster AB of CD Klinische vraagstukken Cluster B Klinische vraagstukken Cluster C Zenuwstelsel 1, zintuigen en Abdomen, kleine bekken en urogenitaal beweginsapparaat 7PPV

Klinische vraagstukken Cluster A Circulatie, respiratie en nierfalen A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Risicofactoren Pijn op de borst Kortademigheid en ademhalingsproblemen Hoesten en hemoptoe Hartkloppingen Nierschade Oedeem

Opening academisch jaar ma 02-09-19

Context science and innovation (CSI) 8CD Diabetes mellitus

Scientific research proposal

B1 B2 B3 B4 B5

Zenuwstelsel 1a: stoornissen in de motoriek Ogen en visus Oren en gehoor Zenuwstelsel 1 b: stoornissen in de sensibiliteit Pijn in het bewegingsapparaat

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Carnaval ma 24 + di 25-02-20

8PPV

Psychomotore vaardigheden Klin. Vraagst. Cluster D Zenuwstelsel 2, psychoproblematiek en huid

Gastroenterologie A Gastroenterologie B Urogenitale problemen in de fertiele levensfase Zwangerschap Benigne urogynaecologie en proctologie Speciële oncologie Buikpijn/acute buik

Pasen ma 13-4-20

Bevrijdingsdag di 05-05-20

Afsluitende onderwijsweken

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

Praktijk en principes van de geneeskunde (PPG) 5PCC Communicatie en consultvoering 5PAG Vaardigheden acute geneeskunde Mechanismen van gezondheid en ziekte (MGZ)

13-04-20 16 1

Semester 4

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

Life-span development Groei en ontwikkeling Reproductieve levensfase Veroudering en laatste levensfase

11 6

D1 D2 D3 D4 D5

Hemelvaartsdag don 21-5-20

Hoofdpijn en angst Bewustzijnsveranderingen Psychiatrie A Psychiatrie B Huidaandoeningen

Pinksteren ma 01-06-20

Bachelor Geneeskunde - jaar 1 02-09-19 36 1

11-11-19 37 2

38 3

39 4

40 5

41 6

42 7

43 8

44 9

45 10

46 1

6-01-20 47 2

48 3

49 4

Q1 Verwondering

Nature en nurture Gezondheid en gedrag Metabolisme Farmacologie, toxicologie Aanval en verdediging

Opening academisch jaar ma 02-09-19

52

1

2 7

03-02-20 3 8

4 9

5 10

6 1

13-04-20 7 2

8 3

9 4

Innovatieproject

1PPV 1PKR

Psychomotore vaardigheden Klinisch redeneren

1MNE 1MAG 1MBE 1MVA 1MAN

Neoplasma Veroudering Beweging Vasculaire schade Anatomie verwondering

Context science and innovation (CSI) 2CSI CSI toolbox 2CINT Integratieopdracht Praktijk en principes van de geneeskunde (PPG) 2PCC Communicatie en consultvoering 2PAG Vaardigheden acute geneeskunde Mechanismen van gezondheid en ziekte (MGZ) 2MNAT 2MNUR

Nature Nurture

11 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 1

18

19 3

Innovatieproject

2PPV Psychomotore vaardigheden 2PKR Klinisch redeneren

Context science and innovation (CSI) 3CCT Clinical trials 3CINT Integratieopdracht Praktijk en principes van de geneeskunde (PPG) 3PZS Zorgstage

Beeldvorming met ioniserende straling Circulatie en respiratie Energiehuishouding Farmacodynamiek Carnaval ma 24 + di 25-02-20

21 5

22 6

23 7

24 8

25 9

26 10

27

28

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

3CPRJ

Innovatieproject

Mechanismen van gezondheid en ziekte (MGZ) 3MBE 3MCA 3MEH 3MFD

20 4

Q4 Aanval en verdediging

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

2CPRJ

29-06-20

04-05-20 17 2

Q3 Homeostase

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

1CPRJ

10 5

3MFK 3MHH 3MSV 3MWZ

Farmacokinetiek Hormonale huishouding Spijsvertering Water- en zouthuishouding

Context science and innovation (CSI) 4CIE Infectie-epidemiologie 4CCS Critical science Praktijk en principes van de geneeskunde (PPG) 4PCC Communicatie en consultvoering 4PAG Vaardigheden acute geneeskunde Mechanismen van gezondheid en ziekte (MGZ) 4MBA 4MIN 4MSD

Pasen ma 13-4-20

Balans Immunsysteem als netwerk Stranger-Danger

Bevrijdingsdag di 05-05-20

4CPRJ

Innovatieproject

4PPV 4PKR

Psychomotore vaardigheden Klinisch redeneren

4MSH 4MSR 4MAT

Schade en herstel Sturing van de immuunrespons

Afsluitende onderwijsweken

1MAA 1MGG 1MME 1MFT 1MAV

51 6

Q2 Nature and nurture

Patiëntcontacten en Professionaliteit (PCP)

Context science and innovation (CSI) 1CSI Context, science en innovation 1CINT Integratieopdracht Praktijk en principes van de geneeskunde (PPG) 1PCC Communicatie en consultvoering 1PAG Vaardigheden acute geneeskunde Mechanismen van gezondheid en ziekte (MGZ)

50 5

Micro-organismen en antimicrobiële therapie

Hemelvaartsdag don 21-5-20

Pinksteren ma 01-06-20

Aan de informatie op dit schema kunnen geen rechten worden ontleend 20-08-2019 versie 1.0

35

Profile for Radboudumc

jaarplanning GNK 1920 schema der schemas  

jaarplanning GNK 1920 schema der schemas